D1 Rohlenka vlevo - provozování odpočívky
Hygienické podmínky budou zajištěny instalací mobilních automatických toalet ve formě sanitárních kontejnerů umístěných na zemní základový pás. Budou vybudovány potřebné inž. sítě. Součástí zakázky je vybudování zázemí pro odpadové hospodářství. Pouze nouzové toalety s nevyhovujícími hygienickými podmínkami na odpočívce Rohlenka - vlevo.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1)Traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, lopata, lopata s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, pracovné vidly s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, príves, reťazový nosič kontajnerov) 2)Vozidlo na zber BRKO 3)Multikára s hydraulickým ramenom 4)Kontajnery Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač ...
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7
Predmetom zákazky je : 1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A, v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného ...
Kontejnery nákladní-II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru nákladního – valník a 4 ks kontejnerů - vana (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2090 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 8030 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 116 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů o objemu 9 m3 a 21 ks kontejnerů o objemu 20 m3 a 1 ks štěpkovače. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na místa určená, která ...
Kontejner ubytovací
Předmětem VZ je v souladu s § 131 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky ubytovacích kontejnerů s příslušenstvím umožňujících denní a noční odpočinek v polních podmínkách, přepravitelnost a stohovatelnost.
Poptávám kancelářský kontejner na stavbu
Poptávám administrační kontejner na stavbu. Jedná se o stavební buňku spíše úzkou než širokou na snadný převoz. Děkuji nabídněte. Pavel Wollner, Opava
Vyšný Žipov – zberný dvor – stavebná časť
Predmetom zákazky je vybudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a to vybudovaním stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad, vybudovaním zberného dvora na umiestnenie zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. Navrhovaný zberný dvor bude tvorený spevnenou plochou s osadeným ...
Zadávací dokumentace pro Etapu II
Výsledkem výběrového řízení bude uzavření sedmi samostatných smluv na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, a to vždy s tím účastníkem, jehož nabídka bude v zadávacím řízení vybrána v rámci příslušné části veřejné zakázky jako nejvýhodnější.
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů na území DSO Technické služby Malá Haná
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks kontejnerů o objemu 20 m3.
Poptávám pronájem skladového kontejneru
Poptávám kalkulaci na pronájem skladového kontejneru 40´/12m na cca 3-4měsíce + dopravu (Česká Lípa) na místě mám k dispozici jeřáb. Předem děkuji a přeji krásný den. Miroslav Edl
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení v rámci projektu " Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa ". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne: Príves, Traktorový nosič kontajnerov, Hydraulická ruka. Podrobný popis je uvedený v Opise ...
SMART odpadkový systém
Predmetom zákazky je SMART (inteligentný) odpadkový systém pozostávajúci zo SMART odpadkových košov prepojených systémom umožňujúcim ich centrálne diaľkové ovládanie. SMART odpadkový systém bude slúžiť na zber, triedenie a lisovanie odpadu ako aj na poskytovanie informácií prostredníctvom software a obrazoviek. Predmet zákazky je bližšie ...
Kolesový traktor
Dodávka kolesového traktora, nakladača, váhy, kontajnerov pre zberny dvor Lehnice.
Kontajnerové státie pre pracovisko detekčnej kontroly
Predmetom súťaže je zabezpečenie dodávateľa kontajnerového státia vonkajších rozmerov 12 x 11 m pre pracovisko detekčnej kontroly prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má oprávnenie pre jeho dodanie. Celá unimobunka musí byť osadená na betónových prefabrikátoch výšky 40 cm z dôvodu, aby nebola zaplavovaná dažďovou vodou. Uvedené prefabrikáty ...
Zabezpečenie zariadení pre triedený zber a kompostovanie
Zabezpecenie zariadeni pre triedeny zber a kompostovanie
Hranice, rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových a nepoužitých nádob na bioodpad o objemu 240 l a stavebních prací sloužící k rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou samostatných částí: 1. část veřejné zakázky: Dodávka nových a nepoužitých nádob na bioodpad 2. část veřejné zakázky: Stavební práce ...
Nákup technologického vybavení sociálního podniku PLT LIBEREC, s. r. o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla, přívěsu a kontejnerů, rýpadel a kolového nakladače. Zakázka je rozdělena do tří částí: Část I. – dodávka kontejnerového vozidla o celkové hmotnosti 3,5t, přívěsu k němu a 2 ks kontejnerů Část II. – dodávka stavebních strojů –2 ks pásového minirýpadla (hmotnost 1,100 kg a 5,800 kg) Část III. – dodávka ...
Vybavenie zberného dvora Obec Kráľová nad Váhom – Balíkovací lis a kontajnery
Predmet zákazky: 1.Vertikálny balíkovací lis - 1 ks 2.Nerezový pracovný stôl - 4 ks 3.Ručný paletový vozík - 1 ks 4.Kontajner štandard 15m3 - 1 ks 5.Ramenový kontajner - 6 ks 6.Skladový oceľ. kontajner - 1 ks 7.Záchytná vaňa - 1 ks 8.Záchytná oceľová vaňa - 1 ks 9.Plastový kontajner 1000 l- 4 ks 10.Zinkovaný kontajner 750 l- 5 ...
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů na území DSO Technické služby Malá Haná
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 60 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 9814 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 330 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů na textil o objemu 2,5 m3, 20 ks kontejnerů na bioodpad o objemu 20 m3, 2 ks štěpkovačů a 2 ks dvojitého evidenčního a vážního systému.
Kontejner s velkokapacitním stanem spolufinancovaný z IROP – opakované vyhlášení
Dodávka jednoho (1) ks kontejneru s velkokapacitním stanem.
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dravce
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení v rámci projektu " Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dravce ". Predmet zákazky je rozdelený na dva časti. 1. Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne: kolesový traktor, štiepkovač dreva. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných ...
Nákup techniky pre spracovanie odpadu v obci Ostrá Lúka
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení v rámci projektu "Nákup techniky pre spracovanie odpadu v obci Ostrá Lúka ". Predmet zákazky je rozdelený na dva časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne: traktor, čelný nakladač, drvič odpadu,traktorový nosič kontajnerov a hydraulická ruka nosiča kontajnerov. Podrobný popis je ...
Nákup techniky pre spracovanie odpadu v obci Očová
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení v rámci projektu "Nákup techniky pre spracovanie odpadu v obci Očová". Predmet zákazky je rozdelený na dva časti. 1. Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne: traktor, čelný nakladač, prekopávač kompostu, traktorový náves tandemový, hydraulická ruka návesu nakladacia a traktorový nosič ...
Vybavenie zberného dvora Obec Kráľová nad Váhom – Balíkovací lis a kontajnery
Predmet zákazky: 1.Vertikálny balíkovací lis - 1 ks 2.Nerezový pracovný stôl - 4 ks 3.Ručný paletový vozík - 1 ks 4.Kontajner štandard 15m3 - 1 ks 5.Ramenový kontajner - 6 ks 6.Skladový oceľ. kontajner - 1 ks 7.Záchytná vaňa - 1 ks 8.Záchytná oceľová vaňa - 1 ks 9.Plastový kontajner 1000 l- 4 ks 10.Zinkovaný kontajner 750 l- 5 ...