Modernizace CNC obrábění - 3D měřící zařízení
Předmětem plnění je rozšíření a modernizace stávajícího pracoviště odborného výcviku a tím vytvoření podmínek pro zkvalitnění počátečního vzdělání, s důrazem na rozvoj žádoucích klíčových kompetencí v oblasti výuky strojního a ručního programování a obsluhy numericky řízených strojů, včetně zpětnovazební kontroly výrobních operací na 3D - ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Celokrytování stroje
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka celokrytování stroje pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Univerzálne obrábacie stroje
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia univerzálnych a CNC obrábacích strojov.
Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe - skúšobňa
Predmetom zákazky je dodávka techniky, technologického vybavenia, didaktických pomôcok a IKT vybavenia v rámci projektu Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene a to vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia. Predmet zákazky je rozdelený do 6 samostatných častí (logických celkov), pričom ...
Elektrická zařízení - metalografická pila, metalografická bruska, elektrolytická leštička
Předmětem veřejné zakázky je dodávka • metalografické pily, • metalografické brusky a • elektrolytické leštičky / leptačky. (dále jen „elektrická zařízení“). Zadavatel požaduje dodání elektrických zařízení dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace a je uveřejněna ...
ČVUT-CIIRC: Stroj pro mikroobránění laserem
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku stroje pro mikroobrábění laserem pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1, Návrh kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) a v Příloze č. 2a, Technické specifikaci (dále jen „Technická specifikace“), které ...
Soustruhy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kusů soustruhů dle technické specifikace.
Dodávky frézek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka frézek dle technické specifikace.
4osé obráběcí centrum s robotem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4osého obráběcího centra s robotem dle technické specifikace.
CNC Vodorovná vyvrtávačka
Predmetom zákazky je dodávka CNC Vodorovnej vyvrtávačky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks Logický celok č. 2: Inteligentný zvárací stroj - 1 ks Logický celok č. 3: Zvárací stroj - 4 ks Logický celok č. 4: Hydraulický lis - 1 ks Logický celok č. 5: Pásová píla - 1 ks Logický celok č. 6: Strihacie zariadenie - 1 ks Logický celok č. 7: Univerzálny ...
CNC vysekávací stroj
Predmetom zákazky je dodávka/kúpa troch zariadení / strojov vrátane súvisiacich služieb: CNC vysekávací stroj 1 ks Laserové rezacie centrum1 ks CNC ohraňovací lis 1 ks Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Obstaranie technológie pre spoločnosť IVIM s.r.o. Trebišov
Predmet zákazky pozostáva z jedného logického celku: Logický celok č.1 : 5-osé CNC obrábacie frézovacie a vŕtacie centrum 1 ks.
Dodávka 2 ks automatických brousících strojů
Předmětem výběrového řízení je dodávka 2 ks automatických brousících strojů určených pro broušení tlačných pružin včetně, balení, dopravy, instalace, zprovoznění, technické podpory a zaškolení obsluhy v sídle zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Výměna nástrojů ATC
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výměny nástrojů ATC pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Zváracie stroje
Časť č.1 Zváracie stroje a) Zváračky 1 1ks b) Zváračky 2 1ks c) Zváračky 3 3ks d) Simulátor zvárania 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1a, 2b, 2c a 2d). Časť č.2 Produkčné CNC stroje a) CNC sústruh s príslušenstvom 1ks b) CNC fréza s príslušenstvom 1ks Podrobná Technická špecifikácia je ...
Dodávka CNC soustružnického centra II
Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC soustružnického centra včetně instalace, zprovoznění, seřízení stroje, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských předmětů - metrologie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vybavení odborných učeben do nově vybudovaného objektu Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o. Jedná se o strojírenské vybavení odborných učeben, včetně pracovních stolů a elektrotechnického vybavení. Bližší informace jsou uvedeny v ZD.
Vybavení odborných učeben
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vybavení odborných učeben do nově vybudovaného objektu Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o. Jedná se o strojírenské a elektrotechnické vybavení odborných učeben, včetně speciálního nábytku a výukových zkušebních sad. Blíže je předmět této veřejné zakázky specifikován v ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Kabina ke stroji FSM
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kabiny ke stroji pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Lineární vedení FSM
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka lineárního vedení pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Obrábacie stroje
Predmetom zákazky je strojné zariadenie a vybavenie učební pre SPŠ Myjava. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zariadenia odborných učební
Predmetom zákazky je kúpa zariadenia odborných učební a dielní pre SOŠ technickú Zlaté Moravce: I. časť: 1. Sústruh na kov s digitálnym odmeriavaním-3ks, 2. Frézovačka-2ks, 3. Brúska na plocho-1ks, 4. Brúska na guľato-1ks, 5.Strojná vŕtačka s autoposuvom-1ks, 8. Vývojové nástroje pre programovanie mikroprocesorov-10ks, 9. Dielenský stôl s ...
CNC vodorovná vyvrtávačka
Predmetom zákazky je dodávka CNC vodorovnej vyvrtávačky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka CNC soustružnického centra
Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC soustružnického centra včetně instalace, zprovoznění, seřízení stroje, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.