Poptávám výrobu vazníků
Dobrý den, měl bych zájem o cenovou nabídku na výrobu příhradových vazíků na garáž o rozměrech 7,8 na 5,8m a na zahradní domak na garáž navazující 4,2 na 3,2m společně do tvaru L. Předem děkuji za Váš kladný přístup, kdykoli mě prosím kontaktujte. Milan Kouble
Poptávám přípravek na ošetření krovu proti škůdcům
Poptávám nějakou chemii pro ošetření krovu proti škůdcům červotočům a dřevomorce. Nůžete mi nějakou doporučit. Děkuji Havel
Sháním anhydrid kyseliny octové
Dobrý den, sháním anhydrid kyseliny octové. Děkuji za nabídky.
Poptávám tužidlo Novatic
Dobrý den, rád bych poptal tužidlo Novatic ZH62 / samostatně / balení po 1,5 kg / cca 15-20 balení. Děkuji.
Poptávám palivové dřevo
Dobrý den, dodáváte dřevo, jedná se mi o 5m -metrová polena měkké, na Dobrnou, pokud ano, prosím cenu, poté bych se dohodnul telefonicky. Děkuji.
Poptávám zhotovení polykarbonátových desek
Žádám Vás o cenovou nabídku na zhotovení dvou kusů polykarbonátových desek, provedení bronz oboustranný komorový o rozměrech 2987 x 600 x 6 mm.
Poptáváme pozinkované rošty
Poptáváme pozinkované rošty. Máte na skladě a kolik stojí pozinkované rošty 1500x1000 mm (podobné jako schodnice) Děkuji Hlubek Herbert
Hliníkové odlitky na městský mobiliář, Polsko
Navázání obchodní spolupráce ohledně hliníkových odlitků bočnic pro městské lavičky.
Hledám dodavatele plynu a elektřiny
Hledám dodavatele plynu a elektřiny.
Dodávka zemného plynu pre obec Hrnčiarske Zalužany na roky 2024-2026
Kritériá na hodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO bude vyhodnocovať ponuky na základe koeficientu INDEX SPOT s EUR/MWh bez DPH. Pravidlá uplatnenia kritéria: úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenu.
Dodávka elektrickej energie na obdobie 2023 - 2024
Predmetom zákazky je nepretržité zabezpečenie dodávok elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a ostatných regulovaných služieb, ako aj vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, a to v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, v súlade s platnými právnymi ...
Materiál pre Univerzitu Komenského 05
Predmetom zákazky je dodanie vodoinštalačného, elektroinštalačného a maliarskeho materiálu, pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy.
Elektrická energia
Predmetom zákazky je záväzok uchádzača zabezpečiť verejnému obstarávateľovi distribúciu elektrickej energie a zemného plynu v štandardnom zabezpečení a ostatné služby spojené s užívaním sústavy pre všetky odberné miesta. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať verejnému obstarávateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie a plynu ...
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je pravidelná opakovaná dodávka zemného plynu do odberných miest LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica s prevzatím zodpovednosti za odchýlku s garanciou dodávky po celú dobu platnosti zmluvy. Predpokladaný objem na 26 mesiacov je 29 411 MWh.
Nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov organizačných jednotiek
Predmetom zákazky je zabezpečenie Nákupu rafinérskych produktov pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet v rámci komplexného palivového hospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody (ďalej len zmluva resp. RD) a nákup motorovej nafty vrátane jej ...
Nákup elektriny
Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny a zemného plynu pre dodávky počas najbližších 6 rokov. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Senici a prípadne okrese Senica. DNS je rozdelené na dve kategórie: 1. ...
Dodávka elektrickej energie – mesto Hnúšťa - 24/23 EE
Pravidelná dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane zabezpečenia distribúcie, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa ...
Dodávka elektriny pre JAVYS, a.s. na rok 2024
Predmetom zákazky je dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. od 01.01.2024 do 31.12.2024 do odberných miest verejného obstarávateľa ako odberateľa, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenia služieb distribúcie elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy ...
DNS na dodávky zemného plynu pre III. štvrťrok 2023 a roky 2024 a 2025
Verejný obstarávateľ zriaďuje tento DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie zemného plynu počas obdobia III. štvrťroku 2023 a rokov 2024 a 2025. Nakoľko ceny zemného plynu sú momentálne na trhu nepredvídateľné, vyjadruje verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu ...
Dodávka plynu na rok 2024
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024, vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s distribúciou a prepravou), s prevzatím zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s plynom, v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, technickými podmienkami a prevádzkovým ...
Maliarsky materiál
Predmetom zákazky je dodanie maliarskych materiálov, ktorých množstvo a druh je uvedený v Prílohe č. 2 Výzvy. Plnenie bude realizované na základe aktuálnych prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa (podmienky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v Prílohe č. 6 Rámcová dohoda). Rozsah a špecifikácia vodoinštalačných materiálov je uvedená ...
Dodávka elektrickej energie 2023-2024
Predmetom zákazky je nákup elektrickej energie v jednopásmovej tarife (1T) v predpokladanom množstve 350 MWh počas trvania zmluvy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie do sídla verejného obstarávateľa formou združenej dodávky. Odchýlkou je rozdiel medzi predpokladaným množstvom dodávky elektriny ...
Manipulačné práce Hlohovec II
Manipulačné práce s elektromermi. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti C.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Dodávka zemného plynu
Dodávka zemného plynu do OM verejného obstarávateľa v období od 1.1.2024 do 31.12.2025 v predpokladanom objeme 1720 MWh na uvádzané obdobie. Dodávka zemného plynu v štruktúre podľa príloh výzvy, vrátane prepravy, distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Dodávka zemného plynu pre rok 2024
Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu pre potreby vykurovania a technologické účely (výroba pary na ohrev TÚV, pre potreby kuchyne a práčovne) odberateľa, prepravy a distribúcie zemného plynu, poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane ...