Dodání kontejnerové požární technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodání kontejnerové požární technologie, a to dvou (2) požárních automobilových nosičů kontejnerů hmotnostní třídy S, jednoho (1) požárního automobilového kontejneru hmotnostní třídy M a dvou (2) kontejnerů na hašení elektromobilů.
Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - vybavení interiéru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení v objektu s názvem "Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích."
Požární kontejner týlový
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 kusu nového požárního kontejneru týlového, který je určen pro týlové zabezpečení a ochranu zasahujících příslušníků HZS při řešení mimořádných událostí a krizových situací v rámci opatření ochrany obyvatelstva. Kontejner bude tvořit požárně technický taktický celek s automobilovým nosičem kontejneru. ...
Strojno-technologické vybavenie zberného dvora
Strojno-technologické vybavenie zberného dvora Časť 1 Kolesový traktor Traktorový náves Ramenový reťazový nosič kontajnerov Štiepkovač drevnej hmoty nesený Časť 2 Veľkoobjemový kontajner vaňový zatvorený Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený Veľkoobjemový kontajner vaňový zatvorený
ISO kontajnery
Predmetom zákazky je nákup ISO kontajnerov pre zabezpečenie táborového zázemia, ktoré sa použijú pri plnení úloh modulov zahraničnej pomoci zriadených v štruktúre Hasičského a záchranného zboru a zároveň aj nákup špeciálnych ISO kontajnerov vybavených vyhľadávacím, vyslobodzovacím, stabilizačným a ďalším vybavením určeným pre zabezpečenie plnenia ...
Kontejner sanitární - opakované vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks sanitárního kontejneru, dle technických podmínek a v souladu se zadávacími podmínkami zadavatele
Kontejnery sociální a jímky ISO 1CX
Předmětem rámcové dohody je v souladu s § 131 zákona vymezení podmínek, na základě kterých budou prodávajícímu zadávány následné dílčí veřejné zakázky na dodávky kontejnerů sociálních ISO 1C a jímek ISO 1CX.
Poptávám obytné kontejnery
Poptávám obytné kontejnery včetně WC, sprchy a kuchyňky, Celkem pro 50-70.osob.
Poptávám dělící stěny do výrobní haly
Dobrý den, poptáváme dělící stěny do výrobní haly na oddělení prostoru. Děkuji a jsem s pozdravem Lukáš Frčka
Kontajnery pre potreby Slovenského zväzu biatlonu
Predmetom zákazky je nákup 36 kusov obytných kontajnerov, ktoré budú slúžiť ako mazacie bunky na prípravu lyží, pre potreby Slovenského zväzu biatlonu a budú určené pre súťažiacich v rámci medzinárodných letných a zimných súťaží (Slovenský pohár v biatlone a medzinárodné IBU CUP (európsky pohár), Letné Majstrovstvá Sveta na kolieskových lyžiach ...
Nákup 4 ks kontejnerů (3x nouzového přežití, 1x týlového)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení: jednoho kusu kontejneru nouzového přežití určeného pro nouzové ubytování, jednoho kusu kontejneru nouzového přežití určeného jako velitelsko-logistického, jednoho kusu kontejneru nouzového přežití velkokapacitního rozšiřujícího modulu, jednoho kusu kontejneru určeného jako týlového.
Modulární systém ocelových roštů mostovky TMS
Předmětem VZ je dodání celkem 460 kusů modulů modulárního systému ocelových roštů mostovky těžké mostové soupravy (dále také „modulární systém“) včetně 6600 kusů svorníků, podložek a matic. Modulární systémy budou sloužit jako součást mostního provizoria - těžké mostové soupravy (dále také „TMS“) pro řešení krizových situací a likvidaci jejich ...
Dodávky příhradových stožárů VVN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění stožárů VVN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách stožárů VVN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2023 - 10/2029. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní ...
Modernizácia zberného dvora, obstaranie materiálno-technického vybavenia
Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora a obstaranie materiálno-technického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Sekule. Za daným účelom sa zákazka delí na dva logické celky. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jeden alebo oba logické celky.
Traktor, Traktorový kontajnerový naťahovač, Hygienizačný kontajner a Prekopávač
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre stredisko triedeného zberu a kompostárne Tvrdošín. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zberové vozidlo
Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora a obstaranie materiálno-technického vybavenia na podporu triedeného zberu v meste Nemšová. Časť č. 1 Zberové vozidlo (Logický celok č. 1) Časť č. 2 Skladový kontajner so záchytnou vaňou (Logický celok č. 2)
I131 - 1,2YP10B01 - Úprava izolací pro PPK dle BT002/2
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající zejména v demontáži původní izolace a ocelové konstrukce a jejich transport k likvidaci, odpojení a demontáž instrumentace SKŘ a kabeláže elektro včetně opětovného připojení a zajištění potřebných revizí a odzkoušení, výroba nové ocelové konstrukce a ...
Shromažďovací a mechanické prostředky pro SSO SAKO Jedovnická 4
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení jsou dodávky kovových velkoobjemových shromažďovacích a lisovacích kontejnerů na odpad různých typů, plastových boxů a doplňkového zboží, jakož i poskytnutí záruky za jakost dodaného zboží na dobu dvaceti čtyř (24) měsíců. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí. Podrobně ...
Výstavba kontajnerových stojísk zberných nádob
Výstavba kontajnerových stojísk zberných nádob za účelom zamedzenia prístupu divo žijúcich zvierat ku komunálnemu odpadu.
Zberný dvor Rabča – hákové kontajnery
Predmetom zákazky je obstaranie technologického vybavenia zberného dvora. V rámci vybavenia zberného dvora technologickými zariadeniami sa počíta s obstaraním hákových kontajnerov. Cieľom je nákup techniky potrebnej na nakladanie s odpadmi pre účely a potreby obce. Zákazka nie je rozdelená na časti. Predmetom zákazky je aj dovoz kontajnerov do ...
Kontejner hadicový speciální k HFS
Předmětem VZ je dodávka 1 ks nového kontejneru, který je určen pro dálkovou dopravu vody a umožňuje vytvořit hadicové vedení pro přepravu vody při velkém průtoku na vzdálenost nejméně 2 000 m (dále také „kontejner“). Kontejner je vybaven účelovým modulem pro ukládání hadic včetně soupravy hadic a příslušenství. Součástí dodávky je také následné ...
Požární kontejner týlový
Předmětem VZ je pořízení 1 kusu nového požárního kontejneru týlového, který je určen pro týlové zabezpečení a ochranu zasahujících příslušníků HZS při řešení mimořádných událostí a krizových situací v rámci opatření ochrany obyvatelstva. Kontejner bude tvořit požárně technický taktický celek s automobilovým nosičem kontejneru.
Lis na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením, vč. lisovacích kontejnerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění stacionárního lisu na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením na 3 ks lisovacích kontejnerů, vč. dodávky 4 ks lisovacích kontejnerů.
Kolesový nakladač s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Zákazka je rozdelená do troch samostatných častí: ČASŤ 1 Kolesový nakladač s príslušenstvom ČASŤ 2 Kolesový traktor s príslušenstvom ČASŤ 3 Kontajner Rozsah zákazky je definovaný v prílohe E.1 a predmetom uvedeným v návrhu kúpnej zmluvy v prílohe G.2 Súťažných podkladov.
Souprava pro dálkovou dopravu vody
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové soupravy pro dálkovou dopravu vody, která umožňuje čerpání vody a její dopravu na vzdálenost nejméně 1 000 m a bude využita k zajištění nezbytné dodávky vody v rámci „prostředků pro odstraňování následků povodní a ropných havárií“ při mimořádných událostech a krizových stavech (dále jen „Souprava“). ...