Modernizace AVT vybavení ve výukových prostorách
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace AVT vybavení do výukových prostor.
Přenosné IT vybavení pro školu
Předmětem veřejné zakázky je soubor dodávek IT vybavení a software mající za cíl zvýšení efektivity výuky na Základní škole Edvarda Beneše a Mateřské škole Písek, Mírové nám. 1466 pomocí moderních IT technologií. Veřejná zakázka je dále členěna do tří samostatných částí.
Technika pro polygrafické zabezpečení a zásobování - nákup
Předmětem veřejné zakázky je pořízení technických prostředků určených pro plnění úkolů polygrafického zabezpečení ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu (VGHMÚř).
Notebook pro distanční výuku
17x Notebook pro distanční výuku: technické informace v zadávací dokumentaci.
Nákup notebooků
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 50 ks notebooků.
Moderná, vysokokvalitná veľkoplošná LED obrazovka
Predmetom zákazky je moderná, vysokokvalitná veľkoplošná LED obrazovka s možnosťou vyskladania do jedného veľkého celku, alebo rôznych menších rozmerov podľa potreby, s využívaním v interiéri. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky, podrobný opis, technická špecifikácia a požiadavky na predmet zákazky je uvedený v Prílohe č. 3 ...
Skenery s príslušenstvom
Predmetom zákazky je nákup špeciálnych skenerov na skenovanie dokumentov
Technologické vybavení učeben scénografie - pracovní stanice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks stolních a 3 ks mobilních multimediálních výpočetních pracovních stanic využitelných pro prostorové 3D simulace pro ateliér Scénografie Divadelní fakulty JAMU včetně jejich implementace a integrace do stávajícího prostředí.
Notebooky
Předmětem veřejné zakázky je dodání notebooků dle specifikace, v rozsahu a za podmínek uvedených ve vzorech kupních smluv uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
FSv - Nákup 17.3 laptopu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laptopu.
FN Olomouc - Náplně do tiskáren
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tonerů, cartridgí a barvících pásek do tiskáren používaných ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Projektory pro absolventské výkony a videomapping a miniprojektory pro scénografii
Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 1 je dodávka 2 ks projektorů pro absolventské výkony a videomapping včetně příslušenství. Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 2 je dodávka 3 ks miniprojektorů včetně příslušenství pro ateliér scénografie.
Tiskárny, multifunkční zařízení a tonery pro Krajskou zdravotní, a.s. II.
Dodávky tiskáren na 24 měsíců vč. spotřebního materiálu.
Centrální nákup výpočetní techniky 2021
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dodávek výpočetní techniky (dále jen zboží), tj. stolních počítačů, monitorů, PC 2v1, notebooků a tabletů pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. Mimo jiné dodavatel poskytuje i příslušenství pro počítače a notebooky (myš, klávesnice, brašna), ale i základní softwarové vybavení (operační systém). ...
Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do dvou odborných učeben Základní školy Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Dodávka vybavení zahrnuje modernizaci těchto učeben: - učebna informatiky a grafiky s výukou jazyků B211 (26 žáků + 1 učitel) - učebna jazyků B310 (28 žáků + 1 učitel) - součástí je rovněž dodávka a montáž ...
Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
UTB - Pronájem multifunkčních zařízení r. 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka počítačů, komponent do PC, tiskáren, projektorů, tonerů a kamer
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačů, příslušenství k IT technice, komponent do PC, tiskáren, projektorů, tonerů a kamer.
FF UPOL/tř. Svobody 26 - dodávka vybavení AV techniky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace, programování, zprovoznění a ověření funkčnosti kompletního vybavení prvky AV techniky včetně řídícího systému dle soupisu prvků uvedeného v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v soupisu ...
Generační obměna přenosných tiskáren a materiálové plnění
Předmětem veřejné zakázky je generační obměna přenosných tiskáren a přenosných multifunkcí pro všechny útvary v rámci celé Celní správy, včetně příslušenství, a následné poskytování záručního servisu a materiálového plnění po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání celkové částky.
IT technika (notebooky a jejich příslušenství) - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT techniky, tj. notebooků a jejich příslušenství, jejíž technické parametry jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Dodávka tonerů, inkoustových náplní a obrazových válců pro Krajskou zdravotní, a.s
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakující se dodávky tonerů, obrazových válců a inkoustových náplní pro Krajskou zdravotní, a.s., za podmínek vymezených v této zadávací dokumentaci, a to po dobu 24 měsíců.
Rámcová dohoda na dodávky výpočetní techniky pro rok 2020 a 2021
Průběžné dodávky a záruční servis výpočetní techniky dle požadavků veřejných zadavatelů rezortu MV v letech 2020 a 2021. Blíže viz. zadávací dokumentace.
Komplexní dodávka a servis kopírovacích a tiskových zařízení pro PdF UP Olomouc a související služby
a) je kompletní dodávka hardwarových (šest multifunkčních zařízení a k nim příslušným přístupovým terminálům) a softwarových komponent (rozšíření počtu licencovaných zařízení připojených ke stávající licenci systému SafeQ verze 6 o šest kusů) a jejich konfigurace pro potřeby zajištění kopírovacích, skenovacích a tiskových služeb pro zaměstnance ...
Dodávka tonerů pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
dodávky tonerů pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele