Dodávka kamenné soli NaCl na posyp komunikací pro zimní období 2021 - 2022
Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více či všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky. Jednotlivé části zakázky tvoří: - Část A středisko Bruntál a jeho cestmistrovství: Bruntál, Rýmařov, Krnov, Jindřichov - Část B ...
Rámcová dohoda na dodávky materiálu pro sekvenování lidského genomu
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody je sekvenační chemie, kity pro přípravu celogenomových knihoven a kity pro genomové analýzy pomocí technologie ...
Základná laboratórna chémia
Predmetom zákazky je dodávka spotrebného laboratórneho materiálu v nasledovných častiach: 1) Základná laboratórna chémia 2) Laboratórny plastový spotrebný materiál 3) Laboratórne komerčné súpravy na špeciálne biomedicínske aplikácie Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Dodávka validovaných diagnostik pro vyšetření krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka validovaných diagnostik pro vyšetření krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů a vyšetření retikulocytů se zápůjčkou dvou hematologických analyzátorů pro Nemocnici České Budějovice, a.s., Pracoviště hematologie.
FN Motol - Reagencie a spotřební materiál pro elektroforetické analyzátory Hydrasys
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky reagencií a spotřebního materiálu k analyzátorům Hydrays a Stat Profile pHOx Ultra pro potřeby FN Motol. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Různé další speciální chemické látky a prostředky
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky speciálních chemických látek a prostředků určených k monitorování radiační a chemické situace jednotkami AČR při bojové ...
Dodávka chemikálií pro projekt Excelence (DNS)
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je komplexní dodávka laboratorních chemikálií pro účely provádění vědy a výzkumu zadavatelem. Dynamický nákupní systém se dělí do dále uvedených kategorií (ekvivalentní pojem užitý v tomto formuláři je „část“). Součástí předmětu plnění jednotlivých veřejných zakázek je dále ...
Reagencie pro analýzu moči III
Předmětem zadávacího řízení je dodávka spotřebního materiálu (labochemikálií) pro chemické a mikroskopické vyšetření moče pro Oddělení klinické biochemie včetně bezplatného zapůjčení 3 ks analyzátorů po dobu 4 let a zajištění jejich servisu.
Dodávka spotřebního materiálu a laboratorních potřeb pro projekt Excelence - DNS
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je komplexní dodávka laboratorních chemikálií pro účely provádění vědy a výzkumu zadavatelem. Dynamický nákupní systém se dělí do dále uvedených kategorií (ekvivalentní pojem užitý v tomto formuláři je „část“). Součástí předmětu plnění jednotlivých veřejných zakázek je dále ...
Dodávky chemikálií pro laboratorní analýzy - Základní chemikálie, Speciální chemikálie
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky chemikálií pro laboratorní analýzy ((základních chemikálií, speciálních chemikálií, chemikálií pro analytické stanovení BET (biologické expoziční testy), standardů pro analytické stanovení BET (biologické expoziční testy) a lihobenzín)) v objemu dle provozních potřeb zadavatele a jeho ...
Asfaltová zálievka typu N2 spracúvaná za horúca
Predmetom zákazky je dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to asfaltovej zálievky typu N2 spracúvanej za horúca určenej na rekonštrukciu trhlín asfaltových povrchov ciest, pri použití spôsobu aplikácie OVERSEALBANDING škárovanie s povrchovým prekrytím. Predmet zákazky musí spĺňať požiadavky normy STN EN 14188-1 typ N2, zároveň musí ...
Dodávka laboratorních chemikálií, kitů a enzymů
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - laboratorních reagencií, kitů a enzymů. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací na území města Hradec Králové v předpokládaném celkovém objemu 4.000 tun (horká asfaltová směs typ ACO 11, předpoklad 2.700 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8, předpoklad 1.300 tun), realizované dle aktuálních potřeb ...
Zajištění diagnostik pro multiplexové stanovení specifických IgE protilátek - UKIA
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik (a potřebného spotřebního materiálu) pro stanovení specifických IgE protilátek multiplexovou (biočipovou) technologií proti definované sestavě alergenů po dobu 4 let. Součástí předmětu plnění je také bezplatná výpůjčka veškerého potřebného přístrojového a softwarového vybavení potřebného k ...
Dodávky kitů pro přípravu knihoven a sekvenování
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro přípravu knihoven, pro sekvenování nové generace a pro přípravu DNA knihoven bez PCR a zkumavek pro přípravu ultrazvukem fragmentované DNA.
Rámcová dohoda na dodávky bílé dvousložkové plastické hmoty a balotiny pro vodorovné dopravní značení
Na základě rámcové dohody budou průběžné roční dodávky cca 55 tun dvousložkové plastické hmoty bílé barvy pro nanášení za studena, cca 11 tun balotiny a 2 tuny tvrdidla pro strukturální vodorovné dopravní značení, včetně dopravy na určená místa plnění po dobu účinnosti rámcové dohody a zpětný odběr obalů. Zboží bude odebíráno průběžně, dle potřeb ...
Materiální zajištění pro imunohistochemickou analýzu preparátů včetně poskytnutí přístrojového vybavení
A. Pravidelné dílčí dodávky reagencií a specifického spotřebního materiálu potřebného pro zajištění IHC diagnostiky včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu. B. Bezplatná výpůjčka nového a plně automatického imunochemického analyzátoru pro imunochemické analýzy v biologických materiálech.
Dodávka reagencií vč. výpůjčky diagnostických prostředků - Nemocnice Znojmo, p. o.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části. Účastník musí nabídnout všechny požadované položky v části, na kterou podává nabídku. Blíže viz popis zakázky u jednotlivých částí zakázky v tomto formuláři a v zadávací dokumentaci.
Rámcová dohoda na dodávku kationaktivní asfaltové emulze v roce 2021
Průběžné dodávky cca 2 500 tun kationaktivní asfaltové emulze určené pro lokální opravy tryskovou metodou spojovací postřiky a nátěry po dobu účinnosti rámcové dohody.
Chemikálie, kity, pomôcky a spotrebné plasty pre molekulovú biológiu a genomiku
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 ZVO obstaranie chemikálií, kitov, pomôcok a spotrebného materiálu pre molekulovú biológiu a genomiku, na mikroarrays, na sekvenovanie novej generácie, na spracovanie nukleových kyselín v zmysle technickej špecifikácie.
Dodávky spotřebního materiálu pro urgentní diagnostiku metodou PCR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka analyzátoru pro urgentní diagnostiku SARS CoV 2 a rakoviny močového měchýře a průběžné dílčí dodávky spotřebního materiálu pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce oddělení Biochemie OKBHI, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Diagnostika pro imunohematologická laboratorní vyšetření v plně automatickém systému. 2. vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik a navazujícího spotřebního materiálu pro imunohematologická laboratorní vyšetření v plně automatickém systému dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2a zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce). Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí 1 ks plně automatického ...
Dodávka teplé asfaltové směsi 2021
Předmětem zakázky je dodání teplé asfaltové směsi (dále též “TAS“) v předpokládaném celkovém objemu 21 300 tun, přičemž jednotlivé druhy TAS a předpokládané množství je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Náhradní díly a spotřební materiál pro mobilní analizátor
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky spotřebního materiálu a náhradních dílů pro zabezpečení funkčnosti a provozu přenosného a ručního detekčního zařízení určeného ...
Poptáváme zálivkovou hmotu za horka a asfaltovou směs
Poptávám: - zálivkovou hmotu za horka např. Biguma BL82 - asfaltovou směs na menší opravy za studena Pro použití oprav komunikací v areálu firmy svépomocí. V případě že ano, prosím o zaslání podmínek a cen. Preferujeme platby převodem po dodání zboží. Děkuji za informaci Ing. Ladislav Vaněk odbor správy areálů