VŠCHT Praha – Propojení budov A a B dvěma můstky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby dvou spojovacích můstků mezi budovami A a B VŠCHT Praha v ulici Studentská a to dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, autor projektu: ov architekti s.r.o., Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. ...
Pořízení kulatých stožárů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Vyhliadková veža, Horné Lazy - Brezno
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe VYHLIADKOVÁ VEŽA, HORNÉ LAZY - BREZNO Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov. Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác a projektovej dokumentácie tvorí prílohu tejto časti súťažných podkladov a je vložená v elektronickej podobe vo ...
Kontejner ubytovací
Předmětem VZ je v souladu s § 131 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky ubytovacích kontejnerů s příslušenstvím umožňujících denní a noční odpočinek v polních podmínkách, přepravitelnost a stohovatelnost.
Drobné válcované kolejivo 2019-2021
Dodávky drobného válcovaného kolejiva pro zabezpečení provozuschopnosti dopravní cesty, a to do dvou středisek svrškového materiálu zadavatele uvedených v čl. 5.2 zadávací dokumentace.
SEZ, dokončení výstavby ekokontejmentu na rtuťových lokalitách Spolchemie
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Dokončení výstavby ekokontejmentu na rtuťových lokalitách v areálu společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem“, zpracované společností SUNCAD, s.r.o. v srpnu 2017, která je přílohou č. 3 ZD.
Dynamický nákupní systém pro atypické a historické stožáry veřejného osvětlení
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky atypických a historických stožárů veřejného osvětlení pro potřeby zadavatele. Podrobně bude předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních, platebních a dalších podmínek, vždy vymezen ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Pořízení kulatých stožárů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Poptávám výrobu ocelových schodů
Poptávám výrobu ocelových schodů v rozměrech - výška otvoru stavebního 220cm a délka otvoru stavebního 198cm.( Takže délka bočnice schodiště cca 3m). Schody jsou rovné jednoduché (ne točivé). Na nášlapy bych chtěla dlaždice o výšce 3-4cm, pod dlaždice nosná plná ocel nebo s otvory. Schody svařené a pozink, bez zábradlí.
Pořízení ohraněných stožárů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky ohraněných stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Priehradové pozinkované stožiare VVN - Rekonštrukcia 110 kV č. 6840 Lemešany - Zámutov
Priehradové pozinkované stožiare VVN - oceľová konštrukcia skrutkovaná, žiarovo pozinkovaná z valcovaných rovnoramenných uholníkov a plechov, oceľ kvality S355, skrutky podľa DIN 7990, matice podľa DIN 555, podložky podľa DIN 126, DIN 127, DIN 7989 oceľ kvality 8.8. Stožiar pozostáva z drieku hlavice s konzolami, držiakom zemného lana a ...
Dodávky kolejnic - třída oceli R260
Předmětem VZ jsou centrální dodávky kolejnic třídy oceli R260.
Poptávám ocelové rošty
Poptávám ocelové rošty: 1340mm x1000mm........8x 1420mm x850mm.........2x 1290mm x1000mm,,,,,,,,23x 1260 x1065mm..........2x Výška roštu 40mm.
Hala na skladování potravin - zeleniny
Jde o demolici stávajícího objektu bývalého kravína a to včetně likvidaci suti. Stavbu nové ocelové konstrukce, opláštění PUR panely včetně sedlové střechy, novou podlahu, izolaci tepelnou i proti vlhkosti, elektroinstalaci, vzduchotechniku, nátěry, kanalizaci- odvod dešťové vody. okapy, hromosvody a vrata.
Ocelové díly, konstrukce, Austrálie
Dobrý den, hledáme firmu, která je schopna vyrábět oceli (řezání / svařování) a vyrábět celou řadu dílů od kolíků až po rámy přívěsů. Položky vyžadují pozinkování před expedicí. Založená australská firma s rostoucí roční poptávkou - detail www.tti.com.au
Hala ÚT 25x36
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu montované haly ÚT 25x36 včetně příslušenství a dokumentace.
Výroba a dodávka ocelových stožárových konstrukcí pro venkovní vedení 400 kV
Výroba a dodávka ocelových stožárových konstrukcí pro venkovní vedení 400kV.
Školní statek Roudnice n. L. – rekonstrukce chmelnic – konstrukce II
Předmětem plnění je rekonstrukce nosních konstrukcí chmelnic na 10 ti pozemcích v k.ú. Vědomice o celkové výměře 8,135 ha. Jedná se o montáž nových sloupů, lan a patek při obnově poškozených chmelnic.
Poptáváme ocelovou halu
Poptáváme ocelovou halu o rozměrech 54 - 60 m délka, šířka 18 m a výška 6 m v dobrém stavu.
Sloupy veřejného osvětlení, Rakousko
Žádáme vás, abyste jmenovali společnosti v České republice, které mohou nabídnout sloupy veřejného z oceli v cylindricky odsazeném popř. také v kónickém tvaru. Děkujeme za snahu. S přátelským pozdravem TechTom GmbH
Poptáváme ocelové pásoviny
Poptáváme ocelové pásoviny. Pásovina 250x20, 42 m, pásovina 250x25, 54 m, pásovina 300x30, 54 m, pásovina 350x30, 54 m, pásovina 110x5, 18m. Jakost S235JR.
Dodávky konzoloviny pro NN a SDOK
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek konzoloviny pro NN a SDOK. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výsledkem bude v každé Části uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 48 měsíců s vybranými maximálně třemi ...
Priemyselná zóna  Kežmarok, Pradiareň II.etapa
Predmetom zákazky je Priemyselná zóna Kežmarok, Pradiareň II.etapa.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Přepravní klece
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky přepravních klecí, konkrétně se jedná o přepravní klece velké v různých modifikacích, přepravní klece malé v různých modifikacích, přepravní klec skříňovou uzamykatelnou a přepravní klec velkou vnitro objektovou a dále dodávky náhradních dílů pro přepravní klece velké a přepravní klece malé a poskytování ...
Poptáváme realizaci autobusové čekárny pro obec
Poptáváme realizaci autobusové čekárny pro obec o rozměrech cca 150 x 300 cm, prosklená nebo polykarbonátová výplň, kovová konstrukce.Termín dodání do 15.08.2018.