Předcházení vzniku odpadu v rámci DSO Region Židlochovicko - II. etapa
Předmětem smlouvy je dodávka 1305 ks plastových kompostérů o objemu 1000 l - 1200 l, a to dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka dle přílohy č. 2 kupní smlouvy a vykládka zboží bez asistence kupujícího.
Nákup sklízeče brambor
JEDNÁ SE O NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉHO POLNÍHO STROJE NA SKLIZEŇ BRAMBOR S ADAPTÉREM NA SKLIZEŇ CIBULE Z ŘÁDKU.
Šlapanicko - předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 300 ks plastových kompostérů o objemu min. 900 l, a to dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka dle přílohy č. 2 smlouvy a vykládka zboží bez asistence kupujícího.
Zberný dvor Tornaľa - technologická časť
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v meste Tornaľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Dodávka samochodného postřikovače pro ŠZP Žabčice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka samochodného postřikovače pro ŠZP Žabčice v souladu s Přílohou č. 1 - Technická specifikace. Součástí plnění je i doprava stroje do místa plnění, ověření funkčnosti stroje, uvedení do provozu a zaškolení cca dvou osob v délce dvou hodin přímo při práci se strojem.
Samochodný maloparcelní sklízeč píce a silážní kukuřice
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je dodávka zemědělského stroje: Samochodný maloparcelní sklízeč píce a silážní kukuřice.
Kompostovisko Čierny Balog - obstarávanie techniky 3 - stroje
Presný rozsah dodávky tovaru :Univerzálny traktor, Príves za traktor, Bio sekací a rezací stroj, Mobilný bubnový preosievač, Nesený prekopávač kompostu, Vidly na konáre a haluzinu, Kombinovaná lopata
Pásové svahové sekačky 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění 7 ks nových pásových svahových sekaček, včetně příslušenství, určených k údržbě porostů v okolí železniční dopravní cesty.
Dodávka samochodného krmného vozu s vybírací frézou
Jedná se o dodávku samochodného krmného vozu s vybírací frézou se všemi náležitostmi danými legislativou pro provoz stroje na pozemních komunikacích, vybaveného vybírací frézou a míchací vanou, vyskladňovacím zařízením, vážicím zařízením.
Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: Předmětem smlouvy je dodávka 181 ks kompostérů o objemu 400 l, 1500 ks kompostérů o objemu 800 l, 592 ks kompostérů o objemu 1100 l a 8 ks štěpkovačů.
Dodávka mulčovačů a lesních fréz
Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojů pro potřeby organizačních jednotek zadavatele. Součástí předmětu plnění je zabezpečení servisních služeb na tyto stroje v rámci ČR. Z důvodu povahy předmětu plnění a v souladu s ustanovením § 35 ZVZ se zadavatel rozhodl rozdělit předmět plnění veřejné zakázky na 7 částí, které budou plněny samostatně. ...
Dodávka rozmetadel hnojiv pro ZS Heroltovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks rozmetadel hnojiv na místo plnění. Předmětem veřejné zakázky je též zabezpečení servisních služeb na tyto rozmetadla.
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 999 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obce sdružené v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko. Součástí dodávky je rovněž dodávka 4 ks kontejnerů na textil a 2 ks štěpkovače.
Pořízení kompostérů a kontejnerů na textil v rámci projektu Břeclav kompostuje!
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1500 ks kompostérů a 3 ks kontejnerů na textil pro zajištění předcházení vzniku bioodpadu a textilního odpadu ve městě Břeclav.
Pořízení kompostérů, štěpkovačů, kontejnerů na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice
Předmětem plnění veřejné zakázky je předcházení vzniku odpadů, a to pořízením kompostérů, štěpkovačů, kontejnerů na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice, Závada, Vřesina a Hať.
Štěpkovače větví pro Velkomeziříčsko - Btešsko
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 5 kusů štěpkovačů větví pro zpracování dřevní hmoty v katastrálních územích vybraných obcí Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko.
Podpora domácího kompostování-Mikroregion Morkovsko
Předmětem zakázky je pořízení 600 ks kompostérů, 1 ks kontejneru na textil, 1 ks drtiče bioodpadů a 1 ks nakládacího ramena, jejichž přesná specifikace je součástí přílohy č. 1 Zadávací dokumentace. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii.
Poptáváme opravu čerpadla na nosném postřikovači
Poptáváme opravu čerpadla na nosném postřikovači.
Nákup 6 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně přídavných zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně přídavných zařízení k pokosu travních porostů pro potřeby SÚS JMK.
Školní statek Humpolec - Rekonstrukce sušky
Předmětem veřejné zakázky jsou bourací práce na demolici starého objektu sušky, včetně demontáže a likvidace staré technologie sušky na Školním statku Humpolec. Dále veřejná zakázka zahrnuje stavební práce na novém objektu sušky včetně nové technologie, rozvodů plynu k objektu sušky a po areálu školního statku, rozvody slaboproudu k objektu sušky ...
Poptávám opravu převodovky na Zetoru 7245
Potřebuji opravit převodovku na Zetoru 7245. Provádíte prosím tyto opravy? Děkuji Kasper.
Pořízení učebních pomůcek pro výuku žáků oboru Agropodnikání VOŠ a SZeŠ Benešov v roce 2021
Předmět veřejné zakázky je dodávka traktoru a přívěsu pro výuku autoškoly.
Recyklace Přeštice s.r.o. - Projekt materiálového využití odpadů - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového manipulátoru. Podrobná specifikaced předmětu plnění je specifikována v přílohách č. 4 - technické specifikace.
Traktor
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie prevádzky kompostárne v Pezinku, t.j. nákup, dodanie, prevedenie, zaškolenie obsluhy a záručný servis, nasledovných zariadení: 1.Traktor 2. Prekopávač kompostu 3. Bubnové sito 4. Pokrývač základok 5. Geotextília 6. Kĺbový nakladač 7. Drvič konárov 8. Drvič kuchynských BRO 9. Nádoby na BRO ...
Předcházení vzniku odpadů v DSO Hovoransko a partnerských obcích
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompostérů a kontejnerů na textil (1. část) a dodávka štěpkovačů (2. část).