Vzorky výbušnín pre kynológov
Časť 1: Vzorky výbušnín pre kynológov 675 ks Časť 2: Trinitrotoluén (TNT) 7 000 kg Časť 3: Pripravené výbušniny 400 ks / 1 920 m Časť 4: Rozbušky 884 ks
Hmota zálievková a hmota lepiaca
Predmetom zákazky je dodávka hmoty zálievkovej a hmoty lepiacej, určených na lepenie zátok veka VBK podľa 11-TPP-807 a utesnenie veka VBK v súlade s prevádzkovým predpisom 10-TPP-803 Cementačné zariadenie BSC RAO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám dodavatele lampového oleje Aladin
Poptávám nejlevnějšího dodavatele lampového oleje Aladin - v 5-ti litrových barelech - nicméně bychom to vždy rádi nakombinoval i s pár lahvemi 1-litrového lampového oleje. Naše spotřeba je cca 50-100l/rok.
Spotřební materiál pro nehumánní genetická a sérologická zkoumání - opakované vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je uzevřít mezi zadavatelem a vybranými dodavateli smlouvu na dodávku spotřebního materiálu pro nehumánní genetická a sérologická zkoumání dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace.
Materiál na výzkum II - Rámcová dohoda
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcových dohod na dodávky spotřebního materiálu na výzkum pro účely realizace projektu SYMBIT dle specifikace a podmínek uvedených v této ZD a jejích přílohách č. 1a (Rámcová dohoda s jedním účastníkem - vzor) pro část 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 a 12 VZ) resp. č. 1b (Rámcová dohoda s více účastníky - ...
Univerzálne syntetické penidlo
Univerzálne syntetické penidlo, ktoré na základe povrchovo aktívnych látok spolu so stabilizátormi peny a látkami zabraňujúcimi zamŕzaniu, tvoria účinný koncentrát penotvorného prostriedku, ktorý sa používa na hasenie požiarov triedy A a B a ako zmáčadlo.
Dodávka reagencií pro sekvenování na přístroji Illumina NovaSeq
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - reagencií pro sekvenování na přístroji Illumina NovaSeq. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek pro Mendelovu univerzitu a pro projekt Phytophthora.
Dodávka chemikálií pro OBO Těchonín
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadávanou v nadlimitním režimu dle § 55 ZZVZ formou otevřeného řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je zajištění trvalých a bezpečných dodávek ...
Dodávky kitů a speciálních produktů
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro klonování a speciálních produktů pro molekulární a buněčnou biologii a syntézu DNA a RNA. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 24 měsíců ...
Koagulace I. 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro koagulační stanovení a současně výpůjčka analyzátorů
Nákup posypové soli pro rok 2020-2021
Předmětem plnění této zakázky je zabezpečení dodávky volně ložené prosáté posypové kamenné soli (chlorid sodný) v předpokládaném množství 20 000 tun, o zrnitosti do 5,0 mm a podílu specifikované v zadávací dokumentaci, odpovídající Grade F (fine salt) ve smyslu 4.3 ČSN EN 16811-1, vhodné k posypu komunikací, chemicky ošetřené proti spékavosti a s ...
FN Motol - Dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro imunochemické analyzátory
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro imunochemické analyzátory, a to na dobu neurčitou, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění je v rámci předmětných částí této veřejné zakázky bezúplatná výpůjčka.
IVD a spotřební materiál pro realizaci vybraných imunoanalytických vyšetření
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky IVD a spotřební materiál pro realizaci vybraných imunoanalytických vyšetření spojené s výpůjčkou imunoanalytického analyzátoru (LEIA) včetně UPS, SW a dalšího potřebného zařízení.
Dodávka teplé obalované směsi 2020
Předmětem zakázky je dodání teplé obalované směsi (dále též “TOS“) v předpokládaném celkovém objemu 16 200 tun, přičemž jednotlivé druhy TOS a předpokládané množství je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Nabídka aluminosilikátových mikrosfér, Kazakhstan
Nabídka aluminosilikátových mikrosfér Naše společnost „Belous“ S.P. má schopnost dodávat 250 tun suchých aluminosilikátových mikrosfér měsíčně. Cena - 900 € / t. Vlhkost - až 1%. Srážky - až 2%. Balení - velké tašky. Granularita - až 500 µm. Podmínky dodávky - FCA Nur-Sultan (Kazachstán). Máte-li zájem o naši nabídku, kontaktujte ...
Farby a riedidlá
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to farieb určených k základným antikoróznym náterom oceli pre vnútorné a vonkajšie prostredie, farieb určených k vrchným lesklým náterom priemyselných výrobkov, konštrukcií, strojov, nákladných automobilov a iných strojov a zariadení z kovu, dreva a iných materiálov, ...
Zajištění imunohistochemických vyšetření pro Fingerlandův ústav patologie FN HK
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu (včetně podložních skel nejméně ve třech rozlišujících barvách) potřebných pro imunohistochemická vyšetření a in situ hybridizační vyšetření po dobu trvání tohoto smluvního vztahu, vyjma dodávek primární protilátky včetně zapůjčení barvicích automatů pro ...
Dodávky lesnických značkovacích barev ve spreji
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lesnických značkovacích barev ve spreji. Blíže viz zadávací dokumentaci.
Aplikace koagulantu, rybník Rosnička
Předmět veřejné zakázky spočívá v aplikaci přípravku PAX-LR do tělesa nádrže vždy na výzvu objednatele, a to za podmínek stanovených rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ - oddělení vodního hospodářství č.j. KrÚ 38058/2019 ze dne 17.5.2019, ve znění rozhodnutí č.j. KrÚ 32119/2020 ze dne 23.4.2020, viz. Příloha č.2. Aplikace ...
Dodávka aminokyselin a chemikálií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka aminokyselin a chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků ...
Dodávka validovaných diagnostik pro vybrané speciální vyšetřovací metody
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky validovaných diagnostik pro vybrané speciální vyšetřovací metody s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoře NCB Laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie, pracoviště klinické chemie. Předmětem výpůjčky je plně automatizovaný imunoanalytický analyzátor.
Dodávka diagnostik pro elektroforetickou separaci proteinů v séru moči a krvi
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávky validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, a kontrolních materiálů pro elektroforetickou separaci proteinů v séru, moči a krvi s následnou imunofixací v séru a moči na zařízeních ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s., Pracoviště klinické chemie.
Činidla a spotřební materiál pro zajištění koagulačních testů z čerstvé plné krve
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky činidel a spotřebního materiálu pro zajištění koagulačních testů z čerstvé plné krve spojené s výpůjčkou mikrokoagulačních systémů-POCT přístrojů a příslušenství určené k měření aktivovaného koagulačního času (ACT) pro zúčastněná zdravotnická zařízení: Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní ...
Dodávka rozpouštědel I.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.