Železný kôň
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku 1 ks nového pásového stroja s ťažnou silou - železný kôň, určený na vykonávanie približovania dreva pri výchovných ťažbách, vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia ...
Obstaranie techniky na triedený zber komunálnych odpadov
Predmetom zákazky je dodanie techniky na triedený zber komunálnych odpadov: Kolesový traktor s príslušenstvom - 1 ks, Nosič kontajnerov - 1 ks, Veľkokapacitný kontajner - 1 ks, Štiepkovač - 1 ks, Traktorový čelný nakladač vrátane lopaty - 1 ks. Bližšie informácie sú uvedené v Doplňujúcich informáciách k výzve.
Traktor s čelným nakladačom
Predmetom zákazky je obstaranie technologického vybavenia zberného dvora. V rámci vybavenia zberného dvora technologickými zariadeniami sa počíta s obstaraním traktora s čelným nakladačom, hákového hydraulického nosiča kontajnerov, traktorovej vlečky, veľkoobjemových kontajnerov, traktorovej kosačky a cestných váh. Cieľom je nákup techniky ...
Traktor
Predmetom verejného obstarávania je nákup traktora.
Opravy a ošetrenia kolesových traktorov
Vykonanie opráv podľa súťažných podkladov
Príves na prepravu koní
Príves na prepravu koní. Rozmery: Vonkajšie (DxŠxV) min 4430x2110x2630 mm Vnútorné (DxŠxV) min 3400x1670x2300 mm Hmotnosti: Celková: min 2 000 kg Prevádzková: min 825 kg minimálna výbava: -nakladacia rampa -bočné dvere -bočné aj predné okná -vnútorné osvetlenie -sedlovňa rezervné koleso
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie traktora s čelným nakladačom a pridržiavačom s lopatou vrátane dopravy na miesto dodania. Požadované parametre sú uvedené v samostatnej Prílohe č.1 (Technická špecifikácia predmetu) výzvy na predkladanie ponúk.
Servis kosačiek, traktorov a zametačiek
Predmetom zákazky je vykonávanie služby pravidelných a nepravidelných pozáručných servisných prehliadok, údržby a opráv kosačiek a traktorov KUBOTA a zametačiek FORT v správe alebo v majetku verejného obstarávateľa a dodávka náhradných dielov a príslušenstva k nim.
Drvič BRKO
Predmetom zákazky je nákup strojného vybavenia k projektu: Kompostáreň EKOVER. Zákazka je rozdelená na 3 časti a to. Časť 1. Drvič BRKO Časť 2. Nosič kontajnerov Časť 3. Abroll kontajner Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov ...
Diskové brány a hĺbkové kypriče
Nákup diskových brán a hĺbkových kypričov vrátane dopravy
Nákup technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda
Jedná sa o dodanie traktora a prívesu podľa technickej špecifikácie Opisu predmetu zákazky.
Zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania odpadov v obci Kamenica nad Cirochou
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt "Zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania odpadov v obci Kamenica nad Cirochou", ktorá sa delí na dve časti: 1. časť: Logický celok č. 1: "Traktor s príslušenstvom". 2. časť: Logický celok č. 2: "Zberné nádoby".
Materiálno – technické vybavenie: Dojenie a ošetrenie mlieka
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického vybavenia: Dojenie a ošetrenie mlieka pre Spojenú školu Ivanka pri Dunaji v rámci projektu Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji podporených zo štrukturálnych fondov EÚ Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020 (ďalej len IROP 2014 2020), kód projektu ITMS2014+: ...
Náhradné diely  ZETOR  SK 513 AB s  dopravou
NAHONOVý HRIADEľ KOSA ffa 500 -TYP VOZIDLA : ZETOR, TYP NADSTAVBY : KOSA ffa 500, rok výroby :2007, vin: s11441049304 , 5822
Pracovné vybavenie pre Mestský podnik Spišská Stará Ves
Predmetom zákazky je obstaranie kosačky a traktora (Logický celok č. 1) a nákladného automobilu s hydraulickou rukou (Logický celok č. 2) pre potreby Mestského podniku mesta Spišská Stará Ves. Opis predmetu zákazky je súčasťou návrhu na plnenie kritérií a tvorí Prílohu č. 1 týchto Súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ...
Mulčovač za UKT
Predmetom zákazky je dodanie profesionálneho priekopového bočného mulčovača za UKT -Zetor 7245 (46kW), s pracovnou šírkou od 155 do 165cm, s robustnou a odolnou konštrukciou pre ťažké použitie, ktorý zvládne mulčovanie vegetácie a krovia hrúbky min 5 cm. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v samostatnej prílohe pod názvom Technická ...
Rekonštrukcia a dostavba zberného dvora v obci Kolta - dodanie strojného vybavenia
Predmetom zákazky je dodávka strojného vybavenia pre zberný dvor v obci Kolta : Teleskopický nakladač Traktorový náves Štiepkovač Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač obsahom ponuky uviedol do prílohy č. 4 zmluvy podmienky výkonu záručného servisu, miesto a lehoty/ak ...
Traktor s príslušenstvom pre zberný dvor - obce Sečovská Polianka
Predmetom zákazky je dodávka a uvedenie do prevádzky traktora s príslušenstvom, ktoré pozostáva z čelného nakladača s lopatou, traktorového návesu so zbernou nadstavbou na bio odpad, štiepkovača drevnej hmoty, zberovej nádoby na bioodpad, mobilnej nápravovej váhy, veľkoobjemového vaňového kontajnera zatvoreného, veľkoobjemového vaňového kontajnera ...
Vybavenie zberného dvora pre projekt: Zberný dvor v obci Modra nad Cirochou
Predmetom zákazky je dodanie tovarov (traktor, traktorový príves jednonápravový, nápravová váha do 20t, vaňový kontajner otvorený, nádrž na použitý kuchynský olej, kontajner na textil, štiepkovač) za účelom vybavenia zberného dvora v obci Modra nad Cirochou. Požiadavky a technické parametre sú uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy - Technická ...
Vybavenie zberného dvora obce Torysa
Výber dodávateľa na Vybavenie zberného dvora obce Torysa. 1. Časť, Logický celok č.1: Traktor s príslušenstvom 2. Časť, Logický celok č.2: Kontajnery a zberná nádoba Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.
Príslušenstvo k traktoru
Predmetom zákazky je dodanie novej kosy v počte 1 ks. Súčasťou dodávky je aj dovoz predmetu zákazky na miesto určenia, jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi, zaškolenie zo strany verejného obstarávateľa určených osôb na obsluhu a zaškolenie na základnú údržbu predmetu zákazky. Predmetom zákazky je dodanie nového obracača v počte 1 ks. ...
Traktor
Predmetom zákazky je dodanie nového traktora v počte 1 ks. Súčasťou dodávky je aj dovoz predmetu zákazky na miesto určenia, jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi , zaškolenie zo strany verejného obstarávateľa určených osôb na obsluhu a zaškolenie na základnú údržbu predmetu zákazky.
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu na zbernom dvore Imeľ
Predmetom zákazky je dodávka strojov na miesto plnenia pre strojno-technologické vybavenie zberného dvora v obci Imeľ, vrátane zaškolenia obsluhy strojov v rozsahu min. 3 hod za každý stroj. V rámci zákazky budú zaobstarané kolesový traktor s čelným nakladačom, štiepkovač drevnej hmoty, ramenový reťazový nosič kontajnerov a veľkokapacitné ...
Komunálny malotraktor a traktorová kosačka
Predmetom tejto zákazky je kúpa komunálneho malotraktor s príslušenstvom a kúpa traktorovej kosačky pre stredisko AZ Zlaté piesky. Súčasťou predmetu zákazky je aj obstaranie servisných úkonov zakúpenej techniky počas záručnej doby. Cieľom verejného obstarávateľa je vysúťažiť dodanie techniky s predĺženou zárukou.
Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo
Predmetom obstarávania je nákup poľnohospodárskej techniky do učebných priestorov Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, rozdelený do dvoch častí: Časť 1: Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo Časť 2: Kombajny Bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.