Dodávka výpočetní techniky v roce 2021
Předmětem plnění je dodávka výpočetní techniky (notebooky, sestavy PC, monitory) pro Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen také „FNO“ nebo „zadavatel“). Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele a to dle jeho aktuálních potřeb. Zadavatel požaduje dodávky originálního a nového, nepoužitého zboží, které je určené ...
Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - dodávka a montáž AV techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV techniky, vybavení IT, prezentační techniky včetně obsahových náplní AV exponátů. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Tabulka plnění minimálních požadavků.
Nákup pracovních stanic a příslušenství  pro potřeby projektů OPZ
Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky jsou dodávky pracovních stanic, monitorů a příslušenství, konkrétně klávesnic, klávesnic se čtečkou, myší a ergonomických podložek pod myši.
Informačno-komunikačné technológie pre podporu implementácie OPII
Predmetom zákazky je nákup výpočtovej techniky v rozsahu 872 ks, a to: notebooky vrátane softvéru, monitory, tlačiarne, projektory, prepínače, diskové polia vrátane príslušenstva a inštalácie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len ,,RO OPII) má povinnosť zabezpečiť ...
Dodávky stolních počítačů a notebooků pro resort Ministerstva spravedlnosti
Dodávky stolních počítačů, monitorů a notebooků pro resort Ministerstva spravedlnosti, na základě rámcové dohody trvající 48 měsíců.
PC zostavy a pracovné stanice (AIO), notebooky, monitory, dataprojektory, IP kamery
Predmetom zákazky je dodanie nového, nerepasovaného IKT zariadenia a príslušenstva. Predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky v zmysle požiadaviek podľa sprievodnej dokumentácie súťažných podkladov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky, uvedenie zariadení do ...
Originální náplně do tiskáren a kopírovacích strojů + související zařízení
Předmětem této VZ je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na nákup originálních náplní do tiskáren a kopírovacích strojů a souvisejících zařízení s cílem zabezpečit provoz kancelářské techniky Agentury komunikačních a informačních systémů a zahraničních misí. Blíže je předmět VZ specifikován v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 ZD.
Dodávka originálních tonerových kazet a fotoválců na období 2 let
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka originálních tonerových kazet a fotoválců do tiskáren a kopírek pro Magistrát města Pardubic, městské obvody Pardubice I, II, III, IV, V, VI, VII a Městskou policii Pardubice, které spravuje v rámci IT - Odbor informačních technologií MmP (vyjma MO Pardubice VIII). Veřejná zakázka v rámci jednoho ...
Osobní počítače a kancelářská technika II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní a kancelářské techniky dle technické specifikace.
FSv - Dodávka výpočetní techniky na rok 2021
Dodávky výpočetní techniky, tiskáren a spotřebnho materiálu.
Přírodovědné centrum Žatec - Věda na kouli
Předmětem je dodávka technologie „Věda na kouli“ (kulová promítací plocha, na kterou projektory zobrazují požadovaný obsah), včetně všech souvisejících plnění (promítací plocha, projektory, související multimediální technika, instalace, licence apod.). Obraz vycházející z výsledků měření NOAA je promítán na kulovou projekční plochu o průměru min ...
Přírodovědné centrum Žatec - Digitárium
Předmětem je dodávka technologie „Digitárium“ včetně všech souvisejících plnění (promítací plocha, projektory, multimediální technika, instalace, licence apod.). Projekční jednotka bude promítat obraz na projekční kopuli o min průměru 5 m a maximálním průměru 6 m. Projekční úhel digitálního planetária musí být 360° v horizontální rovině a 180° ve ...
Nákup prenosných počítačov s príslušenstvom
Nákup notebookov, resp. prenosných počítačov s príslušenstvom v predpokladanom rozsahu 800 ks. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Tlačové služby
Predmetom zákazky je nájom hardvérových zariadení (tlačiarní, komunikačných modulov a pod.), softvérových licencií (operačný SW, licencie pre SW personalizovanej tlače a pod.) , konfigurácia, inštalácia zariadení, zriadenie a poskytovanie tlačových personalizovaných služieb, vrátane dodávky spotrebného materiálu, okrem papiera a realizácia prác s ...
Rámcová dohoda na nákup videokonferenčních zařízení a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let (48 měsíců). Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmět plnění zahrnuje: a) dodávku videokonferenčních zařízení, tj. vzájemně spolupracujícího HW včetně souvisejícího ...
Speciální notebook pro virtuální realitu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laptopu.
Obstaranie technológie pre Odbor 34 Polygrafia a Odbor 26 Elektrotechnika
Odbor 34 Polygrafia Časť č.1.1 Učebňa pre videotvorbu Časť č.1.2 Učebňa pre 3D modelovanie Časť č.1.3 Učebňa pre digitalizáciu Časť č.1.4 3D skener Časť č.1.5 Softvér pre 3D modelovanie Časť č.1.6 Súbor softvérov pre grafiku Časť č.1.7 Digitálne fotografické prístroje Odbor 26 Elektrotechnika Časť č.2.1 Učebňa pre počítačové siete ...
Kancelárske produkčné stroje
Predmetom zákazky je dodávka tovarov v rámci projektu Inovácia výrobného procesu a tvorba nových pracovných miest v spoločnosti MEDIMEX, spol. s r.o.. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych produkčných strojov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie ...
Prenájom tlačiarní a súvisiace služby
Prenájom tlačiarenských a multifunkčných zariadení, dodávka spotrebného materiálu zabezpečujúceho funkčnosť uvedených zariadení a papiera určeného na čierno-bielu a farebnú tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov na uvedených zariadeniach.
Modernizace AVT vybavení ve výukových prostorách
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace AVT vybavení do výukových prostor.
Přenosné IT vybavení pro školu
Předmětem veřejné zakázky je soubor dodávek IT vybavení a software mající za cíl zvýšení efektivity výuky na Základní škole Edvarda Beneše a Mateřské škole Písek, Mírové nám. 1466 pomocí moderních IT technologií. Veřejná zakázka je dále členěna do tří samostatných částí.
Technika pro polygrafické zabezpečení a zásobování - nákup
Předmětem veřejné zakázky je pořízení technických prostředků určených pro plnění úkolů polygrafického zabezpečení ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu (VGHMÚř).
Notebook pro distanční výuku
17x Notebook pro distanční výuku: technické informace v zadávací dokumentaci.
Nákup notebooků
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 50 ks notebooků.