Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je Nákup pohonných hmôt (ďalej len PHM) prostredníctvom palivových kariet.
Dodávky motorové nafty
Zadavatel provede zavedení dynamického nákupního systému (dále jen DNS). Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky motorové nafty. Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, termín a místo plnění, obchodní a platební podmínky jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy specifikován ve Výzvě k podání nabídek dle § 141 zákona.
Centrálne obstarávanie bezhotovostného nákupu pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup hlavných tovarov, ktorými sú pohonné hmoty (bezolovnatý automobilový benzín, motorová nafta), doplnkových tovarov (redukčné kvapaliny, motorové mazacie a prevádzkové oleje, autochémia a všetky prevádzkové náplne, redukčné kvapaliny, motorové mazacie a prevádzkové oleje, autochémia a všetky prevádzkové ...
Rámcová dohoda na nákup PHM a ELTO
Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na nákup PHM a ELTO. Zakázka je rozdělena na 2 části. První část: Nákup motorové nafty, předpokládané množství motorové nafty za 24 měsíců: 1,5 mil. litrů. Druhá část: Nákup extra lehkého topného oleje, předpokládané množství ELTO za 24 měsíců: 280 tisíc litrů.
Nákup 12 000 tis. l leteckého petroleje Jet A1
Předmětem VZ je dodávka 12 000 tis. l leteckého petroleje Jet A1.
Nákup 10 000 tis. l nafty motorové
Předmětem VZ je nákup 10 000 tis. l nafty motorové Arktic 2 pro doplnění nouzových zásob a zásob v daňovém skladu Správy státních hmotných rezerv
Dodávka motorové nafty a benzinu
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka motorové nafty a benzinu včetně dopravy na základě rámcové dohody s maximálně dvěma dodavateli po dobu 4 let.
Bezhotovostní odběr pohonných hmot formou karet II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot a provozních kapalin bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na území České republiky formou odběrových karet pro motorová vozidla zadavatele.
Nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a bezolovnatého benzínu, ktorý bude realizovaný prostredníctvom kariet na čerpacích staniciach a to najmä na území Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska. Uvedené karty budú slúžiť aj na nákup doplnkových tovarov ako destilovaná voda, nemrznúca zmes do ostrekovača, autokozmetika ...
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Nákup automobilového benzínu, motorovej nafty a činidla AdBlue prostredníctvom palivových kariet.
Rámcová dohoda - Nafta pro LMB 2022 - 2026
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a dodavatelem na poskytování dodávek motorové nafty dle ČSN EN 590+A1, včetně dopravy a stočení dovezené nafty do zásobníků zadavatele v jeho střediscích v požadovaném množství a kvalitě, a to dle potřeb a poptávky zadavatele, v maximálním množství 2.952.321,38 litrů za dobu 4 ...
Nákup pohonných hmôt
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup motorovej nafty, motorového benzínu Natural 95 a činidla na redukciu NOx plynov v priebehu 24 mesiacov a to na princípe akceptácie kreditnej palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača, resp. čerpacích staniciach pohonných hmôt ...
Rámcová dohoda na dodávky motorové nafty do podzemních a nadzemních nádrží v letech 2022-2023
Předmětem plnění budou průběžné dodávky motorové nafty do nadzemních a podzemních nádrží. Zboží bude odebíráno průběžně, dle potřeb kupujícího, s dodáním pro určená cestmistrovství a střediska Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky je nákup pohonných látok, ktorými sú: motorová nafta podľa STN EN 590, bezolovnatý benzín s okt. č. 95 podľa STN EN 228 a súvisiace prémiové produkty, a roztok močoviny tzv. AdBlue (AdBlue je vysoko kvalitný roztok močoviny, slúžiaci u naftových motorov na dodatočné zníženie emisií oxidov dusíka, ktoré vznikajú pri spaľovaní ...
Nafta
Předmětem zakázky je dodávka nafty včetně dopravy a přečerpání do cisterny pro Středisko dopravy v Dolní Rožínce a Středisko RD Jeseník ve Zlatých Horách o. z. GEAM Dolní Rožínka.
Dodávka motorové nafty pro Školní statek Opava
Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorové nafty dle ČSN EN 590 v objemu cca 200.000 litrů, a to od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023
Dodavatel motorové nafty a AdBlue pro vozidla TSmP
• Dodávky motorové nafty třídy B, D a F dle ČSN EN 590 pro vozidla Technických služeb (předpokládaný odběr cca 75.000 litrů/rok) u čerpací stanice uchazeče • Dodávky AD Blue pro vozidla Technických služeb (předpokládaný odběr cca 400 litrů/rok) u čerpací stanice uchazeče • Místo plnění - Pelhřimov • Dvoukartový systém (nebo jiný, který ...
Dodávka pohonných hmot střediska Česká Lípa, Liberec, Rychnov u Lablonce nad Nisou, Nová Ves
Předmětem Veřejné zakázky je závazek Dodavatele dodávat pohonné hmoty: motorovou naftu a arktickou naftu do nádrže na naftu v místě plnění dle Smlouvy, a to v kvalitě splňující veškeré legislativní požadavky a požadavky vyplývající z ČSN, a dále závazek umožnit Zadavateli nabýt vlastnické právo k předmětu dodávek.
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a bezolovnatého benzínu, ktorý bude realizovaný prostredníctvom kariet na čerpacích staniciach a to najmä na území Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska. Uvedené karty budú slúžiť aj na nákup doplnkových tovarov ako destilovaná voda, nemrznúca zmes do ostrekovača, autokozmetika a doplnkových ...
Rámcová smlouva na dodávky pohonných hmot
Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy s více účastníky na dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590:2009 +A1:2010 (dále jen „motorové nafty“) v celkovém objemu 1 100 000 litrů a dodávky bezolovnatého automobilového benzínu prodávaného v ČR pod označením Super BA 95 (Natural 95) dle ČSN EN 228:2008 (dále jen „automobilového benzínu“) v ...
Dodávky neleteckých pohonných hmot
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek neleteckých pohonných hmot na 4 roky: - Motorová nafta třídy B, D, F (dle ČSN EN 590) - Motorová nafta „arktická“ (nafta s filtrovatelností až do -30°C) - Benzin Natural BA 95 (dle ČSN EN 228)
Dodávka motorové nafty - 2. vyhlášení
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka motorové nafty dle ČSN EN 590, dodávané v odpovídající kvalitě v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách od 1. 1. 2022 do 31.12.2023, blíže specifikováno v ZD.
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných hmôt
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt - motorovej nafty. Nákup sa bude realizovať prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných hmôt t.j. tankovacích kariet respektíve čipov na čerpacej stanici (vlastnej alebo zmluvnej) úspešného uchádzača, ktorá umožňuje realizovať tankovanie pohonných hmôt na princípe akceptácie tankovacích ...
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů na paritě ITT
Předmětem rámcové dohody s více dodavateli je uzavírání dílčích smluv na dodávky zboží, t.j.: benzínu automobilového BA95 ve variantách: BA 95 Super E5, Preblend BA 95 E5, Preblend BA 95 E10 a BA 95 Super E10) v max. předpokládaném množství 1,2 mil. m3 a nafty motorové třídy B, D, F v max. předpokládaném množství 1,9 m3 na paritě ITT - převodem ...
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice
Na základě Rámcové dohody a navazujících smluv, uzavřených na jejím základě, budou zadavateli dodávány minerální oleje dle níže uvedeného předpokládaného množství a druhu: 1. Benzin automobilový BA 95 Super, v kvalitě E5 nebo E10 v předp. max. mn. 800.000 m3; 2. Benzin automobilový BA 98 Super Plus, v kvalitě E5 nebo E10 v předp. max. mn. 20.000 ...