Dodávka peptidů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je komplexní dodávka syntetických peptidů pro kvantifikaci proteinů pomocí hmotnostně-spektrometrických esejí. Jde o isotopicky značené peptidy, u nichž je na C-terminálním konci typicky Arginin (13C6, 15N4, +10Da) nebo Lysin (13C6, 15N2, +8Da) případně jiná isotopicky značená ...
Rámcová dohoda na bezhotovostní odběr pohonných hmot formou karet pro roky  2020 až 2024
Předmětem plnění je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na celém území České republiky formou odběrových karet pro motorová vozidla jednotlivých subjektů Ministerstva vnitra (veřejných zadavatelů) po dobu 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody, jejíž uzavření je cílem zadávacího řízení, ...
Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. Dodávka silové elektřiny bude realizována za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci pro odběrná místa zadavatele (dále také jako „OM“) připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „vn“) a vybavená ...
Poptávám palivové dřevo včetně dovozu
Poptávám palivové dřevo, nařezané s dovozem do Verneřic.
Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2021 a 2022
Predmetom zákazky je dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenia služieb distribúcie elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy (Západoslovenská distribučná, a.s.) do odberných ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
Dodávka jednosložkové akrylátové rozpouštědlové barvy, balotiny a ředidla pro stálé VDZ v roce 2020
Předmětem plnění je dodávka bílé jednosložkové akrylátové rozpouštědlové barvy s retroreflexní úpravou, balotiny a ředidla pro stálé VDZ v roce 2020, a to včetně dopravy na jednotlivé závody SÚS JčK - České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie obcí Košice
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných ...
Kovové prášky pro 3D tisk
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku originálních kovových prášků, konkrétně typy: nízkouhlíková nástrojová ocel, nerezová ocel, wolframu, mědi a slitiny titanu, hliníku a niklu použitelné pro spékání laserem ve stávajícím zařízení EOS M290.
Výstavba přesuvné trafostanice DT68 pro Lom DNT
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového stanoviště přesuvné trafostanice označené DT68 pro zajištění spolehlivého napájení těžebních technologií v Lomu Doly Nástup Tušimice. Předmět veřejné zakázky zahrnuje dále prodloužení přívodních linek VN pro napájení přesuvné trafostanice DT68, zhotovení odvodnění, dodávku a montáž oplocení a osvětlení ...
Poptávám biocidní dezinfekční prostředek
Poptávám CAS 57028-96-3 Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride, PHMG; 99% čistý, ve formě pryskyřice, baleno po cca 20kg. Celkové množství 1 000kg.
Dodávka diagnostických souprav pro laboratorní vyšetření a materiálně technické zajištění
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky diagnostických souprav vč. systémových roztoků a kalibrátorů, jejich bezplatná výpůjčka a servis k tomu potřebných technologií.
Nákup spotřebního materiálu na analýzy DNA pro laboratoř OKTE
Předmětem plnění jsou dodávky spotřebního materiálu pro analýzu a zpracování vzorků DNA pro genetickou laboratoř OKTE.
Nákup kamenné soli v silovozech pro ZÚ 2020/21-2022/23
Nákup kamenné soli (NaCl) v silovozech pro ZÚ 2020/21-2022/23
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2021 a 2022
Predmetom zákazky je dodávka elektriny do odberného miesta verejného obstarávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku prostredníctvom priameho vedenia, na ktoré je odberné miesto pripojené. Prevádzkovateľom vedenia sú Slovenské elektrárne, a.s. Doba plnenia (dodávka elektriny) je požadovaná na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2022. Odberným ...
Nákup kameniva bez dopravy
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup kameniva, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny: a) 14212000-0 (Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a ...
Poptávám dubová madla na schodiště
Měla bych zájem o 3 ks dubového, hranatého madla na schodiště: 1) 2oo cm 2) 190 cm 3) 180 cm Chtěla jsem se zeptat je potřeba madlo lakovat nebo už bude upravené? Prosím nacenit kolik by stály.
Teplárna Sever - rekonstrukce zdroje KVET z biomasy
Rekonstrukce stávající technologie KVET z biomasy a modernizace případně výměna navazující technologie bude řešena v budově stávající kotelny.
Obchodní zastoupení pro ČEZ ESCO, a.s.
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Smlouvy o obchodním zastoupení s vybranými Dodavateli, vymezující smluvní podmínky pro činnost obchodního zástupce směřující k uzavírání smluv o dodávkách a o sdružených službách dodávky plynu a elektřiny mezi Zadavatelem/Zastoupeným a Zákazníky, (dále také „akviziční činnost“) a retenční činnost s ...
Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu IV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Engineering and Consulting Services for the Nuclear Power Plants Projects
The Subject Matter of the Public Contract is to provide Consulting services on the basis of Individual Agreements concluded under the Framework Agreement. During the execution of the Framework Agreement, the Supplier shall provide Consulting services to the Owner in the field of nuclear power plant (hereinafter “NPP”) projects in the areas as ...
Výrobky z mramoru, onyxu, Pákistán
Zpráva od Nayeem Arts & Krafts. Vážení, představujeme sami sebe jako výrobce a exportéra přírodního kamene, řemeslných výrobků z mramoru, onyxu - kancelářské doplňky, dárky. Onyx a mramor se nacházejí v horách Pákistánu. Je to druh kamene, který díky svým krásným barvám a odstínům se používá k výrobě krásy. Více informací na: nakarts@gmail.com, or ...