Chemikálie a laboratórny materiál

Chemikálie a laboratórny materiál

Chemikálie a laboratórny materiál podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

Nákup chemikálií pro projekt s názvem Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Nákup chemikálií pro projekt s názvem Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup chemikálií pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců“. Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části, kdy popis a technická specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena ve SVAZKU 3. Zadavatel stanoví technické požadavky pro jednotlivé části veřejné ...

Podpora inovácií v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o. prostredníctvom výskumno-vývojových aktivít

Podpora inovácií v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o. prostredníctvom výskumno-vývojových aktivít

Predmetom zákazky je dodávka surovín v rámci projektu Podpora inovácií v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o. prostredníctvom výskumno-vývojových aktivít. Vrátane dopravy. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Materiál na výzkum - Rámcová dohoda

Materiál na výzkum - Rámcová dohoda

Dodávky materiálu na výzkum.

Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu

Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti, a to najmä chemikálie, reagencie a spotrebný materiál pre toxikologické analýzy, kity, reagencie a spotrebný materiál na izoláciu, purifikáciu a analýzu DNA validované pre forenzné účely a materiály pre vyhľadávanie a ...

Rámcová dohoda na dodávky reagencií pro biochemickou a hematologickou laboratoř

Rámcová dohoda na dodávky reagencií pro biochemickou a hematologickou laboratoř

I.Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a firemního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění biochemických imunochemických a hematologických vyšetření. Součástí předmětu plnění jsou rovněž bezplatné ...

DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV

DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV

Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS na dodávky laboratorního materiálu a chemikálií na dobu od jeho zavedení (předpoklad 1. 1. 2018) do 31. 12. 2022. Doba trvání DNS je může být zkrácena v případě, že předpokládaná hodnota DNS bude vyčerpána v plném rozsahu před koncem trvání DNS.

Poptáváme chemikálii Tetraethylbenzen pro laboratorní účely

Poptáváme chemikálii Tetraethylbenzen pro laboratorní účely

Poptávám chemikálii Tetraethylbenzen pro laboratorní účely, produkty 1,2,3,4.

Dodávky spotřebního materiálu pro stanovení protilátek

Dodávky spotřebního materiálu pro stanovení protilátek

• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu (dále jen zboží) pro stanovení protilátek proti vybraným infekčním agens chemiluminiscenční metodou uvedených v příloze č. 2 této zadávací dokumentace pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen VFN)

Bežne dostupné chemikálie nižšej čistoty

Bežne dostupné chemikálie nižšej čistoty

Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorými sú: proteíny, enzýmy, antibiotíká, herbicídy, kultivačné média pre biológiu, aditíva, fytohormóny, iný materiál pre kultiváciu a diferenciáciu, roztoky pre diagnostiku, elisa kity, ...

Diagnostika pro detekci návykových látek v moči – ÚSL - 2017

Diagnostika pro detekci návykových látek v moči – ÚSL - 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro přístrojovou analýzu návykových látek v moči v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4. Zadávací dokumentace. Součástí plnění zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení plně automatického analyzátoru a příslušenství pro zpracování nabízených reagencií s odpovídajícím výkonem. Spotřebním ...

Dodávky reagencií pro biochemickou laboratoř OKBHI, vč. výpůjčky 2 kusů acidobazických analyzátorů

Dodávky reagencií pro biochemickou laboratoř OKBHI, vč. výpůjčky 2 kusů acidobazických analyzátorů

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčních činidel, provozního spotřebního materiálu a pomocných reagencií pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání kupní smlouvy od dne nabytí její účinnosti. Součástí předmětu plnění je rovněž bezplatná výpůjčka a servis 2 kusů acidobazických analyzátorů pro ...

Spotřební materiál pro hematologické vyšetření

Spotřební materiál pro hematologické vyšetření

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky spotřebního materiálu – reagencie, roztoky potřebné k údržbě analyzátorů, kontroly, náhradní díly (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele s podmínkou bezúplatné výpůjčky automatických analyzátorů a s podmínkou ...

Nákup spotřebního materiálu na analýzy DNA

Nákup spotřebního materiálu na analýzy DNA

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu určeného pro přístroje sloužící k analýze a vyhodnocování vzorků DNA.

Činidla a SM pro elektrofor. separaci proteinů v séru a moči s následnou imunofixací v séru a moči

Činidla a SM pro elektrofor. separaci proteinů v séru a moči s následnou imunofixací v séru a moči

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky činidel a spotřebního materiálu pro elektroforetickou separaci proteinů v séru a moči s následnou imunofixací v séru moči a izoelektrickou fokusaci bílkovin séra a likvoru, spojené s výpůjčkou 2 potřebných zařízení pro Ústav laboratorní diagnostiky, oddělení klinické ...

Dynamický nákupní systém pro laboratorní materiál a chemikálie pro roky 2017 - 2022

Dynamický nákupní systém pro laboratorní materiál a chemikálie pro roky 2017 - 2022

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky chemikálií, laboratorního materiálů a drobných neinvestičních přístrojů a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve ...

NPU II Dodávka chemikálií a laboratorního skla pro řešení projektu

NPU II Dodávka chemikálií a laboratorního skla pro řešení projektu

Dodávka chemických látek a laboratorního skla pro řešení projektu NPU II.

Poptávám glycerín

Poptávám glycerín

Poptávám: Glycerin Pharma 99,5 % Množství: kontejner 800 - 1.200 kg Termín: dle dohody Spolupráce: dlouhodobá

DNS - dodávka chemikálií pro FaF UK

DNS - dodávka chemikálií pro FaF UK

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek dodávky chemikálií pro potřeby Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Poptávám chemikálii Isopropylalkohol

Poptávám chemikálii Isopropylalkohol

Poptávám chemikálii Isopropylalkohol.

Výpůjčka plně automatizovaného biochemického analyzátoru, imunochemického analyzátoru a nefelometru

Výpůjčka plně automatizovaného biochemického analyzátoru, imunochemického analyzátoru a nefelometru

Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu, včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení – Oddělení klinické biochemie Nemocnice s ...

Silo na posypovú soľ v oku križovatky Spišský Štvrtok diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce III. úsek

Silo na posypovú soľ v oku križovatky Spišský Štvrtok diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce III. úsek

Predmetnom obstarávania je osadenie sila na posypovú soľ a miešacieho zariadenia na hotovú soľanku v oku križovatky Spišský Štvrtok diaľnice D1 vľavo. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Rámcová dohoda na dodávku chemických látek – čistota p. a.

Rámcová dohoda na dodávku chemických látek – čistota p. a.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou chemické látky, které budou dodávány na základě uzavřené rámcové dohody.

Dodávky spotřebního materiálu pro screening dědičných metabolických poruch II

Dodávky spotřebního materiálu pro screening dědičných metabolických poruch II

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu (dále jen zboží) pro novorozenecký screening uvedený, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 této zadávací dokumentace.

CUCAM - opakující se dodávky chemikálií II

CUCAM - opakující se dodávky chemikálií II

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na opakující se dodávky chemických látek uvedených v Příloze č. 3 ZD včetně závozu.

(záznamy 1/25 z 1235)  strana 1 / 50