Technické a medicinálne plyny
Predmetom zákazky je dodávka technických a medicinálnych plynov v oceľových / tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách a umožnenie užívania oceľových / tlakových fliaš a iných tlakových nádob a zásobníkov verejným obstarávateľom počas stanovenej doby (prenájom), vrátane dopravy na miesto určenia, vrátane dovozu, montáže a sprevádzkovania ...
Dodávka patic do veřejného osvětlení
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření jedné rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky patic stožárů do veřejného osvětlení po potřeby úseku servisu a údržby veřejného osvětlení Zadavatele.
Medicinálne, technické, špeciálne plyny a súvisiace služby
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, vrátane prenájmu tlakových fliaš a služieb súvisiacich s dodávkou: 1.dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka v cisterne do zásobníka v majetku verejného obstarávateľa (640 000 litrov ) 2.dodávka ...
Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek medicinálního kyslíku plynného vč. nájmu tlakových lahví, ve kterých bude distribuován pro potřeby přednemocniční neodkladné péče zadavatele. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dobu 4 let.
Medicinální a technické plyny
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění pro část 1 této veřejné zakázky je dále pronájem manipulačních kontejnerů na kapalný dusík. Předmětem plnění pro část 2 je ...
Poptávám vytvoření poklopu na tiskárnu
Poptávám vytvoření poklopu na tiskárnu dle výkresu v příloze. Po vytvoření jednoho kusu, rádi objednáme další, děkuji moc za odpověď a zaslání ceny jednoho kusu.
Poptávám dodávku příhradových vazníků
Poptávám dodávku příhradových vazníků. Dobrý den, jedná se o rekonstrukci stodoly resp. dílny. Krytina plech, prosím cenu příhradových vazníků včetně dopravy s montáží i bez. Montáž by měla proběhnout cca v období duben-květen 2022 na adrese Slavíkovice, 67531 Jemnice. Děkuji.
Dodávky dřevěných sloupů a kleštin
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dřevěných sloupů do země a na patku a kleštin s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách této komodity pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2023 - 12/2028. S ohledem na rozsah ...
Dodávka čipových karet
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na průběžné dodávky oboustranně barevně potištěných bezkontaktních čipových karet v barevnosti 4/4 zadavateli. Čipové karty budou na základě výzev zadavatele dodávány ve formě vizuálně a datově personalizovaných karet, případně datově personalizovaných karet se statickým potiskem
Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je dodávka medicinálneho kyslíka a syntetického medicinálneho vzduchu, vrátane dopravy na miesto plnenia a súvisiacich služieb (vykládka, nakládka, ADR poplatok, rozvoz na určené odberné miesta a pod.) a nájmu zásobníkov počas trvania rámcovej dohody.
Dodávky kolejnic - třída oceli R350HT na období 2022 - 2024
Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) jsou dodávky kolejnic tvarů kolejnic 49 E1 a 60 E2 z oceli třídy R350HT do organizačních složek zadavatele na území České republiky pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků organizačních ...
Dodávky oxidu dusnatého v tlakových láhvích
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky oxidu dusnatého NO - plynu k inhalaci (Inomax), včetně pronájmu tlakových láhví. Předpokládaný počet odběrů činí 160 lahví o objemu 10 litrů a o obsahu 400 ppm MOL/MOL inhalačního plynu jako registrovaného léčivého přípravku, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. Dodání bude probíhat výměnou ...
Dodávky tlakových lahví s medicinálními a technickými plyny
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tlakových lahví s medicinálními a technickými plyny do areálu zadavatele na základě objednávek zadavatele, včetně zajištění dopravy do místa určení.
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku do 2 ks zásobníků dodavatele
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kapalného medicinálního kyslíku do 2 ks zásobníků ve vlastnictví vybraného dodavatele, nainstalovaných v areálu zadavatele. Dodávky budou prováděny na základě dálkového měření stavu kapaliny.
Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20m
Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m.
Hutní materiál 2 - Sanace odkaliště K1 - 3. etapa - nové
Předmětem této zakázky je dodávka 2. části Hutního materiálu - zápor pro stavbu Sanace odkaliště K1 - 3. etapa včetně nákladů na dělení materiálu pro přesné délky a dopravy.
Plochá ocel, Rakousko
Prosím o nezávaznou nabídku ploché oceli 25mm / 3mm o délce 6m a 75ks. A 25mm / 4mm s délkou 6m a 75 kusy. S přátelským pozdravem Leo Berthold office@bioweingut-berthold.at
Dodávky výpalků PLATTE
Předmětem VZ jsou dodávky výpalků PLATTE.
Medicinální a technické plyny II 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky medicinálních a technických plynů a pronájem obalů a dalšího příslušenství.
Medicinální a technické plyny I 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky medicinálních a technických plynů a zároveň pronájem obalů a HW pro snímání čárových kódů a užívání webové aplikace pro sledování obalů.
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich s dodávkou pre potreby Záchrannej zdravotnej služby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu ...
Dodávka ocelového materiálu pro společnosti KONAKL s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ocelového materiálu pro zvýšení bezpečnosti lodního tělesa pro společnost KONAKL s.r.o., jehož podrobná technická specifikace je součástí přílohy č. 1.
G976 - Rekonstrukce chladičů hydropaty 1,2TK21,22,23W01 a dochlazovačů doplňovací vody 1(2)TK12W01
Předmětem realizace této veřejné zakázky je - výměna stávajících čelních vík výměníků 1(2)TK21(22,23)W01 a dochlazovačů doplňovací vody 1(2)TK12W01 za čelní víka z korozivzdorné oceli - výměna souvisejících stávajících drenážních a odvzdušňovacích tras výměníků 1(2)TK21(22,23)W01 a dochlazovačů doplňovací vody 1(2)TK12W01 za nové drenážní a ...
FN Motol - Dodávka medicinálních plynů, obsluha a údržba zařízení pro medicinální a technické plyny
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů, obsluha a údržba zařízení pro medicinální a technické plyny, ostatní služby a dodávky náhradních dílů.
Poptávám kari síť
Poptávám kari síť 15x15x6, 3x2 - 22 ks a prut ocel 10mm-6m - 30 ks.