Poptávám realizaci betonového nebo asfaltového vjezdu do garáže
Sháním firmu co mi udělá betonový nebo asfaltový vjezd do garáže 32m2. Místo konání Šumvald. Děkuji za nabídku.
Asfaltový betón pre oblasť Bardejov
Dodanie asfaltového betónu (ďalej "AB") podľa určených druhov pre potreby jednotlivých oblastí verejného obstarávateľa, členenie VO na sedem častí podľa oblastí verejného obstarávateľa s uzavretím siedmych Rámcových dohôd.
Poptáváme vyasfaltování garážového dvora
SVJ poptává vyasfaltování garážového dvora cca 200 m2.Prohlídka místa možná ihned,pak nabídka.Kontakt výše.Děkujeme.
Poptávám asfaltovací práce
Poptáváme vyasfaltování garážovacího dvora cca 200 m2 na stávajícím rozpraskaném asfaltu. Event.výkopové práce zajistíme sami,Prosíme o nabídku,schůzku na místě možno sjednat ihned.Děkujeme. Ing.Tůma
Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 na rok 2021-2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11, ACL16, výroba dle ČSN EN 13 108-1.
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí v roce 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací na území města Hradec Králové, vozovek a chodníků (dále i jen jako „směs“, „zboží“, popř. „materiál“) v předpokládaném celkovém objemu 4.000 tun (horká asfaltová směs typ ACO 11, předpoklad 2.700 tun, horká asfaltová směs typ ...
Poptávám asfaltování povrchu
Poptávám asfaltování povrchu malým finišerem. 220 m2. Hrubý podklad makadamu a cementového mléka připraven na pokládku. Možná bude nutná sklolaminátová mřížka, penetrace. Pro vyspádování bude nutné i podasfaltování.
Dodávka asfaltové emulze na vysprávky vozovek pro období let 2021 - 2022, 2. vypsání
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kationaktivní asfaltové emulze pro lokální opravy povrchu vozovek tryskovou metodou do jednotlivých úložných míst (zásobníků) SSOK dle požadavků zadavatele.
Asfaltová zálievka typu N2 spracúvaná za horúca
Predmetom zákazky je dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to asfaltovej zálievky typu N2 spracúvanej za horúca určenej na rekonštrukciu trhlín asfaltových povrchov ciest, pri použití spôsobu aplikácie OVERSEALBANDING škárovanie s povrchovým prekrytím. Predmet zákazky musí spĺňať požiadavky normy STN EN 14188-1 typ N2, zároveň musí ...
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací na území města Hradec Králové v předpokládaném celkovém objemu 4.000 tun (horká asfaltová směs typ ACO 11, předpoklad 2.700 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8, předpoklad 1.300 tun), realizované dle aktuálních potřeb ...
Rámcová dohoda na dodávku kationaktivní asfaltové emulze v roce 2021
Průběžné dodávky cca 2 500 tun kationaktivní asfaltové emulze určené pro lokální opravy tryskovou metodou spojovací postřiky a nátěry po dobu účinnosti rámcové dohody.
Dodávka teplé asfaltové směsi 2021
Předmětem zakázky je dodání teplé asfaltové směsi (dále též “TAS“) v předpokládaném celkovém objemu 21 300 tun, přičemž jednotlivé druhy TAS a předpokládané množství je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Poptáváme zálivkovou hmotu za horka a asfaltovou směs
Poptávám: - zálivkovou hmotu za horka např. Biguma BL82 - asfaltovou směs na menší opravy za studena Pro použití oprav komunikací v areálu firmy svépomocí. V případě že ano, prosím o zaslání podmínek a cen. Preferujeme platby převodem po dodání zboží. Děkuji za informaci Ing. Ladislav Vaněk odbor správy areálů
Dodávka asfaltové emulze na vysprávky vozovek pro období let 2021 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kationaktivní asfaltové emulze pro lokální opravy povrchu vozovek tryskovou metodou do jednotlivých úložných míst (zásobníků) SSOK dle požadavků zadavatele.
Kationaktivní asfaltová emulze pro běžnou údržbu komunikací pro roky 2021 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kationaktivní asfaltové emulze pro provádění emulzních vysprávek na komunikacích II. a III. třídy Jihomoravského kraje v roce 2021 a 2022 včetně dopravy do jednotlivých skladů. Asfaltová emulze bude využívána pro spojovací postřiky, lokální výspravy vozovek a opravy a provádění nátěrů. Dodávaná asfaltová ...
Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek pro období 2021-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je prodej asfaltové směsi na vysprávky vozovek . Preferovanou směsí pro vysprávky vozovek je ACO 11. Pokud tato směs nebude u dodavatele v požadovaném termínu dostupná, může být odběratelem odebrán jiný druh AB směsi.
Průběžné dodávky obalovaných asfaltobetonových směsí v roce 2021
Zadavatel je smluvním Správcem místních komunikací statutárního města Frýdek-Místek a jako takový provádí pro jejich vlastníka stavební práce, spočívající ve výstavbě, opravách, rekonstrukcích a údržbě komunikací. Provádění těchto činností je podmíněno dodávkou teplých asfaltobetonových směsí zejména typu ACO 8, ACO 11 S, ACP 16 S, ACP 22 S, ACL ...
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací na území města Hradec Králové v předpokládaném celkovém objemu 4.000 tun (horká asfaltová směs typ ACO 11, předpoklad 2.700 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8, předpoklad 1.300 tun), realizované dle aktuálních potřeb ...
Dodávka asfaltových směsí pro rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné odběry asfaltových směsí, blíže specifikovaných v příloze č. 2 této zadávací dokumentace z obalovny, vlastními vozidly zadavatele v dosahu 20 km od sídla zadavatele pro souvislou údržbu povrchu vozovek na území statutárního města Ostrava strojním zpracováním v předpokládaném množství cca 12200 tun.
Dodávka asfaltové emulze pro výspravy a nátěry vozovek v roce 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky je v roce 2021 dodávka: - cca 570 t kationaktivní asfaltové emulze pro ruční výspravu vozovek tryskovou metodou, specifikace C 60 B4 nebo C 60 B5 - cca 80 t kationaktivní asfaltové emulze pro udržovací nátěry vozovek, specifikace C 65 B3 nebo C 65 B4
Dodávka teplé obalované drtě v roce 2021
Dodávka teplé obalované drtě v roce 2021
Asfaltové směsi pro SÚSPK
průběžné dodávky (odběr bez dopravy) asfaltových směsí ACO 8 a ACO 11 - rámcová smlouva na 1 rok
Asfaltové emulze pro SÚSPK (2021)
průběžné dodávky (vč. dopravy) asfaltových materiálů - rámcová smlouva na 1 rok
Katiónaktívna asfaltová emulzia C65B4
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, a to konkrétne Katiónaktívnej asfaltovej emulzie C65B4 s nemodifikovaným spojivom určenej pre náterové a vysprávkové technológie údržby cestného telesa, vhodnej do stroja TURBO 5000. Ide o rýchloštiepnu emulziu podľa kvalitatívnych parametrov: STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na ...
Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod HP - Žilina
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov. Jedná ...