Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať : - ...
PřF/CRH – Dodávka rozpouštědel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
PřF/CRH – Dodávka chemikálií I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať : -Montáž, ...
Servisná chémia
Nákup servisnej chémie (tepelne odolné spreje, lepiace a tesniace tmely, rozpúšťadlá, kvapalina na čistenie chladičov, lepidlá, odmasťovače, elastické tesniace tmely, teplotne odolné tuky a mazadlá, spreje na ochranu pred koróziou, sprej na ochranu elektrických konektorov, odstraňovače korózie a pod.).
Nákup posypové soli
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky posypové kamenné soli 2E (dále jen „sůl“, množné číslo „soli“) NaCl (chlorid sodný) 0,2 – 5 mm pro zimní údržbu komunikací na území statutárního města Ostravy, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Servisná chémia a príslušenstvo
Nákup servisnej chémie (tepelne odolné spreje, lepiace a tesniace tmely, rozpúšťadlá, kvapalina na čistenie chladičov, lepidlá, odmasťovače, elastické tesniace tmely, teplotne odolné tuky a mazadlá, spreje na ochranu pred koróziou, sprej na ochranu elektrických konektorov, odstraňovače korózie a pod.).
Materiál na výskum
Časť 1. Základný materiál Časť 2. Zmäkčovadlá a plnivá Časť 3. Spracovateľské aditíva do polymérov Časť 4. Farebné koncentráty Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1, č.2.2, č.2.3 a č.2.4).
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 4. 2019 (případně od data uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2020.
Pořízení spotřebního materiálu a chemikálií pro výzkum v oblasti dřevařství
Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka spotřebního materiálu a chemikálií pro oblast dřevařství na FLD.
Plastifikátor, prášok amorfný, prostriedok ošetrovací, emulzia mazacia
Predmetom zákazky sú komponenty na výrobu vláknobetónových kontajnerov a to dodávka plastifikátora v množstve 20 000 kg , prášku amorfného v množstve 33 600 kg, prostriedku ošetrovacieho v množstve 500 l a emulzie mazacej v množstve 1 000 l. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Chemikálie laboratórne a prevádzkové
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych a prevádzkových chemikálií. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Chemický posypový materiál
Chemický posypový materiál Posypová soľ na báze NaCl , posypová soľ na báze MgCl2
Poptávám polyethylenglykol
Polyethylenglykol 200, PEG-200, 10-20 Kg.
Chemikálie laboratórne a prevádzkové
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych a prevádzkových chemikálií. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého , a to po období od 1. 4. 2019 až do 31. 12. 2020. Klasifikace předmětu veřejné zakázky – kódy CPV: Síran železitý 24313122-2 Síran hlinitý 24313123-9
Nákup rozmrazovacích prostředků pro letiště 2019 - 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálních rozmrazovacích prostředků UREA a nákup rozmrazovacícho prostředku na bázi octanu sodného nebo mravenčanu v pevném a kapalném skupenství,používaných pro údržbu letištních ploch Kbely, Čáslav, Sedlec Vícenice a Pardubice.
Poptáváme posypovou sůl
Poptáváme sůl posypovou - balení v pytlích 25, 50 kg Rozhoduje cena Termín: do 10.11.2018 Množství: 24 palet
Chemikálie laboratórne a prevádzkové
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych a prevádzkových chemikálií. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptáváme Iupilon PL 2010 pro pokovování
Poptáváme Iupilon PL 2010 pro pokovování.
Poptávám ethylacetát
Poptávám ethylacetát, 1litr.
Poptáváme epoxidový základ + tužidlo
Poptáváme epoxidový základ 1 000 kg + tužidlo. Prosím o zaslání ceny za natuženou směs včetně dopravy do Hulína.
Hmota zálievková a lepiaca
Predmetom zákazky je dodávka zálievkovej a lepiacej hmoty používanej v JAVYS, a.s. pri výrobe vláknobetónových kontajnerov (VBK). Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka posypové soli pro zajištění zimní údržby silnic
Předmětem veřejné zakázky je dodávka maximálně 41 560 tun posypové soli – NaCl.
Hmota zálievková a lepiaca
Predmetom zákazky je dodávka zálievkovej a lepiacej hmoty používanej v JAVYS, a.s. pri výrobe vláknobetónových kontajnerov (VBK). Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.