Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla
Predmetom verejného obstarávania je kúpa tovaru a to bitúmenovej zmesi obaľovanej za tepla. Dopravu tovaru na miesto určenia si zabezpečí verejný obstarávateľ vlastnými prostriedkami na vlastné náklady, a to na základe vlastných potrieb. Verejný obstarávateľ požaduje predmet zákazky v nasledovnom členení (označenie asfaltovej zmesi podľa STN EN ...
Kationaktívna emulzia
Predmetom zákazky je dodať 127 ton kationaktívnej asfaltovej emulzie C 65 B4, ktorá je určená pre vysprávkové technológie údržby cestného telesa a vozoviek vrátane dopravy do skladov cestmajsterstiev Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Asfaltom obalená zmes Aco III
Predmetom zákazky bude záväzok predávajúceho dodať 700 t asfaltovej zmesi asfaltového betónu AC 8 O 50/70; II, pre cestmajsterstvá: Prievidza 200 t Partizánske 170 t Nitrianske Rudno 250 t Nitrianske Pravno 80 t .
Katiónaktívna asfaltová emulzia C65B4
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, a to konkrétne Katiónaktívnej asfaltovej emulzie C65B4 s nemodifikovaným spojivom určenej pre náterové a vysprávkové technológie údržby cestného telesa, vhodnej do stroja TURBO 5000 a 7000. Ide o rýchloštiepnu emulziu podľa kvalitatívnych parametrov STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na ...
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod HP: Stredisko Žilina
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2023-2024 pre potreby Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 O, II.; , AC 11 O, II.; AC 16 L, II.; AC 22 P, II.. Kupujúcimi budú jednotlivé závody SC ŽSK a ich strediská: -Závod Horné Považie - stredisko Žilina, Rajec, Bytča, Belá; -Závod Kysuce ...
Asfaltom obalená zmes Aco II.
Predmetom zákazky bude záväzok predávajúceho dodať 544 t asfaltovej zmesi asfaltového betónu AC 8 O 50/70; II, pre cestmajsterstvá Považská Bystrica, Púchov, Ilava. Dopravu asfaltovej zmesi zabezpečí verejný obstarávateľ na vlastné náklady, ak bude vzdialenosť výrobne asfaltových zmesí (miesta odberu) maximálne do 40 km od mesta Považská ...
Asfaltom obalená zmes Aco I.
Predmetom zákazky bude záväzok predávajúceho dodať 650t asfaltovej zmesi asfaltového betónu AC 8 O 50/70; II, pre cestmajsterstvá Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou. Dopravu asfaltovej zmesi zabezpečí verejný obstarávateľ na vlastné náklady, v prípade ak by sa dodávateľ, resp. obaľovacia súprava nachádzala na území ...
Kationaktivní asfaltová emulze pro běžnou údržbu komunikací pro rok 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nemodifikované kationaktivní asfaltové emulze s třídou štěpení 3 (rychloštěpné), s minimálním obsahem asfaltu 65 % (dle ČSN EN 13808:2013) pro technologie jedno a vícevrstvých nátěrů, speciálních nátěrů ze silniční emulze a výspravy tryskovou metodou dle TP 96. Výspravy vozovek tryskovou metodou (schválené ...
Dodávka asfaltových směsí pro rok 2022
Dodávka asfaltových směsí pro rok 2023
Dodávka asfaltové emulze pro rok 2023
Předmětem zakázky je dodání teplé asfaltové směsi (dále též “TAS“) v předpokládaném celkovém objemu 21 000 tun, přičemž jednotlivé druhy TAS a předpokládané množství je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Dodávka asfaltové emulze pro rok 2023
Předmětem zakázky je dodávka asfaltové emulze na akcích realizovaných zadavatelem v průběhu 12 měsíců od uzavření rámcové smlouvy s účastníky ZŘ vybranými v rámci jednotlivých částí ZŘ (viz čl. 3.1 ZD) s celkovým předpokládaným odebraným množstvím 550 tun.
Dodávka teplé obalované drtě v roce 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka teplé obalované drtě ACO 8, ACO 11, ACO 11+, ACO16, ACO 16+, ACL 16+, ACL 22+ a ACP 22+ v předpokládaném množství viz tabulka níže.
Dodávka asfaltové emulze v roce 2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky je v roce 2023 dodávka: - cca 570 t kationaktivní asfaltové emulze pro ruční výspravu vozovek tryskovou metodou, specifikace C 60 B4 nebo C 60 B5 - cca 80 t kationaktivní asfaltové emulze pro udržovací nátěry vozovek, specifikace C 65 B3 nebo C 65 B4
Kationaktivní asfaltová emulze do 31. 7. 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku kationaktivní asfaltové emulze rychleštěpné s obsahem pojiva 65 % (dále jen KAE 65) pro technologii vyspravení povrchu vozovky tryskovou metodou. Celkový předpokládaný objem činí cca 250 tun.
Dodávka asfaltových směsí
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky asfaltových směsí, které budou z obalovny odebírány vlastními vozidly zadavatele. Asfaltové směsi musí splňovat požadavky ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN EN 736121. Asfaltové směsi jsou určeny pro opravy jednotlivých výtluků a plošné opravy vozovek ručním i strojním zpracováním při teplotě ...
Horúca asfaltová zálievka
Predmetom zákazky je dodanie 1 680 kg asfaltových kociek - horúcej asfaltovej zálievky.
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací na území města Hradec Králové, vozovek a chodníků v předpokládaném celkovém objemu 4.500 tun (horká asfaltová směs typ ACO 11,předpoklad 3.500 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8, předpoklad 1.000 tun), realizované dle ...
Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 do 31. 7. 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11 a ACL16, výroba dle ČSN EN 13 108-1.
Kúpa katiónaktívnej asfaltovej emulzie C65 B4
Predmetom zákazky je kúpa katiónaktívnej asfaltovej emulzie C65 B4 (rýchloštiepna emulzia), určenej pre náterové a vysprávkové technológie údržby cestného telesa a vozoviek. V spojitosti s kamenivom frakcie 2/4, 4/8 mm, prípadne alebo 8/11 vykonávanej tryskovou technológiou na cestách II a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji., a to v ...
Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek pro období 2023
Prodej asfaltové směsi na vysprávky vozovek. Preferovanou směsí pro vysprávky vozovek je ACO 11. Pokud tato směs nebude u prodávajícího v požadovaném termínu dostupná, může být kupujícím odebrán jiný druh AB směsi. Tato VZ je rozdělena na 8 částí.
Průběžné dodávky asfaltových směsí
Zadavatel je smluvním Správcem místních komunikací statutárního města Frýdek-Místek a jako takový provádí pro jejich vlastníka stavební práce, spočívající ve výstavbě, opravách, rekonstrukcích a údržbě komunikací. Provádění těchto činností je podmíněno dodávkou teplých obalovaných asfaltobetonových směsí zejména typu ACO 8 50/70, ACO 11+ 50/70, ...
DNS - Dodávky asfaltové emulze na vysprávky vozovek
Zadavatel provede zavedení dynamického nákupního systému (dále jen DNS). Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kationaktivní asfaltové emulze pro lokální opravy povrchu vozovek tryskovou metodou. Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, termín a místo plnění, obchodní a platební podmínky jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS ...
Asfaltové emulze pro SÚSPK
průběžné dodávky (vč. dopravy) asfaltových materiálů - rámcová smlouva
Asfaltové směsi pro SÚSPK 2023
Cílem realizace veřejné zakázky je uzavření kupních smluv mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem pro každou část VZ (tj. bude uzavřeno celkem 7 kupních smluv), na základě kterých bude následně zadavatel v průběhu účinnosti těchto smluv čerpat prostřednictvím pokynů předmět plnění po dobu, než souhrnná kupní cena ze všech jednotlivých ...
Dodanie bežného stavebného materiálu na revitalizáciu námestia - opakovaná súťaž
Predmetom zákazky je dodanie bežného stavebného materiálu na revitalizáciu centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom. Zákazka je rozdelená na 2 časti. 1 časť: Dodanie asfaltu 2 časť: Dodanie obrubníkov, betónu, štrkopiesku a mlátovej drviny