Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod HP - Žilina
Predmetom zákazky je nákup asfaltových betónov na obdobie 2020-2022 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s naložením tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho v mieste odberu asfaltov. Jedná ...
Poptávám panely na strop
Poptávám panely na strop. Bude to sice v hale tak mohou být i stěnové. Síla stěny min. 30 mm, délka 5m. Barva z jedné strany bílá.
LF/UPOL - Dodávka molekulárně-genetického kitu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks molekulárně-genetického kitu, který se používá k analýze počtů kopií genomu metodou hybridizační SNP microarray, a to pro potřeby projektu „ENIGMA CZ - Etalon Národní Interpretované Genomové Mapy ČR“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010360 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro ...
Poptávám plexisklo
Poptávám plexisklo o průměru 10mm nebo 15mm o rozměrech 15cm x50cm, Diky Kliment
Dodávka dřevní štěpky pro teplárnu Perč v Žatci pro období 2021 - 2025.
Předmětem plnění zakázky je dodávka dřevní štěpky kategorie O2, která se bude dopravovat technologií KOHLBACH a spalovat v termoolejovém kotli KOHLBACH s posuvným roštem konstruovaným pro spalování dřevní štěpky. Dřevní štěpka také může být před vsazením do technologie uskladněna na deponii teplárny.
Dodávka dřevní štěpky kategorie O1 pro teplárnu Perč v Žatci pro rok 2021
Předmětem plnění zakázky je dodávka dřevní štěpky kategorie O1, která se bude dopravovat technologií KOHLBACH a spalovat v termoolejovém kotli KOHLBACH s posuvným roštem konstruovaným pro spalování dřevní štěpky. Dřevní štěpka také může být před vsazením do technologie uskladněna na deponii teplárny.
Mohelnice - obnova TR 110/22KV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: Mohelnice-obnova TR 110/22kV. Konkrétně je předmětem díla obnova transformační stanice TR 110/22 kV v obci Mohelnice, která spočívá ze dvou dílčích částí plnění, tj. vyhotovení a řádné a včasné předání specifikovaných stupňů projektové dokumentace (dále též „PD“) „Mohelnice-obnova TR 110/22 kV“, dle ...
Dodávky nátěrových hmot
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek nátěrových hmot s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění údržby zařízení zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 12/2021 - 11/2025.
20-137 Nákup 10 000 tis. l nafty motorové Arktic 2
Předmětem VZ je dodávka nákup 10 000 tis. l nafty motorové pro arktické nebo extrémně zimní klima třídy 2 dle ČSN EN 590 +A1 bez obsahu biosložek v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace
Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie na rok 2021
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na odberné miesta (OM) špecifikované verejným obstarávateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.
PřF/CRH - Kity pro molekulární biologii 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kitů pro molekulární biologii nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry ...
Bezhotovostní odběr pohonných hmot pro Český rozhlas formou platebních palivových karet
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na celém území České republiky formou odběrových karet pro motorová vozidla Českého rozhlasu po dobu 48 měsíců.
V 00504 - Aplikovaný výzkum antikorozních vlastností nátěrových hmot VITON s.r.o. - dodávka materiálu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 8 druhů materiálů pro výrobu barev dle v zadávací dokumetnacei uvedené specifikaci.
Tlakové nádoby pro medicinální plyny a potravinářství
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických, potravinářských a technických plynů v potravinářské kvalitě v tlakových nádobách. Dále pak dodávky suchého ledu a závoz mobilní odpařovací stanice (dále jen “plyny“) pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. po dobu 3 let. Předmět veřejné zakázky rovněž zahrnuje pronájem ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku ...
Dodávka plynu
- dodávka plynu (preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu) do odberných miest, uvedených v Prílohe č. 1 Rámcovej zmluvy (ďalej len "OM"), - prevzatie zodpovednosti za Odberateľa za odchýlky za OM, voči zúčtovateľovi odchýlok, - zabezpečenie distribúcie plynu a ostatné služby spojené s použitím siete (ďalej len distribučné služby) do ...
Dodávka elektrickej energie pre obce, ich RO a PO a prevzatie záruky za odchýlku
Predmetom zákazky je DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE OBCE, ich RO a PO A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU podľa odberných miest v celkovom množstve 5 954,136 MWh za 36 mesiacov
Dodávka plynu pre obce, ich RO a PO a prevzatie záruky za odchýlku
Predmetom zákazky je DODÁVKA PLYNU PRE OBCE, ich RO a PO A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU.
Dodávka elektrickej energie pre mesto Veľký Krtíš a prevzatie záruky za odchýlku
Odberné miesta a predpokladané množstvá elektrickej energie za 36 mesiacov je uvedené v prílohe č. 1 SP a v prílohe č.6 SP, celkom za 1 052,187 MWh /36 mesiacov v členení : -1052,187 MWh jedno/dvojtarif
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných ...
Poptávám žulovou nebo betonovou desku
Poptávám žulovou nebo betonovou desku. Rozměry 60-70 x 70cm (jako zakončení dřevěné kuchyňské desky) - nejlépe světlá barva, není podmínkou. Ze 3 stran začištěná, 1 strana zakončuje dřevěnou desku.
Motorová nafta pre potreby Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a jej dodanie aj stočenie pre potreby Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane dopravy , distribúcie a distribučných služieb do odberných miest pre odberné miesta odberateľa uvedené v prílohách. Dodávka zemného plynu na obdobie 24 mesiacov v predpokladanom objeme 24 782 068 kWh
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane dopravy , distribúcie a distribučných služieb, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta odberateľa uvedené v prílohách. Dodávka elektrickej energie na obdobie 24 mesiacov v predpokladanom objeme 5 485 342 kWh.
Poptávám fošny - krajinky
Poptávám fošny-krajinky z dubu/ akátu na plot mezi zděné sloupky a na brany. Tloušťka 4cm, šíře cca 25-28cm, délky: 6x 400cm, 6x 100 cm, 6x 240cm, 18x 260cm, barvy tmavě-hnědé ( ořech).