FN Motol - Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro testování biomarkerů pro pacienty
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro analyzátory testování biomarkerů pro pacienty v kritickém stavu. Součástí předmětu plnění je rovněž bezúplatná výpůjčka 2 kusů plně automatických imunochemických analyzátorů umožňující stanovení celého spektra požadovaných analytů a zajištění bezplatných ...
CATRIN/CRH/2021 - Dodávka chemikálií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, ...
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické a imunochemické vyšetreni
Predmetom zákazky je obstaranie diagnostických reagencií a spotrebného materiálu pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro analýzu KO
Pravidelné dílčí dodávky reagencií, včetně veškerého spotřebního materiálu, kontrolního materiálu a kalibračního materiálu, potřebného pro jednotlivá laboratorní stanovení v předpokládaném rozsahu a spektru vyšetření, jak je specifikováno v příloze č. 6, po dobu neurčitou s právem výpovědi s 1 měsíční lhůtou; a bezplatná výpůjčka 2ks nových, ...
Materiál na výzkum III - Rámcová dohoda, Spotřební materiál pro elektrochemické analýzy - opakování
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcové dohody na dodávky spotřebního materiálu na výzkum pro účely realizace projektu SYMBIT dle specifikace a podmínek uvedených v ZD a jejích přílohách.
VN Olomouc - dodávka reagencií a spotřebního materiálu pro infekční sérologii
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, reagencií a spotřebního materiálu pro infekční sérologii a stanovení vybraných hormonů a vitamínů (dále jen „zboží“) pro potřeby VN Olomouc v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je bezplatná výpůjčka nového plně automatizovaného ...
Rámcová dohoda na dodávky materiálu pro sekvenování lidského genomu
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody je sekvenační chemie, kity pro přípravu celogenomových knihoven a kity pro genomové analýzy pomocí technologie ...
Základná laboratórna chémia
Predmetom zákazky je dodávka spotrebného laboratórneho materiálu v nasledovných častiach: 1) Základná laboratórna chémia 2) Laboratórny plastový spotrebný materiál 3) Laboratórne komerčné súpravy na špeciálne biomedicínske aplikácie Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Dodávka validovaných diagnostik pro vyšetření krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka validovaných diagnostik pro vyšetření krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů a vyšetření retikulocytů se zápůjčkou dvou hematologických analyzátorů pro Nemocnici České Budějovice, a.s., Pracoviště hematologie.
FN Motol - Reagencie a spotřební materiál pro elektroforetické analyzátory Hydrasys
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky reagencií a spotřebního materiálu k analyzátorům Hydrays a Stat Profile pHOx Ultra pro potřeby FN Motol. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Dodávka chemikálií pro projekt Excelence (DNS)
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je komplexní dodávka laboratorních chemikálií pro účely provádění vědy a výzkumu zadavatelem. Dynamický nákupní systém se dělí do dále uvedených kategorií (ekvivalentní pojem užitý v tomto formuláři je „část“). Součástí předmětu plnění jednotlivých veřejných zakázek je dále ...
Reagencie pro analýzu moči III
Předmětem zadávacího řízení je dodávka spotřebního materiálu (labochemikálií) pro chemické a mikroskopické vyšetření moče pro Oddělení klinické biochemie včetně bezplatného zapůjčení 3 ks analyzátorů po dobu 4 let a zajištění jejich servisu.
Dodávka spotřebního materiálu a laboratorních potřeb pro projekt Excelence - DNS
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je komplexní dodávka laboratorních chemikálií pro účely provádění vědy a výzkumu zadavatelem. Dynamický nákupní systém se dělí do dále uvedených kategorií (ekvivalentní pojem užitý v tomto formuláři je „část“). Součástí předmětu plnění jednotlivých veřejných zakázek je dále ...
Dodávky chemikálií pro laboratorní analýzy - Základní chemikálie, Speciální chemikálie
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky chemikálií pro laboratorní analýzy ((základních chemikálií, speciálních chemikálií, chemikálií pro analytické stanovení BET (biologické expoziční testy), standardů pro analytické stanovení BET (biologické expoziční testy) a lihobenzín)) v objemu dle provozních potřeb zadavatele a jeho ...
Dodávka laboratorních chemikálií, kitů a enzymů
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - laboratorních reagencií, kitů a enzymů. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Zajištění diagnostik pro multiplexové stanovení specifických IgE protilátek - UKIA
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik (a potřebného spotřebního materiálu) pro stanovení specifických IgE protilátek multiplexovou (biočipovou) technologií proti definované sestavě alergenů po dobu 4 let. Součástí předmětu plnění je také bezplatná výpůjčka veškerého potřebného přístrojového a softwarového vybavení potřebného k ...
Dodávky kitů pro přípravu knihoven a sekvenování
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro přípravu knihoven, pro sekvenování nové generace a pro přípravu DNA knihoven bez PCR a zkumavek pro přípravu ultrazvukem fragmentované DNA.
Materiální zajištění pro imunohistochemickou analýzu preparátů včetně poskytnutí přístrojového vybavení
A. Pravidelné dílčí dodávky reagencií a specifického spotřebního materiálu potřebného pro zajištění IHC diagnostiky včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu. B. Bezplatná výpůjčka nového a plně automatického imunochemického analyzátoru pro imunochemické analýzy v biologických materiálech.
Dodávka reagencií vč. výpůjčky diagnostických prostředků - Nemocnice Znojmo, p. o.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části. Účastník musí nabídnout všechny požadované položky v části, na kterou podává nabídku. Blíže viz popis zakázky u jednotlivých částí zakázky v tomto formuláři a v zadávací dokumentaci.
Chemikálie, kity, pomôcky a spotrebné plasty pre molekulovú biológiu a genomiku
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 ZVO obstaranie chemikálií, kitov, pomôcok a spotrebného materiálu pre molekulovú biológiu a genomiku, na mikroarrays, na sekvenovanie novej generácie, na spracovanie nukleových kyselín v zmysle technickej špecifikácie.
Dodávky spotřebního materiálu pro urgentní diagnostiku metodou PCR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka analyzátoru pro urgentní diagnostiku SARS CoV 2 a rakoviny močového měchýře a průběžné dílčí dodávky spotřebního materiálu pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce oddělení Biochemie OKBHI, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Diagnostika pro imunohematologická laboratorní vyšetření v plně automatickém systému. 2. vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik a navazujícího spotřebního materiálu pro imunohematologická laboratorní vyšetření v plně automatickém systému dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2a zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce). Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí 1 ks plně automatického ...
Diagnostika PATOLOGIE 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik s certifikací CE-IVD a spotřebního materiálu pro Ústav klinické a molekulární patologie
Sekvenační kity a laboratorní materiál pro Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázka rozdělenou na dvě částí na opakující se dodávky laboratorního spotřebního materiálu, a to zejména sekvenačních kitů plně kompatibilních s platformou Illumina NextSeq 500 550, kitů a čipů pro přípravu knihoven pro single-cell sekvenování plně kompatibilních s 10 x Genomics Chromium Controller, kitů pro ...