Spotřební materiál a reagencie pro sekvenaci SARS-CoV-2
Předmětem zadávacího řízení je dodávka spotřebního materiálu a reagencií pro sekvenaci SARS-CoV-2 pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Fakultní nemocnice Brno, včetně bezplatného zapůjčení modulárního automatické pipetovací stanice po dobu 4 let a zajištění jejího servisu.
Poptávám realizaci betonového nebo asfaltového vjezdu do garáže
Sháním firmu co mi udělá betonový nebo asfaltový vjezd do garáže 32m2. Místo konání Šumvald. Děkuji za nabídku.
Dodávky ZP-IVD - Izolační kity VN 143 pro automatický izolátor nukleových kyselin
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky ZP-IVD - Izolačních kitů VN 143 (NX-48S Viral NA Kit) pro automatický izolátor nukleových kyselin (DNA/RNA) z různých biolog. materiálů Nextractor NX 48S.
Dodávky spotřebního materiálu pro novorozenecký screening SMA/SCID s výpůjčkou analytického systému
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu, tj. veškerého materiálu potřebného k provedení jednoho novorozeneckého screeningu (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek - Druh a předpokládaný počet. • Vybraný ...
Dodávky kapalného helia III
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky kapalného helia hluboce zchlazeného o čistotě 99,999 % v nepřetržitém režimu pro zajištění zásobování jednotlivých pracovišť zadavatele v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, a to včetně dopravy. Prohlídka místa plnění: 25. 10. 2021
Dodávky ZP-IVD - Materiální zajištění pro nefelometrické stanovení koncentrace analytů
Předmětem veřejné zakázky jsou: a) dodávky reagencií a firemního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění nefelometrického stanovení koncentrace bílkovin - blíže viz ZD b) bezplatné zapůjčení a instalace: - analytického systému - automatického nefelometru včetně řídícího počítače a tiskárny, se zajištěním jeho případné ...
Preanalytický a analytický laboratorní systém včetně dodávek reagencií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výpůjčka preanalytického a analytického laboratorního systému a dále průběžné dodávky reagencií a dalšího spotřebního materiálu dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy) a dále poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze.
Dodávky hmot pro VDZ - rozpouštědlová barva bílá, ne vodou ředitelná, s dodatečným posypem II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hmot pro VDZ rozpouštědlové barvy bílé, ne vodou ředitelné, s dodatečným posypem. Zadavatel předpokládá celkový odběr hmot v množství 100 tun bílé barvy a 50 tun balotiny.
Nákup speciální čistící chemie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek speciálních čistících prostředků pro úklidové práce v běžných prostorech a gastro provozech ZSMV a to na dobu 48 měsíců dle stanovené technické specifikace a v množství uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy.
Posypový materiál na báze chloridu sodného a chloridu horečnatého
Predmetom zákazky je dodávka materiálov na zimnú údržbu komunikácií: posypových materiálov na báze chloridu sodného a chloridu horečnatého pre potreby zimnej údržby Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 2 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.
Protilátky k prietokovému cytometru
Predmetom zákazky je dodávka protilátok k prietokovému cytometru na 4 roky prostredníctvom objednávok (na základe uzatvorenej rámcovej dohody). Súčasťou zákazky je bezodplatná výpožička prietokového cytometra na 4 roky, inštalácia prístroja na pracovisku, zaškolenie personálu a servis prístroja, vrátane zabezpečenia spotrebného diagnostického ...
Diagnostika Genetika 3. 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu s certifikací CE-IVD pro Ústav lékařské genetiky
Posypová sůl, Rakousko
Vážené dámy a pánové, potřebujeme bezplatnou nabídku na posypovou sůl (4–6 tun) a posypovou drť (2 tuny). Naše sídlo je v Dolním Rakousku, 2201 Gerasdorf poblíž Vídně. Pokud doručujete, sdělte nám prosím také náklady na doručení. S přátelským pozdravem MDS Gebäudereinigung Sladjana Unger
Spotrebný materiál
Predmetom zákazky je obstaranie Spotrebného materiálu v členení na chemikálie, kity a plasty.
Chemické látky a spotrebný materiál
Predmetom zákazky sú chemické látky, nanočastice a spotrebný materiál
Reagenční činidla a spotřební materiál pro hemokoagulační analyzátor
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro hemokoagulační analyzátor a bezplatná výpůjčka dvou stejných plně zastupitelných hemokoagulačních analyzátorů na oddělení hematologie OKBHI, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Rámcová dohoda - Dodávky kapaliny AdBlue pro ČS euroOil
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky činidla na redukci NOx plynů, které se užívá při selektivní katalytické redukci (SCR) v motorových vozidlech s dieselovým motorem a jeho dopravu a stáčení do nádrží na čerpacích stanicích EuroOil.
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období pro rok 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého (dále jen „Letní koagulant“) a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého (dále jen „Zimní koagulant“), a to po období od 1. 1. 2022 (případně od data uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2022
Spotřební materiál a servis zařízení pro genetická zkoumání 2022-2024
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebních materiálů pro genetickou analýzu a zajištění servisu základních zařízení.
Výpůjčka barvícího automatu s odběrem reagencií
Předmětem této VZ jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu, který je nezbytný pro automatizované barvení metodami IHC včetně bezplatné výpůjčky barvícího automatu pro patologicko-anatomické oddělení FNB.
Dodávka chemikálií, referenčních a dalších materiálů
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání chemikálií, referenčních a dalších materiálů. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 24 měsíců.
Čisté a rôzne chemikálie
Predmetom zákazky je dodávka chemikálií a substancií pre vedecko výskumné účely vrátane vykládky a dopravy na požadované miesto dodania a v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 Rámcovej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou. Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením ...
Oligonukleotidy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka oligonukleotidů dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje dodání předmětu V eřejné zakázky dle požadavků, které jsou definovány dále v rámci technických požadavků, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Diagnostika PATOLOGIE I. 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik s certifikací CE-IVD a spotřebního materiálu pro Ústav klinické a molekulární patologie
UPOL/ARTECA - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu IV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...