Regionálne environmentálne centrum v Holiči - technológia
Predmetom zákazky je dodanie informačnej a didaktickej techniky.
Obstaranie IKT vybavenia - HA Prešov
Predmetom zákazky je obstaranie IKT vybavenia . Dodávka je zameraná na vybavenie odbornej učebne školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nájem tiskových a reprografických zařízení a nájem systému pro řízení a správu tisků a poskytování dalších dodávek a služeb souvisejících s tímto nájmem, to vše za podmínek a rozsahu stanovených zadávací dokumentaci.
Centrální nákup multifunkčních zařízení a tiskáren 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 5 typů multifunkčních zařízení (zařízení zajišťuje dohromady funkce tiskárny, kopírky, skeneru…) a 4 typů tiskáren (dále také „zboží“) včetně poskytování záruční doby a servisu pro jednotlivé zboží, které si budou příspěvkové organizace hradit ze svých rozpočtů. Více viz zadávací dokumentace
UTB - Barevná laserová tiskárna A3 s bílým tonerem II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka barevné laserové tiskárny A3 s bílým tonerem pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 - dodávka ICT techniky a nábytku
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení a ICT techniky včetně síťové infrastruktury v učebnách, zahrnující kompletní dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Vybavení učeben ZŠ - ITC a nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení učeben ZŠ. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž provádění bezplatného záručního servisu vztahujícího se k výrobkům a plnění, jejichž dodání je předmětem této veřejné zakázky.
IT technika, počítače, notebooky a jejich příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT techniky, tj. počítačů, notebooků a jejich příslušenství, jejíž technické parametry jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Dodávka výpočetní techniky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky (dále jen „VT“) včetně servisních služeb pro: 1. SPRÁVU INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizaci, Statutární město Plzeň, jeho správní a samosprávné úřady, jím zřízené příspěvkové organizace, nadace či sdružení a další subjekty podřízené Statutárnímu městu Plzeň ...
Prepojenie stredoškolského vzelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji
Predmetom zákazky je nákup technického vybavenia ako je počítačové vybavenie, didaktická kancelárska technika, ďalšie technické vybavenie podľa zadania, dodávka SW podľa špecifikácie, inštalácia a oživenie na mieste dodávky zariadení a celkového prepojenia dodaných systémov, v rámci dodania je aj školenie, záručný servis a celkový management ...
Nákup notebooků výkonových
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky výkoných notebooků, a to na základě rámcové dohody uzavřené s 1 dodavatelem. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
UTB - Fotografická tiskárna II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotografické tiskárny 44" s plnohodnotnou sadou 12 tonerů pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Vybavení učeben IT technikou a výukovým software pro projekt I KAP II Pardubického kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a dalšího vybavení a výukového software dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávka výpočetní techniky 2022
Předmětem plnění je dodávka výpočetní techniky (notebooky, sestavy PC, monitory) pro Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen také „FNO“ nebo „zadavatel“). Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele a to dle jeho aktuálních potřeb. Zadavatel požaduje dodávky originálního a nového, nepoužitého zboží, které je určené ...
FSv - Dodávka profesionálního monitoru pro grafickou práci
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka profesionálního monitoru pro grafické práce.
Dodávka videokonferenčních zařízení pro objekty Úřadu vlády ČR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna stávajícího videokonferenčního zařízení do jednacího sálu vlády ČR za účelem modernizace a zajištění plnohodnotné kompatibility s novými typy používaných videokonferenčních zařízení. Předmětem této veřejné zakázky je dále dodávka mobilních videokonferenčních zařízení do jednotlivých jednacích místností ...
Poskytování tiskových služeb - pronájem tiskáren a multifunkcí
Předmětem veřejné zakázky je pronájem tiskáren a multifunkčních zařízení včetně následujících dodávek spotřebního materiálu, servisu, dopravy do místa plnění a školení pro kompletní zajištění tiskových, kopírovacích a skenovacích služeb (dále jen „tiskových služeb) pro všechny zadavatele uvedené v příloze č. 1 ZD. Součástí služeb není dodávka ...
Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení 2018 - 2026
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardního ICT vybavení pro zadavatele jako je např. notebook, PC (stolní počítač), tiskárna, kopírka, monitor, tablet apod. Součástí předmětu plnění veřejných zakázek v rámci DNS může být rovněž instalace, uvedení ICT vybavení do provozu, zaškolení obsluhy nebo zajištění servisu.
Pořízení lokálních sítí a HW vybavení pro forenzní zkoumání
Předmětem veřejné zakázky je dodávka HW vybavení a pořízení lokálních sítí pro odborná pracoviště kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávacích dokumentacích pro jednotlivé části veřejné zakázky.
IKT vybavenie učební
Predmetom tejto zákazky je dodávka IKT vybavenia učební pre Strednú odbornú školu, na ulici Ostrovského 1 v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na časti: Časť I.: Prezentačná technika Časť II.: Výpočtová technika Časť III.: Softvér Časť IV.: Tlačiarne a scanery Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček - hardware na prezentace pro rozsáhlé kolektivy
Dodávka vybavení na prezentace pro rozsáhlé kolektivy a hendikepované včetně montáže, instalace a nastavení, zejména: - dataprojektor; - projekční plátna; - střihová a streamovací jednotka; - počítače pro prezentaci výstupů digitalizace vč. softwaru; - kamery; - prezentační televizor; - ozvučení, mikrofony, mix audio, digitální stagebox, ...
Dodávka audiovizuální techniky do Betlémského paláce
Dodávka audiovizuální techniky a jejího příslušenství, a její instalace do dvou sálů a chodby Betlémského paláce, která je zadavatelem využívána jako slavnostní aula. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Nákup PDA, příslušenství a servis mobilních terminálů
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodání mobilních terminálů pro balíkové doručovatele včetně systémového a aplikačního software (dále též „terminály“ nebo „MT“); b) dodání příslušenství k terminálům (dále též „příslušenství“); c) poskytnutí mimozáručního servisu terminálů (včetně systémového a aplikačního software a ...
LFP - U2 vybavení - Dodávka AV techniky - interaktivní tabule - opakovaná
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace interaktivních tabulí pro místnosti nově budovaného objektu zadavatele UniMeC II.
Nákup multifunkčných tlačiarenských zariadení a stolných skenerov
Dodávka tlačiarní a skenerov vrátane služieb spojených s ich dodaním na miesto dodania