Dodanie bežného stavebného materiálu na revitalizáciu námestia - opakovaná súťaž
Predmetom zákazky je dodanie bežného stavebného materiálu na revitalizáciu centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom. Zákazka je rozdelená na 2 časti. 1 časť: Dodanie asfaltu 2 časť: Dodanie obrubníkov, betónu, štrkopiesku a mlátovej drviny
Dodanie bežného stavebného materiálu na revitalizáciu námestia
Predmetom zákazky je dodanie bežného stavebného materiálu na revitalizáciu centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom. Zákazka je rozdelená na 2 časti. 1 časť: Dodanie asfaltu 2 časť: Dodanie obrubníkov, betónu, štrkopiesku a mlátovej drviny
Dodávky asfaltové směsi na vysprávky vozovek
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (DNS), ve kterém budou následně zadávány jednotlivé veřejné zakázky na dodávky balené asfaltové směsi ACO 8 a ACO 11 pro vysprávky vozovek. Asfaltové směsi budou odebírány u dodatele (místo plnění dodávek). Náklady na převzetí asfaltových směsí v místě plnění nese zadavatel. ...
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací na území města Hradec Králové, vozovek a chodníků v předpokládaném celkovém objemu 2.000 tun (horká asfaltová směs typ ACO 11,předpoklad 1500 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8, předpoklad 500 tun), realizované dle aktuálních ...
Dodávka asfaltových směsí - rámcová dohoda II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky asfaltových směsí, které budou z obalovny odebírány vlastními vozidly zadavatele. Asfaltové směsi musí splňovat požadavky ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN EN 736121. Asfaltové směsi jsou určeny pro opravy jednotlivých výtluků a plošné opravy vozovek ručním i strojním zpracováním při teplotě ...
Kationaktivní asfaltová emulze na rok 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku kationaktivní asfaltové emulze rychleštěpné s obsahem pojiva 65 % (dále jen KAE 65) na období 2022 pro technologii vyspravení povrchu vozovky tryskovou metodou. Celkový předpokládaný objem činí cca 325 tun.
DNS - Dodávky asfaltových směsí
Cílem zadávacího řízení je zavedení DNS, ve kterém budou následně zadávány jednotlivé veřejné zakázky na průmyslové dodávky asfaltových směsí určených na souvislou údržbu povrchu vozovek strojním a ručním zpracováním. Předmětem těchto veřejných zakázek budou dodávky asfaltových směsí ACO 8, ACO 11, ACO 11+/S, ACL 16+/S, ACP 16+/S, ACP 22+/S. Tyto ...
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na období   2022 - 2025
Průběžné dodávky asfaltových směsí dle specifikace v Zadávací dokumentaci v období účinnosti Rámcové dohody v předpokládaném rozsahu cca 19 300 tun..
Dodávka asfaltových směsí pro rok 2022
Dodávka asfaltových směsí pro rok 2022
Materiály na aplikáciu postrekových technológií
Predmetom zákazky je dodanie materiálov na aplikáciu postrekových technológií, t.j. katiónaktívnej asfaltovej emulzie rýchloštiepnej s obsahom asfaltu minimálne 59 % a s obsahom príslušného drveného kameniva frakcie 2-5 mm na použitie v zmesi s asfaltovou kationaktívnou emulziou, na opravy asfaltobetónových krytov vozoviek komunikácií vrátane ...
Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 na rok 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11 a ACL16, výroba dle ČSN EN 13 108-1. Veřejné zakázky na základě rámcové dohody budou zadány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle podmínek stanovených v rámcové ...
Kationaktivní asfaltová emulze pro běžnou údržbu komunikací pro rok 2022
Kationaktivní asfaltová emulze pro běžnou údržbu komunikací pro rok 2022
Nákup asfaltového betónu  Čaňa, Košický Klečenov
Predmetom zákazky je dodanie obaľovanej asfaltovej zmesi asfaltového betónu určeného na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií a iných dopravných plôch, opravy výtlkov na povrchu cestných komunikácií za tepla, pre obrusnú vrstvu s veľkosťou najväčšieho zrna kameniva 11 mm (AC 11 O; II) pre vozovky tried zaťaženia IV, V a VI v celkovom ...
Dodávka asfaltových směsí pro rok 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné odběry asfaltových směsí, blíže specifikovaných v příloze č. 2 této zadávací dokumentace z obalovny, vlastními vozidly zadavatele v dosahu 15 km od sídla zadavatele pro souvislou údržbu povrchu vozovek na území statutárního města Ostrava strojním zpracováním v předpokládaném množství cca 12000 tun.
Rámcová dohoda na dodávku kationaktivní asfaltové emulze v roce 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cca 2.780 tun kationaktivní asfaltové emulze určené pro lokální opravy tryskovou metodou, spojovací postřiky a nátěry po dobu účinnosti rámcové dohody.
Dodávka asfaltové emulze v roce 2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je v roce 2022 dodávka: - cca 570 t kationaktivní asfaltové emulze pro ruční výspravu vozovek tryskovou metodou, specifikace C 60 B4 nebo C 60 B5 - cca 80 t kationaktivní asfaltové emulze pro udržovací nátěry vozovek, specifikace C 65 B3 nebo C 65 B4
Průběžné dodávky asfaltových směsí
Zadavatel je smluvním Správcem místních komunikací statutárního města Frýdek-Místek a jako takový provádí pro jejich vlastníka stavební práce, spočívající ve výstavbě, opravách, rekonstrukcích a údržbě komunikací. Provádění těchto činností je podmíněno dodávkou teplých obalovaných asfaltobetonových směsí zejména typu ACO 8 50/70, ACO 11+50/70, ACO ...
Dodávka teplé asfaltové směsi 2022
Předmětem zakázky je dodání teplé asfaltové směsi (dále též “TAS“) v předpokládaném celkovém objemu 21 000 tun, přičemž jednotlivé druhy TAS a předpokládané množství je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Dodávka teplé obalované drtě v roce 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka teplé obalované drtě ACO 8, ACO 11, ACO 11+, ACO16, ACL 16, ACL 22 a ACP 22 v předpokládaném množství viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí v roce 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací na území města Hradec Králové, vozovek a chodníků (dále i jen jako „směs“, „zboží“, popř. „materiál“) v předpokládaném celkovém objemu 4.000 tun (horká asfaltová směs typ ACO 11, předpoklad 3.000 tun, horká asfaltová směs ...
Dodávka asfaltových směsí - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky asfaltových směsí, které budou z obalovny odebírány vlastními vozidly zadavatele. Asfaltové směsi musí splňovat požadavky ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN EN 736121. Asfaltové směsi jsou určeny pro opravy jednotlivých výtluků a plošné opravy vozovek ručním i strojním zpracováním při teplotě ...
Asfaltové směsi pro SÚSPK
Předmětem realizace veřejné zakázky je uzavření kupních smluv mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem pro každou část veřejné zakázky (bude uzavřeno celkem 7 kupních smluv), na základě kterých bude následně zadavatel v průběhu účinnosti těchto smluv čerpat prostřednictvím pokynů předmět plnění po dobu, než souhrnná kupní cena ze všech jednotlivých ...
Asfaltové emulze pro SÚSPK
průběžné dodávky (vč. dopravy) asfaltových materiálů - rámcová smlouva
Poptávám realizaci betonového nebo asfaltového vjezdu do garáže
Sháním firmu co mi udělá betonový nebo asfaltový vjezd do garáže 32m2. Místo konání Šumvald. Děkuji za nabídku.