Dodávky výkresových dílů pro projekt EVO2
Dodávky výkresových dílů pro projekt EVO2
Výpalky z plechů tl. 270, 220 a 200 mm
Zabezpečení pravidelných dodávek výpalků z plechů tl. 270, 220, 200 mm.
Poptávám výrobu podložek
Poptávám výrobu podložek viz, výkres. Jedná se o výpalky na laseru z materiálu 5mm a 10mm Almg3-M, nebo jeho ekvivalent. Výpalky není jinak potřeba dále opracovávat. V příloze zasílám jeden výkres od každé z tloušťky, ale celkově se jedná zhruba o 15 dalších druhů s minimální změnou. Prosím o cenovou nabídku na 2ks vzorků a poté série v ...
Nerezové díly, Německo
Ahoj, pošlete nám prosím nabídku na 4 nerezové díly podle přiložených výkresů. Pokud nemůžete vyrobit všechny díly, uveďte prosím díly, které můžete vyrobit. Materiál části „Reling“ je 5 mm kulatý drát z nerezové oceli. Díly „Stab oben“ a „Stab unten“ jsou vyrobeny z nerezových trubek 20 x 2 mm. Tyto 2 části jsou téměř totožné, kromě toho, že ...
Vana pro žárové zinkování ponorem - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vany pro žárové zinkování ponorem (dále jen „zařízení“). Zadavatel požaduje dodání zařízení dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Zhotovení a dodávky přepravních klecí
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení a dodávky 2 typů přepravních klecí, konkrétně Klec přepravní vnitroobjektová pevná - bílá a Klec přepravní meziobjektová skládací - žlutá a dále dodávky náhradních dílů pro přepravní klece. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.
Hledáme výrobního partnera
Hledáme výrobního partnera v oblasti kovovýroby s CNC ohýbačkou ocelových trubek na průměr 28 x 1,5 mm s rádiusem ohybu na střed R 64 mm a 150 mm.
Nákup 1 kusu teleskopického stožáru s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu teleskopického stožáru s příslušenstvím.
Rámcová dohoda na dodávky kol celistvých pro ŽKV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku kol celistvých pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká ...
Prístrešky na zastávkach MHD v Bratislave
Predmetom zákazky je zhotovenie, dodanie a stavebné osadenie zastávkových prístreškov na zastávkach MHD v Bratislave. Jedná sa o 85 prístreškov dĺžkovej kategórie 4m, 18 prístreškov dĺžkovej kategórie 8m a 3 prístrešky dĺžkovej kategórie 12m.
Poptávám korbu na Tatru 815
Poptávám korbu na Tatru 815, požadavek je sklápění do boku na levou stranu. Do zadu korbu bych potřeboval nakonfigurovat do 3 variant na převoz kamene, zároveň obili a velkoobjemovou nástavbu na kukuřici. Do zadu aby bylo čelo hydraulický otevírané.
G133 - zvýšení spolehlivosti čerpadel 2TQ12,22,32D01
Předmětem veřejné zakázky je zejména zpracování Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), Výrobně technické dokumentace (VTD) a následná výroba jednoho nového kompletu vyjímatelné části, včetně vyzkoušení u výrobce čerpadla a následné doplnění kapalinou mazaného ložiska a zvýšení předpětí kuličkových ložisek do všech vyjímatelných částí ...
Zajištění oprav dílů a montážních sestav motorů TV3-117 a AI-25 TL
Zajištění služeb spojených s opravou dílů a montážních sestav motorů TV3-117 a AI-25 TL.
Poptávám opracování odlitků
V prílohe Vám posielam výkresy na opracovanie ,,hláv-odliatkov“ (1ks+1ks) na horizontky – kusy máme vyhrubované a vyžíhané – potrebujeme ich dorobiť na hotovo. Poprosím o preverenie kapacít a tech. možností + CP a termín realizácie Pomohlo by nám aspoň opracovanie aj jednej z hláv, ale termín by sme potrebovali do polovice augusta. Dajte mi ...
Rámcová dohoda - dodávky dvojkolí
Účelem rámcové dohody je zabezpečení výroby a dodávky hnacích dvojkolí pro speciální hnací vozidla MUV 69 vyrobená dle TPP 01-72 a výroby a dodávky běžného dvojkolí pro speciální vozidla PV a PVK vyrobená dle TP 01-76 a TP 02-76 Předmětem dílčích veřejných zakázek bude dodávka dvojkolí, jejich bližší technická specifikace je uvedena v příloze ...
Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk část 1 Dodávka a servis technologie
Veřejná zakázka s názvem „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk“ je nadlimitní veřejnou zakázkou, jejímž účelem je pořízení technologie odvodňovací linky a technologie pásové nízkoteplotní sušárny kalů, včetně zpracování související projektové dokumentace pro výstavbu haly a samotná výstavba haly, v níž bude technologie umístěna. Veřejná ...
Ekologizace energetického zdroje - III. Etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je Dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výměnou parní kondenzační turbíny s generátorem (turbogenerátoru) TG14 o výkonu 25 MWe se dvěma regulovanými odběry, nízkotlakou a vysokotlakou regenerací, v návaznosti na stávající technologie teplárny a parní systém. CPV ...
Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejových konstrukcí pro opravy a modernizaci tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Servisní podpora motorů pro letouny L-410
Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory leteckých motorů M-601D, M-601E letounů L-410 všech verzí.
Svařovaný díl zkušebního zařízení - LOWA Rods 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je svařovaný díl zkušebního zařízení LOWA Rods pro zkoušky krytu trysky pomocného motoru Ariane 6.
Rovinné konzoly a oceľové súčasti III. - PCI projekty
Predmetom zákazky sú rovinné konzoly a oceľové súčasti, ktoré slúžia ako nosné, kotviace a upevňovacie prvky vzdušného vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia. Sú vyrobené z ocele s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním.
Parní ofukovače K5, K3, K2
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací a služeb spojených s instalací systému čištění první spodní smyčky III. parního přehříváku na kotli K5, K3 a K2 vždy za provozu kotle pomocí parních výsuvných ofukovačů včetně souvisejících prací, činností a služeb a jejich uvedení do provozu.
Vývoj pokročilého hydrostatického (HS) uložení tiskových válců flexotiskového stroje
Předmět veřejné zakázky spočívá ve výzkumu, vývoji a experimentální činnosti v oboru strojírenství, tj. smluvním výzkumu v oblasti podpory vývoje nového způsobu uložení tiskových válců flexotiskového stroje. Výsledkem předmětu veřejné zakázky bude: (i) vývoj vlastního regulátoru průtoku hydrostatickým (dále jen „HS“) vedením s využitím ...
Svařovaný díl zkušebního zařízení - MAPS
Předmětem plnění veřejné zakázky je svařovaný díl zkušebního zařízení MAPS (včetně patek) pro zkoušky krytu trysky pomocného motoru Ariane 6.
Poptávám kovovýrobu
Hledám výrobce /KOVOVÝROBA/ na dlouhodobou spolupráci pro sériovou výrobu v řádech desítek později stovek kusů ročně. Plánuji uvést na trh několik výrobků. Tento první výrobek, který je naprosto jedinečný a jsem momentálně jediný výrobce a dodavatel tohoto systému na českém trhu v Evropě. Je naprosto jedinečná a plánuji prodej i v rámci celé ...