Materiálno-technické vybavenie dielní
Časť č.1 Indukčný ohrev Časť č.2 Diagnostické zariadenia Časť č.3 Diagnostika podvozku, zdvíhacie zariadenia a pneuservis Časť č.4 Náradie a prípravky Časť č.5 Meranie a nastavovanie geometrie Časť č.6 Manipulačné zariadenia Časť č.7 Stroje na obrábanie a delenie materiálov Časť č.8 Zveráky Časť č.9 Dielensky nábytok Časť č.10 Pracovné ...
SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk – Rozšíření kapacity dílen odborného výcviku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojů a pomůcek (soustruh hrotový, univerzální frézka, testr akumulátorů, pneu-hydraulické zvedáky, vyvažovačka kol, montovačka pneumatik, ruční hydraulický zvedák, regloskop, vysokotlaký čistič, měření emisí, svářecí stroj, paletový vozík, mycí stůl, dílenské skříňě, sloupová vrtačka, pracovní stoly, ...
Dodávka kompaktních regálů do pobočky Čáslav
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kompaktních posuvných regálových systémů s těsněním pro účely uskladnění muzejních sbírek a publikací. Regály budou umístěny v nově vybudovaném depozitáři v pobočce NZM Čáslav. V modulu posuvných, neposuvných i stacionárních regálů je požadováno minimálně 6 úložných polic +sedmá má krycí ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...
Dodávka a instalace mobilních a stacionárních archivačních regálů včetně stavebních úprav
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a instalace mobilních a stacionárních archivačních regálů (dále též „Regálové systémy“), v objektu Ministerstva financí na adrese Voctářova 2145/9, Praha 8 - Libeň, požadované činnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD – Závazného návrhu kupní smlouvy (dále též „Závazný návrh kupní smlouvy“, nebo „smlouva“) a také ...
Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka a instalace regálového systému - pojízdných a stacionárních archivačních policových regálů včetně dopravy do nově vybudovaného depozitáře Krajské knihovny v Karlových Varech realizovaného v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních ...
Vnitřní vybavení nové budovy Krajské knihovny Vysočiny
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace kancelářského nábytku, atypického nábytkového vybavení a regálů. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: část 1 - Kancelářský nábytek část 2 - Atypické nábytkové vybavení část 3 - Regály Popis předmětu jednotlivých částí zakázky, jejich předpokládané hodnoty a místo plnění jsou ...
Rámcová dohoda na dodávky kovového nábytku pro roky 2020 - 2021
Průběžné dodávky kovového nábytku v letech 2020 – 2021 včetně dopravy do místa plnění, montáže a instalace v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV.
Dodávka dílenského vybavení a nábytku
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka dílenského vybavení a nábytku.
Skupina zariadení A
Predmetom dodávky sú poloautomatické zariadenia určené na skladovanie liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a spotrebného materiálu vrátane poskytnutia záručného servisu. Predmet zákazky je rozdelený do 3 skupín. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky k jednotlivým častiam zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica –  nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...
Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov
1.Predmetom zákazky je dodávka automatických a poloautomatických zariadení vrátane riadiaceho systému a príslušného nevyhnutného príslušenstva, v rámci nového konceptu skladovania, vychystávania a evidencie liekov, spotrebného materiálu a ŠZM v súlade so Zmluvou uvedenou v časti F.3 Návrh Kúpnej zmluvy. 2.Súčasťou predmetu zákazky je ...
Kompaktní regálový systém
Předmětem veřejné zakázky je dodávka (včetně montáže a uvedení do provozu) kompaktního regálového systému v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Nový koncept procesu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a ŠZM
Nový koncept procesu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a ŠZM.
Pronájem regálových systémů
Zadavatel pro potřeby uložení svého knihovního fondu, který spravuje odbor Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny, si pronajal skladovací prostory na adrese: Nádražní 203, 250 64 Měšice, (okr. Praha-východ), a to na dobu 6 let. Ukládání knihovního fondu v pronajatých prostorách je dočasné, do doby, než zadavatel bude mít k dispozici ...
MS Praha – regály do prostor KSZ Praha v CSMS Hostivice
Pořízení pevných a posuvných policových regálů s kapacitou 1,2 bkm spisového materiálu ve spisovně, která je zapůjčena k užívání KSZ Praha v CSMS, Jiráskova 166, Hostivice, objekt IV. A, 2.NP. Součástí plnění je dodávka a montáž regálových systémů a to včetně zabudování kolejnic do podlah a provedení projektu skutečného provedení díla, a to v ...
Dodávka elektro stolů
Předmětem tohoto zadávacího řízení je pořízení elektro stolů konkrétně se jedná o elektro stoly samostatně stojící (20 ks) s pojízdnými zásuvkovými kontejnery (20 ks), a elektro stoly v sestavách po třech (27 ks, celkem 9 sad) pro vybavení elektro dílen. Technická specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí ...
Dodávka kovového nábytku do novostavby domu sociálních služeb v Pacově
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kovového nábytku a regálů a poskytnutí souvisejících služeb do novostavby domu sociálních služeb v Pacově.
Zdravotnícky nábytok
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka: Aseptické umývadlo Ideálka - vozík na operačné inštrumentárium Kovový regál 90 cm Kôš na stojan Nádoba na odpad so šliapadlom Nástenný ...
Dodávka skladovacích systémů
Předmětem zakázky je dodávka 2 kusů skladovacích systémů, konkrétně se jedná o vertikální skladovací systémy používané ke skladování, vychystávání a k výrobě.
Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení, 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce
Předmětem zakázky je pořízení vybavení pro odborné učebny SPŠE v Mohelnici, tj. dodání nábytku (skříní, nízkých skříněk, pracovních a dílenských stolů), ICT/AV (notebooků, IP kamer vnitřních a vnějších, dataprojektorů a projekčních pláten, ozvučení, tiskáren), obráběcích a tvářecích strojů (sloupová vrtačka a CNC frézka) a dále zajištění ...
Dodávka laboratorního nábytku pro ZF
Předmětem veřejné zakázky je dodávka převážně laboratorního nábytku za účelem modernizace výukových laboratoří a technického zázemí, pro soubor místností nacházejících se v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena v příloze č. 1: technická ...
Poptávám demontáž skladového regálu
Poptávám urgentní demontáž skladového regálu v objektu naší společnosti v Kopřivnici-Vlčovicích. Regál viz obrázek, demontáž musí proběhnout ideálně do 25.5.vč, v horším případě pak o víkendu 26-27.5. Prosím jen firmy s dostatkem zkušeností a vlastním vybavením. Zdvižnou techniku máme, řidiče taktéž.
Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem
Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 9 částí
Měřičský stůl pro FLD ČZU v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na ČZU
Předmětem plnění veřejné zakázky je sestava posuvného měřícího stolu na měření šířek letokruhů se software, stereomikroskopem a LED osvětlením. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách.