Dodávka ICT vybavení, interaktivní techniky a konektivity do odborných učeben ZŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky počítačových stanic, monitorů, interaktivní tabule, projektoru, softwaru pro jazykovou učebnu včetně technologie pro vzdálený přístup a uložiště, notebooků, tabletů, tiskáren a konektivity, které splňují parametry dle výkazu výměr (příloha č. 6) a v návrhu smlouvy (příloha č. 5) této zadávací ...
Dodávka výpočetní techniky 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačů, monitorů a klávesnic včetně příslušenství dle požadavků zadavatele a v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele dle harmonogramu, uvedeného v příloze zadávací ...
Dodávka školních pomůcek, nábytku, výpočetní a interaktivní techniky včetně SW, vybavení dílny
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky školních pomůcek a vybavení učeben chemie, fyziky a dílny, dodávka nábytku pro fyzickou, chemickou a jazykovou učebnu a kabinet, dodávka SW pro jazykovou učebnu včetně technologie pro vzdálený přístup a uložiště, konektivita přístavby a úprava serverů, interaktivní tabule, projektory, stojany, ...
Dodávka originálních tonerových kazet a fotoválců na období 2 let
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka originálních tonerových kazet a fotoválců do tiskáren a kopírek pro Magistrát města Pardubic, městské obvody Pardubice I, II, III, IV, V, VI, VII a Městskou policii Pardubice, které spravuje v rámci IT - Odbor informačních technologií MmP (vyjma MO Pardubice VIII). Veřejná zakázka v rámci jednoho ...
Dodávka tonerů a inkoustových cartridge
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tonerů a inkoustových cartridge dle požadavků zadavatele a v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Dodávka výpočetní techniky pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačů, monitorů, notebooků, tiskáren a klávesnic včetně příslušenství (dále též jen „zboží“) dle požadavků zadavatele a v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných nepravidelných dodávek zboží na jednotlivá ...
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – IT technika – notebooky a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení –notebooků a příslušenství k nim
Odborné učebny ITI - II. etapa - realizace - učební pomůcky a strojní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomůcek a dalšího vybavení pro odborné učebny, kabinety a další související prostory pro tři objekty níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála ...
Odborné učebny ITI - II. etapa – realizace – konektivita
Dodávka hardware a software vybavení pro zajištění vnitřní konektivity pro odborné učebny, kabinety a související prostory objektů tří základních škol: ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí; ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla; ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – IT technika-  dataprojektory, displeje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení – dataprojektorů, displejů a příslušenství k nim.
Dodávka vybavení – Půdní vestavba ZŠ Smetanova
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení učeben.
Přístavba ZŠ Hrochův Týnec – vybavení učeben - technologická zařízení
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek zařízení, technologií (hardware i software) a souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Hrochův Týnec, a to v rámci přestavby ZŠ Hrochův Týnec.
Dodávka výpočetní techniky pro grafiku II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky za účelem vybavení odborných pracovišť zadavatele.
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – počítače a notebooky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení – stolních počítačů a notebooků a příslušenství k nim, pro projekt realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání s názvem „Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje, ...
Přístavba ZŠ Hrochův Týnec – vybavení učeben
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Hrochův Týnec, a to v rámci přestavby ZŠ Hrochův Týnec.
Dodávka výpočetní techniky pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných nepravidelných dodávek počítačů, monitorů, notebooků a tiskáren včetně příslušenství na jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť Pardubická nemocnice, Chrudimská ...
Gymnázium Polička - dodávka IT a AV techniky
Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny a laboratoře fyziky, biologie a chemie, zeměpisu a výpočetní techniky pro projekt realizovaný v rámci IROP.
SOŠ a SOU Lanškroun - dodávka IT a AV techniky
Dodávka IT a AV techniky (stolní PC, monitory, interaktivní tabule) pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci IROP.
Dodávka IT infrastruktury pro Město Hlinsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě serverů, datového úložiště, síťové sondy, rozšíření serverů a switchů a licencí software včetně příslušenství . Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce prodávajícího se zařízeními přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu. Součástí předmětu ...
SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka vybavení IT a AV techniky
Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".
Gymnázium Hlinsko - dodávka vybavení IT, AV a prezentační techniky
Dodávka vybavení IT, AV a prezentační techniky (stolní počítače, notebooky, interaktivní tabule, tiskárny, projektory, apod.) pro odborné učebny a laboratoře pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020.
Sál zastupitelstva stavební úpravy a modernizace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a modernizace vybraných prostor v objektu Krajského úřadu souvisejících se sálem zastupitelstva. Hlavním cílem úprav je obnova sálu a jeho modernizace nejen v pojetí vlastního vnitřního vybavení, ale nastavit moderní audiovizuální techniku, hlasovací zařízení a vše propojit s potřebným hardwarem a ...
Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – konektivita
Dodávka aktivních prvků a souvisejícího SW a HW vybavení pro zajištění vnitřní konektivity pro odborné učebny, kabinety a související prostory do níže uvedených základních škol v Pardubicích: ZŠ Bratranců Veverkových, č.p. 866 ul. Br. Veverkových ZŠ Družstevní, č.p. 305 ul. Družstevní ZŠ npor. Eliáše, č.p. 344 ul. npor. Eliáše ZŠ Ohrazenice, ...
Dodávka tonerů a inkoustových cartridge – 2. kolo
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek tonerů a inkoustových cartridge do kopírek a tiskáren na jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť. Požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné ...
SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro 3D technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro 3D technologie pro odborné učebny pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.