Poptávám dodání lisovaných dubových briket
Poptávám dodání lisov.dubových briket, ale prosím o sdělení za jakou cenu prodáváte paletu tj. 100x10kg a zda-li máte dovoz i do okr.Nymburk a jak je zajištěna vykládá u příjemce. Děkuji. Sieglová
Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom
Predmetom zákazky je dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky leteckým palivom JET A-l na Letisku M. R. Štefánika Bratislava.
Dodávky AdBlue do vozidel ČP
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky produktu AdBlue do provozoven zadavatele.
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zadania zákazky je nákup pohonných hmôt dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných hmôt, poskytovania finančných a ...
Nákup motorovej nafty z čerpacej stanice v Komárne do HKV obstarávateľa
Dodávka trakčnej motorovej nafty priamo do nádrží železničných vozidiel kupujúceho triedy B,D, F a 2 (v závislosti od ročnej doby a poveternostných podmienok) najmä pre pohon trakčných naftových motorov v súlade s STN EN 590:2014 (65 6506) obohatenú o biozložku metylester s minimálnym podielom objemu v zmysle platnej legislatívy.
Motorová nafta
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty podľa STN EN 590:2014-05 triedy B, D, a F vhodnej na celoročné použitie ako palivo pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy vrátane súvisiacej služby - doprava na miesta dodania cisternami určených verejným obstarávateľom, prečerpanie do zásobných nádrží verejného obstarávateľa a kontrola fyzikálnych ...
Rámcová dohoda nafta motorová 2023 2026
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (smlouvy) s více účastníky na následné dodávky motorové nafty v období let 2023 až 2026 za obchodních podmínek a požadavků specifikovaných v příloze č. 2 zadávacích podmínek.
CV-175/2023 Nákup drevoštiepky
Jedná sa o nákup a dodávku nákup pevného paliva drevoštiepky, ktorá bude spaľovaná vo vykurovacom systéme UTSD 240.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 2023
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na roky 2023 - 2027 podľa kvalitatívnej a kvantitatávnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch
Nafta motorová
Předmětem VZ je dodání nafty motorové v množství do vyčerpání celkové hodnoty 1.000.000.000 Kč bez DPH, v dělení na příslušné části VZ. Nafta bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR.
Nákup pohonných hmot pro ČT prostřednictvím palivových karet
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot bezhotovostním odběrem a souvisejícího zboží a služeb u čerpacích stanic na celém území České republiky prostřednictvím palivových (odběrových) karet pro motorová vozidla Zadavatele po dobu trvání Smlouvy. Bližší specifikace předmětného plnění je uvedena v ZD.
Modřínové dřevo, Švýcarsko
Vyrábíte štípané modříny? Zdravím a těším se na Vaši zprávu Theo Lütolf
Bukové dřevo, Rakousko
Prosím na začátek února 20 metrů bukového dřeva, délky 0,5 metru, kolik to stojí. Děkuji Adelheid Koll, 4614 Marchtrenk, pflugstr. 4 31227
Motorová nafta
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty podľa STN EN 590 triedy B, D, a F vhodnej na celoročné použitie ako palivo pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy vrátane súvisiacej služby doprava cisternovými vozidlami na miesta dodania určených verejným obstarávateľom, prečerpanie do zásobných nádrží ( BENKALOROV ) verejného obstarávateľa a ...
FN Motol - Dodávky nafty pro nouzové zdroje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek nafty pro nouzové zdroje.
Dodávka drevených peliet
Predmetom zákazky je dodanie 80 t drevených peliet v min. triede kvality A1, vrátane dopravy a manipulácie.
Nákup motorové nafty pro Zoo Praha 3/2023 - 2/2024
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka pohonných hmot (motorové nafty) v předpokládaném objemu 60000 litrů ročně (s odchylkou cca ± 20%) do odběrného místa zadavatele (areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy) do nadzemní nádrže o obsahu 5000 litrů včetně dopravy do místa plnění dle aktuálních potřeb a spotřeby zadavatele.
Bezhotovostní odběr pohonných hmot
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot a provozních kapalin bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic v příslušném území dle vymezení jednotlivých částí zakázky na území České republiky formou odběrových karet nebo čipů pro motorová vozidla zadavatele.
Rámcová dohoda - Dodávky benzínových a naftových aditiv
Dodávky benzinových a naftových aditiv s dodáním do jednotlivých skladů Čepro a.s., dodání dle obchodních podmínek Incoterms 2021, DAP sklady ČEPRO, a.s., (dále jen také „aditiva“ nebo také „zboží“) a jeho dopravu v 1000 litrových nádobách, resp. plastových paletizovaných kontejnerech (dále též jen „IBC nádobách“) a/nebo v 5 litrových nebo 10 ...
Benzín automobilový bezolovnatý
1: Benzín automobilový bezolovnatý (BA 95N) 2: Nafta motorová (NM 2AP) 3: Palivo letecké turbínové (JET-A1)
Dodávka pohonných hmot - střediska Česká Lípa, Liberec, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nová Ves
Předmětem Veřejné zakázky je závazek Dodavatele dodávat pohonné hmoty - motorovou naftu a arktickou naftu - do nádrže na naftu v místě plnění dle Smlouvy, a to v kvalitě splňující veškeré legislativní požadavky a požadavky vyplývající z ČSN, a dále závazek umožnit Zadavateli nabýt vlastnické právo k předmětu dodávek. Motorová nafta musí odpovídat ...
Řezané bukové dřevo, Rakousko
Cena za suchý buk řezaný na 33 cm a cestovní náklady při odběru 7 m3 prosím. BYL jsem doposud vděčným zákazníkem. Děkuji
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom palivových kariet
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie bezhotovostného nákupu PHM do služobných motorových vozidiel MPRV SR podriadené organizácie.
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt pre vozový park verejného obstarávateľa prostredníctvom palivových kariet. Opis, rozsah a obchodné podmienky predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Návrh Rámcovej dohody.
Dynamický nákupní systém nafta motorová 2023-2026
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na nákupy motorové nafty. Předmětem zakázek zadávaných v DNS budou dodávky motorové nafty a splnění dalších s tím spojených závazků. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek vymezen vždy ve ...