SUSEN - Vybavení laboratoře pro výrobu vysokoteplotních palivových a elektrolytických článků
Předmětem zakázky je dodávka nového, plně funkčního zařízení pro výrobu vysokoteplotních palivových článků (SOFC) a vysokotelotních elektrolytických článků (SOEC) včetně možnosti "sintering".
SUSEN - Vybavení laboratoře pro výrobu vysokoteplotních palivových a elektrolytických článků
Předmětem zakázky je dodávka nového, plně funkčního zařízení pro výrobu vysokoteplotních palivových článků (SOFC) a vysokotelotních elektrolytických článků (SOEC) včetně možnosti "sintering".
Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji – rámcová smlouva II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Pardubickém kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Předmětem tohoto zadávacího řízení je tedy výběr poskytovatelů dále specifikovaných služeb v rámci Pardubického kraje. S ohledem na charakter a zaměření služeb ...
Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji – rámcová smlouva II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Karlovarském kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Předmětem tohoto zadávacího řízení je tedy výběr poskytovatelů dále specifikovaných služeb v rámci Karlovarského kraje. S ohledem na charakter a zaměření ...
Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji – rámcová smlouva II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Pardubickém kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Předmětem tohoto zadávacího řízení je tedy výběr poskytovatelů dále specifikovaných služeb v rámci Pardubického kraje. S ohledem na charakter a zaměření služeb ...
Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji – rámcová smlouva II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Karlovarském kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Předmětem tohoto zadávacího řízení je tedy výběr poskytovatelů dále specifikovaných služeb v rámci Karlovarského kraje. S ohledem na charakter a zaměření ...
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež III
Předmětem veřejné zakázky je v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00070 (dále jen „Projekt“) zajistit poskytování a realizaci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji v souladu s § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho ...
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Předmětem plnění veřejné zakázky rozdělené na jedenáct částí v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi předpokládané období od 1. července 2013 do 31. března 2015 ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že jednotlivé části zakázky jsou v různých místech, ...
Sociální centrum Kamínek – poskytování sociálních služeb NZDM a SAS
Realizace služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let, kterou je možno zajistit prevenci sociálního vyloučení a podporu osob k činnostem vedoucím k sociálnímu začlenění do společnosti. Konkrétně se jedná o prevenci sociálně patologických jevů a ...
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Předmětem plnění veřejné zakázky rozdělené na jedenáct částí v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v období od 1. července 2013 do 31. března 2015 ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že jednotlivé části zakázky jsou v různých místech, popřípadě v ...
Zajištění sociální služby Sociální rehabilitace v Olomouckém kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociální služby sociální rehabilitace vymezené v § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 108/2006 Sb.“), v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ...
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - Sociálně terapeutické dílny
Předmětem plnění veřejné zakázky, rozdělené na dvě části, v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění sociálních služeb sociálně terapeutické dílny v období od 1. června 2013 do 31. prosince 2014 ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že jednotlivé části zakázky jsou v různých místech kraje, uchazeč splňující nejlépe ...
Sociální centrum Kamínek – poskytování sociálních služeb NZDM a SAS
Realizace služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let, kterou je možno zajistit prevenci sociálního vyloučení a podporu osob k činnostem vedoucím k sociálnímu začlenění do společnosti. Konkrétně se jedná o prevenci sociálně patologických jevů a ...
Zajištění sociálních služeb typu sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, uchazeč tak může podat nabídku pro jednu nebo obě části, přičemž doklady, které jsou společné pro obě části veřejné zakázky, předkládá uchazeč ve své nabídce pouze jednou. Nabídky v jedné části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v další části veřejné zakázky. V ...
Sociální centrum Kamínek – poskytování sociálních služeb NZDM a SAS
Realizace služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let, kterou je možno zajistit prevenci sociálního vyloučení a podporu osob k činnostem vedoucím k sociálnímu začlenění do společnosti. Konkrétně se jedná o prevenci sociálně patologických jevů a ...
Výběr dodavatele sociálních služeb
Předmětem a účelem veřejné zakázky je řádné poskytování služeb směřujících ke zlepšení postavení obyvatel sociálně vyloučených lokalit a obyvatel ohrožených sociálním vyloučením na území města Roudnice nad Labem. Veřejná zakázka je rozdělena na části a to jak s ohledem s ohledem na předmět plnění, tak i na místo, kde by měly být sociální služby a ...
Sociální centrum Kamínek – poskytování sociálních služeb NZDM a SAS
Realizace služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let, kterou je možno zajistit prevenci sociálního vyloučení a podporu osob k činnostem vedoucím k sociálnímu začlenění do společnosti. Konkrétně se jedná o prevenci sociálně patologických jevů a ...
Terénní programy
Předmětem plnění veřejné zakázky rozdělené na čtyři části v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění sociálních služeb terénní programy v období od 1. července 2013 do 31. března 2015 ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že jednotlivé části zakázky jsou v různých místech, popřípadě v různých částech větších měst, uchazeč ...
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Předmětem plnění veřejné zakázky rozdělené na jedenáct částí v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v období od 1. července 2013 do 31. března 2015 ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že jednotlivé části zakázky jsou v různých místech, popřípadě v ...
Zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ v Olomouckém kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociální služby sociální rehabilitace vymezené v § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 108/2006 Sb.“), v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ...
Hledám domov pro seniory s pečovatelskou službou
Hledám domov pro seniory s pečovatelskou službou pro maminku. Maminka má částečnou mozkovou demenci a inkontinenci.Bydlíme v Břeclavi a nejlépe tedy Jihomoravský kraj.
Výběr dodavatelů služeb sociální integrace v rámci individuálního projektu
Zajištění sociálních služeb a programů proti hrozbám sociálního vyloučení, a to zejména terénní programy, zdravotně-hygienické poradenství a trénink, bezpečnostně-migrační poradenství a trénink, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahový klub, edukační program a volnočasový program.
Zajištění  Intervenčních center v Jihočeském kraji
Účelem veřejné zakázky je nabídnout pomoc osobě ohrožené násilným chováním na základě vykázání ze společného obydlí. Pomoc může být rovněž poskytnuta na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným ...
Zajištění Sociálně terapeutických dílen v Jihočeském kraji
Účelem veřejné zakázky je poskytnutí služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Sociální služba je ...
Zajištění Terénních programů v Jihočeském kraji
Účelem veřejné zakázky je poskytnutí služby osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem ...