Poptávám korbu na Tatru 815
Poptávám korbu na Tatru 815, požadavek je sklápění do boku na levou stranu. Do zadu korbu bych potřeboval nakonfigurovat do 3 variant na převoz kamene, zároveň obili a velkoobjemovou nástavbu na kukuřici. Do zadu aby bylo čelo hydraulický otevírané.
G133 - zvýšení spolehlivosti čerpadel 2TQ12,22,32D01
Předmětem veřejné zakázky je zejména zpracování Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), Výrobně technické dokumentace (VTD) a následná výroba jednoho nového kompletu vyjímatelné části, včetně vyzkoušení u výrobce čerpadla a následné doplnění kapalinou mazaného ložiska a zvýšení předpětí kuličkových ložisek do všech vyjímatelných částí ...
Zajištění oprav dílů a montážních sestav motorů TV3-117 a AI-25 TL
Zajištění služeb spojených s opravou dílů a montážních sestav motorů TV3-117 a AI-25 TL.
Poptávám opracování odlitků
V prílohe Vám posielam výkresy na opracovanie ,,hláv-odliatkov“ (1ks+1ks) na horizontky – kusy máme vyhrubované a vyžíhané – potrebujeme ich dorobiť na hotovo. Poprosím o preverenie kapacít a tech. možností + CP a termín realizácie Pomohlo by nám aspoň opracovanie aj jednej z hláv, ale termín by sme potrebovali do polovice augusta. Dajte mi ...
Rámcová dohoda - dodávky dvojkolí
Účelem rámcové dohody je zabezpečení výroby a dodávky hnacích dvojkolí pro speciální hnací vozidla MUV 69 vyrobená dle TPP 01-72 a výroby a dodávky běžného dvojkolí pro speciální vozidla PV a PVK vyrobená dle TP 01-76 a TP 02-76 Předmětem dílčích veřejných zakázek bude dodávka dvojkolí, jejich bližší technická specifikace je uvedena v příloze ...
Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk část 1 Dodávka a servis technologie
Veřejná zakázka s názvem „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk“ je nadlimitní veřejnou zakázkou, jejímž účelem je pořízení technologie odvodňovací linky a technologie pásové nízkoteplotní sušárny kalů, včetně zpracování související projektové dokumentace pro výstavbu haly a samotná výstavba haly, v níž bude technologie umístěna. Veřejná ...
Ekologizace energetického zdroje - III. Etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je Dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výměnou parní kondenzační turbíny s generátorem (turbogenerátoru) TG14 o výkonu 25 MWe se dvěma regulovanými odběry, nízkotlakou a vysokotlakou regenerací, v návaznosti na stávající technologie teplárny a parní systém. CPV ...
Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejových konstrukcí pro opravy a modernizaci tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Servisní podpora motorů pro letouny L-410
Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory leteckých motorů M-601D, M-601E letounů L-410 všech verzí.
Svařovaný díl zkušebního zařízení - LOWA Rods 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je svařovaný díl zkušebního zařízení LOWA Rods pro zkoušky krytu trysky pomocného motoru Ariane 6.
Rovinné konzoly a oceľové súčasti III. - PCI projekty
Predmetom zákazky sú rovinné konzoly a oceľové súčasti, ktoré slúžia ako nosné, kotviace a upevňovacie prvky vzdušného vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia. Sú vyrobené z ocele s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním.
Parní ofukovače K5, K3, K2
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací a služeb spojených s instalací systému čištění první spodní smyčky III. parního přehříváku na kotli K5, K3 a K2 vždy za provozu kotle pomocí parních výsuvných ofukovačů včetně souvisejících prací, činností a služeb a jejich uvedení do provozu.
Vývoj pokročilého hydrostatického (HS) uložení tiskových válců flexotiskového stroje
Předmět veřejné zakázky spočívá ve výzkumu, vývoji a experimentální činnosti v oboru strojírenství, tj. smluvním výzkumu v oblasti podpory vývoje nového způsobu uložení tiskových válců flexotiskového stroje. Výsledkem předmětu veřejné zakázky bude: (i) vývoj vlastního regulátoru průtoku hydrostatickým (dále jen „HS“) vedením s využitím ...
Svařovaný díl zkušebního zařízení - MAPS
Předmětem plnění veřejné zakázky je svařovaný díl zkušebního zařízení MAPS (včetně patek) pro zkoušky krytu trysky pomocného motoru Ariane 6.
Poptávám kovovýrobu
Hledám výrobce /KOVOVÝROBA/ na dlouhodobou spolupráci pro sériovou výrobu v řádech desítek později stovek kusů ročně. Plánuji uvést na trh několik výrobků. Tento první výrobek, který je naprosto jedinečný a jsem momentálně jediný výrobce a dodavatel tohoto systému na českém trhu v Evropě. Je naprosto jedinečná a plánuji prodej i v rámci celé ...
Poptávám plakátovací válce
Poptávám plakátovací válce / válece na výlep plakátů, výrobce.
Drobné válcované kolejivo 2020
Uzavření rámcové dohody na dodávky drobného válcovaného kolejiva pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.
Modernizace systému likvidace při úniku chloru - realizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelové nosné konstrukce se základy, stavební úpravy stávající záchytné jímky na vodu, dodávka a montáž nové chladicí věže s podzemní záchytnou jímkou, dodávka a montáž likvidační kolony včetně příslušenství, připojení na stávající systémy a provedení předepsaných zkoušek a revizí a provedení funkčních zkoušek ...
DNS - Zakázková výroba TP20 067
Předmětem plnění jednotlivých veřejných zakázek na dodávky bude zakázková výroba jednotlivých dílů, dodání standardních strojních komponent nebo výroba a montáž celků pro účely konstrukce různého druhu technických nebo vědeckých zařízení ve výzkumném centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Tato výroba bude při plnění jednotlivých veřejných ...
Rámcová dohoda na dodávky brzdových špalíků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude jedinému vybranému dodavateli zadána veřejná zakázka na dodávku brzdových litinových špalíků pro železniční kolejová vozidla zadavatele do odběrných míst určených zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody, typů UIC 250 II, UIC 320 II, 04 ...
Hledáme výrobce vstřikovací formy pro válcovou nádobu z materiálu ABS
Hledáme výrobce vstřikovací formy pro válcovou nádobu z materiálu ABS, těchto hlavních rozměrů: průměr 255 mm, výška 261 mm, tl. stěny 3 až 4 mm.
Ekologizace Teplárny Přerov - Multipalivový kotel K6
Projektování, výroba, dodávka, montáž a zprovoznění nového multipalivového parního kotle o parním výkonu 40 MWt pro spoluspalování biomasy a tuhých alternativních paliv (TAP).
Turbogenerátor TG 17
Projektování, výroba, dodávka, montáž a zprovoznění nové protitlaké parní turbíny TG17 vč. stavební připravenosti a všech příslušných technologických zařízení (ohřívák topné vody, systém kondenzátních čerpadel, systém chladících čerpadel, systém ochran a řízení technologie, generátor, vyvedení výkonu do R-110 kV, napájení technologie el. energií ...
Nerezový nábytek a nerezové mycí žlaby pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu nerezových mycích žlabů a nerezového nábytku pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Předmětnou dodávkou jsou nerezové pracovní stoly, setovací stoly, mycí skříňové stoly, skříně, pojízdné kontejnery, nástěnné skříňky, regály, regálové vozíky, atd. ...
Denove recyklace
Technologický celek pro recyklaci odpadních plastů