Fixný oceľový zahradzovací stĺpik s prírubou
Predmetom zákazky je nákup a dodanie funkčných zahradzovacích stĺpikov pre potreby Hlavného mesta. Predmetom zákazky nie je ich osadenie. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. súťažných podkladov.
VN Brno - stavební úpravy nemocniční lékárny - interiérové vybavení
Zadavatel realizuje investiční akci „VN Brno - stavební úpravy nemocniční lékárny“. Výběr zhotovitele stavby aktuálně probíhá. Součástí investiční akce se i interiérové vybavení rekonstruovaných prostor. Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení investiční akce podle PROJEKTU. Jednotlivé ...
Odpadové centrum Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je modernizace areálu odpadového centra Olomouc situovaného v areálu Chválkovice I ve správě Technických služeb města Olomouc (dále jen „TSmO“), vč. související technické infrastruktury inženýrských sítí vč. technologických zařízení, dopravní infrastruktury, nového oplocení a nezbytných navazujících připojení na řady. V ...
Dodávka nerezového a kovového vybavení do VCZZP - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nerezového a kovového vybavení do Výukového centra zpracování zemědělských produktů.
Prístrešky električkových zastávok
Predmetom zákazky je osadenie zastávkových prístreškov na električkových zastávkach MHD . Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Šlapanicko - zavedení door-to-door systému svozu tříděných odpadů - část II VOK II
Dodávka 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 5 m3, 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 17 m3, 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 20 m3. Předmětem smlouvy je rovněž dodávka dle přílohy č. 2 smlouvy, vykládka zboží bez asistence kupujícího, zajištění výroby polepů v souladu s grafickým manuálem povinné publicity a jejich nalepení na ...
KNTB, a.s. Kontejnerová sestava administrativního a skladovacího objektu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kontejnerové sestavy z 21 buněk - 11 kusů 1. NP a 10 kusů 2. NP. Specifikace: a) požadavky požární REW 45 DP1 - 1. NP REW 30DP1 - 2. NP b) PEN B: U = 0,189 strop U = 0,2 - 0,25 stěna U = menší 0,3 podlaha Okna 1,1 (trojsklo 0,7); dveře 1,2 (i 1-) c) Sv. výška 1. NP 3 metry ...
Velkoobjemové kontejnery pro Zábřežsko
Předmětem zadávacího řízení je pořízení 22 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a objemný odpad s různými parametry (dále jen „předmět koupě“). Předmět koupě bude dodán do 9 obcí v mikroregionu Zábřežsko. Přesné určení místa dodání a popis předmětu koupě je uveden příloze č. 1.1 a 1.2 ZD.
Rozšíření separace odpadů města Štětí
Předmětem plnění veřejné zakázky „Rozšíření separace odpadů města Štětí“ je vybudování stání a následná dodávka polopodzemních kontejnerů na separaci papíru, plastu, skla, kovů, biologicky rozložitelného odpadu a směsného komunálního odpadu (včetně provedení příslušných nutných stavebních prací), a pořízení velkoobjemových kontejnerů (dále jen ...
Opravy základů stožárů
Opravy základů a konstrukcí příhradových stožárů z konstrukční oceli a oceli Atmofix pro nadzemní elektrická vedení vvn, vn, nn, opravy základů a konstrukcí distribučních stožárových trafostanic, opravy hlavních a pomocných konstrukcí v rozvodnách a transformovnách vvn / vn a vn, včetně zajištění dodávek materiálu.
Zkvalitnění nakládání s odpadem na území DSO Židlochovicko - III.etapa
Předmětem smlouvy je dodávka 6000 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 68 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l plastová, 23 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l kovová, 5 ks kontejneru na textil o objemu 2,5 m3, 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 5 m3, 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 13 m3 otevřené, 1 ks ...
Posuvný regálový systém registratúry ÚVN
Posuvný regálový systém registratúry ÚVN
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Veľké Zlievce
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovného strojno-technologického vybavenia: Časť - 1 Logický celok č. 1: "Kolesový traktor s príslušenstvom" Časť - 2 Logický celok č. 2: "Kontajnery" Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Dodávka mobiliáře - nábytek
Předmětem plnění zakázky je dodávka regálů do depozitáře, knihovního nábytku a vybavení interiéru v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací.
Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka podzemních kontejnerů na separaci papíru, plastu, skla a SKO (včetně provedení příslušných nutných stavebních prací), a pořízení velkoobjemových kontejnerů na separaci biologicky rozložitelného odpadu. Dále bude pořízeno 100 ks kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty, sklo a BRO).
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku do objektu Poradenského a vzdělávacího centra Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, Lipová 223, dále vybavení skladovacích prostor regály a vybavení hygienického zázemí.
NAPOS, a.s. - Technologie pro třídění odpadů - dodávka vynášecího řetězového dopravníku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hlavního řetězopásového dopravníku do lisu, řetězopásového dopravníku třídící linky, kolového čelního nakladače, vysokozdvižného vozíku a 6 ks velkoobjemových kontejnerů. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Nerezové kontejnery, Německo
Vážené dámy a pánové, potřebujeme nabídku nerezových kontejnerů v těchto rozměrech: Rozměry: 1080 x 680 x 620 mm GH 920 mm Hrana: 40 mm Materiál: 1,4571, 4 mm Tepelná ochrana na 5 stranách od 1,4301 1 mm Předem děkuji.
LC1: Obrazovky
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných položiek: LC1: Obrazovky LC2: Tribúny Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky.
V420 - modernizace (P.0519), I. Etapa p.b. 504 - TR HBM, stavebně-montážní práce
V420 - modernizace (P.0519), I. Etapa p.b. 504 - TR HBM, stavebně-montážní práce
Poptávám pronájem kontejneru
Poptáváme: - pronájem kontejneru (kancelář) 6x3m, vč. dopravy na dobu od 14/06/2021 - 31/01/2022. Místo dodání : ul. Španielova 1294/90 , 160 00 Praha 6. Prosím tímto o cenovou nabídku .
Kontejner ke stanovišti dekontaminace osob - ochranné prostředky
Kontejner ke stanovišti dekontaminace osob 1 ks pro přepravu pomocí technologie podélně uloženého jednoramenného háku s výškou oka 1570 mm, délky a šířky odpovídajícídané kategorii (hmotnostní třída S). Vzhledem k množství přepravovaného materiálu, musí mít celá konstrukce kontejneru dostatečnou torzní tuhost i při jeho umístění na nerovný povrch.
Ekologizace Teplárny Přerov - Manipulace a skladování paliva
Výstavba skladovací haly pro skladování tuhého alternativního paliva, příjmového místa paliva a haly pro doúpravu paliva, příjezdových a obslužných komunikací vč. technologie doúpravy paliva a dopravy paliva do provozních zásobníků paliva multipalivového kotle K6.
Poptávám námořní kontejnery
Poptávám námořní kontejnery 40,20...2-10 ks měsíčně...později více ks. Doprava na D1.....Všechromy Dlouhodobá spolupráce !!!!
Mobilné kontajnery-II.  - 1.logický celok
1.časť - Mobilné kontajnery-II. - 1.logický celok 2.časť - Mobilné kontajnery-II. - 2.logický celok