Pořízení 2 ks drtičů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks drtičů, konkrétně dodávka pomaloběžného a rychloběžného drtiče. Technické údaje pomaloběžného a rychloběžného drtiče musí odpovídat minimálním technickým požadavkům zadavatele, které jsou uvedeny v příloze č. 5 „Technická specifikace“ této Zadávací dokumentace (dále také „ZD).
Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu
Předmětem sektorové Veřejné zakázky s názvem „DR25_Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu“ je inženýring, tj. vypracování a dodání projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení, průvodní technické dokumentace a ostatní dokumentace k provedení Předmětu plnění dodavatelem, a dále realizace zakázky, v průběhu ...
Generální oprava a modernizace zakladačů ZP 5500.5/Z79 a ZP 6600.10/Z85
Předmětem Veřejné zakázky s názvem „Generální oprava a modernizace zakladačů ZP 5500.5/Z79 a ZP 6600.10/Z85?“ je inženýring tj. vypracování a dodání projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení, průvodní technické dokumentace a ostatní dokumentace a dále realizace v průběhu které bude provedena modernizace a generální oprava ...
Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309
Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309 v rozsahu a za podmínek specifikovaných v závazném textu návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a v souladu s technickou specifikací, které tvoří přílohy zadávacích podmínek zveřejněných na profilu zadavatele.
Nákup výrobných zariadení na výrobu kameňa a kameniva
Predmetom zákazky Modernizácia a ekologizácia výrobných zariadení, kameňolom Devín je nákup a dodanie nových, nepoužitých zariadení určených pre prácu v kameňolome.
Generální oprava velkostroje KU 300.S-26/K85
Generální oprava velkostroje KU 300.S-26/K85 v rozsahu a za podmínek specifikovaných v závazném textu návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a v souladu s technickou specifikací, které tvoří přílohy zadávacích podmínek zveřejněných na profilu zadavatele.
Inovatívna technológia na drvenie riečneho kameniva
Predmetom zákazky je dodávka linky na drvenie riečneho kameniva. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch .
Prístrojové vybavenie - terénne vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho prístrojového vybavenia v rámci pripravovaného projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Predmet zákazky pozostáva z dodania špeciálneho prístrojového vybavenia pre potreby predmetného projektu podľa ...
Dodávka linky na drcení kameniva – kamenolom BRANT
Předmětem zakázky je návrh a dodání technologické linky na drcení kameniva, její instalace, zprovoznění a uvedení do provozu. Součástí předmětu díla je i dodání technických dokladů k dané technologii, projektové dokumentace pro stavební připravenost k instalaci technologie, projektové dokumentace k nově navržené trafostanici, realizace všech ...
Inovatívna technológia na drvenie riečneho kameniva
Predmetom zákazky je dodávka linky na drvenie riečneho kameniva. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch .
Technológia pre úpravu a spracovanie vyťažených tetraedritových rúd
Logický celok č. 1 Zariadenia pre drvenie (čeľustný drvič, kúžeľový drvič, triedič, magnetický separátor, elektropríslušenstvo, hydrotechnologické príslušenstvo, odprašovanie). Logický celok č. 2: Komplexné zariadenia pre mletie a flotáciu (guľový mlyn, hydrocyklóny, flotačné batérie, kalolis kalu, kalolis koncentrátu, nádrž vrátnej vody, ...
Dodávka technologické linky na drcení kameniva
Předmětem zakázky je návrh a dodání technologické linky na drcení kameniva, její instalace a uvedení do provozu.
Komplexní ekologizace provozu kamenolomu Štileček
Předmětem je vybudování technologické linky včetně stavebních úprav, které významně sníží prašnost provozu a která bude splňovat nejlepší opatření a parametry pro lomy s vysokými ekologickými standardy. Bližší technická specifikace předmětu Veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí předmětu Veřejné zakázky bude ...
Dodávka technologie drcení pro společnost BIGGEST s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení: • Čelisťový drtič • Pásový dopravník – 2 kusy Podrobný popis technologií je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Technologie zpracování kamene
Předmětem zakázky je dodávka a zprovoznění následujících zařízení: - Primární čelisťový drtič - Kuželový drtič se zavěšeným třídičem - Dvousítný třídič Zařízení budou tvořit jeden technologický celek (linku), budou na sebe navazovat v zapojení: Primární čelisťový drtič-kuželový drtič-dvousítný třídič. Jednotlivé výstupní frakce budou navazovat ...
Dodávka mobilního čelisťového drtiče a mobilního hrubotřídiče pro společnost Kalivoda DC s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka mobilního čelisťového drtiče a mobilního hrubotřídiče. Podrobnější specifikace zařízení a rozsah zakázky je uveden v příloze č. 3. zadávací dokumentace - Technická specifikace poptávaných zařízení.
Pořízení vrtné soupravy
Předmětem zakázky je pořízení vrtné soupravy s vrtným rozsahem alespoň do hloubky 10,0 m s mechanizovaným přidáváním vrtných tyčí na housenicovém podvozku. Součástí předmětu je také doprava, instalace a zaškolení obsluhy vrtné soupravy. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Technológia pre úpravu a spracovanie vyťažených tetraedritových rúd
Logický celok č. 1 Zariadenia pre drvenie (čeľustný drvič, kúžeľový drvič, triedič jednosystný, magenetický separátor, elektropríslušenstvo, hydrotechnologické príslušenstvo, odprašovanie). Logický celok č. 2: Komplexné zariadenia pre mletie a flotáciu (guľový mlyn, hydrocyklóny, flotačné batérie, kalolis kalu, kalolis koncentrátu, nádrž vrátnej ...
Vrtná souprava
Předmětem plnění je dodávka 1 kusu továrně nové vrtné soupravy, roku výroby 2016. Součástí dodávky je servisní činnost soupravy.
Důlní nakladače a dumpery pro Důl Radim
Předmětem zakázky je pořízení dvou důlních nakladačů a dvou dumperů pro provoz v Dole Radim. Součástí předmětu zakázky je také příslušenství, doprava, instalace a zaškolení obsluhy vozidel. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Komplexní ekologizace provozu kamenolomu Mladovice
Předmětem je vybudování technologické linky, která bude splňovat nejlepší opatření a parametry pro lomy s vysokými ekologickými standardy. Součástí předmětu Veřejné zakázky bude asistence dodavatele při zkušebním provozu po dobu 3 měsíců od uvedení do provozu a zajištění vydání kolaudačního souhlasu.
Nákup automatickej drviacej/mlecej linky
Predmetom zákazky je dodanie technológie na výrobu plneného profilu. Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Důlní nakladače a dumpery pro Důl Radim
Předmětem zakázky je pořízení dvou důlních nakladačů a dvou dumperů pro provoz v Dole Radim. Součástí předmětu zakázky je také příslušenství, doprava, instalace a zaškolení obsluhy vozidel. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Strojní vybavení pro zpracování kamene pro Důl Radim
Zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž uchazeč může podat nabídku pouze na jednu nebo na obě části veřejné zakázky. Předmětem části I. zakázky „Strojní technologie k opracování břidlice“ je pořízení: - formátovací pily, - stolu a pomocného sloupového jeřábu, - kalibrační brusky, - multikotoučové pily a - CNC stroje pro speciální ...
Střední oprava pásového vozu PVP 4500/1
Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové a realizační dokumentace, dále střední oprava a technické zhodnocení pásového vozu PVP 4500/1 dle technické dokumentace (Příloha č. 1). Jedná se o pásový vůz předávací, zařazený do technologie TC2, s dvěma housenicovými podvozky (hlavním a podpěrným), vykládacím a nakládacím výložníkem s ...