Poptávám výrobu plotových dřevěných planěk
Poptávám výrobu plotových dřevěných planěk. Rozměry 140 cm x cca 6-8cm. mohou být nepravidelné, s tupou špičkou.Počet 200 kusů.
Bukové dřevo, Rakousko
Potřebujeme dodat asi 7 prostorových metrů sypaných bukových polen po 33 cm do 2122 Riedenthal u Wolkersdorfu Rakousko. Prosíme o cenovou nabídku. Mnohokrát děkujeme.
Chemický posypový materiál na báze NaCl
Dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu sodného vrátane dopravy pre cestmajsterstvá údržby ciest verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na aplikáciu posypu vozoviek počas zimnej údržby ciest v celkovom objeme cca 68 400 t chloridu sodného, z toho cca 58 200 t návesmi, cca 10 100 t ...
Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra
Predmetom zákazky je dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky leteckým palivom JET A-l na Letisku M. R. Štefánika Bratislava.
Opravy, výměny a servis baterií, usměrňovačů a měničů
Předmětem veřejné zakázky jsou opravy, výměny a servis baterií, usměrňovačů a měničů. Rámcová dohoda bude uzavřena maximálně s jedním Účastníkem. Detailnější popis veřejné zakázky je uveden v Zadávací dokumentaci.
Dodávky medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách na dobu 48 měsíců v druzích a množstvích odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období na základě dílčích objednávek potřebné k zajištění řádného výkonu ...
Dodávka zemného plynu
Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. ...
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Mesto Dolný Kubín
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných ...
Drvený a mletý kameň – Trnavská, Topoľčianska a Zvolenská oblasť
Predmetom zákazky s názvom "Drvený a mletý kameň - Trnavská, Topoľčianska a Zvolenská oblasť" je dodávka tovaru - drveného a mletého kameňa frakcie 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 31,5(32)-63 mm a lomového kameňa (max 200 kg/ks), ktorý bude využívaný na údržbu železničnej infraštruktúry - údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajového ...
Dodávka elektrickej energie pre organizácie v meste Topoľčany na roky 2021- 2023
Predmetom časti 1 zákazky je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa identifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov vrátane zabezpečenia distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto zákazky. ...
Dodávka elektriny pre rok 2021
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 13 vyhlášky Úradu pre ...
Poptávám dodavatele lampového oleje Aladin
Poptávám nejlevnějšího dodavatele lampového oleje Aladin - v 5-ti litrových barelech - nicméně bychom to vždy rádi nakombinoval i s pár lahvemi 1-litrového lampového oleje. Naše spotřeba je cca 50-100l/rok.
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet v sieti čerpacích staníc (vlastných alebo zmluvných) úspešného uchádzača na území obce konkrétne mesta Galanta v rozsahu ohraničeného územia značkou o začiatku obce (IS 36a) a konci obce (IS 36b), vo všetkých prístupových a výjazdových smeroch obce, ktoré ...
Dodávka zemného plynu s prevzatím záruky za odchylku - opakovaná súťaž
Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi distribúciu a dodávku zemného plynu (maloodber) vrátane prepravy a distribúcie pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov združených v tomto príležitostnom verejnom obstarávaní v štandardnom zabezpečení a ostatné služby spojené s užívaním sústavy pre všetky odberné miesta. ...
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Obec Mužla
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných ...
Dodávka medicinálních a ostatních plynů pro ÚPMD 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a speciálních plynů spojené s nájmem tlakových láhví a výpůjčkou technologie pro aplikaci oxidu dusného a dále průběžné dodávky kapalného kyslíku spojené s výpůjčkou zásobníku na kapalný kyslík.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov.
Spotřební materiál pro nehumánní genetická a sérologická zkoumání - opakované vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je uzevřít mezi zadavatelem a vybranými dodavateli smlouvu na dodávku spotřebního materiálu pro nehumánní genetická a sérologická zkoumání dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace.
V424 - modernizace  (P.0472), stavebně - montážní práce
V424 - modernizace (P.0472), stavebně-montážní práce Část 1 - V424 - modernizace - TR SOK - st. č. 81, I. Etapa Část 2 - V424 - modernizace - st. č. 81 - st. č. 171, II. Etapa
Materiál na výzkum II - Rámcová dohoda
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcových dohod na dodávky spotřebního materiálu na výzkum pro účely realizace projektu SYMBIT dle specifikace a podmínek uvedených v této ZD a jejích přílohách č. 1a (Rámcová dohoda s jedním účastníkem - vzor) pro část 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 a 12 VZ) resp. č. 1b (Rámcová dohoda s více účastníky - ...
Dodávky motorové nafty se správou technologií čerpacích stanic
Předmětem veřejné zakázky je zajištění soustavných plynulých dodávek motorové nafty a zajištění správy technologií čerpacích stanic zadavatele. Předmětem dodávek bude motorová nafta, a to motorová nafta třídy B, D, F a motorová nafta třídy 2, která splňuje všechny podmínky předepsané obecně platnými předpisy a odpovídá české technické normě ČSN ...
Dodávka silové elektrické energie v letech 2021-2022 pro SmVaK Ostrava a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka silové elektrické energie pro odběrná místa Zadavatele jako oprávněného zákazníka v rozsahu dle Přílohy č. 2 - Technické údaje odběrů, dle § 3 odst.1 a 3 zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen energetický zákon) č. 458/2000 ...
Centrum hydraulického výzkumu - hutní materiál II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hutního materiálu pro budování speciální „horké“ zkušení laboratoře (Horké zkušebny) v průmyslovém areálu SIGMA Lutín. Horká zkušebna je určena pro provádění experimentálních fyzikálních výzkumných testů nově vyvíjených funkčních vzorků čerpadel v plných teplotně tlakových pracovních parametrech, to ...
Palivové dřevo, Rakousko
Potřebuji 10 metrů sypaného bukového palivového dřeva, čerstvé po 33 cm, s dodáním do 4482 Ennsdorf Prosím informace o ceně. Děkuji, s přátelským pozdravem Reinhard Huber
Bukové dřevo, Rakousko
Potřebuji 10 SM (prostorových metrů sypaných) vlhkého bukového dřeva po 33cm s dodáním do 4482 Ennsdorfu v Rakousku. Prosím oznamte cenovou nabídku. Děkuji Reinhard