Špeciálne chemikálie
Predmetom zákazky je dodanie špeciálnych chemikálií na prípravu nanomateriálov a špeciálneho akustického materiálu pre TEM mikroskopiu, potrebného na realizáciu výskumu definovaného v projekte Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR), pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Neoddeliteľnou ...
Elektroforéza proteinů OKB včetně výpůjčky analyzátorů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka 2 analyzátorů pro gelovou elektroforézu vč. příslušenství pro vyšetření proteinů pro laboratoř na pracovišti Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc
Dodávky reagencií včetně bezplatné výpůjčky 2 ks koagulometrů
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou: • průběžné dílčí dodávky reagencií (kompatibilních s koagulometry nabídnutými k výpůjčce) po dobu pěti let, • bezplatná výpůjčka 2 ks nových, nerepasovaných koagulometrů po dobu pěti let.
Dodávka originálních diagnostik vč. bezplatné výpůjčky analytického systému
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních diagnostik tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého navazujícího spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění vyšetření kompletního krevního obrazu a dalších tělních tekutin, pro hematologické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice ...
Prenájom vysokokapacitného sekvenátora na princípe novej generácie s dodávkou reagencií
Predmetom zákazky je prenájom vysokokapacitného sekvenátora na princípe novej generácie s dodávkou reagencií a súvisiacimi službami podľa špecifikácie v súťažných podkladoch.
FNKV -  zajištění materiálního a přístrojového vybavení pro Centrální laboratoře - POCT ACT
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou: - opakované dodávky originálních diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu („diagnostika“), k materiálnímu zajištění POCT-ACT vyšetření (měření aktivovaného koagulačního času) a - bezplatné vypůjčení a instalace celkem 7 ks ...
Dodávky reagencií pro stanovení anti-HLA a anti-MICA protilátek se zápůjčkou analytického přístroje
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií pro stanovení anti-HLA a anti MICA protilátek, dalšího navazujícího spotřebního materiálu a zápůjčka analytického přístroje s multiplexovou technologií na principu průtokové cytometrie. Analytický přístroj s příslušenstvím bude dodavatelem zapůjčen bezplatně.
Provozní a reagenční chemikálie pro koagulační vyšetření
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky provozních a reagenčních chemikálií pro koagulační vyšetření pro pracoviště Ústavu hematologie a krevní transfuze, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze této zadávací dokumentace.
Dodávky činidel a spotřebního materiálu pro stanovení parametrů acidobazické rovnováhy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro stanovení testů ABR a bezplatná výpůjčka zdravotnické techniky - 10 kusů acidobazických analyzátorů typu cartridge, včetně SW pro vzdálenou správu.
Automatická disekce tkáně pro následnou genovou analýzu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatické disekce tkáně pro následnou genovou analýzu (dále jen “ZT“), (včetně příslušenství) pro přípravu vzorků z parafínových řezů, pro Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky.
Výpůjčka hematologického analyzátoru spojená s dodávkou reagencií pro stanovení krevního obrazu
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka 1 ks nového, nerepasovaného (rok výroby 2021, 2022) plně ...
Dodávky diagnostických reagencií včetně výpůjčky analyzátorů pro Laboratoř NNF
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí průběžných dodávek diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu pro příslušná vyšetření, která jsou blíže specifikována pro každou část veřejné zakázky v samostatné Příloze č. 2 (Příloha č. 2a-g), a zároveň obsahuje předpokládané množství vyšetření/reportovaných výsledků, a to dle metod a dílčích ...
Rutinní biochemická a imunochemická automatizovaná diagnostika se zápůjčkou přístroje 1 III
Předmětem plnění je zajištění rutinní biochemické a imunochemické automatizované diagnostiky (stanovení koncentrací a aktivit analytů pomocí biochemických a imunoanalytických metod se sortimentem podle specifikace) s bezplatnou zápůjčkou analytického systému (systémů). Jedná se o postupné dodávky reagencií a navazujícího spotřebního materiálu pro ...
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu s výpůjčkou izolátoru nukleových kyselin
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostik a dalšího navazujícího materiálu pro izolaci nukleových kyselin (NK) z krve, plazmy, BAL a sputa s certifikací CE IVD po dobu 3 let včetně zápůjčky izolátoru nukleových kyselin.
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoanalytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s., Centrální laboratoře - Laboratoř klinické mikrobiologie.
Substancie pre biomedicínsky výskum
Predmet zákazky zahŕňa rôzne druhy reagencií a kitov pre oblasť biomedicínskeho výskumu, pričom tu prevládajú chemikálie, kity, reagencie pre molekulovú, bunkovú biológiu, cytológiu a genetiku, rôzne markery, proteíny, enzýmy, kultivačné média a aditíva, diagnostické kity, protilátky pre molekulovú, bunkovú biológiu, genetiku a cytoanalýzu. ...
Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro vyšetření autoprotilátek
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro stanovení imunoanalytických vyšetření a výpůjčka přístrojového vybavení pro CLIA metody, včetně příslušenství, PC, UPS a SW pro jeho následné vyhodnocování dat.
FN Motol - Dodávka reagencií, diagnostik a pomocného spotřebního materiálu
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i výpůjčka a instalace acidobazického analyzátoru, který umožňuje analýzu celého požadovaného spektra analytů v plném rozsahu, kompatibilitu metod z hlediska analytického systému, spotřebního ...
Vyšetření tumormarkerů s výpůjčkou přístroje
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka imunochemického analyzátoru vč. příslušenství pro vyšetření onkomarkerů pro laboratoř na pracovišti Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc
Anorganické chemikálie
Predmetom zákazky je dodanie anorganických chemikálii, organických chemikálii, BIO chemikálií a Substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum, časť II: Chemikálie vysokej čistoty pre projekt OPENMED.
Diagnostiká pre biochemické analyzátory I vrátane výpožičky analyzátorov
Predmetom zákazky je dodanie diagnostických činidiel pre biochemické analyzátory vrátane výpožičky analyzátorov podľa špecifikácie v SP.
Rutinní biochemická a imunochemická automatizovaná diagnostika se zápůjčkou přístroje II
Předmětem plnění je zajištění rutinní biochemické a imunochemické automatizované diagnostiky (stanovení koncentrací a aktivit analytů pomocí biochemických a imunoanalytických metod se sortimentem podle specifikace) s bezplatnou zápůjčkou analytického systému (systémů). Jedná se o postupné dodávky reagencií a navazujícího spotřebního materiálu pro ...
FN Motol - Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro vyšetření protilátek proti SARS
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky souprav diagnostik a originálního provozního spotřebního materiálu, kalibrátorů a kontrolního materiálu k materiálnímu zajištění vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 a pro diagnostiku COVID-19 a celiakie. Dále bezplatné zapůjčení a instalace plně automatického analyzátoru umožňující ...
Reagencie, média a doplňky pro experimentální systém II
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, médií a doplňků pro experimentální systém pro pracoviště ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Laboratórny spotrebný materiál
Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho spotrebného materiálu a chemikálií pre výskumné účely projektu Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19 so zameraním na výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov (AKARDIO). Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných ucelených ...