Dodávka variabilních kotců pro prasata FAPPZ - 17-16_019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace variabilních systémů kotců a krmných stanic pro prasata, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce, demontáž stávajících ustájení a krmení a zajištění funkčního prostředí pro chov prasat.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie tovaru: Poľnohospodárska technika pre potreby výučby SOŠ Pribeník. Predmet zákazkyje rozdelený na 3 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, druhú časť alebo na všetky tri častipredmetu zákazky: ČASŤ I. - Traktor s príslušenstvom ČASŤ II. - Kombajn ČASŤ III. - Manipulátor Bližšie ...
Nákup stroje
NÁKUP STROJE
Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy
nákup přepravníku na přepravu koní, nákup učebních pomůcek do odborné učebny mechanizace a mechanizační dílny a nákup vybavení do výukové zahrady.
Zemědělská společnost Slapy a.s. - pořízení technologie pro materiálové využití odpadů -
Předmětem veřejné zakázky je dodávka štěpkovače a teleskopického manipulátoru. Bližší specifikace je obsažena v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Dodávka 1 vyvážecího traktoru pro LZ Konopiště
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového vyvážecího traktoru pro LZ Konopiště schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Blíže viz zadávací dokumentace.
Dodávky kolových traktorů s příslušenstvím
Předmět plnění této veřejné zakázky jsou - dodávky nových kolových traktorů, - dodávky nového příslušenství kolových traktorů vč. jeho nástavby, resp. odborné montáže příslušenství na kolový traktor, a - záruční servis. Blíže viz zadávací dokumentace.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v meste Brezno. Predmet zákazky je rozdelený do 7 samostatných častí: Časť 1: Traktor s príslušenstvom -Traktor s čelným nakladačom -Pokrývač zakládok -Prekopávač kompostu -Cisterna Časť 2: Kĺbový čelný nakladač Časť 3: Bubnové sito Časť 4: Drvič ...
Dodávka zemědělských strojů - polní práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku zemědělských strojů, a to 1 ks šestiradličního pluhu a 1 ks rozmetadla hnojiv.
Dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky, která umožní zabezpečit precizní a bezeztrátovou sklizeň všech polních experimentů s obilninami, luskovinami a dalšími polními plodinami, včetně zrnové kukuřice a slunečnice, které jsou prováděny na Polní pokusné stanici v Žabčicích. Požadovaná výbava zahrnuje automatický vážicí ...
Traktor s prekopávačom kompostu
Zákazka na dodanie tovarov technologické vybavenie pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach združenia PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov. Zákazka sa delí na samostatné časti, uchádzač predloží cenovú ponuku na jednu a/alebo viacero častí, resp. na celý predmet obstarávania: 1. ...
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: LC1: Traktor s príslušenstvom - Traktor - Štiepkovač drevnej hmoty - Miešací voz LC2: Čelný nakladač Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí (logických celkov), pričom záujemca/uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ...
Dodávka zemědělských strojů - polní práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku zemědělských strojů, a to 1 ks šestiradličního pluhu a 1 ks rozmetadla hnojiv.
Traktory 2020
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části podle povahy předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolových traktorů. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Dodávka 2 ks univerzálních kolových traktorů s lesnickou nástavbou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových nepoužitých univerzálních kolových traktorů s lesnickou nástavbou v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami.
Traktor
Dodávka techniky pre komostáreň mesta Púchov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Strojno-technologické vybavenie kompostárne v obci Vinica
Časť 1. Logický celok č.1.: Kolesový traktor 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1). Časť 2. Logický celok č.2.: Prekopávač kompostu 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2). Časť 3. Logický celok č.3.: Drvič 1ks Podrobná Technická špecifikácia je ...
Poptáváme sběrač vzduchu
Poptáváme sběrač vzduchu (vzduchojem) 150 m3 - 6 ks. (podrobný popis v příloze)
Prekopávač kompostu
Predmetom verejného obstarávania je nákup techniky a kontajnerov pre Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou.
Dodávka univerzálního malotraktoru s příslušenstvím
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového nepoužitého univerzálního malotraktoru s příslušenstvím v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.
Dodávka balíkovacího lisu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového balíkovacího lisu za traktor v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.
Strojno-technologické vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa
Predmetom zákazky je obstaranie strojno-technologického vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa, a to v rámci projektu s názvom Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v meste Stará Ľubovňa.
Nákup 4 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně přídavných zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně přídavných zařízení k pokosu travních porostů a zajištění zimní údržby pro potřeby SÚS JMK.
Traktorová kosačka 9 ks
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene pri cestách v správe verejného obstarávateľa, t. j. univerzálnych traktorov s príslušenstvom v množstve 9 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Dodávka vyvážecích vleků za traktor
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů nových nepoužitých vyvážecích vleků za traktor v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.