ND HN12 Plachta krycia na nadstavbu
ND HN12 Plachta krycia na nadstavbu
Dodávka a odber technických plynov v tlakových fľašiach
Predmetom zákazky je priebežná dodávka technických plynov vo fľašiach a zväzkoch a špeciálnych plyny vo fľašiach, vrátane zabezpečenia dopravy a ADR poplatkov a tiež súvisiacich služieb vrátane zabezpečenia prenájmu fliaš a zväzkov fliaš na základe čiastkových objednávok v kvalite a množstve určenom v opise predmetu tejto zákazky.
Dodávka a montáž tieniacej plachty s automatizovaným ovládaním
Predmetom zákazky je dodanie a montáž protislnečného a protidažďového prestrešenia sektoru pokladne podľa architektonického návrhu formou inštalácie trojcípej plachtovej konštrukcie v rámci areálu NKP hrad Devín.
Technické a medicinálne plyny
Predmetom zákazky je dodávka technických a medicinálnych plynov v oceľových / tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách a umožnenie užívania oceľových / tlakových fliaš a iných tlakových nádob a zásobníkov verejným obstarávateľom počas stanovenej doby (prenájom), vrátane dopravy na miesto určenia, vrátane dovozu, montáže a sprevádzkovania ...
Poptáváme pásovinu
Poptáváme: pásovina tl.4mm šíře 40mm - délka 32m pásovina tl.4mm šíře 50mm - délka 16m ving "L" 40x40mm tl.4mm - délka 40m plech tl.1mm rozměr 400x400mm
Podvaly a mostnice
Predmetom zákazky s názvom Drevené podvaly a mostnice je dodanie tovaru podvalov impregnovaných drevených priečnych a mostníc impregnovaných drevených, ktoré sa používajú pri budovaní, opravách a údržbe železničných tratí bez ohľadu na rozchod koľaje a sústavu železničného zvršku, vrátane dopravy pod-valov impregnovaných drevených priečnych a ...
Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier
Predmetom zákazky je dodanie zvodidlového systému Kremsbarrier, demontáž poškodených dielov zvodidlového systému, odvoz týchto dielov na príslušné strediská správy a údržby diaľnic a strediská správy a údržby rýchlostných ciest a montáž nových dielov zvodidlového systému pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., jednotlivých SSÚD, SSÚR a ...
Materiál pre Univerzitu Komenského 03
Predmetom zákazky je dodanie elektroinštalačného, stolárskeho, vodoinštalačného, maliarskeho, kúrenárskeho a zámočníckeho materiálu, pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy.
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je dodanie palivových kariet za účelom bezhotovostného nákupu pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet do služobných motorových vozidiel odberateľa v sieti čerpacích staníc s ponukou všetkých požadovaných druhov PHM na celom území Slovenskej republiky a v členských štátoch EÚ, minimálne Česká republika, Poľsko, Maďarsko, ...
Poptávám ušití stříšky na houpačku
Poptávám ušití nově zahradní stříšky na houpačku Nella šedou o rozměrech 170X119 cm s převisem, s tunýlkem na kovovou tyč o průměru 1,5 cm na obou delších stranách a v rohách s trojúhelníkovým úchytem ke konstrukci stříšky.
Dodávky léčivého přípravku - medicinálního kyslíku plynného
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení jsou průběžné dodávky léčivého přípravku, stlačeného plynného medicinálního kyslíku, a to 2, 5 a 10 litrových lahví odlehčených s integrovaným ventilem, vč. nájmu tlakových lahví a distribuce předmětu plnění do jednotlivých míst plnění.
Vlajky, zástavy, stuhy
Požadujeme zabezpečiť dodávku vlajok, zástav, stúh príp. iného bližšie nešpecifikovaného tovaru pre protokolárne účely.
Dodávka medicinálního plynu vč. pronájmu lahví
Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy na dodávky medicinálního plynu - kyslíku včetně pronájmu lahví s příslušenstvím. Blíže uvedeno v zadávací dokumentaci (dále „ZD").
Dodávky technických a speciálních plynů pro ČHMÚ
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku technických a speciálních plynů, kterou bude zajišťováno pro zadavatele na období 2 let a dle jeho provozních potřeb, pravidelné dodávání technických a speciálních plynů, pronájem obalů a jejich následný odvoz a svoz na vymezená místa plnění. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné ...
Dodávka medicinálního plynu vč. pronájmu lahví
Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy na dodávky medicinálního plynu Entonoxu, příp. jiného medicinálně obdobného analgetika, blíže specifikováno v zadávací dokumentaci (dále „ZD") včetně pronájmu lahví s příslušenstvím. Součástí plnění jsou i dodávky jednorázového spotřebního materiálu, který je nutný pro aplikaci medicinálního plynu.
Dodanie kvapalného dusíka a prenájom zásobníka na kvapalný dusík
Predmetom zákazky je dodanie kvapalného dusíka a poskytnutie k prenájmu zásobník na kvapalný dusík a poskytnutie súvisiacich služieb.
Dodávky dusíku pro JE
dodávky kapalného dusíku 5.0 v autocisternách do jaderných elektráren
DNS - Dodávky plynů
Předmětem plnění je zajištění průběžných dodávek plynů dle níže uvedených CPV kódů. Předmět plnění bude realizován dle požadavků zadavatele specifikovaných v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v rámci DNS na elektronickém profilu zadavatele. Prostřednictvím DNS budou kvalifikovaní dodavatelé vyzýváni k předložení nabídek podle bližší ...
Dodávky běžných, speciálních, CRM plynů a netypických kalibračních plynů v malých objemech
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou se dodávky plynů běžných, speciálních, CRM a netypických kalibračních (dále také „zboží“) v objemu dle provozních potřeb zadavatele a jeho pracovišť v Ostravě, Olomouci, Brně, Jihlavě a Karviné. Požadované dodávky plynů slouží k realizaci poskytovaných služeb z povahy zákonem vymezené působnosti ...
Zajištění dodávek medicinálních a technických plynů  a dlouhodobý pronájem distribučních prostředků
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek stlačených a zkapalněných plynů a pronájem příslušných distribučních prostředků, včetně zajišťování nezbytných servisních služeb. Druhy a průměrná spotřeba stlačených a zkapalněných plynů, jejichž dodávka je předmětem této veřejné zakázky, specifikace distribučních prostředků, které jsou ...
Technické plyny
Predmetom zákazky bude dodanie technických plynov podľa špecifikácie uvedenej v tabuľke, v prílohe č. 1 tejto výzvy. Obstarávateľ požaduje dodržanie technickej špecifikácie uvedenej pod tabuľkou v prílohe č. 1. Každú zmenu/ odchýlku od požadovanej špecifikácie je potrebné odkonzultovať odsúhlasiť. Cena za 1 ks fľaše s technickým plynom musí ...
Poptávám výrobu ZNK pororoštové podlahy
Poptávám cenovou nabídku na výrobu ZNK pororoštové podlahy dle přiložené dokumentace. V případě potřeby mě prosím kontaktujte Děkuji Milan Prokop
Poptáváme regranulát HDPE
Poptávám nacenění 7t regranulátu HDPE, černé barvy. Nyní používáme typ Novatec - HD s příměsí černého barviva. Moc děkuji.
PřF UP - dodávky kapalného dusíku 2023-2025
Předmětem plnění obou částí veřejné zakázky je dodávka kapalného dusíku o čistotě minimálně 5.0 a současně nájem technických zařízení sloužících pro uskladnění a distribuci kapalného dusíku, plnícího potrubí, armatur a telemetrie, součástí je i doprava na místo plnění dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené v zadávací dokumentaci, pro ...
Vyhotovenie meteorologickej búdky a podstavca pod búdku
Vyhotovenie/dodanie štandardnej meteorologickej búdky v tvare drevenej skrinky s dvojitými žalúziovými stenami, s dvojitou strechou a drôteným dnom a podstavca pod búdku v počte 10 ks. Vonkajšie žalúzie sú naklonené von a vnútorné dovnútra búdky. Celá meteorologická búdka i so strechou a podstavcom pod meteorologickú búdku musí byť z vonkajšej i ...