Dodávka a instalace LED obrazovky
Předmětem veřejné zakázky je dodat a nainstalovat LED obrazovku během rekonstrukčních prací Atria.
LC1: Obrazovky
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných položiek: LC1: Obrazovky LC2: Tribúny Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky.
Dodávka a správa decentralizovaných zařízení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky a správy decentralizovaných zařízení pro Zadavatele. Podrobně odst. 3.1. a 4.2 Výzvy a zadávacích podmínek pro zpracování nabídky a přílohy zadávacích podmínek č. 1-7. Uvedené soubory jsou uloženy v záložce Zadávací dokumentace.
UTB - Termální inkoustová velkoformátová tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka termální inkoustové velkoformátové tiskárny pořizovaných pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky kancelářské a výpočetní techniky včetně příslušenství - DNS
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky kancelářské a výpočetní techniky včetně příslušenství za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní ...
IT Technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace počítačového hardwaru, softwaru, síťových prvků a tabletů pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje.
Obnova ICT
Nákup ICT techniky: počítačů, notebooků, monitorů, tenkých klientů, tabletů, dataprojektorů, skenerů, tiskáren, čteček čárových kódů, klávesnic a diagnostických monitorů dle Technické specifikace.
Dodávka přenosných počítačů s příslušenstvím
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele (dále jen „Dodavatel“), který dle požadavků Zadavatele zajistí dodávku 115 Ks přenosných počítačů s příslušenstvím sestávajícím zejména z monitorů, brašny, kabelů, klávesnic, myší a dokovacích stanic pro jeho zaměstnance.
Dodávky hardware, IT komponent a kancelářské techniky pro potřeby Městské policie
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky hardware, IT komponent a kancelářské techniky pro zajištění chodu Městské policie hl. m. Prahy na dobu 8 let, a to včetně dopravy na místo plnění v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
Dodávka a instalace kompletního vybavení nové ZŠ Za cihelnou v Roztokách u Prahy
Předmětem plnění zakázky je jednorázová dodávka, a v nutných případech i instalace kompletního vybavení nově budované základní školy „Za cihelnou“ v Roztokách u Prahy. Její objekt je koncipován jako třípodlažní (1 PP a 2 NP), rámcově zahrnující 3 třídy pro školní družinu; učebnu ICT, učebnu přírodopisu, dvě jazykové učebny a 8 kmenových tříd s ...
Dodávky vybavení do odborných učeben ZŠ Hazlov a zajištění konektivity školy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a zajištění konektivity a dodávky nábytkového vybavení, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Dodávky vybavení do odborných učeben ZŠ Hranice a zajištění konektivity školy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a zajištění konektivity a dodávky nábytkového vybavení, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Dodávky IT vybavení, výukových pomůcek a zajištění konektivity ZŠ a MŠ Dalovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení pro výuku v odborných učebnách, dodávka konektivity a vybavení pro výuku, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Zajištění kompletních tiskových služeb
Předmětem je kompletní zabezpečení tiskových, kopírovacích, skenovacích služeb prostřednictvím nájmu nových zařízení dle technické specifikace včetně centrálního tiskového řešení pro všechna zařízení s autentifikací uživatelů zadavatele. Zadavatel požaduje komplexní řešení svých tiskových potřeb a předpokládá, že realizací této veřejné zakázky ...
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček - hardware na prezentace pro rozsáhlé kolektivy
Dodávka vybavení na prezentace pro rozsáhlé kolektivy a hendikepované včetně montáže, instalace a nastavení, zejména: - dataprojektor; - projekční plátna; - střihová a streamovací jednotka; - počítače pro prezentaci výstupů digitalizace vč. softwaru; - kamery; - prezentační televizor; - ozvučení, mikrofony, mix audio, digitální stagebox, ...
Spotřební materiál do frankovacích strojů FRAMA
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu, a to zejména inkoustových kazet, etiket, termo pásek pro frankovací stroje pro jednotlivá pracoviště Úřadu práce ČR, jehož přesná specifikace je v Příloze č. 1 ZD (dále jen „zboží“), kde je kromě konkrétních druhů souborů etiket a inkoustových kazet zadavatelem provozovan ...
Spotřební materiál do tiskáren II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tonerů, cartridgí a spotřebního materiálu dle přílohy ZD, specifikace po dobu 4 let od podpisu smlouvy. Originální spotřební materiál do tiskáren a ostatních strojů. Nutno dodržet podmínku originálních výrobků příslušných výrobců. Alternativní - kompatibilní ani renovované tonery nejsou přípustné.
Pořízení ICT prostředků 2021
Pořízení ICT prostředků 2021 - tiskárny na 4 roky
Dynamický nákupní systém na ICT vybavení pro potřeby Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení DNS na dodávky výpočetní techniky a komponent ICT (dále jen „ICT vybavení“) dle aktuálních potřeb zadavatele, včetně dopravy do místa plnění až do výše předpokládaného finančního limitu uvedeného, který činí 40 000 000 Kč bez DPH. DNS je zaveden na 48 měsíců v období let 2021 - 2025. DNS ...
Dynamický nákupní systém na spotřební materiál do tiskáren a multifunkčních zařízení pro JMK
Dynamický nákupní systém na spotřební materiál do tiskáren a multifunkčních zařízení pro JMK 2021 - 2025
Výpočtová technika
Predmetom zákazky je dodávka počítačov, monitorov, notebookov a tlačiarní pre FN Nitra. Výpočtová technika dodávaná pre účely zdravotníckeho zariadenia s nepretržitou prevádzkou podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky.
Didaktické pomôcky
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku didaktických pomôcok, informačno- komunikačných technológií, nábytku, knižničného fondu a nástrojov a príslušenstva do odborných učební základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie ...
IT vybavení pro projekt ISF - opakované vyhlášení II
Předmětem je nákup notebooků a pc stanic s monitory s dalším příslušenstvím.