Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů
Předmětem veřejné zakázky je provedení relikvidace (opakované likvidace) 5 hlubinných průzkumných vrtů v oblastech Václavovice, Dolní Domaslavice, Příbor–východ a Trojanovice.
Ražba spojovacího překopu z ČSM na Darkov č. 5200
Předmětem plnění jsou razící práce pro otvírku a přípravu hlubinného dobývání černého uhlí, velkoprostorová důlní díla a stavby křížů a práce související s těmito důlními díly, jakož i práce související s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole. Předmětem plnění je zhotovení překopu č. 5200 v délce 1 175 m.
Ražba spojovacího překopu z Darkova na ČSM č. 4201
Předmětem plnění jsou razící práce pro otvírku a přípravu hlubinného dobývání černého uhlí, velkoprostorová důlní díla a stavby křížů a práce související s těmito důlními díly, jakož i práce související s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole. Předmětem plnění je zhotovení překopu č. 4201 v délce 1 230 m.
Ražby provozních důlních děl včetně souvisejících prací
Předmětem plnění jsou razící práce pro přípravu hlubinného dobývání černého uhlí technologií razících kombajnů nebo klasickou technologií včetně provedení prací spojených s přípravou ložiska k dobývání (stavba křížů, budování montážních komor, zmáhání a přibírka, plenění, dozor nad plynulým chodem pásových dopravníků apod.), jakož i práce ...
Vybavování a likvidace porubů a důlních děl včetně souvisejících prací
Předmětem plnění jsou vybavování a likvidace důlních děl a porubů, příprava porubů na rozjezd, příprava porubů na likvidaci, přibírky a zmáhání, jakož i práce související s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole.
Interakční fyzikální modely in-situ v PVP Bukov
Předmětem projektu budou in-situ fyzikální modely typu Mock-up umístěné v horninovém prostředív Podzemním výzkumném pracovišti Bukov (PVP Bukov). Jedná se o realizaci 10 zkušebních vrtů vedených horizontálně do horninového masivu.
Vyhloubení šachty, Německo
Hledáme českou důlní firmu, která je schopná vyhloubit šachtu 175 m hlubokou, 3,2 m průměr, v blízkosti Schwarzenberg - Krušné hory.
Těžba přírodního pískovce
Těžba přírodního mšenského pískovce ve výši 1000m3 formou vrtací techniky s následným klínováním a odlamováním, popř. obdobnými způsoby těžby. Není dovoleno použít trhací práce.
Odborné a personální zajištění hlubinné těžby
Předmětem veřejné zakázky je odborné a personální zajištění hlubinné těžby hnědého uhlí metodou chodba – pilíř (chodbicování) v Dolu Nástup Tušimice, Česká republika. Jedná se o komplexní obsluhu strojů hlubinné těžby s využitím těžební technologie Zadavatele, včetně pomoci při zdolávání mimořádných událostí a havarijních stavů. Dodavatel zajistí ...
Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin /CEEMIR/
Předmětem zakázky je návrh technologické úpravy a optimalizace procesu vysokokapacitní triboelektrostatické separace kaolinů se zvýšeným obsahem slídy. Cílem výzkumu je rozdělení minerálů podle elektrostatického náboje s ohledem na čistotu muskovitické slídy, dále křemene a živce. Součástí řešení je i mineralogická separace kaolinitu a dosažení co ...
Sanace a rekultivace území dotčeného hornickou činností
Předmětem veřejné zakázky jsou činnosti a práce spojené se sanací a rekultivací Poštovní štoly ve Zlatých Horách, zejm. výroba a osazení repliky čerpacího zařízení a práce spojené se zpřístupněním štoly.
Sanace a rekultivace území dotčeného hornickou činností - zajištění podpatra Poštovní štoly
Předmětem veřejné zakázky jsou činnosti a práce spojené se sanací a rekultivací Poštovní štoly ve Zlatých Horách, zejm. výroba a osazení repliky čerpacího zařízení a práce spojené se zpřístupněním štoly.
Poptávám umletí hadce
Dobrý den, potřebujeme umlet 1000 kg hadce velmi jemně za sucha. Velikost hrudek hadce maximálně 6x6x6. Hadec máme v nádobách po 35 kg.
Obchodní spolupráce, Angola
Obchodní spolupráce, těžba a průmysl, Angola Máme zájem o navázání obchodní spolupráce s českými firmami, které chtějí expandovat se svými výrobky a službami na trh jizni Afriky. Protože jsme v přímém kontaktu s většinou našich klientů v subregionu, rádi přijmeme vaše návrhy nebo nabídku. Také hledáme seriózní partnery v oblasti těžby a průmyslu. ...
Pomocné činnosti při těžbě hnědého uhlí
Uchazeči, se kterými bude uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, budou pro zadavatele zajišťovat pomocné činnosti při těžbě uhlí, a to prostřednictvím těchto zařízení na zemní práce: překladačů (část veřejné zakázky č. 1) a trubokladu (část veřejné zakázky č. 2).
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem na celém území České republiky včetně vypracování projektové dokumentace. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem na celém území České republiky včetně vypracování projektové dokumentace. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Dobývání černého uhlí včetně souvisejících prací
Dobývání černého uhlí včetně obslužných činností, jakož i práce související s přípravou porubů (vybavování), údržbou důlních děl a likvidací porubů, s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole.
Vrtání vývrtů a instalace pramencových a obdobných kotev v podzemí uhelného dolu
Služby spojené s vrtáním vývrtů a instalace pramencových a obdobných kotev v podzemí uhelného dolu a souvisejících pomocných prací.
Ražby překopových a dlouhodobých důlních děl včetně souvisejících prací
Razící práce pro otvírku a přípravu hlubinného dobývání černého uhlí, velkoprostorová důlní díla a stavby křížů a práce související s těmito důlními díly.
Ražby provozních důlních děl včetně souvisejících prací
Razící práce pro přípravu hlubinného dobývání černého uhlí technologií razících kombajnů nebo klasickou technologií včetně provedení prací spojených s přípravou ložiska k dobývání (stavba křížů, budování montážních komor, zmáhání a přibírka, plenění apod.), s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole.
Vybavování a likvidace porubů a důlních děl včetně souvisejících prací
Služby spojené s vybavováním a likvidací důlních děl, porubů, s přípravou porubů na rozjezd, s přípravou porubů na likvidaci, přibírkami a zmáháním, s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole.
Vybavování a likvidace porubů a důlních děl včetně souvisejících prací
Služby spojené s vybavováním a likvidací důlních děl, porubů, s přípravou porubů na rozjezd, s přípravou porubů na likvidaci, přibírkami a zmáháním, s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole.
Vrtání vývrtů a instalace pramencových a obdobných kotev v podzemí uhelného dolu
Služby spojené s vrtáním vývrtů a instalace pramencových a obdobných kotev v podzemí uhelného dolu a souvisejících pomocných prací.
Ražby překopových a dlouhodobých důlních děl včetně souvisejících prací
Razící práce pro otvírku a přípravu hlubinného dobývání černého uhlí, velkoprostorová důlní díla a stavby křížů a práce související s těmito důlními díly.