Poptávám náhradní toner pro tiskárnu značky Canon
Poptávám náhradní toner pro tikárnu CANON LBP2900. Děkuji Vymětalíková.
Dodávka monitorů, počítačů, notebooků a tabletů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitorů, počítačů, notebooků a tabletů. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, jejichž předmětem je: Ad a. Ploché monitory Ad b. Přenosné počítače Ad c. Tablety Ad d. Stolní počítače
Tiskárny a multifunkční zařízení pro Krajskou zdravotní, a.s.
průběžné dodávky tiskáren a multifunkčních zařízení pro všechny odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s.
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – IT technika – notebooky a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení –notebooků a příslušenství k nim
Dodávky koncové výpočetní techniky
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro zadávání jednotlivých dílčích zakázek na dodávky koncové výpočetní techniky, tj. osobní počítače, notebooky, monitory.
Interaktivní panely
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka interaktivních panelů. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Dodávka a instalace IT pro ESF MU - část 3: videokonferenční platforma
Dodávka a instalace videokonferenční platformy pro streamování a záznam videokonferenčních přednášek na ESF MU.
Technické a technologické vybavenie - IKT
Hlavným cieľom projektu je zriadenie a vybavenie odborných učební pre skvalitnene výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách. Predmet zákazky bude víťazným uchádzačom dodaný nasledovne: Časť 1: Technické a technologické vybavenie - IKT a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, ...
Nákup hardvéru IKT
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru informačno-komunikačných technológií (IKT) notebookov, tabletov, osobných počítačov, pracovných staníc, monitorov, tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov, plotrov, dataprojektorov, externých diskov, napájacích zdrojov, interných diskov, modulov operačnej pamäte, grafických kariet, displejov, diskových ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica –  nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...
Vnútorné vybavenie ZŠ LOKCA
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště – vybavení učeben – dodávka IT a dalšího PC vybavení
Dodávka vybavení učeben skládající se z dodávek PC a dalšího IT vybavení včetně montáže a dopravy.
Centrální nákup audiovizuální techniky 2019 - 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky Audiovizuální techniky, tj. projektorů, projekčních pláten, tabulí, držáků projektorů a ostatního příslušenství. Předmětem je i poskytnutí záruční doby a servisu pro jednotlivou audiovizuální techniku. Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli záruku, ve které bezplatně odstraní veškeré vady. Záruka se ...
Nákup ICT vybavení pro praktické vyučování
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka výpočetní a projekční techniky a balíčku kancelářského softwaru pro Zadavatele.
Nemocnice Na Bulovce – Dodávky výpočetní tehcniky 2019
Předmětem VZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného účastníka k uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky požadovaného předmětu VZ v každé její samostatné části, tj. dodávky výpočetní techniky a jejich komponentů pro Nemocnici Na Bulovce.
Centrální nákup IT 2019 – IT technika
Veřejná zakázka (dále i „VZ“) je zadávána centrálním zadavatelem ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona a spočívá v provedení zadávacího řízení a zadání předmětné veřejné zakázky na základě smlouvy o centralizovaném zadávání uzavřené dne 6. 6. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.2.2019 mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Márie Medveckej Tvrdošín
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažných podkladoch.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc
Predmetom tejto zákazky je obstaranie tovarov - didaktických pomôcok do odborných učební (učebňa biológie, učebňa chémie, učebňa fyziky a polytechnická učebňa) do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica: 1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ ...
Zriadenie biologicko-chemickej, jazykovej a IKT učebne v Základnej škole Gajary
Dodávka didaktických pomôcok do biologicko-chemickej učebne; dodávka nábytku pre biologicko-chemickú učebňu, pre IKT učebňu a pre jazykovú učebňu; dodávka výpočtovej techniky a softvéru pre biologicko-chemickú učebňu, pre IKT učebňu a pre jazykovú učebňu.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební  a školských knižníc
Predmetom zákazky je obstaranie tovarov - didaktických pomôcok do odborných učební (učebňa biológie, učebňa chémie, učebňa fyziky a polytechnická učebňa) do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica: 1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ ...
Vybudovanie a modernizácie odborných učební v ZŠ s MŠ Budmerice
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky- knižničný fond Časť 2: Didaktické pomôcky Časť 3: Technické a technologické vybavenie- IKT Časť 4: Interiérové ...
Upgrade Tiskového systému
• Dodávka a instalace multifunkčních samoobslužných reprografických zařízení vč. výchozího spotřebního materiálu, který uživatelům nabízí služby samoobslužné zabezpečené reprografie tj. tisk, kopírování, skenování (vč. kompletní dokumentace), které je specifikováno v Technické specifikaci, která je přílohou této zadávací dokumentace. • Dodávka a ...
Nákup vybavení pro Centrum digitálních technologií – II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení Centra digitálních technologií pro Fakultu umění Ostravské univerzity. Výčet požadovaného vybavení a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 6 zadávací dokumentace. Součástí dodávek je rovněž instalace a zprovoznění jednotlivých zařízení (celků), instalace software, zkušební režim všech ...
Monitory k PC
Nákup monitorů LCD 23", 24" a 27" dle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci.
Pronájem tiskových zařízení II
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zabezpečení tiskových, kopírovacích a souvisejících služeb pro Olomoucký kraj v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.