Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad kruhové
Predmetom zákazky je dodávka a realizácia celkovo 9 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, z toho v rámci 1. časti zákazky 7 stojísk a v rámci 2. časti zákazky 2 stojísk.
Kontejner k SDO4 - ochranné prostředky II. - opětovné vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru nouzového přežití v konfiguraci - rozšiřující modul. Předmět plnění je koncipován jako rozšiřující modul pro tři typy techniky, kterými již HZS hl. m. Prahy disponuje. Jedná se o nadstavbu pro kontejner nouzového přežití - základní modul, pro stanoviště dekontaminace osob 4. generace a také pro ...
Poptávám přistavení kontejneru
Poptávám přistavení kontejneru na železný šrot a jaká je cena za železo plus autobaterie a hliník. Děkuji
Kontejner technický, vyprošťování + stabilizace
Předmětem VZ je pořízení 1 kusu nového kontejneru technického (vyprošťování + stabilizace), dále jen „KT“, který slouží k zajištění nezbytné dodávky pro vyprošťování osob a pro záchranné práce při dopravních nehodách, mimořádných událostech a krizových stavech.
Pořízení velkoobjemových kontejnerů pro obce Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Předmětem zadávacího řízení je pořízení 13 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a objemný odpad s různými parametry (dále jen „předmět koupě“). Předmět koupě bude dodán do 8 obcí v mikroregionu Zábřežsko. Přesné určení místa dodání a rozdělení předmětu koupě je uveden příloze č. 1.1 a 1.2 ZD. Podrobná specifikace a podrobnosti jsou uvedeny v ...
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 999 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obce sdružené v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko. Součástí dodávky je rovněž dodávka 4 ks kontejnerů na textil a 2 ks štěpkovače.
Separace odpadů v Mikroregionu Morkovsko
Předmětem veřejné zakázky je dodávka separačních nádob a kontejnerů dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy, dle technické specifikace, jenž tvoří přílohu č. 2 návrhu kupní smlouvy a dle konkretizace místa plnění, jež tvoří přílohu č. 3 návrhu kupní smlouvy. Přílohy kupní smlouvy jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, ...
Dodávka kompostérů, kontejnerů na textil a mobilních buněk
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 443 ks nových a nepoužitých kompostérů o velikosti 450 l - 650 l, a dále 1 272 ks nových a nepoužitých kompostérů o velikosti 950 l - 1 100 l, 6 ks nových a nepoužitých kontejnerů na textil, 3 ks nových a nepoužitých menších mobilních RE-USE buněk (cca 4 m x 2,4 m) a 11 ks nových a nepoužitých velkých mobilních ...
Poptávám vyřazené kontejnery
Mám zájem o koupi dvou vyřazených kontejnerů 12m. Prosím o co nejlevnější cenu možnou cenová představa 25.000 bez DPH jeden. Kontejner bude sloužit pro přestavbu takže může mít utrhlé oko atd. Nicméně nesmí do něj shora zatýkat, Drobné díry z boku nejsou problém. Děkuji za nabídku.
Prevence a separace odpadů v Mikroregionu Luhačovské Zálesí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob a kontejnerů na oddělený sběr odpadů, dodávka znovupoužitelného nádobí s příslušenstvím dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy, a stavební práce dle projektové dokumentace, jež tvoří přílohu č. 6 a 7 zadávací dokumentace a dle výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu ...
Šlapanicko - zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů - část II VOK II
Dodávka 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 5 m3, 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 17 m3, 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 20 m3. Předmětem smlouvy je rovněž dodávka dle přílohy č. 2 smlouvy, vykládka zboží bez asistence kupujícího, zajištění výroby polepů v souladu s grafickým manuálem povinné publicity a jejich nalepení na ...
KNTB, a.s. Kontejnerová sestava administrativního a skladovacího objektu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kontejnerové sestavy z 21 buněk - 11 kusů 1. NP a 10 kusů 2. NP. Specifikace: a) požadavky požární REW 45 DP1 - 1. NP REW 30DP1 - 2. NP b) PEN B: U = 0,189 strop U = 0,2 - 0,25 stěna U = menší 0,3 podlaha Okna 1,1 (trojsklo 0,7); dveře 1,2 (i 1-) c) Sv. výška 1. NP 3 metry ...
Velkoobjemové kontejnery pro Zábřežsko
Předmětem zadávacího řízení je pořízení 22 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a objemný odpad s různými parametry (dále jen „předmět koupě“). Předmět koupě bude dodán do 9 obcí v mikroregionu Zábřežsko. Přesné určení místa dodání a popis předmětu koupě je uveden příloze č. 1.1 a 1.2 ZD.
Rozšíření separace odpadů města Štětí
Předmětem plnění veřejné zakázky „Rozšíření separace odpadů města Štětí“ je vybudování stání a následná dodávka polopodzemních kontejnerů na separaci papíru, plastu, skla, kovů, biologicky rozložitelného odpadu a směsného komunálního odpadu (včetně provedení příslušných nutných stavebních prací), a pořízení velkoobjemových kontejnerů (dále jen ...
Zkvalitnění nakládání s odpadem na území DSO Židlochovicko - III.etapa
Předmětem smlouvy je dodávka 6000 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 68 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l plastová, 23 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l kovová, 5 ks kontejneru na textil o objemu 2,5 m3, 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 5 m3, 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 13 m3 otevřené, 1 ks ...
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Veľké Zlievce
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovného strojno-technologického vybavenia: Časť - 1 Logický celok č. 1: "Kolesový traktor s príslušenstvom" Časť - 2 Logický celok č. 2: "Kontajnery" Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka podzemních kontejnerů na separaci papíru, plastu, skla a SKO (včetně provedení příslušných nutných stavebních prací), a pořízení velkoobjemových kontejnerů na separaci biologicky rozložitelného odpadu. Dále bude pořízeno 100 ks kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty, sklo a BRO).
NAPOS, a.s. - Technologie pro třídění odpadů - dodávka vynášecího řetězového dopravníku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hlavního řetězopásového dopravníku do lisu, řetězopásového dopravníku třídící linky, kolového čelního nakladače, vysokozdvižného vozíku a 6 ks velkoobjemových kontejnerů. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Nerezové kontejnery, Německo
Vážené dámy a pánové, potřebujeme nabídku nerezových kontejnerů v těchto rozměrech: Rozměry: 1080 x 680 x 620 mm GH 920 mm Hrana: 40 mm Materiál: 1,4571, 4 mm Tepelná ochrana na 5 stranách od 1,4301 1 mm Předem děkuji.
Poptávám pronájem kontejneru
Poptáváme: - pronájem kontejneru (kancelář) 6x3m, vč. dopravy na dobu od 14/06/2021 - 31/01/2022. Místo dodání : ul. Španielova 1294/90 , 160 00 Praha 6. Prosím tímto o cenovou nabídku .
Kontejner ke stanovišti dekontaminace osob - ochranné prostředky
Kontejner ke stanovišti dekontaminace osob 1 ks pro přepravu pomocí technologie podélně uloženého jednoramenného háku s výškou oka 1570 mm, délky a šířky odpovídajícídané kategorii (hmotnostní třída S). Vzhledem k množství přepravovaného materiálu, musí mít celá konstrukce kontejneru dostatečnou torzní tuhost i při jeho umístění na nerovný povrch.
Poptávám námořní kontejnery
Poptávám námořní kontejnery 40,20...2-10 ks měsíčně...později více ks. Doprava na D1.....Všechromy Dlouhodobá spolupráce !!!!
Mobilné kontajnery-II.  - 1.logický celok
1.časť - Mobilné kontajnery-II. - 1.logický celok 2.časť - Mobilné kontajnery-II. - 2.logický celok
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 999 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obce sdružené v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko. Součástí dodávky je rovněž dodávka 4 ks kontejnerů na textil a 2 ks štěpkovače.
Pořízení kompostérů a kontejnerů na textil v rámci projektu Břeclav kompostuje!
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1500 ks kompostérů a 3 ks kontejnerů na textil pro zajištění předcházení vzniku bioodpadu a textilního odpadu ve městě Břeclav.