Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor v obci Likavka Celkové množstvo alebo rozsah: 1.Teleskopický manipulátor 1 ks 2.Vyklápací náves 1 ks 3.Traktorový príves s ramenovým nosičom 1 ks 4.Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný v objeme 22m3 1 ks 5.Kontajner na biologický rozložiteľný odpad uzatvárateľný v objeme ...
3x stranový mulčovač
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových stranových mulčovačů, určených pro údržbu zemědělských ploch.
Traktor s príslušenstvom pre triedenie zberu, Granč-Petrovce
Predmetom zákazky je dodávka a uvedenie do prevádzky traktora s príslušenstvom, ktoré pozostáva z čelného nakladača, nosiča kontajnerov a vlečky s hydraulickou rukou a otočným drapákom.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je nákup strojno-technologického vybavenia k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov v Obci Nová Ves nad Žitavou a pozostáva z dvoch častí / logických celkov: Logický celok č. 1 - Traktor s príslušenstvom 1) Kolesový traktor - 1ks 2) Náves jednoosový trojstranný sklápač - 1ks 3) Čelný nakladač (prídavné ...
Technické vybavenie zberného dvora obce Sebechleby
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - techniky pre Zberný dvor v obci Sebechleby. Zákazka je rozdelená na 2 časti: časť 1. Traktor s čelným nakladačom a s príslušenstvom, časť 2 Kontajnery. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch zverejnených v profile verejného obstarávateľa k zákazke
Traktor
Predmetom zákazky je nákup strojného zariadenia a kontajnerov pre zberný dvor v Tvrdošovciach. Jedná sa o nasledovné zariadenia: 1. Traktor 1 ks, 2. Príves za traktor 1 ks, 3. Drvič odpadu 1 ks, 4. Kontajnery 4 ks. Špecifikácia jednotlivých zariadení a kontajnerov je v prílohe súťažných podkladov č.2.1 Špecifikácia zariadenia a č.2.2 ...
Traktor s čelním nakladačem
Jedná se o nákup traktoru s čelním nakladačem, dle technických požadavků přiložených k zakázce
Nákup secího stroje pro podsev travin - 1 ks
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového secího stroje pro podsev travin, zavěšeného na tříbodovém závěsu kolového traktoru.
Kolesové rýpadlo-nakladače s prídavnými zariadeniami v celkovom počte 17 ks
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, nových kolesových rýpadlo-nakladačov s prídavnými zariadeniami určených na výkon činností v rámci údržby ciest. Predmet zákazky je definovaný ako A. kategória kolesový rýpadlo-nakladač s asfaltovou frézou a búracím kladivom v počte 6ks a B. kategória kolesový rýpadlo-nakladač s asfaltovou frézou v počte 11 ks. ...
Traktor s čelným nakladačom, traktorový náves a drvič
Predmetom zákazky je dodávka rôzneho druhu strojov a zariadení pre zvoz a nakladanie s odpadmi za účelom zvýšenia kapacity triedeného komunálneho odpadu
Obstaranie technického vybavenia Zberného dvora v obci Župkov
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení na spracovanie odpadu v rámci projektu Obstaranie technického vybavenia Zberného dvora v obci Župkov. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Časť 1: Traktor s príslušenstvom Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne: Traktor, traktorový náves, štiepkovať a traktorový nosič ...
Dodávka malotraktorů - 7 ks
Předmětem této veřejné zakázky (jejích jednotlivých částí) je dodávka 7 ks nových malotraktorů určených pro práci v lesních školkách, údržbě travnatých ploch, a zajištění chodu provozu bažantnicí, schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na ...
Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) pro každou její část s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 17 nových traktorů dle specifikace v příloze č. 1 ZZD (dále jen „stroje“) určených k pracím v oblasti zemědělství v závislosti na využitých pracovních adaptérech. Zadavatel garantuje odběr celkem 9 ks. ...
Pořízení výukových pomůcek pro SO agropodnikání a UO zemědělec-farmář v rámci dotačního programu
Předmětem VZ je dodávka 1 ks secího stroje pro praktické vyučování. To vše včetně dopravy, zaškolení příslušných zaměstnanců zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu, praktické předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení, předání veškeré dokumentace v českém jazyce, ...
Kolesový traktor s príslušenstvom, dvojnápravový kontajnerový náves a Multicar
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu s názvom Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bžany, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy č. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia ...
Kolesový nakladač s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Zákazka je rozdelená do troch samostatných častí: ČASŤ 1 Kolesový nakladač s príslušenstvom ČASŤ 2 Kolesový traktor s príslušenstvom ČASŤ 3 Kontajner Rozsah zákazky je definovaný v prílohe E.1 a predmetom uvedeným v návrhu kúpnej zmluvy v prílohe G.2 Súťažných podkladov.
Dodanie strojov
Predmetom zákazky je nákup nového technologického vybavenia pre zberný dvor, ktorý plánuje obec zrealizovať pomocou financovania z projektu EÚ. Predkladaný projekt je zameraný na zvýšenie triedeného zberu komunálnych odpadov, a to primárne odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená ...
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je obstaranie technologického vybavenia zberného dvora. V rámci vybavenia zberného dvora technologickými zariadeniami sa počíta s obstaraním kolesového traktora, traktorového prívesu, traktorovej kosačky, štiepkovača, nosiča kontajnerov s nadstavbou, teleskopického nakladača, unimobunky, kontajnerov a váhy. Cieľom je nákup ...
Zvýšenie triedenia odpadov v obci Ľubotín
Výber dodávateľa pre dodanie vybavenia v rámci projektu: Zvýšenie triedenia odpadov v obci Ľubotín Časť 1: Malotraktor a Príves k malotraktoru Časť 2: Čelný nakladač, nosič kontajnerov Časť 3: Vaňové kontajnery, tlaková umývačka Časť 4: Drvič komunálneho odpadu Časť 5: Drvič stavebného materiálu Časť 6: Oceľová váha Podrobný opis je ...
Kolesový traktor s príslušenstvom , dvojnápravový kontajnerový náves a traktorová kosačka
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu s názvom Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Drienov, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy č. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia ...
Nákup traktora s príslušenstvom - Žehňa
Predmetom zákazky je dodávka a uvedenie do prevádzky traktora s príslušenstvom, ktoré pozostáva z čelného nakladača, drviča biologicky rozložiteľného materiálu s možnosťou ťahať traktorom, nosiča kontajnerov hákového, vlečky s hydraulickou rukou a otočným drapákom.
Pořízení dojících robotů s montáží
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 dojících robotů s krmným žlabem, řídící jednotkou a počítačem. Softwarové vybavení umožní sledování efektivity jednotlivých dojnic_jejich produkce, reprodukce, zdraví, ekonomiky. Součástí systému bude možnost monitoringu provozu robotů mobilními telefony, monitoring bude též umístěný na výcvikové hale pro ...
Traktor s príslušenstvom - Pušovce
Predmetom zákazky je dodávka a uvedenie do prevádzky traktora s príslušenstvom, ktoré pozostáva z čelného nakladača, paletizačných vidiel, traktorového návesu s ramenným nosičom kontajnerov, traktorového návesu, štiepkovača, traktorového návesu s hydraulickou rukou a mulčovača so zberným košom.
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov – Obec Staškov
Názov predmetu zákazky: Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov Obec Staškov 1.Časť: Kolesový traktor 2.Časť: Dvojkolesová vlečka 3.Časť: Hákový kontajnerový nosič 4.Časť: Naťahovacie kontajnery 5.Časť: Mostová cestná váha
Štěpkovače pro projekty SMO VM a zúčastněné obce Moravy
Předmětem veřejné zakázky je dodání štepkovačů jakožto vybavení pro projekty zadavatele jednotlivým obcím účastnícím se projektu. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele, která je k nalezení pod názvem této zakázky.