Poptávám dělící stěny do výrobní haly
Dobrý den, poptáváme dělící stěny do výrobní haly na oddělení prostoru. Děkuji a jsem s pozdravem Lukáš Frčka
Modulární systém ocelových roštů mostovky TMS
Předmětem VZ je dodání celkem 460 kusů modulů modulárního systému ocelových roštů mostovky těžké mostové soupravy (dále také „modulární systém“) včetně 6600 kusů svorníků, podložek a matic. Modulární systémy budou sloužit jako součást mostního provizoria - těžké mostové soupravy (dále také „TMS“) pro řešení krizových situací a likvidaci jejich ...
Dodávky příhradových stožárů VVN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění stožárů VVN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách stožárů VVN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2023 - 10/2029. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní ...
I131 - 1,2YP10B01 - Úprava izolací pro PPK dle BT002/2
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající zejména v demontáži původní izolace a ocelové konstrukce a jejich transport k likvidaci, odpojení a demontáž instrumentace SKŘ a kabeláže elektro včetně opětovného připojení a zajištění potřebných revizí a odzkoušení, výroba nové ocelové konstrukce a ...
Výstavba kontajnerových stojísk zberných nádob
Výstavba kontajnerových stojísk zberných nádob za účelom zamedzenia prístupu divo žijúcich zvierat ku komunálnemu odpadu.
Nákup mobilního jeviště a jevištní technika
Předmětem VZ je dodávka kompletního mobilního jeviště včetně boční závěsné věže.
Divadelná technológia divadla Aréna – Oceľová konštrukcia javiska
V javiskovej technológii sa nachádzajú aj oceľové konštrukcie lávok a nosný rošt povraziska. Lávky majú okrem komunikačnej funkcie aj funkciu technologickú, slúžia pre umiestnenie pracovného osvetlenia, scénického osvetlenia a ozvučenia. Súčasne slúžia ako prístupová plocha pre servis a údržbu prospektových ťahov, javiskovej technológie, ...
MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central, Divadelní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka divadelní technologie v rámci rekonstrukce části objektu č.p. 824 v Denisově ulici č. or. 47, která byla adaptována jako kino Central (dále také jen Dodávka). Cílem rekonstrukce je vytvořit víceúčelový sál se zázemím pro výstavní, veřejné a technicko-administrativní funkce: divadlo, kino s kapacitou 150 ...
Kontroly a prohlídky ocelových konstrukcí
Předmětem plnění VZ je zajištění služeb spočívajících v provádění kontrol a prohlídek v oblasti ocelových konstrukcí v objektech Nemocnice Na Homolce.
Rozhľadňa Dolná Nitra
Ide o novostavbu rozhľadňa, ktorá bude lokalizovaná za hranicou zastavaného územia obce Golianovo ako súčasť cyklochodníka. Objekt bude prístupný zo spevnenej účelovej komunikácie. Objekt nevyžaduje budovanie inžinierskych sietí. Ide o dvojpodlažný objekt rozhľadne, max. pôd. rozmerov 15,000x15,000m, zlepených drevených nosníkov osadených na 4 ...
Záchranné a požární schody
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nových záchranných a požárních schodů, homologovaných pro Českou republiku.
Trenčín, MS Kubra, technický priestor – dobudovanie zábradlí na rampy a schody
Predmetom technického zhodnotenia sú stavebné úpravy 29 muničných skladov. V logistickom priestore 2 sklady (č. 1, 2) o rozmere 68,0 m x 14,0 m a v technickom priestore 26 skladov o rozmere 68,0 m x 14,0 m a jeden sklad o rozmere 48,0 m x 14,0 m. Z hľadiska dodržania BOZP tento projekt rieši návrh odnímateľných oceľových zábradlí na všetkých ...
Dodávky příhradových stožárů VVN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění stožárů VVN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách stožárů VVN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2023 - 10/2029. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní ...
Priehradové pozinkované stožiare VVN – Výstavba 110 kV, Snina - Sobrance
Oceľová priehradová konštrukcia skrutkovaná, žiarovo pozinkovaná, vyrobená min. v triede EXC 3 podľa STN EN1090-2.
V420 - modernizace, stavebně-montážní práce
Stavebně-montážní práce u akce V420 - modernizace (P.0519) - II. Etapa TR HRA - p. b. č. 137
Rozhľadňa Dolná Nitra
Ide o novostavbu rozhľadňa, ktorá bude lokalizovaná za hranicou zastavaného územia obce Golianovo ako súčasť cyklochodníka. Objekt bude prístupný zo spevnenej účelovej komunikácie. Objekt nevyžaduje budovanie inžinierskych sietí. Ide o dvojpodlažný objekt rozhľadne, max. pôd. rozmerov 15,000x15,000m, zlepených drevených nosníkov osadených na 4 ...
GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř, stavební část
Předmětem je vybudování anténních stožárů vč. jejich základů a základů technologických objektů základnových stanic BTS včetně souvisejících prací. Stavba „GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř“ rozšiřuje síť pozemních základnových stanic o 9 ks nových BTS a modernizaci 1 ks stávající BTS. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je ...
Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: vnitřní stavební úpravy budovy ZŠ, nové dispoziční úpravy 1.NP, 2.NP a části sklepa, přístavba a nástavba, nový krov, střecha zateplení fasády, nové ocelové únikové schodiště do venkovního prostoru, nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektro a topení, ...
Průlezové lutny a poklopy
Předmětem veřejné zakázky je výrobek dle výkresové dokumentace - průlezová lutna + uzávěr (poklop). Požadované množství: LUTNA PRŮLEZOVÁ 800 x 1000 MM - 205 KS LUTNA PRŮLEZOVÁ 630 x 1500 MM - 40 KS POKLOP LUTNOVÝ 800 MM - 50 KS Více informací uvedeno v Zadávací dokumentaci.
Oceľové zvodidlá vrátane príslušenstva
Predmetom zákazky sú "Oceľové zvodidlá vrátane príslušenstva" s dodaním do miest určenia patriacich do pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
Výmena mobilných tribún
Viď časť č. II.2.4 tohto oznámenia. Opis predmetu zákazky je uvedený pre každú časť zákazky samostatne.
EYOF 2022 - mobilné tribúny, pódiá - prenájom
Predmetom zákazky je prenájom mobilných tribún a pódií v množstve a podľa technickej špecifikácie uvedenej v časti B.1 Opis predmetu zákazky pre časť č. 1a a časť č. 2, zúčastniť sa obhliadky a zabezpečiť zameranie, dodávku, rozloženie, zloženie na mieste dodania, servis a odvoz mobilných tribún a pódií a prílohy č.2_Návrh uchádzača na plnenie ...
V487/488 - zdvojení vedení, stavebně-montážní práce
Stavebně-montážní práce u akce "V487/488 - zdvojení vedení (P.0391)" Zakázka je rozdělena na 3. části
Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení- oceľových zvodidiel v k.ú. Dolná Tižina
Predmet zákazky spočíva v osadenia záchytných bezpečnostných zariadení na ceste III. triedy č. III/2074 v obci Dolná Tižina. Navrhované stavebné práce pri osádzaní oceľového zábradlia predstavujú taktiež vybudovanie resp. dobetonávku rímsy oporného múru. Stavebné úpravy bude realizované v staničení cca 0,842 až 1,271 km cesty III/2074.
Dodávky kolejnic pro tramvajové tratě a tratě metra
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky kolejnic typu NT1, B1, B3, 49E1, 60E1, 60R1 a 60R2 pro tramvajové tratě a tratě metra a související činnosti pro Zadavatele. Vybraný dodavatel bude povinen dle objednávek Zadavatele zajistit výrobu a dodávku kolejnic. Přesná specifikace plnění této veřejné zakázky vyplývá z Přílohy č. 1 - č. 4 ...