Brno, Vinohrady – propojovací vodovodní řad DN 300 a rekonstrukce vodovodu v kolektoru
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního řad DN 300 mm v délce 449,4 m mezi ulicí Čejkovická a vodovodním řadem DN 600 mm na ulici Vlkova. Současně s tím bude provedena rekonstrukce vodovodu v kolektoru Vinohrady, a to včetně armatur a přípojky pro nemovitost Mikulovská 9. Vodovod bude v kolektoru rekonstruován v profilu DN 300 a v délce ...
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dovoz vody do bazénu v oblasti Zlatníky-Hodkovice.
Poptávám dodávku vody do bazénu
Poptávám dodávku vody do bazénu 8m3. Lokalita Mezoun u Rudné u Prahy.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dovoz cca 25 kubíků vody do bazénu ve vesnici Nižbor. Nutné dovézt ji do konce června 2019
Stavba veřejného vodovodu a VDJ 2x25 m3 pro obec Pochvalov a splašková kanalizace a ČOV 400 EO
Předmětem zakázky je vybudování díla Stavba veřejného vodovodu a VDJ 2x25 m3 pro obec Pochvalov a splašková kanalizace a ČOV 400 EO Pochvalov.
Vodovod Černíky
Výstavba vodovodu obce Černíky zahrnuje výstavbu vodovodu napojeného na stávající vodovod Kounice pomocí ATS. Rozsah stavby: Vodovod - vodovodní řady DN 100 1 713,4 m DN 80 1 445,1 m - automatická čerpací stanice 4,0 l/sec - přípojka NN k ATS 300 m
Zhotovenie stavby priemyselná zóna Obce Utekáč
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, a to zhotovenie inžinierskej stavby v rámci priemyselnej zóny nachádzajúcej sa na území obce Utekáč. Stavba, ktorá je predmetom zákazky pozostáva z týchto stavebných objektov: a) SO 02 Areálové cestné komunikácie komunikácie sú navrhnuté s asfaltovým dvojvrstvovým kobercom, b) SO 04 Areálová ...
Areál vodárne Závod – rozšírenie akumulácie vodojem 1 x100 m3
Účelom stavby je návrh rozšírenia existujúcej akumulácie pitnej vody o 2 x 100 m3 v areáli VZ obce Závod. Tieto práce budú realizované v existujúcom areáli VZ bez zvláštnych požiadaviek na architektonické, či urbanistické riešenia.
Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa
Predmetom zákazke je realizácia vodovodu obce Dolná Ždaňa. Obec bude napojená zo spoločného existujúceho vodojemu 2x150 m3 pre obce Horná a Dolná Ždaňa v k.ú. Horná Ždaňa.
Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča
Predmetom zákazke je realizácia vodovodu obce Lovča. V rámci stavby bude vybudovaný vodojem, prívodné potrubie do vodojemu, zásobné a rozvodné potrubia v celej obci, vrátane odbočení po hranicu pozemku vlastníka nehnuteľnosti.
Poptávám dovoz vody na stavbu
Potřebuji asi 8 kubíků vody na stavbu, místo Brno - Žebětín.
Výstavba vodovodu a vodojemu Stará Oleška
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu a vodojemu Stará Oleška v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech ...
Provozování tepelného zařízení – plynové kotelny v objektu Stamicova ulice, Brno - Kohoutovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s výrobou a dodávkou tepla a teplé užitkové vody do objektu Stamicova 11 a do bazénu, odběrné místo 0800052365 v Brně-Kohoutovicích v rozsahu stanoveném „Smlouvou na dodávku tepelné energie a teplé vody z tepelného zařízení – plynové kotelny – v objektu Stamicova ulice 11 Brno-Kohoutovice“ ...
Rozšíření vodovodu a kanalizace Hranice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodních a kanalizačních řadů pro lokalitu v intravilánu města Hranice, jedná se o ulice Na Vyhlídce, Americká, Alešova, Vilová, Zahradní, Luční, Jiráskova, Vítězná, Ašská, Nad Tratí, Dobrovského, Karlova, U Starého nádraží, Ruská, Šumavská, Pramenní, Tylova a Pastvinská. V předmětných ulicích se nacházejí ...
Brno, kolektor Nový Lískovec – rekonstrukce vodovodu, etapa I
Výměna stávajícího vodovodu v kolektoru a částečně v otevřeném výkopu, kde dojde k napojení vodovodu z kolektoru na stávající vodovod. Součástí bude i výměna podzemních hydrantů H1 – H5, jednoho nového hydrantu H6 a zřízení osmi montážních jam s provizorními příjezdy a zpevněnými plochami.Veškeré stávající ocelové potrubí, včetně armatur a ...
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská
Předmětem podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Moravská“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností SHB, akciová společnost, IČO: ...
SV Damnice – zajištění kvality pitné vody – II. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury. Podrobný a přesný popis konkrétních stavebních prací, dodávek a služeb je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Vodojem Ždiar
Stavebné práce na stavbe Vodojem Ždiar, ktorý je súčasťou vodnej stavby Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar-Bachledova dolina podľa stavebného povolenia ObÚŽP v Poprade č.j. 2009/01234/05-GL zo dňa 09.09.2009 s právoplatnosťou od 13.10.2009, vrátane vykonania všetkých skúšok (v súlade s platnou legislatívou a STN) a odovzdania príslušných dokladov a ...
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury městské části Praha - Suchdol a obce Únětice
Zajištění bezpečného a plynulého provozování Vodohospodářského majetku ve vlastnictví zadavatelů.
Norovce – obecný vodovod
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Norovce obecný vodovod ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Poptávám dodávku pitné vody do bazénu, Brno
Poptávám dovoz pitné vody do bazénu cca 3-4 kubíky. Brno-Bosonohy.
Petrovany - vodovod
Predmetom zákazky je rozšírenie vodovodnej siete pre rómsku komunitu v obci Petrovany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám cisternu s vodou pro naplnění bazénu
Poptávám cisternu s vodou pro naplnění bazénu.
Poptávám tlakovou zkoušku a proplach vodovodního řadu
Poptávám tlakovou zkoušku a proplach s dezinfekcí potrubí pro nově budovaný vodovodní řád 240m, PE100 DN80 v Rychvaldu ul. Lutyňská.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dovoz vody do bazénu (prům. 3m) asi 2-3 m3, místo dodání Sokolnice - rozvodna, prosím i cenu za vodu + dovoz. Děkuji.