Nákup 1 kusu teleskopického stožáru s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu teleskopického stožáru s příslušenstvím.
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad kruhové
Predmetom zákazky je dodávka a realizácia celkovo 9 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, z toho v rámci 1. časti zákazky 7 stojísk a v rámci 2. časti zákazky 2 stojísk.
Modernizace velkého sálu - tribuna/elevace/stupňovité teleskopické hlediště, elektrické ovládání
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elevace, stupňovité teleskopické hlediště, elektrické ovládání, otevírání, zavírání, posun. Počet sedadel 199, jejich demontáž, opětovná montáž na novou elevaci. Stupňovitá teleskopická elevace musí obsahovat elektromotor s dálkovým ovládáním, otevíráním, zavíráním a posunem. Nosná ocelová konstrukce, povrchová ...
Kontejner k SDO4 - ochranné prostředky II. - opětovné vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru nouzového přežití v konfiguraci - rozšiřující modul. Předmět plnění je koncipován jako rozšiřující modul pro tři typy techniky, kterými již HZS hl. m. Prahy disponuje. Jedná se o nadstavbu pro kontejner nouzového přežití - základní modul, pro stanoviště dekontaminace osob 4. generace a také pro ...
Prístrešky na zastávkach MHD v Bratislave
Predmetom zákazky je zhotovenie, dodanie a stavebné osadenie zastávkových prístreškov na zastávkach MHD v Bratislave. Jedná sa o 85 prístreškov dĺžkovej kategórie 4m, 18 prístreškov dĺžkovej kategórie 8m a 3 prístrešky dĺžkovej kategórie 12m.
Dodávka posuvných regálů
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace 18 ks posuvných regálů na stávající kolejiště, dodání a instalace 4 ks posuvných regálů včetně montáže, dodání 7,5 m kolejiště s mechanickým posuvem a demontáž 2 ks stávajících regálů v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 - Kobylisích. Nedílnou součástí dodávky je přesné zaměření ...
Poptávám plechovou skříň
Poptávám plechovou skříň v rozměrech 140x115cm hloubka 14 cm otevírací ideálně zamykací. Kolik by zabrala času výroba, děkuji za odpověď.
Poptávám přistavení kontejneru
Poptávám přistavení kontejneru na železný šrot a jaká je cena za železo plus autobaterie a hliník. Děkuji
Dielenské zariadenia a vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učebne školy špecializovanými zariadeniami.
Kontejner technický, vyprošťování + stabilizace
Předmětem VZ je pořízení 1 kusu nového kontejneru technického (vyprošťování + stabilizace), dále jen „KT“, který slouží k zajištění nezbytné dodávky pro vyprošťování osob a pro záchranné práce při dopravních nehodách, mimořádných událostech a krizových stavech.
Posuvný regálový systém registratúry ÚVN III
Posuvný regálový systém registratúry ÚVN
Poptáváme dodávku a montáž hangáru
Poptáváme dodávku a montáž hangáru včetně dokumentace pro stavební řízení , ocelová konstrukce a oláštění nezateplená. rozměr 18 x 24m.posuvná vrata šíře 22 m , výška 3,5 m, sněhová oblast 4
Poptáváme montovaný přístřešek
Poptáváme montovaný přístřešek bez bočního opláštění o rozměru 25x 15 metrů a výšce 4-5 metrů , na předem připravenou základovou plochu .
Pořízení velkoobjemových kontejnerů pro obce Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Předmětem zadávacího řízení je pořízení 13 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a objemný odpad s různými parametry (dále jen „předmět koupě“). Předmět koupě bude dodán do 8 obcí v mikroregionu Zábřežsko. Přesné určení místa dodání a rozdělení předmětu koupě je uveden příloze č. 1.1 a 1.2 ZD. Podrobná specifikace a podrobnosti jsou uvedeny v ...
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 999 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obce sdružené v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko. Součástí dodávky je rovněž dodávka 4 ks kontejnerů na textil a 2 ks štěpkovače.
Separace odpadů v Mikroregionu Morkovsko
Předmětem veřejné zakázky je dodávka separačních nádob a kontejnerů dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy, dle technické specifikace, jenž tvoří přílohu č. 2 návrhu kupní smlouvy a dle konkretizace místa plnění, jež tvoří přílohu č. 3 návrhu kupní smlouvy. Přílohy kupní smlouvy jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, ...
Plávajúce ostrovy
Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia 6 ks plávajúcich ostrovov - plávajúcich železobetónových pontónov, ktoré budú slúžiť ako hniezda pre rybára riečneho a oddychové plochy pre vodné vtáctvo (ďalej aj ako "plávajúce zariadenia"), a to v súlade s technickou špecifikáciou, požadovanými parametrami a vlastnosťami predmetu zákazky, ...
Zdvojení vedení P.0407, Etapa I - V431/831, stavebně-montážní práce
V432/429 - zdvojení vedení (P.0407), Etapa I - V431/831, stavebně-montážní práce
Posuvný regálový systém registratúry ÚVN
Posuvný regálový systém registratúry ÚVN
Novostavba skladovací haly s administrativní přístavbou
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba novostavby skladovací haly s administrativní přístavbou dle zadávacích podmínek.
Dodávka kompostérů, kontejnerů na textil a mobilních buněk
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 443 ks nových a nepoužitých kompostérů o velikosti 450 l - 650 l, a dále 1 272 ks nových a nepoužitých kompostérů o velikosti 950 l - 1 100 l, 6 ks nových a nepoužitých kontejnerů na textil, 3 ks nových a nepoužitých menších mobilních RE-USE buněk (cca 4 m x 2,4 m) a 11 ks nových a nepoužitých velkých mobilních ...
Poptávám vyřazené kontejnery
Mám zájem o koupi dvou vyřazených kontejnerů 12m. Prosím o co nejlevnější cenu možnou cenová představa 25.000 bez DPH jeden. Kontejner bude sloužit pro přestavbu takže může mít utrhlé oko atd. Nicméně nesmí do něj shora zatýkat, Drobné díry z boku nejsou problém. Děkuji za nabídku.
Prevence a separace odpadů v Mikroregionu Luhačovské Zálesí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob a kontejnerů na oddělený sběr odpadů, dodávka znovupoužitelného nádobí s příslušenstvím dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy, a stavební práce dle projektové dokumentace, jež tvoří přílohu č. 6 a 7 zadávací dokumentace a dle výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu ...
Fixný oceľový zahradzovací stĺpik s prírubou
Predmetom zákazky je nákup a dodanie funkčných zahradzovacích stĺpikov pre potreby Hlavného mesta. Predmetom zákazky nie je ich osadenie. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. súťažných podkladov.
VN Brno - stavební úpravy nemocniční lékárny - interiérové vybavení
Zadavatel realizuje investiční akci „VN Brno - stavební úpravy nemocniční lékárny“. Výběr zhotovitele stavby aktuálně probíhá. Součástí investiční akce se i interiérové vybavení rekonstruovaných prostor. Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení investiční akce podle PROJEKTU. Jednotlivé ...