Nákup probírkového harvestoru do 125kW
Předmětem veřejné zakázky je dodávka probírkového harvestoru, který společně s již zadavatelem vlastněnou vyvážecí soupravou bude tvořit kompletní harvestorový uzel. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava na místo plnění, uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro ...
Pořízení techniky pro hospodaření v lesích města Tachova
Předmětem veřejné zakázky je dodávka lesní techniky skládající se z univerzálního kolového traktoru, klanicového vyvážecího vleku za traktor, jehož součástí je hydraulický jeřáb s drapákem pro nakládání dříví a čelního rampovače/ nakladače/ vidlice.
Traktor pro práci v lese
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka traktoru pro práci v lese splňujícího minimální technické požadavky zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).
Strojno-technologické vybavenie zberného dvora
Strojno-technologické vybavenie zberného dvora Časť 1 Kolesový traktor Traktorový náves Ramenový reťazový nosič kontajnerov Štiepkovač drevnej hmoty nesený Časť 2 Veľkoobjemový kontajner vaňový zatvorený Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený Veľkoobjemový kontajner vaňový zatvorený
Traktor pro lesní školku LMB
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka traktoru pro lesní školku provozovanou zadavatelem, splňujícího minimální technické požadavky zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 dokumentace ...
Univerzálny traktor s príslušenstvom  1 ks
Predmetom zákazky je dodanie zariadení/technického vybavenia pre kompostáreň Mesta Levice, ktoré sú nové, nie sú repasované, opravované alebo používané. Predmet zákazky sa delí na časti: časť 1 Univerzálny traktor s príslušenstvom 1 ks časť 2 Drvič biologického a dreveného odpadu - 1 ks
Výměna čističky a dopravníků, ZD Smržice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž posklizňové linky včetně technologie pro čištění obilovin: Čistička zrnin - 1 ks Dopravní a transportní cesty - kpl Elektroinstalace - kpl Ocelové konstrukce - kpl Specifikace dle CPV kódů: 16613000-5 Stroje pro čištění, třídění nebo klasifikaci semen, obilovin nebo sušené ...
Malotraktor s přívěsem a čelním nakladačem a malotraktor s přívěsem a mulčovačem
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 2 ks malotraktorů s příslušenstvím, určených pro použití v bažantnici na rozvoz krmení, v zemědělství a v lesnictví na převoz materiálu.
Kolesový traktor a prídavné zariadenia
Predmetom dodania je 1 ks univerzálneho kolesového traktora a prídavných zariadení (čelný nakladač, nesený mulčovač s ramenom, lesnícky navijak, drvič dreva) a 1 ks lesníckeho mulčovača na kráčajúce rýpadlo Menzi Muck M 320 s opornou nohou. Technické požiadavky sú uvedené v prílohe číslo 1-1 a 1-2 súťažných podkladov - Opis predmetu Zákazky a ...
Traktor s príslušenstvom
Zákazka na dodanie tovarov technologické vybavenie pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach združenia PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov. Zákazka sa delí na samostatné časti, uchádzač predloží cenovú ponuku na jednu a/alebo viacero častí, resp. na celý predmet obstarávania: 1. ...
Rozšíření technologie kompostárny
Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojů a zařízení za účelem rozšíření technologie kompostárny, konkrétně: 1 kusu traktoru kolového a 1 kusu překopávače kompostu neseného, které musí být vzájemně plně kompatibilní a společně i jednotlivě plně funkční a 1 kusu čelního teleskopického nakladače, včetně provádění servisních prohlídek předepsaných ...
RD - Dodávka kompaktních traktorů s čelním nakladačem
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody pro každou její část s jedním účastníkem na pořízení až 17 nových traktorů dle specifikace v příloze č. 1 ZZD určených k pracím v oblasti zemědělství v závislosti na využitých pracovních adaptérech. Zadavatel garantuje odběr celkem 9 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních ...
Modernizácia zberného dvora, obstaranie materiálno-technického vybavenia
Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora a obstaranie materiálno-technického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Sekule. Za daným účelom sa zákazka delí na dva logické celky. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jeden alebo oba logické celky.
Traktor, Traktorový kontajnerový naťahovač, Hygienizačný kontajner a Prekopávač
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre stredisko triedeného zberu a kompostárne Tvrdošín. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nesený poľný postrekovač za traktor
Predmetom zákazky je dodávka neseného poľného postrekovača za traktor vrátane dopravy a v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 návrhu kúpnej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou.
Lineární zavlažovač
lineární zavlažovač 1 ks
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a zariadení vrátane súvisiacich služieb pre projekt s názvom: Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec. Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti: 1.časť - traktor s príslušenstvom 2.časť - kontajnery 3.časť - cestná mostová váha Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane ...
Secí stroj pro přísev travních směsí - II. zadání
Předmětem smlouvy je dodávka 1 ks nového secího stroje určeného pro přísev travních směsí, který umožní vylepšování lučních ploch v oboře Boubín a režijních honiteb.
Nákup učebních pomůcek - část A - Kruhový trenažér pro koně
Předmětem veřejné zakázky je dodání učební pomůcky - kruhového trenažéru pro koně pro VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131 jako součást zvýšení kvality odborného vzdělávání. Tato učební pomůcka bude dodána a instalována dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě, která tvoří ...
Nákup samojízdného postřikovače
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup samojízdného postřikovače.
DNS pro nesené nebo tažené zemědělské stroje a příslušenství
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky nesených nebo tažených zemědělských strojů a příslušenství za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek. Blíže viz zadávací dokumentace.
Dodávka 2 ks traktorů se sekačkami travních porostů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks kolových traktorů s výkonem motoru min. 95 kW, každý s ramenovou sekačkou umístěnou vpravo mezi nápravy traktoru, vše nové, nepoužívané, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Technológia - Zberný dvor v obci Semerovo
Predmetom zákazky je dodávka techniky pre separovaný zber odpadu v obci Semerovo. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a technická špecifikácia je predmetom opisu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov. Súbor techniky pozostáva z poľnohospodárskych stroja, zariadení a mechanizmov určených pre zber a spracovanie separovaného odpadu.
Kolesový nakladač s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Zákazka je rozdelená do troch samostatných častí: ČASŤ 1 Kolesový nakladač s príslušenstvom ČASŤ 2 Kolesový traktor s príslušenstvom ČASŤ 3 Kontajner Rozsah zákazky je definovaný v prílohe E.1 a predmetom uvedeným v návrhu kúpnej zmluvy v prílohe G.2 Súťažných podkladov.
Laboratórna klasová mláťačka
Predmetom zákazky je dodávka poľnohospodárskych zariadení a laboratórnych prístrojov pre vedecko výskumné účely vrátane dopravy, v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 návrhu kúpnej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou.