Hliníkové odlitky na městský mobiliář, Polsko
Navázání obchodní spolupráce ohledně hliníkových odlitků bočnic pro městské lavičky.
Poptáváme odlévání nerezových lopatek na Peltonovu turbínu
Poptáváme odlévání nerezových lopatek na Peltonovu turbínu. (jakost materiálu bychom upřesnili). Orientační rozměry lopatky uvádíme na náčrtku v příloze, spolu s 3D modelem. (rozměry bychom upřesnili). Poptáváme první objem 25. lopatek na prototyp a jeho testování. Hned po obdržení zkušebních kusů bychom rádi objednávali s pravidelností další ...
Dodávka odlitků III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka těles příslušenství soustruhu SUA FLEXI v rámci projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI. Jedná se o odlitky související s výbavou stroje, zejména lunety.
Výroba a dodání odlitků - SIGMA GROUP a.s. Lutín
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání odlitků tlakové obálky horizontálně děleného čerpadla ve dvou provedeních a to v provedení „6° čerpadla“ a v provedení „14° čerpadla“. Pro obě provedení/velikosti se bude jednat o výrobu modelu horního a dolního víka tlakové obálky pro potřeby odlití těchto odlitků. Dále pak výroba a dodání ...
Dodávka odlitků I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka modelů a vzorových odlitků stavebnice skeletu lože se zvýšenou únosností v rámci projektu Skelet lože a stolu universálních brusek řady BUB nové generace Multi Plus. Jedná se o odlitky ze šedé litiny (jakost materiálu 422425). Jako prototyp bude postavena varianta BUB plus v délce 2000 mm. Součástí ZŘ bude ...
Dodávka odlitků II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka modelů a vzorových odlitků stavebnice skeletu lože se zvýšenou únosností v rámci projektu Skelet lože a stolu universálních brusek řady BUB nové generace Multi Plus. Jedná se o odlitky z tvárné litiny (jakost materiálu 422305). Jako prototyp bude postavena varianta BUB plus v délce 2000 mm. Součástí ZŘ bude ...
Dodávka odlitků I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka těles skeletu soustruhu FLEXI (modelu skeletu PROTOTYPU) v rámci projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI. Jedná se o odlitky související se stavbou skeletu PROTOTYPU stroje SUA125/4000 FLEXI + JP lože.
Dodávka odlitků II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka těles skeletu soustruhu FLEXI (modelu skeletu PROTOTYPU) v rámci projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI. Jedná se o odlitky související se stavbou skeletu PROTOTYPU stroje SUA125/4000 FLEXI.
Rámcová dohoda na dodávky kol celistvých pro ŽKV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku kol celistvých pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká ...
Rámcová dohoda na dodávky brzdových špalíků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude jedinému vybranému dodavateli zadána veřejná zakázka na dodávku brzdových litinových špalíků pro železniční kolejová vozidla zadavatele do odběrných míst určených zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody, typů UIC 250 II, UIC 320 II, 04 ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - odlitky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka odlitků pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Odliatky pre mlyny MV 67.16, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola
Odliatky pre mlyny MV 67.16, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Prílohe súťažných podkladov
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - opracované odlitky a svařence
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka opracovaných odlitků a svařenců pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Opracované odlitky a svařence
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka opracovaných odlitků a svařenců pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Opracované odlitky a svařence
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka opracovaných odlitků a svařenců pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Slévárny, Itálie
Máme zájem o výrobky z šedé a tvárné litiny jako: pouliční vybavení, poklopy a mříže pro vodovody a kanalizace. Pouze slévárny. Děkuji a zdravím Giacomo Dalla Cort METALDESIGN ITALY
Servisní stání služebních plavidel - Uherské Hradiště
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména v provedení vysokovodního stání na řece Moravě uchycené ocelovými ramenáty do břehu. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „Servisní stání služebních plavidel - Uherské Hradiště“ vypracované společností AQUATIS a.s., pod č. 171091.87 (dále jen ...
Poptáváme ocelové pásoviny
Poptáváme ocelové pásoviny. Pásovina 250x20, 42 m, pásovina 250x25, 54 m, pásovina 300x30, 54 m, pásovina 350x30, 54 m, pásovina 110x5, 18m. Jakost S235JR.
Rámcová dohoda na dodávky kol celistvých pro ŽKV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části zadávány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku kol celistvých blíže specifikovaných podle jednotlivých částí veřejné zakázky dle jednotlivých typů do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od ...
Odlitky pro magnety, Německo
Vážené dámy a pánové, jsme společnost, která vyrábí elektromagnety. Část magnetů, které vyrábíme, je vyrobena z odlitků. Pro sérii, kterou zhotovujeme v různém množsví více než 25 let potřebujeme odlitky. Materiál je GS 45 Příklad výkresu připojen. Potřebuji nabídku včetně zpracování. Pokud máte zájem o podrobné výkresy, je možné je ...
Poptávám výrobu odlitku
Poptávám výrobu odlitku, modely 4ks pólů dle č.v. E-27931, materiál G20Mn5 zkoušky dle ČSN 42161.16, přesnost ČSN 014470.5.
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola
Predmetom zákazky je dodávka odliatkov pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola v zmysle výkresovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Odliatky musia byť vyrobené v zmysle technických podmienok a noriem TPE-4-07-020/71 N004525. Podrobná špecifikácia odliatkov je uvedená v súťažných podkladoch.
Poptáváme výrobu bronzových tabulek
Poptáváme dvě bronzové tabulky - 30x15cm, s textem, výška tabulky včetně písmen 3-3,5cm, výška písmen min.5mm. Prosíme kalkulaci. Děkuji.
Poptávám litou broušenou desku
Poptávám hrubý cenový odhad lité broušené al. desky, rozměru 300x500x25 mm. Je to pouze pro měrový přípravek, nekladu žádné požadavky na druh slitiny.
Poptávám cementaci a kalení čepu
Poptávám cementaci a kalení čepu. Jedná se o čep pruměr 120 mm, délka 690 mm. Čep je z jedné strany opatřen závitem M 100x2, který je potřeba chránit, v ose je pruchozí díra prum. 40mm. Cementace do 08mm kalení na 55 až 60 Hrc. Jedná se o 1ks. Děkuji za nabídky.