ÚPN Zóny Podhorský Pás – Pod Strážami
Predmetom zákazky je vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie ,,Územný plán zóny podhorský pás Pod Strážami v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a ...
Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD
Předmětem plnění je vybudování přístavby a provedení celkové rekonstrukce staré budovy FLD včetně nové střechy, terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, komunikace a chodníky, napojení nového osvětlení areálu při vzniklé přeložce komunikace, přeložky sítí, přípojky kanalizace, plynovodu, vodovodu elektrického vedení a datové sítě.
Cestička pre cyklistov a chodník ul. Saleziánska
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii - realizačný projekt stavby "Cestička pre cyklistov a chodník Ul. Saleziánska, PD", spracovanej spoločnosťou DAQE Slovakia, s.r.o. Žilina v 11/2016. Predmetom projektovej dokumentácie na realizáciu stavby je návrh cestičky pre cyklistov pozdĺž Saleziánskej ulice, v úseku od križovatky ...
Novostavba mateřské školky Za Branou v Pacově
Stávající mateřská školka o pěti odděleních je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a její rekonstrukce je nevýhodná. Proto bude zdemolována a nahrazena školkou novou. Novostavba obsahuje výstavbu hlavní dvoupodlažní budovy a pěti pavilónů, které budou propojeny spojovací zastřešenou chodbou. Pavilóny, ve kterých budou jednotlivá oddělení, ...
Predaj a distribúcia diaľničných nálepiek
Predmetom zákazky je zabezpečenie predaja a distribúcie diaľničných nálepiek (ďalej len nálepiek), ktorými sa preukazuje zaplatenie úhrady na roky 2013 a 2014 za užívanie pozemných komunikácií v súlade s § 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v mene a na účet verejného ...
Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji - sociální rehabilitace pobytová
Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb - sociální rehabilitace pobytová dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka je rozdělena na části dle regionů (bývalých okresů) Středočeského kraje, kde budou tyto služby poskytovány.
Výrobce veřejných toalet hledá odběratele
2008564 Italská firma specializovaná na elektrická zařízení a na výrobu veřejných toalet nabízí své schopnosti pro výrobní činnost a subdodávky. Firma, která obvykle spolupracuje s místními orgány v případě velkých akcí, hledá nové zákazníky, nejraději pracující v komunálním podniku, městském mobiliáři nebo veřejných službách. Zadavatel tohoto ...
Poptávám prodej budovy
Mám zájem o budovu (bývalé kulturní středisko), které se renovuje na hlavním náměstí v Police nad Metují, Česká republika. Mohli byste mi prosím sdělit, kde mohu obdržet informace o bytech k pronájmu/prodeji v této budově? Děkuji