Chemikálie, kity, pomôcky a spotrebné plasty pre molekulovú biológiu a genomiku
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 ZVO obstaranie chemikálií, kitov, pomôcok a spotrebného materiálu pre molekulovú biológiu a genomiku, na mikroarrays, na sekvenovanie novej generácie, na spracovanie nukleových kyselín v zmysle technickej špecifikácie.
Poptáváme lomový kámen
Na jednu naši akci v Sudicích budeme potřebovat zatím neznámé množství lomového kamene frakce 32-63. Byl by u vás k dispozici? Případně za kolik? Mockrát děkuji za info.
C skleněné rohože, Německo
Vážené dámy a pánové, hledáme c-skleněné rohože pro naše systémy: - průměr vlákna: cca. 2,5 µm (nebo menší) - Základní hmotnost: 100-150 g / m² - Tloušťka: cca. 20-30 mm - šířka role: 550 - 1100 mm - rohože s cca. délka 50 m V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat. S pozdravem Markus Kräher
Dodávka elektrickej energie na obdobie 11/2021- 10/2023
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta Mesta Vrútky od 0:00 hod. SEČ 01.11.2021 do 24:00 hod. SEČ 31.10.2023 v predpokladanom množstve 1206,00 MWh za celé obdobie trvania zmluvy, čo predstavuje množstvo 603,00 MWh ročne. Verejný obstarávateľ bude viazaný odobrať minimálne 60% a maximálne 120% celkového dohodnutého množstva dodávky ...
Spotrebný laboratórny materiál pre projekty
Predmetom zákazky je dodávka spotrebného laboratórneho materiálu pre projekty,
Chemický posypový materiál
Zabezpečenie dodávok chemického posypového materiálu. a) Priemyselná soľ na posyp ciest s rozmrazovacím účinkom minimálne do -6° C s protispekacou prísadou - voľne ložená. b) Vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach.
Poptávám hutní materiál
Prosím o nacenění následujícího zboží: Jekl 50/30/3 (6050107) 59m Plocháč 30/5 (6010034) 19m Kary síť 3x2m 100/100/4 (5010306) 3ks
Provedení energetického auditu a vypracování PENB
Předmětem zakázky je provedení energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení energetického posudku a vypracování průkazů energetické náročnosti budov. Jedná se především o popis a zhodnocení stávajícího stavu, energetické náročnosti a návrh opatření vedoucí ke snížení ...
Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Obce Čerčany
Předmětem koncesního řízení je zajištění bezpečného a plynulého provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví zadavatele, a to v souladu s národní legislativou, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Kultivační půdy - Columbia blood agar base, MacConkey agar, Mueller Hinton agar
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné opakující se dodávky dehydrovaných základů pro přípravu pevných kultivačních půd - krevního agaru a jeho variací, MacConkey agaru, Mueller Hinton agaru, Sabouradova agaru s příměsí 4% D-glukózy (dextrózy) a jeho variací, Wilkins-Chalgren agaru pro kultivaci anaerobních bakterií a jeho variací ...
Dodávka elektrickej energie - FNsP Žilina
Predmetom zákazky je nákup silovej elektrickej energie v pásme vysokej tarify (VT), nízkej tarify (NT) a víkendovej tarify (WT) pre odberné miesta (OM) objednávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie. Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie distribučných služieb a ...
Asfaltový betón pre oblasť Bardejov
Dodanie asfaltového betónu (ďalej "AB") podľa určených druhov pre potreby jednotlivých oblastí verejného obstarávateľa, členenie VO na sedem častí podľa oblastí verejného obstarávateľa s uzavretím siedmych Rámcových dohôd.
Dodávky spotřebního materiálu pro koagulační systém s fluorimetrickým modulem
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro koagulační systém s fluorimetrickým modulem pro měření Lupus antikoagulans a změny v generaci trombinu při hodnocení trombofilních stavů (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto ...
Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO budova CPIT TL1, CPIT TL3 a další
Předmětem veřejné zakázky je zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO VII etapa. Podrobná technická specifikace předmětu dodávky je uvedena v přílohách č. 1, 1b této zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na nákup pohonných hmot prostřednictvím palivových karet
Celoroční zajištění průběžných dodávek pohonných hmot a souvisejícího zboží a služeb na čerpacích stanicích na celém území České republiky k bezhotovostnímu nákupu prostřednictvím palivových karet po dobu trvání rámcové dohody.
Poptáváme napuštění bazénu pitnou vodu
Poptáváme napuštění bazénu pitnou vodu v Praze 5 - Slivenci , ul. Ke Smíchovu 92/108. Jedná se o 32 m3. Momentálně se v ulici opravuje komunikace, tak bude potřeba natáhnout hadici v délce 30 - 40 m. Termín napuštění bazénu prosíme 9. 8. 2021 kolem poledne. Děkuji za zaslání či zavolání cenové nabídky. Děkuji.
Dodávka elektrické energie pro město Hlučín, obchodní společnost a příspěvkové organizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrické silové energie a sdružených služeb pro město Hlučín a jednotlivé pověřující zadavatele (odběratele) uvedené v čl. 1, odst. 1 této zadávací dokumentace pro období let 2022 a 2023
Dodávka energií na období 2022-2023
Předmětem zakázky je dodávka silové elektrické energie a zemního plynu pro doběrná místa zadavatele na období 2022-2023
Sdružené služby dodávky elektřiny
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávky elektřiny.
Dlouhodobý odvod tepla z boxu PG
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace zakázky v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ , účelem realizace je zajištění dlouhodobého odvodu tepla z boxu PG při těžké havárii s cílem: - Zabránit růstu tlaku v hermetické zóně (HZ) až na hodnotu bezpečnostního limitu HZ (tj. na tlak 350 kPaabs, při kterém by ...
Dodávky drceného kameniva pro LZ Boubín, rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky drceného kameniva (dále jen „kamenivo“) na opravy lesních cest rozděleného do jednotlivých frakcí. Zadavatel zdůrazňuje, že údaje o předpokládaném množství odebraného kameniva v rámci jednotlivých frakcí, uvedené v zadávací dokumentaci, jsou pouze odhadem a nezavazují zadavatele k odběru tohoto množství ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC v Nemocnici na Homolce
Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v Nemocnice na Homolce. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření, Dodávka a montáž navržených úsporných opatření na ...
Poptávám opravu terasy
Poptávám opravu terasy na bytovém domě.
Poptáváme vyasfaltování garážového dvora
SVJ poptává vyasfaltování garážového dvora cca 200 m2.Prohlídka místa možná ihned,pak nabídka.Kontakt výše.Děkujeme.
Poptávám polykarbonát
Poptávám cenovou kalkulaci čirého polykarbonátu na rozměr pergoly 3,2x8 m. Tloušťka by měla být cca 4mm nebo 5mm, který doporučíte? Děkuji Dana Zabloudilová