Obec Marcelová – Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Obec Marcelová Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto ...
Rekonštrukcia zdroja tepla na zimnom štadióne v Nových Zámkoch
Predmetom zákazky je zmena existujúceho zdroja tepla na 3 kotolne/technické miestnosti s kaskádami tepelných čerpadiel vzduch/voda v objekte zimného štadióna v meste Nové Zámky. V objekte je existujúci teplovodný systém radiátorového vykurovania s núteným obehom vykurovacej vody. Objekt bude rozdelený na 3 nezávislé vykurovacie zóny. Bližšie ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - Rekonštrukcia zdroja tepla
Predmetom zákazky je rekonštrukcia zdroja tepla pre objekt základnej školy s materskou školou v obci Salka. Objekt budovy je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla kotolne na tuhé palivo - uhlie, situovanej v samostatnej miestnosti objektu. Zákazka je zameraná na zámenu kotolne za nový zdroj tepla tepelné čerpadlo typu zem-voda s príslušnými ...
Zvýšenie energetickej účinnosti v budove MŠ+ZŠ v obci Poruba pod Vihorlatom
Predmetom zákazky je realizácia zvýšenia energetickej účinnosti budovy školy v Porube pod Vihorlatom a využiť obnoviteľné zdroje energie na vykurovanie objektu. Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 súťažných podkladov a v relevantných prílohách súťažných podkladov.
Instalace KGJ 999 kWe do areálu teplárny Mařatice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nové kontejnerové kogenerační jednotky (dále jen „KJ“). V souvislosti s novou kontejnerovou KJ bude realizována rozvodna VN a trafostanice, podzemní STL plynovod pro KJ, podzemní rozvod NN a VN, podzemní optický komunikační kabel, kanalizace a podzemní teplovod. Kogenerační ...
Poptávám instalaci fotovoltaických panelů na chatu
Chci se zeptat, kolik by stála instalace fotovoltaiky na chatu, 3 panely, pro běžné zapojení el. spotřebičů . Děkuji za odpověď.
Výměna UPS v datových centrech DC1 a DC2
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nepřerušitelného napájení zařízení IT infrastruktury v datových centrech (DC1 a DC2) pro případ výpadku primárního zdroje elektrické energie, které bezpečně překlene dobu potřebnou pro náběh diesel agregátů. Součástí dodávky musí být také technická a servisní podpora dodavatele a výrobce, implementace ...
Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník“, který je specifikován dokumentací pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a ...
Akumulace energie Pražské Předměstí
Cílem zakázky je doplnění OZE na bázi fotovoltaických panelů, bateriovým dobíjecím systémem o předpokládané kapacitě úložiště 153,6 kWh. Požadujeme, dodávka technologie a montáž byly provedeny dodavatelsky, zadavatel nepředpokládá dílčí plnění.
Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Plán rozvoja a využívania obnoviteľných zdrojov energie v NSK 2014 - 2020
Strategický dokument Plán rozvoja a využívania obnoviteľných zdrojov energie v NSK 2014 - 2020.