Poptáváme dodávku a montáž hangáru
Poptáváme dodávku a montáž hangáru včetně dokumentace pro stavební řízení , ocelová konstrukce a oláštění nezateplená. rozměr 18 x 24m.posuvná vrata šíře 22 m , výška 3,5 m, sněhová oblast 4
Poptáváme montovaný přístřešek
Poptáváme montovaný přístřešek bez bočního opláštění o rozměru 25x 15 metrů a výšce 4-5 metrů , na předem připravenou základovou plochu .
Plávajúce ostrovy
Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia 6 ks plávajúcich ostrovov - plávajúcich železobetónových pontónov, ktoré budú slúžiť ako hniezda pre rybára riečneho a oddychové plochy pre vodné vtáctvo (ďalej aj ako "plávajúce zariadenia"), a to v súlade s technickou špecifikáciou, požadovanými parametrami a vlastnosťami predmetu zákazky, ...
Zdvojení vedení P.0407, Etapa I - V431/831, stavebně-montážní práce
V432/429 - zdvojení vedení (P.0407), Etapa I - V431/831, stavebně-montážní práce
Novostavba skladovací haly s administrativní přístavbou
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba novostavby skladovací haly s administrativní přístavbou dle zadávacích podmínek.
Fixný oceľový zahradzovací stĺpik s prírubou
Predmetom zákazky je nákup a dodanie funkčných zahradzovacích stĺpikov pre potreby Hlavného mesta. Predmetom zákazky nie je ich osadenie. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. súťažných podkladov.
Odpadové centrum Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je modernizace areálu odpadového centra Olomouc situovaného v areálu Chválkovice I ve správě Technických služeb města Olomouc (dále jen „TSmO“), vč. související technické infrastruktury inženýrských sítí vč. technologických zařízení, dopravní infrastruktury, nového oplocení a nezbytných navazujících připojení na řady. V ...
Prístrešky električkových zastávok
Predmetom zákazky je osadenie zastávkových prístreškov na električkových zastávkach MHD . Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Opravy základů stožárů
Opravy základů a konstrukcí příhradových stožárů z konstrukční oceli a oceli Atmofix pro nadzemní elektrická vedení vvn, vn, nn, opravy základů a konstrukcí distribučních stožárových trafostanic, opravy hlavních a pomocných konstrukcí v rozvodnách a transformovnách vvn / vn a vn, včetně zajištění dodávek materiálu.
LC1: Obrazovky
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných položiek: LC1: Obrazovky LC2: Tribúny Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky.
V420 - modernizace (P.0519), I. Etapa p.b. 504 - TR HBM, stavebně-montážní práce
V420 - modernizace (P.0519), I. Etapa p.b. 504 - TR HBM, stavebně-montážní práce
Ekologizace Teplárny Přerov - Manipulace a skladování paliva
Výstavba skladovací haly pro skladování tuhého alternativního paliva, příjmového místa paliva a haly pro doúpravu paliva, příjezdových a obslužných komunikací vč. technologie doúpravy paliva a dopravy paliva do provozních zásobníků paliva multipalivového kotle K6.
GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov, stavební část
Předmětem Díla "GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov, stavební část" je vybudování anténních stožárů a základů technologických objektů základnových stanic BTS včetně souvisejících prací. Stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic o 32 lokalit BTS. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací ...
Realizácia prístrešku na techniku
Verejné obstarávanie je rozdelené na tri časti: časť I. Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno, časť II. Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, časť III. Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom. Navrhované objekty budú slúžiť na garážovanie automobilovej ...
Výroba a dodávky vybraných prvků městského mobiliáře
Předmětem veřejné zakázky je zejména dodávka prvků mobiliáře tj. zastávkových přístřešků, velkokapacitních košů a zábradlí. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž dodávky náhradních dílů k prvkům mobiliáře a výpůjčka montážních rámů pro sestavení zastávkového přístřešku. Zadavatel se v rámcové dohodě zaváže k minimálnímu odběru prvků mobiliáře (500 ...
Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace kovových regálů, vyhlídkové platformy a přehlídkového mola v rámci projektu s názvem Revitalizace UMPRUM - Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu, reg. č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří ...
G728 - výměna vík chladičů za korozivzdorné a umožnění revize výměníků
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace prací spočívající ve výměně horních vík a den z uhlíkové oceli u výměníků za horní víka a dna z korozivzdorné oceli. Současně s úpravami výměníků bude provedena montáž ocelových konstrukcí (závěsů) ve stavební části pro umožnění manipulace s těly chladičů během revizí, ...
Dodávky materiálů pro TSB  2021 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku stožárů a svítidel veřejného osvětlení vč. souvisejícího elektroinstalačního materiálu a příslušenství pro Technické sítě Brno, akciová společnost. Rámcová dohoda bude uzavřena pouze s jedním účastníkem zadávacího řízení. Technická specifikace je uvedena v přílohách rámcové dohody, ...
Rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúceho športového areálu v obci Zemianska Olča
Predmetom zákazky je rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúceho športového areálu. Jestvujúce zastrešenie s drevenou nosnou konštrukciou sa nachádza pred prevádzkovým objektom športového areálu. Jestvujúca konštrukcia zastrešenia bude demontovaná a nahradená modernou oceľovou konštrukciou pultového tvaru, a bude vyhotovená úprava terénu hľadiska s ...
Poptávám výrobu venkovního kovového schodiště
Poptávám výrobu venkovního železného /pozink/ schodiště, dle stěny baráku k balkonu, asi 2,5m výšky, šíře schodiště 70 cm.
Slezské zemské muzeum - skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr II
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového expozičního skleníku v k.ú. Nový Dvůr u Opavy.
Poptávám ocelové sloupy
Poptávám u vás cenovou nabídku na 6 ks. ocelových sloupů v délce 12 m pro venkovní osvětlení hřiště. Děkuji F. Topinka
Poptávám zhotovení přístřešku pro stání dvou automobilů
Poptávám zhotovení přístřešku pro stání dvou automobilů u rodinného domu. Plocha stání je vybudovaná se založenými betonovými patkami pro usazení sloupků. Informace o rozměrech v přiloženém dokumentu, kde lze najít pohledy - z hora, boční a čelní.
Rekonstrukce chlazení zimního stadionu Slaný
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové technologie chlazení, která umožní minimalizovat množství nebezpečné látky - chladiva (čpavku) ze současných 5000 kg na nové množství 1750 kg. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou následující činnosti: ? Úprava stávajících základů pro nové kompresory ? Ocelová konstrukce vč. obslužné plošiny pod ...
Dodávky ocelových konstrukcí pro BTS
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ocelových konstrukcí pro transformační stanice 22kV - 35kV / 1x400kVA na betonových sloupech s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu ocelových konstrukcí pro BTS zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení ...