Stavebné rezivo vrátene dopravy pre organizačnú zložku OZ Vihorlat
Dodávka Stavebné rezivo vrátene dopravy pre organizačnú zložku OZ Vihorlat
Rezivo, vrátane dopravy, organizačná zložka OZ Gemer r. 2023
Predmetom zákazky je rezivo vrátane dopravy, pre organizačnú zložku OZ Gemer r.2023
Poptávám stavební materiál
Pro realizaci projektu poptáváme tyto položky. Mohu poprosit o cenovou nabídku, popřípadě dostupnost? vše zbarveno do žluta: 1) 365m2 žulové odseky, délka strany odseku min. 100 mm 2) 20m2 - žulové bloky 12 ks 1000 délka x 300šířka x 160 výška 3) 1414ks (112m) - žulové sloupky 8/10 v.200mm 4) 51m - žulová schodová hrana tvaru L š. 360mm, v. ...
Materiál na aplikáciu postrekových technológií a na vysprávky vozoviek - drvené kamenivo
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, a to konkrétne drveného kameniva frakcie 2/4 až 5 mm určeného na vysprávky ciest do strojov TURBO 3000, 5000, 7000 s dovozom na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé strediská verejného obstarávateľa. Predmet zákazky bude dodávaný priebežne na základe čiastkových objednávok podľa potreby verejného ...
Trhacie práce malého rozsahu v lome Zbojská
Predmetom zákazky sú - vŕtacie a trhacie práce v lome Zbojská. V lome sú povolené trhacie práce malého rozsahu. Odstrel je naplánovaný na etáži č. IV. kde je výška steny 10-13m. Verejný obstarávateľ potrebuje trhacími prácami rozpojiť cca 20 000 ton (7400m3) horniny, a to v priebehu mesiaca apríl 2023.
Triedenie kameniva mobilnou triedičkou v lome Zbojská
Predmetom zákazky je - triedenie kameniva ( epimetamorfovaný kremenec) v lome Zbojská. Pripravená hornina zodpovedá frakcii 0-200 s ojedinelými väčšími balvanmi. V hornine prevláda jemná piesčitá frakcia. Množstvo pripravenej horniny bude min. 30 000 ton. Verejný obstarávateľ požaduje vytriediť kamenivo na frakcie: 0/32, 32/125 a 125+, a to ...
Bukové dřevo, Rakousko
Prosím o zaslání nabídky na kamionovou dodávku čerstvého bukového dřeva o délce 33cm v 1m bednách. Dodávka do Rakouska, 5121 Ostermiething. Platba při dodání.
Dodávka oplocenkových dílů a impregnovaných kůlů pro rok 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka oplocenkových dílů a impregnovaných kůlů pro jednotlivá Územní pracoviště Správy NP Šumava pro rok 2023.
Poptáváme praný a bílý křemičitý písek
Dobrý den, poptávám praný a bílý křemičitý písek a také kačírek. 1. praný písek 0-1 s certifikátem do školního dětského hřiště o velikosti 8 m3. 2. cca 8 t kačírku na doplnění pod multifunkční hrací prvek. 3. 8 t bílého křemičitého písku s atestem do školního doskočiště.
Dodávky lesní štěpky - Prostějov
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lesní štěpky pro vytápění vojenského areálu Prostějov včetně naložení, dopravy a složení na místo určení.
Poptávám stavební řezivo
Poptávám cenovou nabídku na stavební řezivo. Měl bych zájem o modřín , rozměr 52 X 130 X 5050 mm cca 33 m3 Děkuji. David Čápek
Stolársky materiál na údržbu komponentov VDI a pre údržbu inventáru MŠ
Čiastkové nákupy z rámcovej zmluvy stolárskeho materiálu na údržbu komponentov VDI a pre údržbu inventáru MŠ počas obdobia 24 mesiacov
Dodávka drceného kameniva pro rok 2023
Dodávka různých frakcí drceného kameniva pro potřeby ÚSKK, a.s. o celkovém předpokládaném objemu 10300 tun.
Kamenivo pro SÚSPK 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Dodávka zpevněné směsi - likvidace jam II/4+II/3 - Staříč
Předmětem plnění je dodávka zpevněných směsí (zpevněných zásypových materiálů - ZZM, betonů) a kameniva, vyspecifikovaných dle jednotlivých druhů a množství v Příloze č. 3.1 ZD pro účel likvidace hlavních důlních děl na lokalitě Staříč, jámy č. II/3 a II/4.
Nákup a přeprava certifikovaného kameniva
Předmětem plnění je dodání a návoz 10.000 m³ tříděného přírodního kameniva frakce 63-125mm (dále jen „TPK“) pro likvidaci jámy F4 a F5 na lokalitě Frenštát.
Dodávka posypové soli pro zajištění zimní údržby silnic
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky posypové soli v rámci zimního období 2022/2023 a letního předzásobení v roce 2023 včetně dopravy do jednotlivých skladů zadavatele.
Stavební kamenivo - drcené kamenivo
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) jsou dodávky různých frakcí drceného kameniva dle požadavků zadavatele
Stavební kamenivo - Rohovec
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) jsou dodávky kamene rohovec, výrobku lomového kamene netříděného dle požadavků zadavatele. Parametry kamene rohovec: jedná se o výrobek lomový kámen netříděný pro těžký kamenný zához, ukládaný strojně o hmotnosti min. 40 kg s deskovitou až krychlovitou odlučností a s min. ...
Lepené smrkové dřevo, Rakousko
Dobrý den paní a pánové! Poptáváme 3x lepené dřevo, smrk, 2x0,5m, 18mm nebo 25mm nebo 27mm, cca 120m2, snad pro nás něco máte? S přátelským pozdravem Weber
Vápno v roce 2023
Předmětem plnění části zakázky je dodávka Vápenného hydrátu a Mletého vápna včetně dopravy.
Dynamický nákupní systém pro dodávky důlního dřeva
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání dílčích veřejných zakázek na dodávky materiálu (důlního dřeva) na dobu 36 měsíců od zavedení DNS
Brikety, Německo
Vážené dámy a pánové, můžete nám zaslat nabídku na dodávku 24 palet briket Rekord nebo Union na 02742 Neusalza-Spremberg / Německo. S přátelským pozdravem W. Neumann
Bukové dřevo, Německo
Dobrý den máme zájem o bukové dřevo 13 prostorových metrů a mám dotaz, zda můžete dodat do Německa a kolik by to stálo s dodáním. S pozdravem paní Kelmendi
Uhelné brikety, Německo
Kolik u vás stojí paleta uhelných briket?