Podpora rozvoja služieb v oblasti lesníctva - nákup techniky
Predmetom zákazky je nákup techniky pre poľnohospodárske a lesnícke služby. Predmet zákazky sa delí na časti: 1. Rýpadlonakladač - 1 ks 2. Vlečka - 1 ks 3. Mulčovač - 1 ks Podrobný opis a technické parametre obstarávaných zariadení sú uvedené v Súťažných podkladoch - časť B2 Opis predmetu zákazky.
Technológia na spracovanie bioodpadov - traktor
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Jedná sa o dodanie techniky na spracovanie bioodpadov pre projekt spolufinancovaný z OP KŽP s názvom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskej doline: 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Drvič BIO odpadu (1 ks); Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže ...
Dodávka 2 ks harvestorového uzlu, LZ Boubín a LZ Konopiště
Zadavatel požaduje dodat 2 ks nového harvestorového uzlu schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, a poskytnout související plnění. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Předmětem části č. 1 veřejné ...
Lesný kolesový traktor
Časť č.1 Lesný kolesový traktor (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.2 Štiepacie zariadenie (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.3 Vyvažacia súprava (Príloha č.2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných ...
Rámcová dohoda - Dodávka přípojných vozidel
Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem pro každou část zakázky v souladu s § 131 ZVZ na pořízení nových přípojných vozidel. Součástí předmětu plnění je také garance zabezpečení servisních služeb na dodané stroje. Veřejná zakázka je rozdělena na více částí.
Obnova poľnohospodárskej techniky Roľníckeho družstva KOROMĽA
Predmetom zákazky je dodanie tovarov pre Roľníckej družstvo KOROMĽA - Traktor s ťažnou technikou: 1. Traktor 2. Náves 3. Disková kosa 4. Zhrňovač 5. Rozmetadlo maštaľného hnoja 6. Vlečka na prepravu zvierat Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch.
Kolesový traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v obci Záhorská Ves.
Nákup pásových zavlažovačů
Jedná se o nákup 4 kusů pásových zavlažovačů o délce hadice 450 m a průměr hadice 90 mm, bližší informace na Profilu zadavatele.
Dodávka 1 ks zemědelského kolového traktoru pro LZ Konopiště
Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového zemědělského kolového traktoru schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice se specifikací dle požadavků zadavatele. Blíže viz zadávací dokumentace.
Nákup techniky pre poskytovanie služieb v lesníctve
Časť č.1 Kolesový traktor (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.2 Štiepkovač (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.3 Vyvážací náves s hydraulickou rukou (Príloha č.2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných ...
Traktory - 18 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 13 nových traktorů střední nebo a 5 nových traktorů těžší třídy vč. příslušenství a poskytnutí záruky a záručního servisu.
Lesný kolesový traktor
Časť č.1 Lesný kolesový traktor (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.2 Fréza (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1, 2.2)
Lesný kolesový traktor
Časť č.1 Lesný kolesový traktor (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.2 Štiepacie zariadenie (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.3 Vyvažacia súprava (Príloha č.2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných ...
Traktor - nákup
Předmětem VZ je nákup 4 ks traktorů kolových s příslušenstvím za účelem doplnění techniky určené pro údržbu prostorů VÚ 485400 Pardubice a VÚ 662400 Bechyně.
Nákup lesnej techniky pre spoločnosť Mestské lesy Tisovec s.r.o.
Časť č. 1. Vozidlo na odvoz dreva (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č. 2. Nadstavba z klanicovou plošinou (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č. 3. Hydraulická ruka (Príloha č.2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou ...
Nákup traktorového štiepkovača s hydraulickou rukou na spracovanie drevnej biomasy
Predmetom zákazky je nákup, dodávka a zaškolenie obsluhy traktorového štiepkovača s hydraulickou rukou na spracovanie drevnej biomasy. Technická špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Dodávka 2 ks kolových lesnických traktorů pro LZ Boubín a LZ Konopiště
Zadavatel požaduje dodat 2 ks nových lesnických kolových traktorů schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice se specifikací dle požadavků zadavatele. Blíže viz zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda - dodávka vyvážecích souprav
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 5 nových vyvážecích souprav (kolových a pásových) dle specifikace v příloze zadávací dokumentace. Zadavatel garantuje odběr celkem 2 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních (garančních) prohlídek a ...
Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu
Předmětem zakázky je dodávka a montáž 6 zásobních sil a malé posklizňové linky do areálu rostlinné výroby Národního hřebčína ve Slatiňanech - Škrovádu.
Dodávka čtyř kusů kolových traktorů včetně čelních nakladačů
Předmětem veřejné zakázky je nákup 4 ks kolových pěstebních traktorů - UKT včetně namontovaných čelních nakladačů a příslušenství (lopata). Součástí dodávky traktorů, včetně čelních nakladačů, bude vždy jejich předvedení, kterým se prokáže bezchybnost, kompletnost, způsobilost k provozu a úplné splnění požadovaných vlastností dodávky podle ...
Traktor s lesnickou nástavbou pro přibližování dříví
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového kolového traktoru s lesnickou nástavbou pro přibližování dříví. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze.č.2 zadávací dokumentace
Lesné kolesové traktory
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku dvoch kusov nových lesných kolesových traktorov s príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktorov, osvedčení o evidencii vozidla a povinného príslušenstva. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátane všetkých ...
Lesný kolesový traktor
Časť č.1 Lesný kolesový traktor (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.2 Štiepací stroj (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.3 Rýpadlonakladač (Príloha č.2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha ...
Nákup lesnej techniky pre Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
Dodávka : Zariadenie na manipuláciu1 ks
Systém pro etologické a epigenetické analýzy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka trackovacího systému do stáje pro sledování chování hospodářských zvířat a potkanů, termokamera a SW pro analýzu termosnímků, 3 komorový test sociability pro potkany a testovací zařízení pro určení dominance pro potkany, eye-tracker.