Farby a riedidlá
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to farieb určených k základným antikoróznym náterom oceli pre vnútorné a vonkajšie prostredie, farieb určených k vrchným lesklým náterom priemyselných výrobkov, konštrukcií, strojov, nákladných automobilov a iných strojov a zariadení z kovu, dreva a iných materiálov, ...
Zajištění imunohistochemických vyšetření pro Fingerlandův ústav patologie FN HK
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu (včetně podložních skel nejméně ve třech rozlišujících barvách) potřebných pro imunohistochemická vyšetření a in situ hybridizační vyšetření po dobu trvání tohoto smluvního vztahu, vyjma dodávek primární protilátky včetně zapůjčení barvicích automatů pro ...
Dodávky lesnických značkovacích barev ve spreji
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lesnických značkovacích barev ve spreji. Blíže viz zadávací dokumentaci.
Aplikace koagulantu, rybník Rosnička
Předmět veřejné zakázky spočívá v aplikaci přípravku PAX-LR do tělesa nádrže vždy na výzvu objednatele, a to za podmínek stanovených rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ - oddělení vodního hospodářství č.j. KrÚ 38058/2019 ze dne 17.5.2019, ve znění rozhodnutí č.j. KrÚ 32119/2020 ze dne 23.4.2020, viz. Příloha č.2. Aplikace ...
Dodávka aminokyselin a chemikálií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka aminokyselin a chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků ...
Dodávka validovaných diagnostik pro vybrané speciální vyšetřovací metody
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky validovaných diagnostik pro vybrané speciální vyšetřovací metody s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoře NCB Laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie, pracoviště klinické chemie. Předmětem výpůjčky je plně automatizovaný imunoanalytický analyzátor.
Dodávka diagnostik pro elektroforetickou separaci proteinů v séru moči a krvi
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávky validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, a kontrolních materiálů pro elektroforetickou separaci proteinů v séru, moči a krvi s následnou imunofixací v séru a moči na zařízeních ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s., Pracoviště klinické chemie.
Činidla a spotřební materiál pro zajištění koagulačních testů z čerstvé plné krve
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky činidel a spotřebního materiálu pro zajištění koagulačních testů z čerstvé plné krve spojené s výpůjčkou mikrokoagulačních systémů-POCT přístrojů a příslušenství určené k měření aktivovaného koagulačního času (ACT) pro zúčastněná zdravotnická zařízení: Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní ...
Dodávka rozpouštědel I.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
Dodávka laboratorního spotřebního materiálu
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je komplexní dodávka laboratorního spotřebního materiálu. Dynamický nákupní systém se dělí do dále uvedených kategorií (ekvivatelntní pojem užitý v tomto formuláři je "část"). Součástí předmětu plnění jednotlivých veřejných zakázek je dále doprava laboratorního spotřebního ...
Spotřební materiál pro nehumánní genetická a sérologická zkoumání
Předmětem veřejné zakázky je uzevřít mezi zadavatelem a vybranými dodavateli smlouvu na dodávku spotřebního materiálu pro nehumánní genetická a sérologická zkoumání dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace.
Reagenční činidla pro analýzu močového sedimentu a chemickou analýzu moči
Předmětem plnění této veřejné zakázky je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při realizaci jednotlivých dílčích dodávek diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a firemního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění chemické analýzy moče a močového sedimentu pro oddělení ...
Dodávka teplé obalované směsi 2020
Předmětem zakázky je dodání teplé obalované směsi (dále též “TOS“) včetně dopravy v předpokládaném celkovém objemu 29 800 tun, přičemž jednotlivé druhy TOS a předpokládané množství je uvedeno v příloze č. 3 dokumentace (dále též jen "ZD") pro plnění úkolů společnosti.
Dodávka peptidů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je komplexní dodávka syntetických peptidů pro kvantifikaci proteinů pomocí hmotnostně-spektrometrických esejí. Jde o isotopicky značené peptidy, u nichž je na C-terminálním konci typicky Arginin (13C6, 15N4, +10Da) nebo Lysin (13C6, 15N2, +8Da) případně jiná isotopicky značená ...
Dodávka jednosložkové akrylátové rozpouštědlové barvy, balotiny a ředidla pro stálé VDZ v roce 2020
Předmětem plnění je dodávka bílé jednosložkové akrylátové rozpouštědlové barvy s retroreflexní úpravou, balotiny a ředidla pro stálé VDZ v roce 2020, a to včetně dopravy na jednotlivé závody SÚS JčK - České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.
Poptávám biocidní dezinfekční prostředek
Poptávám CAS 57028-96-3 Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride, PHMG; 99% čistý, ve formě pryskyřice, baleno po cca 20kg. Celkové množství 1 000kg.
Dodávka diagnostických souprav pro laboratorní vyšetření a materiálně technické zajištění
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky diagnostických souprav vč. systémových roztoků a kalibrátorů, jejich bezplatná výpůjčka a servis k tomu potřebných technologií.
Nákup spotřebního materiálu na analýzy DNA pro laboratoř OKTE
Předmětem plnění jsou dodávky spotřebního materiálu pro analýzu a zpracování vzorků DNA pro genetickou laboratoř OKTE.
Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu IV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro projekt Phytophthora - rozděleno na části
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro projekt Phytophthora. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného v bodě 3.1 zadávací dokumentace včetně požadavků zadavatele na předmět plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – technické specifikaci.
Dynamický nákupní systém na dodávky diagnostik
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky diagnostik určených pro použití v laboratorních provozech zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Součástí dodávek bude i doprava na místa určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky. Jako ...
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací – vozovek a chodníků (dále i jen jako „směs“, „zboží“, popř. „materiál“) – v předpokládaném celkovém objemu 4.000 tun (horká asfaltová směs typ ACO 11 – předpoklad 2.700 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8 – předpoklad 1.300 ...
Dynamický nákupní systém na dodávku sekvenační chemie pro Univerzitu Palackého v Olomouci
Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou dodávky sekvenačních chemie pro sekvenování nové generace na platformách Illumina, a to včetně souvisejících reagencií nezbytných pro přípravu knihoven, spuštění sekvenačního runu, klastrovací chemie, sekvenačních flow cell, sekvenační chemie, pomocných činidel a údržbu. Předmět ...
Farby a riedidlá
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to farieb určených k základným antikoróznym náterom oceli pre vnútorné a vonkajšie prostredie, farieb určených k vrchným lesklým náterom priemyselných výrobkov, konštrukcií, strojov, nákladných automobilov a iných strojov a zariadení z kovu, dreva a iných materiálov, ...
Dodávky ZP-IVD - Materiální zajištění pro biochemickou a imunochemickou analýzu vzorků
Předmětem veřejné zakázky jsou: a) dodávky originálních reagencií a firemního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění biochemických a imunochemických vyšetření - blíže viz ZD b) bezplatné zapůjčení a instalace nového: 2x automatizovaného integrovaného/modulárního biochemického a imunochemického analytického systému - blíže viz ...