Dodávka posypové soli pro zajištění zimní údržby silnic
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky posypové soli v rámci zimního období 2022/2023 a letního předzásobení v roce 2023 včetně dopravy do jednotlivých skladů zadavatele.
Vápno v roce 2023
Předmětem plnění části zakázky je dodávka Vápenného hydrátu a Mletého vápna včetně dopravy.
Chemický posypový materiál
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Chemický posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do -6 °C a chlorid horečnatý tuhý (ďalej len "CHPM") pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest s dodaním na miesta určenia, t. j. na jednotlivé strediská správy a údržby diaľnic (ďalej len "SSÚD") a strediská správy a údržby ...
Posypová sůl pro SÚSPK 2022/2023
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky posypové soli včetně dopravy do míst plnění uvedených v příloze č. 5 ZD pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Dodávka průmyslové kamenné soli okres Liberec, Česká Lípa, Semily, Jablonec nad Nisou
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 12 měsíců s jedním účastníkem na každou část Veřejné zakázky, na jejímž základě bude docházet k dodání posypové kamenné soli pro zimní údržbu komunikací v příslušných oblastech Libereckého kraje. Předmětem plnění je dodávka volně ložené posypové kamenné soli určené pro zimní ...
DNS na dodávky oxidu vápenatého 2022/2025
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na nákupy CaO. Předmětem zakázek zadávaných v DNS budou dodávky oxidu vápenatého a splnění dalších s tím spojených závazků. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek vymezen vždy ve výzvě k ...
Dodávka Kusové vápno, Vápenný hydrát a Bílé vápno
Předmětem výběrového řízení je Dodávka Kusového vápna, Vápenného hydrátu a Bílého vápna.
Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie
Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Prílohe súťažných podkladov
Dodávka kamenné soli NaCl na posyp komunikací pro zimní období 2022 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku kamenné soli NaCl na posyp komunikací pro zimní období 2022 až 2023 (dle níže uvedené tabulky) a to včetně dovozu (dopravy) mechanizmy prodávajícího na střediska (cestmistrovství) SSMSK v množství cca 13.210 tun.
Poptávám odsiřovací vápenec
Poptávám vzorek odsiřovacího vápence v práškové podobě, cca 5 kg. Děkuji S pozdravem Ivan Šimák
Vápno pálené mleté
Dodávky vápna páleného mletého včetně dopravy na odkaliště PRLP Mydlovary od podpisu smlouvy do konce roku 2023.
Poptáváme dolomit
Poptáváme dolomit jako hnojivo. Jsem fi z ČR , plátce DPH a poptávám u Vás cenu dolomitu jako hnojivo.Prosím sdělte telefonní kontakt na Vaší firmu. Přeji pěkný den. Petr Doležal.
Chemický posypový materiál
Zabezpečenie dodávok chemického posypového materiálu. a) Priemyselná soľ na posyp ciest s rozmrazovacím účinkom minimálne do -6° C s protispekacou prísadou - voľne ložená. b) Vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach.
Dodávka průmyslové soli pro výrobu roztoku NaCl pro zimní údržbu komunikací
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky průmyslové soli pro výrobu roztoku NaCl do jednotlivých skladů SÚS JMK. Technické parametry průmyslové soli: minimální obsah NaCl 97,5 %, skladba zrnitosti 0,2- 0,8 mm více jak 95% Průmyslová sůl bude dodávána do jednotlivých skladů v pytlích á 25 kg na paletách.
Rámcová dohoda na dodávku volně ložené posypové soli granulace F na zimní údržbu 2021/2024
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cca 55.000 tun volně ložené posypové soli granulace F, včetně dopravy na jednotlivá cestmistrovství a střediska ...
Nákup posypové soli pro rok 2021-2022
Předmětem plnění této zakázky je zabezpečení dodávky volně ložené prosáté posypové kamenné soli (chlorid sodný) o zrnitosti do 5,0 mm a níže specifikovaného podílu NaCl a podílu nerozpustných látek vhodné k posypu komunikací a k výrobě solanky, chemicky ošetřené proti spékavosti a s možností použití se zkrápěním i bez zkrápění při zimní údržbě ...
Dodávka posypové soli pro ZÚS na období  srpen 2021 - březen 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cca 36 400 tun průmyslové posypové soli dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci.
Posypová sůl
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky posypové kamenné soli 2E NaCl v celkovém objemu 6 300 tun pro zimní údržbu komunikací na území statutárního města Ostravy, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka průmyslové soli pro výrobu roztoku NaCl pro zimní údržbu komunikací
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky průmyslové soli pro výrobu roztoku NaCl do jednotlivých skladů SÚS JMK. Technické parametry průmyslové soli: minimální obsah NaCl 97,5 % skladba zrnitosti 0,2 - 0,8 mm více jak 95% Průmyslová sůl bude dodávána do jednotlivých skladů v pytlích á 25 kg na paletách.
Nákup posypové soli
Předmětem veřejné zakázky je dodávka posypové soli pro zimní údržbu komunikací, zrnitost M, volně ložené s protispékacím přípravkem včetně přepravy oplachtovanými sklápěcími auty do skladu kupujícího. Posypová sůl musí splňovat požadavky specifikované v technickém listu, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace a nedílnou součástí ...
Poptávám Kainit
Poptávám Kainit, jsem z Malých Výklek 500 kg.
Chemický posypový materiál na báze NaCl
Dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu sodného vrátane dopravy pre cestmajsterstvá údržby ciest verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na aplikáciu posypu vozoviek počas zimnej údržby ciest v celkovom objeme cca 68 400 t chloridu sodného, z toho cca 58 200 t návesmi, cca 10 100 t ...
Rámcová dohoda na dodávku volně ložené posypové soli na zimní údržbu 2019/2020
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cca 6.930 tun volně ložené posypové soli, včetně dopravy na jednotlivá cestmistrovství a střediska zadavatele po dobu ...
Dodávka průmyslové kamenné soli na zimní posyp vozovek 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky volně ložené průmyslové kamenné soli na zimní posyp komunikací Olomouckého kraje, včetně dodání do jednotlivých skladů zadavatele, a to do 24 hodin od obdržení e-mailové objednávky. Tato veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, přičemž každou její část reprezentuje dodávka výše uvedeného materiálu ...
Dodávka posypové soli pro ZÚS na období srpen 2020 - březen 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průmyslové posypové soli dle parametrů v zadávací dokumentaci.