20-024 Modul povodňový HFS pro HS 150
Předmětem VZ je pořízení 1 ks nového kontejnerového povodňového modulu HFS pro HS 150 (dále jen „modul“) ke kontejneru se zařízením pro dálkovou dopravu vody (dále jen „kontejner“). Kontejner je určený k odčerpávání vody při povodních a záplavách a je kompatibilní se zařízením pro dálkovou dopravu vody výrobce Hytrans Systems, zejména lze ...
20-023.3 Kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody
Předmětem VZ je nový kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody (dále jen „Kontejner“) v počtu 2 kusů, který je určen pro přepravu hadicového vedení o délce nejméně jednoho kilometru, přičemž umožní samočinné zpětné navíjení a ukládání hadic. Součástí dodávky je i zaškolení obsluhy Hasičských záchranných sborů (dále jen ...
Posílení separace odpadů v obcích Mikroregionu Kahan
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: 80 ks nádob 120 l na papír 1390 ks nádob 240 l na papír 25 ks kontejnerů 1100 l na papír 1 ks velkoobjemový kontejner 10m3 na papír, síťovaný, zastřešený 80 ks nádob 120 l na plasty 1480 ks nádob 240 l na plasty 31 ks nádob 1100 na plasty 2 ks nádoby 1100 l na bílé sklo 8 ks nádob 1100 l na barevné ...
Poptáváme pronájem kontejneru
Poptávám pronájem kontejneru, jako skladovacího místa pro nás. Nemáme zajem jenom o kontejner, ale rádi bychom jej měli i umístený u Vás, ať ho můžeme využívat jako externí "sklep". Bydlíme v Říčanech, tak pokud by bylo možné v Uřiněvsi, tak skvelé. Stačí nám nejmensí velikost co máte. moc díky za odpověď, Zdenek Melotík
FZŠ 2020 - Kontejner hasící kombinovaný
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru hasícího kombinovaného (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová
Predmetom zákazky s názvom Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová rozdelenej na 4 časti je nákup a dodanie tovarov na miesto určenia: (i) 1 ks zberového vozidla na zber kuchynského odpadu; (ii) 400 ks smetných nádob na zber BRKO, 1500 ks nádob na zber kuchynských odpadov pre IBV, 4600 ks košíkov do domácnosti na zber kuchynských odpadov; (iii) ...
SAKO Brno, a.s. - Nákup prostředků pro třídění bioodpadu
Zakázka na dodávku prostředků pro třídění bioodpadu se skládá ze dvou částí: A. 1000 (tisíc) kusů hnědých plastových popelnic (nádob) na bioodpad o objemu minimálně 240 litrů, B. 35 (třicetpět) kusů velkoobjemových kovových kontejnerů o objemu minimálně 14 m3, typ „avia“ Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu ...
Poptávám stavební obytnou buňku
Máme zájem o stavební obytnou dvoubuňku - koupit!!!
Nákup týlových kontejnerů -II
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 4 ks týlových kontejnerů (dále jen „KTY“) shodného provedení pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - územní odbor Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.
FZŠ - Kontejner hasící kombinovaný
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho (1) kusu kontejneru hasícího kombinovaného pro potřeby HZS Libereckého kraje. Kontejner hasící kombinovaný je určen k přepravě na automobilových nosičích kontejnerů hmotnostní třídy S, vybavených jednoramennou technologií natahování.
Výstavba sociálno-prevádzkovej budovy na cestmajsterstve Chminianska Nová Ves
Predmetom zákazky je výstavba sociálno-prevádzkovej budovy montovanej kontajnerového typu na cestmajsterstve Chminianska Nová Ves, vybudovanie šatní, hygienického zariadenia a kancelárií pre správu a údržbu ciest PSK v Chminianskej Novej Vsi. Cestmajsterstvo Chminianska Nová Ves je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest ...
Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu
Predmetom zákazky sú nasledovné tovary: Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu (1 ks) Smetná nádoba na zber BRKO (300 ks) Košík do domácnosti na zber kuchynských odpadov (8 000 ks) Nádoba na zber kuchynských odpadov pre IBV (2 000 ks) Drvič kuchynského odpadu (1 ks) Hygienizačný kontajner (2 ks) Nakladač (1 ks)
Kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody
Předmětem veřejné zakázky je nový kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody v počtu 2 kusů, který je určen pro přepravu hadicového vedení o délce nejméně jednoho kilometru, přičemž umožní samočinné zpětné navíjení a ukládání hadic. Součástí dodávky je i zaškolení obsluhy Hasičských záchranných sborů (dále jen „HZS“) v ...
Kontajnerová zostava
Predmetom zákazky je obstaranie kontajnerovej zostavy, ktorá je určená pre potreby Športového centra polície.
Strojno-technologické vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa
Predmetom zákazky je obstaranie strojno-technologického vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa, a to v rámci projektu s názvom Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v meste Stará Ľubovňa.
Kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody
Předmětem VZ je nový kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody (dále jen „Kontejner“) v počtu 2 kusů, který je určen pro přepravu hadicového vedení o délce nejméně jednoho kilometru, přičemž umožní samočinné zpětné navíjení a ukládání hadic. Součástí dodávky je i zaškolení obsluhy Hasičských záchranných sborů (dále jen ...
Dodávky kontejnerů pro výdej AdBlue na ČS EuroOil
Dodávka a montáž včetně zprovoznění kontejnerového zařízení pro výdej AdBlue, kapaliny, chemicky vysoce čistého vodního roztoku močoviny v kvalitě dle normy DIN 70070.
D1 Rohlenka vlevo - provozování odpočívky
Hygienické podmínky budou zajištěny instalací mobilních automatických toalet ve formě sanitárních kontejnerů umístěných na zemní základový pás. Budou vybudovány potřebné inž. sítě. Součástí zakázky je vybudování zázemí pro odpadové hospodářství. Pouze nouzové toalety s nevyhovujícími hygienickými podmínkami na odpočívce Rohlenka - vlevo.
D1 Studený vpravo - provozování odpočívky
Hygienické podmínky budou zajištěny instalací mobilních automatických toalet ve formě sanitárních kontejnerů umístěných na zemní základový pás. Budou vybudované potřebné inž. sítě. Součástí zakázky je vybudování zázemí pro odpadové hospodářství.
Modernizácia zberného dvora - vybavenie
Výber dodávateľa na Vybavenie zberného dvora obce Torysa. Časť 1 Logický celok č.1: Čelný nakladač Časť 2 Logický celok č.2: Veľkokapacitný kontajner Časť 3 Logický celok č.3: Drvič stavebného a veľkoobjemového odpadu Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.
Dodávka technologie kontejnerové ČS PHM - Servisní centrum Hluboká n.V.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka samoobslužné kontejnerové čerpací stanice s nadzemní nádrží pohonných hmot, charakteru certifikovaného výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., směrnice EU č. 2014/34/EC a platných norem ČSN 650202 a ČSN 736060, s kapacitou nádrže 2x10 m3, jednostranným výdejním stojanem na benzín a naftu s hadicemi ...
Nákup techniky pre spracovanie odpadu v obci Bátka
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení v rámci projektu " Kúpa technologického vybavenia na triedený zber komunálnych odpadov v obci Bátka ". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne: Traktor, Čelný nakladač, Štiepkovač, Príves, Traktorový nosič kontajnerov. Podrobný popis je ...
Dodávka svozové techniky pro Technické služby Kadaň s.r.o.
Dodávka svozové techniky (vozidlo 18tun s výklopnou nástavbou a mycím zařízením, vozidlo 3,5 sklápěcí nástavba) na komunální odpady a sběrné nádoby 240l a 1100l
Kontejnery 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě celkem 70 kusů kontejnerů nejrůznějšího druhu použitelných na stávající nosiče. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí udržovat sjízdnost a údržbu na komunikaci. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům ...
Dodávka technologie kontejnerové ČS PHM - Servisní centrum Hluboká n.V.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka samoobslužné kontejnerové čerpací stanice s nadzemní nádrží pohonných hmot, charakteru certifikovaného výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., směrnice EU č. 2014/34/EC a platných norem ČSN 650202 a ČSN 736060, s kapacitou nádrže 2x10 m3, jednostranným výdejním stojanem na benzín a naftu s hadicemi ...