Traktor s prekopávačom kompostu
Zákazka na dodanie tovarov technologické vybavenie pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach združenia PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov. Zákazka sa delí na samostatné časti, uchádzač predloží cenovú ponuku na jednu a/alebo viacero častí, resp. na celý predmet obstarávania: 1. ...
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: LC1: Traktor s príslušenstvom - Traktor - Štiepkovač drevnej hmoty - Miešací voz LC2: Čelný nakladač Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí (logických celkov), pričom záujemca/uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ...
Dodávka zemědělských strojů - polní práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku zemědělských strojů, a to 1 ks šestiradličního pluhu a 1 ks rozmetadla hnojiv.
Traktory 2020
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části podle povahy předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolových traktorů. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Dodávka 2 ks univerzálních kolových traktorů s lesnickou nástavbou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových nepoužitých univerzálních kolových traktorů s lesnickou nástavbou v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami.
Traktor
Dodávka techniky pre komostáreň mesta Púchov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Strojno-technologické vybavenie kompostárne v obci Vinica
Časť 1. Logický celok č.1.: Kolesový traktor 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1). Časť 2. Logický celok č.2.: Prekopávač kompostu 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2). Časť 3. Logický celok č.3.: Drvič 1ks Podrobná Technická špecifikácia je ...
Poptáváme sběrač vzduchu
Poptáváme sběrač vzduchu (vzduchojem) 150 m3 - 6 ks. (podrobný popis v příloze)
Prekopávač kompostu
Predmetom verejného obstarávania je nákup techniky a kontajnerov pre Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou.
Dodávka univerzálního malotraktoru s příslušenstvím
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového nepoužitého univerzálního malotraktoru s příslušenstvím v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.
Dodávka balíkovacího lisu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového balíkovacího lisu za traktor v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.
Strojno-technologické vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa
Predmetom zákazky je obstaranie strojno-technologického vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa, a to v rámci projektu s názvom Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v meste Stará Ľubovňa.
Nákup 4 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně přídavných zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně přídavných zařízení k pokosu travních porostů a zajištění zimní údržby pro potřeby SÚS JMK.
Traktorová kosačka 9 ks
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene pri cestách v správe verejného obstarávateľa, t. j. univerzálnych traktorov s príslušenstvom v množstve 9 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Dodávka vyvážecích vleků za traktor
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů nových nepoužitých vyvážecích vleků za traktor v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.
Technologie pro materiálové využití odpadů
Předmětem zakázky je dodávka technologie pro materiálové využití odpadů: - Rozmetalo pro zajištění homogenizace kalů z ČOV, které mají vyšší procento sušiny (lisované kaly) s ostatními odpady vstupujícími do zařízení k materiálovému využití odpadů. - Míchací vůz pro následné vakování pro zajištění finální homogenizaci kalů z ČOV s ostatními ...
Technologické vybavenie zberného dvora
Predmetom zákazky je dodanie a technologického vybavenia zberného dvora 1. Kolesový traktor 2. Čelný nakladač 3. Nosič kontajnerov ramenový na podvozku 4. Vaňový kontajner
PřF/UPOL - maloparcelní sklízecí mlátička
Předmětem veřejné zakázky je dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky (kombajnu) ( dále též jen „kombajn“). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Investícia do lesníckych technológií na výrobu a spracovanie lesnej štiepky ako lesného produktu
Predmetom zákazky je dodávka mobilného štiepkovača za traktor, traktora s lesníckou úpravou a čelným nakladačom a vyklápacieho návesu.
Obstaranie peletovacej linky s balíkovaním za účelom spracovania poľnohospodárskej biomasy
Predmetom zákazky je obstaranie peletovacej linky s balíkovaním za účelom spracovania poľnohospodárskej biomasy podľa súťažných podkladov.
Malotraktor viniční pro LZ Židlochovice
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového malotraktoru viničního (úzkého) schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice (dále jen „stroj“), jakož i poskytnutí souvisejících plnění dle závazného ...
Dodávka malotraktorů s lesnickou nástavbou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových nepoužitých malotraktorů s lesnickou nástavbou v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami.
Pořízení učebních pomůcek pro výuku žáků oboru Agropodnikání VOŠ a SZeŠ Benešov
Jedná se o nákup učebních pomůcek pro výuku praxe a odborných předmětů žáků oboru Agropodnikání v areálu praktického vyučování na Pomněnicích. Jedná se o zemědělskou techniku: mulčovač, zametač, návěs, přepravník balíků, luční brány, dlátový kypřič nesený a dále o komoru pro stanovení klíčivosti.
Technologie pro manipulaci a přípravu odpadů
Předmětem zakázky je dodávka technologie pro materiálové využití odpadů: - Kloubový nakladač pro manipulaci s odpady - Vysokozdvižný vozík pro manipulaci s odpady - Drtič - drtící (homogenizační) samonasávací zařízení
Dodávka 1 ks odkorňovače pro LZ Kladská II
Zadavatel požaduje dodat 1 ks odkorňovače pro LZ Kladská, jakož i poskytnutí souvisejících plnění, která zahrnují montáž a napojení do stávajícího systému dopravníků a systému ovládání stávající linky, úpravu nosného rámu stroje, elektrickou instalaci a instalaci ovládacího pultu do velínu linky. Blíže viz zadávací dokumentace.