Dodávky reagencií a spotřebního materiálu s výpůjčkou izolátoru nukleových kyselin
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostik a dalšího navazujícího materiálu pro izolaci nukleových kyselin (NK) z krve, plazmy, BAL a sputa s certifikací CE IVD po dobu 3 let včetně zápůjčky izolátoru nukleových kyselin.
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoanalytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s., Centrální laboratoře - Laboratoř klinické mikrobiologie.
Substancie pre biomedicínsky výskum
Predmet zákazky zahŕňa rôzne druhy reagencií a kitov pre oblasť biomedicínskeho výskumu, pričom tu prevládajú chemikálie, kity, reagencie pre molekulovú, bunkovú biológiu, cytológiu a genetiku, rôzne markery, proteíny, enzýmy, kultivačné média a aditíva, diagnostické kity, protilátky pre molekulovú, bunkovú biológiu, genetiku a cytoanalýzu. ...
Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro vyšetření autoprotilátek
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro stanovení imunoanalytických vyšetření a výpůjčka přístrojového vybavení pro CLIA metody, včetně příslušenství, PC, UPS a SW pro jeho následné vyhodnocování dat.
FN Motol - Dodávka reagencií, diagnostik a pomocného spotřebního materiálu
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i výpůjčka a instalace acidobazického analyzátoru, který umožňuje analýzu celého požadovaného spektra analytů v plném rozsahu, kompatibilitu metod z hlediska analytického systému, spotřebního ...
Vyšetření tumormarkerů s výpůjčkou přístroje
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka imunochemického analyzátoru vč. příslušenství pro vyšetření onkomarkerů pro laboratoř na pracovišti Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc
Dodávka vodného roztoku močoviny AUS 32 včetně výdejního zařízení
Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Dodávka vodného roztoku močoviny AUS 32 včetně výdejního zařízení“ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže), jejímž předmětem je zajištění soustavných plynulých dodávek vodného roztoku močoviny AUS 32 dle ISO 22241 (dále také jen „močovina“), dodání, tj. nájem a zajištění ...
Anorganické chemikálie
Predmetom zákazky je dodanie anorganických chemikálii, organických chemikálii, BIO chemikálií a Substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum, časť II: Chemikálie vysokej čistoty pre projekt OPENMED.
Diagnostiká pre biochemické analyzátory I vrátane výpožičky analyzátorov
Predmetom zákazky je dodanie diagnostických činidiel pre biochemické analyzátory vrátane výpožičky analyzátorov podľa špecifikácie v SP.
Nákup polymérnych organických flokulantov
Dodávka organických polymérnych flokulantov pre prevádzky ČOV v správe VVS, a.s., vrátane dopravy na miesto určenia a vykládky tovaru v predpokladanom množstve: pre časť 1: 114 200 kg práškového flokulantu (množstvo na obdobie 1 roka). pre časť 2: 39 400 kg emulzného flokulantu (množstvo na obdobie 6 mesiacov) a opcii na ďalších 39 400 kg ...
Rutinní biochemická a imunochemická automatizovaná diagnostika se zápůjčkou přístroje II
Předmětem plnění je zajištění rutinní biochemické a imunochemické automatizované diagnostiky (stanovení koncentrací a aktivit analytů pomocí biochemických a imunoanalytických metod se sortimentem podle specifikace) s bezplatnou zápůjčkou analytického systému (systémů). Jedná se o postupné dodávky reagencií a navazujícího spotřebního materiálu pro ...
FN Motol - Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro vyšetření protilátek proti SARS
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky souprav diagnostik a originálního provozního spotřebního materiálu, kalibrátorů a kontrolního materiálu k materiálnímu zajištění vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 a pro diagnostiku COVID-19 a celiakie. Dále bezplatné zapůjčení a instalace plně automatického analyzátoru umožňující ...
Dodávky posypového materiálu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky posypového materiálu do odběrných míst zadavatele. • Posypová sůl NaCl • Chlorid vápenatý roztok CaCl2 • Chlorid vápenatý vločky CaCl2 • NaCl - balená (vakuová sůl) • NaCl - roztok (vakuová sůl)
Dynamický nákupní systém na dodávky čpavkové vody
Zajištění dodávek čpavkové vody NH4OH (Čpavek vodný roztok 25%) do provozovny zadavatele.
Reagencie, média a doplňky pro experimentální systém II
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, médií a doplňků pro experimentální systém pro pracoviště ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Dodávky lesnických značkovacích barev ve spreji
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky lesnických značkovacích barev ve spreji , a to dle požadavků a za podmínek stanovených ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Laboratórny spotrebný materiál
Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho spotrebného materiálu a chemikálií pre výskumné účely projektu Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19 so zameraním na výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov (AKARDIO). Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných ucelených ...
Poptávám malířskou vaničku
Sháním ruční strojek (pozinková vanička na malířský váleček šířka 20cm).Prosím o radu kde jej sehnat. Děkuji.
Chemický posypový materiál 2022
Priemyselná soľ na posyp ciest s rozmrazovacím účinkom minimálne do -6° C s protispekacou prísadou - voľne ložená.
Automobilové farby, laky a pomocný materiál
Nákup automobilových farieb, lakov a pomocného materiálu: Metalické farby - vodou riediteľné metalické a perleťové farby Uni farby - nemetalické uni farby Laky - priehľadné automobilové laky Pomocný materiál - tovary určené na: Maskovanie Tmelenie Brúsenie Základy a plniče Lepenie a tesnenie Čistenie Lakovanie a leštenie Tužidlá a ...
Dílčí dodávky reagencií a spotřebního materiálu včetně výpůjčky imunochemického analyzátoru
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky reagencií a spotřebního materiálu včetně výpůjčky nového, nerepasovaného imunochemického analyzátoru pro použití na Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby, pracoviště Oddělení klinické biochemie zadavatele včetně provádění autorizovaného ...
Dodávka validovaných specifických monoklonálních protilátek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky validovaných specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci leukocytárních populací pro imunologická a hematologická vyšetření pomocí průtokové cytometrie pro přístroje ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice.
Poptávám barvu ve spreji NCSS3005-R80B
Poptávám barvu ve spreji NCSS3005-R80B, struktura lesklá , jemná nebo barvu namíchat a dát do spreje. Děkuji
Vyšetření krevního obrazu u dárců krve a vzorků transfuzních přípravků s výpůjčkou přístrojů III.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka 2 vzájemně zastupitelných analyzátorů (zastupitelných pro vyšetření č. 1) včetně příslušenství, která je platná po dobu platnosti smlouvy o dodávkách diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu ...
Obstaranie tovarov pre výskumné aktivity CEM SAV
Predmetom zákazky sú: - Základné anorganické a organické chemikálie - Klinické produkty - Laboratórne činidlá - Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č.11 Zmluvné podmienky týchto ...