Bukové dřevo, Rakousko
Potřebujeme opět 24 metrů bukového dřeva rozštípaného na 1 m, Prosím o informaci, zda dodávka bude na paletě nákladního vozu nebo sypaná.
Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra
Predmetom zákazky je dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky leteckým palivom JET A-l na Letisku M. R. Štefánika Bratislava.
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet v sieti čerpacích staníc (vlastných alebo zmluvných) úspešného uchádzača na území obce konkrétne mesta Galanta v rozsahu ohraničeného územia značkou o začiatku obce (IS 36a) a konci obce (IS 36b), vo všetkých prístupových a výjazdových smeroch obce, ktoré ...
Dodávky motorové nafty se správou technologií čerpacích stanic
Předmětem veřejné zakázky je zajištění soustavných plynulých dodávek motorové nafty a zajištění správy technologií čerpacích stanic zadavatele. Předmětem dodávek bude motorová nafta, a to motorová nafta třídy B, D, F a motorová nafta třídy 2, která splňuje všechny podmínky předepsané obecně platnými předpisy a odpovídá české technické normě ČSN ...
Bezhotovostní odběr pohonných hmot pro Český rozhlas formou platebních palivových karet
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na celém území České republiky formou odběrových karet pro motorová vozidla Českého rozhlasu po dobu 48 měsíců.
Bukové dřevo, Rakousko
Potřebuji 10 kubických metrů polosuchého bukového dřeva nařezaného po 33 cm Dodací adresa: 2130 Mistelbach Cena 2019 € 520.- Prosím o odpověď S pozdravem Schodl
Poptávám hnědé uhlí
Poptávám hnědé uhlí kostka, cca 30-35 metráků, jaká je cena s dopravou do Sázavky? Díky za odpověď.
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových karet
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228, motorová nafta podľa normy STN EN 590 (ďalej len PHM) a doplnkových služieb (umývanie osobných motorových vozidiel verejného obstarávateľa) dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté PHM a ...
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet
Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (motorová nafta a bezolovnatý automobilový benzín s oktánovým číslom minimálne 95) na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača ...
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. na rok 2020 - opakované
Predmetom zákazky je dodávka motorovej nafty podľa normy STN EN 590 a benzínu automobilového podľa normy STN EN 228 do automobilovej motorovej techniky a inej motorovej techniky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného ...
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pohonných hmot - motorové nafty do vlastních úložišť.
Nákup leteckého petroleje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka leteckého petroleje JET A1. Celkový objem odebraného leteckého petroleje JET A1 z Rámcové dohody nepřekročí 175 000 l. Na základě Rámcové dohody budou vybranému Dodavateli zadávány jednotlivé veřejné zakázky podle aktuálních potřeb Zadavatele. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v zadávací ...
Dodávky dřevěných pelet pro kotelny hotelu Solenice a hotelu Vltava
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek dřevěných pelet pro kotelny hotelu Solenice a hotelu Vltava, pro období 24 měsíců.
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. na rok 2020
Predmetom zákazky je dodávka motorovej nafty podľa normy STN EN 590 a benzínu automobilového podľa normy STN EN 228 do automobilovej motorovej techniky a inej motorovej techniky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného ...
Bukové dřevo, Rakousko
Potřebovali bychom 40 m³ štípaného ( po 1 m) bukového dřeva. Prosím o cenu s dopravou do Rakouska / 3541 Senftenbergeramt 11 - prosím zavolejte - díky rodina Gartner
Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb a tovarov prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt: 1. bezolovnatého automobilového benzínu, ktorý musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228 (ďalej len benzín) 2. motorovej nafty, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne ...
Rámcová dohoda na bezhotovostní odběr pohonných hmot formou karet pro roky  2020 až 2024
Předmětem plnění je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na celém území České republiky formou odběrových karet pro motorová vozidla jednotlivých subjektů Ministerstva vnitra (veřejných zadavatelů) po dobu 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody, jejíž uzavření je cílem zadávacího řízení, ...
Poptávám palivové dřevo včetně dovozu
Poptávám palivové dřevo, nařezané s dovozem do Verneřic.
Nákup motorovej nafty
Dodanie motorovej nafty podľa STN EN 590:2014 (65 6506) triedy B,D,F vhodnej na celoročné použitie do nádrží umiestnených v areáli obstarávateľa v intervaloch uvedených v zmluve. Doprava nafty má byť realizovaná v autocisternách vybavených prietokomermi ciachovanými štátnym metrologickým ústavom, so samostatným odvzdušňovaním a s automatickým ...
Nákup leteckého petroleje
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka leteckého petroleje JET A1. Dodávaný letecký petrolej JET A1 musí splňovat parametry stanovené technickou normou AFQRJOS last Issue, ASTM D1655, resp. DEF. STAN. 91-091 v platném znění. Celkový objem odebraného leteckého petroleje JET A1 z Rámcové dohody nepřekročí 350.000 l, kdy současně celkový objem ...
Tvrdé dřevo, Rakousko
Prosím o cenovou nabídku na 20 kubíků tvrdého dřeva po 50 cm. Dodání s jeřábem. Děkuji předem Rodina Ganglberger
Rámcová smlouva na odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou odběrových karet
Záměrem zadavatele je uzavření rámcové smlouvy (dále jen „Smlouva“) na dobu 36 měsíců, na základě které bude zadavatel průběžně čerpat pohonné hmoty (benzin Natural 95 a motorovou naftu) u čerpacích stanic vybraného dodavatele bezhotovostně pomocí karet za platebních podmínek sjednaných ve Smlouvě. Předpokládaný objem čerpaných pohonných hmot je ...
Zabezpečenie dodávania leteckých pohonných hmôt JET A1
Predmetom zákazky je letecký petrolej JET A-1 v súlade s Inšpekčným certifikátom výrobku v súlade s posúdením zhody podľa QC_GP1_SNVUR1 s: SN_0502_00/DEF STAN 91-091/ASTM D1655-19 v objeme maximálne do 5.000.000 l podľa objednávok Kupujúceho.
Hledám dodavatele dřevěného uhlí a briket
Hledám dodavatele, nejlépe výrobce dřevěného uhlí a briket pro grilování. Možno balené (2kg , 5kg , 10kg) i volně ložené např. v žoku.
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet
Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (motorová nafta a bezolovnatý automobilový benzín s oktánovým číslom minimálne 95) na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača ...