Poptávám pronájem stavební buňky
Poptávám cenovou nabídku na dlouhodobý pronájem cca 5 měsíců až 1 rok stavební buňky 6 x 2,5 m.
21-136 Kontejner speciální mrazící
Předmětem VZ je pořízení 3 kusů nových kontejnerů speciálních mrazících, které budou sloužit k přechodnému uložení a případnému transportu zesnulých (dále jen „kontejner“). Kontejner musí splňovat podmínky pro přepravu lidských pozůstatků a exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně ...
Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku
Dodávka: 2614 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 3762 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 5 ks nádob na tříděné odpady o objemu 770 l s horním výsypem, 264 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l s horním výsypem, 1 ks nádoby na tříděné odpady o objemu 1100 l se spodním výsypem, 1 ks nádoby na tříděné odpady o objemu 2150 l se ...
Předcházení vzniku odpadů v DSO Hovoransko a partnerských obcích
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompostérů a kontejnerů na textil (1. část) a dodávka štěpkovačů (2. část).
Intenzifikace a zavádění adresného sběru odpadů Mikroregion Plumlovsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Intenzifikace a zavádění adresného sběru odpadů Mikroregion Plumlovsko“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011093. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1 Zadávací dokumentace. Tato kapitola popisuje nejmenší nedělitelnou část veřejné zakázky. Plastové ...
Poptávám kontejner
Poptávám kontejner 6-8 metrů. Mohu znát přiblizně ceny?
Předcházení vzniku odpadů v obci Šlapanov a partnerských obcích
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompostérů a kontejnerů na textil (1. část) a dodávka štěpkovačů (2. část).
Hlinecko předcházení vzniku odpadu
Předmětem plnění zadávané VZ je dodávka kompostérů a kontejnerů na textil v počtech, objemech a technickém provedení dle „Specifikace technických parametrů“ a „Výkazu výměr dodávek“. Podrobnosti obsahuje návrh Kupní smlouvy.
Technické služby Malá Haná - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů - III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: 14 108 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 184 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 6 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1500 l a připevnění RFID čipů k nádobám, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 5 m3, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 6 m3, 6 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu ...
Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí dle projektových dokumentací. Rozsah předmětu veřejné zakázky tvoří tyto stavební objekty: příprava území, komunikace a chodníky, vodní prvek, dešťová kanalizace, vodovodní přípojky, venkovní osvětlení, elektroinstalace, veřejná zeleň, městský mobiliář, patka ...
Dodání nádob na odpad
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání a instalace podzemních kontejnerů, dodání velkoobjemových kontejnerů a dodání kontejnerů o objemu 1100 l.
Poptávám kontejner
Poptávám kontajner 20´´ HC v dobrém stavu, Potřebujeme jako sklad pro naši stavbu v Děčíně.
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom
Predmetom zákazky je dodávka a realizácia celkovo 7 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby je k. ú. Dubnica nad Váhom, lokality Centrum II., ul. Pod hájom, ul. Partizánska na parcelách KN-C 200/15, 2300/84, 800/1, 800/13, 800/26. V lokalite Centrum II. budú umiestnené 3 stojiská, v lokalite ...
Poptávám pronájem použitého kontejneru
Poptávám pronájem použitého kontejneru.
Předcházení vzniku odpadů ve Veselí nad Moravou
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompostérů a kontejnerů na textil.
Poptávám kontejner
Please can I have a price for the purchase and rental of a 40 foot storage container. Thank you Poptávám cenovou nabídku na nákup a pronájem 40 stopového kontejneru.
Mobilné kontajnery - 1.logický celok
1.časť - Mobilné kontajnery - 1.logický celok 2.časť - Mobilné kontajnery - 2.logický celok
Pořízení nádob a kontejnerů pro obce Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Předmětem zadávacího řízení je pořízení 10 114 nádob s horním výsypem na tříděný odpad, 167 nádob se spodním výsypem na tříděný odpad a 29 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a objemný odpad s různými parametry (dále jen „předmět koupě“). Předmět koupě bude dodán do 26 obcí v mikroregionu Zábřežsko. Přesné určení místa dodání a rozdělení ...
Špeciálne stroje
Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych vozidiel a techniky a to nasledovne: Kĺbový nakladač, Hákový nosič kontajnerov, Traktor, Traktorový nosič Abroll kontajnerov, Miešač a drvič biodpadov, Zberové vozidlo s rotačným lisovaním na bioodpad, Štiepkovač, Kontajnery na BIO odpad, Kontajnery, typ 1, Kontajnery, typ 2. Predmet zákazky je rozdelený do ...
FZŠ 2020 - Kontejner chemický
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru chemického (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave
Predmetom zákazky je dodávka a realizácia celkovo 18 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, z toho v rámci 1. časti zákazky 5 stojísk a v rámci 2. časti zákazky 13 stojísk.
Kontajnery na uskladnenie PCB látok
Predmetom zákazky je nákup a dodanie nových, doposiaľ nepoužívaných kontajnerov na uskladnenie PCB látok v celkovom počet 30 ks
Dovybavení sběrných kapacit v Novoborsku
Předmětem veřejné zakázky je modernizace a dovybavení sběrných míst odpadovými nádobami na oddělené druhy komunálních odpadů na katastrálních územích vybraných obcí dobrovolného svazku Novoborska.
Rozšíření separace odpadů pro Svazek obcí regionu Písecko
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Rozšíření separace odpadů pro Svazek obcí regionu Písecko“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011511. Předmětem dodávky jsou 1) plastové nádoby, 2) kontejnery se spodním výsypem, 3) kontejnery se spodním výsypem 2500 l plechový a kontejnery na textil, 4) velkoobjemové ...
20-022 Kontejner hadicový speciální k MČS 24-590-R
Předmětem VZ je dodávka nového kontejneru hadicového speciálního k mobilní čerpací stanici 24-590-R (dále jen „kontejner“) v počtu 1ks včetně hadic. Kontejner bude přepravován na různých nosičích kontejnerů hmotnostní třídy S.