ÚPN Zóny Podhorský Pás – Pod Strážami
Predmetom zákazky je vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie ,,Územný plán zóny podhorský pás Pod Strážami v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a ...
Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD
Předmětem plnění je vybudování přístavby a provedení celkové rekonstrukce staré budovy FLD včetně nové střechy, terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, komunikace a chodníky, napojení nového osvětlení areálu při vzniklé přeložce komunikace, přeložky sítí, přípojky kanalizace, plynovodu, vodovodu elektrického vedení a datové sítě.
Cestička pre cyklistov a chodník ul. Saleziánska
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii - realizačný projekt stavby "Cestička pre cyklistov a chodník Ul. Saleziánska, PD", spracovanej spoločnosťou DAQE Slovakia, s.r.o. Žilina v 11/2016. Predmetom projektovej dokumentácie na realizáciu stavby je návrh cestičky pre cyklistov pozdĺž Saleziánskej ulice, v úseku od križovatky ...
Novostavba mateřské školky Za Branou v Pacově
Stávající mateřská školka o pěti odděleních je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a její rekonstrukce je nevýhodná. Proto bude zdemolována a nahrazena školkou novou. Novostavba obsahuje výstavbu hlavní dvoupodlažní budovy a pěti pavilónů, které budou propojeny spojovací zastřešenou chodbou. Pavilóny, ve kterých budou jednotlivá oddělení, ...
Program na podporu start upov a Schéma na podporu start upov (schéma pomoci de minimis)
Predmetom Programu na podporu start upov (ďalej len program) a Schémy na podporu start upov (schéma pomoci de minimis) je poskytovanie pomoci formou poradenstva a podporných služieb a poskytovanie pomoci zameranej na podporu a rozvíjanie záujmu o podnikanie, podporu vstupu do podnikania a rozvoja inovačných aktivít záujemcov o podnikanie. Cieľom ...
Poradenské činnosti v Jihočeském kraji
Komplexní organizace a zajištění poradenských činností pro uchazeče a zájemce o zaměstnání za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů těchto osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v ...
Prevence - změna včas!
Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti cílové skupiny, prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání, kteří spadají do skupiny krátkodobě nezaměstnaných. Projekt je zaměřen především na prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti v ...
Predaj a distribúcia diaľničných nálepiek
Predmetom zákazky je zabezpečenie predaja a distribúcie diaľničných nálepiek (ďalej len nálepiek), ktorými sa preukazuje zaplatenie úhrady na roky 2013 a 2014 za užívanie pozemných komunikácií v súlade s § 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v mene a na účet verejného ...
Zabezpečenie služieb spojených so správou registratúrnych záznamov pre Nemocnicu s poliklinikou
Po transformácií Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. na akciovú spoločnosť je nevyhnutné zabezpečiť uloženie a správu živej registratúry, ktorej neuplynula lehota uloženia a nie je určená na skartáciu v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach ako aj zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách ...
RESTART v Olomouckém kraji
Projekt „RESTART v Olomouckém kraji“ je zaměřen na pomoc zaměstnancům, kteří jsou ve výpovědní lhůtě.Cíle projektu, jejichž naplnění je povinen zajistit uchazeč: -zřízení kontaktního místa uchazeče pro účastníky projektu – středisko Olomouc -zřízení hot-line informační linky, -zajištění publicity projektu, -schůzky se zaměstnavateli, -zřízení ...
PÁKISTÁN; Produkty obrany
Hledám firmy, které by mohly poskytovat podporu v produktech obrany mým zákazníkům v tomto regionu. Včetně podpory vzdušných, pozemních a námořních sil, bezpečnostních sil.
Přijmeme strojníka na traktorbagr, Opava
Hledáme nového schopného strojníka na traktorbagr TEREX. Praxe výhodou, nástup ihned. Opava.
Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji - sociální rehabilitace pobytová
Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb - sociální rehabilitace pobytová dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka je rozdělena na části dle regionů (bývalých okresů) Středočeského kraje, kde budou tyto služby poskytovány.
INDIE; Imigrační úřad
Poptávám kontakt na imigrační úřad v České republice.
PÁKISTÁN; Imigrační poradenství
Poptávám imigrační poradenství pro evropské země.
Výrobce veřejných toalet hledá odběratele
2008564 Italská firma specializovaná na elektrická zařízení a na výrobu veřejných toalet nabízí své schopnosti pro výrobní činnost a subdodávky. Firma, která obvykle spolupracuje s místními orgány v případě velkých akcí, hledá nové zákazníky, nejraději pracující v komunálním podniku, městském mobiliáři nebo veřejných službách. Zadavatel tohoto ...
Poptávám kontakt na úřady práce
Poptávám v Česku Úřad práce, který je kontrolován vládou. Doposud jsem byl v hledání neúspěšný.
Sháníme normy pro výrobu informační tabule
Jelikož máme poptávku na zhotovení informačních tabulí na nádraží, potřebujeme sehnat normu a vzorové listy pro tyto výrobky. Děkuji
Poptáváme statika pro stavební posudek RD
Poptávám statika na posouzení stavu RD ve Šlapanicích. Spěchá, s možností shlédnutí 14. nebo 15.6.
Poptávám prodej budovy
Mám zájem o budovu (bývalé kulturní středisko), které se renovuje na hlavním náměstí v Police nad Metují, Česká republika. Mohli byste mi prosím sdělit, kde mohu obdržet informace o bytech k pronájmu/prodeji v této budově? Děkuji