Dodávka drceného kameniva pro zimní údržbu silnic na období listopad 2019 - říjen 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva frakce 2/4, 4/8, 8/11 a 8/16 v předpokládaném množství na jednotlivá místa plnění dle specifikace v zadávací dokumentaci.
Kamenivo hrubé
Predmetom zákazky je dodávka kameniva hrubého s vysokým obsahom oxidu kremičitého, ktoré je používané na výrobu VBK kontajnerov v množstve 2 268 ton. Kamenivo bude dodávané ako voľne ložený tovar nákladnými autami s vyklápacou ložnou plochou. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kamenivo hrubé
Predmetom zákazky je dodávka kameniva hrubého s vysokým obsahom oxidu kremičitého, ktoré je používané na výrobu VBK kontajnerov v množstve 2 268 ton. Kamenivo bude dodávané ako voľne ložený tovar nákladnými autami s vyklápacou ložnou plochou. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Vodostavebný betón
Betóny, vodostavebné betóny (C 16/20 - kamenivo riečne, max. zrno 16, stupeň vplyvu prostredia XC1; C 25/30 - max. pr. 50 mm, kamenivo riečne, max. zrno 16, stupeň vplyvu prostredia XC3, XF1). Pri dodávke betónu na Správu povodia horného Váhu v Ružomberku je na všetkých lokalitách požadovaná dodávka betónu pumpou. Dodávky (resp. odbery betónov ...
Poptávám žulovou dlažbu
Poptávám žulovou dlažbu v průjezdu, kde jezdím autem s károu.
Poptávám obkladovou štípanou žulu
Poptávám obkladovou štípanou žulu světlou, rozměr 15x30 cm.
Drvený a mletý kameň – Košická oblasť
Predmetom zákazky s názvom "Drvený a mletý kameň" je dodávka tovaru - drveného a mletého kameňa frakcie 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 31,5(32)-63 mm a lomového kameňa (max 200 kg/ks), ktorý bude využívaný na údržbu železničnej infraštruktúry - údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajového lôžka a zriadenie a úpravu nástupíšť a ...
Rámcová dohoda na dodávku kameniva pro opravy a výspravu komunikací Kraje Vysočina
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva frakcí 2/4, 4/8 a 8/11 o ročním předpokládaném objemu 12 700 tun, dle jednotlivých částí veřejné zakázky pro ...
Kamenivo pro SÚSPK
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Drvený a mletý kameň
Predmetom zákazky s názvom "Drvený a mletý kameň" je dodávka tovaru - drveného a mletého kameňa frakcie 0-4 mm , 4-8 mm, 8-16 mm, 16-22 mm, 31,5(32)-63 mm a lomového kameňa (max 200 kg/ks), ktorý bude využívaný na údržbu železničnej infraštruktúry - údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajového lôžka a zriadenie a úpravu ...
Kamenivo
Predmetom zákazky je dodávka kameniva s frakciou 4/10 mm v množstve 1 260 ton. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Lomový kameň triedený
Nákup lomového kameňa triedeného pre potreby Správ povodí v pôsobnosti OZ Košice
Poptávám čedičové desky
Poptávám čedičové desky, potřebuji dva kusy čedičových desek na umístění státního znaku ČR na uřední budovy v zahraničí, rozměry 40 x 60 cm a tři kusy 40 x 15 cm.
Dodávky kameniva pro LZ Židlochovice
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou dodávky drceného kameniva rozděleného do frakcí na opravy lesních cest . Blíže viz ZD.
Oplotenie areálu parku pri kaštieli vo Veľkej Ide
Jedná sa o výstavbu nového oplotenia areálu parku tunajšieho historicky hodnotného pôvodne renesančno-barokového kaštieľa. Zo severnej a južnej strany oplotenia je park sprístupnený spolu štyrmi vchodmi (bránami). Na severnej strane sú osadené 2 dvojkrídlové kovové tyčové brány (šírky 3,78 m a výšky 2,0 m) pre komunikáciu s mechanizmami pre ...
Dodávka drceného kameniva pro zimní údržbu silnic na období listopad 2018 - říjen 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva frakce 2/4, 4/8, 8/11 a 8/16 v předpokládaném množství na jednotlivá místa plnění dle specifikace v zadávací dokumentaci.
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod Liptov, stredisko Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je nákup obaľovaného asfaltového kameniva (asfaltové betóny) vrátane dopravy na miesto realizácie stavebných prác, zabezpečujúcich závodom v Liptove pre: - Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, Ružomberok, - Závod Turiec Turčianské Teplice Jedná sa o asfaltové betóny: AC 11 0, I.
Dodávky vápence pro Elektrárnu Mělník
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky vápence pro odsíření.
Poptávám drcené kamenivo
Poptávám drcené kamenivo fr. 16/32, 15,4 t s dopravou do obce Poříčany (PSČ 289 14). Děkuji.
Materiály na aplikáciu postrekových technológií
Predmetom zákazky sú materiály na aplikáciu postrekových technológií, t.j. dodanie asfaltovej katiónaktívnej emulzie a drveného kameniva frakcie 2-5 mm, spĺňajúce podmienky vzájomnej priľnavosti v zmysle nižšie uvedených špecifikácií, na aplikáciu v zmesi na použitie pri údržbe povrchov vozoviek postrekovými technológiami, vrátane dopravy ...
Dodávky kameniva pro LZ Židlochovice
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou dodávky drceného kameniva rozděleného do frakcí na opravy lesních cest . Blíže viz ZD.
Kamenivo pro SÚSPK
Předmětem plnění veřejné zakázkyjsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Lomový kameň - Správa povodia horného Váhu v Ružomberku
Lomový kameň s naložením na dopravný prostriedok. Odvoz si zabezpečuje kupujúci. Odber na OZ Piešťany pre všetky Správy povodí Váhu a povodia Nitry.
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo)
Nákup lomový kameňa a kameniva pre jednotlivé menovité akcie Plánu opráv a údržby a Investičného plánu verejného obstarávateľa (schváleného pre príslušný kalendárny rok), ktorého odvoz bude zabezpečovaný v réžii verejného obstarávateľa, v závislosti od ekonomicky najvýhodnejšej lokality a druhu požadovaného kameňa, ako je uvedené v Prílohe č. 6 ...
Stavební kámen, Indie
Poptáváme české dodavatele a dovozce stavebního kamene.