Ochranné keramické nástřiky spalovací komory
Předmětem veřejné zakázky je aplikace ochranného keramického nástřiku na membránových stěnách (dále jen MeS) ve spalovacích komorách (dále i jen SK) kotlů na blocích C, D a E v Elektrárně Prunéřov, včetně provedení speciální přípravy povrchu ploch (tryskáním), vyčištění spalovací komory a výsypky po tryskání. Nedílnou součástí předmětu zakázky je ...
Dodávky keramických izolátorů 110kV
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek keramických izolátorů 110kV s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách izolátorů 110 kV pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2022-12/2027. S ohledem na rozsah zakázky, ...
Dodávky izolátorů pro venkovní vedení VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek izolátorů pro venkovní vedení VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách izolátorů VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 12/2020 – 11/2026. S ohledem na rozsah zakázky, ...
Dodávka materiálového vybavení pro společnost ROMOTOP spol. s r.o. - 3. etapa - Část 1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálového vybavení - keramizovaného žáruvzdorného skla. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění.
Opravy žárových a otěruvzdorných vyzdívek strojního zařízení
Předmětem plnění tak bude provádění montážních prací při nahodilé údržbě, revizích, běžných a generálních opravách žárových a otěruvzdorných vyzdívek strojního zařízení, které zahrnuje zejména následující činnosti: Práce na žárových, otěruvzdorných vyzdívkách kotlů, odlučovačích popílku, čedičových kanálech pro vedení hydrosměsi škváry a ...
Rekultivace odkališť PRLP Mydlovary – definitivní dokončení – těsnící minerální materiály
Průběžné plnění dodávky těsnících minerálních materiálů na bázi jílů v množství přibližně 290 000 tun použitelných pro realizaci těsnící vrstvy o mocnosti 0,4 m na ploše cca 36 ha na odkalištích PRLP v lokalitě u obce Mydlovary v letech 2018 – 2024.
Obchodní spolupráce, Indie
Obchodujeme v Indii s keramickou fritou, barvivy, rozpustnými solemi, Cmc a digitálními inkousty. Máme zájem o navázání obchodní spolupráce. Manivannan Smartech India
Výběrové řízení na dodávku žáromateriálu typu Mullite pro regenerační komory
Dodávka žáromateriálu typu Mullite pro regenerační komory
Výběrové řízení na dodávku žáromateriálu typu Refiner and Forehearth Covers
Dodávka žáromateriálu typu Refiner and Forehearth Covers
Výběrové řízení na dodávku litého žáromateriálu typu FC AZS a DC ALFA/BETA ALUMINA
Dodávka litého žáromateriálu typu FC AZS a FC ALFA/BETA ALUMINIA
Výběrové řízení na dodávku žáromateriálu typu THROAT COVER ISO-PRESSED CHROME
Dodávka litého žáromateriálu typu THROAT COVER ISO-PRESSED CHROME
Výběrové řízení na dodávku žáromateriálu typu Checkers
Dodávka litého žáromateriálu typu Checkers
Dodávka materiálu
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky materiálu pro výzkum a vývoj korundobadelaytového materiálu, a to 200 t drceného zirkonkorundového materiálu. Bližší specifikace dodávky je uvedena v příloze č. 1 zadávacíhv zadávací dokumentaci.
Dodávka materiálu
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky materiálu pro výzkum a vývoj korundobadelaytového materiálu, a to 200 t drceného zirkonkorundového materiálu. Bližší specifikace dodávky je uvedena v příloze č. 1 zadávacíhv zadávací dokumentaci.
Karbid křemíku, Indonésie
Hledáme obchodní spolupráci na dodávku karbidu křemíku pro odvětví žáruvzdorných materiálů. Specifikace karbidu křemíku: SiC: 96% min SiO2: 0.8 max Al2O3: 0.8 max S: 0.02 max Si: 0.40 max Velikosti a množství: 3 velikosti: 1: British mesh: 30 to 90: 579 mt 2. B. Mesh: 180: 701 mt 3. B. Mesh: 230: 784
Výhradní obchodní zastoupení, Vietnam
Chceme se stát výhradním zástupcem ve Vietnamu pro suroviny nebo průmyslové výrobky z Evropy. Nyní jsme distributorem francouzské firmy ALTEO ve Vietnamu. distribuujeme jejich produkt oxid hlinitý, oxid a čínské firmy Ningbo Huayuan pro distribuci SMC kompozitního materiálu. Máme sídlo v Hanoji (sever Vietnamu) a reprezentativní kanceláře v Ho Chi ...
Křemíkové a skleněné substráty včetně krabiček a nosičů k jejich skladování a přípravě
Účelem této zakázky je pořízení základního spotřebního materiálu a doplňkových prostředků nezbytných pro výzkum a realizaci laboratorních experimentů v laboratořích Ceitec VUT. Tato zakázka je rozdělena na 3 části: část 1 - Křemíkové substráty část 2 - Skleněné substráty část 3 – Drobné vybavení nezbytné pro manipulaci a skladování substrátů a ...
Dodávky izolátorů na venkovní vedení VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek izolátorů pro venkovní vedení VN s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách izolátorů VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Zakázka je rozdělena na 4 části. - Část 1 ...
Kaolin, bentonit, Indie
Jsem majitel firmy Mines na hrnčířskou hlínu v Indii. Naše výroba je cca 3000 tun za den. Nyní požadujeme kaolin a bentonit pro naše mísírny. Pokud máte zájem, prosím pošlete nám zprávu o výsledku rozboru kaolinu a bentonitu, a také cenu včetně výlohy na dopravné (CIF Mundra Port). Basant Daga 00919784599151
Izolátory pro venkovní vedení VVN, VN a NN
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky izolátorů pro venkovní vedení VVN, VN a NN. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí.