Poptávám plachty na zahradní nábytek
Poptávám plachty na zahradní nabytek 2x .....šířka 145 cm, hloubka 75 cm, a výška 65 cm a potom 4x šířka 75 cm, hloubka 75 cm a výška 65 cm, děkuji za nabídku, Stránský
Dodanie zemného plynu pre vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, štruktúrovania a distribúcie do odberných miest obstarávateľa Nitriansky samosprávny kraj a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedených v Prílohe č. 1 rámcovej dohody, a prevzatie zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenie služieb ...
Dodávka zemného plynu 2023-2026
Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu pre potreby vykurovania a technologické účely (výroba pary na ohrev TÚV, pre potreby kuchyne a práčovne) odberateľa, prepravy a distribúcie zemného plynu, poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane ...
Chemický posypový materiál
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Chemický posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do -6 °C a chlorid horečnatý tuhý (ďalej len "CHPM") pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest s dodaním na miesta určenia, t. j. na jednotlivé strediská správy a údržby diaľnic (ďalej len "SSÚD") a strediská správy a údržby ...
Dodávka elektrickej energie na roky 2023 a 2024
Predmetom zákazky je (i) dodávka elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky elektriny po celú dobu platnosti zmluvy; (ii) zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta pripojené, zabezpečenie ostatných ...
Dodávka elektrickej energie II
Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť objednávateľovi združené služby dodávky elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, t. j. dodávku dohodnutého množstva silovej elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy prenos ...
Združená dodávka elektriny vrátane zodpovednosti za odchýlku pre potreby tretích osôb
Predmetom zákazky s názvom Združená dodávka elektriny vrátane zodpovednosti za odchýlku pre potreby tretích osôb na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 je: dodávka elektriny do odberných miest obstarávateľa, podľa potreby obstarávateľa uvedenej v odberovom diagrame v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky elektriny po celú dobu platnosti ...
Dodávka plynu na 24 mesiacov pre Letisko Poprad – Tatry
Dodávka plynu, predpokladané množstvo počas zmluvného obdobia je 3 000 MWh.
Dodávka validovaných specifických monoklonálních protilátek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky validovaných specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci leukocytárních populací pro imunologická a hematologická vyšetření pomocí průtokové cytometrie pro přístroje ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice.
Dynamický nákupní systém - Údržba a provoz těžních zařízení jam
Předmětem plnění je hornická a strojní údržba a provoz těžních zařízení jam.
Revize, opravy, modernizace a výměny výkonových transformátorů VVN/VN a VN/VN
Předmětem veřejné zakázky je závazek vybraných Dodavatelů poskytovat Zadavateli služby, jejichž předmětem budou revize, opravy, modernizace a výměny výkonových transformátorů VVN/VN a VN/VN. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení, včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou uvedeny v ...
Poptávám nerezový jekl
Poptávám nerezový jekl 30 x 30 x 1,5 délka 200 m. Prosím o cenu a informaci zda je materiál skladem. Děkuji Kula
Poptávám barvu ve spreji NCSS3005-R80B
Poptávám barvu ve spreji NCSS3005-R80B, struktura lesklá , jemná nebo barvu namíchat a dát do spreje. Děkuji
Vyšetření krevního obrazu u dárců krve a vzorků transfuzních přípravků s výpůjčkou přístrojů III.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka 2 vzájemně zastupitelných analyzátorů (zastupitelných pro vyšetření č. 1) včetně příslušenství, která je platná po dobu platnosti smlouvy o dodávkách diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu ...
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Obec Mužla
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných ...
22-147 Nákup 20 000 tis. l leteckého petroleje Jet A1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A1, který bude využíván převážně pro zásobování Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.
Dodávka zemného plynu na rok 2023
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa (1 strednoodber SO a 2 maloodbery MO), zabezpečenie prepravy a distribúcie do odberných miest, vrátane ostatných regulovaných služieb spojených s dodávkou plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým ...
Dodávka elektriny na rok 2023
Predmetom zákazky je dodanie elektriny, prenos, distribúcia a ostatné služby spojené s dodávkou VN a NN silovej elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa (Hlboká cesta č. 2 Bratislava, Pražská ulica č. 1 Bratislava) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa ...
Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Predmetom zákazky s názvom "Dodávka elektrickej energie na rok 2023" je: - dodávka elektriny do odberného miesta verejného obstarávateľa v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky elektriny po celú dobu platnosti zmluvy; - zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ...
Dodávka zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku 2023 II
Predmetom zákazky je dodávka 2 276,7 MWh zemného plynu za jeden rok a prevzatie záruky za odchýlky so všetkými nákladmi do odberných miest uvedených v prílohe súťažných podkladov od 01.01.2023 (00:00:00 hod.) do 31.12.2023 (23:59:59 hod.) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa vo všetkých odberných miestach a zabezpečenie ...
Elektrická energia na rok 2023
Predmetom zákazky je (i) dodávka elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky elektriny po celú dobu platnosti zmluvy; (ii) zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta pripojené, ...
Obstaranie tovarov pre výskumné aktivity CEM SAV
Predmetom zákazky sú: - Základné anorganické a organické chemikálie - Klinické produkty - Laboratórne činidlá - Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č.11 Zmluvné podmienky týchto ...
Nástrojová ocel pro kovací nástroje pro práci za tepla se zvýšeným namáháním
Předmětem tohoto zadávacího řízení je komplexní dodávka nástrojové oceli pro kovací nástroje pro práci za tepla se zvýšeným namáháním podle technické specifikace uvedené v příloze 3 zadávací dokumentace.
Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Predmetom je dodanie elektrickej energie do odberného miesta vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlky a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie na rok 2023.
Dodávka zemného plynu na roky 2023 - 2024
Predmetom zákazky s názvom "Dodávka zemného plynu na roky 2023 - 2024" je: - dodávka zemného plynu do odberného miesta verejného obstarávateľa, podľa potreby verejného obstarávateľa, v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky zemného plynu po celú dobu platnosti zmluvy; - zabezpečenie distribúcie zemného plynu, služieb spojených s dodávkou ...