Dodávky kolejnic - třída oceli R350HT na období 2022 - 2024
Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) jsou dodávky kolejnic tvarů kolejnic 49 E1 a 60 E2 z oceli třídy R350HT do organizačních složek zadavatele na území České republiky pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků organizačních ...
Dodávky výpalků PLATTE
Předmětem VZ jsou dodávky výpalků PLATTE.
G976 - Rekonstrukce chladičů hydropaty 1,2TK21,22,23W01 a dochlazovačů doplňovací vody 1(2)TK12W01
Předmětem realizace této veřejné zakázky je - výměna stávajících čelních vík výměníků 1(2)TK21(22,23)W01 a dochlazovačů doplňovací vody 1(2)TK12W01 za čelní víka z korozivzdorné oceli - výměna souvisejících stávajících drenážních a odvzdušňovacích tras výměníků 1(2)TK21(22,23)W01 a dochlazovačů doplňovací vody 1(2)TK12W01 za nové drenážní a ...
Poptáváme důlní kolejnice
Poptáváme cenovou nabídku na důlní kolejnice S14 - 61x6m, S235JR. Děkuji. Kemrová Iva
Poptávám výrobu žebříku
Poptávám výrobu žebříku na střechu, vedoucí po fasádě budovy. Mohla bych poprosit o cenovou kalkulaci? Délka cca 5m Děkuji.
Poptávám nerezové nivelační značky
Chcel by som sa spýtať, či by ste vedeli dodať nerezové nivelačné značky. Poprosím Vás cenovú ponuku, k cenovej ponuke bude potrebné doložiť certifikát výrobku s vyhlásením o parametroch. K tomu Vás k tomu poprosím aj cenu za dopravu. Ďakujem
Dodávky kolejnicového materiálu pro tramvajové tratě
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky materiálu - dodávky drobného kolejiva pro tramvajové tratě a dodávky kolejiva pro pružné upevnění a konstrukci pevné jízdní dráhy na tramvajových tratích, z důvodu nutnosti oprav, údržby, rekonstrukce a novostavby tramvajových tratí v Praze, v rozsahu modelových příkladů dle jednotlivých částí Veřejné ...
Výmena fasádnych parapetov SjF
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Strojníckej fakulty, ktoré sa týkajú výmeny (rekonštrukcia) parapetnej časti a sanácia stĺpikovej fasády na uličnej a dvorovej strane hlavnej budovy Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je v zlom technickom stave a nevyhovuje z hľadiska tepelno-technického posúdenia obvodovej konštrukcie.
Dodávky kolejnic - třída oceli R260
dodávky kolejnic tvarů kolejnic 49E1, 60E2 a R65 z oceli třídy R260 do organizačních složek zadavatele na území České republiky pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků organizačních jednotek zadavatele (dále jen „kolejnice R260“ nebo „materiál“). Kolejnice budou dodávány v obvykle ...
Poptáváme panely
Poptávám 200ks panelů 620/800-22. Nájezdové lišty je možné objednat až po pokládce?
Poptáváme svařovanou rohož
Poptávám svařovanou rohož oka 15x15x8 (vel. 6 x2,4m) v množství 115 ks. Zajímá nás cena bez DPH, termín dodání. Děkuji, Ovesný
Rovinné konzoly a oceľové súčasti III. - PCI projekty
Predmetom zákazky sú rovinné konzoly a oceľové súčasti, ktoré slúžia ako nosné, kotviace a upevňovacie prvky vzdušného vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia. Sú vyrobené z ocele s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním.
Svařovaný díl zkušebního zařízení - LOWA Rods
Předmětem plnění veřejné zakázky je svařovaný díl zkušebního zařízení "LOWA Rods" pro zkoušky krytu trysky pomocného motoru Ariane 6.
Výměna dřevěných pražců za železobetonové v tunelech na trati metra A a C
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna starých dřevěných pražců za nové železobetonové (celé nebo dělené - ve stanicích a u stykových transformátorů)
Poptáváme plechové parapety
Poptávám dodání venkovních parapetů plechových v barvě Antracit. Rozměry jsou v cm. Koncovky plastové a šrouby s krytkou. Prosím o cenovou nabídku a termín dodání. š 30 dl 148,5 ks 3 š 30 dl 1480 ks 1 š 30 dl 147,5 ks 1 š 23 dl 148 ks 1 š 24 dl 142,5 ks 1 š 24 dl ...
Drobné válcované kolejivo 2020
Uzavření rámcové dohody na dodávky drobného válcovaného kolejiva pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.
Rámcová dohoda na vybavení řídících vozů řady 961 mobilní částí ETCS
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 961 (ABfhpvee 395, Bfhpvee 295), jejíž bližší vymezení tvoří přílohu č. 1 závazného vzoru Rámcové dohody, který je přílohou č. 4 ...
Poptávám pororošty
Poptávám 6 ks pororoštů 30/30 100 cm x 60 cm (anebo obdobný, pokud typizovaný).
Ocelový rošt TMS
Předmětem je dodání celkem 1380 ks ocelových roštů TMS (těžká mostová souprava). Ocelové rošty TMS budou sloužit jako součást mostního provizoria, těžké mostové soupravy TMS pro řešení krizových situací a likvidaci jejich následků, a to v případech, kdy dojde k porušení nebo zničení mostu přírodními vlivy nebo jako náhrada stálých mostů při ...
Poptávám pochozí rošt
Prosím o cenu pochozího roštu o rozměrech 2x2m. Děkuji.
Svařovaný horní díl zkušebního zařízení/Upper Cover-Pallet-Ariane 6
Předmětem plnění veřejné zakázky je svařovaný horní díl zkušebního zařízení/ Upper Cover - Pallet pro zkoušky krytu trysky pomocného motoru Ariane 6.
Dodávka drobného kolejiva a spojovacího materiálu pro opravy TT
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky drobného kolejiva a spojovacího materiálu pro opravy tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Dodávka nerezových krytů topení pro tramvajové vozy
Účelem této veřejné zakázky s názvem „Dodávka nerezových krytů topení pro tramvajové vozy“ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže). Předmětem veřejné zakázky je dodávka nerezových krytů topení pro tramvajové vozy zadavatele, a to v rozsahu blíže určeném v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
Svařovaný spodní díl zkušebního zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky má být dodávka svařovaného spodního dílu zkušebního zařízení/ Lower Cover - SRM pro zkoušky krytu pomocného motoru Ariane 6.
Poptávám kari sítě
Poptávám kari sítě, rozměr 2/3m, oka 15/15cm, dráty 4mm.