Nákup posypové soli
Předmětem veřejné zakázky je dodávka posypové soli pro zimní údržbu komunikací, zrnitost M, volně ložené s protispékacím přípravkem včetně přepravy oplachtovanými sklápěcími auty do skladu kupujícího. Posypová sůl musí splňovat požadavky specifikované v technickém listu, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace a nedílnou součástí ...
Poptávám Kainit
Poptávám Kainit, jsem z Malých Výklek 500 kg.
Chemický posypový materiál na báze NaCl
Dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu sodného vrátane dopravy pre cestmajsterstvá údržby ciest verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na aplikáciu posypu vozoviek počas zimnej údržby ciest v celkovom objeme cca 68 400 t chloridu sodného, z toho cca 58 200 t návesmi, cca 10 100 t ...
Rámcová dohoda na dodávku volně ložené posypové soli na zimní údržbu 2019/2020
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cca 6.930 tun volně ložené posypové soli, včetně dopravy na jednotlivá cestmistrovství a střediska zadavatele po dobu ...
Dodávka průmyslové kamenné soli na zimní posyp vozovek 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky volně ložené průmyslové kamenné soli na zimní posyp komunikací Olomouckého kraje, včetně dodání do jednotlivých skladů zadavatele, a to do 24 hodin od obdržení e-mailové objednávky. Tato veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, přičemž každou její část reprezentuje dodávka výše uvedeného materiálu ...
Dodávka posypové soli pro ZÚS na období srpen 2020 - březen 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průmyslové posypové soli dle parametrů v zadávací dokumentaci.
Chemický posypový materiál NaCl
Dodavka chemickeho posypoveho materialu na posyp ciest; -priemyselnej posypovej soli s protispekacou prisadou, volne lozena s ucinnostou do - 6 °C; -posypovy material s rozmrazovacou ucinnostou do - 15 °C; -vrecovana vakuova sol na solanku v 25 kg PE vreciach, -rozmrazovaci prostriedok na baze chloridu vapenateho balenie big-bagy 1 tona
Nákup kamenné soli v silovozech pro ZÚ 2020/21-2022/23
Nákup kamenné soli (NaCl) v silovozech pro ZÚ 2020/21-2022/23
Dodávka průmyslové kamenné soli
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dobu trvání 24 měsíců s jedním účastníkem na každou část Veřejné zakázky, na jejímž základě bude docházet k dodání posypové kamenné soli pro zimní údržbu komunikací v příslušných oblastech Libereckého kraje. Předmětem plnění je dodávka volně ložené posypové kamenné soli určené pro zimní ...
Sanační materiály - Sanace odkaliště K1 - II. Část – 1 dodávka
Sanační materiály pro stavbu Sanace odkaliště K1 – II. část.
Soľ s protispekacou prísadou na báze NaCl - rozmrazovacia účinnosť do -6°C
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru chemického posypového materiálu (ďalej aj CHPM) na posyp ciest v rámci zimnej údržby, na obdobie rokov 2019-2023, pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Bude sa jednať o posypový materiál: ...
Chemický posypový materiál na báze NaCl
Dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu sodného vrátane dopravy pre cestmajsterstvá verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na aplikáciu posypu vozoviek počas zimnej údržby ciest v celkovom objeme cca 39 700 t chloridu sodného, z toho cca 31 250 t návesmi, cca 7 750 t výtlakovými cisternami ...
Dodávky mletého vápence pro Elektrárnu Ledvice
Dodávky mletého vápence pro Eletrárnu Ledvice
Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro rok 2019/2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávky prosáté posypové kamenné soli o zrnitosti do 5,0 mm a níže specifikovaného podílu NaCl a podílu nerozpustných látek na posyp komunikací při zimní údržbě pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, a to včetně dopravy do míst plnění. Požadované množství je cca 25 000 ...
Dodávka vápence a dodávka vápna do Elektrárny Chvaletice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s dodavatelem/li na zajištění vápence a na zajištění vápna pro zadavatele na dobu neurčitou. Zadavatel předpokládá objem dodávky vápence přibližně 110 000 tun ročně a vápna přibližně 6 500 tun ročně.
Oxid vápenatý
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky oxidu vápenatého, včetně jeho přepravy do místa plnění, v předpokládaném ročním množství 65 - 72 tisíc tun.
Rámcová dohoda na dodávku volně ložené posypové soli na zimní údržbu 2019/2020
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cca 13 500 tun volně ložené posypové soli, včetně dopravy na jednotlivá cestmistrovství a střediska zadavatele po dobu ...
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií
Predmetom zákazky je dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií.
Dodávky lapačů a souvisejícího sortimentu I. (rámcová dohoda)
Předmětem plnění je zajištění dodávek feromonových lapačů a souvisejícího sortimentu (dále jen „zboží“) specifikovaného zadavatelem po dobu trvání rámcové dohody a předpokládané hodnoty za období plnění veřejné zakázky.
Dodávka posypové soli pro ZÚS na období srpen 2018 - březen 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průmyslové posypové soli na skládky jednotlivých závodů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, včetně dopravy.
Dodávka kamenné soli NaCl na posyp komunikací pro zimní období 2018 - 2019
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku kamenné soli NaCl na posyp komunikací pro zimní období 2018 až 2019 a to včetně dovozu (dopravy) mechanizmy prodávajícího na střediska SSMSK v množství cca 8 550 tun.
Rámcová dohoda na dodávku volně ložené posypové soli na zimní údržbu 2018/2019
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky.
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená
Predmetom zákazky je dodávka posypovej soli s protispekacou prísadou s rozmrazovacím účinkom minimálne do - 7 °C - voľne loženej s dopravou do miesta určenia na zabezpečenie zimnej údržby ciest v údržbe Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s..
Dodávky vápence pro Elektrárnu Mělník
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky vápence pro odsíření.
Poptávám mastek
Poptávám Mastek - I v množství cca 500 kg.