Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, SMA na pozemných komunikáciách
Predmetom zákazky je realizácia opravy bezpečnostných zariadení (ďalej len "BZ"), tlmičov nárazov SMA, čím sa rozumie dodanie a montáž BZ po jeho čiastočnej deformácii, resp. výmena BZ pri jeho celkovej deformácii (ďalej len oprava) na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v majetku a správe Národnej diaľničnej ...
Silonová tyč, Mosadzná tyč
Predmetom zákazky je dodanie : -Silónová tyč 40mm/1m1ks -Silónová tyč 50mm/1m1ks -Silónová tyč 60mm/1m1ks -Silónová tyč 80mm/1m1ks -Mosadzná tyč 60mm/2m1ks
Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier
Predmetom zákazky je dodanie zvodidlového systému Kremsbarrier, demontáž poškodených dielov zvodidlového systému, odvoz týchto dielov na príslušné strediská správy a údržby diaľnic a strediská správy a údržby rýchlostných ciest a montáž nových dielov zvodidlového systému pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., jednotlivých SSÚD, SSÚR a ...
Laná hliníkové s oceľovou dušou AL1/ST1A a laná zliatinové AL3
Laná (hliníkové laná s oceľovou dušou) AL1/ST1A a zliatinové laná AL3 sa používajú pre vonkajšie elektrické vedenia nn, vn a vvn.
Upevňovadlá a drobné koľajivo
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, ktorým sú konštrukčné prvky železničného zvršku slúžiacich k upevneniu koľajníc na podvaly a k vzájomnému spojeniu koľajníc (podkladnice, zvierky, spojky, podložky a iné) a k vzájomnému spájaniu jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku (klince, podvalové skrutky, vložky M, pružné krúžky, ...
Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier
Predmetom zákazky je dodanie zvodidlového systému Kremsbarrier, demontáž poškodených dielov zvodidlového systému, odvoz týchto dielov na príslušné strediská správy a údržby diaľnic a strediská správy a údržby rýchlostných ciest a montáž nových dielov zvodidlového systému pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., jednotlivých SSÚD, SSÚR a ...
Materiál pre Univerzitu Komenského 03
Predmetom zákazky je dodanie elektroinštalačného, stolárskeho, vodoinštalačného, maliarskeho, kúrenárskeho a zámočníckeho materiálu, pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy.
Poptávám výrobu ZNK pororoštové podlahy
Poptávám cenovou nabídku na výrobu ZNK pororoštové podlahy dle přiložené dokumentace. V případě potřeby mě prosím kontaktujte Děkuji Milan Prokop
Debniaci systém
Predmetom zákazky je dodávka troch sád debniaceho systému. Jedná sa o ručné oceľové rámové debnenie pre základy, steny a stĺpy, nezávislé od žeriava. Ľahké debnenie s robustným oceľovým žiarovo pozinkovaným rámom. Debniaca sada bude prioritne využívaná mostovými čatami v Trenčíne, Prievidzi a Považskej Bystrici, pri bežných opravách mostných ...
Dodávky kolejnic třída oceli R260 na období 2023 - 2025
dodávky kolejnic tvarů kolejnic 49E1, 60E2 a R65 z oceli třídy R260 do organizačních složek zadavatele na území České republiky pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků organizačních jednotek zadavatele (dále jen „kolejnice R260“ nebo „materiál“). Kolejnice budou dodávány v obvykle ...
Kovové palety pre ŠS Šariš
Predmetom zákazky je výroba a dodávka kovových pozinkovaných paliet na pestovanie sadeníc na školskom stredisku Šariš vo vyhotovení a s výbavou podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v súťažných podkladoch (príloha č. 4 Výkres). Jedná sa o zákazkovú výrobu tovaru, tovar nie je bežne dostupný na trhu.
Dodávka materiálů k výrobě komponent zařízení technologie pro mikrokogeneraci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ocelových polotovarů výpalků a svařenců dle technické dokumentace, která je součástí Zadávací dokumentace. Materiál bude určen k výrobě komponent zařízení technologie pro mikro kogeneraci z nestandardních tuhých biopaliv. Součástí zakázky je také pořízení strojních komponent, armatur, instalačních materiálů ...
Dodávky pletiv a souvisejícího sortimentu pro jaro 2023, rámcová dohoda
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto zadávacího řízení na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu (část 1) a dále zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky pletiv lesnických uzlových a ...
Výměna vybraných poklopů kolektorů města Plzně, oblast Košutka
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna vybraných poklopů, systémově typové výroby s atypickými prvky ovládání, v kolektorech města Plzně, v části obce Bolevec, v oblasti Košutka. V rámci akce budou vyměněny únikové a montážní poklopy včetně opravy obetonování. Poklopy budou opatřeny zvenku číselným značením (únikové poklopy - červeně, montážní ...
Pražcové kotvy 2022
Dodávky pražcových kotev pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.
Poptáváme výrobu 6 ks evolutních pružin
Poptáváme výrobu 6 ks evolutních pružin. Dobrý den, pro našeho zákazníka budeme provádět generální opravu válcovací linky a do naší cenové nabídky bych od Vás potřeboval vaší cenovou nabídku na výrobu 6 ks evolutních pružin o přibližných rozměrech. D = 250 mm, d= 150 mm, celková výška ve volném stavu cca 300 mm, odhadovaná tloušťka lisu 4-6 ...
Dodávka nových kolejnic tvaru 57R1/R260
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 192 ks nových kolejnic tvaru 57R1/R260 v délkách á 18 m, a to ve 2 dodávkách. Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Dodávka a výroba kolejových konstrukcí včetně údržby v záruční době
Zadavatel je provozovatelem městské hromadné dopravy v Praze a přilehlém regionu, v jejímž rámci zajišťuje i provoz a správu kolejových tramvajových tratí. Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávky kolejových výměn, náhradních dílů do výměn, kolejových oblouků, konstrukcí a jejich součástí pro stavby a rekonstrukce tramvajových ...
Poptávám kotvící materiál
Dobrý den, poptávám kotvící patky do země čtvercového tvaru - 12x12 mm dl. 70--90 cm, cca 20 ks. Prosím o cenu. Děkuji Marek
Dodávka nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca 28,38 tun / 23 ks nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1 v délkách á 25 m, oboustranně děrovaných pro spojku T4 (průměr děr 32 mm, vzdálenost osy díry od konce kolejnice: 305 mm). Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Dodávka čipových zaměstnaneckých benefit karet
Dodávka čipových zaměstnaneckých benefit karet
Poptávám výrobu polykarbonátových krytů
Poptávám výrobu polykarbonátových krytů na míru. Bude se jednat o materiál polykarbonát a hliník. Požaduji celkem 7 kusů. Termín - do konce roku 2023. Cena dohodou.
Drobné válcované kolejivo 2022
Dodávky drobného válcovaného kolejiva pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.
Bezpečná konzolovina VN Delta
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek bezpečné konzoloviny VN Delta s vybranými dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu bezpečné konzoloviny VN Delta, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období cca od 1.10.2023 do ...
Poptáváme kovové svodnice na cesty
Dobrý den, rádi by jsme u Vás poptali kovové svodnice na cesty o délce 2m s celkovým počtem kusů 14. Tento materiál půjde na projekt do Letohradu. S pozdravem, Ing. et Ing. Radim Lainka