Lesnická technika pro přibližování dříví
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového univerzálního kolového traktoru a 1 ks vyvážecího vleku za traktor s hydraulickou rukou dle technické specifikace. Součástí předmětu plnění je dodávka včetně dopravy na místo určení, zaškolení a zácvik obsluhy pro provoz a provozní údržbu traktoru, vyzkoušení traktoru včetně vleku u ...
Pořízení lesní techniky
Předmětem veřejné zakázky je nákup lesní techniky a příslušenství - traktor pro práci v lese, lesní frézu a vyvážecí vlek za traktor s hydraulickou rukou. - traktor s ochrannými prvky pro práci v lese, ke kterému se bude připojovat fréza a vyvážecí vlek - lesní fréza pro drcení klestu s ponecháním hmoty na ploše - vyvážecí vlek
Technologické vybavenie na zhodnocovanie BRO pre Združenie Biela Orava
Predmetom zákazky je Technologické vybavenie na zhodnocovanie BRO pre Združenie Biela Orava v rozsahu: - Hákový nosič kontajnerov 6x2 (1ks) - Traktor (1ks) - Prekopávač kompostu (1ks) - Bubnové sito (1ks) - Pokrývač základok (1ks) - Geotextília (6 ks) - Kĺbový nakladač (1ks) - Rezací a miešací voz (1ks) - Drvič konárov (1ks) - ...
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1)Traktor s príslušenstvom 2)Drvič/štiepkovač 3)Bubnový rotačný triedič kompostu 4)Drobné príslušenstvo ku kompostárni. Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu , kombináciu akýchkoľvek častí alebo všetky častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Kolesový traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre združenie obcí Holeška.
Zberové vozidlo
Strojové vybavenie pre projekt zhodnocovania BRKO v meste Nová Dubnica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kompostáreň – obec Hronské Kľačany - technológia
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v obci Hronské Kĺačany
Kompostáreň Veľké Kapušany – technické vybavenie
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Veľké Kapušany. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe súťažných podkladov. Predmetom zákazky je: -Drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu -Mobilná kompostáreň -Nakladač - kolesový manipulátor -Traktor pre Bio ...
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Balog nad Ipľom
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky: Časť 1 - Logický celok č. 1: "Kolesový traktor s príslušenstvom", Časť 2 - Logický celok č. 2: "Kontajnery", Časť 3 - Logický celok č. 3: "Nosič kontajnerov", Časť 4 - Logický celok č. 4: "Priemyselná podlahová váha". Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú ...
Strojno-technologické vybavenie pre triedený zber v obci Dolinka
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky: Časť 1 - Logický celok č. 1: "Kolesový traktor s príslušenstvom", Časť 2 - Logický celok č. 2: "Kontajnery", Časť 3 - Logický celok č. 3: "Priemyselná podlahová váha". Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Technické vybavenie pre údržbu cestnej infraštrukúry - traktory s prídavnými zariadeniami
Predmetom zákazky je dodávka traktorov s prídavnými zariadeniami a príslušenstvom. Podrobný opis, množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Obměna čističky za účelem snížení prašnosti
dodávka technologie čištění (čistička, dopravní cesty) včetně souvisejících stavebních prací
Lesná technika pre obec Brestovec.
Dodávka lesnej techniky pre obce Brestovec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Malotraktor - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup 14 kusů malotraktorů dvounápravových s příslušenstvím za účelem doplnění techniky určené pro údržbu venkovních prostorů (i v polních podmínkách) a zvýšení manipulačních schopností s materiálem na zpevněném i nezpevněném povrchu.
Štípací automat
Zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku na dodávku, jejímž předmětem je pořízení mobilního štípacího a krátícího stroje na palivové dřevo.
Kompostáreň v obci Dobrohošť - technológia
Položka č. 1 Traktor 1 kus Položka č. 2: Trojstranne sklopný traktorový náves 1 ks Položka č. 3: Čelný nakladač 1 kus Položka č. 4: Štiepkovač 1 ks Položka č. 5: Mulčovač 1 ks Položka č. 6: Prekopávač kompostu 1 ks 1.Predmetom zákazky je dodanie nových, nepoužitých tovarov špecifikovaných nižšie. 2.Súčasťou predmetu zákazky je aj zaškolenie ...
Cisternové vozidlá
Zabezpečenie dopravných prostriedkov a techniky pre DHaZZ, o.z. Chmeľov. Jedná sa o zákazku, ktorá je rozdelená na smoastatné časti z dôvodu charakteru tovaru, a to : 1. časť predmetu zákazky: Cisternové vozidlá, ktorej predmetom je dodanie a) Cisternové vozidlo na hasenie lesných požiarov, preprava vody a družstva min 1+1,min CAS30, ...
Zemědělství Malšovice s.r.o. - energetické úspory na výměně strojů
V rámci této zakázky bude realizován nákup zemědělského stroje - kolového traktoru a velkoobjemového návěsu do vlastnictví zadavatele.
Veľká technika na údržbu komunikácií
Predmetom zákazky je dodanie nasledovnej novej techniky: Časť I. Veľká technika na údržbu komunikácií 1.Podvozok nákladného automobilu 4x4 2 ks 2.Čelná snehová radlica 2 ks 3.Nadstavba sypača k podvozku 4x4 2 ks 4.Sklápacia nadstavba k podvozku 4x4 1 ks 5.Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 1 ks Časť II. Stredná technika na údržbu ...
Podpora rozvoja služieb v oblasti lesníctva - nákup techniky
Predmetom zákazky je nákup techniky pre poľnohospodárske a lesnícke služby. Predmet zákazky sa delí na časti: 1. Rýpadlonakladač - 1 ks 2. Vlečka - 1 ks 3. Mulčovač - 1 ks Podrobný opis a technické parametre obstarávaných zariadení sú uvedené v Súťažných podkladoch - časť B2 Opis predmetu zákazky.
Technológia na spracovanie bioodpadov - traktor
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Jedná sa o dodanie techniky na spracovanie bioodpadov pre projekt spolufinancovaný z OP KŽP s názvom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskej doline: 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Drvič BIO odpadu (1 ks); Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže ...
Dodávka 2 ks harvestorového uzlu, LZ Boubín a LZ Konopiště
Zadavatel požaduje dodat 2 ks nového harvestorového uzlu schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, a poskytnout související plnění. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Předmětem části č. 1 veřejné ...
Lesný kolesový traktor
Časť č.1 Lesný kolesový traktor (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.2 Štiepacie zariadenie (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.3 Vyvažacia súprava (Príloha č.2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných ...
Rámcová dohoda - Dodávka přípojných vozidel
Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem pro každou část zakázky v souladu s § 131 ZVZ na pořízení nových přípojných vozidel. Součástí předmětu plnění je také garance zabezpečení servisních služeb na dodané stroje. Veřejná zakázka je rozdělena na více částí.
Obnova poľnohospodárskej techniky Roľníckeho družstva KOROMĽA
Predmetom zákazky je dodanie tovarov pre Roľníckej družstvo KOROMĽA - Traktor s ťažnou technikou: 1. Traktor 2. Náves 3. Disková kosa 4. Zhrňovač 5. Rozmetadlo maštaľného hnoja 6. Vlečka na prepravu zvierat Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch.