Dodávka zpevněné směsi - likvidace jam 2+5+6 - Lazy
Předmětem plnění je dodávka zpevněných zásypových materiálů vyspecifikovaných dle jednotlivých druhů a množství.
Návoz NZM likvidace jam F4 + F5 Frenštát
Předmětem plnění díla je návoz 106.000 m³ nezpevněného zásypového materiálu (dále jen NZM) pro likvidaci jámy F4 a F5 na lokalitě Frenštát po určených trasách, tj. jeho nakládka, přeprava, figurace na místě meziskládky vč. přípravy plochy pro dočasné uskladnění.
Stavební kamenivo na rok 2022 - Rohovec
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) jsou dodávky kamene rohovec, výrobku lomového kamene netříděného dle požadavků zadavatele. Parametry kamene rohovec: jedná se o výrobek lomový kámen netříděný pro těžký kamenný zához, ukládaný strojně o hmotnosti min. 40 kg s deskovitou až krychlovitou odlučností a s min. ...
Poptáváme maltový písek
Sháníme maltový písek - cca 10 tun včetně dopravy do Nového Bydžova.
Poptáváme lomový kámen
Na jednu naši akci v Sudicích budeme potřebovat zatím neznámé množství lomového kamene frakce 32-63. Byl by u vás k dispozici? Případně za kolik? Mockrát děkuji za info.
Dodávky drceného kameniva pro LZ Boubín, rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky drceného kameniva (dále jen „kamenivo“) na opravy lesních cest rozděleného do jednotlivých frakcí. Zadavatel zdůrazňuje, že údaje o předpokládaném množství odebraného kameniva v rámci jednotlivých frakcí, uvedené v zadávací dokumentaci, jsou pouze odhadem a nezavazují zadavatele k odběru tohoto množství ...
Inertný posypový materiál
Predmetom verejného obstarávanie je dodávka inertného posypového materiálu podľa prílohy č. 7, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Vytvoření konsignačního skladu - drcené kamenivo, štěrkodrť
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření konsignačního skladu drceného kameniva, a to těchto frakcí: o 4/8 MELAFÍR (znělec, čedič) o 0/32 ČEDIČ o 32/63 MELAFÍR (čedič) o 0/4 čedič o 2/4 melafír o 0/4 PÍSEK - atest ČSN13043 - dětská hřiště pro potřeby středisek Technických služeb města Liberce, p.o. (dále jen „TSML“). Konsignační sklad ...
Poptávám písek na tryskání
Poptávám písek k pískování (tryskání), Karlovy Vary.
Nákup kameniva bez dopravy
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup kameniva, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny: a) 14212000-0 (Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a ...
Kamenivo 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více účastníky na zajištění dodávek kameniva různých frakcí (celkem cca 73.940 t kameniva).
Půdní materiál hráze odkaliště
Předmětem veřejné zakázky je dodávka půdního materiálu vhodného pro zřízení svrchní vegetační vrstvy půdy, a to v souladu s požadavky zadavatele na jakost uvedenými v příloze č. 1 Smlouvy o dodávce půdního materiálu. Předpokládané celkové množství odebraného materiálu činí cca 7000 metrů krychlových.
Rámcová dohoda na dodávku kameniva na posyp komunikací Kraje Vysočina v zimním období
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě, které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva frakcí 0-8, 0-11, 2-4 nebo 2-5, 4-8 a 4-11 o ročním ...
Kamenivo hrubé
Predmetom zákazky je dodávka kameniva hrubého s vysokým obsahom oxidu kremičitého, ktoré je používané na výrobu VBK kontajnerov v množstve 2 268 ton. Kamenivo bude dodávané ako voľne ložený tovar nákladnými autami s vyklápacou ložnou plochou. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
PDK Bardejov
Predmetom zákazky je dodanie inertného posypového materiálu prírodného drveného kameniva frakcie 0-4 mm a frakcie 4-8 mm na posyp vozoviek pri zimnej údržbe ciest vrátane dopravy do sídiel 23 skládok podľa jednotlivých cestmajsterstiev verejného obstarávateľa v celkovom predpokladanom množstve cca 134 400 ton, z toho 4 000 ton frakcie 0-4 mm a 130 ...
Dodávky kameniva pro LZ Židlochovice - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejich jednotlivých částí, jsou dodávky drceného kameniva rozděleného do frakcí na opravy lesních cest a doprava kameniva na lokalitu zadavatele. Blíže viz ZD.
Poptávám dodání netříděného betonářského písku
Poptávám dodání netříděného betonářského písku s dovozem do Libušína (Kladno) v množství 3 m3.
Poptávám dovoz písku
Poptávám cenu písku i s dovozem. Množství - dva kubíky a místo Otrokovice - Baťov.
Poptávám drcený asfalt
Poptávám drcený asfalt 12 tun na zpevnění příjezdové cesty. Adresa doručení je Český Těšín - Dolní Žukov.
Drvený a mletý kameň
Predmetom zákazky s názvom "Drvený a mletý kameň" je dodávka tovaru - drveného a mletého kameňa frakcie 0-4 mm , 4-8 mm, 8-16 mm, 16-22 mm, 31,5(32)-63 mm a lomového kameňa (max 200 kg/ks), ktorý bude využívaný na údržbu železničnej infraštruktúry - údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajového lôžka a zriadenie a úpravu ...
Piesky
Predmetom zákazky je dodávka piesku kremičitého s frakciou 0 mm - 1 mm v množstve 502 600 kg a piesku kremičitého s frakciou 0 mm - 0,5 mm v množstve 504 000 kg, ktoré spĺňajú normu STN 72 1200. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám písek a zeminu
Sháním na zahradu cca 4m3 písku k zásypu jámy s nádrží na vodu a 5 tun zeminy tříděné zahradní na vyrovnání po zemních pracích. Poptávám i s dopravou - co nejbližší okolí Kolína (Hradišťko I.).Co nejdříve.
Poptávám dodávku písku na dětské pískoviště
Poptávám dodávku písku včetně dopravy. Místo určení Benice, množství cca 1 m3, určení – pískoviště pro děti. Můžete mi zaslat cenu za tuto dodávku? Na místo vykládky je možné zajet menším vozidlem (dodávka valník, multikára).
Poptávám drcené kamenivo
Poptávám drcené kamenivo fr. 16/32, 15,4 t s dopravou do obce Poříčany (PSČ 289 14). Děkuji.