Rámcová dohoda na dodávky kovového nábytku pro roky 2020 - 2021
Průběžné dodávky kovového nábytku v letech 2020 – 2021 včetně dopravy do místa plnění, montáže a instalace v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV.
Dodávka dílenského vybavení a nábytku
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka dílenského vybavení a nábytku.
Skupina zariadení A
Predmetom dodávky sú poloautomatické zariadenia určené na skladovanie liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a spotrebného materiálu vrátane poskytnutia záručného servisu. Predmet zákazky je rozdelený do 3 skupín. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky k jednotlivým častiam zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica –  nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...
Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov
1.Predmetom zákazky je dodávka automatických a poloautomatických zariadení vrátane riadiaceho systému a príslušného nevyhnutného príslušenstva, v rámci nového konceptu skladovania, vychystávania a evidencie liekov, spotrebného materiálu a ŠZM v súlade so Zmluvou uvedenou v časti F.3 Návrh Kúpnej zmluvy. 2.Súčasťou predmetu zákazky je ...
Kompaktní regálový systém
Předmětem veřejné zakázky je dodávka (včetně montáže a uvedení do provozu) kompaktního regálového systému v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Nový koncept procesu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a ŠZM
Nový koncept procesu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a ŠZM.
Pronájem regálových systémů
Zadavatel pro potřeby uložení svého knihovního fondu, který spravuje odbor Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny, si pronajal skladovací prostory na adrese: Nádražní 203, 250 64 Měšice, (okr. Praha-východ), a to na dobu 6 let. Ukládání knihovního fondu v pronajatých prostorách je dočasné, do doby, než zadavatel bude mít k dispozici ...
MS Praha – regály do prostor KSZ Praha v CSMS Hostivice
Pořízení pevných a posuvných policových regálů s kapacitou 1,2 bkm spisového materiálu ve spisovně, která je zapůjčena k užívání KSZ Praha v CSMS, Jiráskova 166, Hostivice, objekt IV. A, 2.NP. Součástí plnění je dodávka a montáž regálových systémů a to včetně zabudování kolejnic do podlah a provedení projektu skutečného provedení díla, a to v ...
Dodávka elektro stolů
Předmětem tohoto zadávacího řízení je pořízení elektro stolů konkrétně se jedná o elektro stoly samostatně stojící (20 ks) s pojízdnými zásuvkovými kontejnery (20 ks), a elektro stoly v sestavách po třech (27 ks, celkem 9 sad) pro vybavení elektro dílen. Technická specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí ...
Dodávka kovového nábytku do novostavby domu sociálních služeb v Pacově
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kovového nábytku a regálů a poskytnutí souvisejících služeb do novostavby domu sociálních služeb v Pacově.
Zdravotnícky nábytok
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka: Aseptické umývadlo Ideálka - vozík na operačné inštrumentárium Kovový regál 90 cm Kôš na stojan Nádoba na odpad so šliapadlom Nástenný ...
Dodávka skladovacích systémů
Předmětem zakázky je dodávka 2 kusů skladovacích systémů, konkrétně se jedná o vertikální skladovací systémy používané ke skladování, vychystávání a k výrobě.
Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení, 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce
Předmětem zakázky je pořízení vybavení pro odborné učebny SPŠE v Mohelnici, tj. dodání nábytku (skříní, nízkých skříněk, pracovních a dílenských stolů), ICT/AV (notebooků, IP kamer vnitřních a vnějších, dataprojektorů a projekčních pláten, ozvučení, tiskáren), obráběcích a tvářecích strojů (sloupová vrtačka a CNC frézka) a dále zajištění ...
Dodávka laboratorního nábytku pro ZF
Předmětem veřejné zakázky je dodávka převážně laboratorního nábytku za účelem modernizace výukových laboratoří a technického zázemí, pro soubor místností nacházejících se v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena v příloze č. 1: technická ...
Poptávám demontáž skladového regálu
Poptávám urgentní demontáž skladového regálu v objektu naší společnosti v Kopřivnici-Vlčovicích. Regál viz obrázek, demontáž musí proběhnout ideálně do 25.5.vč, v horším případě pak o víkendu 26-27.5. Prosím jen firmy s dostatkem zkušeností a vlastním vybavením. Zdvižnou techniku máme, řidiče taktéž.
Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem
Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 9 částí
Měřičský stůl pro FLD ČZU v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na ČZU
Předmětem plnění veřejné zakázky je sestava posuvného měřícího stolu na měření šířek letokruhů se software, stereomikroskopem a LED osvětlením. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách.
Automatizovaný systém riadenia skladových, logistických a výrobných kapacít
Predmet zákazky spočíva v nákupe automatizovaného systému riadenia skladových, logistických a výrobných kapacít v spoločnosti v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Súčasťou predmetu obstarávania je aj jeho dovoz, inštalácia a uvedenia do prevádzky, vrátane zaškolenia obslužného personálu, dodanie technickej ...
Samoobslužný systém na vracanie dokumentov – 3-košová verzia s triediacim zariadením a softvérom
Dodanie 1 ks tovaru, ktorým je samoobslužný systém na vracanie dokumentov, 3-košová verzia s triediacim zariadením a softvérom, vrátane dopravy, inštalácie, konfigurácie, zaškolenia, záručného a pozáručného servisu.
Dodávky plechového nábytku pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice
Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka skříní a regálů po dobu 36 měsíců dle věcné specifikace zadavatele, která vymezuje typ, vzhled, rozměry, užitné vlastnosti a použité materiály kovových skříní, regálů, dílenského nábytku z důvodu zajištění standardizace vzhledu a kvality vybavení v nemocnici.
Poptávám sklářské stoly
Poptávám sklářské stoly: - nosnost: 500 kg - rozměry: 1500 x 800 mm, výška: 760-800 mm - povrchová úprava desky – nehořlavý ohnivdorný povrch odolný pro práci s kahanem - zvýšený okraj – 100-120 mm – nehořlavý ohnivzdorný - úložný uzamykatelný box s1 zásuvkou a skříňka s 1 poličkou. Stůl sklářský zvýšený: - nosnost: 500 kg - rozměry: ...
Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory – dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení 4kmenových učeben, 3 odborných učeben, vybavení společné do všech učeben a do kabinetů, skladů, šatny. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technická specifikace“.
Laboratorní nábytek a vybavení pro High-tech technologicko-výukový pavilon FLD
Předmětem plnění je dodávka laboratorního nábytku a vybavení do nového výukového pavilonu FLD včetn jeho montáže a zprovoznění.
Nákup rotátorů
Předmětem je na dodávku a montáž 6 ks rotátorů.