Výroba presných nástrojov
Predmetom zákazky je dodanie tovarov, konkrétne: Elektroiskrová drátová rezačka na výrobu jednoúčelových tvarových nástrojov na drevoobrábanie v rámci projektu Výroba presných nástrojov vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky. Podrobná technická špecifikácia požadovaných tovarov je uvedená v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie ...
HP Steel SK s.r.o. - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ
Predmetom zákazky je obstaranie horizontálnej vyvrtávačky.
Dodávka - vybavení odborných učeben/dílen, školící místnosti
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka níže uvedených částí VZ. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: CNC vrtací a frézovací centrum, robot se svařovacím agregátem, fiber laser, virtuální svařovací pracoviště, software - kreslení, hardware, kompresor.
CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia a to konkrétne CNC obrábacie centrum v rámci projektu Kultúrne jadro v LEGA, a.s..
CNC obrábacie stroje
Predmetom zákazky je dodávka CNC obrábacích strojov, klasických obrábacích strojov a príslušenstva.
CNC ohýbačka rúr a profilov
Predmetom zákazky je obstaranie technologického zariadenia vrátane príslušenstva pre malosériovú výrobu kovových dielcov podľa dokumentácie zákazníka. Podrobný popis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Inovácia procesu prípravy materiálu v spoločnosti AGM - TRADE s. r. o.
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie Rezacie centrum Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v bode 4. časti B. súťažných podkladov
Elektroerozívna rezačka
Predmetom zákazky je dodanie tovaru/technologického zariadenia: elektroerozívná rezačka, CNC obrábacie sústružnícke centrum, brúska na plocho.
Obrábacie stroje pre SOŠ Dubnica nad Váhom
Predmet zákazky predstavuje dodanie vybavenia odborných učební a dielní v rámci projektu z programu EÚ IROP, kód projektu 302021K506, názov projektu Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom.
Kovoobrábacie CNC stroje pre SOŠ Pod Sokolicami Trenčín
Predmet zákazky predstavuje dodanie kovoobrábacích strojov CNC v rámci projektu z programu EÚ IROP, kód projektu 302021K229, názov projektu Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín: Predmetom zákazky je dodanie: -1 ks CNC gravírovací a rezací CO2 laser -5 ks Univerzálna CNC frézka -5 ks výukový CNC sústruh Podrobný opis predmetu ...
3j osé frézovacie obrábacie centrum s CNC riadením a otočným stolom
Predmetom zákazky je nákup 3j osého frézovacieho obrábacieho centra s CNC riadením a otočným stolom a nákup sústružníckeho obrábacieho centra s CNC riadením s možnosťou frézovania v osiach X, Y, Z a C a koníkom pre projekt Podpora spolupráce Vmh-Materiál Handling s.r.o. a SOŠ technickej, Prešov - zlepšenie technického vybavenia.
Pořízení strojního vybavení pro OU A PRŠ LIPOVÁ-LÁZNĚ - III.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení tréninkových pracovišť (učeben praktického vyučování) pro aplikaci tranzitního programu napříč vybranými učebními obory (strojaři a IT) Odborného učiliště a Praktické školy Lipová-lázně, Lipová-lázně č. p. 458, 790 61 Lipová-lázně
Nákup CNC obrábacieho centra pre TATRA INDUSTRY s.r.o.
Nákup zariadenia pre modernizáciu výroby a tiež praktického vyučovania v rámci vzdelávacieho procesu, konkrétne sa jedná o 5-osé CNC obrábacie centrum s príslušenstvom.
Automatická navíjačka s koníkom
Predmetom zákazky je obstaranie strojového vybavenia, ktorého výsledkom bude modernizácia a zefektívnenie výroby elektromotorov pre ponorné čerpadlá vyrábaných vo firme PUMPEG s.r.o. Predmetom zákazky bude obstaranie: Automatická navíjačka s koníkom - 1 ks Vťahovačka cievok do statora pre vodiče s PVC izoláciou, vrátane vťahovacieho prípravku ...
Hydraulický ohraňovací lis
Predmetom zákazky je dodanie tovaru: Hydraulický ohraňovací lis. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov a časti B.1 týchto podkladov.
CNC sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi, protivretenom a príslušenstvom
Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž dvoch (2) CNC sústružníckych centier s príslušenstvom pre účely spolupráce so Strednou priemyselnou školou strojníckou v Prešove. V rámci zákazky sa obstará CNC sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi, protivretenom a príslušenstvom a CNC sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi, ...
CNC 3 – osé obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodanie tovaru CNC 3 osé obrábacie centrum . Bližšia špecifikácia je v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov a časti B.1 týchto podkladov.
CNC Horizontálny sústruh + Vertikálne CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky sú zariadenia rozdelené do dvoch logických celkov: 1. LC: CNC Horizontálny sústruh + Vertikálne CNC obrábacie centrum; 2. LC: CNC Hydraulický ohraňovací lis. Bližšia špecifikácia a informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zavedenie inovácie výroby spoločnosti v podobe 5-osého obrábania
Univerzálne 5-osé obrábacie centrum. Bližšia špecifikácia a informácie v súťažných podkladoch.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích a frézovacích strojů H180 a WPT130
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin v rámci výroby prototypu stroje v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: 1. Speciální strojní komponenty (dále jen „Část 1“); 2. Elektromateriál (dále jen „Část 2“); 3. Lineární vedení (dále jen „Část 3“); 4. Převodovky ke stroji ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích a frézovacích strojů H180 a WPT130
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin v rámci výroby prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: 1. Opracované odlitky a svařence (dále jen „Část I“); 2. Řídící systém ke strojům (dále jen „Část II“).
IKT a software
Predmetom zákazky je nákup IKT, kovoobrábacích strojov a didaktických prístrojov do dielní a odborných učební pre SOŠ technickú Šurany, ktorý pozostáva z nákupu nových zariadení vrátane ich dodávky, montáže, zaškolenia obsluhy, likvidácie odpadov a záručného servisu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických ...
Obstaranie učebných pomôcok - programovacie stanice frézovanie
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok - programovacie stanice frézovanie. Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
5-osé CNC obrábacie  centrum s pevným stolom a pohyblivým stojanom so zabudovaným otočným stolom
Predmetom zákazky sú nasledovné technologické celky: Zariadenie č.1: 5-osé CNC obrábacie centrum s pevným stolom a pohyblivým stojanom so zabudovaným otočným stolom a naklápacou hlavou - 1ks Zariadenie č.2: Mobilné 6-osé meracie rameno pre dotykové meranie rozmerových a geometrických špecifikácií obrobkov - 1ks Zariadenie č.3: Vibračné ...