Poptávám dovoz vody do nádrží
Poptávám pro náš vznikající spolek, konkrétně pro komunitní zahradu na Praze 13, dovoz vody do nádrží. Zajímají nás informace ohledně dovozu na místo a hlavně ceník. Děkuji za informace!
Nákup a odběr tepelné energie v bytovém domě Stamicova 11, 623 00
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s výrobou a dodávkou tepla a teplé užitkové vody do objektu Stamicova 11 a do bazénu, odběrné místo 0800052365 v Brně-Kohoutovicích v rozsahu stanoveném „Smlouvou na dodávku tepelné energie a teplé vody z tepelného zařízení - plynové kotelny - v objektu Stamicova ulice 11 Brno-Kohoutovice“ ...
Poptávám dovoz vody do bazénu
Potřebuj dodat vodu do bazénu - 5400 litrů na zahrádku v kolonii Kněževes u Prahy, Poptávám cisternu velikosti Avie s delší hadicí, kvůli užším uličkám v kolonii, nejmíň 20m. Děkuji
Obec Vyskytná nad Jihlavou, Okres Jihlava, VDJ + ÚV Hlávkov, zapojení vrtů H1, H1-A
novostavba úpravny vody a akumulace s označením ÚV + VDJ Hlávkov II, v areálu stávajícího věžového VDJ Hlávkov I, s technologií pro úpravu vody a zapojení vrtů H1, H2-A a HV-1, výstavba účelové komunikace pro zajištění obslužnosti vodojemu
Poptávám dovoz 200 kubíků vody do bazénu
Poptávám nabídku na dovoz 200 kubíků vody do bazénu, okres Pelhřimov.
Poptáváme dovoz vody na staveniště
Poptáváme dovoz vody na staveniště. Dobrý den, prosím o řádovou jednotkovou cenu na dovoz vody na staveniště v lokalitě Zeleneč/Mstětice: Děkuji předem za odpověď co nejdříve.
Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Obce Čerčany
Předmětem koncesního řízení je zajištění bezpečného a plynulého provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví zadavatele, a to v souladu s národní legislativou, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Poptáváme napuštění bazénu pitnou vodu
Poptáváme napuštění bazénu pitnou vodu v Praze 5 - Slivenci , ul. Ke Smíchovu 92/108. Jedná se o 32 m3. Momentálně se v ulici opravuje komunikace, tak bude potřeba natáhnout hadici v délce 30 - 40 m. Termín napuštění bazénu prosíme 9. 8. 2021 kolem poledne. Děkuji za zaslání či zavolání cenové nabídky. Děkuji.
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obcí Kamenice, Sulice
Předmětem koncesního řízení je zajištění bezpečného a plynulého provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví zadavatelů, a to v souladu s národní legislativou, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám vodu do bazénu cca.20 kubíků. Lokalita Žehušice - Bojmany okr.Kutná Hora
Poptávám dovoz pitné vody do bazénu
Poptávám dovoz pitné vody do bazénu, Přerov.
Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských zařízení v letech 2021 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v zajištění provozu vybraných vodohospodářských zařízení (dále jen "VHZ") zadavatele včetně vedení provozní dokumentace, provádění obsluhy a údržby, požadovaných technických kontrol a běžných oprav VHZ.
Provozování vodovodu a kanalizace ve vlastnictví městyse Štěchovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb zajišťujících bezpečné a plynulé provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, které jsou ve vlastnictví veřejného zadavatele, městyse Štěchovice, a to v souladu s národními právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, po dobu od 1.1.2021 do 31.12.2025.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dodávku vody do bazénu (3,05x0.75) na adresu Vranov u Stříbra E-210.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Mám bazén vířivku. Objem cca 1000 litrů. Můžete nabídnout dovoz vody a naplnění? Vzdálenost cca 20 metrů. Není-li k dispozici tak dlouhá hadice, přenosím v 50 l nádobách. Přesné místo Pravčice, okr. Kroměříž.
Křivoklát - vodovod
Celá akce zahrnuje výstavbu vodovodu v městysu Křivoklát včetně objektů a úprav na stávající síti.
Napojení Merklína na vodovod a kanalizaci Hroznětín
Celá akce zahrnuje výstavbu vodovodu z Hroznětína do Merklína a kanalizačního výtlaku z Merklína do Hroznětína včetně objektů a úprav na obou sítích.
Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice
Předmětem zakázky jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k zajištění kapacity a kvality SV Pardubice sestávající se z následujících podprojektů: a) III. část Intenzifikace ÚV Hrobice, b) II. část intenzifikace prameniště Hrobice, c) část 2.1 zkapacitnění výtlaku z ČS Čeperka, d) etapa 1.1 ČS Oplatil. Předmět zakázky je podrobněji ...
Vodárna Káraný – specializované práce údržby vodohospodářských zařízení 2020 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování specializovaných prací preventivní údržby a drobných oprav a odstraňování poruch na vodohospodářském majetku včetně zajištění pohotovosti a revizí podléhajících státnímu odbornému dozoru.
Posílení vodovodního systému a výstavba vodojemu Hněvotín
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodojemu, který zajistí větší akumulaci pitné vody pro obec Hněvotín. Postaven bude vedle stávajícího vodojemu, který bude po vybudování nového odstraněn. Součástí projektu je také napojení nového vodojemu na stávající inženýrské sítě obce Hněvotín. Bližší technický a technologický popis jednotlivých ...
Brno, Vinohrady – propojovací vodovodní řad DN 300 a rekonstrukce vodovodu v kolektoru
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního řad DN 300 mm v délce 449,4 m mezi ulicí Čejkovická a vodovodním řadem DN 600 mm na ulici Vlkova. Současně s tím bude provedena rekonstrukce vodovodu v kolektoru Vinohrady, a to včetně armatur a přípojky pro nemovitost Mikulovská 9. Vodovod bude v kolektoru rekonstruován v profilu DN 300 a v délce ...
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dovoz vody do bazénu v oblasti Zlatníky-Hodkovice.
Poptávám dodávku vody do bazénu
Poptávám dodávku vody do bazénu 8m3. Lokalita Mezoun u Rudné u Prahy.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dovoz cca 25 kubíků vody do bazénu ve vesnici Nižbor. Nutné dovézt ji do konce června 2019
Stavba veřejného vodovodu a VDJ 2x25 m3 pro obec Pochvalov a splašková kanalizace a ČOV 400 EO
Předmětem zakázky je vybudování díla Stavba veřejného vodovodu a VDJ 2x25 m3 pro obec Pochvalov a splašková kanalizace a ČOV 400 EO Pochvalov.