Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejových konstrukcí pro opravy a modernizaci tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Servisní podpora motorů pro letouny L-410
Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory leteckých motorů M-601D, M-601E letounů L-410 všech verzí.
Svařovaný díl zkušebního zařízení - LOWA Rods 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je svařovaný díl zkušebního zařízení LOWA Rods pro zkoušky krytu trysky pomocného motoru Ariane 6.
Rovinné konzoly a oceľové súčasti III. - PCI projekty
Predmetom zákazky sú rovinné konzoly a oceľové súčasti, ktoré slúžia ako nosné, kotviace a upevňovacie prvky vzdušného vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia. Sú vyrobené z ocele s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním.
Parní ofukovače K5, K3, K2
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací a služeb spojených s instalací systému čištění první spodní smyčky III. parního přehříváku na kotli K5, K3 a K2 vždy za provozu kotle pomocí parních výsuvných ofukovačů včetně souvisejících prací, činností a služeb a jejich uvedení do provozu.
Vývoj pokročilého hydrostatického (HS) uložení tiskových válců flexotiskového stroje
Předmět veřejné zakázky spočívá ve výzkumu, vývoji a experimentální činnosti v oboru strojírenství, tj. smluvním výzkumu v oblasti podpory vývoje nového způsobu uložení tiskových válců flexotiskového stroje. Výsledkem předmětu veřejné zakázky bude: (i) vývoj vlastního regulátoru průtoku hydrostatickým (dále jen „HS“) vedením s využitím ...
Svařovaný díl zkušebního zařízení - MAPS
Předmětem plnění veřejné zakázky je svařovaný díl zkušebního zařízení MAPS (včetně patek) pro zkoušky krytu trysky pomocného motoru Ariane 6.
Poptávám kovovýrobu
Hledám výrobce /KOVOVÝROBA/ na dlouhodobou spolupráci pro sériovou výrobu v řádech desítek později stovek kusů ročně. Plánuji uvést na trh několik výrobků. Tento první výrobek, který je naprosto jedinečný a jsem momentálně jediný výrobce a dodavatel tohoto systému na českém trhu v Evropě. Je naprosto jedinečná a plánuji prodej i v rámci celé ...
Poptávám plakátovací válce
Poptávám plakátovací válce / válece na výlep plakátů, výrobce.
Drobné válcované kolejivo 2020
Uzavření rámcové dohody na dodávky drobného válcovaného kolejiva pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.
Modernizace systému likvidace při úniku chloru - realizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelové nosné konstrukce se základy, stavební úpravy stávající záchytné jímky na vodu, dodávka a montáž nové chladicí věže s podzemní záchytnou jímkou, dodávka a montáž likvidační kolony včetně příslušenství, připojení na stávající systémy a provedení předepsaných zkoušek a revizí a provedení funkčních zkoušek ...
DNS - Zakázková výroba TP20 067
Předmětem plnění jednotlivých veřejných zakázek na dodávky bude zakázková výroba jednotlivých dílů, dodání standardních strojních komponent nebo výroba a montáž celků pro účely konstrukce různého druhu technických nebo vědeckých zařízení ve výzkumném centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Tato výroba bude při plnění jednotlivých veřejných ...
Rámcová dohoda na dodávky brzdových špalíků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude jedinému vybranému dodavateli zadána veřejná zakázka na dodávku brzdových litinových špalíků pro železniční kolejová vozidla zadavatele do odběrných míst určených zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody, typů UIC 250 II, UIC 320 II, 04 ...
Hledáme výrobce vstřikovací formy pro válcovou nádobu z materiálu ABS
Hledáme výrobce vstřikovací formy pro válcovou nádobu z materiálu ABS, těchto hlavních rozměrů: průměr 255 mm, výška 261 mm, tl. stěny 3 až 4 mm.
Ekologizace Teplárny Přerov - Multipalivový kotel K6
Projektování, výroba, dodávka, montáž a zprovoznění nového multipalivového parního kotle o parním výkonu 40 MWt pro spoluspalování biomasy a tuhých alternativních paliv (TAP).
Turbogenerátor TG 17
Projektování, výroba, dodávka, montáž a zprovoznění nové protitlaké parní turbíny TG17 vč. stavební připravenosti a všech příslušných technologických zařízení (ohřívák topné vody, systém kondenzátních čerpadel, systém chladících čerpadel, systém ochran a řízení technologie, generátor, vyvedení výkonu do R-110 kV, napájení technologie el. energií ...
Nerezový nábytek a nerezové mycí žlaby pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu nerezových mycích žlabů a nerezového nábytku pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Předmětnou dodávkou jsou nerezové pracovní stoly, setovací stoly, mycí skříňové stoly, skříně, pojízdné kontejnery, nástěnné skříňky, regály, regálové vozíky, atd. ...
Denove recyklace
Technologický celek pro recyklaci odpadních plastů
Dodávka a instalace technologického celku pro výrobu odlitků formováním do bentonitové směsi
Všeobecné stanovení obsahu předmětu plnění: 1. Zhotovení technologického celku v podobě automatické formovací linky sloužící k formování bentonitového písku, včetně článkového dopravníku a vzduchotechnického systému (dle požadavků stanovených zadávací dokumentací). 2. Provedení úprav technologické dispozice společných prostor se stávající ...
Svařovaný spodní díl zkušebního zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka svařovaného spodního dílu zkušebního zařízení/ Lower Cover - SRM pro zkoušky krytu trysky pomocného motoru Ariane 6.
Svařovaný horní díl zkušebního zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka svařovaného horního dílu zkušebního zařízení/ Upper Cover - Pallet pro zkoušky krytu pomocného motoru Ariane 6.
Poptáváme stočení a svaření nerezových plechů plazmou
Poptáváme stočení a svaření nerezových plechů plazmou 200 ks (opakovaně) na pr. 173 mm Poptáváme cenu a termín stočení a svaření menších plášťů plazmou na pr. 173 mm (ohnutí „jazýčků“ si uděláme příp. u nás – nyní velice spěcháme). PLÁŠŤ MR2-01M (220) – č.v. MR2-01M-002-L1 nyní 195 ks. Později opakovaně 100-300 ks dle odběrů ...
Svařovaný horní díl zkušebního zařízení/Upper Cover-Pallet-Ariane 6
Předmětem plnění veřejné zakázky je svařovaný horní díl zkušebního zařízení/ Upper Cover - Pallet pro zkoušky krytu trysky pomocného motoru Ariane 6.
Rekonstrukce heterogenních svarových spojů s nátrubky pro hladinoměry
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního provedení včetně potřebné dokumentace, zařízení, kvalifikace a materiálu investiční akce „G590 - Rekonstrukce heterogenních svarových spojů s nátrubky pro hladinoměry na plášti a studeném dně PG“ spočívající v nahrazení stávajících uhlíkových nátrubků za nátrubky z austenitické materiálu na ...
Dodávka nerezových krytů topení pro tramvajové vozy
Účelem této veřejné zakázky s názvem „Dodávka nerezových krytů topení pro tramvajové vozy“ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže). Předmětem veřejné zakázky je dodávka nerezových krytů topení pro tramvajové vozy zadavatele, a to v rozsahu blíže určeném v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.