Chemický posypový materiál na báze NaCl
Dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu sodného vrátane dopravy pre cestmajsterstvá verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na aplikáciu posypu vozoviek počas zimnej údržby ciest v celkovom objeme cca 39 700 t chloridu sodného, z toho cca 31 250 t návesmi, cca 7 750 t výtlakovými cisternami ...
Poptávám  trámy, fošny a latě
Poptávám trámy, fošny a latě. Trámy 8x10 cm 6m. Fošny 6m. Latě 6m.
Dodávky mletého vápence pro Elektrárnu Ledvice
Dodávky mletého vápence pro Eletrárnu Ledvice
Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro rok 2019/2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávky prosáté posypové kamenné soli o zrnitosti do 5,0 mm a níže specifikovaného podílu NaCl a podílu nerozpustných látek na posyp komunikací při zimní údržbě pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, a to včetně dopravy do míst plnění. Požadované množství je cca 25 000 ...
Dodávky kameniva pro LZ Židlochovice - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejich jednotlivých částí, jsou dodávky drceného kameniva rozděleného do frakcí na opravy lesních cest a doprava kameniva na lokalitu zadavatele. Blíže viz ZD.
Poptávám dodání netříděného betonářského písku
Poptávám dodání netříděného betonářského písku s dovozem do Libušína (Kladno) v množství 3 m3.
Poptávám palivové dřevo
Poptávám asi 6 m2 palivového dřeva (smrk, borovice) V metrech. Může být štípané. S dopravou do obce Dyje. Udejte cenu.
Dodávka vápence a dodávka vápna do Elektrárny Chvaletice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s dodavatelem/li na zajištění vápence a na zajištění vápna pro zadavatele na dobu neurčitou. Zadavatel předpokládá objem dodávky vápence přibližně 110 000 tun ročně a vápna přibližně 6 500 tun ročně.
Oxid vápenatý
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky oxidu vápenatého, včetně jeho přepravy do místa plnění, v předpokládaném ročním množství 65 - 72 tisíc tun.
Rámcová dohoda na dodávku volně ložené posypové soli na zimní údržbu 2019/2020
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cca 13 500 tun volně ložené posypové soli, včetně dopravy na jednotlivá cestmistrovství a střediska zadavatele po dobu ...
Poptávám dovoz písku
Poptávám cenu písku i s dovozem. Množství - dva kubíky a místo Otrokovice - Baťov.
Poptávám plotovky
Poptávám plotovky,1 metr dlouhé, 12 cm široké, 2,5 cm hluboké, 160 kusů.
Vodostavebný betón
Betóny, vodostavebné betóny (C 16/20 - kamenivo riečne, max. zrno 16, stupeň vplyvu prostredia XC1; C 25/30 - max. pr. 50 mm, kamenivo riečne, max. zrno 16, stupeň vplyvu prostredia XC3, XF1). Pri dodávke betónu na Správu povodia horného Váhu v Ružomberku je na všetkých lokalitách požadovaná dodávka betónu pumpou. Dodávky (resp. odbery betónov ...
Poptávám drcený asfalt
Poptávám drcený asfalt 12 tun na zpevnění příjezdové cesty. Adresa doručení je Český Těšín - Dolní Žukov.
Poptávám žulovou dlažbu
Poptávám žulovou dlažbu v průjezdu, kde jezdím autem s károu.
Poptávám stavební řezivo
Dobrý den, poptávám stavební trámy 120x60x2500 mm - 10 ks, 120x60x3500 mm - 4 ks, fošny 120(140)x40(50)x4000 mm - 3 ks. děkuji Klusáček
Poptávám obkladovou štípanou žulu
Poptávám obkladovou štípanou žulu světlou, rozměr 15x30 cm.
Drvený a mletý kameň – Košická oblasť
Predmetom zákazky s názvom "Drvený a mletý kameň" je dodávka tovaru - drveného a mletého kameňa frakcie 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 31,5(32)-63 mm a lomového kameňa (max 200 kg/ks), ktorý bude využívaný na údržbu železničnej infraštruktúry - údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajového lôžka a zriadenie a úpravu nástupíšť a ...
Poptávám stavební řezivo
Poptávám nezávaznou cenovou nabídku 1m3 dřeva na střechu . Děkuji Vavříková.
Hledáme dodavatele smrkové kulatiny v kvalitě C/D kurovec
Hladáme českého dodávatela smrekovej kulatiny v kvalite C/D kurovec. Minimálna hrubka na čepe je 20+ stred 25+ Dlžky od 10,3 -11,8m Povolené zamodranie. Hladáme dodávatela na dlhodobú spoluprácu na export do Číny.
Rámcová dohoda na dodávku kameniva pro opravy a výspravu komunikací Kraje Vysočina
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva frakcí 2/4, 4/8 a 8/11 o ročním předpokládaném objemu 12 700 tun, dle jednotlivých částí veřejné zakázky pro ...
Poptáváme sušené dubové fošny
Poptáváme sušené dubové fošny o velikosti: délka: 180 cm šířka: 11,2 cm tloušťka: 3,6 cm Počet kusů: 100 Pravidelný odběr zaručujeme.
Dodávka materiálového vybavení pro společnost ROMOTOP spol. s r.o. - 3. etapa - Část 1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálového vybavení - keramizovaného žáruvzdorného skla. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění.
Poptávám kulatinu tvrdého i měkkého dřeva
Poptávám kulatinu tvrdého i měkkého dřeva. Dlouhodobě. Odbyt asi 200 m3 měsíčně. Bylo by to možné? Dekuji. Meixner
Kamenivo pro SÚSPK
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.