Etalony a měřící zařízení pro metrologické laboratoře AČR - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup etalonů, přístrojů a měřících zařízení pro metrologické laboratoře: Kalibrátor elektrických veličin - 1 ks, VF generátor do 6 GHz - 1 ks, VF zesilovač do 1 GHz - 1 ks Programovatelná odporová dekáda - 2 ks, Kalibrátor ručkových měřidel - 1 ks, Zařízení pro kalibraci malého momentu síly - 1 ks, Odporová ...
Dodání diagnostických souprav a souvisejícího spotřebního materiálu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou postupné dodávky originálních reagencií pro zajištění biochemických a imunochemických vyšetření a souvisejícího spotřebního materiálu potřebného k provádění požadovaných vyšetření a bezplatná výpůjčka a servis k tomu potřebných technologií pro Oddělení klinické biochemie ÚVN-VoFN Praha. (více viz ZD)
Spotřební materiál a reagencie pro sekvenaci SARS-CoV-2
Předmětem zadávacího řízení je dodávka spotřebního materiálu a reagencií pro sekvenaci SARS-CoV-2 pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Fakultní nemocnice Brno, včetně bezplatného zapůjčení modulárního automatické pipetovací stanice po dobu 4 let a zajištění jejího servisu.
Dodávky ZP-IVD - Izolační kity VN 143 pro automatický izolátor nukleových kyselin
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky ZP-IVD - Izolačních kitů VN 143 (NX-48S Viral NA Kit) pro automatický izolátor nukleových kyselin (DNA/RNA) z různých biolog. materiálů Nextractor NX 48S.
Dodávky spotřebního materiálu pro novorozenecký screening SMA/SCID s výpůjčkou analytického systému
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu, tj. veškerého materiálu potřebného k provedení jednoho novorozeneckého screeningu (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet. • Vybraný ...
Dodávky ZP-IVD - Materiální zajištění pro nefelometrické stanovení koncentrace analytů
Předmětem veřejné zakázky jsou: a) dodávky reagencií a firemního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění nefelometrického stanovení koncentrace bílkovin - blíže viz ZD b) bezplatné zapůjčení a instalace: - analytického systému - automatického nefelometru včetně řídícího počítače a tiskárny, se zajištěním jeho případné ...
Preanalytický a analytický laboratorní systém včetně dodávek reagencií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výpůjčka preanalytického a analytického laboratorního systému a dále průběžné dodávky reagencií a dalšího spotřebního materiálu dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy) a dále poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze.
Protilátky k prietokovému cytometru
Predmetom zákazky je dodávka protilátok k prietokovému cytometru na 4 roky prostredníctvom objednávok (na základe uzatvorenej rámcovej dohody). Súčasťou zákazky je bezodplatná výpožička prietokového cytometra na 4 roky, inštalácia prístroja na pracovisku, zaškolenie personálu a servis prístroja, vrátane zabezpečenia spotrebného diagnostického ...
Diagnostika Genetika 3. 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu s certifikací CE-IVD pro Ústav lékařské genetiky
Spotrebný materiál
Predmetom zákazky je obstaranie Spotrebného materiálu v členení na chemikálie, kity a plasty.
Reagenční činidla a spotřební materiál pro hemokoagulační analyzátor
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro hemokoagulační analyzátor a bezplatná výpůjčka dvou stejných plně zastupitelných hemokoagulačních analyzátorů na oddělení hematologie OKBHI, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Spotřební materiál a servis zařízení pro genetická zkoumání 2022-2024
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebních materiálů pro genetickou analýzu a zajištění servisu základních zařízení.
Výpůjčka barvícího automatu s odběrem reagencií
Předmětem této VZ jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu, který je nezbytný pro automatizované barvení metodami IHC včetně bezplatné výpůjčky barvícího automatu pro patologicko-anatomické oddělení FNB.
Dodávka chemikálií, referenčních a dalších materiálů
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání chemikálií, referenčních a dalších materiálů. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 24 měsíců.
Čisté a rôzne chemikálie
Predmetom zákazky je dodávka chemikálií a substancií pre vedecko výskumné účely vrátane vykládky a dopravy na požadované miesto dodania a v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 Rámcovej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou. Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením ...
Oligonukleotidy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka oligonukleotidů dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje dodání předmětu V eřejné zakázky dle požadavků, které jsou definovány dále v rámci technických požadavků, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Diagnostika PATOLOGIE I. 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik s certifikací CE-IVD a spotřebního materiálu pro Ústav klinické a molekulární patologie
UPOL/ARTECA - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu IV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Reagenční činidla a spotřební materiál pro imunochemický analyzátor pro oddělení KMAS
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky reagenčních činidel, včetně kalibrátorů, kontrol a spotřebního materiálu pro imunochemický analyzátor a bezplatná zápůjčka imunochemického analyzátoru na oddělení Klinické mikrobiologie a antibiotického střediska (KMAS), a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Dodávky činidel a spotřebního materiálu vyšetření průvodců mikrobiálních patogenů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky činidel a spotřebního materiálu vyšetření průvodců mikrobiálních patogenů na principu statimového RT-PCR s detekcí nukleové kyseliny virů, bakterií a parazitů.
Průběžné dodávky reagencií a zapůjčení 2 ks hematologických analyzátorů po dobu 6 let
Předmětem veřejné zakázky je bezplatné zapůjčení včetně instalace nových přístrojů a příslušenství a uzavření Kupní smlouvy na průběžné dodávky spotřebního materiálu.
Výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění  hematologických vyšetření krevního obrazu
Cílem zadávacího řízení je uzavření dvou n smluv mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem: a) Smlouva o výpůjčce na bezplatnou výpůjčku, instalaci a servis nabízených analyzátorů dle požadavků ZD včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění hematologických vyšetření krevního obrazu. b) Rámcová kupní smlouva na dodávky diagnostik, ...
Chemikálie, kity, pomôcky a spotrebné plasty pre molekulovú biológiu a genomiku
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 ZVO obstaranie chemikálií, kitov, pomôcok a spotrebného materiálu pre molekulovú biológiu a genomiku, na mikroarrays, na sekvenovanie novej generácie, na spracovanie nukleových kyselín v zmysle technickej špecifikácie.
Spotrebný laboratórny materiál pre projekty
Predmetom zákazky je dodávka spotrebného laboratórneho materiálu pre projekty,
Kultivační půdy - Columbia blood agar base, MacConkey agar, Mueller Hinton agar
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné opakující se dodávky dehydrovaných základů pro přípravu pevných kultivačních půd - krevního agaru a jeho variací, MacConkey agaru, Mueller Hinton agaru, Sabouradova agaru s příměsí 4% D-glukózy (dextrózy) a jeho variací, Wilkins-Chalgren agaru pro kultivaci anaerobních bakterií a jeho variací ...