Předcházení vzniku bioodpadu ve městě Kutná Hora
Předmětem veřejné zakázky je dodání kompostérů (1000 ks) pro předcházení vzniku bioodpadu ve městě Kutná Hora.
Dodávka speciálních lesních kolových traktorů - 2ks
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových speciálních lesnických kolových traktorů pro přibližování dříví. Blíže viz zadávací dokumentace.
Dodávka zemědělských malotraktorů 3ks
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je dodávka 3 ks nových zemědělských malotraktorů schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice (dále jen „stroj“), jakož i poskytnutí ...
Nákup pásového traktoru
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pásového traktoru včetně příslušenství.
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 999 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obce sdružené v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko. Součástí dodávky je rovněž dodávka 4 ks kontejnerů na textil a 2 ks štěpkovače.
Stopkové hřídele, Německo
Potřebuji pro žací stroj, sekačku "Gardenstar 4316" popř. Eurocraft MT8-110.26 M1. Stopkový hřídel pro nože. Takže hřídel nože vpravo a vlevo. Objednací čísla: Hřídel R 61247003500 Hřídel L 61247003505 Již před čtyřmi lety jsem od prodejce náhradních dílů v Německu získal hřídel, kterou jste pravděpodobně vyrobili vy v České ...
Samochodná rezačka
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia pre poľnohospodársku výrobu. Zákazka je rozdelená na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo všetky časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Samochodná rezačka Časť 2. predmetu zákazky: Poľnohospodársky traktor s otočným riadením 2 kusy Časť ...
Traktor
Predmetom zákazky je dodanie nového a nepoužitého technologického vybavenia pre projekt: Intenzifikácia zhodnocovania kuchynského BRO v meste Snina. Predmetom je Traktor, Bubnový triedič a Prekopávač kompostu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Sklízeč mrkve
Jde o nákup samochodného sklízeče mrkve
Dodávka lesnického malotraktoru pro LZ Boubín - 1ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks malotraktoru s lesnickou nástavbou pro přibližování dříví z těžko přístupných terénů pro Lesní závod Boubín.
Dodávka kompostérů, kontejnerů na textil a mobilních buněk
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 443 ks nových a nepoužitých kompostérů o velikosti 450 l - 650 l, a dále 1 272 ks nových a nepoužitých kompostérů o velikosti 950 l - 1 100 l, 6 ks nových a nepoužitých kontejnerů na textil, 3 ks nových a nepoužitých menších mobilních RE-USE buněk (cca 4 m x 2,4 m) a 11 ks nových a nepoužitých velkých mobilních ...
Teleskopický manipulátor
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávka 1 ks nového teleskopického manipulátora určeného do rastlinnej a živočíšnej výroby a na iné komunálne práce vrátane daňových poplatkov komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné ...
Traktor s čelním nakladačem, valník na balíky, traktorový návěs
Předmětem je pořízení nové nepoužité zemědělské techniky a to konkrétně: 1 ks kolový traktor s čelním nakladačem, 1 ks valník (přívěs) na balíky, 1 ks traktorový návěs.
Traktor s príslušenstvom – Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu v obci Granč – Petrovce
Predmetom zákazky je dodávka a uvedenie do prevádzky traktora s príslušenstvom, ktoré pozostáva z čelného nakladača, nosiča kontajnerov a vlečky s hydraulickou rukou a otočným drapákom.
Dodávka 5 ks kolových traktorů 2021
Předmětem zakázky je dodávka 5 ks kolových traktorů.
Traktor s prslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: LC1: Traktor s príslušenstvom - Traktor - Štiepkovač drevnej hmoty - Miešací voz LC2: Čelný nakladač Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí (logických celkov), pričom záujemca/uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ...
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Veľké Zlievce
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovného strojno-technologického vybavenia: Časť - 1 Logický celok č. 1: "Kolesový traktor s príslušenstvom" Časť - 2 Logický celok č. 2: "Kontajnery" Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Obstaranie technológie na zber a manipuláciu s komunálnym odpadom
Predmetom zákazky je obstaranie súboru zariadení navzájom kompatibilných: traktor 1 ks, čelný nakladač 1 ks a vlečka 1 ks.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky sú tovary dodanie techniky pre kompostáreň v rámci projektu s názvom: Výstavba kompostárne v Habovke. Zákazka sa delí na samostatné časti porobnejšie definované v súťažných podkladoch: 1 Traktor s príslušenstvom, 2 Štiepkovač, 3 Bubnový rotačný triedič kompostu, 4 Dodávka pre zvoz kuchynského odpadu, 5 Nádoby na zber a zvoz ...
Předcházení vzniku odpadu v rámci DSO Region Židlochovicko - II. etapa
Předmětem smlouvy je dodávka 1305 ks plastových kompostérů o objemu 1000 l - 1200 l, a to dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka dle přílohy č. 2 kupní smlouvy a vykládka zboží bez asistence kupujícího.
Nákup sklízeče brambor
JEDNÁ SE O NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉHO POLNÍHO STROJE NA SKLIZEŇ BRAMBOR S ADAPTÉREM NA SKLIZEŇ CIBULE Z ŘÁDKU.
Šlapanicko - předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 300 ks plastových kompostérů o objemu min. 900 l, a to dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka dle přílohy č. 2 smlouvy a vykládka zboží bez asistence kupujícího.
Zberný dvor Tornaľa - technologická časť
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v meste Tornaľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Dodávka samochodného postřikovače pro ŠZP Žabčice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka samochodného postřikovače pro ŠZP Žabčice v souladu s Přílohou č. 1 - Technická specifikace. Součástí plnění je i doprava stroje do místa plnění, ověření funkčnosti stroje, uvedení do provozu a zaškolení cca dvou osob v délce dvou hodin přímo při práci se strojem.
Samochodný maloparcelní sklízeč píce a silážní kukuřice
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je dodávka zemědělského stroje: Samochodný maloparcelní sklízeč píce a silážní kukuřice.