Dodávky pohonných hmot
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek pohonných hmot (motorová nafta třídy B, D a F dle ČSN EN 590+A1 a automobilový benzin BA95N dle ČSN EN 228+A1) pro potřeby zadavatele v rámci celé ČR ve vymezených lokalitách. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 72 měsíců.
Dodávka pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží
Předmětem plnění v rámci zadávacího řízení, které bude realizováno na základě rámcové dohody, jsou průběžné dodávky pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží (bencalor) zadavatele včetně dopravy do všech areálů zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení. Dodávaný předmět plnění musí splňovat požadavky ...
Nákup 10 000 tis. l nafty motorové Arktic 2
Předmětem VZ je dodávka nákup 10 000 tis. l nafty motorové pro arktické nebo extrémně zimní klima třídy 2 dle ČSN EN 590 + A1 bez obsahu biosložek v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590, automobilového bezolovnatého benzínu BA 95 spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 228 a chemické aditíva - prísady AdBlue (norma ISO 22241-1:2006) na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky a v zahraničí, minimálne: Česká republika, Maďarsko, ...
Nákup a dodávka rafinérských produktov
Predmetom zákazky je nákup a dodávka rafinérských produktov automobilový benzín s oktanovým číslom 95 BA 95 natural, kvalita STN EN 228 a motorová nafta DIESEL, kvalita STN EN 590:2014(65 6506) vrátane služieb spojených s ich dopravou a prečerpaním PHM do nádrží na pohonné hmoty, na základe písomných objednávok zaslaných elektronickou poštou.
Nákup rafinérskych produktov – pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva
Predmetom zákazky je nákup rafinérskych produktov pohonných hmôt v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dodávky leteckého paliva včetně zajištění palivového hospodářství na Letišti Přerov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka leteckého paliva JET-A1 a AVGAS 100 LL a dále skladování leteckého paliva F-34, dodávaného zadavatelem, na letišti Přerov LKPO, včetně vybudování palivového hospodářství pro všechny 3 druhy leteckého paliva
Dodávka pohonných hmot prostřednictvím palivových karet
Cílem veřejné zakázky je v souladu se zadávací dokumentací uzavřít mezi zadavatelem jako budoucím objednatelem a nejúspěšnějším uchazečem jako budoucím dodavatelem smlouvu o prodeji pohonných hmot za zvýhodněnou cenu prostřednictvím palivových karet. Prodej pohonných hmot bude probíhat na čerpací stanici nebo čerpacích stanicích dodavatele.
Poptáváme dodavatele služeb a zboží
Nová asistenční firma poptává dodavatele služeb a zboží, pro nákup vozidel všech kategorií (vč. servisu), nákup pohonných hmot (vč. služeb), síť autoškol, jízdních kol, telefonní a internetové služby, náhradní díly (pro všechny značky vozidel), odtahové služby pro vozidla, pojištění vozidel, el. energie, plynu pro firmy a domácnosti, síť lékáren a ...
Rámcová smlouva na odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou odběrových karet
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot (dále také jen „PHM“), maziv, provozních kapalin, nákup souvisejícího zboží a poskytování služeb mytí vozidel dle specifikace uvedené v příloze č. 5 rámcové smlouvy na čerpacích stanicích rozmístěných na celém území České republiky pro ústředí a střediska zadavatele, a to ...
Poptáváme dodavatele pohonných hmot
Nově vznikající firma poptává dodavatele pohonných hmot v rámci celé ČR. Počet vozidel bude vzrůstající, začínající na cca 5 000 vozidel, do půl roku předpoklad 10 000 a více. Hledáme komplexní služby, kvalitní paliva, myčky, obchody. Dlouhodobá spolupráce a vzájemná propagace samozřejmostí.
Motorová nafta pro SÚSPK
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky motorové nafty do nadzemních zásobníků pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody (1 rok) v předpokládaném množství 1 382 400 litrů - rámcová dohoda s obnovením soutěže, až 5 rámcových dodavatelů
Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a jej dodanie do miesta sídla verejného obstarávateľa a zároveň jej prečerpanie do veľkokapacitnej nádrže.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Karty na čerpanie pohonných hmôt
Predmetom zákazky sú služby spojené s bezhotovostným nákupom pohonných hmôt na palivové karty v rámci sieti čerpacích staníc na území Slovenskej republiky a v rámci Európskej únie, vrátane nákupu doplnkového tovaru a služieb.
Dynamický nákupní systém na dodávky motorové nafty
Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zajištění dodávek motorové nafty. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky motorové nafty.
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p.
Predmetom zákazky je dodávka motorovej nafty podľa normy STN 590 a benzínu automobilového podľa normy STN EN 228 do automobilovej motorovej techniky a inej motorovej techniky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa, ...
Dodávky motorové nafty
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky motorové nafty v množství do 35.000.000 litrů ročně, a to včetně dopravy do skladů zadavatele. Předmětem dodávky bude motorová nafta třídy B, D, F a motorová nafta třídy 2, která splňuje všechny podmínky předepsané obecně platnými předpisy a odpovídá české technické normě ČSN EN 590 (nebo rovnocenné). ...
Dodávky pohonných hmot a souvisejících produktů a služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžné dodávky pohonných hmot.
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov.
Dodávky PHM
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, a to: Část 1 – Dodávky PHM Část 2 – Dodávky PHM a správa určených čerpacích stanic Předmětem části 1 veřejné zakázky je zajištění dodávek pohonných hmot (motorová nafta třídy B, D a F dle ČSN EN 590+A1 a automobilový benzin BA95N dle ČSN EN 228+A1) pro potřeby zadavatele v rámci celé ČR ve vymezených ...
Rámcová dohoda - nafta 2019-2020
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále také jako „RD“) mezi zadavatelem a dodavatelem na poskytování dodávek motorové nafty dle ČSN EN 590 včetně dopravy a stočení dovezené nafty (dále také „zboží“) do zásobníků zadavatele v jeho střediscích v požadovaném množství a kvalitě.
Nákup pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt a ich dodanie aj stočenie do čerpacích staníc stredísk správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest a dodanie prevádzkových kvapalín.
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pohonných hmot - motorové nafty do vlastních úložišť.
Nákup pohonných hmôt
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty v sieti čerpacích staníc.
Dodávka motorové nafty
Předmětem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody (RD) na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti RD. Zakázky na základě RD budou zadány postupem s obnovením soutěže. Předmětem zakázek, které budou zadávány na základě RD, je dodání motorové nafty, včetně dopravy do určeného místa plnění a stočení dovezené nafty do zásobníků – benkalorů zadavatele v ...