Síran železitý
Predmetom zákazky je dodávka tovaru, vodného roztoku síranu železitého Fe2(SO4)3 v cca 40% až 43 % váhovej koncentrácii, vrátane dokladov vzťahujúcich sa na tovar a súvisiacich služieb, t.j. dopravy tovaru cisternami do miesta plnenia v súlade s platnými predpismi a vykládky tovaru v mieste plnenia prečerpaním do zásobníkovej nádrže obstarávateľa. ...
Poptávám práškovou barvu
Dobrý, chcel by som sa opytat na praskovu farbu striebornu ci mata?
Reagenční činidla a spotřební materiál pro vyšetření NT-proBNP a dalších analytů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru na vyšetření NT-proBNP a dalších analytů a průběžné dílčí dodávky reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce oddělení biochemie OKBHI, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí ...
Reagenční činidla a spotřební materiál pro vyšetření nádorových markerů a hormonů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro vyšetření nádorových markerů a hormonů včetně bezplatné zápůjčky plně automatizovaného analytického systému pro heterogenní imunoanalýzu včetně příslušenství a SW pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce oddělení IA OKBHI, a to po dobu trvání ...
PřF/ITI - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu VI.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Dodávka materiálu II.  Aplikace ALLIGARD s.r.o.
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na každou část této veřejné zakázky na dodávku: 1) uhlíkového vlákna 3200 tex 2) čedičového vlákna 2400 tex 3) impregnační chemie 4) vlákna Polykyseliny mléčné (PLA)
Asfaltové směsi pro SÚSPK
průběžné dodávky (odběr bez dopravy) asfaltových směsí ACO 8 a ACO 11 - rámcová smlouva na 1 rok
Asfaltové emulze pro SÚSPK (2021)
průběžné dodávky (vč. dopravy) asfaltových materiálů - rámcová smlouva na 1 rok
Dodávka materiálu II.  Aplikace ALLIGARD s.r.o.
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na každou část této veřejné zakázky na dodávku: 1) uhlíkového vlákna 3200 tex 2) čedičového vlákna 2400 tex 3) impregnační chemie 4) vlákna Polykyseliny mléčné (PLA)
Reagenční činidla pro automatizované barvení metodami IHC
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky reagencií pro automatizované barvení metodami IHC a bezplatná zápůjčka barvícího automatu pro Nemocnici Na Homolce, oddělení Patologie, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Zajištění imunohistochemických vyšetření pro Fingerlandův ústav patologie FN HK
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu (včetně podložních skel nejméně ve třech rozlišujících barvách) potřebných pro imunohistochemická vyšetření a in situ hybridizační vyšetření (vyjma dodávek primární protilátky) včetně zapůjčení barvicích automatů pro imunohistochemickou laboratoř v počtu, jež ...
Elektroforéza proteinů OKB 2020 včetně výpůjčky analyzátorů II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro elektroforézu proteinů a současně výpůjčka analyzátorů, která je platná po dobu platnosti smlouvy o dodávkách diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro elektroforézu proteinů
Chemické prípravky na ochranu lesa a lesných porastov
Predmetom zákazky je dodávka chemických prípravkov a materiálu na ochranu lesa a lesných porastov na miesto určenia priebežne počas trvania Rámcovej dohody v množstvách a v kvalite/technických vlastnostiach podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky. Predmet ...
Chemikálie
Predmetom zákazky je dodávka spotrebného laboratórneho materiálu v nasledovných častiach: 1) chemikálie 2) plastový spotrebný materiál 3) špeciálna chémia Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické a imunochemické vyšetreni
Predmetom zákazky je obstaranie diagnostických reagencií a spotrebného materiálu pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda-Chemikálie a plasty
Předmětem zakázky je dodávka chemikálií a plastů. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody na období 4 let s více dodavateli. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu se všemi dodavateli, kteří splní kvalifikační předpoklady a jejichž nabídky na uzavření rámcové dohody budou podány ve lhůtě pro podání nabídek a nebudou vyloučeny v ...
Dodávky spotřebního materiálu pro standardní biochemická vyšetření s výpůjčkou analytického systému
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro imunochemická vyšetření (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet vyšetření. • Vybraný dodavatel bezplatně půjčí po dobu ...
Dodávka  reagencií pro PCR diagnostiku SARS-CoV-2
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik za účelem provádění testů pro PCR detekci SARS-CoV-2 po dobu 1 roku, u nichž odběrové medium desinfikuje a stabilizuje RNA viry, transport a skladování je při pokojové teplotě, izolace je univerzální se všemi otevřenými platformami a analýza je kompatibilní s kterýmkoliv RT PCR ...
Dodávky spotřebního materiálu pro PCR diagnostiku Mycobacterium tuberculosis (MTB)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro PCR diagnostiku Mycobacterium tuberculosis (MTB) (dále jen zboží) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen VFN) uvedeného v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. • Vítězný dodavatel bezplatně půjčí zadavateli po dobu trvání Kupní smlouvy na ...
Reagenční činidla a spotřební materiál pro alergologickou diagnostiku vybraných parametrů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka analyzátoru pro alergologickou diagnostiku vybraných parametrů stanovovaných ve specifikovaném biologickém materiálu a průběžné dílčí dodávky reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce oddělení Imunologie OKBHI, a to po dobu trvání ...
Reagenční činidla a spotřební materiál na stanovení plazmatických proteinů pro vybrané parametry
Předmětem plnění této veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka analyzátoru pro stanovení plazmatických proteinů pro vybrané parametry stanovované ve specifikovaném biologickém materiálu a průběžné dílčí dodávky reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce oddělení Imunologie OKBHI, a to po dobu trvání ...
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro rutinní biochemická a imunochemická stanovení
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro rutinní biochemická a imunochemická stanovení s výpůjčkou analytického systému
Chemikálie prevádzkové
Predmetom zákazky je dodanie prevádzkových chemikálií v zmysle požadovanej špecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro metody infekční serologie vč. zápůjčky analyzátoru II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, reagencií a spotřebního materiálu pro aplikaci laboratorních vyšetřovacích metod infekční serologie pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Poptávám Ethyl 4- Hydroxybenzoate
Poptávám Ethyl 4- Hydroxybenzoate.