Dodávka plynu a prevzatie záruky za odchýlku
Predmetom zákazky je dodávka 2102,758 MWh zemného plynu na jeden rok pre verejného obstarávateľa a prevzatie záruky za odchýlku
Dodávka zemného plynu
Dodávka zemného plynu do odberných miest Sociálnej poisťovne, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky a Kapitolu B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dodávka zemného plynu na rok 2023, Turčianske Teplice
Dodávkou zemného plynu pre 19 odberných miest Mesta Turčianske Teplice vrátene odberných miest v zriaďovacej pôsobnosti v čase od 01.01.2023 00:00:00 hod. do 31.12.2023 24:00:00 hod. - komplet dodávku 2 315,980MWh zemného plynu v Eur s distribúciou, prepravou, spotrebnou daňou a dane z pridanej hodnoty.
Dodávka zemného plynu pre Úrad BBSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, konkrétne ide o dodávku zemného plynu pre Úrad BBSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto SP (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Dodávka zemného plynu - PSO 722
Predmetom zákazky je dodávanie zemného plynu do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Dodávka zemného plynu 2023 – odberné miesta Gelnica
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenie distribúcie a poskytnutie služieb súvisiacich s riadnou dodávkou a distribúciou zemného plynu na obdobie na 12 mesiacov, a to od 01. 01. 2023 od 00:00 hod. do 31.12.2023, do 24:00 hod. .
Dodávka zemného plynu (2023-2026)
Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu pre potreby vykurovania a technologické účely (výroba pary na ohrev TÚV, pre potreby kuchyne a práčovne) odberateľa, prepravy a distribúcie zemného plynu, poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane ...
Dodávka zemného plynu - PSO 622
Predmetom zákazky je dodávanie zemného plynu do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Dodávka elektriny
Predmetom verejnej súťaže je dodávka energií na rok 2023. Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny. Časť zákazky č. ...
dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici
Predmetom zadania zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2023.
Dodávka zemního plynu pro Zimní stadion Olomouc
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky zemního plynu pro Zimní stadion Olomouc na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
Vysokotlaký plynovod DN 500/400
Předmětem plnění této veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci zakázky na výstavbu nového vysokotlakého plynovodu DN 500/400, napojeného na stávající distribuční plynovod DN 500 v majetku společnosti GasNet, s.r.o. Celková délka plynovodu DN 500/400 činí cca 237 m. Plynovod DN 500/400 je zakončen hlavním uzávěrem plynu (HUP) na ...
Dodávka plynu
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ZVO zabezpečiť pravidelnú a plynulú dodávku plynu odberateľovi počas celej doby trvania zmluvy (t.j. 24 mesiacov) do 4 odberných miest špecifikovaných odberateľom v Prílohe č. 1 (ďalej len OM), v predpokladanom množstve 1 310 000 kWh, vrátane prepravy a distribúcie plynu a v kvalite garantovanej ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu a elektriny Poskytovateľom služieb, ktorý zabezpečí dodávku plynu a elektriny podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa. Opis predmetu zákazky ako aj požiadavky na predmet zákazky sú detailne špecifikované v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - pre časť 1 a pre časť 2 ...
Dodávka elektriny
Predmetom verejnej súťaže je dodávka energií pre Mesto Dolný Kubín a jeho organizácie na rok 2023. Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi ...
Dodávka elektriny
Predmetom verejnej súťaže je dodávka energií pre Obec Bošany na rok 2023. Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o ...
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb na období 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v předpokládaném souhrnném množství 40.031 MWh pro období 2023 (z toho 25.806 MWh v rámci části 1 veřejné zakázky a 14.225 MWh v části 2 veřejné zakázky). Zadavatel požaduje plnění dodávky zemního plynu v období od 1.1.2023 do 1.1.2024 do 6:00 ...
Dodávka zemního plynu pro organizace zastoupené společností TEPLO Břeclav s.r.o. v roce 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodávce plynu pro určené organizace v roce 2023. Zadavatel zadává veřejnou zakázku jako centrální zadavatel ve smyslu § 9 ZZVZ, a to pro organizace definované v příloze této zadávací dokumentace. Současně platí, že dodavatel uzavře s každou organizací, pro kterou je veřejná zakázka zadávána ...
Obchodní zastoupení pro ČEZ ESCO, a.s.
Předmětem Veřejných zakázek zadávaných v zaváděném DNS bude sjednání smlouvy o obchodním zastoupení s vybranými dodavateli, vymezující smluvní podmínky pro činnost obchodního zástupce směřující k uzavírání smluv o dodávkách a o sdružených službách dodávky plynu a elektřiny mezi zadavatelem/zastoupeným a zákazníky, a retenční činnost s působností v ...
Sdružené dodávky zemního plynu pro obec Postřelmov na rok 2023
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický ...
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je: -fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, -přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický ...
Dodávka zemného plynu 2023
Jedná sa o odplatné dodanie zemného plynu pre všetky odberné miesta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s platnou legislatívou, v množstve a v čase trvania zmluvy (36 mesiacov) do 37 maloodberných miest odberateľa vrátane zabezpečenia nákupu komodity, skladovania, distribúcie, prepravy, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, to znamená vrátane distribúcie a prepravy energií do odberných miest verejného obstarávateľa, t.j. objektov Technickej univerzity vo Zvolene, vrátane ostatných regulovaných služieb a prevzatie ...
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro maloodběr a velkoodběr
Předmětem zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění, vyhlášky č. ...
Dodávka zemného plynu
Združená dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie zemného plynu do odberných miest objednávateľa počas celého zmluvného obdobia. Poskytnutie systémových služieb v rozsahu danom technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Objednávateľ požaduje združenú ...