Dodávka drceného kameniva pro zimní údržbu silnic na období listopad 2022 - říjen 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva frakce 2/4, 4/8, 8/11 a 8/16 v předpokládaném množství na jednotlivá místa plnění dle specifikace v této zadávací dokumentaci.
Dodávky inertních materiálů, štěrků a lomového kamene - Kamenivo
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem, jejímž předmětem budou dílčí dodávky písku a těženého a drceného kameniva pro údržbu a opravy silnic dle platných a účinných českých technických norem pro daný druh kameniva, včetně dopravy a složení tohoto kameniva na jednotlivých místech určených Zadavatelem
Dodávka praného kameniva 2/5
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka praného (těženého a drceného) kameniva frakce 2/5 pro údržbu a opravy silnic odpovídajících příslušným technickým normám pro kamenivo o celkovém objemu 110 tun, a dále doprava tohoto kameniva do jednotlivých míst učených Zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Kamenivo pro SÚSPK - 6. Jihozápad
průběžné dodávky kameniva fr. 2/4 (2/5), 4/8, 16/32, 32/63 a 63/125 až do hodnoty 5148000 Kč
Stavební kamenivo - drcené kamenivo
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) jsou dodávky různých frakcí drceného kameniva dle požadavků zadavatele
Stavební kamenivo - Rohovec
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) jsou dodávky kamene rohovec, výrobku lomového kamene netříděného dle požadavků zadavatele. Parametry kamene rohovec: jedná se o výrobek lomový kámen netříděný pro těžký kamenný zához, ukládaný strojně o hmotnosti min. 40 kg s deskovitou až krychlovitou odlučností a s min. ...
Poptávám provedení podlahy z kamenného koberce v garáži
Poptávám provedení podlahy v garáži z kamenného koberce. Nyní je tam nerovný starý beton. Rozměr 17m2, Brno. Prosím o orientační cenu a termín. Děkuji.
Dodávka materiálů z žuly pro realizaci projektu Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka žulových (granitových či metagranitových) kostek v červené barvě, pro realizaci zakázky „Brno, Mendlovo náměstí-kanalizace a vodovod“, a to včetně dopravy do statutárního města Brna k uskladnění. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Kamenivo na posyp ciest - Modava nad Bodvou
Predmetom zákazky je dodanie kameniva na zimný posyp ciest vrátane dopravy a vyloženia do miesta určenia, s odberom podľa priebežných mailových objednávok verejného obstarávateľa. Čiastkové objednávky budú zadávať oprávnené osoby stredísk pre jednotlivé cestmajsterské obvody podľa ich aktuálnej prevádzkovej potreby.
Stavební kamenivo na rok 2022 - drcené kamenivo
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) jsou dodávky různých frakcí drceného kameniva dle požadavků zadavatele. Konkrétní položky, které bude kupující odebírat, jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy - Položkový rozpočet - ceník. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Rámcové kupní dohody (dále jen ...
Stavební kamenivo na rok 2022 - Čedič
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) jsou dodávky kamene čedič, výrobku soklového kamene pro dlažby, obklady a zděné konstrukce vodních staveb pro Lesy hl. m. Prahy
PDK oblasť Bardejov
Predmetom zákazky je dodanie inertného posypového materiálu prírodného drveného kameniva frakcií 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 32-63 mm, 0-32 mm, 0-63 mm, 0-90 mm, 0-125 mm a lomového kameňa 50-200 kg určeného na posyp komunikácií počas zimnej údržby ciest s dodaním do sídiel skladov cestmajterstiev definovaných v súťažných podkladoch a na miesta ...
Kamenivo pro SÚSPK
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Dodávka materiálů z žuly pro realizaci projektu Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka žulových (granitových či metagranitových) kostek v červené barvě, dlažby, laviček a obrubníků, vše z materiálu žula (granit či metagranit), pro realizaci zakázky „Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod“, a to včetně dopravy do statutárního města Brna k uskladnění. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací ...
Lomový kameň triedený
Predmetom zákazky je nákup lomového kameňa triedeného (do 200 kg a od 200 500 kg) triedeného pre potreby Správ povodí v pôsobnosti OZ Košice
Inertný posypový materiál
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a to inertného posypového materiálu, drveného kameniva frakcie 4/8 mm a frakcie 0/4 mm určeného na realizáciu posypu vozoviek počas trvania zimnej údržby ciest v sezóne 2021/2022. Predmet zákazky zahŕňa dovoz a vyloženie na miesta určenia, ktorými sú strediská verejného obstarávateľa teda skládky inertného ...
Dodávka drceného kameniva pro zimní údržbu silnic na období listopad 2021 - říjen 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva frakce 2/4, 4/8, 8/11 a 8/16 v předpokládaném množství na jednotlivá místa plnění dle specifikace v zadávací dokumentaci.
Poptáváme lomový kámen
Na jednu naši akci v Sudicích budeme potřebovat zatím neznámé množství lomového kamene frakce 32-63. Byl by u vás k dispozici? Případně za kolik? Mockrát děkuji za info.
Dodávky drceného kameniva pro LZ Boubín, rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky drceného kameniva (dále jen „kamenivo“) na opravy lesních cest rozděleného do jednotlivých frakcí. Zadavatel zdůrazňuje, že údaje o předpokládaném množství odebraného kameniva v rámci jednotlivých frakcí, uvedené v zadávací dokumentaci, jsou pouze odhadem a nezavazují zadavatele k odběru tohoto množství ...
Vytvoření konsignačního skladu - drcené kamenivo, štěrkodrť
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření konsignačního skladu drceného kameniva, a to těchto frakcí: o 4/8 MELAFÍR (znělec, čedič) o 0/32 ČEDIČ o 32/63 MELAFÍR (čedič) o 0/4 čedič o 2/4 melafír o 0/4 PÍSEK - atest ČSN13043 - dětská hřiště pro potřeby středisek Technických služeb města Liberce, p.o. (dále jen „TSML“). Konsignační sklad ...
Poptávám kačírek
Poptávám kačírek. Velikosti domu je 114 m2 a uvažuji o 60 cm chodníku, který bude vysypán tímto kačírkem. Směl bych Vás poprosit o cenu toho kačírku? S pozdravem Radan Grigačík Štěpánkovice
Materiál na aplikáciu postrekových technológií a na vysprávky vozoviek – drvené kamenivo
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, a to drveného kameniva frakcie 2-4 až 5 mm určeného na vysprávky ciest do strojov TURBO 3000, 5000, 7000 s dovozom na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé strediská verejného obstarávateľa. Predmet zákazky bude dodávaný priebežne v rozsahu podľa časti B Opis predmetu zákazky SP, na základe čiastkových ...
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo)
Uzatvorenie rámcových kúpnych zmlúv (ďalej len ako Zmlúv) na nákup: -triedeného lomového kameňa (s hmotnosťou do 200 kg, s hmotnosťou od 200 do 500 kg), -netriedeného lomového kameňa, a -kameniva drveného/štrkodrvy, (všetky druhy kameňa a kameniva spolu ďalej v texte ako "Kameň"), vrátane naloženia Kameňa na vozidlo verejného obstarávateľa, ...
Kamenivo pro SÚSPK (2021)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Poptávám žulové kostky
Poptávám cenovou nabídku na žulovou kostku na dlažbu, 10x10cm ,množství 150m2. Světle šedá.