Dodávky kapalného helia III
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky kapalného helia hluboce zchlazeného o čistotě 99,999 % v nepřetržitém režimu pro zajištění zásobování jednotlivých pracovišť zadavatele v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, a to včetně dopravy. Prohlídka místa plnění: 25. 10. 2021
Nákup speciální čistící chemie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek speciálních čistících prostředků pro úklidové práce v běžných prostorech a gastro provozech ZSMV a to na dobu 48 měsíců dle stanovené technické specifikace a v množství uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy.
Posypový materiál na báze chloridu sodného a chloridu horečnatého
Predmetom zákazky je dodávka materiálov na zimnú údržbu komunikácií: posypových materiálov na báze chloridu sodného a chloridu horečnatého pre potreby zimnej údržby Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 2 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.
Posypová sůl, Rakousko
Vážené dámy a pánové, potřebujeme bezplatnou nabídku na posypovou sůl (4–6 tun) a posypovou drť (2 tuny). Naše sídlo je v Dolním Rakousku, 2201 Gerasdorf poblíž Vídně. Pokud doručujete, sdělte nám prosím také náklady na doručení. S přátelským pozdravem MDS Gebäudereinigung Sladjana Unger
Chemické látky a spotrebný materiál
Predmetom zákazky sú chemické látky, nanočastice a spotrebný materiál
Rámcová dohoda - Dodávky kapaliny AdBlue pro ČS euroOil
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky činidla na redukci NOx plynů, které se užívá při selektivní katalytické redukci (SCR) v motorových vozidlech s dieselovým motorem a jeho dopravu a stáčení do nádrží na čerpacích stanicích EuroOil.
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období pro rok 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého (dále jen „Letní koagulant“) a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého (dále jen „Zimní koagulant“), a to po období od 1. 1. 2022 (případně od data uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2022
Poptávám kyselinu boritou
Poptávám kyselinu boritou.
Dodanie tovaru - chemický posypový materiál
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Chemický posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do -6 °C a chlorid horečnatý tuhý (ďalej len "CHPM") pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest s dodaním na miesta určenia, t. j. na jednotlivé strediska správy a údržby diaľnic (ďalej len "SSÚD") a strediska správy a údržby ...
Posypová sůl pro SÚSPK (2021/2022)
V souladu s § 132 odst. 2 ZZVZ zadavatel uvádí, že cílem realizace veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a maximálně třemi prvními vybranými dodavateli, na základě níž bude následně zadavatel uzavírat průběžně jednotlivé kupní smlouvy v elektronické podobě opatřené podpisy oprávněných osob ve formě zaručeného elektronického ...
Poptávám CN modrého pigmentu ultramarín
Poptávám cenovou nabídku na modrý pigment ultramarín. K.Procházková
Polymérne organické flokulanty
Dodávka organických polymérnych flokulantov pre prevádzky ČOV v správe VVS, a.s., vrátane dopravy na miesto určenia a vykládky tovaru v predpokladanom množstve 325 800 kg (predpokladané množstvo na 2 roky je len orientačné)
CATRIN/CRH/2021 - Dodávka rozpouštěděl
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, ...
CATRIN/CRH/2021 - Dodávka chemikálií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, ...
FN Motol - Detergenty pro mycí automaty Oddělení centrální sterilizace
Předmětem plnění jsou pravidelné dodávky detergentů pro mycí automaty pro potřeby Oddělení centrální sterilizace a Oddělení automatizovaných dopravních systémů FN Motol.
Dodávka kamenné soli NaCl na posyp komunikací pro zimní období 2021 - 2022
Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více či všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky. Jednotlivé části zakázky tvoří: - Část A středisko Bruntál a jeho cestmistrovství: Bruntál, Rýmařov, Krnov, Jindřichov - Část B ...
Různé další speciální chemické látky a prostředky
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky speciálních chemických látek a prostředků určených k monitorování radiační a chemické situace jednotkami AČR při bojové ...
Náhradní díly a spotřební materiál pro mobilní analizátor
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky spotřebního materiálu a náhradních dílů pro zabezpečení funkčnosti a provozu přenosného a ručního detekčního zařízení určeného ...
Dusičnan amonný, Itálie
Chtěl bych vědět, zda vyrábíte dusičnan amonný z 26% dusíku a 32% síry. Děkuji
Dodávka posypové soli pro zajištění zimní údržby silnic
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky posypové soli v rámci zimního období 2021/2022 a letního předzásobení v roce 2021 a 2022 včetně dopravy do jednotlivých skladů zadavatele.
Síran železitý
Predmetom zákazky je dodávka tovaru, vodného roztoku síranu železitého Fe2(SO4)3 v cca 40% až 43 % váhovej koncentrácii, vrátane dokladov vzťahujúcich sa na tovar a súvisiacich služieb, t.j. dopravy tovaru cisternami do miesta plnenia v súlade s platnými predpismi a vykládky tovaru v mieste plnenia prečerpaním do zásobníkovej nádrže obstarávateľa. ...
Dodávka materiálu II.  Aplikace ALLIGARD s.r.o.
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na každou část této veřejné zakázky na dodávku: 1) uhlíkového vlákna 3200 tex 2) čedičového vlákna 2400 tex 3) impregnační chemie 4) vlákna Polykyseliny mléčné (PLA)
Dodávka materiálu II.  Aplikace ALLIGARD s.r.o.
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na každou část této veřejné zakázky na dodávku: 1) uhlíkového vlákna 3200 tex 2) čedičového vlákna 2400 tex 3) impregnační chemie 4) vlákna Polykyseliny mléčné (PLA)
Chemické prípravky na ochranu lesa a lesných porastov
Predmetom zákazky je dodávka chemických prípravkov a materiálu na ochranu lesa a lesných porastov na miesto určenia priebežne počas trvania Rámcovej dohody v množstvách a v kvalite/technických vlastnostiach podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky. Predmet ...
Chemikálie prevádzkové
Predmetom zákazky je dodanie prevádzkových chemikálií v zmysle požadovanej špecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.