Zariadenie a vybavenie informatických učební pre praktické vyučovanie

Zariadenie a vybavenie informatických učební pre praktické vyučovanie

Predmetom zákazky je zariadenie dvoch informatických učební pre praktické vyučovanie a následne aj ich vybavenie modernými informačno-komunikačnými technológiami a moderným materiálno-technickým vybavením.

Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení, 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce

Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení, 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce

Předmětem zakázky je pořízení vybavení pro odborné učebny SPŠE v Mohelnici, tj. dodání nábytku (skříní, nízkých skříněk, pracovních a dílenských stolů), ICT/AV (notebooků, IP kamer vnitřních a vnějších, dataprojektorů a projekčních pláten, ozvučení, tiskáren), obráběcích a tvářecích strojů (sloupová vrtačka a CNC frézka) a dále zajištění ...

Dodávka multifunkčných tlačiarní

Dodávka multifunkčných tlačiarní

Predmetom zákazky je dodávka multifunkčných tlačiarní pre ústredie a pobočky verejného obstarávateľa a dodávka centrálneho zdroja napájania UPS na ústredie verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodávky zariadení aj poskytnutie súvisiacich služieb, tzn. doprava a vykládka multifunkčných tlačiarní a centrálneho zdroja napájania ...

Spotřební materiál do tiskáren

Spotřební materiál do tiskáren

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tonerů, cartridgí a válců dle specifikace na základě jednotlivých objednávek. Podrobněji v zadávací dokumentaci.

ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Predmet obstarávania je rozdelený na 3 časti: Časť 1 Technické a technologické vybavenie školskej knižnice. Uvedená časť zahŕňa nasledovné: 1 počítač pre školského knihovníka, 5 ks notebook pre používateľov knižnice, 5 ks tabletov prepoužívateľov školskej knižnice, knižnično-informačný systém, čítačka čiarových kódov, multifunkčné zariadenie ...

Obstaranie multifunkčných zariadení vrátane 4-ročného servisu

Obstaranie multifunkčných zariadení vrátane 4-ročného servisu

Predmetom zákazky je dodanie 44 kusov čiernobielych a farebných digitálnych multifunkčných zariadení (fax, kopírka, sieťová tlačiareň a sieťový skener) (ďalej len multifunkčné zariadenia) a opcia na dodanie 2 kusov multifunkčných zariadení, vrátane poskytnutia služby ALL IN na obdobie 48 mesiacov od prevzatia posledného multifunkčného zariadenia.

Elektronické služby občanům obce Bílovice nad Svitavou

Elektronické služby občanům obce Bílovice nad Svitavou

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Elektronické služby občanům obce Bílovice nad Svitavou, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004612

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – ICT

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – ICT

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1. a soupisem dodávek, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky ...

Servis výpočtovej, reprografickej, laboratórnej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky

Servis výpočtovej, reprografickej, laboratórnej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky

Poskytnutie servisu výpočtovej, reprografickej, laboratórnej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky a prístrojového vybavenia pre Technickú univerzitu v Košiciach podľa kvalitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

Modernizace PC učebny

Modernizace PC učebny

Dodání 2 ks výpočetních serverů dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání – dodávka zařízení a vybavení

Vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání – dodávka zařízení a vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení a zařízení odborných učeben včetně odborného školení.

Konvergovaná infraštruktúra a hybridný NAS úložný systém

Konvergovaná infraštruktúra a hybridný NAS úložný systém

1. dodanie Konvergovanej infraštruktúry v požadovanom rozsahu a kvalite, vrátane podporného software, montáže, oživenia, preukázania schopnosti plniť požadované parametre a relevantné služby údržby označované maintenance. 2. dodanie Hybridného NAS úložného systému a služieb servisnej podpory v požadovanom rozsahu a kvalite, vrátane podporného ...

Pořízení technologického vybavení pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Pořízení technologického vybavení pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Předmětem veřejné zakázky je pořízení technologického vybavení pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy dle technických specifikací požadovaných zadavatelem.

Monitory pro FS

Monitory pro FS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka monitorů k počítačům pro Zadavatele. Zadavatel požaduje dodání monitorů k počítačům dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací ...

Příslušenství k počítačům pro FS

Příslušenství k počítačům pro FS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka příslušenství k počítačům pro Zadavatele. Zadavatel požaduje dodání příslušenství k počítačům dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v ...

Dodávka záznamového zařízení pro FF UP v Olomouci II

Dodávka záznamového zařízení pro FF UP v Olomouci II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka záznamového zařízení s příslušenstvím a v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro potřeby projektu „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a ...

Nákup 16 kusů výpočetních souprav Tempest

Nákup 16 kusů výpočetních souprav Tempest

Dodávka 16 kusů kompletních souprav výpočetní techniky v provedení Tempest, určené pro elektronické zpracování utajovaných informací kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním dle standardů EU IASG 7-03 a NATO ADIP 27/2, Level A.

FSv - Infrastruktura pro 3D vizualizace

FSv - Infrastruktura pro 3D vizualizace

Dodávka 1 pracovní stanice pro virtuální realitu, 21 pracovních stanic, 22 monitorů, projektoru, plátna, 3D kamery a brýlí pro virtuální realitu.

Specifické agendové informační systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Specifické agendové informační systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Specifické agendové informační systémy-Vyvolávací a rezervační systém“ (VS) je komplexní dodávka HW i SW, implementace a technická podpora tohoto systému. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Sestava PC + I/O modul

Sestava PC + I/O modul

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 druhů sestav PC včetně I/O modulů. Jedná se počítače se vstupně-výstupní měřící kartou pro potřeby řízení hydraulických systémů a měření hydraulických a mechanických veličin. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Elektrozařízení pro objekty Staré školy a Zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Elektrozařízení pro objekty Staré školy a Zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace elektronického vybavení, jako jsou monitory, projektory, AV, multimediálních stěn apod. v objektu Staré školy a Zvonice, vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Náplně do tiskáren

Náplně do tiskáren

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tonerů, cartridgí a barvících pásek do tiskáren používaných ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Dodávka přenosných počítačů a příslušenství pro resort MPSV

Dodávka přenosných počítačů a příslušenství pro resort MPSV

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky 3 typů přenosných počítačů (vždy ve dvou variantách – bez / vč. LTE modulu), 3 typů monitorů a dalšího příslušenství (tj. 2 typy USB paměti, dokovací stanice, operační paměť 16 GB, mechanika paměťových médií, externí kurzorový ovladač (myš), externí klávesnice, disk CD-RW, disk DVD-RW + papírové obaly) ...

Učebňa autoelektroniky + Softvér

Učebňa autoelektroniky + Softvér

Učebné pomôcky, výučbové panely s komunikačnou a ovládaciou technikou so zaškolením pre učebňu autoelektroniky +Softvér, vybavenie učebne elektroniky a elektrotechniky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je prílohou SP.

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice - dodávka ICT

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice - dodávka ICT

Předmětem zakázky je dodávka a montáž informačních a komunikačních technologií pro učebnu přírodních věd s vytápěným skleníkem, multifunkční učebnu digit. technologií, učebny chemie a dílen, kabinety učebny přírodních věd, multifunkční učebny digitálních technologií a chemie, serverovnu, chodby, včetně kompenzačních pomůcek (dále jen „zboží“), ...

(záznamy 1/25 z 6704)  strana 1 / 269