Dodávka kamenné soli NaCl na posyp komunikací pro zimní období 2021 - 2022
Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více či všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky. Jednotlivé části zakázky tvoří: - Část A středisko Bruntál a jeho cestmistrovství: Bruntál, Rýmařov, Krnov, Jindřichov - Část B ...
Různé další speciální chemické látky a prostředky
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky speciálních chemických látek a prostředků určených k monitorování radiační a chemické situace jednotkami AČR při bojové ...
Náhradní díly a spotřební materiál pro mobilní analizátor
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky spotřebního materiálu a náhradních dílů pro zabezpečení funkčnosti a provozu přenosného a ručního detekčního zařízení určeného ...
Dusičnan amonný, Itálie
Chtěl bych vědět, zda vyrábíte dusičnan amonný z 26% dusíku a 32% síry. Děkuji
Dodávka posypové soli pro zajištění zimní údržby silnic
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky posypové soli v rámci zimního období 2021/2022 a letního předzásobení v roce 2021 a 2022 včetně dopravy do jednotlivých skladů zadavatele.
Síran železitý
Predmetom zákazky je dodávka tovaru, vodného roztoku síranu železitého Fe2(SO4)3 v cca 40% až 43 % váhovej koncentrácii, vrátane dokladov vzťahujúcich sa na tovar a súvisiacich služieb, t.j. dopravy tovaru cisternami do miesta plnenia v súlade s platnými predpismi a vykládky tovaru v mieste plnenia prečerpaním do zásobníkovej nádrže obstarávateľa. ...
Dodávka materiálu II.  Aplikace ALLIGARD s.r.o.
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na každou část této veřejné zakázky na dodávku: 1) uhlíkového vlákna 3200 tex 2) čedičového vlákna 2400 tex 3) impregnační chemie 4) vlákna Polykyseliny mléčné (PLA)
Dodávka materiálu II.  Aplikace ALLIGARD s.r.o.
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na každou část této veřejné zakázky na dodávku: 1) uhlíkového vlákna 3200 tex 2) čedičového vlákna 2400 tex 3) impregnační chemie 4) vlákna Polykyseliny mléčné (PLA)
Chemické prípravky na ochranu lesa a lesných porastov
Predmetom zákazky je dodávka chemických prípravkov a materiálu na ochranu lesa a lesných porastov na miesto určenia priebežne počas trvania Rámcovej dohody v množstvách a v kvalite/technických vlastnostiach podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky. Predmet ...
Chemikálie prevádzkové
Predmetom zákazky je dodanie prevádzkových chemikálií v zmysle požadovanej špecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám Ethyl 4- Hydroxybenzoate
Poptávám Ethyl 4- Hydroxybenzoate.
PřF/CRH/2020 - Dodávka rozpouštěděl II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, ...
Dodávka materiálu Aplikace ALLIGARD s.r.o.
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dodávku: 1) uhlíkového vlákna 3200 tex 2) čedičového vlákna 2400 tex 3) impregnační chemie 4) vlákna Polykyseliny mléčné (PLA)
Nákup výrobnej receptúry
Predmetom nákupu je know-how v podobe výrobného receptu na produkciu plastisolu, vhodného pre výrobu koberčekov do áut. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
V 00504 - Aplikovaný výzkum antikorozních vlastností nátěrových hmot VITON s.r.o. - dodávka materiálu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 8 druhů materiálů pro výrobu barev dle v zadávací dokumetnacei uvedené specifikaci.
Obstaranie sorpčných prostriedkov
Predmetom zákazky je obstaranie sorpčných prostriedkov -hydrofóbny sypký sorbent, -univerzálny sypký sorbent, -univerzálny sorpčný koberec, -hydrofóbny sorpčný koberec perforovaný, -hydrofóbny sorpčný had, -chemický sorpčný koberec, ktoré sú určené na likvidáciu úniku ropných produktov a ekologických udalostí v železničnej, cestnej, lodnej ...
Chemický posypový materiál na báze MgCl2
Predmetom zákazky je dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu horečnatého s rozmrazujúcim účinkom min. do 34 °C v tuhej forme v predpokladanom množstve cca 1 584 ton a chemický posypový materiál na báze chloridu horečnatého vo forme 30 % roztoku v predpokladanom množstve cca 210 m3 pre jednotlivé cestmajstersvá údržby ciest ...
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 1. 2021 až do 31. 12. 2021. Klasifikace předmětu veřejné zakázky kódy CPV: Síran železitý 24313122-2 Síran hlinitý 24313123-9
Chemický posypový materiál
Zabezpečenie dodávok chemického posypového materiálu. a) Priemyselná soľ na posyp ciest s rozmrazovacím účinkom minimálne do -6° C s protispekacou prísadou - voľne ložená. b) Vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach.
Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro 2021-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávky prosáté posypové kamenné soli o zrnitosti do 5,0 mm a níže specifikovaného podílu NaCl a podílu nerozpustných látek na posyp komunikací při zimní údržbě pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, a to včetně dopravy do míst plnění. Posypová kamenná sůl musí dále ...
Vzorky výbušnín pre kynológov
Časť 1: Vzorky výbušnín pre kynológov 675 ks Časť 2: Trinitrotoluén (TNT) 7 000 kg Časť 3: Pripravené výbušniny 400 ks / 1 920 m Časť 4: Rozbušky 884 ks
Poptávám dodavatele lampového oleje Aladin
Poptávám nejlevnějšího dodavatele lampového oleje Aladin - v 5-ti litrových barelech - nicméně bychom to vždy rádi nakombinoval i s pár lahvemi 1-litrového lampového oleje. Naše spotřeba je cca 50-100l/rok.
Univerzálne syntetické penidlo
Univerzálne syntetické penidlo, ktoré na základe povrchovo aktívnych látok spolu so stabilizátormi peny a látkami zabraňujúcimi zamŕzaniu, tvoria účinný koncentrát penotvorného prostriedku, ktorý sa používa na hasenie požiarov triedy A a B a ako zmáčadlo.
Dodávka chemikálií pro OBO Těchonín
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadávanou v nadlimitním režimu dle § 55 ZZVZ formou otevřeného řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je zajištění trvalých a bezpečných dodávek ...
Nákup posypové soli pro rok 2020-2021
Předmětem plnění této zakázky je zabezpečení dodávky volně ložené prosáté posypové kamenné soli (chlorid sodný) v předpokládaném množství 20 000 tun, o zrnitosti do 5,0 mm a podílu specifikované v zadávací dokumentaci, odpovídající Grade F (fine salt) ve smyslu 4.3 ČSN EN 16811-1, vhodné k posypu komunikací, chemicky ošetřené proti spékavosti a s ...