LC1: Obrazovky
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných položiek: LC1: Obrazovky LC2: Tribúny Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky.
V420 - modernizace (P.0519), I. Etapa p.b. 504 - TR HBM, stavebně-montážní práce
V420 - modernizace (P.0519), I. Etapa p.b. 504 - TR HBM, stavebně-montážní práce
Ekologizace Teplárny Přerov - Manipulace a skladování paliva
Výstavba skladovací haly pro skladování tuhého alternativního paliva, příjmového místa paliva a haly pro doúpravu paliva, příjezdových a obslužných komunikací vč. technologie doúpravy paliva a dopravy paliva do provozních zásobníků paliva multipalivového kotle K6.
GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov, stavební část
Předmětem Díla "GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov, stavební část" je vybudování anténních stožárů a základů technologických objektů základnových stanic BTS včetně souvisejících prací. Stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic o 32 lokalit BTS. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací ...
Realizácia prístrešku na techniku
Verejné obstarávanie je rozdelené na tri časti: časť I. Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno, časť II. Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, časť III. Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom. Navrhované objekty budú slúžiť na garážovanie automobilovej ...
Výroba a dodávky vybraných prvků městského mobiliáře
Předmětem veřejné zakázky je zejména dodávka prvků mobiliáře tj. zastávkových přístřešků, velkokapacitních košů a zábradlí. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž dodávky náhradních dílů k prvkům mobiliáře a výpůjčka montážních rámů pro sestavení zastávkového přístřešku. Zadavatel se v rámcové dohodě zaváže k minimálnímu odběru prvků mobiliáře (500 ...
Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace kovových regálů, vyhlídkové platformy a přehlídkového mola v rámci projektu s názvem Revitalizace UMPRUM - Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu, reg. č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří ...
G728 - výměna vík chladičů za korozivzdorné a umožnění revize výměníků
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace prací spočívající ve výměně horních vík a den z uhlíkové oceli u výměníků za horní víka a dna z korozivzdorné oceli. Současně s úpravami výměníků bude provedena montáž ocelových konstrukcí (závěsů) ve stavební části pro umožnění manipulace s těly chladičů během revizí, ...
Dodávky materiálů pro TSB  2021 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku stožárů a svítidel veřejného osvětlení vč. souvisejícího elektroinstalačního materiálu a příslušenství pro Technické sítě Brno, akciová společnost. Rámcová dohoda bude uzavřena pouze s jedním účastníkem zadávacího řízení. Technická specifikace je uvedena v přílohách rámcové dohody, ...
Rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúceho športového areálu v obci Zemianska Olča
Predmetom zákazky je rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúceho športového areálu. Jestvujúce zastrešenie s drevenou nosnou konštrukciou sa nachádza pred prevádzkovým objektom športového areálu. Jestvujúca konštrukcia zastrešenia bude demontovaná a nahradená modernou oceľovou konštrukciou pultového tvaru, a bude vyhotovená úprava terénu hľadiska s ...
Poptávám výrobu venkovního kovového schodiště
Poptávám výrobu venkovního železného /pozink/ schodiště, dle stěny baráku k balkonu, asi 2,5m výšky, šíře schodiště 70 cm.
Slezské zemské muzeum - skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr II
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového expozičního skleníku v k.ú. Nový Dvůr u Opavy.
Poptávám ocelové sloupy
Poptávám u vás cenovou nabídku na 6 ks. ocelových sloupů v délce 12 m pro venkovní osvětlení hřiště. Děkuji F. Topinka
Poptávám zhotovení přístřešku pro stání dvou automobilů
Poptávám zhotovení přístřešku pro stání dvou automobilů u rodinného domu. Plocha stání je vybudovaná se založenými betonovými patkami pro usazení sloupků. Informace o rozměrech v přiloženém dokumentu, kde lze najít pohledy - z hora, boční a čelní.
Rekonstrukce chlazení zimního stadionu Slaný
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové technologie chlazení, která umožní minimalizovat množství nebezpečné látky - chladiva (čpavku) ze současných 5000 kg na nové množství 1750 kg. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou následující činnosti: ? Úprava stávajících základů pro nové kompresory ? Ocelová konstrukce vč. obslužné plošiny pod ...
Dodávky ocelových konstrukcí pro BTS
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ocelových konstrukcí pro transformační stanice 22kV - 35kV / 1x400kVA na betonových sloupech s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu ocelových konstrukcí pro BTS zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení ...
Poptávám firmu na výrobu a montáž částí mobilních domů
Poptávám firmu z Prahy nebo Středních Čech ( není to nezbytná podmínka ), která má výrobní prostory i zkušenosti a bude schopná výrábět i montovat naše mobilní domy z projektu MOBILNÍ BYDLENÍ. Konstrukce domu tvoří svařený rám z ocelových nosníků, panel z OSB desek vyplněný vatovou izoalcí a z vnější a vnitřní strany jsou pak další izolační desky, ...
Pozáruční servis anténních nosičů
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, tj. komplexní pozáruční servis anténních nosičů a střešních nástaveb. Zhotovitel bude poskytovat a provádět tyto služby: a) Zabezpečení pravidelných běžných prohlídek anténních nosičů a střešních nástaveb způsobem definovaným v příloze č. 2 této dohody. Lokality, počty a typy zařízení jsou uvedeny v ...
Výmena a oprava balkónových zábradlí VB A a VB B VM Ľ. Štúra Mlyny UK
Predmetom zákazky je výmena a oprava balkónových zábradlí výškových blokov A a B vo VM Ľ. Štúra Mlyny UK Bratislava. Podrobné informácie sú k dispozícií v súťažných podkladoch a v ich prílohách, ktoré sú dostupné na stiahnutie na webovej adrese https://www.evoservis.sk/uniba/prehled_zakazek.php a na profile verejného obstarávateľa ...
Poptávám realizaci schodiště a balkonového zábradlí
Poptávám zhotovení schodiště + balkónové zábradlí. Realizace by byla z jara roku 2021. Balkónové zábradlí + madla u schodiště bych požadoval z nerezu , konstrukci schodiště z pozinku a schodnice ( nášlapy ) z pozinku s dírkami , aby se nedržela voda. Realizace by byla v Olomouci. Děkuji za odpověď. Miroslav Vrbka
Hranice - cyklověž
Předmětem veřejné zakázky je výstavba parkovacího systému cyklověže, automatického parkovacího zařízení pro jízdní kola, v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Hranicích. Jedná se o samostatný, bezobslužný parkovací systém pro 118 kol, který bude v provozu 24 hodin denně s efektivním využitím místa, kde na betonovém základu bude stát ...
Dodávky ocelových kontstrukcí pro BTS
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ocelových konstrukcí pro transformační stanice 22kV - 35kV / 1x400kVA na betonových sloupech s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu ocelových konstrukcí pro BTS zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení ...
Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno
Verejný obstarávateľ verejne obstaráva výber zhotoviteľa pre Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Teleskopická tribuna pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě
dodávka a montáž teleskopické tribuny včetně čalouněných křesel
Mostní provizorium
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zakoupení 1 soupravy obousměrného mostního provizoria v délce 108 metrů určené k provizornímu vedení dopravy až do výhradní hmotnosti 38 tun. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín ...