Dodávka 2 ks automatických brousících strojů
Předmětem výběrového řízení je dodávka 2 ks automatických brousících strojů určených pro broušení tlačných pružin včetně, balení, dopravy, instalace, zprovoznění, technické podpory a zaškolení obsluhy v sídle zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Výměna nástrojů ATC
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výměny nástrojů ATC pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Zváracie stroje
Časť č.1 Zváracie stroje a) Zváračky 1 1ks b) Zváračky 2 1ks c) Zváračky 3 3ks d) Simulátor zvárania 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1a, 2b, 2c a 2d). Časť č.2 Produkčné CNC stroje a) CNC sústruh s príslušenstvom 1ks b) CNC fréza s príslušenstvom 1ks Podrobná Technická špecifikácia je ...
Dodávka CNC soustružnického centra II
Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC soustružnického centra včetně instalace, zprovoznění, seřízení stroje, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských předmětů - metrologie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vybavení odborných učeben do nově vybudovaného objektu Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o. Jedná se o strojírenské vybavení odborných učeben, včetně pracovních stolů a elektrotechnického vybavení. Bližší informace jsou uvedeny v ZD.
Vybavení odborných učeben
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vybavení odborných učeben do nově vybudovaného objektu Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o. Jedná se o strojírenské a elektrotechnické vybavení odborných učeben, včetně speciálního nábytku a výukových zkušebních sad. Blíže je předmět této veřejné zakázky specifikován v ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Kabina ke stroji FSM
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kabiny ke stroji pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Lineární vedení FSM
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka lineárního vedení pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Obrábacie stroje
Predmetom zákazky je strojné zariadenie a vybavenie učební pre SPŠ Myjava. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zariadenia odborných učební
Predmetom zákazky je kúpa zariadenia odborných učební a dielní pre SOŠ technickú Zlaté Moravce: I. časť: 1. Sústruh na kov s digitálnym odmeriavaním-3ks, 2. Frézovačka-2ks, 3. Brúska na plocho-1ks, 4. Brúska na guľato-1ks, 5.Strojná vŕtačka s autoposuvom-1ks, 8. Vývojové nástroje pre programovanie mikroprocesorov-10ks, 9. Dielenský stôl s ...
CNC vodorovná vyvrtávačka
Predmetom zákazky je dodávka CNC vodorovnej vyvrtávačky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka CNC soustružnického centra
Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC soustružnického centra včetně instalace, zprovoznění, seřízení stroje, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
3D tiskárna pro laserové tavení kovového prášku včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny kovů včetně příslušenství, doprava, instalace, nastavení, odborná kalibrace, dodání veškerého nutného software a údržba 3D tiskárny po dobu minimálně 3 let, zaškolení zaměstnanců s obsluhou a údržbou.
Dodávka stroje pro přípravu přesných mechanických prvků s vysokou mírou rotační symetrie
Předmětem je dodání Stroje pro přípravu přesných mechanických prvků s vysokou mírou rotační symetrie (dále jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Lineární vedení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka lineárního vedení pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Soubor zařízení pro prototypovou laboratoř
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CO2 laseru, CNC frézky, stolního soustruhu, vrtačky.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Kabina ke stroji
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kabiny ke stroji VARIANT 10000 vyráběného v rámci výroby prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Snížení fugitivních emisí ve slévárně Moravia Tech, a.s.
Projekt řeší zachycení dosud neodsávaných fugitivních emisí TZL u jednotlivých zdrojů znečištění a v navazujících prostorách, kde emise unikají netěsnostmi v obvodové obálce výrobních hal. Projekt navrhuje použití nových BAT nízkoemisních technologií, které nahrazují původní vysoko emisní. Součástí řešení jsou i vynucené investice do technologií a ...
Učebné pomôcky – CNC stroje
Učebné pomôcky CNC stroje v rámci projektu: Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Vertikálne CNC frézovacie 3-osé centrum + príslušenstvo
Predmetom obstarávania je dodávka špeciálnych technologických zariadení ako súčasť rozširovania výrobného procesu v prevádzke spoločnosti BW Hydraulics a.s. o výrobu hydraulických komponentov. Podrobný popis a technická špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Výběrové řízení na vertikální frézovací centrum
Předmětem zakázky je dodávka vertikálního frézovacího centra. Detailní popis zařízení je uveden v Zadávací dokumentaci.
Nákup troch CNC sústruhov s príslušenstvom – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dva CNC sústruhy do dielní v budove SOŠ elektrotechnickej na Zvolenskej ceste 18 v Banskej Bystrici a jeden CNC sústruh do dielne odborného výcviku SOŠ automobilovej na Továrenskej 29 vo Vlkanovej. CNC sústruhy budú využité vo vyučovacom procese ako materiálno-technické vybavenie pre učebné odbory: obrábač ...
Dodanie a inštalácia automatickej strmienkovačky s príslušenstvom
Predmetom dodávky je automatická strmienkovačka so servo-pohonom, joystickom a pomocným náhonom, vrátane príslušenstva, dopravy, umiestnenia, inštalácie a zaškolenia personálu. Technológia rieši ohýbanie a spracovanie betonárskej ocele.
Vybavenie dielní odborného výcviku - stroje a príslušenstvo
Časť č.1 CNC frézovací stroj stolárska dielňa Časť č.2 Diagnostické a strojové vybavenie autodielne Časť č.3 Vybavenie strojárskych dielní H1 Časť č.4 Vybavenie dielní odborného výcviku Časť č.5 Strojové vybavenie a príslušenstvo strojárskych dielní Časť č.6 Pracovisko na výrobu DPS Časť č.7 Strojové vybavenie a príslušenstvo pre stolársku ...
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 24 žiakov. ...