Priehradové pozinkované stožiare VVN – Výstavba 110 kV, Snina - Sobrance
Oceľová priehradová konštrukcia skrutkovaná, žiarovo pozinkovaná, vyrobená min. v triede EXC 3 podľa STN EN1090-2.
V420 - modernizace, stavebně-montážní práce
Stavebně-montážní práce u akce V420 - modernizace (P.0519) - II. Etapa TR HRA - p. b. č. 137
Rozhľadňa Dolná Nitra
Ide o novostavbu rozhľadňa, ktorá bude lokalizovaná za hranicou zastavaného územia obce Golianovo ako súčasť cyklochodníka. Objekt bude prístupný zo spevnenej účelovej komunikácie. Objekt nevyžaduje budovanie inžinierskych sietí. Ide o dvojpodlažný objekt rozhľadne, max. pôd. rozmerov 15,000x15,000m, zlepených drevených nosníkov osadených na 4 ...
GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř, stavební část
Předmětem je vybudování anténních stožárů vč. jejich základů a základů technologických objektů základnových stanic BTS včetně souvisejících prací. Stavba „GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř“ rozšiřuje síť pozemních základnových stanic o 9 ks nových BTS a modernizaci 1 ks stávající BTS. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je ...
Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: vnitřní stavební úpravy budovy ZŠ, nové dispoziční úpravy 1.NP, 2.NP a části sklepa, přístavba a nástavba, nový krov, střecha zateplení fasády, nové ocelové únikové schodiště do venkovního prostoru, nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektro a topení, ...
Průlezové lutny a poklopy
Předmětem veřejné zakázky je výrobek dle výkresové dokumentace - průlezová lutna + uzávěr (poklop). Požadované množství: LUTNA PRŮLEZOVÁ 800 x 1000 MM - 205 KS LUTNA PRŮLEZOVÁ 630 x 1500 MM - 40 KS POKLOP LUTNOVÝ 800 MM - 50 KS Více informací uvedeno v Zadávací dokumentaci.
Oceľové zvodidlá vrátane príslušenstva
Predmetom zákazky sú "Oceľové zvodidlá vrátane príslušenstva" s dodaním do miest určenia patriacich do pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
Výmena mobilných tribún
Viď časť č. II.2.4 tohto oznámenia. Opis predmetu zákazky je uvedený pre každú časť zákazky samostatne.
EYOF 2022 - mobilné tribúny, pódiá - prenájom
Predmetom zákazky je prenájom mobilných tribún a pódií v množstve a podľa technickej špecifikácie uvedenej v časti B.1 Opis predmetu zákazky pre časť č. 1a a časť č. 2, zúčastniť sa obhliadky a zabezpečiť zameranie, dodávku, rozloženie, zloženie na mieste dodania, servis a odvoz mobilných tribún a pódií a prílohy č.2_Návrh uchádzača na plnenie ...
V487/488 - zdvojení vedení, stavebně-montážní práce
Stavebně-montážní práce u akce "V487/488 - zdvojení vedení (P.0391)" Zakázka je rozdělena na 3. části
Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení- oceľových zvodidiel v k.ú. Dolná Tižina
Predmet zákazky spočíva v osadenia záchytných bezpečnostných zariadení na ceste III. triedy č. III/2074 v obci Dolná Tižina. Navrhované stavebné práce pri osádzaní oceľového zábradlia predstavujú taktiež vybudovanie resp. dobetonávku rímsy oporného múru. Stavebné úpravy bude realizované v staničení cca 0,842 až 1,271 km cesty III/2074.
Dodávky kolejnic pro tramvajové tratě a tratě metra
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky kolejnic typu NT1, B1, B3, 49E1, 60E1, 60R1 a 60R2 pro tramvajové tratě a tratě metra a související činnosti pro Zadavatele. Vybraný dodavatel bude povinen dle objednávek Zadavatele zajistit výrobu a dodávku kolejnic. Přesná specifikace plnění této veřejné zakázky vyplývá z Přílohy č. 1 - č. 4 ...
Dodávky příhradových stožárů VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění stožárů VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách stožárů VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 07/2023 - 07/2029. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní ...
Dodávka patic do veřejného osvětlení
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření jedné rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky patic stožárů do veřejného osvětlení po potřeby úseku servisu a údržby veřejného osvětlení Zadavatele.
Novostavba tribúny
Predmetom zákazky je vybudovať kryté sedenie pre 320 miest a zvýšiť kapacitu na sedenie, zlepšiť komfort divákov. Štadión obce Bešeňová v prípade nepriaznivého počasia nemá krytú tribúnu na sedenie a diváci majú k dispozícii len miesta na státie. Po zrealizovaní tribúny sa zvýši komfort divákov o prekryté sedenie.
Tribuna SK Braškov - stavební úpravy - II
Výstavba divácké tribuny, která bude nahrazovat stávající nevyhovující přístřešek.
Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku
Nákup troch kusov plávajúcich plošín osadených hydraulickým rýpadlom s pásovým podvozkom, ktoré budú slúžiť na ťaženie štrkových a jemných sedimentov a na ich nakládku do člnov alebo lodí. Zároveň bude slúžiť na vykládku týchto materiálov z člnov a lodí v mieste depónie.
Poptávám silniční a mostní zábradlí
Poptávám cenovou nabídku: - zábradlí silniční lankové dodávka a montáž 58.5m - zábradlí mostní se svislou výplní dodávka a montáž 56m
Rámcová dohoda Stožáry pro dopravní a telematické systémy
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka stožárů, výložníků a příslušenství pro dopravní a telematické systémy, včetně příslušných dokumentů. Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem dle § 134 ZZVZ Postup bez obnovení soutěže. Zadavatel bude vyzývat vybraného dodavatele na základě Výzev k dílčímu plnění.
Dodávka patic do veřejného osvětlení
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření jedné rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky patic stožárů do veřejného osvětlení po potřeby úseku servisu a údržby veřejného osvětlení Zadavatele.
Nákup 1 kusu teleskopického stožáru s příslušenstvím - opakovaná
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu teleskopického stožáru s příslušenstvím.
Vypracovanie statických posudkov na portáloch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je vypracovanie nezávislého posudku na inžinierskych objektoch - oceľových statických portáloch, ktoré sú v správe verejného obstarávateľa a návrh riešení a opatrení na základe statického posudku. Podrobné informácie o opise predmetu zákazky sa nachádzajú v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Poptáváme dodávku sloupu na fotbalové hřiště
Potrebujeme jeden stĺp na futbalové ihrisko pre dva reproduktory a jedno pouličné osvetlenie. Výška stĺpu je max. 5 metrov.
Poptávám stožáry
Poptávám 4ks stožárů typ - 0402513360 KK 2,5, kdy by bylo možno si vyzvednout, platba možno i hotově, Děkuji Becha
Nákup 1 kusu teleskopického stožáru s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu teleskopického stožáru s příslušenstvím.