Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy a instalace pro nové expozice
Předmětem plnění je dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy, instalace a zprovoznění do muzejních expozic a souvisejících nevýstavních prostor v objektech SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04, Zámek 1, 386 01 Strakonice, dle projektové dokumentace, schématu zapojení a technické zprávy.
IT Technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace počítačového hardwaru, softwaru, síťových prvků a tabletů pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje.
Multimediální odborná učebna TC PLACE
Předmětem této veřejné zakázky je technické vybavení multimediální odborné laboratoře TC PLACE, která je primárně zaměřena na podporu neformálních vzdělávacích aktivit v oblasti informačních a komunikačních technologií, technických a navazujících oborů.
Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy a instalace pro nové expozice
Předmětem plnění je dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy, instalace a zprovoznění do muzejních expozic a souvisejících nevýstavních prostor v objektech SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04, Zámek 1, 386 01 Strakonice, dle projektové dokumentace, schématu zapojení a technické zprávy.
Nákup technického vybavení pro základní školy - podpora digitálních kompetencí partnerských ZŠ
Dodávka technického vybavení pro základní školy - PC pro žáky, notebooky, sestavy interaktivních tabulí včetně instalace, stavebnice pro výuku robotiky a programování, server pro základní školu a další drobné technické vybavení dle potřeb jednotlivých základních škol za účelem modernizace učeben i technického zázemí škol.
Přenosné IT vybavení pro školu
Předmětem veřejné zakázky je soubor dodávek IT vybavení a software mající za cíl zvýšení efektivity výuky na Základní škole Edvarda Beneše a Mateřské škole Písek, Mírové nám. 1466 pomocí moderních IT technologií. Veřejná zakázka je dále členěna do tří samostatných částí.
Nákup notebooků
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 50 ks notebooků.
Dodávka 3D skenerů a 3D tiskáren pro výuku předmětu polytechniky na ZŠ T. Šobra Písek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D skenerů, 3D tiskáren včetně obslužného příslušenství a SW podle technického zadání a soupisu dodávek vypracovaného společností ARAPANEA s.r.o. IČ: 03023095. Dodávky uvedených zařízení budou dodány do nové odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek a kabinetu. Součástí dodávek je pak i ...
Modernizace učeben 201, 202 TF JU
Předmětem veřejné zakázky je modernizace učeben 201 a 202 Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zakázka je rozdělena na 5 části. Část 1 - Předmětem plnění je dodávka a instalace AV techniky, včetně elektroinstalačních a stavebních prací. Část 2 - Předmětem plnění je dodávka IT techniky (PC, monitory, server ...
Dodávky výpočetní techniky a SW pro výuku cizích jazyků do odborné laboratoře ZŠ T. Šobra Písek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky sestávající se z technologie pro výuku cizích jazyků prostřednictvím výpočetní techniky a SW umožňující pokročilý management výuky učitele poskytováním souhrnných nebo individuálních elektronických výukových témat a instrukcí žákům do jejich PC pracovišť v učebně včetně řídit a ovládat každý z PC v této ...
Dynamická nákupní systém na dodávky tiskáren pro JU
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářských tiskáren, fotokopírovacích strojů a multifunkčních tiskových zařízení
Půdní vestavba – zázemí pro výuku a vybudování odborné učebny fyziky a chemie ve II. patře
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro vybavení učeben IT technikou a zajištění konektivity, vybavení učeben specializovanými pomůckami, vybavení učeben nábytkem. Část A.: Dodávky ICT a konektivity: vybavení odborných učeben informační a komunikační technologií a osobními počítači (PC) – v rozsahu dle soupisu dodávek a prací Část ...
Dodávky 3D skenerů a 3D tiskáren do odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D skenerů, 3D tiskáren včetně obslužného příslušenství a SW podle technického zadání a soupisu dodávek. Dodávky uvedených zařízení budou dodány do nové odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek.
Dodávka PC, audiovizuální techniky a ICT
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky a audiovizuální techniky podle technického zadání a soupisu dodávek a prací. Jedná se o techniku instalovanou do odborných učeben ZŠ Tomáše Šobra v Písku.
Půdní vestavba – zázemí pro výuku a vybudování odborné učebny fyziky a chemie
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro vybavení učeben IT technikou a zajištění konektivity, vybavení učeben specializovanými pomůckami, vybavení učeben nábytkem.
Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín
vybavení odborných učeben Základní školy v Borotíně (dodávka výpočetní techniky, zajištění konektivity, dodávka nábytku a stínící techniky)
Dodávka rozšíření NIS v Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spočívající v rozšíření NIS v Nemocnici Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky
Modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici Prachatice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici Prachatice, a.s. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 samostatné části viz dále.
Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (hardware a software) a poskytnutí souvisejících IT služeb vymezená ve dvou samostatných částech: Dovybavení datového centra NEMTA (Switche, Storage, Servery) jako část 1 a Zabezpečení LAN NEMTA (pro ochranu integrity komunikačních sítí) jako část 2 v požadovaném množství a kvalitě, jako ...
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – ICT
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1. a soupisem dodávek, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky ...
Dodávky výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW
Předmětem zakázky je dodávka výpočetní, ICT a audiovizuální techniky vč. SW týkající se projektu IROP s reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/16_050/0002635.
AV technika pro JU ČB
Předmětem zakázky je dodání AV techniky pro Jihočeskou univerzitu v ČB.
Dodávka počítačů, monitorů a notebooků pro JU
Část 1: Dodávka PC a monitorů: Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka počítačů a monitorů. Kromě dodávek PC a monitorů zahrnuje předmět veřejné zakázky i dopravu na místo plnění a zajištění údržby a servisu v záruční době. Součástí dodávky zařízení je i předání návodu k užívání a údržbě v českém jazyce. Část 2: Dodávka notebooků: ...
Počítače a notebooky - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky definované CPV kódy uvedenými v čl. 4, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona
Prostorové skenovací zařízení pro měření
Dodávka prostorového skenovacího zařízení pro měření – mobilního 3D skeneru, 3D měřícího a vyhodnocovacího softwaru, a pracovního notebooku pro ovládání a vyhodnocování měření