Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - vybavení ICT
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky včetně služeb „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - vybavení ICT“ je zejména dodávka a instalace informačních a komunikačních technologií pro základní školu, tj. počítačů, interaktivních tabulí, projektorů, tabletů apod. a SW, dále vnitřní konektivity včetně montáže, instalace, ...
Dynamický nákupní systém na pořizování komponentů ICT pro Nemocnici  Nymburk s.r.o.
Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zajištění dodávek běžného, obecně dostupného kancelářského ICT vybavení vč. drobných komponentů. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky běžného, obecně dostupného kancelářského ICT vybavení, zejména osobních počítačů (stolních, ...
Dodávka a instalace kompletního vybavení nové ZŠ Za cihelnou v Roztokách u Prahy
Předmětem plnění zakázky je jednorázová dodávka, a v nutných případech i instalace kompletního vybavení nově budované základní školy „Za cihelnou“ v Roztokách u Prahy. Její objekt je koncipován jako třípodlažní (1 PP a 2 NP), rámcově zahrnující 3 třídy pro školní družinu; učebnu ICT, učebnu přírodopisu, dvě jazykové učebny a 8 kmenových tříd s ...
Poptávám tiskárnu  na tisk průmyslový štítku
Poptávám tiskárnu na tisk průmyslový štítku. Potřebuji tiskárnu, které bude tisknout lepící štítky cca 60mm x 100mm. Štítky musí být nalepitelné na kov a na papírové kartičky. V případě potřeby musí být bez problému sloupnutelné. Předpokládaný objem je cca 10 000 štítků za rok. Tiskárnu stačí pouze připojit k danému PC respektive nemusí být ...
Nákup ICT vybavení
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení. ICT vybavení a vybavení na pokusy bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě. Více podrobností v zadávací dokumentaci.
Přístrojové vybavení III - Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců
6.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců“. Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části, kdy popis a technická specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena ve SVAZKU 3. Zadavatel stanoví technické požadavky pro jednotlivé ...
Rozvoj nemocničního informačního systému
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) Pořízení a implementace nemocničního informačního systému („NIS“), b) dodávka hardware, c) servis IS prováděný od doby ukončení zkušebního provozu IS dále na dobu neurčitou
Nové funkce IS města Čelákovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – integrace, rozšíření a modernizace IS města.
Nákup ICT vybavení pro praktické vyučování – opětovné vyhlášení
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka výpočetní a projekční techniky a balíčku kancelářského softwaru pro Zadavatele. ICT vybavení bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Počítače, notebooky a Office do základních škol a mateřských škol, Mladá Boleslav
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných tříd základních škol a mateřských škol výpočetní technikou vč. montáže kompletní zakázky a likvidace obalových materiálů. Součástí plnění je také dodávka Office Standard 2019. Bližší specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace - Technická specifikace.
SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - dodávka vybavení
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro školské zařízení, které jsou detailně specifikovány v přílohách č. A – G této zadávací dokumentace. Účelem zadávacího řízení je dodání nového vybavení, tedy modernizace zastaralého vybavení školy. Týká se oblastí teoretické i praktické výuky ve všech vzdělávacích oborech. Modernizace je v ...
Výběr koncových stanic pro ZPŠ č. II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW a SW vybavení pro zadavatele.
Dodávky výpočetní techniky - Pracovní stanice a periferie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky – pracovní stanice a periferie. Bližší specifikace dodávek výpočetní techniky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Jedná se zejména o PC stanice a monitory, počítačové soupravy, výkonné pracovní stanice, síťové velkoobjemové uložiště, tiskárnu. Povinností vybraného dodavatele bude ...
Dodávka výpočetní techniky
Dodávka výpočetní techniky (obnova počítačového vybavení vč. příslušenství )
Dodávka vnitřního vybavení pro 2. ZŠ Beroun – Část č. 1: Vybavení hardwarem
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky vybavení hardwarem ZŠ Preislerova. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména položkovým rozpočtem včetně technických a dalších požadavků na jednotlivé dodávky. Součástí plnění je doprava ...
Nákup ICT vybavení pro praktické vyučování
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka výpočetní a projekční techniky a balíčku kancelářského softwaru pro Zadavatele.
Dodávka vnitřního vybavení pro 2. ZŠ Beroun
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky vnitřního vybavení ZŠ Preislerova. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména položkovým rozpočtem včetně technických a dalších požadavků na jednotlivé dodávky. Součástí plnění je doprava ...
Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram - Bezpečná infrastruktura
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování bezpečné centrální IT infrastruktury Zadavatele. Součástí plnění je též poskytování služeb podpory provozu.
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení pro SOŠ a SOU, Dubská, Kladno pro následující obory: obor Obráběč kovů, obor Instalatér, obory Autoklempíř a Autoelektrikář, a pro Požární výcvikové středisko, Pracoviště robotizace a automatizace, Zkušební laboratoř strojírenských předmětů a učebnu ...
Modernizace dílen SPŠ Kutná Hora
Předmětem této veřejné jsou dodávky, tj. jedná se o vybavení přízemí dílen nábytkem: 2 dílny, 4 laboratoře, 2 kabinety a sklad výrobků. Předmětem této veřejné zakázky je dále vybavení laboratoří a dílen výpočetní technikou a vybavení a zprovoznění laboratoře Inteligentní dům“. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena do tří (3) ...
Elektrozařízení pro objekty Staré školy a Zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace elektronického vybavení, jako jsou monitory, projektory, AV, multimediálních stěn apod. v objektu Staré školy a Zvonice, vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice - dodávka ICT
Předmětem zakázky je dodávka a montáž informačních a komunikačních technologií pro učebnu přírodních věd s vytápěným skleníkem, multifunkční učebnu digit. technologií, učebny chemie a dílen, kabinety učebny přírodních věd, multifunkční učebny digitálních technologií a chemie, serverovnu, chodby, včetně kompenzačních pomůcek (dále jen „zboží“), ...
Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky 2018 -2020
Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky, fotografické techniky a instalace a montáž příslušné techniky. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých ...
Efektivní řízení organizací města - nové vyhlášení
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Efektivní řízení organizací města, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002510 – konkrétně část dodávka hardwaru.