Mostní provizorium
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zakoupení 1 soupravy obousměrného mostního provizoria v délce 108 metrů určené k provizornímu vedení dopravy až do výhradní hmotnosti 38 tun. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín ...
Nákup týlových kontejnerů -II
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 4 ks týlových kontejnerů (dále jen „KTY“) shodného provedení pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - územní odbor Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.
Generální oprava zakladače strojové evidence
komplexní generální oprava zakladače strojové evidence v budově zadavatele na adrese Křížová 27, Praha 5
8453 - Kvalifikace systému SAOZ na vyšší teplotu H3BO3 v sání
Předmětem veřejné zakázky je zodolnění potrubních tras doplněním nových a úpravou stávajících uložení pomocných ocelových konstrukcí systémů SAOZ. Dále budou provedeny úpravy na čerpadlech systémů SAOZ. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou ...
Hranice - cyklověž
Předmětem veřejné zakázky je výstavba parkovacího systému cyklověže - automatického parkovacího zařízení pro jízdní kola - v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Hranicích. Jedná se o samostatný, bezobslužný parkovací systém pro 118 kol, který bude v provozu 24 hodin denně s efektivním využitím místa, kde na betonovém základu by měla stát ...
Stavebné práce - Kompostáreň v obci Vinica
Stavba je členená na stavebné objekty : SO-01 : Plocha pre zhodnocovanie BRO SO-02 : Oceľový prístrešok SO-03 : Unimobunka SO-04 : Spevnená plocha a odvodnenie SO-05 : Oplotenie SO-06 : Elektroinštalácia SO-07 : Požiarna bezpečnosť stavby Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou ...
Dodávka ohraněných stožárů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky ohraněných stožárů.
FZŠ - Kontejner hasící kombinovaný
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho (1) kusu kontejneru hasícího kombinovaného pro potřeby HZS Libereckého kraje. Kontejner hasící kombinovaný je určen k přepravě na automobilových nosičích kontejnerů hmotnostní třídy S, vybavených jednoramennou technologií natahování.
Výstavba tréningovej hokejovej haly
Zámerom investora je vybudovať prestrešenie a opláštenie existujúcej malej ľadovej plochy 40 x 20 m, ktorá sa nachádza severozápadne od existujúceho zimného štadióna V Spišskej Novej Vsi. Ide o vonkajšiu ľadovú plochu, využívanú v dobe keď vonkajšia teplota umožňuje prevádzku. Navrhované prestrešenie a opláštenie malej ľadovej plochy umožní jej ...
Dynamický nákupní systém pro dodávku prvků pro správu a údržbu veřejného osvětlení
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS je specifikován v jednotlivých dílčích kategoriích tohoto DNS. Kategorie tohoto DNS 1.Ocelové konstrukce zařízení veřejného osvětlení kulaté, kuželové a ohraněné stožáry 2.Ocelové konstrukce zařízení veřejného osvětlení atypické a historické stožáry 3.Patice pro zařízení veřejného osvětlení ...
Výstavba sociálno-prevádzkovej budovy na cestmajsterstve Chminianska Nová Ves
Predmetom zákazky je výstavba sociálno-prevádzkovej budovy montovanej kontajnerového typu na cestmajsterstve Chminianska Nová Ves, vybudovanie šatní, hygienického zariadenia a kancelárií pre správu a údržbu ciest PSK v Chminianskej Novej Vsi. Cestmajsterstvo Chminianska Nová Ves je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest ...
Centrum hydraulického výzkumu - obslužné ocelové plošiny
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks obslužné ocelové plošiny u napájecí nádrže a 1 ks obslužná ocelová plošina u zásobní nádrže, které budou součástí budované speciální „horké“ zkušení laboratoře (Horké zkušebny) v průmyslovém areálu SIGMA Lutín. Horká zkušebna je určena pro provádění experimentálních fyzikálních výzkumných testů nově ...
Zariadenie/vybavenie pracovísk
Predmetom zákazky je zlepšenie technického a materiálového vybavenia strednej školy, posilnenie významu sekundárneho vzdelávania a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj.
Poptávám pororošty
Poptávám 6 ks pororoštů 30/30 100 cm x 60 cm (anebo obdobný, pokud typizovaný).
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - dodávka vybavení - úložné regály
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka volného vybavení - úložných regálů a poskytnutí souvisejících služeb. Součástí plnění je i doprava zboží, jeho montáž a instalace na místo určení dle pokynů kupujícího. Podrobná specifikace předmětu dodávky s požadovanými technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace: Projektová ...
Modernizace systému likvidace při úniku chloru - realizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelové nosné konstrukce se základy, stavební úpravy stávající záchytné jímky na vodu, dodávka a montáž nové chladicí věže s podzemní záchytnou jímkou, dodávka a montáž likvidační kolony včetně příslušenství, připojení na stávající systémy a provedení předepsaných zkoušek a revizí a provedení funkčních zkoušek ...
Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu
Predmetom zákazky sú nasledovné tovary: Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu (1 ks) Smetná nádoba na zber BRKO (300 ks) Košík do domácnosti na zber kuchynských odpadov (8 000 ks) Nádoba na zber kuchynských odpadov pre IBV (2 000 ks) Drvič kuchynského odpadu (1 ks) Hygienizačný kontajner (2 ks) Nakladač (1 ks)
Kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody
Předmětem veřejné zakázky je nový kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody v počtu 2 kusů, který je určen pro přepravu hadicového vedení o délce nejméně jednoho kilometru, přičemž umožní samočinné zpětné navíjení a ukládání hadic. Součástí dodávky je i zaškolení obsluhy Hasičských záchranných sborů (dále jen „HZS“) v ...
Kontajnerová zostava
Predmetom zákazky je obstaranie kontajnerovej zostavy, ktorá je určená pre potreby Športového centra polície.
Ocelový panel TMS
Předmětem VZ je dodání celkem 96 kusů nových ocelových panelů TMS (těžká mostová souprava). Ocelové panely TMS (dále jen „panely TMS“) budou sloužit jako součást mostního provizoria - těžké mostové soupravy TMS pro řešení krizových situací a likvidaci jejich následků, a to v případech, kdy dojde k porušení nebo zničení mostu přírodními vlivy nebo ...
Strojno-technologické vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa
Predmetom zákazky je obstaranie strojno-technologického vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa, a to v rámci projektu s názvom Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v meste Stará Ľubovňa.
Rotomaty pro ÚzP pro Prahu 2
Předmětem plnění VZ je dodávka 4 kusů nových páternosterových kartotéčních regálů, automatizované kovové skříně s elektrickým ovládáním, s vertikálně se pohybujícími policemi pro uložení písemností, včetně dopravy rotomatů do místa plnění specifikovaného v ZD, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, provedení výchozí revize a doložení ...
Poptávám sloupy na osvětlení tenisových kurtů
Poptávám sloupy na osvetlení tebisových kurtů, 4 ks, délka 10m.
Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra
Predmetom zákazky je vybudovanie požiarneho schodiska 11 podlažnej budovy študentského domova v rozsahu prác a dodávok podľa súťažných podkladov.
Kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody
Předmětem VZ je nový kontejner hadicový speciální ke kontejneru pro dálkovou dopravu vody (dále jen „Kontejner“) v počtu 2 kusů, který je určen pro přepravu hadicového vedení o délce nejméně jednoho kilometru, přičemž umožní samočinné zpětné navíjení a ukládání hadic. Součástí dodávky je i zaškolení obsluhy Hasičských záchranných sborů (dále jen ...