ÚPN Zóny Podhorský Pás – Pod Strážami
Predmetom zákazky je vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie ,,Územný plán zóny podhorský pás Pod Strážami v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a ...
Služby protipožiarnej asistenčnej hliadky
Predmetom zákazky je poskytovanie služby protipožiarnej asistenčnej hliadky (PAH) pre potreby RTVS (STV, SRo) pri výrobe programov v súlade s § 19 ods. 2. písm. a) a písm. b) vyhlášky MV SR č. 121 / 2002 o požiarnej prevencii. PPAH sa budú zriaďovať v súlade s § 19 ods. 1 .vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších ...
Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám - textil 2022 - 2023
Místem plnění veřejné zakázky jsou distribuční místa partnerských organizací projektu v rámci ČR. Jedná se celkem o 52 distribučních míst.
Provozování mezigeneračních komunitních center
Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování mezigeneračních komunitních center v Plzni na Nové Hospodě a na Doubravce, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel je povinen uzavřít smlouvu o zajištění provozování ...
Hledám domov pro seniory
Hledám domov nebo penzion pro důchodce (pro sebe).
Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi
Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi (ďalej len obeť) počas 24 hodín nepretržite na území Slovenskej republiky, pomoc mužom, ženám a deťom pri ich návrate do bežného života, v začlenení sa do spoločnosti, úspešný vstup a zotrvanie na trhu práce, podpora pri výchove a vzdelávaní detí, a to maximálne 20 obetiam v ...
Poptávám služby domova se speciální péčí
Poptávám místo v domově se speciální péčí pro manžela ALSH. Děkuji. Steinmetzova
Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD
Předmětem plnění je vybudování přístavby a provedení celkové rekonstrukce staré budovy FLD včetně nové střechy, terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, komunikace a chodníky, napojení nového osvětlení areálu při vzniklé přeložce komunikace, přeložky sítí, přípojky kanalizace, plynovodu, vodovodu elektrického vedení a datové sítě.
Poptáváme navíjení cívek
Sháníme firmu, která se zabývá navíjením cívek. Kooperant si z materiálu vždy sám zajistí drát pro navinutí cívky a izolační ochrannou pásku, ostatní materiál (těleso cívky a kontakty) dodá Obzor.
Cestička pre cyklistov a chodník ul. Saleziánska
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii - realizačný projekt stavby "Cestička pre cyklistov a chodník Ul. Saleziánska, PD", spracovanej spoločnosťou DAQE Slovakia, s.r.o. Žilina v 11/2016. Predmetom projektovej dokumentácie na realizáciu stavby je návrh cestičky pre cyklistov pozdĺž Saleziánskej ulice, v úseku od križovatky ...
Použité zařízení pro domovy důchodců, Německo
Prodáváme použitý artikl REHA - pečovatelská lůžka - skládací vozítka a hledáme adresy domovů důchodců v České republice.
Hledám domov pro seniory
Hledám penzion nebo domov pro zdravého důchodce. Preferuji Třeboňsko, Suchdol nad Lužnicí, České Velenice, Borovany, Trhové Sviny.
Zajištění provozu a zajištění sociálních služeb v Domově pro seniory
Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování Domova pro seniory, tj. poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory, jehož přípravu a realizaci v současné době zajišťuje zadavatel ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy. Cílem, v nově vybudovaném Domově pro seniory, je zajistit rozvoj sociální služby pro seniory dle zákona č. ...
Pomoc chudým, Indie
Jsme společenská organizace, která se zabývá různými sociálními činnostmi, jako je sport a hry, výcvik jógy, knihy pro chudé studenty, oblečení pro chudé apod. Chceme společnosti pomáhat stále víc, pokud budeme mít nějakou pomoc ze světa. Podívejte se na náš facebook stránku 'OUR CLUB KHEYALI SANGHA'.
Novostavba mateřské školky Za Branou v Pacově
Stávající mateřská školka o pěti odděleních je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a její rekonstrukce je nevýhodná. Proto bude zdemolována a nahrazena školkou novou. Novostavba obsahuje výstavbu hlavní dvoupodlažní budovy a pěti pavilónů, které budou propojeny spojovací zastřešenou chodbou. Pavilóny, ve kterých budou jednotlivá oddělení, ...
Hledám domov pro seniory
Hledám domov pro seniory nebo léčebnu dlouhodobě nemocných v okolí města Sedlec- Prčice, okres Příbram. Děkuji.
Poptáváme služby domova pro seniory
Hledáme volné místo v domově pro seniory pro naší babičku, cenu respektujeme, rychlé jednání.
Poptávám výrobu pěnových míčků
Poptávám: soustružení pěnových míčků. Objednávám kostky PUR pěny, které potřebuji zpracovat na míčky. Zakázka by byla na 2200 ks míčků.
Azylové domy - jednotlivci - Královédvorsko
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro osoby bez přístřeší pobytovou formou ve Dvoře Králové nad Labem pro region Královédvorsko s požadovanou minimální kapacitou 10 lůžek. Závazek dodavatele provozovat službu azylové domy představuje komplexní zajištění služeb k dosažení ...
Azylové domy – matky s dětmi – Jičínsko
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi, případně jednotlivce bez přístřeší pobytovou formou v Jičíně pro region Jičínsko s požadovanou minimální kapacitou 14 lůžek. Závazek dodavatele provozovat službu azylové domy představuje komplexní zajištění služeb k ...
Azylové domy - jednotlivci - Hradecko
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro osoby bez přístřeší pobytovou formou v Hradci Králové s požadovanou minimální kapacitou 32 lůžek. Závazek dodavatele provozovat službu azylové domy představuje komplexní zajištění služeb k dosažení samostatnosti, nezávislosti a ...
Azylové domy – matky s dětmi – Hradecko
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi bez přístřeší pobytovou formou v Hradci Králové pro region Hradecko s požadovanou minimální kapacitou 64 lůžek. Závazek dodavatele provozovat službu azylové domy představuje komplexní zajištění služeb k dosažení ...
Azylové domy - matky s dětmi - Náchodsko
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi bez přístřeší pobytovou formou v Náchodě pro region Náchodsko s požadovanou minimální kapacitou 72 lůžek. Závazek dodavatele provozovat službu azylové domy představuje komplexní zajištění služeb k dosažení samostatnosti, ...
Azylové domy - matky s dětmi - Trutnovsko
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi bez přístřeší pobytovou formou v Trutnově pro region Trutnovsko s požadovanou minimální kapacitou 32 lůžek. Závazek dodavatele provozovat službu azylové domy představuje komplexní zajištění služeb k dosažení ...
Poptávám tiskové služby
Poptávám potisk textilních etiket. Jedná se o etiketu (štítek), kterou máte všitou na svém oblečení. Vzor: 6O % bavlna 10% elastan 30% polyester 5 symbolů údržby Made in TURKEY textilní etikety bych potřebovala natisknout asi 3 druhy po 100ks. Kolik bych přibližně zapaltila.