Ocelové svařované rámy, UK
Hledáme firmu schopnou vyrábět velké ocelové svařované rámy - potenciálně až 6x5 metrů se sídlem v ČR pro případný budoucí projekt v ČR. Předchozí zkušenosti s dodávkami pro jaderný průmysl by byly výraznou výhodou.
Poptávám výrobu závěsného oka
Oko závěsné M8 DIN 580 , materiál C15E 140 kg, šroub Nabídku prosím na 50/100/500/1000 ks.
Poptávám nerezové poklopy na šachtu vrtů
Dobrý den, poptávám nerezové poklopy na šachtu vrtů. Odvětrané s možností uzamknout, s odolnosti proti zatékání při dešti/přesah nebo lem./ Velikost otvoru v betonovém víku šachty je - 2 ks 95x95 cm - 2 ks 75x75 cm Děkuji za cenovou nabídku . Komárek
Generálne opravy dieselových motorov MAN D 2866 LUH 21 a MAN D 2876 LUE 621
Predmetom zákazky sú generálne opravy dieselových motorov radu MAN D 2866 LUH 21 a radu MAN D 2876 LUE 621 vrátane servisných záručných prehliadok. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, je uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poptáváme nerezové výpalky
Poptávám: nerezové výpalky tl5mm Popis: poptáváme kovovýrobu na dlouhodobou spolupráci. 3ks nerezové výpalky Materiál NEREZ 5mm Opracování laser výpal Zahloubení šroubů pro zápustnou hlavu ZÁVITY M5 Odjehlení výkresy a DXF data pro laser viz příloha Termín: nabídněte Lokalita: kdekoliv
Upevňovadlá a drobné koľajivo
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, ktorým sú konštrukčné prvky železničného zvršku slúžiacich k upevneniu koľajníc na podvaly a k vzájomnému spojeniu koľajníc (podkladnice, zvierky, spojky, podložky a iné) a k vzájomnému spájaniu jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku (klince, podvalové skrutky, vložky M, pružné krúžky, ...
Poptávám výrobu kovového ozubeného kolečka
Dobrý den, chtěl bych si nechat udělat z kovu ozubené kolečko o rozměrech cca 30mmx10mm, které mám vytištěné z 3d tiskárny v plastu. Bylo by to možné pro takto malou zakázku a jaká by byla odhadovaná cena? Předem děkuji.
Výroba a montáž funkčného modelu stroja PLS 55 E
Predmetom zákazky je zhotovenie plnefunkčného modelu pásového lesného stroja PLS 55 E vrátane zabezpečenie materiálu na jeho zhotovenie, výroby, montáže a uvedenia do prevádzky. Výroba oceľových konštrukcií bude prebiehať na podľa konštrukčnej a technickej dokumentácie Verejného obstarávateľa, ktorá bude odovzdaná úspešnému uchádzačovi po ...
Poptávám opracování odlitků
Poptávám opracování odlitků, viz příloha. Cca 100ks/rok.
Dodávky nových vozů lanové dráhy Petřín
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba, dodání a uvedení do provozu dvou nových vozů pro lanovou dráhu Petřín v souladu s platnou legislativou a v souladu s vítězným designovým návrhem studia Anny Marešové Designers.
Poptávám výrobu řetězového kolečka
Poptávám výrobu řetězového kolečka ČZ 150 C sekundárního převodu - 12 zubů. Děkuji Švub
Kovové palety pre ŠS Šariš
Predmetom zákazky je výroba a dodávka kovových pozinkovaných paliet na pestovanie sadeníc na školskom stredisku Šariš vo vyhotovení a s výbavou podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v súťažných podkladoch (príloha č. 4 Výkres). Jedná sa o zákazkovú výrobu tovaru, tovar nie je bežne dostupný na trhu.
Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejových konstrukcí pro opravy a modernizaci tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Instalace KGJ 999 kWe do areálu teplárny Mařatice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nové kontejnerové kogenerační jednotky (dále jen „KJ“). V souvislosti s novou kontejnerovou KJ bude realizována rozvodna VN a trafostanice, podzemní STL plynovod pro KJ, podzemní rozvod NN a VN, podzemní optický komunikační kabel, kanalizace a podzemní teplovod. Kogenerační ...
II. Nákup materiálů a komponentů na konstrukci prototypu linky pro výrobu železničních pražců
Předmětem zadávacího řízení je nákup materiálů a komponentů na konstrukci prototypu linky pro výrobu železničních pražců, která je rozdělena na části, dle § 18 zákona č. 134/2016Sb. ZZVZ. Zadavatel rozdělil předmět plnění této VZ na sedm samostatných částí. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednu nebo i více částí. Nabídka musí být podána ...
Modulární systém ocelových roštů mostovky TMS
Předmětem VZ je dodání celkem 460 kusů modulů modulárního systému ocelových roštů mostovky těžké mostové soupravy (dále také „modulární systém“) včetně 6600 kusů svorníků, podložek a matic. Modulární systémy budou sloužit jako součást mostního provizoria - těžké mostové soupravy (dále také „TMS“) pro řešení krizových situací a likvidaci jejich ...
Technologie pro CARGO terminál JIH HALA 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií pro CARGO terminál JIH HALA 2 dle závazné technické specifikace. Jedná se o vybavení haly systémy Castor deck, pracovní stanicí pro stavbu a balení ULD a váhy ULD. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
T20011 modernizácia strojnej časti turbíny TG1 PVE Ružín
Predmetom projektu je modernizácia strojnej časti turbíny TG1 PVE Ružín. Cieľom projektu je zvýšiť účinnosť sústrojenstva a zväčšiť jeho regulačný rozsah v oboch prevádzkových režimoch osadením nového obežného kolesa a úpravou predrozvodných a rozvodných lopát, znížiť pulzácie a kavitačné opotrebenie, zvýšiť celkovú technickú úroveň zariadenia, ...
Dodávky lepených izolovaných styků na období 2023 - 2025
dodávky izolovaných lepených styků („LIS“) z nových kolejnic třídy oceli R260 tvaru R65, 49E1 a 60E2, čtyřděrových a šestiděrových, včetně asymetrických, a to s tepelně upravenou hlavou v oblasti izolační vložky a bez tepelně upravené hlavy, pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků ...
Dodávka silničních svodidel v roce 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2023 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Poptáváme řezání kolejnic
Poptávám cenovou nabídku – řezání kolejnic Xa ………jakost 690MPa……..cca 1000 řezů. Výška 125 mm Patka 110 mm Z 6 m………..na 1800 mm (0/+2mm)…………………..1000 kusů Množství : 65 tun Termin : 7 dnů Kolejnice dovezeme / odvezeme
Pražcové kotvy 2022
Dodávky pražcových kotev pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.
Poptáváme výrobu 6 ks evolutních pružin
Poptáváme výrobu 6 ks evolutních pružin. Dobrý den, pro našeho zákazníka budeme provádět generální opravu válcovací linky a do naší cenové nabídky bych od Vás potřeboval vaší cenovou nabídku na výrobu 6 ks evolutních pružin o přibližných rozměrech. D = 250 mm, d= 150 mm, celková výška ve volném stavu cca 300 mm, odhadovaná tloušťka lisu 4-6 ...
Dodávka nových kolejnic tvaru 57R1/R260
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 192 ks nových kolejnic tvaru 57R1/R260 v délkách á 18 m, a to ve 2 dodávkách. Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Dodávka a výroba kolejových konstrukcí včetně údržby v záruční době
Zadavatel je provozovatelem městské hromadné dopravy v Praze a přilehlém regionu, v jejímž rámci zajišťuje i provoz a správu kolejových tramvajových tratí. Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávky kolejových výměn, náhradních dílů do výměn, kolejových oblouků, konstrukcí a jejich součástí pro stavby a rekonstrukce tramvajových ...