Poptávám písek na tryskání
Poptávám písek k pískování (tryskání), Karlovy Vary.
Nákup kameniva bez dopravy
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup kameniva, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny: a) 14212000-0 (Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a ...
Kamenivo 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více účastníky na zajištění dodávek kameniva různých frakcí (celkem cca 73.940 t kameniva).
Půdní materiál hráze odkaliště
Předmětem veřejné zakázky je dodávka půdního materiálu vhodného pro zřízení svrchní vegetační vrstvy půdy, a to v souladu s požadavky zadavatele na jakost uvedenými v příloze č. 1 Smlouvy o dodávce půdního materiálu. Předpokládané celkové množství odebraného materiálu činí cca 7000 metrů krychlových.
Rámcová dohoda na dodávku kameniva na posyp komunikací Kraje Vysočina v zimním období
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě, které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva frakcí 0-8, 0-11, 2-4 nebo 2-5, 4-8 a 4-11 o ročním ...
Kamenivo hrubé
Predmetom zákazky je dodávka kameniva hrubého s vysokým obsahom oxidu kremičitého, ktoré je používané na výrobu VBK kontajnerov v množstve 2 268 ton. Kamenivo bude dodávané ako voľne ložený tovar nákladnými autami s vyklápacou ložnou plochou. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
PDK Bardejov
Predmetom zákazky je dodanie inertného posypového materiálu prírodného drveného kameniva frakcie 0-4 mm a frakcie 4-8 mm na posyp vozoviek pri zimnej údržbe ciest vrátane dopravy do sídiel 23 skládok podľa jednotlivých cestmajsterstiev verejného obstarávateľa v celkovom predpokladanom množstve cca 134 400 ton, z toho 4 000 ton frakcie 0-4 mm a 130 ...
Dodávky kameniva pro LZ Židlochovice - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejich jednotlivých částí, jsou dodávky drceného kameniva rozděleného do frakcí na opravy lesních cest a doprava kameniva na lokalitu zadavatele. Blíže viz ZD.
Poptávám dodání netříděného betonářského písku
Poptávám dodání netříděného betonářského písku s dovozem do Libušína (Kladno) v množství 3 m3.
Poptávám dovoz písku
Poptávám cenu písku i s dovozem. Množství - dva kubíky a místo Otrokovice - Baťov.
Poptávám drcený asfalt
Poptávám drcený asfalt 12 tun na zpevnění příjezdové cesty. Adresa doručení je Český Těšín - Dolní Žukov.
Drvený a mletý kameň
Predmetom zákazky s názvom "Drvený a mletý kameň" je dodávka tovaru - drveného a mletého kameňa frakcie 0-4 mm , 4-8 mm, 8-16 mm, 16-22 mm, 31,5(32)-63 mm a lomového kameňa (max 200 kg/ks), ktorý bude využívaný na údržbu železničnej infraštruktúry - údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajového lôžka a zriadenie a úpravu ...
Piesky
Predmetom zákazky je dodávka piesku kremičitého s frakciou 0 mm - 1 mm v množstve 502 600 kg a piesku kremičitého s frakciou 0 mm - 0,5 mm v množstve 504 000 kg, ktoré spĺňajú normu STN 72 1200. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám písek a zeminu
Sháním na zahradu cca 4m3 písku k zásypu jámy s nádrží na vodu a 5 tun zeminy tříděné zahradní na vyrovnání po zemních pracích. Poptávám i s dopravou - co nejbližší okolí Kolína (Hradišťko I.).Co nejdříve.
Poptávám dodávku písku na dětské pískoviště
Poptávám dodávku písku včetně dopravy. Místo určení Benice, množství cca 1 m3, určení – pískoviště pro děti. Můžete mi zaslat cenu za tuto dodávku? Na místo vykládky je možné zajet menším vozidlem (dodávka valník, multikára).
Poptávám drcené kamenivo
Poptávám drcené kamenivo fr. 16/32, 15,4 t s dopravou do obce Poříčany (PSČ 289 14). Děkuji.
Rekultivace odkališť PRLP Mydlovary – definitivní dokončení – sanační materiály
Průběžné plnění dodávky pokryvných materiálů v množství přibližně 93 000 tun použitelných pro realizaci sanační vrstvy o mocnosti 0,3 m na ploše cca 21 ha na odkališti K IV/E PRLP v lokalitě u obce Mydlovary v letech 2018 – 2024.
Dodávky kameniva pro LZ Židlochovice
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou dodávky drceného kameniva rozděleného do frakcí na opravy lesních cest . Blíže viz ZD.
Poptávám recyklát
Poptávám recyklát. Předpokládaný odběr cca 50m3 týdně.
Drcený kámen, štěrk, Německo
Vážené dámy a pánové, můžete dodat přírodní drcený kámen / štěrk? Pokud je možné dodat velkokapacitním sklápěčem. Potřebuji štěrk na drenáž 16-32 mm, 12 tun, a také přírodní minerální směs asi 0-45 mm, také asi 12 t. Prosím o ceník. Místo určení: Německo - 01778 geising/ fürstenau poblíž hranic
Nákup drceného kameniva - divize Lipník nad Bečvou
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku drceného kameniva v různých sortimentech frakcí (celkem cca 37.500 t kameniva) pro potřeby divize Lipník nad Bečvou. Přeprava kameniva bude realizována vlastními prostředky zadavatele.
Dodávka drceného kameniva pro zimní údržbu silnic na období listopad 2017 - říjen 2018
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva frakce 2/4, 4/8, 8/11 a 8/16 v předpokládaném množství na jednotlivá místa plnění dle specifikace v zadávací dokumentaci.
Rámcová dohoda na dodávku kameniva pro opravy a výspravu komunikací Kraje Vysočina
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí, dle jednotlivých částí veřejné zakázky pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Poptávám dodávku písku do dětského pískoviště
Poptávám 1 tunu písku do dětského pískoviště (praný, čistěný, frakce 0/4, ideálně s certifikací Zdravotního ústavu o nezávadnosti) s dovozem do lokality Hovorčovice. Písek musí být balený (nádoba, big bag, pytel, atp...).
Poptávám písek
Poptávám pytlovaný písek.