Nákup ELTO pro vytápění objektů PP ČR 2020-2022
Předměte ZŘ je dodávka extra lehkého topného oleje pro vytápění objektů PP ČR na dobu do konce topné sezóny 2021-2022, t.j. do 31. května 2022.
Dodávky motorového oleje v cisternových dodávkách 2021 - 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky motorového oleje výkonové třídy API CF-4/SG, viskozitní třídy SAE 15W/40, počínaje 1.1.2021, pro organizační složky zadavatele uvedené v příloze č. 1 Závazného vzoru smlouvy v předpokládaném množství 1 107 000 litrů za 36 měsíců (tzn. cca 369 000 litrů ročně) na základě provozní potřeby zadavatele. Motorový ...
Dodávky lehkého topného oleje pro období 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lehkého topného oleje (dále jen „TOEL“), pro organizační složky zadavatele v předpokládaném množství 6 300 000 litrů za 36 měsíců (tzn. cca 2 100 000 litrů ročně) na základě provozní potřeby zadavatele. Vybraný dodavatel zahájí plnění předmětu veřejné zakázky k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po ...
Zavedení - DNS-Centrální pořízení olejů, maziv a provozních kapalin pro leteckou a pozemní techniku
Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení provozu letecké a pozemní techniky AČR a armád členských států NATO dle požadavků technické dokumentace výrobců letecké a pozemní techniky a zabezpečení čištění, mazání a konzervaci zbraní povolenými druhy zbraňových, čisticích, a konzervačních prostředků s platnou kvalifikací pro zbraně AČR, ...
Dodávky mazadel
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek mazadel s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění údržby zařízení zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2020 – 09/2024. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní, bude postupováno dle ...
Poptávám motorový olej značky Silkolene Chatsworth
Poptávám motorový olej značky Silkolene Chatsworth 40 Classic.
Odolov - TOEL 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje (dále jen „TOEL“) do nadzemních zásobníků (2x 35 000 litrů) pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 300 000 litrů po dobu účinnosti Rámcové dohody, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. TOEL musí splňovat jakostní parametry a podmínky specifikované ...
Rostlinné oleje, Polsko
Dobrý den, jsme společnost prodávající rostlinné oleje pro technické účely (sójové, slunečnicové a řepkové). Hledám odběratele, kontaktujte mě prosím.
Dodávky chladící kapaliny pro autobusy - II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky chladicí kapaliny určené pro použití v městských autobusech zadavatele v přibližném množství 230 tisíc litrů ročně (dle skutečné spotřeby), a to včetně dopravy na výdejní místa zadavatele na území hl. m. Prahy.
Oleje, mazivo a provozní kapalina pro leteckou techniku AČR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 druhů olejů, 1 druhu maziva a 1 druhu provozní kapaliny určených pro zabezpečení provozu letecké techniky AČR a armád členských států NATO dle požadavků technické dokumentace výrobců letecké techniky, které upravují záruční a pozáruční provozní podmínky této techniky.
Servisná chémia
Nákup servisnej chémie (tepelne odolné spreje, lepiace a tesniace tmely, rozpúšťadlá, kvapalina na čistenie chladičov, lepidlá, odmasťovače, elastické tesniace tmely, teplotne odolné tuky a mazadlá, spreje na ochranu pred koróziou, sprej na ochranu elektrických konektorov, odstraňovače korózie a pod.).
Servisná chémia a príslušenstvo
Nákup servisnej chémie (tepelne odolné spreje, lepiace a tesniace tmely, rozpúšťadlá, kvapalina na čistenie chladičov, lepidlá, odmasťovače, elastické tesniace tmely, teplotne odolné tuky a mazadlá, spreje na ochranu pred koróziou, sprej na ochranu elektrických konektorov, odstraňovače korózie a pod.).
Odolov - dodávky TOEL 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje (dále jen „TOEL“) do nadzemních zásobníků (2x 35 000 litrů) pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 300 000 litrů po dobu platnosti Rámcové dohody do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání finančního limitu 8400000,00 Kč bez DPH.
Dodávky chladicí kapaliny pro autobusy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky chladicí kapaliny určené pro použití v městských autobusech zadavatele v přibližném množství 230 tisíc litrů ročně (dle skutečné spotřeby), a to včetně dopravy na výdejní místa zadavatele na území hl. m. Prahy. Zadavatel je oprávněn jakkoliv shora uvedené množství snížit, přičemž vybranému účastníkovi ...
Poptávám aditiva do benzínu
Poptávám aditiva do benzínu.
Rôzne chemické výrobky
Predmetom zákazky je dodanie rôznych chemických výrobkov používaných pri oprave a údržbe vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je definovaná v týchto súťažných podkladoch.
Dodávky strojních olejů a plast. maziv - SPECIÁL
Předmětem veřejné zakázky je dodávka olejů a maziv
Dodávka olejov a prevádzkových kvapalín pre motorové vozidlá
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky olejov a prevádzkových kvapalín pre motorové vozidlá domácej a zahraničnej produkcie pre letné a zimné použitie bližšie špecifikovanej v Opise predmetu zákazky vrátane súvisiacich služieb.
Oleje a mazivá pre potreby DPB, a.s.
Predmetom zákazky je dodanie olejov a máziv pre vozidlá MHD a ostatnú prevádzkovú potrebu DPB, a.s.. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je definovaná v týchto súťažných podkladoch. Prípadné odvolávky na konkrétneho výrobcu, značku, typ sú uvedené len ako príklad, verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty.
Dodávky kapalných maziv pro motorová vozidla
Předmětem veřejné zakázky rozdělené na část 1 s názvem „Dodávky kapalných maziv pro motorová vozidla“ a část 2 s názvem „Dodávky kapalných maziv třídy 20F pro automatické převodovky motorových vozidel “ je uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek kapalných maziv pro motorová vozidla.
Oleje, maziva a provozní kapalina pro leteckou techniku AČR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 druhů olejů, 2 druhů maziv a 1 druhu provozní kapaliny, které jsou určeny pro zabezpečení provozu letecké techniky AČR a armád členských států NATO dle požadavků technické dokumentace výrobců letecké techniky, které upravují záruční a pozáruční provozní podmínky této techniky, splňujících jakostní parametry ...
Nákup eLTO pro vytápění objektů PP ČR 2018-2020
Dodávka eLTO pro vytápění objektů PP ČR.
Věznice Odolov – dodávky TOEL  2018
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje (dále jen „TOEL“) do nadzemních zásobníků (2x 35 000 litrů) pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 400 000 litrů po dobu účinnosti Rámcové dohody, která je přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace.
Dodávky topného oleje extra lehkého
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky topného oleje extra lehkého (TOEL-N), kód nomenklatury 27101941 pro kotelny provozované Armádní Servisní, příspěvkovou organizací.
Oleje a maziva Shell, Polsko
Informuji vás, že HAND Sp z o.o. Sp. K je strategickým distributorem olejů a maziv Shell. Naše nabídka zahrnuje všechny hlavní automobilová a průmyslová maziva a oleje vyráběné v rafinériích Shell v celé Evropě.