Nízkoprahová denní centra v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK
Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb nízkoprahová denní centra v Moravskoslezském kraji v souladu s § 61 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy (dále také jen „sociální služby“). Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby ...
Sociální rehabilitace v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence
Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace v Moravskoslezském kraji v souladu s § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy (dále také jen „sociální služby“). Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení ...
Zajištění sociální služby Sociální rehabilitace v Olomouckém kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociální služby sociální rehabilitace vymezené v § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 108/2006 Sb.“), v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ...
Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro okres Sokolov
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění jejich dostupnosti vybrané cílové skupině – ...
Sociálně terapeutické dílny v Karlovarském kraji pro osoby s duševním onemocněním
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění jejich dostupnosti vybrané cílové skupině – ...
Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění jejich dostupnosti vybrané cílové skupině – ...
Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro okres Cheb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění jejich dostupnosti vybrané cílové skupině – ...
Podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby se zdravotním a mentálním postižením
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění jejich dostupnosti vybrané cílové skupině – ...
Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním pro okres Karlovy Vary
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění jejich dostupnosti vybrané cílové skupině – ...
Podpora samostatného bydlení v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence
Předmětem veřejné zakázky je poskytování a realizace sociálních služeb podpora samostatného bydlení v souladu s § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy (dále také jen „sociální služby“). Podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají ...
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji v souladu s § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým ...
Sociálně terapeutické dílny v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb sociálně terapeutické dílny v Moravskoslezském kraji v souladu s § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy (dále také jen „sociální služby“). Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou ...
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen z důvodu dlouhodobé krizové sociální situace. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo jehož vývoj je ohrožen v ...
Sociální rehabilitace v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence
Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace v Moravskoslezském kraji v souladu s § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy (dále také jen „sociální služby“). Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení ...
Nízkoprahová denní centra v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence
Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb nízkoprahová denní centra v Moravskoslezském kraji v souladu s § 61 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy (dále také jen „sociální služby“). Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby ...
Terénní programy v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“). Záměrem realizace sociálních služeb je zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením pro krizovou sociální situaci, ...
Poskytování sociální služby - azylové domy v Pardubickém kraji
Předmětem zakázky bude výběr dodavatelů, kteří zajistí poskytování sociální služby azylové domy (dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) v Pardubickém kraji na období únor 2013 - prosinec 2014.
Poskytování sociální služby - intervenční centrum v Pardubickém kraji
Předmětem zakázky bude výběr dodavatele, který zajistí poskytování sociální služby intervenční centrum (dle § 60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) v Pardubickém kraji na období únor 2013 - prosinec 2014.
Poskytování sociální služby - domy na půl cesty v Pardubickém kraji
Předmětem zakázky bude výběr dodavatelů, kteří zajistí poskytování sociální služby domy na půl cesty (dle § 58 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) v Pardubickém kraji na období únor 2013 - prosinec 2014.
Poskytování sociální služby - sociální rehabilitace pro duševně nemocné v Pardubickém kraji
Předmětem zakázky bude výběr dodavatelů, kteří zajistí poskytování sociální služby sociální rehabilitace pro duševně nemocné (dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) v Pardubickém kraji na období únor 2013 - prosinec 2014.
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014
Předmětem plnění veřejné zakázky rozdělené na čtrnáct částí v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění sociálních azylových domů v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014 ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje.
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014
Předmětem plnění veřejné zakázky rozdělené na patnáct částí v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění sociálních služeb sociálně terapeutické dílny v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014 ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje.
Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Předmětem zakázky je zajištění poskytování sociální služby typu „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a podle § 30 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou ...
Zajištění sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením
Předmětem zakázky je zajištění poskytování sociální služby typu „sociální rehabilitace“ dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a podle § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ...
Zajištění služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a typu terénní programy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vybraných služeb sociální prevence pro cílovou skupinu příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit/komunit. Předmět veřejné zakázky je dále rozdělen na čtyři části. Předmětem zakázky pro části 1 – 3 je zajištění poskytování sociální služby typu „terénní programy“ dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o ...