Poptáváme výrobu dílů
Dopyt Vážení, z dôvodu vojny na Ukrajine naša spoločnosť “CT Systems” presúva výrobu na Slovensko a do Portugalska. Z tohto dôvodu hľadáme výrobné spoločnosti na výrobu dielov pre naše zariadenia. Máme záujem o nasledovné typy výrobných činností: 1. Mechanické spracovanie konštrukčnej a nehrdzavejúcej ocele (sústruženie, frézovanie atď.); 2. ...
Opracování ocelových dílů, Německo
Potřebujeme malé ocelové díly (soustružit, ohýbat, laserovat, svařovat atd.) Velikosti dávek cca 200-300 kusů. V případě zájmu nás prosím kontaktujte. S přátelským pozdravem Dieter Liemert 89233 Neu-Ulm Germany
Zhotovení a dodání výpalků bočnice STR120
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení a dodání výpalků bočnice STR120 v rozsahu specifikovaným zadavatelem následně v jednotlivých Výzvách. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení bude uzavřena rámcová smlouva s více účastníky.
Motorová nákladní loď Zvíkov - vystrojení lodi
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení lodě pohonnými jednotkami, převodovými jednotkami, motorovými jednotkami, řídícími jednotkami a kompletním vybavením kormidelny se všemi zařízeními. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úspěšné provedení předepsaných zkoušek lodi před jejím uvedením do provozu a zajištění všech technických a ...
Vstupní brána přístavišť ŘVC
S jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování výrobní dokumentace ke vstupním branám přístavišť ŘVC, výroba modelu vstupních bran přístavišť ŘVC, výroba formy pro min. cca 15 výlisků vstupních bran přístavišť ŘVC včetně skladování a ošetřování po dobu 10 let, výroba a montáž vstupních ...
Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejových konstrukcí pro opravy a modernizaci tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Plechy a profily třídy 11 - Rozšíření PVP Bukov II. etapa - 3. dodávka
Předmětem veřejné zakázky je 3. dodávka Plechů a profilů třídy 11 pro stavbu Rozšíření PVP Bukov II. etapa - rekonfigurace, Ohřev větrů jámy B1, Zdvihací zařízení včetně dopravy.
Zajištění technické podpory a vibrodiagnostiky turbogenerátorů EDU a ETE
Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické podpory provozovatele JE Dukovany a JE Temelín v oblasti turbogenerátorů, včetně vibrodiagnostiky zahrnující pravidelné shromažďování a hodnocení všech relevantních dat z provozu a údržby.
F114-VC Výměna klapek ČKD na vnějším potrubí v AJ před CHV
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně stávajících 10 ks klapek na řádech CCHV v systému VC, včetně dopadu do ovládání klapek a vyvolaných dopadů v části elektro a stavební, a dále likvidace vyměňovaných klapek.
Generální oprava 2 ks motorů M601D, č. 883 005 a č. 834 052D
Provedení generální opravy 2 ks motorů M601D, č. 883 005 a č. 834 052D v souladu s technickou specifikací dle TPF 01-2116-81/III. Oba motory po GO získají 1800 hodin, 4000 cyklů a kalendářní resurs 5 let do další GO (TSO).
Dodávky výpalků bočnice STR120
Dodávky výpalků bočnice STR120
Dodávka patic do veřejného osvětlení
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření jedné rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky patic stožárů do veřejného osvětlení po potřeby úseku servisu a údržby veřejného osvětlení Zadavatele.
EDS - Modernizace statoru generátoru TG1, TG2, oprava strojní části TG2
Předmětem veřejné zakázky je modernizace statoru generátoru TG1, TG2 a oprava strojní části TG2 včetně provedení zkoušek a ověření požadovaných a garantovaných hodnot na lokalitě Dlouhé stráně.
Poptáváme vyhotovení dílců dle dokumentace
Poptávám cenovou nabídku i s možným termínem vyhotovení dílců dle dokumentace (zašlu mailem). Prozatím se jedná jen o vzorky, tzn. vyhotovení dle počtu kusů v dokumentaci (zakroužkované položky). Po dodání vzorků bychom objednávali 50 až 300 kusů měsíčně. Termín dodání vzorků v prvním nebo začátkem druhého týdne v roce 2022 (co nejdříve)
VD Střekov, oprava horních vrat VPK + oprava provizorního hrazení VPK
Realizace akce spočívající v provedení oprav stavebních a technologických konstrukcí velké plavební komory (VPK) VD Střekov umístěných v horním ohlaví (horní vrata) VPK včetně vnějšího líce obou pilířů a v provedení opravy horního a dolního provizorního hrazení jezu VD Střekov.
Dodávky výkresových dílů pro projekt EVO2
Dodávky výkresových dílů pro projekt EVO2
Výpalky z plechů tl. 270, 220 a 200 mm
Zabezpečení pravidelných dodávek výpalků z plechů tl. 270, 220, 200 mm.
Poptávám výrobu podložek
Poptávám výrobu podložek viz, výkres. Jedná se o výpalky na laseru z materiálu 5mm a 10mm Almg3-M, nebo jeho ekvivalent. Výpalky není jinak potřeba dále opracovávat. V příloze zasílám jeden výkres od každé z tloušťky, ale celkově se jedná zhruba o 15 dalších druhů s minimální změnou. Prosím o cenovou nabídku na 2ks vzorků a poté série v ...
Nerezové díly, Německo
Ahoj, pošlete nám prosím nabídku na 4 nerezové díly podle přiložených výkresů. Pokud nemůžete vyrobit všechny díly, uveďte prosím díly, které můžete vyrobit. Materiál části „Reling“ je 5 mm kulatý drát z nerezové oceli. Díly „Stab oben“ a „Stab unten“ jsou vyrobeny z nerezových trubek 20 x 2 mm. Tyto 2 části jsou téměř totožné, kromě toho, že ...
Vana pro žárové zinkování ponorem - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vany pro žárové zinkování ponorem (dále jen „zařízení“). Zadavatel požaduje dodání zařízení dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Zhotovení a dodávky přepravních klecí
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení a dodávky 2 typů přepravních klecí, konkrétně Klec přepravní vnitroobjektová pevná - bílá a Klec přepravní meziobjektová skládací - žlutá a dále dodávky náhradních dílů pro přepravní klece. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.
Hledáme výrobního partnera
Hledáme výrobního partnera v oblasti kovovýroby s CNC ohýbačkou ocelových trubek na průměr 28 x 1,5 mm s rádiusem ohybu na střed R 64 mm a 150 mm.
Nákup 1 kusu teleskopického stožáru s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu teleskopického stožáru s příslušenstvím.
Rámcová dohoda na dodávky kol celistvých pro ŽKV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku kol celistvých pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká ...
Prístrešky na zastávkach MHD v Bratislave
Predmetom zákazky je zhotovenie, dodanie a stavebné osadenie zastávkových prístreškov na zastávkach MHD v Bratislave. Jedná sa o 85 prístreškov dĺžkovej kategórie 4m, 18 prístreškov dĺžkovej kategórie 8m a 3 prístrešky dĺžkovej kategórie 12m.