Dům Přírody Pálavy - vybavení - II. řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení zrekonstruovaného objektu RMM v Dolních Věstonicích, kde se nyní nachází Archeologické muzeum. Expozice bude interaktivní a bude vhodná pro individuální návštěvníky i organizované skupiny napříč všemi generacemi. Zakázka je rozdělena na dvě části.
Počítače a notebooky, monitory, tiskárny, tiskárny štítků a čtečky čárových kódů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů, notebooků, monitorů, tiskáren, tiskáren štítků a čteček čárových kódů.
Obnova ICT
Nákup ICT techniky: počítačů, notebooků, monitorů, tenkých klientů, tabletů, dataprojektorů, skenerů, tiskáren, čteček čárových kódů, klávesnic a diagnostických monitorů dle Technické specifikace.
Spotřební materiál do tiskáren II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tonerů, cartridgí a spotřebního materiálu dle přílohy ZD, specifikace po dobu 4 let od podpisu smlouvy. Originální spotřební materiál do tiskáren a ostatních strojů. Nutno dodržet podmínku originálních výrobků příslušných výrobců. Alternativní - kompatibilní ani renovované tonery nejsou přípustné.
Pořízení ICT prostředků 2021
Pořízení ICT prostředků 2021 - tiskárny na 4 roky
Dynamický nákupní systém na spotřební materiál do tiskáren a multifunkčních zařízení pro JMK
Dynamický nákupní systém na spotřební materiál do tiskáren a multifunkčních zařízení pro JMK 2021 - 2025
Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení  - Mobilní zařízení
Účelem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení informačních technologií - mobilních zařízení. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění, včetně požadavků zadavatele na předmět plnění, je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace, kterou tvoří technická ...
Nákup projektorů pro Janáčkovo a Mahenovo divadlo
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks projektorů, jejichž technická specifikace je uvedena v dokumentu „Specifikace nakupovaných projektorů“. Projektory pořizuje zadavatel pro použití: • 1 ks v Janáčkově divadle v Brně • 2 ks v Mahenově divadle v Brně Projektory musí být zcela nové, nepoužité.
Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku a servery pro JMK 2021-2025
Jedná se o zadávací řízení na zavedení DNS rozděleného na 2 kategorie: Dodávky výpočetní techniky a serverů a Pronájem tiskáren a fotokopírovacích zařízení.
Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021 - 2023
Předmětem zaváděného DNS je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, a to počítačů, monitorů, notebooků, tiskáren, tabletů, dataprojektorů a další výpočetní techniky. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících zadavatelů spočívající v získání příslušné výpočetní techniky.
Dotykové vrstvy pro displeje - sestavy dotykových multimediálních stanic
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 11 ks multimediálních pracovních stanic vč. dotykových monitorů, které budou sloužit ke zjednodušení a usnadnění prezentačních technologií na učebnách a v laboratořích Divadelní fakulty. Bližší specifikace předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace zařízení a ...
Dům přírody Bílých Karpat  expozice
Předmětem veřejné zakázky je realizace výstavních expozic, dodávka a instalace audiovizuální techniky pro expozici včetně zvukového a obrazového obsahu (zvukový a obrazový obsah dle libreta a scénáře), zavedení automatizovaného průvodcovského systému včetně zvukového a obrazového obsahu, dodávka vybavení nábytkem a dodávka výpočetní techniky.
Poptávám toner a podložky pod myš
Poptávám toner CB 435A -1 ks a podložky pod myš - 2 ks.
Spotřební materiál do tiskáren
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tonerů, cartridgí a spotřebního materiálu dle přílohy ZD, specifikace po dobu 4 let od podpisu smlouvy.
Poptávám opravu tiskárny značky Konica Minolta
Poptávám opravu tiskárny Konica Minolta PagePro135OE.
Technologické vybavení učeben scénografie - pracovní stanice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks stolních a 3 ks mobilních multimediálních výpočetních pracovních stanic využitelných pro prostorové 3D simulace pro ateliér Scénografie Divadelní fakulty JAMU včetně jejich implementace a integrace do stávajícího prostředí.
Notebooky
Předmětem veřejné zakázky je dodání notebooků dle specifikace, v rozsahu a za podmínek uvedených ve vzorech kupních smluv uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Projektory pro absolventské výkony a videomapping a miniprojektory pro scénografii
Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 1 je dodávka 2 ks projektorů pro absolventské výkony a videomapping včetně příslušenství. Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 2 je dodávka 3 ks miniprojektorů včetně příslušenství pro ateliér scénografie.
Dodávka úložiště pro citlivá data
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění klasického úložiště včetně nezbytné síťové infrastruktury úložiště. Úložiště je tvořeno klasickým úložištěm s kapacitou alespoň 2200 TB. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce Next ...
Skenování knih Kolébkový knižní skener
dodávka 1 ks kolébkového knižního skeneru
Skenování knih planetární knižní skener
dodávka 4 ks planetárního knižního skeneru
Skenování knih Automatický knižní skener
dodávka 1 ks automatického knižní skeneru
Servery pro virtualizaci sítě
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka 2 ks virtualizačních serverů včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2a (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka 2 ks serverů pro virtuální soukromé sítě ...
Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení - rozděleno na části
Účelem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem v každé části veřejné zakázky. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení informačních technologií - stolních počítačů a monitorů, mobilních zařízení a periferních a podpůrných zařízení.
Stolní počítače, notebooky, monitory
Předmětem veřejné zakázky je dodání stolních počítačů, notebooků a monitorů dle specifikace, v rozsahu a za podmínek uvedených ve vzorech kupních smluv uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 níže uvedené části. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části stanoveny shodně, není-li v dalších ustanoveních ...