Dynamický nákupní systém dodávky pytlů, tašek a sáčků
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému rozděleného do dvou kategorií, ve kterém budou realizovány jednotlivé veřejné zakázky pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., spočívající v pravidelných dodávkách: 1) Pytlů na odpad, které budou sloužit k likvidaci nebezpečných odpadů, separátních odpadů a ...
Poptávám skleněné či plastové lahvičky
Poptávám barevné plastové či skleněné lahvičky/flakonky/rozprašovače pro výrobu kosmetiky - různé barvy, ideálně průhledné. 100ml-500ml.
Odpadní pytle a sáčky - průběžné dodávky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se průběžné dodávky odpadních pytlů a sáčků do košů v předpokládaném rozsahu (dále jen „zboží“), v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Zboží, které bude předmětem dodávek je specifikováno v Příloze č. 5 ZD. Další požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v ...
Dodávky PE fólie šíře 106 mm pro stroje typové řady BPS M7
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky PE fólie šíře 106 mm, a to v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v Příloze č. 2 Návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 ZD. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy.
Dodávky smršťovací fólie CT 306E FCF355
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky smršťovací fólie, a to v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v příloze č. 2 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Obalový materiál
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky obalového materiálu: sáčků, pytlů, fólií a tašek dle specifikace uvedené v příloze ZD, Specifikace cenová tabulka. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová kupní smlouva na 3 roky.
Poptávám cca 2000 ks 50 litrových sudů
Dobrý den, poptávám cca 2000 ks 50 litrových sudů v průběhu 6 měsíců. Děkuji Petr Dzurec
Dodávky odpadních pytlů a sáčků 2022
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky odpadních pytlů a sáčků v požadované struktuře po dobu 1 roku od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Dynamický nákupní systém na drogistické zboží, LDPE pytlů a sáčků, klinik boxů
Předmětem tohoto dynamického nákupního systému jsou dodávky drogistického zboží, LDPE pytlů a sáčků a klinik boxů
Pytle na prádlo II
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy týkající se pořízení opakujících se dodávek pytlů na prádlo pro Fakultní nemocnici Brno podle potřeb zadavatele.
Nákup balícího a obalového materiálu 2022-2024
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek balícího a obalového materiálu po dobu 24 měsíců dle technické specifikace Zboží uvedené v Příloze Smlouvy č. 1.
FN Motol - Pytle na odpad
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky pytlů na odpad pro FN Motol.
Zberové nádoby 660l
Predmetom zákazky je dodávka prepravných zariadení, manipulačných zariadení, čistiacich strojov, strojov na preosievanie, zberových nádob, kompostovacích košov na bioodpad, kontajnerov, nakladača odpadu, drviča kuchynského odpadu v rámci projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský ...
Dodávky prodejního sortimentu služby ČD minibar
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky prodejního sortimentu (balené nápoje, cukrovinky, suroviny pro přípravu teplých nápojů, spotřební materiál jako jsou kelímky a víčka) pro následný prodej na vlacích v rámci produktu ČD Minibar zajišťovaný ve vlacích osobní dopravy. Prodej je zajišťován v režii Českých drah, a s.
Kelímok guľatý, transparentný 200 - 250 ml s viečkom - ECO materiál
Predmetom zákazky je dodávka jednorázových obalov z ECO materiálu určených k baleniu, distribúcie a dodávke stravy pre pacientov a zamestnancov verejného obstarávateľa predovšetkým so zabezpečením hygieny a ochrany zdravia v súvislosti so šírením pandémie COVID-19, vo vyhotovení, v sortimente a v počtoch podľa špecifikácie predmetu zákazky ...
Poptáváme folii PP-PET
Poptáváme folii PP-PET: 10-42 mikr. Děkuji moc. S pozdravem S. Ivanov
Nádoby na klinický odpad
Predmetom zákazky je dodanie nádob na klinický odpad (tvrdý plast a kartón-plast) podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a jej prílohách.
Poptávám bezpečností pásky
Dopyt Porsim o cenovu ponuku na Security pasky Rozmer...............5cmx50m Pocet kusov................11 Porism o cenu a vizual
Poptáváme pytle na odpad
Poptáváme pytle na odpad. Dobrý den, naše obec se rozhodla, že budeme svážet skleněný odpad od domácností a pro tu příležitost sháníme pytle cca o objemu 70l. Měly by být transparentní, aby bylo vidět co je uvnitř – budou rozdány lidem. Co mi můžete doporučit a za jakou cenu tyto pytle prodáváte, případně prosím uveďte i množstevní slevu, ...
Dodávky jednorázového plastového nádobí 2022
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky jednorázového plastového nádobí v požadované struktuře dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace po dobu jednoho roku od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Dynamický nákupní systém pro průběžné a opakované nákupy obalového materiálu na jídlo a potraviny
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona pro průběžné a opakované nákupy jednorázového materiálu k použití při přípravě a konzumaci jídla a potravin.
Rozšíření retroreflexních prvků do obcí 2021
Předmětem zakázky je vybavení 800 obcí ČR zásobníky a retroreflexními samolepkami.
Dynamický nákupní systém na dodávky odpadních pytlů, potravinových sáčků a fólií 2022 - 2024
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky odpadních pytlů, potravinových sáčků a fólií. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je průběžné uspokojení potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů dodávkami odpadních pytlů, potravinových sáčků a fólií.
Prevence a separace odpadů v Mikroregionu Luhačovské Zálesí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob a kontejnerů na oddělený sběr odpadů, dodávka znovupoužitelného nádobí s příslušenstvím dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy, a stavební práce dle projektové dokumentace, jež tvoří přílohu č. 6 a 7 zadávací dokumentace a dle výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu ...
Kontejnery na ostrý odpad
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky nových, nepoužitých kontejnerů na ostrý odpad po dobu 24 měsíců dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.