Výmena fasádnych parapetov SjF
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Strojníckej fakulty, ktoré sa týkajú výmeny (rekonštrukcia) parapetnej časti a sanácia stĺpikovej fasády na uličnej a dvorovej strane hlavnej budovy Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je v zlom technickom stave a nevyhovuje z hľadiska tepelno-technického posúdenia obvodovej konštrukcie.
Rozkladací stan pre hygienickú kontrolnú stanicu
Predmetom zákazky je dodanie rozkladacích stanov v zmysle špecifikácie, ktorá je uvedená v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dodávka dřevěných pražců 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových dřevěných impregnovaných pražců příčných, včetně dopravy do místa plnění, Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této Zadávací dokumentace.
Poptávám pozinkový nebo ocelový plech
Poptávámt cenovou nabídku na pozinkový nebo ocelový plech síly 2mm v těchto rozměrech: 1x 2345 x 603 mm 1x 455 x 603 mm Předem děkuji za informaci S přáním hezkého dne JAN ŠUBRT
Dodávka kapalného medicinálního kyslíku a nájem zásobníku kyslíku s odpařovací stanicí
Dodávka kapalného medicinálního kyslíku jako léčivého přípravku určeného pro lékařské účely ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v předpokládaném objemu 50 000 kg za rok, a to po částech podle potřeb zadavatele a nájem zásobníku kyslíku s odpařovací stanicí na dobu ...
Poptávám čištění a impregnaci stanu
Poptávám čištění a impregnaci stanu. Mám stan ke karavanu z textilního materiálu s gumovými okny atd. Chtěl bych se zeptat, zda je možné stan u vás nechat vyčistit a naimpregnovat proti propouštění vody? Děkuji.
Poptávám výrobu samostatně stojícího polykarbonátového skleníku
Poptávám výrobu samostatně stojícího polykarbonátového skleníku s podezdívkou, rozměry cca 5 x 8m.
Poptávám vytvoření průkazu zaměstnance městského úřadu formou karty
Poptávám vytvoření průkazu zaměstnance městského úřadu formou karty, místo dosavadního zalaminovaného papíru. Fotografie, státní znak, čárkový kód... Dodávali jste již takovou kartu pro některý úřad? Jaké jsou ceny? Děkuji Vám za informaci. Josef Haas, tajemník městského úřadu
Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring ČHMÚ
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na dodávku technických a speciálních plynů na období 2 let.
Dodávky kolejnic - třída oceli R260
dodávky kolejnic tvarů kolejnic 49E1, 60E2 a R65 z oceli třídy R260 do organizačních složek zadavatele na území České republiky pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků organizačních jednotek zadavatele (dále jen „kolejnice R260“ nebo „materiál“). Kolejnice budou dodávány v obvykle ...
Dodávky zakrývacích textilií, rámcová dohoda
Dodávky zakrývací textilie, které zajistí ochranu lesa, asanace dříví napadeného kůrovcem na území organizačních jednotek, a to zejména lesních závodů a lesních správ.
Poptáváme panely
Poptávám 200ks panelů 620/800-22. Nájezdové lišty je možné objednat až po pokládce?
Průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku (dále také „zboží“) dle jednotlivých objednávek zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví. Bližší specifikace včetně orientačního množství je uvedena ve formuláři Cenová nabídka v příloze č. 1. Účastníci ...
Poptáváme svařovanou rohož
Poptávám svařovanou rohož oka 15x15x8 (vel. 6 x2,4m) v množství 115 ks. Zajímá nás cena bez DPH, termín dodání. Děkuji, Ovesný
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb
Dodanie palivových kariet v počte 24 ks ako prostriedok bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty v rámci siete čerpacích staníc predávajúceho a jeho zmluvných partnerov, vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou.
Medicinálne plyny
Dodávka medicinálnych plynov
Dodávky medicinálních a technických plynů
Zabezpečení průběžných dílčích dodávek medicinálních a technických plynů včetně bezplatného zapůjčení automatického sledovacího systému k identifikaci poskytnutého předmětu plnění a jeho evidenci zadavatelem.
Poptávám závitovou tyč M10 nerez
Poptávám závitovou tyč M10 nerez , DIN 975 A2 = délka 1m = 9 ks prosím o cenu a termín dodání. Václav Trepka Chlum
Poptávám geomembránu hydroizolační
Poptávám geomembránu hydroizolační - vyztužená tl 1mm - 1254 m2. Děkuji.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Trutnov a. s. II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Trutnov.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Jičín a. s. II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Jičín, Nemocnice Nový Bydžov.
Opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií včetně nájmu nádob a závozu.
Dodávka materiálu II.  Aplikace ALLIGARD s.r.o.
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na každou část této veřejné zakázky na dodávku: 1) uhlíkového vlákna 3200 tex 2) čedičového vlákna 2400 tex 3) impregnační chemie 4) vlákna Polykyseliny mléčné (PLA)
Dodávka materiálu II.  Aplikace ALLIGARD s.r.o.
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na každou část této veřejné zakázky na dodávku: 1) uhlíkového vlákna 3200 tex 2) čedičového vlákna 2400 tex 3) impregnační chemie 4) vlákna Polykyseliny mléčné (PLA)
Rovinné konzoly a oceľové súčasti III. - PCI projekty
Predmetom zákazky sú rovinné konzoly a oceľové súčasti, ktoré slúžia ako nosné, kotviace a upevňovacie prvky vzdušného vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia. Sú vyrobené z ocele s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním.