Phonné hmoty 2021
Dodávka motorovej nafty v rokoch 2022-2025.
Odběr pohonných hmot - středisko Hrabačov
Předmětem Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km od střediska Hrabačov, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet.
Pohonné hmoty pre obec Tvrdošovce
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt: - automobilového bezolovnatého benzínu v objeme cca 30 000 litrov/48 mesiacov, - motorovej nafty v objeme cca 40 000 litrov/48 mesiacov, - palivové karty v počte 5 kusov na bezhotovostné úhrady za odobraté pohonné hmoty. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických ...
Poptávám polena na topení z tvrdého dřeva
Poptávám polena na topení z tvrdého dřeva o délce +-30 cm v množství 6 metrů. Děkuji.
Dodávky pohonných hmot
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pohonných hmot, tzn. motorové nafty třídy B, D a F, která splňuje kvalitativní parametry dané ČSN EN 590 v objemu cca 7.800.000 litrů, a dále bezolovnatého automobilového benzinu, který splňuje kvalitativní parametry dané ČSN EN 228 v objemu cca 250.000 litrů, a to od uzavření smlouvy do 31. 12. 2023.
Dodávka dřevních pelet pro teplárnu Perč pro sezonu 2021/2022
Dodávky budou zajišťovány včetně dopravy do skladu v areálu výtopny Perč a dřevní pelety musí splňovat parametry ČSN EN ISO 17225-2 EN plus. Povoleny jsou kategorie A a nebudou obsaženy chemické přípravky.
Palivové dřevo, Německo
Bydlím v Neugersdorf a potřebujeme krbové dřevo. Jak drahé by byly 2 kubíky bukového dřeva s doručením na ulici Hohe Str. v Neugersdorfu? Mnoho pozdravů. Katja Maetschke
Nákup rafinérskych produktov
Predmetom zákazky je nákup a dodávka rafinérských produktov automobilový benzín s oktanovým číslom 95 BA 95 natural, kvalita STN EN 228 a motorová nafta DIESEL, kvalita STN EN 590:2014(65 6506) vrátane služieb spojených s ich dopravou a prečerpaním PHM do nádrží na pohonné hmoty
Nafta 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s uchazečem zajišťujícím dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 včetně dopravy a stočení dovezené nafty (dále také „zboží“) do zásobníku zadavatele (kapacita nádrže je 40 000l, součástí je i stáčecí čerpadlo o kapacitě cca 530 - 550 l/min, na vstupu je rychlospojka typu Gössler 3“) v ...
Nákup 1 500 tis. l nafty motorové
Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 500 tis. l nafty motorové dle ČSN EN 590, třídy F bez obsahu biosložek v návaznosti na události spojené s uvolněním PHM dle Usnesení vlády České republiky ze dne 25. 6. 2021 č. 576. Nafta bude doplněna do nouzových zásob u ochraňovatele ČEPRO, a. s.
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 III
Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup nasledovných tovarov a služieb na palivové karty: bezolovnatý automobilový benzín s minimálnym oktánovým číslom 95, motorová nafta, kvapalina pre zníženie emisií AdBlue (redukčné činidlo), nákup ostatného tovaru súvisiaceho s prevádzkou vozidla (tovar bežne predávaný na čerpacích staniciach ...
Dodávka motorové nafty
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka motorové nafty dle ČSN EN 590, dodávané v odpovídající kvalitě v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách. Bližší specifikace je v zadávací dokumentaci.
Rámcová dohoda na nákup pohonných hmot prostřednictvím palivových karet
Celoroční zajištění průběžných dodávek pohonných hmot a souvisejícího zboží a služeb na čerpacích stanicích na celém území České republiky k bezhotovostnímu nákupu prostřednictvím palivových karet po dobu trvání rámcové dohody.
Palivové dřevo, Rakousko
Prosím o nabídku na 10 kubických metrů po 33 cm bukového nebo dubového dřeva.
Bezhotovostní odběr pohonných hmot formou karet
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot a provozních kapalin bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na území České republiky formou odběrových karet pro motorová vozidla zadavatele.
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. na rok 2021
Predmetom zákazky je dodávka motorovej nafty podľa normy STN EN 590 a benzínu automobilového podľa normy STN EN 228 do automobilovej motorovej techniky a inej motorovej techniky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného ...
Dodávky pohonných hmot (PHM) prostřednictvím palivových karet II.
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování dodávek pohonných hmot (PHM), doplňkových služeb a doplňkového zboží u čerpacích stanic/výdejních míst prostřednictvím palivových karet. Blíže viz zadávací dokumentace.
Dodávky motorové nafty - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky motorové nafty v předpokládaném množství 360 000 litrů za rok. Jednotlivé odběry budou prováděny na základě dílčí písemné objednávky (s předpokládaným množstvím 15 000 litrů/objednávku). Motorová nafta bude dodávána do podzemní nádrže čerpací stanice provozního areálu Brněnských komunikací a.s. na adrese ...
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 II.
Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup nasledovných tovarov a služieb na palivové karty: bezolovnatý automobilový benzín s minimálnym oktánovým číslom 95, motorová nafta, kvapalina pre zníženie emisií AdBlue (redukčné činidlo), nákup ostatného tovaru súvisiaceho s prevádzkou vozidla (tovar bežne predávaný na čerpacích staniciach ...
Uzavření rámcové dohody na dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 + A1
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s dodavateli, kteří budou pro zadavatele zajišťovat dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 + A1 (656506) v letech 2022-2026, a to na základě výzev k podání nabídky a následných objednávek, jež budou vycházet z podmínek rámcové dohody. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v ...
Zabezpečenie dodávky paliva CNG na pohon autobusov MHD
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky paliva CNG (stlačený zemný plyn) na pohon autobusov MHD s podmienkou vybudovania čerpacej stanice na predmetné palivo v aglomerácii mesta Martin v súlade s STN EN ISO 15403-1 Zemný plyn - Zemný plyn na použitie ako stlačené palivo do vozidiel. CNG musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické ...
Motorová nafta do nádrže
Predmetom zákazky je nákup (dodanie) motorovej nafty podľa STN EN 590 + A1 vhodnej na celoročné použitie ako palivo pre osobné motorové vozidlá, nákladné motorové vozidlá a pracovné stroje vrátane všetkých súvisiacich služieb - dopravy na miesto dodania cisternami, prečerpania do zásobnej nádrže obstarávateľa a kontroly fyzikálnych vlastností ...
Dodávka pevných palív – koksu a plynu – propán s nadzemnými zásobníkmi s regulátorom tlaku
Predmetom tejto zákazky je dodávka pevných palív koksu a plynu propánu na zabezpečenie vykurovania objektov a prípravu teplej úžitkovej vody pre potreby útvarov v správe Centra podpory Bratislava.
Palivové dřevo, Rakousko
Prosím o cenovou nabídku na palivové bukové dřevo 10 krychlových metrů, nařezané po 50 cm včetně dodání do Freistadt Hubertusstraße 3 , Rakousko. S přátelským pozdravem Josef Safnauer
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť pro roky 2022 až 2024
Předmětem plnění VZ zadávaných na základě uzavřených rámcových dohod jsou průběžné dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť na období 2022 až 2024 pro jednotlivé veřejné zadavatele z resortu Ministerstva vnitra, kdy konkrétní plnění budou poskytována na základě kupních smluv uzavíraných jednotlivými veřejnými zadavateli.