Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt (ďalej len PHM) prostredníctvom palivových platobných kariet, kde sa uchádzač zaväzuje pre kupujúceho poskytnúť pohonné hmoty - bezolovnatý automobilový benzín a motorovú naftu, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.53/2004 Z. ...

Dodávka pohonných hmot

Dodávka pohonných hmot

Poskytování dodávek pohonných hmot - motorové nafty pro vozidla a stroje zadavatele.

Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet

Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet

Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet v sieti čerpacích staníc (vlastných alebo zmluvných) úspešného uchádzača na celom území Slovenskej republiky, ktoré umožňujú úhradu nakúpených pohonných hmôt na princípe akceptácie palivových kariet vydaných úspešným uchádzačom. Súčasťou predmetu zákazky je ...

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Predmetom zákazky je Bezhotovostný nákup pohonných hmôt (ďalej len PHM) prostredníctvom palivových platobných kariet, kde sa uchádzač zaväzuje pre kupujúceho poskytnúť pohonné hmoty - bezolovnatý automobilový benzín a motorovú naftu, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. ...

Dřevo, Rakousko

Dřevo, Rakousko

Prosím o nabídku na 12 kubickým metrů (nebo v bednách) bukového nebo dubového dřeva, sušené, v délkách 25 cm. Dodání do 1210 Vídně, Glangasse 8A (okraj města Vídně sever)

Palivové dřevo, Německo

Palivové dřevo, Německo

Poptávám štípané, řezané palivové dřevo ve 33 cm délkách. Dodání do Mauth. Prosím o sdělení. Děkuji Hans Geissinger

Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru

Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru

Bezhotovostný nákup pohonných palív - automobilového benzínu a motorovej nafty do služobných motorových vozidiel verejného obstarávateľa prostredníctvom platobných kariet uchádzača a zabezpečenie pomocou platobných palivových kariet nákupu drobného spotrebného tovaru, resp. poskytnutia umývania automobilov. Bližšie určenie v súťažných podkladoch ...

Motorová nafta pro SÚSPK

Motorová nafta pro SÚSPK

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky motorové nafty do nadzemních zásobníků pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody (1 rok) v předpokládaném množství 691 200 litrů - rámcová dohoda s obnovením soutěže, až 5 rámcových dodavatelů

Nákup pohonných hmôt, doplnkového sortimentu a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet

Nákup pohonných hmôt, doplnkového sortimentu a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet

Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel, doplnkového sortimentu a poskytovanie doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.

Palivové dřevo, Rakousko

Palivové dřevo, Rakousko

Prosím informaci o ceně za palivové bukové dřevo 7-8 prostorových metrů, popř. 12-14 prostorových metrů sypaných včetně dodání do 3494 Teheiß v Dolním Rakousku. Srdečné pozdravy Wolfgang Brandl

Nafta motorová dovozom cisternami

Nafta motorová dovozom cisternami

Predmetom zákazky je dodávka nafty motorovej a jej doprava cisternami do nasledovných miest dodania: Výskumné pracovisko Borovce, okres Piešťany; Výskumná šľachtiteľská stanica Vígľaš Pstruša, okres Detva; Výskumná šľachtiteľská stanica Malý Šariš, okres Prešov. Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti ...

Poptávám hnědé uhlí

Poptávám hnědé uhlí

Poptávám 55q hnědé uhlí Ořech 2 - Ledvice. Na adresu: Náchod, ul. Nad Celnicí. Preferuji platbu kartou.

Věznice Příbram – dodávky bílé štěpky

Věznice Příbram – dodávky bílé štěpky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bílé štěpky, sloužící jako palivo pro kotle MR 1500kW a MR 950kW v kotelně Věznice Příbram

18-001 Nákup 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A1

18-001 Nákup 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A1

Předmětem VZ je dodávka 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A1, který bude využíván převážně pro zásobování Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.

Dodávka motorové nafty a benzinu

Dodávka motorové nafty a benzinu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorové nafty a benzinu včetně dopravy - čtyřleté smluvní plnění formou rámcové dohody s maximálně pěti účastníky.

Pohonné hmoty pre Technické služby mesta Svit

Pohonné hmoty pre Technické služby mesta Svit

Predmetom zákazky je nákup pohonných látok - motorová nafta (trieda A až F) a benzín motorový 95 (automobilový bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95) na čerpacej stanici uchádzača pre tankovanie do motorových vozidiel verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu tejto zákazky je aj vystavenie a dodanie 3 ks palivových kariet.

Rámcová dohoda na nákup PHM a LTO

Rámcová dohoda na nákup PHM a LTO

Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli PHM a LTO Zakázka je rozdělena na 2 části: První část: Nákup motorové nafty, Druhá část: Nákup extra lehkého topného oleje

Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 s minimálnym oktánovým číslom 95 vrátane prémiového a motorová nafta podľa normy STN EN 590 s minimálnym oktánovým číslom 51 vrátane prémiovej, dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za ...

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet- bezolovnatý automobilový benzín a motorová nafta všetky druhy (ďalej len PHM) do služobných motorových vozidiel verejného obstarávateľa, dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné ...

Palivové dřevo, Rakousko

Palivové dřevo, Rakousko

Máme zájem o koupi 6 m3 palivového dřeva. Bydlíme v Tallesbrunn, Rakousko. Prosíme o brzkou odpověď. Tisíceré díky Marek Karin

Dodávanie motorovej nafty

Dodávanie motorovej nafty

Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty Diesel (MN triedy B, D, F mierne klimatické pásmo) a (trieda 2 arktické pásmo) pre účely použitia ako palivo na prevádzku motorových vozidiel obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných ...

Motorová nafta

Motorová nafta

Dodanie motorovej nafty podľa STN EV 590:2014 (65 6506) triedy B,D,F. Dopravu nafty požadujeme v autocisternách vybavených prietokomermi ciachovanými štátnym metrologickým ústavom, so samostatným odvzdušňovaním a s automatickým zaznamenávaním výdajného množstva s následným vydaním dodacieho listu. Počas plnenia zmluvného vzťahu musí dodávka ...

Dodávky neleteckých pohonných hmot

Dodávky neleteckých pohonných hmot

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek pohonných hmot (dále jen „PHM“): • Motorové nafty třídy B, D, F (dle ČSN EN 590): - v předpokládaném odběru 2 250 000 litrů (při 15°C) ročně, tzn. 9 000 000 litrů (při 15 °C) za 4 roky • Motorové nafty „arktické“ (nafta s filtrovatelností až do -30°C): - v předpokládaném objemu 60 000 ...

Bukové dřevo, Rakousko

Bukové dřevo, Rakousko

Dobrý den! Prosím o uvedení ceny za prostorový metr bukového dřeva s dodáním do Helfenbergu, Horní Rakousko včetně vykládky. Kolik kubíků se vejde na nákladní vůz? Při spokojenosti je možný odběr několika nákladních vozů ročně. Tel: el. 0699 1182 1184 Jak se zaplacením?

Prostějov - dodávka hnědého uhlí 2018

Prostějov - dodávka hnědého uhlí 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hnědého uhlí ořech II, včetně jeho uložení a urovnání na skládky u CK Letecká kasárna Prostějov.

(záznamy 1/25 z 1174)  strana 1 / 47