Medicinálne, technické a špeciálne plyny vrátane ich dopravy do miesta dodania

Medicinálne, technické a špeciálne plyny vrátane ich dopravy do miesta dodania

Predmetom zákazky je dodávka Medicinálnych, technických a špeciálnych plynov vrátane ich dopravy do miesta dodania a ostatných služieb spojených s dodávkou pre prijímateľov: 1.1. Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 974 17 Banská Bystrica. 1.2. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, ...

Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou

Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou

Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich s dodávkou pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.

Technické plyny

Technické plyny

Predmetom zákazky je dodávka technických, špeciálnych a kvapalných plynov v požadovanej čistote spolu so súvisiacimi službami a to dodanie a vyloženie (prečerpanie kvapalných plynov) a prenájom tlakových fliaš, v ktorých budú dodané technické a špeciálne plyny. Zákazka sa bude deliť na dve časti: Časť A Technické a špeciálne plyny v tlakových ...

Dodávka medicinálnych a technických plynov a služby s tým spojené

Dodávka medicinálnych a technických plynov a služby s tým spojené

Dodávka medicinálnych, technických plynov, špeciálnych plynov v oceľových /tlakových/ fľašiach a iných tlakových nádobách a zo zásobníka na kvapalný medicinálny kyslík (odparovacia stanica)

Dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane súvisiacich služieb

Dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane súvisiacich služieb

Predmetom zákazky je priebežná Dodávka medicinálnych a technických plynov (prenájom zásobníka) vrátane súvisiacich služieb pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a to v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých ...

Medicinální a technické plyny

Medicinální a technické plyny

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v láhvích, kapalného kyslíku do středotlakých zásobníků a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů do místa plnění. Součástí předmětu veřejné zakázky je i pronájem potřebného počtu láhví či středotlakých zásobníků na kapalný kyslík.

Nákup kapalného dusíku a pronájem kryogenního zásobníku

Nákup kapalného dusíku a pronájem kryogenního zásobníku

Předmětem veřejné zakázky je koupě kapalného dusíku, nájem kryogenního zásobníku, dodávky kapalného dusíku do pronajatého kryogenního zásobníku v množství stanoveném za sjednaných podmínek a poskytnutí dalších souvisejících služeb.

Dodávky medicinálních a technických plynů a kapaliny pro jihočeské nemocnice

Dodávky medicinálních a technických plynů a kapaliny pro jihočeské nemocnice

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky technických a medicinálních plynů a kapaliny pro nemocnice v Jihočeském kraji, a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném ...

Dodávky medicinálních a technických plynů pro KNL, a.s.

Dodávky medicinálních a technických plynů pro KNL, a.s.

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. po dobu 3 let od podpisu smlouvy. Předmět veřejné zakázky zahrnuje dodávky plynu, pronájem tlakových lahví, ADR poplatek, silniční poplatek a dopravné do místa plnění.

Nákup kapalných plynů a pronájem kryogenních zásobníků

Nákup kapalných plynů a pronájem kryogenních zásobníků

Předmětem veřejné zakázky je koupě kapalných plynů, nájem kryogenních zásobníků, dodávka kapalných plynů do pronajatých kryogenních zásobníků a poskytnutí dalších souvisejících služeb.

Nákup technických a speciálních plynů a pronájem tlakových lahví

Nákup technických a speciálních plynů a pronájem tlakových lahví

Předmětem této veřejné zakázky je koupě technických a speciálních plynů, nájem tlakových lahví, dodávka technických a speciálních plynů v pronajatých tlakových lahvích a poskytnutí dalších souvisejících služeb.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Medicinální plyny

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Medicinální plyny

Předmětem je dodávka medicinálních a technických plynů v láhvích, dodávka kapalného kyslíku a dále nájem tlakových plynových láhví a zásobníků kyslíku pro pracoviště zadavatele.

Medicinální plyny a pronájem tlakových lahví pro ZZSPK 2018 - 2021

Medicinální plyny a pronájem tlakových lahví pro ZZSPK 2018 - 2021

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních plynů v odlehčených tlakových lahvích včetně jejich pronájmu pro potřeby přednemocniční neodkladné péče (PNP) Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího ...

Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb

Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb

Predmetom zákazky je dodávka medicinálneho kyslíka a syntetického medicinálneho vzduchu, vrátane dopravy na miesto plnenia a súvisiacich služieb (vykládka, nakládka, ADR poplatok a pod.) a nájmu zásobníkov počas trvania rámcovej dohody.

Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb

Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb

Predmetom zákazky je dodávka medicinálneho kyslíka a syntetického medicinálneho vzduchu, vrátane dopravy na miesto plnenia a súvisiacich služieb (vykládka, nakládka, ADR poplatok a pod.) a nájmu zásobníkov počas trvania rámcovej dohody.

Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu pro Centrum sociálních služeb Tloskov

Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu pro Centrum sociálních služeb Tloskov

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné celoroční dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu (celní sazebník 27111294), včetně dopravy a přečerpání do zásobníků pro vytápění, ohřev TUV a pro vaření v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele, včetně dopravy a plnění do zásobníků v majetku zadavatele. Součástí dodávky ...

Dodávky léčivého přípravku - medicinálního kyslíku plynného

Dodávky léčivého přípravku - medicinálního kyslíku plynného

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku, stlačeného plynného medicinálního kyslíku, a to 2 litrových lahvích odlehčených s integrovaným ventilem, 5 litrových tlakových lahvích odlehčených bez integrovaného ventilu a 10 litrových tlakových lahvích odlehčených s integrovaným ventilem, vč. nájmu tlakových lahví a ...

Medicinální a technické plyny

Medicinální a technické plyny

Dodávka medicinálních a technických plynů v předpokládaném ročním objemu dle přiložené tabulky včetně souvisejících služeb, zejména dopravy, ADR, mýtného a atestu kapaliny. Dlouhodobý pronájem tlakových lahví a zásobníků na kapalné plyny, dále pronájem systému automatického doplňování zásobníků a pronájem elektronického systému sledování pohybu ...

Dodávky medicinálního kapalného kyslíku

Dodávky medicinálního kapalného kyslíku

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálního kapalného kyslíku do 4 zásobníků v majetku zadavatele včetně zajištění pravidelné údržby, servisu, revizí a proškolení obsluhy zásobníků na kapalný medicinální kyslík po dobu 3 let od podpisu smlouvy.

Dodávka medicinálních plynů pro ZZS KVK

Dodávka medicinálních plynů pro ZZS KVK

Medicinální kyslík bude dodáván v balení ve formě tlakových lahví v odlehčeném provedení o objemu 2 litry, plněných na tlak 20 MPa, a ve formě tlakových lahví v odlehčeném provedení o objemu 10 litrů s integrovaným redukčním ventilem, plněných na tlak 20 MPa. Medicinální vzduch bude dodáván v balení ve formě tlakových lahví o objemu 10 litrů, ...

Rámcová smlouva na dodávku medicinálních a technických plynů pro Nemocnici Na Homolce

Rámcová smlouva na dodávku medicinálních a technických plynů pro Nemocnici Na Homolce

Předmětem zadávacího řízení je vybrat dodavatele k uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky medicinálních technických a vzácných plynů, včetně pronájmu tlakových lahví a Dewarových nádob.Bližší specifikace je v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových tlakových fľašiach

Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových tlakových fľašiach

Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach (ďalej len fľaše), prenájom týchto fliaš, následný odvoz prázdnych fliaš, dodávka kvapalného dusíka do dewarových nádob, dodávka kyslíka medicinálneho kvapalného do zásobovacích zariadení a prenájom zásobovacích zariadení na kyslík ...

Dodávky medicinálních plynů pro jihočeské nemocnice

Dodávky medicinálních plynů pro jihočeské nemocnice

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku medicinálních plynů pro jihočeské nemocnice dle technické specifikace, která tvoří přílohu zadávacích podmínek. Jedná se o průběžné dodávky technických a medicinálních plynů a kapaliny na základě aktuálních potřeb jihočeských nemocnic, a to v souladu s platnou právní ...

Dodávky technických plynů v lahvích, kapalného argonu v zásobnících a nájmy tlakových lahví

Dodávky technických plynů v lahvích, kapalného argonu v zásobnících a nájmy tlakových lahví

Dodávky technických plynů v lahvích a kapalného argonu v zásobnících jsou nezbytné k zabezpečení úkolů, kterými je ÚKZÚZ v rámci svých činností pověřen. Zejména se jedná o využití plynů v rámci laboratorní činnosti.

Opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií

Opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zboží (technických plynů a chladících medií), nájem tlakových lahví, ve kterých bude uloženo zboží (kupovaný technický plyn) a závoz zboží. Smlouva bude uzavřena na 4 roky.

(záznamy 1/25 z 252)  strana 1 / 11