Dodávka tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
dodávky tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele
UTB - 3D tiskárny FDM II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskáren FDM pořizovaných pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova
Předmětem zakázky je dodávka IT a AV techniky a nábytku do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova.
Obměna HW EZD a zajištění provozní podpory
Zajištění dostupnosti systému elektronické zdravotnické dokumentace 24x7x365, legislativního souladu, bezpečnosti a důvěryhodnosti systému vč. řízeného rozvoje na další 4 roky (od 5.1.2022). Součástí plnění jsou obměny koncových tabletů (60 ks) vč. rozšíření HW infrastruktury pro ukládání dat. S vybraným dodavatelem bude uzavřena "Smlouva pro ...
Zajištění servisní a materiálové podpory multifunkčních tiskových zařízení ČPZP
Předmětem zakázky je zajištění služeb spočívajících v pronájmu 54 kusů multifunkčních tiskových zařízení (dále též jen zařízení) a servisní a materiálové podpoře na zajištění provozuschopnosti a dobrého technického stavu těchto multifunkčních tiskových zařízení a 12 kusů multifunkčních tiskových zařízení ve vlastnictví zadavatele, jejich ...
Jazykové učebny pro projekt I KAP II Pardubického kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware, software a dalšího vybavení jazykových učeben vč. licencí, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Dodavatel se dále zavazuje v rámci předmětu plnění veřejné zakázky poskytnout zadavateli práce a služby související s dodáním předmětu plnění spočívající ...
RUK - ÚVT - Zajištění dodávky kancelářských PC, notebooků, monitorů a dalšího příslušenství
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky kancelářských PC, notebooků, monitorů a dalšího příslušenství pro Univerzitu Karlovu. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technická specifikace předmětu plnění) a předpokládaný rozsah zakázky pak v Příloze č. 2 zadávací dokumentace (Položkový ...
Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení OKI
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce OKI, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace. Hlavní kód CPV: 30125110-5 Tonery pro laserové tiskárny/faxové ...
Modernizace Zdravotnického operačního střediska ZZS KV
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní obnova technologie hlasového řešení Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Komplexní obnova zahrnuje tyto etapy: dispečerské pracoviště, integrace s rádiovým systémem Pegas a analogovou rádiovou sítí, telefonní ústředna, brána, IP ...
Nákup notebooků
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky notebooků, a to na základě rámcové dohody uzavřené s 1 dodavatelem. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
Multimediálna technológia
Predmetom zákazky je dodávka multimediálnej technológie pre Kreatívne centrum SPU v Nitre. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a prílohy č. 8 súťažných podkladov.
AV technika do přístavby a rekonstruované budovy FLD
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka AV techniky do přístavby a rekonstruované budovy FLD včetně její montáže a zprovoznění.
Nájem reprodukčních strojů digitálního tisku 2022-2025
Předmětem veřejné zakázky je nájem 1 ks čtyřbarevného reprodukčního stroje digitálního tisku včetně 1 ks skládačky se vzduchovým podáváním, 1ks černobílého reprodukčního stroje digitálního tisku, 1 ks multifunkčního tiskového stroje, včetně poskytování služeb (servisu, oprav a úprav zařízení (software i hardware)) a dodávek souvisejících s ...
Notebooky, desktopy a příslušenství 2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku notebooků, desktopů, monitorů, příslušenství a souvisejících služeb pro zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem.
Infrastruktura ZŠ - ZŠO, Ostrčilova 10 - Inovace - učební pomůcky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace učebních pomůcek pro základní školu Ostrčilova 10.
Infrastruktura ZŠ - ZŠO, Ostrčilova 10 - Inovace - IT vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, včetně instalace a dopravy IT vybavení pro základní školu Ostrčilova 10.
Notebooky a server s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 2 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
MZM, stálá expozice - loutkářské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času - AV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky a interaktivních prvků, které budou provázet návštěvníka výstavními prostory Paláce Šlechtičen a budou doplňovat expozici prostřednictvím multimediálního obsahu. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách - Návrhu smlouvy (Příloha ...
Pořízení výpočetní techniky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 178 ks notebooků 02 včetně OS, klávesnice, myši a dokovací stanice, 10 ks notebooků 03 včetně OS, klávesnice, myši a dokovací stanice, 260 ks monitorů M01 a dále 50 ks počítačového příslušenství (dokovacích stanic HP USB C G5) pro pracovní účely. Konkrétní specifikace předmětu a podmínek plnění je ...
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení výpočetní technikou do kanceláří (kabinetů) a učeben Střední školy obchodu a služeb, Teplice, p.o. v objektu SO 11 (1.NP - 5.NP) a SO 9 (3.NP a 4.NP). Škola sídlí v ulici Skupova v Teplicích.
Nákup ICT vybavení pro LF I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.
Dodávka kancelářské techniky, její instalace a servis pro MHMP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 4 let na dodávky kancelářské techniky dle závazných požadavků zadavatele.
Výměna a podpora síťové infrastruktury Úřadu průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je výměna a následné poskytování rozšířené technické podpory síťové infrastruktury v Úřadu průmyslového vlastnictví.
Dodávky výpočetní techniky pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
Dodávky výpočetní techniky (stolní počítače, notebooky a LCD monitory) pro Krajskou zdravotní, a.s., a to na základě rámcové dohody.
UTB - Barevná laserová tiskárna A3 s bílým tonerem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka barevné laserové tiskárny A3 s bílým tonerem pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.