Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor v obci Likavka Celkové množstvo alebo rozsah: 1.Teleskopický manipulátor 1 ks 2.Vyklápací náves 1 ks 3.Traktorový príves s ramenovým nosičom 1 ks 4.Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný v objeme 22m3 1 ks 5.Kontajner na bilogický rozložiteľný odpad uzatvárateľný v objeme ...
Komunálne stroje a veľkokapacitné kontajnery
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodanie komunálnych strojov a veľkokapacitných kontajnerov pre obec Kotešová podľa požadovanej špecifikácie.
MT vybavenie zberného dvora
Nákup a dodávka technologického vybavenia pre triedené zložky KO. Zákazka je rozdelená na tri časti: Časť 1 - Kolesový traktor 1 ks, Čelný nakladač montovaný na traktor 1 ks, Hákový traktorový nosič kontajnerov 1 ks, Časť 2 - Kontajner 1 ks, Oceľový hákový kontajner 5 ks, Kontajner na skladovanie oleja 3 ks, Skladací skladovací kontajner 1 ...
Poptávám odkup jednoho vyřazeného kontejneru
Poptávám odkup jednoho vyřazeného kontejnerů o velikosti 12m+. Jaké jsou jeho rozměry? A je možné jej doručit k nám do obce na Praze západ, kam se budeme stěhovat? Děkuji předem, Kadeřábková
Kontejnery převozní
Dodávka 28 kusů kontejnerů převozních ve 3 typech a 4 provedeních.
Poptávám skladové kontejnery
Poptávám 3ks kontejneru skladového 6 m. Děkuji a jsem s pozdravem Stanislav Míka
Nádoby a vrecia na odpad
Predmetom zákazky je dodávka nádob a vriec na odpad pre verejného obstarávateľa na základe rámcovej zmluvy na dva roky. Verejný obstarávateľ požaduje dodávku vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Polopodzemní kontejnery pro stanoviště ve městě Příbram
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části Část 1 Dodávka polopodzemních kontejnerů Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 112 polopodzemních kontejnerů o velikosti 3 a 5 m3 na bioodpad, tříděný a komunální sběr, a to v průběhu 4 let. Část 2 Zabudování polopodzemních kontejnerů na jednotlivých stanovištích ve městě Příbram Předmětem části ...
Kontejner nouzového přežití - úpravna vody 5 m3/hod.
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové mobilní úpravny vody 5 m3/hod. v kontejnerovém provedení, která bude sloužit k zabezpečení dodávky pitné vody v místě mimořádné události, která bude určena k dlouhodobému nepřetržitému procesu čištění surové vody, a která bude umožňovat automaticky řízený provoz s minimálními požadavky na obsluhu. ...
Nádoby na zber BRO - Združenie obcí Holeška
Predmetom zákazky je dodávka 6 000 kusov 240 l nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO).
Kontajnerové divadlo
Zákazka je rozdelená na 2 časti: 1. časť : ,,Kontajnerové divadlo - stavebné práce 2. časť : ,,Kontajnerové divadlo - sadové úpravy časť č. 1 zákazky je z týchto objektov: SO 100 príprava územia: HTÚ, príprava stavebnej jamy SO 101 Kontajnerové divadlo SO 102 spevnené plochy a komunikácie SO 201 NN prípojka SO 202 vodovodná ...
Speciální kontejnery pro přepravu výbušnin
Předmětem je pořízení 3 ks speciálních kontejnerů pro přepravu výbušnin.
Kontejner k SDO4 - ochranné prostředky III - opětovné vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru nouzového přežití v konfiguraci - rozšiřující modul. Předmět plnění je koncipován jako rozšiřující modul pro tři typy techniky, kterými již HZS hl. m. Prahy disponuje. Jedná se o nadstavbu pro kontejner nouzového přežití - základní modul, pro stanoviště dekontaminace osob 4. generace a také pro ...
Modernizácia zberného dvora - vybavenie
Výber dodávateľa pre dodanie vybavenia v rámci projektu: Modernizácia zberného dvora. Časť 1 Logický celok č.1: Čelný nakladač Časť 2 Logický celok č.2: Veľkokapacitný kontajner Časť 3 Logický celok č.3: Drvič stavebného a veľkoobjemového odpadu Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.
Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica
Výber dodávateľa pre dodanie vybavenia v rámci projektu: Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica Časť 1: Kontajnery kompatibilné s ramenovým nosičom kontajnerov Časť 2: Náves za traktor a Traktorový náves s nosičom kontajnerov Časť 3: Traktor s čelným nakladačom a príslušenstvom Časť 4: Prenosná nájazdová automobilová váha Podrobný ...
Souprava protipovodňových kontejnerů
Předmětem VZ je dodávka 3 kusů nových souprav protipovodňových kontejnerů, které slouží k zajištění nezbytné dodávky prostředků pro odstraňování následků povodní při mimořádných událostech a krizových stavech (dále také „souprava“). Součástí dodávky je i proškolení obsluhy v každém místě plnění v rozsahu minimálně 8 hodin pro minimálně 6 osob z ...
Verejná súťaž - Prenájom kancelárskych mobilných kontajnerov a poskytovanie súvisiacich plnení
Predmetom zákazky je prenájom kancelárskych mobilných kontajnerov a poskytovanie služieb zabezpečenia elektrickej energie ku kancelárskym mobilným kontajnerom.
Auto na manipuláciu s kuchynským BRKO
Predmetom zákazky sú tovary dodanie techniky pre kompostáreň v rámci projektu s názvom: Kompostáreň Kremnica. Zákazka sa delí na samostatné časti porobnejšie definované v súťažných podkladoch: 1. Auto na manipuláciu s kuchynským BRKO, 2. Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu, 3. Kontajnery, zberné nádoby a príslušenstvo, 4. Drobné ...
FZŠ 2021 - Rámcová dohoda na dodávky kontejnerů na hašení elektromobilů a pneumatik
Nákup předpokládaného počtu 10 ks kontejnerů na hašení elektromobilů a pneumatik.
Kontejner ISO THERMO-KING 2022-2025 - celkové opravy
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na poskytnutí služby na komplexní servis, tj. celkové opravy kontejnerů ISO THERMO-KING 1 a 2 komorových.
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Hlohovec - 3. etapa
Predmet zákazky pozostáva z dodávky a realizácie 5 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad. Verejný obstarávateľ obstaráva stojiská: č. 15+16, Nitrianska 9 - štvorcové č. 17, Nitrianska 21 - kruhové č. 18, Nitrianska 33 - kruhové č. 19, Nitrianska 37 - kruhové č. 20, Nitrianska 45 - kruhové. Bližší popis zákazky sa ...
Poptávám skladový kontejner
Poptáváme skladový kontejner 6m dlouhý.
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad kruhové
Predmetom zákazky je dodávka a realizácia celkovo 9 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, z toho v rámci 1. časti zákazky 7 stojísk a v rámci 2. časti zákazky 2 stojísk.
Kontejner k SDO4 - ochranné prostředky II. - opětovné vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru nouzového přežití v konfiguraci - rozšiřující modul. Předmět plnění je koncipován jako rozšiřující modul pro tři typy techniky, kterými již HZS hl. m. Prahy disponuje. Jedná se o nadstavbu pro kontejner nouzového přežití - základní modul, pro stanoviště dekontaminace osob 4. generace a také pro ...
Poptávám přistavení kontejneru
Poptávám přistavení kontejneru na železný šrot a jaká je cena za železo plus autobaterie a hliník. Děkuji