Vertikální obráběcí centrum - 5 os
Předmětem zakázky je dodávka vertikálního obráběcího centra, které je určeno pro přesné a rychlé obrábění tvarově složitých povrchů a tvarů v pěti osách a umožňuje vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání závitů a frézování obrobků z pěti stran. Automatická výměna nástrojů ze zásobníku umožňuje práci v automatickém cyklu. S použitím zvláštního ...
Pořízení strojního vybavení pro SŠ řemesel a OU Lipová - lázně - CNC krytovaná frézky na kovy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka CNC krytované frézky na kovy, které jednodušší stolní typy CNC frézek neopracují. Dále je předmětem nutná instalace, zprovoznění a zaškolení na CNC krytové frézce na kovy.
CNC obráběcí centrum pro kontinuální obrábění v min. pěti obráběcích osách
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CNC obráběcího centra pro kontinuální obrábění v min. pěti obráběcích osách dle technické specifikace. Předmětem plnění je rovněž dodávka příslušenství k zařízení, ovládací software a užívací práva k tomuto software, doprava do místa plnění, instalace zařízení a jeho plné zprovoznění v místě určeném ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti vybavením kompletného pracoviska kontroly, diagnostiky
Predmetom zákazky s názvom "Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti vybavením kompletného pracoviska kontroly, diagnostiky a opráv foriem mikronaváraním" je zabezpečenie vybavenia kompletného pracoviska kontroly, diagnostiky a opráv foriem mikronaváraním, ktoré bude pozostávať zo základného stroja tušírovacieho lisu (1 ks) a príslušenstva k ...
CNC 4-osé obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: - LC1: CNC 4-osé obrábacie centrum - LC2: CNC sústruh - LC3: CNC kolaboratívny zvárací robot Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
Vertikální obráběcí centrum - 3 osy
Předmětem zakázky je dodávka vertikálního obráběcího centra, které je určeno pro přesné a rychlé obrábění tvarově složitých povrchů a tvarů ve třech osách a umožňuje vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání závitů a frézování obrobků ze tří stran. Automatická výměna nástrojů ze zásobníku umožňuje práci v automatickém cyklu. S použitím zvláštního ...
CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je obstaranie technologického vybavenia stolárskej dielne v nasledovnom rozsahu: 1.časť predmetu zákazky -CNC obrábacie centrum 1 ks 2.časť predmetu zákazky - 3D softvér k CNC obrábaciemu centru 1 ks 3.časť predmetu zákazky - širokopásová brúska 1 ks 4.časť predmetu zákazky - Kombinovaná zrovnávacia hrúbkovacia fréza 1 ...
Obstaranie obrábacích strojov
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok - vybavenie pre vyučovanie programovania CNC frézovania a sústruženia. Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podúrovňový soustruh - CNC pracoviště - 2. vyhlášení
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu nového technického zařízení, podúrovňového soustruhu - CNC pracoviště na opracování kol tramvají, dle podrobné technické specifikace tvořící přílohu č. 1 zadávací dokumentace, který bude umístěn do nové haly Oprav a údržby tramvají v rámci rekonstrukce vozovny tramvají v Plzni, při ...
Dodávka CNC ohýbacího automatického stroje
Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC ohýbacího automatického stroje včetně instalace, zprovoznění, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Obrábacie stroje pre SOŠ Dubnica nad Váhom
Predmet zákazky predstavuje dodanie vybavenia odborných učební a dielní v rámci projektu z programu EÚ IROP, kód projektu 302021K506, názov projektu Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom.
Poptávám použitou univerzální hrotovou brusku
Poptávám použitou univerzální hrotovou brusku BU 63/4000, výrobce TOS.
Pořízení strojního vybavení pro OU a PRŠ Lipová-lázně - CNC krytová frézka na kovy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka CNC krytované frézky na kovy (oceli, kovy i dalších tvrdší materiály), které jednodušší stolní typy CNC frézek neopracují. Dále je dodávka interpolátoru pro připojení a řízení krytované frézky pomocí USB portu a řídícího SW pro krytovanou frézku. Nedílnou součástí dodávky je instalace a zprovoznění CNC stroje ...
Dodávka CNC a konvenčních obráběcích strojů vč. nástrojů  a nářadí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka CNC a konvenčních obráběcích strojů vč. nástrojů a nářadí pro Střední průmyslovou školu, Ostrava -Vítkovice, příspěvkovou organizaci a Střední školu technickou, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkovou organizaci. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 4 části. Předmět veřejné zakázky je v bližších ...
ČVUT - CIIRC: Multifunkční obráběcí stroj
Zadavatel poptává multifunkční obráběcí stroj pro výrobu součásti s použitím více druhů obrábění (primárně soustružení, frézování a osové operace - vrtání, řezání závitů aj.) v jednom pracovním prostoru stroje bez přeupínání obrobku. Stroje na bázi pětiosých frézek s otočně-sklopným stolem a vysokými otáčkami na desce. Podrobnosti stanoví zadávací ...
Manuálna univerzálna frézka
Nákup nových technológií (1 ks z každej položky): 1. Manuálna univerzálna frézka, 2. Manuálny sústruh, 3. Stĺpová vŕtačka, 4. Pásová píla poloautomatická, 5. Vysokozdvižný vozík, 6. Ohýbačka trubiek, 7. Filtračný agregát s filtračnou vložkou, 8. Profesionálny zvárací zdroj, 9. Profesionálny DC TIG zvárací zdroj
LC1: Plazmové CNC rezacie zariadenie
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: - LC1: Plazmové CNC rezacie zariadenie - LC2: Priebežné otryskávacie zariadenie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí (logických celkov). Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky.
Stroje a zariadenia na základné opracovanie
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Stroje a zariadenia na výrobu vzduchotechnického potrubia. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na päť časti: 1.Predmetom zákazky v časti 1 je dodávka technológie a to konkrétne: Stroj na pálenie plechu, Elektrické nožnice na strihanie plechu, ...
ČVUT - CIIRC: Multifunkční obráběcí stroj
Zadavatel poptává multifunkční obráběcí stroj pro výrobu součásti s použitím více druhů obrábění (primárně soustružení, frézování a osové operace - vrtání, řezání závitů aj.) v jednom pracovním prostoru stroje bez přeupínání obrobku. Stroje na bázi pětiosých frézek s otočně-sklopným stolem a vysokými otáčkami na desce. Podrobnosti stanoví zadávací ...
CNC Stroje
Predmetom zákazky je strojné zariadenie a vybavenie dielní pre SOŠ Považská Bystrica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Frézovací stroj
Predmetom zákazky je dodávka frézovacieho stroja. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Obrábacie stroje
Predmetom zákazky je strojné zariadenie a vybavenie učební pre SPŠ Myjava. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výroba presných nástrojov
Predmetom zákazky je dodanie tovarov, konkrétne: Elektroiskrová drátová rezačka na výrobu jednoúčelových tvarových nástrojov na drevoobrábanie v rámci projektu Výroba presných nástrojov vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky. Podrobná technická špecifikácia požadovaných tovarov je uvedená v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie ...
HP Steel SK s.r.o. - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ
Predmetom zákazky je obstaranie horizontálnej vyvrtávačky.
Dodávka - vybavení odborných učeben/dílen, školící místnosti
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka níže uvedených částí VZ. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: CNC vrtací a frézovací centrum, robot se svařovacím agregátem, fiber laser, virtuální svařovací pracoviště, software - kreslení, hardware, kompresor.