Poptávám toner a podložky pod myš
Poptávám toner CB 435A -1 ks a podložky pod myš - 2 ks.
Mobilná jednotka IS EVIDENCE
Predmetom tejto zákazky je dodávka mobilných jednotiek v rámci IS Evidence, mobilných termosublimačných tlačiarní a softvérov pre tlač čiarových kódov a na identifikáciu objektov alebo predmetov a to vrátane nákladov na dopravu na miesto plnenia, inštaláciu a zaškolenie obsluhy.
Spotřební materiál do tiskáren
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tonerů, cartridgí a spotřebního materiálu dle přílohy ZD, specifikace po dobu 4 let od podpisu smlouvy.
Zavedení DNS pro průběžné a opakované nákupy výpočetní techniky 2021-2025
Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen DNS) pro zadávání veřejných zakázek na dodávky výpočetní techniky - PC, notebooky, tablety, tiskárny, periferie a komponenty, datová úložiště, servery a média pro ukládání dat. Dynamickým nákupním systémem se rozumí plně elektronický, otevřený systém pro běžné nákupy ...
Multimediální odborná učebna TC PLACE
Předmětem této veřejné zakázky je technické vybavení multimediální odborné laboratoře TC PLACE, která je primárně zaměřena na podporu neformálních vzdělávacích aktivit v oblasti informačních a komunikačních technologií, technických a navazujících oborů.
Modernizácia odborných učební základných škôl - IKT
Predmetom zákazky je Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš v rámci piatich základných škôl v pôsobnosti verejného obstarávateľa mesto Liptovský Mikuláš. Predmetom sú jazykové učebne, chemické učebne, fyzikálna učebňa a polytechnická učebňa. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B Opis ...
Dodávka notebooků 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kategorií notebooků pro resortní organizace centrálního zadavatele. Kromě dodávek notebooků zahrnuje předmět veřejné zakázky i dopravu na místo plnění a zajištění údržby a servisu v záruční době. Součástí dodávky na notebooky je i předání návodu k užívání a údržbě v českém jazyce.
Dodávka 3D technologií
Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení tréninkového pracoviště (učebny praktického vyučování) projektu Studentský strat up pro 21. století. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8ks 3D tiskáren včetně příslušenství (filamentu), 3D tiskárny, 3D tiskárny s ultrazvukovým nožem, 3 ks tříosé CNC frézky s T-drážkovou plochou, ručního ...
Vybavenie pre modernizáciu odborných učební 2
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia a nábytku pre projekt "Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: Časť 1 - IKT vybavenie Časť 2 - Drobné vybavenie učební, laboratórií a dielní Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy a instalace pro nové expozice
Předmětem plnění je dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy, instalace a zprovoznění do muzejních expozic a souvisejících nevýstavních prostor v objektech SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04, Zámek 1, 386 01 Strakonice, dle projektové dokumentace, schématu zapojení a technické zprávy.
Dodávka hardware pro digitální expozici
Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně instalace a nastavení: - 21 ks informačních panelů (5 různých typů); - 30 ks odolných tabletů; - 2 ks dotykových obrazovek; - 4 ks infokiosků.
Poptáváme displej QC 200 k profilprojektoru Baty
Poptáváme displej QC 200 k profilprojektoru BATY. Použitý, ale funkční. Podmínkou je 6-pinový vstup pro x a y. Popř. celou funkční sestavu BATY R 14.
AV technika pro akci: ŠCHT Praha - Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky (AVT) včetně jejího uvedení do provozu. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů, poskytování záručního servisu apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ ...
Poptávám opravu tiskárny značky Konica Minolta
Poptávám opravu tiskárny Konica Minolta PagePro135OE.
Poptávám tiskárnu  na tisk průmyslový štítku
Poptávám tiskárnu na tisk průmyslový štítku. Potřebuji tiskárnu, které bude tisknout lepící štítky cca 60mm x 100mm. Štítky musí být nalepitelné na kov a na papírové kartičky. V případě potřeby musí být bez problému sloupnutelné. Předpokládaný objem je cca 10 000 štítků za rok. Tiskárnu stačí pouze připojit k danému PC respektive nemusí být ...
DNS - Dodávky výpočetní techniky v letech 2021 a 2022
Účelem zadávacího řízení je zavedení DNS, ve kterém bude Zadavatel zadávat veřejné zakázky na dodávky, jejichž předmětem plnění bude zajištění flexibilních dodávek výpočetní techniky - stolní počítače, notebooky, monitory, dokovací stanice, myši (bezdrátové i kabelové), klávesnice (bezdrátové i kabelové), nabíječky apod. dle aktuálních potřeb ...
Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 Orlová - Lutyně, 6. stavba - dodávka AV techniky
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a instalace vybavení místností AV technikou a konferenčním systémem. Rekonstrukce se týká prostor sálu zastupitelů a zasedací místnosti rady. Sál bude sloužit pro zasedání a hlasování zastupitelů, ale také jako místnost pro jednání a prezentace.
Počítačové zariadenia a príslušenstvo
Predmetom zákazky je zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa v oblasti informačno-komunikačnej techniky, t.j. Dodanie hardvérového vybavenia, softvéru a súvisiacich služieb špecifikovanom v jednotlivých častiach: Časť 1: Počítačové zariadenia a príslušenstvo Časť 2: Servery, diskové polia, sieťové prvky a príslušenstvo Časť 3: ...
Časť A
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi (Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o.) výpočtovú techniku vrátane súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Obstaranie vnútorného vybavenia odborných učební školy
Predmetom zákazky je obstaranie vnútorného vybavenia odborných učební školy: moderné učebné pomôcky, prístroje, nábytok a laboratórne zariadenia pre učebné odbory potravinársky, strojársky a elektrotechnický s cieľom zvýšenia praktických zručností žiakov. S cieľom umožniť širšiu hospodársku súťaž verejný obstarávateľ rozčlenil predmet zákazky na 3 ...
Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné centrální dodávky originálního a alternativního spotřebního materiálu pro stávající tiskárny a kopírovací stroje na období let 2017-2024 pro jednotlivé subjekty Ministerstva vnitra ČR (veřejné zadavatele).
Vybavenie učební IKT
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou
Predmetom zákazky je dodanie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej učebne, vytvorenie jazykovej učebne, zlepšenie materiálno-technického vybavenia IKT učebne, zlepšenie materiálno-technického vybavenia polytechnickej učebne, zakúpenie didaktických pomôcok pre biologickú/chemickú učebňu, zlepšenie materiálno-technického vybavenia knižnice ...
Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pro vybudování odborných učeben včetně souvisejících řemeslných prací v 10 základních školách ve Zlíně, uvedených v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Plnění bude realizováno v základních školách ve Zlíně v rozsahu dle technické specifikace a výkazu výměr. ˇ Předmětem plnění je přebudování stávajících ...
Výpočtová technika
Predmetom zákazky je nákup a dodanie vybraného sortimentu monitorov, osobných počítačov, notebookov, tabletov, tlačiarní, kopírok, multifunkčných zariadení, projektorov a aktívnych sieťových prvkov výpočtovej techniky, vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ...