Bezhotovostní odběr pohonných hmot formou karet II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot a provozních kapalin bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na území České republiky formou odběrových karet pro motorová vozidla zadavatele.
Nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a bezolovnatého benzínu, ktorý bude realizovaný prostredníctvom kariet na čerpacích staniciach a to najmä na území Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska. Uvedené karty budú slúžiť aj na nákup doplnkových tovarov ako destilovaná voda, nemrznúca zmes do ostrekovača, autokozmetika ...
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Nákup automobilového benzínu, motorovej nafty a činidla AdBlue prostredníctvom palivových kariet.
Rámcová dohoda - Nafta pro LMB 2022 - 2026
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a dodavatelem na poskytování dodávek motorové nafty dle ČSN EN 590+A1, včetně dopravy a stočení dovezené nafty do zásobníků zadavatele v jeho střediscích v požadovaném množství a kvalitě, a to dle potřeb a poptávky zadavatele, v maximálním množství 2.952.321,38 litrů za dobu 4 ...
Nákup pohonných hmôt
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup motorovej nafty, motorového benzínu Natural 95 a činidla na redukciu NOx plynov v priebehu 24 mesiacov a to na princípe akceptácie kreditnej palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača, resp. čerpacích staniciach pohonných hmôt ...
Rámcová dohoda na dodávky motorové nafty do podzemních a nadzemních nádrží v letech 2022-2023
Předmětem plnění budou průběžné dodávky motorové nafty do nadzemních a podzemních nádrží. Zboží bude odebíráno průběžně, dle potřeb kupujícího, s dodáním pro určená cestmistrovství a střediska Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky je nákup pohonných látok, ktorými sú: motorová nafta podľa STN EN 590, bezolovnatý benzín s okt. č. 95 podľa STN EN 228 a súvisiace prémiové produkty, a roztok močoviny tzv. AdBlue (AdBlue je vysoko kvalitný roztok močoviny, slúžiaci u naftových motorov na dodatočné zníženie emisií oxidov dusíka, ktoré vznikajú pri spaľovaní ...
Nafta
Předmětem zakázky je dodávka nafty včetně dopravy a přečerpání do cisterny pro Středisko dopravy v Dolní Rožínce a Středisko RD Jeseník ve Zlatých Horách o. z. GEAM Dolní Rožínka.
Dodávka motorové nafty pro Školní statek Opava
Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorové nafty dle ČSN EN 590 v objemu cca 200.000 litrů, a to od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023
Dodavatel motorové nafty a AdBlue pro vozidla TSmP
• Dodávky motorové nafty třídy B, D a F dle ČSN EN 590 pro vozidla Technických služeb (předpokládaný odběr cca 75.000 litrů/rok) u čerpací stanice uchazeče • Dodávky AD Blue pro vozidla Technických služeb (předpokládaný odběr cca 400 litrů/rok) u čerpací stanice uchazeče • Místo plnění - Pelhřimov • Dvoukartový systém (nebo jiný, který ...
Dodávka pohonných hmot střediska Česká Lípa, Liberec, Rychnov u Lablonce nad Nisou, Nová Ves
Předmětem Veřejné zakázky je závazek Dodavatele dodávat pohonné hmoty: motorovou naftu a arktickou naftu do nádrže na naftu v místě plnění dle Smlouvy, a to v kvalitě splňující veškeré legislativní požadavky a požadavky vyplývající z ČSN, a dále závazek umožnit Zadavateli nabýt vlastnické právo k předmětu dodávek.
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a bezolovnatého benzínu, ktorý bude realizovaný prostredníctvom kariet na čerpacích staniciach a to najmä na území Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska. Uvedené karty budú slúžiť aj na nákup doplnkových tovarov ako destilovaná voda, nemrznúca zmes do ostrekovača, autokozmetika a doplnkových ...
Rámcová smlouva na dodávky pohonných hmot
Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy s více účastníky na dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590:2009 +A1:2010 (dále jen „motorové nafty“) v celkovém objemu 1 100 000 litrů a dodávky bezolovnatého automobilového benzínu prodávaného v ČR pod označením Super BA 95 (Natural 95) dle ČSN EN 228:2008 (dále jen „automobilového benzínu“) v ...
Dodávky neleteckých pohonných hmot
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek neleteckých pohonných hmot na 4 roky: - Motorová nafta třídy B, D, F (dle ČSN EN 590) - Motorová nafta „arktická“ (nafta s filtrovatelností až do -30°C) - Benzin Natural BA 95 (dle ČSN EN 228)
Dodávka motorové nafty - 2. vyhlášení
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka motorové nafty dle ČSN EN 590, dodávané v odpovídající kvalitě v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách od 1. 1. 2022 do 31.12.2023, blíže specifikováno v ZD.
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných hmôt
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt - motorovej nafty. Nákup sa bude realizovať prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných hmôt t.j. tankovacích kariet respektíve čipov na čerpacej stanici (vlastnej alebo zmluvnej) úspešného uchádzača, ktorá umožňuje realizovať tankovanie pohonných hmôt na princípe akceptácie tankovacích ...
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů na paritě ITT
Předmětem rámcové dohody s více dodavateli je uzavírání dílčích smluv na dodávky zboží, t.j.: benzínu automobilového BA95 ve variantách: BA 95 Super E5, Preblend BA 95 E5, Preblend BA 95 E10 a BA 95 Super E10) v max. předpokládaném množství 1,2 mil. m3 a nafty motorové třídy B, D, F v max. předpokládaném množství 1,9 m3 na paritě ITT - převodem ...
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice
Na základě Rámcové dohody a navazujících smluv, uzavřených na jejím základě, budou zadavateli dodávány minerální oleje dle níže uvedeného předpokládaného množství a druhu: 1. Benzin automobilový BA 95 Super, v kvalitě E5 nebo E10 v předp. max. mn. 800.000 m3; 2. Benzin automobilový BA 98 Super Plus, v kvalitě E5 nebo E10 v předp. max. mn. 20.000 ...
Nákup pohonných hmôt na palivové karty
Predmetom obstarávanie je dodanie tovaru - pohonných hmôt na palivové karty pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce.
Phonné hmoty 2021
Dodávka motorovej nafty v rokoch 2022-2025.
Odběr pohonných hmot - středisko Hrabačov
Předmětem Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km od střediska Hrabačov, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet.
Pohonné hmoty pre obec Tvrdošovce
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt: - automobilového bezolovnatého benzínu v objeme cca 30 000 litrov/48 mesiacov, - motorovej nafty v objeme cca 40 000 litrov/48 mesiacov, - palivové karty v počte 5 kusov na bezhotovostné úhrady za odobraté pohonné hmoty. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických ...
Dodávky pohonných hmot
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pohonných hmot, tzn. motorové nafty třídy B, D a F, která splňuje kvalitativní parametry dané ČSN EN 590 v objemu cca 7.800.000 litrů, a dále bezolovnatého automobilového benzinu, který splňuje kvalitativní parametry dané ČSN EN 228 v objemu cca 250.000 litrů, a to od uzavření smlouvy do 31. 12. 2023.
Nákup rafinérskych produktov
Predmetom zákazky je nákup a dodávka rafinérských produktov automobilový benzín s oktanovým číslom 95 BA 95 natural, kvalita STN EN 228 a motorová nafta DIESEL, kvalita STN EN 590:2014(65 6506) vrátane služieb spojených s ich dopravou a prečerpaním PHM do nádrží na pohonné hmoty
Nafta 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s uchazečem zajišťujícím dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 včetně dopravy a stočení dovezené nafty (dále také „zboží“) do zásobníku zadavatele (kapacita nádrže je 40 000l, součástí je i stáčecí čerpadlo o kapacitě cca 530 - 550 l/min, na vstupu je rychlospojka typu Gössler 3“) v ...