Azylové domy - jednotlivci - Královédvorsko

Azylové domy - jednotlivci - Královédvorsko

Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro osoby bez přístřeší pobytovou formou ve Dvoře Králové nad Labem pro region Královédvorsko s požadovanou minimální kapacitou 10 lůžek. Závazek dodavatele provozovat službu azylové domy představuje komplexní zajištění služeb k dosažení ...

Azylové domy – matky s dětmi – Jičínsko

Azylové domy – matky s dětmi – Jičínsko

Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi, případně jednotlivce bez přístřeší pobytovou formou v Jičíně pro region Jičínsko s požadovanou minimální kapacitou 14 lůžek. Závazek dodavatele provozovat službu azylové domy představuje komplexní zajištění služeb k ...

Azylové domy - jednotlivci - Hradecko

Azylové domy - jednotlivci - Hradecko

Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro osoby bez přístřeší pobytovou formou v Hradci Králové s požadovanou minimální kapacitou 32 lůžek. Závazek dodavatele provozovat službu azylové domy představuje komplexní zajištění služeb k dosažení samostatnosti, nezávislosti a ...

Azylové domy – matky s dětmi – Hradecko

Azylové domy – matky s dětmi – Hradecko

Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi bez přístřeší pobytovou formou v Hradci Králové pro region Hradecko s požadovanou minimální kapacitou 64 lůžek. Závazek dodavatele provozovat službu azylové domy představuje komplexní zajištění služeb k dosažení ...

Azylové domy - matky s dětmi - Náchodsko

Azylové domy - matky s dětmi - Náchodsko

Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi bez přístřeší pobytovou formou v Náchodě pro region Náchodsko s požadovanou minimální kapacitou 72 lůžek. Závazek dodavatele provozovat službu azylové domy představuje komplexní zajištění služeb k dosažení samostatnosti, ...

Azylové domy - matky s dětmi - Trutnovsko

Azylové domy - matky s dětmi - Trutnovsko

Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi bez přístřeší pobytovou formou v Trutnově pro region Trutnovsko s požadovanou minimální kapacitou 32 lůžek. Závazek dodavatele provozovat službu azylové domy představuje komplexní zajištění služeb k dosažení ...

Azylové domy - jednotlivci - Hradecko, Královéhradecký kraj

Azylové domy - jednotlivci - Hradecko, Královéhradecký kraj

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odpovídajících podmínek v oblasti bydlení pro osoby bez přístřeší prostřednictvím stabilizace stavu a rozvoje sociálních a finančních kompetencí, a to v regionu Hradecka, Královéhradeckého kraje.

Azylové domy - matky s dětmi - Hradecko, Královéhradecký kraj

Azylové domy - matky s dětmi - Hradecko, Královéhradecký kraj

Předmětem plnění veřejné zakázky je zkvalitnění práce sociálních služeb a zajištění odpovídajících podmínek v oblasti bydlení a stabilizace stavu a rozvoje sociálních, rodičovských a finančních kompetencí v regionu Hradecka.

Nízkoprahová denní centra - osoby bez přístřeší - Hradecko

Nízkoprahová denní centra - osoby bez přístřeší - Hradecko

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a podpora dostupných služeb pro osoby bez přístřeší při návratu do přirozeného prostředí v oblasti Hradecka.

Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji

Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služby sociální prevence azylové domy v souladu s § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to v Jihomoravském kraji po dobu ...

Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji

Zajištění poskytování sociální služby domy na půl cesty v Jihomoravském kraji

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služby sociální prevence domy na půl cesty v souladu s § 58 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 23 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zajištění její dostupnosti ...

Azylové domy - matky s dětmi - Náchodsko, Broumovsko

Azylové domy - matky s dětmi - Náchodsko, Broumovsko

Předmětem veřejné zakázky je zkvalitnění práce sociálních služeb, zajištění odpovídajících podmínek v oblasti bydlení, stabilizace stavu a rozvoje sociálních, rodičovských a finančních kompetencí, a to v regionech Náchodsko a Broumovsko.

Azylové domy - matky s dětmi - Náchodsko, Broumovsko

Azylové domy - matky s dětmi - Náchodsko, Broumovsko

Předmětem veřejné zakázky je zkvalitnění práce sociálních služeb, zajištění odpovídajících podmínek v oblasti bydlení, stabilizace stavu a rozvoje sociálních, rodičovských a finančních kompetencí, a to v regionech Náchodsko a Broumovsko.

Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním - Rychnovsko

Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním - Rychnovsko

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociální služby ve formě podpory samostatného bydlení pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v regionu Rychnovsko. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Kvalifikační dokumentaci a Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji – rámcová smlouva II.

Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji – rámcová smlouva II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Pardubickém kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Předmětem tohoto zadávacího řízení je tedy výběr poskytovatelů dále specifikovaných služeb v rámci Pardubického kraje. S ohledem na charakter a zaměření služeb ...

Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji – rámcová smlouva II.

Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji – rámcová smlouva II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Karlovarském kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Předmětem tohoto zadávacího řízení je tedy výběr poskytovatelů dále specifikovaných služeb v rámci Karlovarského kraje. S ohledem na charakter a zaměření ...

Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji – rámcová smlouva II.

Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji – rámcová smlouva II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Pardubickém kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Předmětem tohoto zadávacího řízení je tedy výběr poskytovatelů dále specifikovaných služeb v rámci Pardubického kraje. S ohledem na charakter a zaměření služeb ...

Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji – rámcová smlouva II.

Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji – rámcová smlouva II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je pilotní ověření sítě služeb v Karlovarském kraji. Výstupem veřejné zakázky bude v praxi ověřený systém fungování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Předmětem tohoto zadávacího řízení je tedy výběr poskytovatelů dále specifikovaných služeb v rámci Karlovarského kraje. S ohledem na charakter a zaměření ...

Azylové domy pro rodiny s dětmi v Plzeňském kraji (3. vyhlášení)

Azylové domy pro rodiny s dětmi v Plzeňském kraji (3. vyhlášení)

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování vybrané sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ...

Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji

Zajištění poskytování sociální služby azylové domy v Jihomoravském kraji

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služby sociální prevence azylové domy v souladu s § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to v Jihomoravském kraji po dobu ...

Azylové domy v Plzeňském kraji (2. vyhlášení)

Azylové domy v Plzeňském kraji (2. vyhlášení)

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování vybrané sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ...

Azylové domy pro rodiny s dětmi v Plzeňském kraji (2. vyhlášení)

Azylové domy pro rodiny s dětmi v Plzeňském kraji (2. vyhlášení)

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování vybrané sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ...

Dostupnost sociální služby azylové domy pro muže a ženy v Olomouckém kraji

Dostupnost sociální služby azylové domy pro muže a ženy v Olomouckém kraji

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociální služby azylové domy v § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 108/2006 Sb.“), v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve ...

Dostupnost sociální služby azylové domy pro rodiny s dětmi v Olomouckém kraji

Dostupnost sociální služby azylové domy pro rodiny s dětmi v Olomouckém kraji

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociální služby azylové domy v § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 108/2006 Sb.“), v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve ...

Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi v Karlovarském kraji

Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi v Karlovarském kraji

Výběrové řízení vychází z individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“, který se zaměřuje na rozvoj a zajištění dostupnosti služeb sociální prevence v Karlovarském kraji. Jedná se o výběrové řízení na zajištění poskytovatelů sociální služby Azylové domy pro matky s dětmi a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...

(záznamy 1/25 z 94)  strana 1 / 4