Dodávka chemikálií a spotřebního materiálu část 36
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu a chemických látek. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Dodávka hydrátu vápenatého pro Úpravnu vody Želivka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hydrátu vápenatého 0/90 ?m splňující podmínky podle normy ČSN EN 12 518 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Vápno, a to v rozsahu a v souladu s Technickou specifikací .Předpokládaný celkový objem dodávek po dobu 4 (čtyř) let, počínaje dnem 1.1. 2020 činí 3.600 000 kg ...
PřF/CRH – Dodávka chemikálií II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
Dodávka posypové soli s protispékací přísadou - rámcová smlouva
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky posypové soli s protispékací přísadou pro zajištění zimní údržby komunikací, a to včetně dopravy do místa plnění. Předpokládaný odběr v rámci: 1) předzásobení (v období měsíců duben-říjen) je cca 6 000 tun za rok, 2) sezónního odběru (v období měsíců listopad-březen) je cca 500 tun za rok, kdy skutečné ...
Dodávka roztoku síranu železitého pro Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého určeného pro čištění odpadních vod při prodlouženém zkušebním provozu Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod Praha (dále jen „NVL“).
PřF/CRH – Dodávka aminokyselin II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka aminokyselin nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen.
Nákup kamenné soli na posyp komunikací pro ZÚ 2020/21 - 2022/23
Nákup kamenné soli (NaCl) na posyp komunikací pro ZÚ 2020/21 - 2022/23
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať : - ...
PřF/CRH – Dodávka rozpouštědel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
PřF/CRH – Dodávka chemikálií I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať : -Montáž, ...
Servisná chémia
Nákup servisnej chémie (tepelne odolné spreje, lepiace a tesniace tmely, rozpúšťadlá, kvapalina na čistenie chladičov, lepidlá, odmasťovače, elastické tesniace tmely, teplotne odolné tuky a mazadlá, spreje na ochranu pred koróziou, sprej na ochranu elektrických konektorov, odstraňovače korózie a pod.).
Nákup posypové soli
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky posypové kamenné soli 2E (dále jen „sůl“, množné číslo „soli“) NaCl (chlorid sodný) 0,2 – 5 mm pro zimní údržbu komunikací na území statutárního města Ostravy, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Servisná chémia a príslušenstvo
Nákup servisnej chémie (tepelne odolné spreje, lepiace a tesniace tmely, rozpúšťadlá, kvapalina na čistenie chladičov, lepidlá, odmasťovače, elastické tesniace tmely, teplotne odolné tuky a mazadlá, spreje na ochranu pred koróziou, sprej na ochranu elektrických konektorov, odstraňovače korózie a pod.).
Materiál na výskum
Časť 1. Základný materiál Časť 2. Zmäkčovadlá a plnivá Časť 3. Spracovateľské aditíva do polymérov Časť 4. Farebné koncentráty Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1, č.2.2, č.2.3 a č.2.4).
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 4. 2019 (případně od data uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2020.
Pořízení spotřebního materiálu a chemikálií pro výzkum v oblasti dřevařství
Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka spotřebního materiálu a chemikálií pro oblast dřevařství na FLD.
Plastifikátor, prášok amorfný, prostriedok ošetrovací, emulzia mazacia
Predmetom zákazky sú komponenty na výrobu vláknobetónových kontajnerov a to dodávka plastifikátora v množstve 20 000 kg , prášku amorfného v množstve 33 600 kg, prostriedku ošetrovacieho v množstve 500 l a emulzie mazacej v množstve 1 000 l. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Chemikálie laboratórne a prevádzkové
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych a prevádzkových chemikálií. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Chemický posypový materiál
Chemický posypový materiál Posypová soľ na báze NaCl , posypová soľ na báze MgCl2
Poptávám polyethylenglykol
Polyethylenglykol 200, PEG-200, 10-20 Kg.
Chemikálie laboratórne a prevádzkové
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych a prevádzkových chemikálií. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého , a to po období od 1. 4. 2019 až do 31. 12. 2020. Klasifikace předmětu veřejné zakázky – kódy CPV: Síran železitý 24313122-2 Síran hlinitý 24313123-9
Nákup rozmrazovacích prostředků pro letiště 2019 - 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálních rozmrazovacích prostředků UREA a nákup rozmrazovacícho prostředku na bázi octanu sodného nebo mravenčanu v pevném a kapalném skupenství,používaných pro údržbu letištních ploch Kbely, Čáslav, Sedlec Vícenice a Pardubice.
Poptáváme posypovou sůl
Poptáváme sůl posypovou - balení v pytlích 25, 50 kg Rozhoduje cena Termín: do 10.11.2018 Množství: 24 palet