Kontejner technický
Předmětem VZ je dodávka kontejnerů technických k zajištění nezbytné dodávky pro vyprošťování osob a pro záchranné práce při dopravních nehodách, mimořádných událostech a krizových stavech a pro potřeby zadavatele k zajištění zákonné působnosti zadavatele vyplývajících ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění ...
Soubor hlavních komponent pro výstavbu prototypu mobilní kondenzační miniteplárny
Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení s názvem „Soubor hlavních komponent pro výstavbu prototypu mobilní kondenzační miniteplárny“, číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010284. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření sedmi samostatných smluv na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, a to vždy s tím účastníkem, jehož nabídka bude v ...
Kontejner štábní
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru štábního k zajištění činnosti štábu (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a strojního vybavení pro uvedenou společnost. Zakázka je rozdělena na 7 částí, a to: Část 1 pol.č. 1 kolový nakladač – CPV 34144710-8 Část 2 pol.č. 2 hydraulická manipulační ruka CPV 42418000 - 9 Část 3 pol.č. 3 vysokozdvižný vozík CPV 41415110 - 2 Část 4 pol.č. 4a kontejnery o objemu min. 37m3 ...
Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner
Předmětem VZ je technické zhodnocení 4 kusů stanovišť dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner (dále také „SDO“). Stanoviště jsou určena pro dekontaminaci osob, včetně osob raněných při provádění záchranných a likvidačních prací za krizových situací a mimořádných událostí. Technické zhodnocení se týká přestavby, oprav, technologických úprav ...
DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2090 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 8030 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 116 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů o objemu 9 m3 a 21 ks kontejnerů o objemu 20 m3 a 1 ks štěpkovače. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na místa určená, která ...
Kontejner hasicí kombinovaný
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru kombinovaného hašení (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Kontejner hadicový k HFS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 1 kusu nového hadicového kontejneru k čerpadlu HFS včetně zaškolení obsluhy a dopravy. Kontejner bude využíván pro dálkovou dopravu vody a umožní vytvořit hadicové vedení pro přepravu vody při velkém průtoku na vzdálenost nejméně 2 km. Kontejner bude vybaven ukládací a navíjecí jednotkou s dálkovým ...
Poptávám vyřazený kontejner
Poptávám sdělení ceny kontejneru 12 m ,, Vyřazený " jde mi pouze aby šly zavírat dveře. Nabízíte také dopravu? Pokud ano tak prosím o cenu do Mníšku pod Brdy. Děkuji za jakoukoliv odpověď . J .Motlík
Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022
Predmetom zákazky je poskytnutie objednávateľovi pre potreby podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022, ktoré sa bude každoročne konať v období od 23.11. do 23.12. príslušného roku montáž, opravu a údržbu, demontáž materiálneho vybavenia podujatia a súvisiace služby, v zložení: a)prístrešky, počet 13 ks, materiál: konštrukčné drevo priemyselnej ...
D1 Rohlenka vlevo - provozování odpočívky
Hygienické podmínky budou zajištěny instalací mobilních automatických toalet ve formě sanitárních kontejnerů umístěných na zemní základový pás. Budou vybudovány potřebné inž. sítě. Součástí zakázky je vybudování zázemí pro odpadové hospodářství. Pouze nouzové toalety s nevyhovujícími hygienickými podmínkami na odpočívce Rohlenka - vlevo.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1)Traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, lopata, lopata s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, pracovné vidly s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, príves, reťazový nosič kontajnerov) 2)Vozidlo na zber BRKO 3)Multikára s hydraulickým ramenom 4)Kontajnery Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač ...
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7
Predmetom zákazky je : 1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A, v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného ...
Kontejnery nákladní-II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru nákladního – valník a 4 ks kontejnerů - vana (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2090 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 8030 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 116 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů o objemu 9 m3 a 21 ks kontejnerů o objemu 20 m3 a 1 ks štěpkovače. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na místa určená, která ...
Kontejner ubytovací
Předmětem VZ je v souladu s § 131 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky ubytovacích kontejnerů s příslušenstvím umožňujících denní a noční odpočinek v polních podmínkách, přepravitelnost a stohovatelnost.
Poptávám kancelářský kontejner na stavbu
Poptávám administrační kontejner na stavbu. Jedná se o stavební buňku spíše úzkou než širokou na snadný převoz. Děkuji nabídněte. Pavel Wollner, Opava
Vyšný Žipov – zberný dvor – stavebná časť
Predmetom zákazky je vybudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a to vybudovaním stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad, vybudovaním zberného dvora na umiestnenie zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. Navrhovaný zberný dvor bude tvorený spevnenou plochou s osadeným ...
Zadávací dokumentace pro Etapu II
Výsledkem výběrového řízení bude uzavření sedmi samostatných smluv na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, a to vždy s tím účastníkem, jehož nabídka bude v zadávacím řízení vybrána v rámci příslušné části veřejné zakázky jako nejvýhodnější.
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů na území DSO Technické služby Malá Haná
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks kontejnerů o objemu 20 m3.
Poptávám pronájem skladového kontejneru
Poptávám kalkulaci na pronájem skladového kontejneru 40´/12m na cca 3-4měsíce + dopravu (Česká Lípa) na místě mám k dispozici jeřáb. Předem děkuji a přeji krásný den. Miroslav Edl
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení v rámci projektu " Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa ". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne: Príves, Traktorový nosič kontajnerov, Hydraulická ruka. Podrobný popis je uvedený v Opise ...
SMART odpadkový systém
Predmetom zákazky je SMART (inteligentný) odpadkový systém pozostávajúci zo SMART odpadkových košov prepojených systémom umožňujúcim ich centrálne diaľkové ovládanie. SMART odpadkový systém bude slúžiť na zber, triedenie a lisovanie odpadu ako aj na poskytovanie informácií prostredníctvom software a obrazoviek. Predmet zákazky je bližšie ...
Kolesový traktor
Dodávka kolesového traktora, nakladača, váhy, kontajnerov pre zberny dvor Lehnice.
Kontajnerové státie pre pracovisko detekčnej kontroly
Predmetom súťaže je zabezpečenie dodávateľa kontajnerového státia vonkajších rozmerov 12 x 11 m pre pracovisko detekčnej kontroly prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má oprávnenie pre jeho dodanie. Celá unimobunka musí byť osadená na betónových prefabrikátoch výšky 40 cm z dôvodu, aby nebola zaplavovaná dažďovou vodou. Uvedené prefabrikáty ...