Vrecko LDPE s uzáverom
1. 25.000ks rocne mnozstvo - Vrecko LDPE s uzáverom, potlacene 265x400mm+BFx0.06 mm 2. PET/PE - 70.000m rocne, potlačená - hrúbka 0,092 x šírka 255 (+/-0,25) mm, 7500 Mtr. / Rolka, (nemoze byt kasirovana Lepidlom, iba LDPE vrstvou) 3.PET/PE - 70.000m rocne, nepotlačená - hrúbka 0,092 x šírka 255 (+/-0,25) mm, 7500 Mtr. / Rolka, (nemoze byt ...
Shromažďovací a mechanické prostředky pro SSO SAKO Jedovnická 4
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení jsou dodávky kovových velkoobjemových shromažďovacích a lisovacích kontejnerů na odpad různých typů, plastových boxů a doplňkového zboží, jakož i poskytnutí záruky za jakost dodaného zboží na dobu dvaceti čtyř (24) měsíců. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí. Podrobně ...
DNS - dodávky pytlů, tašek a sáčků II
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému rozděleného do dvou kategorií, ve kterém budou realizovány jednotlivé veřejné zakázky pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., spočívající v pravidelných dodávkách: 1) Pytlů na odpad, které budou sloužit k likvidaci nebezpečných odpadů, separátních odpadů a převážení ...
Dynamický nákupní systém pro průběžné a opakované nákupy odpadních pytlů a sáčků
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona na nákupy odpadních pytlů a sáčků.
Nádoby na medicinální odpad 2022 II
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky nádob na medicinální odpad v požadované struktuře po dobu 2 let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Velikost boxu (objem) Předpokládaný roční počet kusů 0,5 l - 0,7 l 9600 2 l - 2,6 l 33600 5 l - 6,25 l 15800 10 l - 12 l 6600 30 l - 34,5 l 80 60 l - 66 l 800
Pytle na odpad, nebezpečný odpad a sáčky do potrubní pošty
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pytlů na odpad, pytlů na nebezpečný odpad a sáčků do potrubní pošty po dobu 24 měsíců pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, v požadovaném rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Obalový materiál II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky obalového materiálu dle specifikace uvedené v příloze ZD, Specifikace + cenová tabulka. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová kupní smlouva na 2 roky.
DNS na nákup balícího a obalového materiálu
Zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na dodávky balícího a obalového materiálu pro jednotlivé útvary ZSMV dle aktuálních potřeb na dobu neurčitou. DNS je rozdělen na dvě kategorie podle předmětu plnění dílčích zakázek: Kategorie č. 1 - Dodávky zatavovacích misek a příslušenství Kategorie č. 2 - Dodávky ostatního balícího a obalového ...
Poptávám plastovou krycí fólii
Poptávám fólii z plastu pro zakrytí dřevěných polen.
Dynamický nákupní systém dodávky pytlů, tašek a sáčků
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému rozděleného do dvou kategorií, ve kterém budou realizovány jednotlivé veřejné zakázky pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., spočívající v pravidelných dodávkách: 1) Pytlů na odpad, které budou sloužit k likvidaci nebezpečných odpadů, separátních odpadů a ...
Poptávám skleněné či plastové lahvičky
Poptávám barevné plastové či skleněné lahvičky/flakonky/rozprašovače pro výrobu kosmetiky - různé barvy, ideálně průhledné. 100ml-500ml.
Odpadní pytle a sáčky - průběžné dodávky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se průběžné dodávky odpadních pytlů a sáčků do košů v předpokládaném rozsahu (dále jen „zboží“), v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Zboží, které bude předmětem dodávek je specifikováno v Příloze č. 5 ZD. Další požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v ...
Dodávky PE fólie šíře 106 mm pro stroje typové řady BPS M7
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky PE fólie šíře 106 mm, a to v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v Příloze č. 2 Návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 ZD. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy.
Dodávky smršťovací fólie CT 306E FCF355
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky smršťovací fólie, a to v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v příloze č. 2 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Obalový materiál
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky obalového materiálu: sáčků, pytlů, fólií a tašek dle specifikace uvedené v příloze ZD, Specifikace cenová tabulka. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová kupní smlouva na 3 roky.
Poptávám cca 2000 ks 50 litrových sudů
Dobrý den, poptávám cca 2000 ks 50 litrových sudů v průběhu 6 měsíců. Děkuji Petr Dzurec
Dodávky odpadních pytlů a sáčků 2022
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky odpadních pytlů a sáčků v požadované struktuře po dobu 1 roku od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Dynamický nákupní systém na drogistické zboží, LDPE pytlů a sáčků, klinik boxů
Předmětem tohoto dynamického nákupního systému jsou dodávky drogistického zboží, LDPE pytlů a sáčků a klinik boxů
Pytle na prádlo II
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy týkající se pořízení opakujících se dodávek pytlů na prádlo pro Fakultní nemocnici Brno podle potřeb zadavatele.
Nákup balícího a obalového materiálu 2022-2024
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek balícího a obalového materiálu po dobu 24 měsíců dle technické specifikace Zboží uvedené v Příloze Smlouvy č. 1.
FN Motol - Pytle na odpad
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky pytlů na odpad pro FN Motol.
Zberové nádoby 660l
Predmetom zákazky je dodávka prepravných zariadení, manipulačných zariadení, čistiacich strojov, strojov na preosievanie, zberových nádob, kompostovacích košov na bioodpad, kontajnerov, nakladača odpadu, drviča kuchynského odpadu v rámci projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský ...
Dodávky prodejního sortimentu služby ČD minibar
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky prodejního sortimentu (balené nápoje, cukrovinky, suroviny pro přípravu teplých nápojů, spotřební materiál jako jsou kelímky a víčka) pro následný prodej na vlacích v rámci produktu ČD Minibar zajišťovaný ve vlacích osobní dopravy. Prodej je zajišťován v režii Českých drah, a s.
Kelímok guľatý, transparentný 200 - 250 ml s viečkom - ECO materiál
Predmetom zákazky je dodávka jednorázových obalov z ECO materiálu určených k baleniu, distribúcie a dodávke stravy pre pacientov a zamestnancov verejného obstarávateľa predovšetkým so zabezpečením hygieny a ochrany zdravia v súvislosti so šírením pandémie COVID-19, vo vyhotovení, v sortimente a v počtoch podľa špecifikácie predmetu zákazky ...
Poptáváme folii PP-PET
Poptáváme folii PP-PET: 10-42 mikr. Děkuji moc. S pozdravem S. Ivanov