Pronájem videokonferenčních jednotek a příslušenství
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je pronájem videokonferenčních jednotek s příslušenstvím pro provoz v rámci služby Webex, včetně instalace a zprovoznění a služby podpory provozu komunikačního prostředí a adopce služby Webex.
Spotřební materiál pro chodbová tisková zařízení
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky spotřebního materiálu pro tisková zařízení.
Dodávka a instalace LED obrazovky
Předmětem veřejné zakázky je dodat a nainstalovat LED obrazovku během rekonstrukčních prací Atria.
Dodávka přenosných počítačů s příslušenstvím
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele (dále jen „Dodavatel“), který dle požadavků Zadavatele zajistí dodávku 115 Ks přenosných počítačů s příslušenstvím sestávajícím zejména z monitorů, brašny, kabelů, klávesnic, myší a dokovacích stanic pro jeho zaměstnance.
Dodávky hardware, IT komponent a kancelářské techniky pro potřeby Městské policie
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky hardware, IT komponent a kancelářské techniky pro zajištění chodu Městské policie hl. m. Prahy na dobu 8 let, a to včetně dopravy na místo plnění v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
Zajištění kompletních tiskových služeb
Předmětem je kompletní zabezpečení tiskových, kopírovacích, skenovacích služeb prostřednictvím nájmu nových zařízení dle technické specifikace včetně centrálního tiskového řešení pro všechna zařízení s autentifikací uživatelů zadavatele. Zadavatel požaduje komplexní řešení svých tiskových potřeb a předpokládá, že realizací této veřejné zakázky ...
Dodávky na drobné IT příslušenství pro ÚHKT
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky pro ÚHKT dle potřeb zadavatele po dobu trvání smluvního vztahu.
Rámcová dohoda na dodávky tiskáren, kopírek a skenerů
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek dodávek tiskáren, kopírek a skenerů pro Fakultní nemocnici Bulovka v délce 24 měsíců.
Spotřební materiál pro zařízení OKI a další vybrané značky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálního spotřebního materiálu, tj. spotřebního materiálu (dále také jako „zboží“) vyrobeného přímo výrobcem tiskáren a dalších tiskových zařízení (dále jen „tiskárny“), do kterých je spotřební materiál určen. Jedná se o spotřební materiál do tiskáren OKI, UTAX a HP OfficeJet 202 Mobile ...
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren
Průběžné dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka přenosných počítačů a dokovacích stanic 2021
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 430 kusů přenosných počítačů společně s 430 kusy dokovacích stanic, včetně záručního servisu.
Obměna personální výpočetní techniky ČSÚ - 2. Etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a servis, notebooků, dokovacích stanic, klávesnic, polohovacích zařízení, včetně technického příslušenství a programového vybavení. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Nákup tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení III
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tonerů a spotřebního materiálu, např. částí a příslušenství kancelářských strojů, tonerů pro laserové tiskárny, tonerů pro fotokopírovací stroje, válce, zásobníků tonerů apod. pro tisková zařízení do kanceláří jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR, jehož přesná specifikace je Příloze č. 1 ZD (dále jen ...
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Triumph Adler
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Triumph Adler, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Pověřující zadavatelé budou odebírat spotřební ...
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Xerox
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Xerox, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Pověřující zadavatelé budou odebírat spotřební materiál dle aktuálních ...
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Lexmark
Předmětem veřejné zakázky je dodávka originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení značky Lexmark, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky. Pověřující zadavatel bude odebírat spotřební materiál dle ...
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení značky Ricoh, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky. Pověřující zadavatelé budou odebírat spotřební materiál dle ...
Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky a ICT vybavení pro MFF UK
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky a ICT vybavení, tj.: osobní počítače, tablety, notebooky, tiskárny, externí disky, monitory, zařízení související s počítači, informační systémy, servery, switche, síťové routery, komunikační sítě, ethernetové sítě, ISDN sítě, síťová zařízení, komunikační zařízení, ...
IT vybavení pro projekt ISF - opakované vyhlášení
Předmětem je nákup výpočetní techniky.
AV technika do VCZZP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace AV technicky do Výukového centra zpracování zemědělských produktů.
FEL - Dodávky výpočetní techniky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky včetně záručního servisu dle technické specifikace a dle podmínek uvedených v rámcové dohodě o dodávkách výpočetní techniky, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „Rámcová dohoda“).
Dodávka hardware pro digitální expozici
Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně instalace a nastavení: - 21 ks informačních panelů (5 různých typů); - 30 ks odolných tabletů; - 2 ks dotykových obrazovek; - 4 ks infokiosků.
AV technika pro akci: ŠCHT Praha - Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky (AVT) včetně jejího uvedení do provozu. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů, poskytování záručního servisu apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ ...
Vybavení Polytechnických hnízd 3
Předmětem této veřejné zakázky na dodávky zadávané v nadlimitním režimu je pořízení jednotlivých částí vybavení tzv. Polytechnických hnízd zřizovaných v rámci níže uvedeného projektu na území hlavního města Prahy. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství“ registrační číslo: ...
Dynamický nákupní systém pro nákup standardní ICT techniky v období roku 2021
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) na dodávky předmětů standardní techniky informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“), a to zejména osobních počítačů, tabletů, notebooků, tiskáren (malých), externích disků, monitorů, příslušenství a další příbuzných ICT předmětů. Součástí dodávek ...