Opravy dvojkolesí HKV a DDm
Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel (ďalej aj ako "HKV") rôznych radov a dvojkolesí osobných vozňov ďalej aj ako "OV") radu DDm ÖBB pre potreby obstarávateľa realizované v zmysle platných predpisov.
Nová parní kondenzační turbína s regulovaným odběrem
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s dodávkou a instalací parní kondenzační turbíny s regulovaným odběrem a vyvedením tepla včetně příslušenství. Veřejná zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ...
Výpalky z plechů tl. 270, 220 a 200 mm
Dodávky výpalků z plechů tl. 270, 220 a 200 mm.
Bezpečná konzolovina VN Delta
Předmětem sektorové veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek bezpečné konzoloviny VN Delta s vybranými dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu bezpečné konzoloviny VN Delta, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období cca od 1.10.2023 do ...
Výroba a testování prototypu modulární kabiny a montážní stolice
Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka a testování prototypu modulární kabiny a montážní stolice: - zpracování technologického postupu výroby a kompletace dle zaslané konstrukční dokumentace - kompletní výroba prototypu modulární kabiny a montážní stolice - strojní předmontáž - montáž elektrorozvodů dle zaslaných schémat - montáž ...
Dodávka silničních svodidel včetně příslušenství v roce 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka silničních svodidel (JSNH a VOEST - ALPINE systém 1 kB1 RN2 V) včetně příslušenství a spojovacího materiálu do jednotlivých skladů SÚS JMK včetně dopravy v roce 2022. Silniční svodidla včetně příslušenství a spojovacího materiálu musí odpovídat platnému TP 114 - Svodidla na pozemních komunikacích a ...
Nástrojová ocel
Předmětem tohoto výběrového řízení jsou dvě dílčí plnění: 1. dílčí plnění: komplexní dodávka nástrojové oceli pro kovací nástroje pro práci za tepla se zvýšeným namáháním podle technické specifikace uvedené v příloze 3 zadávací dokumentace. 2. dílčí plnění: komplexní dodávka nástrojové oceli pro kovací nástroje pro práci za tepla s extrémním ...
Dodávky plynových turbín od 25 do 44MWe
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plynových turbín včetně souvisejících služeb dle požadavků, podmínek, specifikací a ostatních údajů a informací, které jsou podrobně obsaženy v knize A a knize B zadávací dokumentace.
Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD
Předmětem je výměna trolejbusových a autobusových 24 přístřešků zastávek MHD v městských obvodech Moravská Ostrava, Slezská Ostrava, Ostrava Jih a Poruba, obec Ostrava.
Poptávám dodávku kolejnic a systému upevnění kolejnice
Dobrý den, prosím o cenovou nabídku na dodávku kolejnic a systému upevnění kolejnice, jedná se o kontinuální uložení. Pro upřesnění jde o rekonstrukci jeřábové dráhy o délce 108 m, rozpětí 28,5 m kde pojíždí dva mostové jeřáby 1x 12 t a 1 x 10 t, stávající kolejnice je hranol 55 x 55 mm svařený s dráhou, děkuji.
Rámcová smlouva o dílo na opravy převodovek hydrodynamických H750M pro řadu 854
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva o dílo na opravy převodovek hydrodynamických H750M pro řadu 854“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také "ZZVZ") a n. a § 169 ZZVZ jejímž předmětem je provedení opravy hydrodynamické převodovky H 750 M 0-18-8300-086 včetně hydrodynamického měniče č. ...
Úprava parní turbíny P8, 45-6,5/0,6E pro zvýšení výkonu
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a dodání díla - rekonstrukce turbostrojí, podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Poptáváme výrobu dílů
Dopyt Vážení, z dôvodu vojny na Ukrajine naša spoločnosť “CT Systems” presúva výrobu na Slovensko a do Portugalska. Z tohto dôvodu hľadáme výrobné spoločnosti na výrobu dielov pre naše zariadenia. Máme záujem o nasledovné typy výrobných činností: 1. Mechanické spracovanie konštrukčnej a nehrdzavejúcej ocele (sústruženie, frézovanie atď.); 2. ...
Opracování ocelových dílů, Německo
Potřebujeme malé ocelové díly (soustružit, ohýbat, laserovat, svařovat atd.) Velikosti dávek cca 200-300 kusů. V případě zájmu nás prosím kontaktujte. S přátelským pozdravem Dieter Liemert 89233 Neu-Ulm Germany
Zhotovení a dodání výpalků bočnice STR120
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení a dodání výpalků bočnice STR120 v rozsahu specifikovaným zadavatelem následně v jednotlivých Výzvách. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení bude uzavřena rámcová smlouva s více účastníky.
Motorová nákladní loď Zvíkov - vystrojení lodi
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení lodě pohonnými jednotkami, převodovými jednotkami, motorovými jednotkami, řídícími jednotkami a kompletním vybavením kormidelny se všemi zařízeními. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úspěšné provedení předepsaných zkoušek lodi před jejím uvedením do provozu a zajištění všech technických a ...
Vstupní brána přístavišť ŘVC
S jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování výrobní dokumentace ke vstupním branám přístavišť ŘVC, výroba modelu vstupních bran přístavišť ŘVC, výroba formy pro min. cca 15 výlisků vstupních bran přístavišť ŘVC včetně skladování a ošetřování po dobu 10 let, výroba a montáž vstupních ...
Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejových konstrukcí pro opravy a modernizaci tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Plechy a profily třídy 11 - Rozšíření PVP Bukov II. etapa - 3. dodávka
Předmětem veřejné zakázky je 3. dodávka Plechů a profilů třídy 11 pro stavbu Rozšíření PVP Bukov II. etapa - rekonfigurace, Ohřev větrů jámy B1, Zdvihací zařízení včetně dopravy.
Zajištění technické podpory a vibrodiagnostiky turbogenerátorů EDU a ETE
Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické podpory provozovatele JE Dukovany a JE Temelín v oblasti turbogenerátorů, včetně vibrodiagnostiky zahrnující pravidelné shromažďování a hodnocení všech relevantních dat z provozu a údržby.
F114-VC Výměna klapek ČKD na vnějším potrubí v AJ před CHV
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně stávajících 10 ks klapek na řádech CCHV v systému VC, včetně dopadu do ovládání klapek a vyvolaných dopadů v části elektro a stavební, a dále likvidace vyměňovaných klapek.
Generální oprava 2 ks motorů M601D, č. 883 005 a č. 834 052D
Provedení generální opravy 2 ks motorů M601D, č. 883 005 a č. 834 052D v souladu s technickou specifikací dle TPF 01-2116-81/III. Oba motory po GO získají 1800 hodin, 4000 cyklů a kalendářní resurs 5 let do další GO (TSO).
Dodávky výpalků bočnice STR120
Dodávky výpalků bočnice STR120
Dodávka patic do veřejného osvětlení
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření jedné rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky patic stožárů do veřejného osvětlení po potřeby úseku servisu a údržby veřejného osvětlení Zadavatele.
EDS - Modernizace statoru generátoru TG1, TG2, oprava strojní části TG2
Předmětem veřejné zakázky je modernizace statoru generátoru TG1, TG2 a oprava strojní části TG2 včetně provedení zkoušek a ověření požadovaných a garantovaných hodnot na lokalitě Dlouhé stráně.