Dodávka traktorové sekačky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů traktorů s univerzálním žacím ramenem a 1 kusu traktoru se dvěma univerzálními žacími rameny dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů traktorů.
Předcházení vzniku odpadů ve Veselí nad Moravou
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompostérů a kontejnerů na textil.
Špeciálne stroje
Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych vozidiel a techniky a to nasledovne: Kĺbový nakladač, Hákový nosič kontajnerov, Traktor, Traktorový nosič Abroll kontajnerov, Miešač a drvič biodpadov, Zberové vozidlo s rotačným lisovaním na bioodpad, Štiepkovač, Kontajnery na BIO odpad, Kontajnery, typ 1, Kontajnery, typ 2. Predmet zákazky je rozdelený do ...
Zahradní kompostéry a štěkovače větví pro Velkomeziříčsko - Bítešsko
Předmětem veřejné zakázky je pořízení zahradních kompostérů a štěpkovačů větví, které doplní stávající kapacitu zavedeného systému předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu rostlinného charakteru v katastrálních územích vybraných obcích Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko.
Rámcová dohoda - Dodávka teleskopických manipulátorů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ, přičemž celkem se jedná až o 2 stroje. Zadavatel garantuje odběr 1 stroje. Součástí předmětu plnění je také zabezpečení servisních služeb na dodaných strojích.
Nákup traktora s príslušenstvom - Nižná Myšľa
Predmetom zákazky je dodávka a uvedenie do prevádzky traktora s príslušenstvom, ktoré pozostáva z čelného nakladača, štiepkovača, hákového nosiča kontajnerov a vlečky s hydraulickou rukou a otočným drapákom.
Dodávka žací trojkombinace pro ZS Květušín
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stroje dle technické specifikace pro potřeby zadavatele. Součástí předmětu plnění je zabezpečení servisních služeb na tomto stroji. Součástí předmětu plnění je také montáž všech výbav a příslušenství dle požadované technické specifikace, zprovoznění stroje, vč. jeho agregace s traktorem kupujícího, proškolení ...
Práce postřikovače s dovozem vody
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení služeb Práce postřikovače s dovozem vody. Jedná se o kvalitní aplikace přípravků na ochranu rostlin s dovozem vody na rok 2021 až 2023. Rozsah provedení postřiků na kalendářní rok je cca 9 000 ha ošetřované plochy dle potřeby a vývoje porostu za daný rok. Uvedené služby budou plněny dle aktuální potřeby ...
Rozšíření závlahového detailu Zálezlice
Jedná se o dodávku 4 kusů pásových zavlažovačů
Kompostáreň Modrý Kameň - technika
Predmetom zákazky je dodanie techniky pre novovybudovanú kompostáreň Mesta Modrý Kameň. Zákazka pozostáva z dodania Traktora s príslušenstvom, ktorým je Drvič drevnej hmoty a Prekopávač kompostu pre traktor. Traktor musí byť kompatibilný s príslušenstvom. Súčasťou dodávky je aj dodanie na miesto realizácie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie.
Univerzální kolový traktor pro pohon půdní frézy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového univerzálního kolového traktoru pro pohon půdní frézy. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Samochodný kombajn na sklizeň hroznů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka samochodného kombajnu na sklizeň hroznů v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
Traktory - 5 ks
Koupě 5 ks nových, nepoužitých, kvalitních a úplných traktorů s příslušenstvím dle požadavků kupujícího, stanovených technickými specifikacemi dodávky, doprava předmětu koupě na místo předání a záruční servis. Bližší specifikace viz zadávací podmínky.
Traktor s príslušenstvom - Matiašovce
Predmetom zákazky je dodávka a uvedenie do prevádzky traktora s príslušenstvom, ktoré pozostáva z čelného nakladača, štiepkovača a vlečky s hydraulickou rukou a otočným drapákom.
Traktor s príslušenstvom - Nižná Myšľa
Predmetom zákazky je dodávka a uvedenie do prevádzky traktora s príslušenstvom, ktoré pozostáva z čelného nakladača, štiepkovača, hákového nosiča kontajnerov a vlečky s hydraulickou rukou a otočným drapákom.
Traktor s príslušenstvom – Smolník
Predmetom zákazky je dodávka a uvedenie do prevádzky traktora s príslušenstvom, ktoré pozostáva z čelného nakladača, štiepkovača, hákového nosiča kontajnerov a vlečky s hydraulickou rukou a otočným drapákom.
Dodávka variabilních kotců pro prasata FAPPZ - 17-16_019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace variabilních systémů kotců a krmných stanic pro prasata, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce, demontáž stávajících ustájení a krmení a zajištění funkčního prostředí pro chov prasat.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie tovaru: Poľnohospodárska technika pre potreby výučby SOŠ Pribeník. Predmet zákazkyje rozdelený na 3 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, druhú časť alebo na všetky tri častipredmetu zákazky: ČASŤ I. - Traktor s príslušenstvom ČASŤ II. - Kombajn ČASŤ III. - Manipulátor Bližšie ...
Nákup stroje
NÁKUP STROJE
Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy
nákup přepravníku na přepravu koní, nákup učebních pomůcek do odborné učebny mechanizace a mechanizační dílny a nákup vybavení do výukové zahrady.
Zemědělská společnost Slapy a.s. - pořízení technologie pro materiálové využití odpadů -
Předmětem veřejné zakázky je dodávka štěpkovače a teleskopického manipulátoru. Bližší specifikace je obsažena v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Dodávka 1 vyvážecího traktoru pro LZ Konopiště
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového vyvážecího traktoru pro LZ Konopiště schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Blíže viz zadávací dokumentace.
Dodávky kolových traktorů s příslušenstvím
Předmět plnění této veřejné zakázky jsou - dodávky nových kolových traktorů, - dodávky nového příslušenství kolových traktorů vč. jeho nástavby, resp. odborné montáže příslušenství na kolový traktor, a - záruční servis. Blíže viz zadávací dokumentace.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v meste Brezno. Predmet zákazky je rozdelený do 7 samostatných častí: Časť 1: Traktor s príslušenstvom -Traktor s čelným nakladačom -Pokrývač zakládok -Prekopávač kompostu -Cisterna Časť 2: Kĺbový čelný nakladač Časť 3: Bubnové sito Časť 4: Drvič ...
Dodávka zemědělských strojů - polní práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku zemědělských strojů, a to 1 ks šestiradličního pluhu a 1 ks rozmetadla hnojiv.