Motorová nafta pre potreby Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a jej dodanie aj stočenie pre potreby Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka motorové nafty 2021 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZVZ s jedním účastníkem na průběžnou dodávku motorové nafty v letech 2021 - 2022 pro potřeby jednotlivých organizačních jednotek zadavatele. Zadavatel se rozhodl rozdělit předmět veřejné zakázky na 5 částí, které budou plněny samostatně.
Bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou odběrových karet
Předmětem plnění veřejné zakázky je bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze.
Palivové dřevo, Rakousko
Prosím o cenovou nabídku bukového palivového dřeva, rozštípaného, 1 m dlouhého. Kolik stojí m3? U nás je slepá ulička! Potřebujeme nákladní jeřáb. Co to všechno stojí dohromady? 40 m3. Do Waxenberg v Rakousku.
Odběr pohonných hmot
Předmětem každé z deseti částí Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km (nejkratší možnou trasou pozemních komunikací pro silniční vozidla - viz blíže čl. 1 ZD) od daného střediska, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet.
Dodávka pohonných hmot prostřednictvím odběrových karet
Předmětem plnění veřejné zakázky je bezhotovostní prodej pohonných hmot za zvýhodněnou cenu a doplňkově poskytování dalších produktů a služeb souvisejících s provozem vozidel, a to prostřednictvím odběrových karet. Akceptace odběrových karet musí být možná na celém území České republiky. Předmětem je dále prodej provozních kapalin do automobilů, ...
Nafta 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s uchazečem zajišťujícím dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 včetně dopravy a stočení dovezené nafty (dále také „zboží“) do zásobníku zadavatele (kapacita nádrže je 40 000l, součástí je i stáčecí čerpadlo o kapacitě cca 530 - 550 l/min, na vstupu je rychlospojka typu Gössler 3“) v ...
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky s názvom Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá je bezhotovostný nákup pohonných hmôt bezolovnatý benzín základnej produktovej rady s minimálnym oktánovým číslom 95 v predpokladanom objeme 165.000 l (slovom: stošesťdesiatpäťtisíc litrov), spĺňajúci minimálne funkčné, prevádzkové a ...
Rámcová dohoda na dodávky motorové nafty do podzemních a nadzemních nádrží v roce 2021
Průběžné dodávky motorové nafty do nadzemních a podzemních nádrží. Zboží bude odebíráno průběžně, dle potřeb kupujícího, s dodáním pro určená cestmistrovství a střediska Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Nákup pohonných hmôt-2020
Predmetom zákazky je nákup automobilového bezolovnatého benzínu E5 v objeme cca 120 litrov, podľa platnej normy STN EN 228+A1 a motorovej nafty B7 v objeme cca 82 000 litrov podľa normy STN EN 590+A1, pre tankovanie do motorových vozidiel verejného obstarávateľa a nákup doplnkového tovaru na princípe akceptácie palivových kariet v počte 8 kusov, ...
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb pre služobné motorové vozidlá RTVS
Predmetom plnenia je bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových ...
Motorová nafta na období 2020-2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka letní a zimní motorové nafty dle ČSN EN 590 v objemu cca 760 000 litrů na období 2020 - 2021 pro střediska a cestmistrovství Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci.
Dodávka dřevních pelet pro teplárnu Perč Žatecké teplárenské, a.s. v roce 2021
Dodávky budou zajišťovány včetně dopravy do skladu v areálu výtopny Perč a dřevní pelety musí splňovat parametry ČSN EN ISO 17225-2 EN plus. Povoleny jsou kategorie A a nebudou obsaženy chemické přípravky.
Bukové dřevo, Rakousko
Potřebujeme opět 24 metrů bukového dřeva rozštípaného na 1 m, Prosím o informaci, zda dodávka bude na paletě nákladního vozu nebo sypaná.
Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra
Predmetom zákazky je dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky leteckým palivom JET A-l na Letisku M. R. Štefánika Bratislava.
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet v sieti čerpacích staníc (vlastných alebo zmluvných) úspešného uchádzača na území obce konkrétne mesta Galanta v rozsahu ohraničeného územia značkou o začiatku obce (IS 36a) a konci obce (IS 36b), vo všetkých prístupových a výjazdových smeroch obce, ktoré ...
Dodávky motorové nafty se správou technologií čerpacích stanic
Předmětem veřejné zakázky je zajištění soustavných plynulých dodávek motorové nafty a zajištění správy technologií čerpacích stanic zadavatele. Předmětem dodávek bude motorová nafta, a to motorová nafta třídy B, D, F a motorová nafta třídy 2, která splňuje všechny podmínky předepsané obecně platnými předpisy a odpovídá české technické normě ČSN ...
Bezhotovostní odběr pohonných hmot pro Český rozhlas formou platebních palivových karet
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na celém území České republiky formou odběrových karet pro motorová vozidla Českého rozhlasu po dobu 48 měsíců.
Bukové dřevo, Rakousko
Potřebuji 10 kubických metrů polosuchého bukového dřeva nařezaného po 33 cm Dodací adresa: 2130 Mistelbach Cena 2019 € 520.- Prosím o odpověď S pozdravem Schodl
Poptávám hnědé uhlí
Poptávám hnědé uhlí kostka, cca 30-35 metráků, jaká je cena s dopravou do Sázavky? Díky za odpověď.
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových karet
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228, motorová nafta podľa normy STN EN 590 (ďalej len PHM) a doplnkových služieb (umývanie osobných motorových vozidiel verejného obstarávateľa) dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté PHM a ...
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet
Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (motorová nafta a bezolovnatý automobilový benzín s oktánovým číslom minimálne 95) na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača ...
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. na rok 2020 - opakované
Predmetom zákazky je dodávka motorovej nafty podľa normy STN EN 590 a benzínu automobilového podľa normy STN EN 228 do automobilovej motorovej techniky a inej motorovej techniky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného ...
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pohonných hmot - motorové nafty do vlastních úložišť.
Nákup leteckého petroleje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka leteckého petroleje JET A1. Celkový objem odebraného leteckého petroleje JET A1 z Rámcové dohody nepřekročí 175 000 l. Na základě Rámcové dohody budou vybranému Dodavateli zadávány jednotlivé veřejné zakázky podle aktuálních potřeb Zadavatele. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v zadávací ...