Poptáváme helium
Máme zájem o helium, můžete nám poslat info o ceně? Děkuji.
Stlačování přírodního CO2 do tlakových lahví
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stlačování přírodního oxidu uhličitého do tlakových lahví. Předmět zakázky bude sloužit k využití vznikajícího minerálního oxidu uhličitého ve vrtu Jan a Běla v Bělovsi k jeho stlačení, zkapalnění a následnému naplnění do tlakových lahví. Naplněné tlakové láhve budou využity pro interní potřeby lázní a ...
Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou
Predmet zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach, vrátane prenájmu tlakových fliaš a služieb súvisiacich s dodávkou. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta určenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch Časť C. Opis predmetu zákazky
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu, včetně dopravy, přečerpání do zásobníků pro vytápění, ohřev TUV, pro vaření v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele, včetně stáčení paliva do zásobníků. Předmětem jsou dodávky po dobu 3 let, v celkovém množství 990 t, tj. 330 tun za smluvní ...
Plyny
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynů dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Dodávky tekutého dusíku pro kryosklad
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kapalného dusíku o čistotě minimálně 5.0 (tj. 99,999%) včetně dopravy na místa plnění zásobníků o celkovém objemu 20 000 litrů LIN.
Dodávky medicinálních plynů vč. pronájmu tlakových lahví
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek vybraných medicinálních plynů vč. pronájmu tlakových lahví (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody uzavřené s jedním vybraným dodavatelem. Dodávky zboží budou provedeny v souladu s technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 5 ...
Poptávám dodávku propanu
Poptávám cenu za propan bez DPH za 1 kg. Mám nádrž na 1.900 kg-.
Poptáváme dodávky technických plynů
V rámci výběrového řízení pro svářečskou školu AŘP u Vás poptáváme dodávky technických plynů v předpokládaném měsíčním objemu dle tabulky, viz níže, včetně souvisejících služeb, zejména pronájmu tlakových lahví, dopravy, ADR, mýtného apod. Délka doby odezvy na dílčí objednávku maximálně 48 hodin. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová ...
Dodávka kapalného medicinálního kyslíku a nájem zásobníku kyslíku s odpařovací stanicí
Dodávka kapalného medicinálního kyslíku jako léčivého přípravku určeného pro lékařské účely ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v předpokládaném objemu 50 000 kg za rok, a to po částech podle potřeb zadavatele a nájem zásobníku kyslíku s odpařovací stanicí na dobu ...
Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring ČHMÚ
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na dodávku technických a speciálních plynů na období 2 let.
Průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku (dále také „zboží“) dle jednotlivých objednávek zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví. Bližší specifikace včetně orientačního množství je uvedena ve formuláři Cenová nabídka v příloze č. 1. Účastníci ...
Medicinálne plyny
Dodávka medicinálnych plynov
Dodávky medicinálních a technických plynů
Zabezpečení průběžných dílčích dodávek medicinálních a technických plynů včetně bezplatného zapůjčení automatického sledovacího systému k identifikaci poskytnutého předmětu plnění a jeho evidenci zadavatelem.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Trutnov a. s. II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Trutnov.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Jičín a. s. II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Jičín, Nemocnice Nový Bydžov.
Opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií včetně nájmu nádob a závozu.
Medicinální a technické plyny pro Nemocnici Havlíčkův Brod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálních a technických plynů v lahvích, dodávka kapalného kyslíku do středotlakého zásobníku a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů na místo určení a ostatních poplatků. Součástí předmětu veřejné zakázky je i nájem potřebného počtu lahví a dovybavení stávajícího středotlakého zásobníku na ...
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových / oceľových fľašiach a v iných nádobách a do zásobovacej stanice vrátane dopravy a s tým súvisiacich služieb, nájom týchto fliaš a nájom zásobovacej stanice pre FN Nitra. Plyny dodávané pre účely zdravotníckeho zariadenia s nepretržitou prevádzkou.
Nákup plynu na vykurovanie DPB, a.s. 2021
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest obstarávateľskej organizácie, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a ...
Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, vrátane prenájmu tlakových fliaš a služieb súvisiacich s dodávkou: 1.dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka v cisterne do zásobníka v majetku verejného obstarávateľa (160 000 litrov ) 2.dodávka ...
Dodávky medicinálních a technických plynů vč.nájmu tlakových lahví
Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek technických a medicinálních plynů na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, vč. všech nákladů spojeních s plněním, manipulací, dopravou atd. po dobu trvání kupní smlouvy, uzavřené na 4 roky s 1 dodavatelem (závazný vzor kupní smlouvy je ...
Opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií včetně nájmu nádob a závozu.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Jičín a. s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Jičín, Nemocnice Nový Bydžov.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Trutnov a. s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Trutnov.