Nákup IKT
Predmetom zákazky je dodanie informačno komunikačných technológií, pričom podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 8 Technická špecifikácia súťažných podkladov.
Poskytování tiskových služeb
Předmětem zakázky je pronájem 63 kusů tiskáren a multifunkčních zařízení, včetně dodávek spotřebního materiálu, kompletního servisu, dopravy do místa plnění dále také dodání, instalace a nastavení systému pro zabezpečený tisk, včetně příslušných licencí a zaškolení, dodávek xerografického papíru a dále náklady na případné stěhování/přemístění ...
Dodávka výpočetní techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nepoužitých, nerepasovaných) počítačů, monitorů, notebooků, příslušenství a software k nim. Zařízení a software musí být určeny pro český trh a musí splňovat minimálně technické parametry uvedené v příloze zadávací dokumentace Specifikace předmětu dodávky.
Nákup IKT zariadení
Predmetom zákazky je dodanie IKT zariadení pre potreby Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy na predloženie ponuky.
Zajištění dodávek výpočetní techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky - stolní počítače, notebooky, monitory, dokovací stanice, myši (bezdrátové i kabelové), klávesnice (bezdrátové i kabelové), nabíječky apod.
Výpočtová technika
Predmetom zákazky je dodávka IKT zariadení.
IKT vvybavenie
Stručný popis predmetu zákazky: - Notebook 15x - Myš 15 kus - Wifi router 1 kus - Interaktívna tabuľa 1 kus - Multifunkčné zariadenie 1kus - Softvér (textov editor...) Jednotlivé zariadenia sú bližšie špecifikované v prílohe s názvom Špecifikácia Predmetu kúpy a cenová tabuľka IKT vybavenie príloha č. 2
Vybavenie učební IKT
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií v súťažných podkladoch.
Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 - IT
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT).
Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 - IT
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT).
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP II - IT technika - počítače a příslušenství - ostatní školy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových počítačů a souvisejícího příslušenství. Předmět plnění je podrobněji vymezen v zadávací dokumentaci.
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP II - IT technika - počítače a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových počítačů a souvisejícího příslušenství. Předmět plnění je podrobněji vymezen v zadávací dokumentaci.
Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 - IT
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT).
Tonery 2023
Dodanie tonerov pre potreby Kancelárie Najvyššieho súdu SR
Výpočtová technika pre SND
Výpočtová technika obsahuje nasledovné: 1/ Pracovná stanica min. Intel Core i7 12700K Alder Lake 5 GHz, min. Intel UHD Graphics 770, min. RAM 32GB DDR5, min. SSD 1000GB, min. 1x USB 3.2 Gen 2, min 1x USB-C, typ skrine: Micro Tower, min. Windows 11 Pro, min. 1x HDMI-out a 1x DP-out, napr. (Lenovo ThinkStation P360 Ultra) - 2 ks 2/ Set ...
DNS - Dodávky tonerů a cartridge
Předmětem plnění je zajištění dodávek originálních a alternativních tonerů a inkoustových náplní dle níže uvedených CPV kódů. Předmět plnění bude realizován dle požadavků zadavatele specifikovaných v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v rámci DNS na elektronickém profilu zadavatele. Prostřednictvím DNS budou kvalifikovaní dodavatelé ...
CVT/UPOL/NPO - Agregační směrovací sady
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks agregačních směrovacích sad pro Univerzitu Palackého v Olomouci. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na obě části veřejné zakázky.
Víceobrazovkový odolný notebook
Předmětem VZ je pořízení víceobrazovkových odolných notebooků s přepravním obalem.
Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Detva – vybavenie
Predmetom zákazky je nákup, dodávka a inštalácia projekčnej plochy, osvetlenia, ozvučenia a akustického panelu. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.
Dodávky výpočetní techniky pro FNKV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky v předpokládaném množství 2000 kusů PC a 2000 kusů LCD monitorů, které však zadavatel není povinen od dodavatele odebrat. Dodavatel současně není oprávněn určovat minimální množství pro jednotlivé objednávky. Zadavatel bude objednávat výpočetní techniku průběžně dle své aktuální ...
Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Detva –  vybavenie
Predmetom zákazky je nákup, dodávka a inštalácia projekčnej plochy, osvetlenia, ozvučenia a akustického panelu. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.
Vybavenie konferenčnej miestnosti - videokomunikácia
Predmetom zákazky je nákup a komplexná dodávka a inštalácia video-konferenčného systému spolu s príslušenstvom do funkčného celku. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia a balenia. Náklady na dopravu, balenie a ostatné náklady spojené s dodaním tovaru majú byť ...
Disková kapacita pro Krajskou zdravotní, a.s. 2023
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 4 kusů Enclosure E7Y71A HPE 3PAR 8000 SFF(2.5in) Fld Int Dr Encl ,12 kusů pevných disků P9B44B HPE 3PAR 8000 8TB+SW 7.2K LFF HDD, 6 kusů pevných disků K2P89B HPE 3PAR 8000 1.92TB+SW SFF SSD, 66 kusů pevných disků K2P94B HPE 3PAR 8000 1.8TB+SW 10K SFF HDD a 4 kusů HPE External 2.0m (6ft) Mini-SAS HD 4x to ...
Prenájom a servis piatich (5) multifunkčných kopírovacích a tlačových zariadení na obdobie 48 mesiacov
Predmetom zákazky je prenájom piatich (5) kusov multifunkčných kopírovacích a tlačových zariadení na obdobie štyridsaťosom (48) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o nájme a servise multifunkčných kopírovacích a tlačových zariadení s úspešným uchádzačom.
Pořízení počítačů a strojů na zpracování dat 2023
Pořízení počítačů a strojů na zpracování dat 2023