Nákup plynu na vykurovanie DPB, a.s. 2021
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest obstarávateľskej organizácie, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a ...
Poptáváme plechové parapety
Poptávám dodání venkovních parapetů plechových v barvě Antracit. Rozměry jsou v cm. Koncovky plastové a šrouby s krytkou. Prosím o cenovou nabídku a termín dodání. š 30 dl 148,5 ks 3 š 30 dl 1480 ks 1 š 30 dl 147,5 ks 1 š 23 dl 148 ks 1 š 24 dl 142,5 ks 1 š 24 dl ...
Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, vrátane prenájmu tlakových fliaš a služieb súvisiacich s dodávkou: 1.dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka v cisterne do zásobníka v majetku verejného obstarávateľa (160 000 litrov ) 2.dodávka ...
Dřevěné příčné pražce 2021-2023
Dodávky příčných dřevěných pražců
Dodávka materiálu Aplikace ALLIGARD s.r.o.
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dodávku: 1) uhlíkového vlákna 3200 tex 2) čedičového vlákna 2400 tex 3) impregnační chemie 4) vlákna Polykyseliny mléčné (PLA)
Dodávky medicinálních a technických plynů vč.nájmu tlakových lahví
Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek technických a medicinálních plynů na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, vč. všech nákladů spojeních s plněním, manipulací, dopravou atd. po dobu trvání kupní smlouvy, uzavřené na 4 roky s 1 dodavatelem (závazný vzor kupní smlouvy je ...
Opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií včetně nájmu nádob a závozu.
Poptávám parapet
Poptávám parapet do kuchyně. Jednalo by se mi o bílý, matný, rozměr 35x2135mm. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem, S. Dražanová
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Jičín a. s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Jičín, Nemocnice Nový Bydžov.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Trutnov a. s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Trutnov.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Městská nemocnice, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem.
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Náchod a. s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Náchod, Nemocnice Rychnov nad ...
Zabezpečenie nepretržitej dodávky paliva CNG na pohon autobusov MHD
Zabezpečenie nepretržitej dodávky paliva CNG na pohon autobusov MHD v predpokladanom množstve 1 670 000 kg v období 36 mesiacov. Súčasťou cenovej ponuky musí byť aj zabezpečenie dodávky zemného plynu do odberného miesta uchádzača a zabezpečenie funkčnej plniacej stanice (ďalej len PS CNG). Obstarávateľ nedisponuje plniacou stanicou plynu ani ...
Poptávám panely na strop
Poptávám panely na strop. Bude to sice v hale tak mohou být i stěnové. Síla stěny min. 30 mm, délka 5m. Barva z jedné strany bílá.
Poptávám plexisklo
Poptávám plexisklo o průměru 10mm nebo 15mm o rozměrech 15cm x50cm, Diky Kliment
Tlakové nádoby pro medicinální plyny a potravinářství
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických, potravinářských a technických plynů v potravinářské kvalitě v tlakových nádobách. Dále pak dodávky suchého ledu a závoz mobilní odpařovací stanice (dále jen “plyny“) pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. po dobu 3 let. Předmět veřejné zakázky rovněž zahrnuje pronájem ...
Drobné válcované kolejivo 2020
Uzavření rámcové dohody na dodávky drobného válcovaného kolejiva pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.
Plastové ušné značky pre hovädzí dobytok
Nepopísané plastové ušné značky pre hovädzí dobytok.
Poptávám šedou litinu
Poptávám polotovar šedou litinu podle B.S.2789 grade 420/12 nebo blízký ekvivalent. Rozměr cca. průměr 210 x 45 mm, 5 ks. Děkuji Tomas Pribyl
Medicinální a technické plyny
Dodávka medicinálních a technických plynů v předpokládaném ročním objemu dle přiložené tabulky včetně souvisejících služeb, zejména dopravy, ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí), mýtného a atestu kapaliny. Dlouhodobý pronájem tlakových lahví a zásobníků na kapalné plyny, dále pronájem systému automatického ...
Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále také jen „ÚVN“), a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti kupní ...
Rámcová dohoda na vybavení řídících vozů řady 961 mobilní částí ETCS
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 961 (ABfhpvee 395, Bfhpvee 295), jejíž bližší vymezení tvoří přílohu č. 1 závazného vzoru Rámcové dohody, který je přílohou č. 4 ...
Poptávám desku na kuchyňský stůl
Dobrý den, potřebovala bych desku na kuchyňský stůl ze spárovky buk napojované rozměry 27-30x650x1200mm s lakem případně bez. Děkuji za nabídky.
Dodávky medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách na dobu 48 měsíců v druzích a množstvích odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období na základě dílčích objednávek potřebné k zajištění řádného výkonu ...
Dodávka medicinálních a ostatních plynů pro ÚPMD 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a speciálních plynů spojené s nájmem tlakových láhví a výpůjčkou technologie pro aplikaci oxidu dusného a dále průběžné dodávky kapalného kyslíku spojené s výpůjčkou zásobníku na kapalný kyslík.