Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II - Střední průmyslová škola
Předmětem veřejné zakázky je pořízení strojní dílny, která se skládá z těchto strojů a zařízení (součástí A1-A7): Část 1 - Soustruh na kov a další vybavení: A1 - Soustruh na kov - 4 kusy A2 - Tabulové nůžky - 1 kus A3 - Ohraňovací lis ruční, segmentová ohýbačka plechů - 1 kus A4 - CNC plazmová řezačka + plazma agregát - 1 kus A5 - ...
Laserové robotické zařízení pro svařování, navařování a řezání
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka laserového robotického zařízení pro svařování, navařování a řezání materiálů a dílů. Podrobná technická specifikace předmětu dodávky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávka nástrojových hlav 1-5
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologických hlav soustruhu FLEXI (dodaných na PROTOTYP) v rámci projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI. Jednotlivé technologické hlavy vytváří kompatibilní příslušenství, které se v rámci PROTOTYPU SUA bude flexibilně vyměňovat podle technologických požadavků obrábění. Soubor ...
Dodávka nástrojové hlavy 6
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologické hlavy soustruhu FLEXI (dodané na PROTOTYP) v rámci projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI. Jednotlivé technologické hlavy vytváří kompatibilní příslušenství, které se v rámci PROTOTYPU SUA bude flexibilně vyměňovat podle technologických požadavků obrábění. ...
Nákup CNC strojov s príslušenstvom
Predmetom VO je nákup CNC obrábacích strojov a to CNC sústružníckeho centra s príslušenstvom a CNC frézovacieho centra s príslušenstvom.
CNC stroje, ostatní strojní vybavení a jeřáby pro SOŠ FM
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky obráběcích CNC, mechatronických a konvenčních strojů, dodávky ostatního strojního vybavení a dodávky jeřábů, které zahrnující kompletní dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Kovoobrábacie stroje
Technické vybavenie na zabezpečenie odborného vzdelávania pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva. Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0. Trhové konzultácie v súlade s § 25 neboli využité
Snížení emisí částic provozů slévárny speciálních ocelí společnosti METAZ Týnec a.s.
Předmětem plnění je provedení technických a technologicko-provozních opatření snižujících emise tuhých znečišťujících látek, jejichž cílem je ekologizace výroby ve slévárně speciálních ocelí společnosti METAZ Týnec a.s. Ekologizace výrobních provozů slévárny se týká technologických uzlů a výrobních zařízení, na kterých dochází k velkému vývinu ...
Nákup řezacího stroje
Nákup řezacího stroje
Dodávka tvářecích nástrojů a materiálu k jejich výrobě pro lis
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tvářecích nástrojů a materiálů k jejich výrobě pro stávající lis ve spol. COMTES FHT, a.s. Podrobně jsou specifikovány v technické specifikaci vč. výkresů.
Modernizácia praktického vyučovania – modernizácia strojov
Predmetom zákazky je modernizácia strojov pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Modernizácia praktického vyučovania – CNC stroje
Predmetom zákazky sú CNC stroje pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
CNC soustruh s osou Y
Předmětem výběrového řízení je uzavření kupní smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka CNC soustruhu s osou Y.
Dodávka tvářecích nástrojů a materiálu k jejich výrobě
Dodávka tvářecích nástrojů a materiálu k jejich výrobě pro stávající pracoviště ve spol. COMTES FHT, a.s.
Dodávka dlouhotočného automatu s podavačem pro společnost MERKUR TOYS s.r.o.
Dodávka dlouhotočného automatu s podavačem pro společnost MERKUR TOYS s.r.o.
Materiálno technické vybavenie strojovej dielne SOŠ strojníckej v Skalici: CNC sústruh
Výber dodávateľa na: - CNC sústruh - 1 ks - Konvenčný sústruh - 2 ks - CNC frézka - 1 ks - Nástrojová frézka univerzálna - 4 ks - Brúska univerzálna na guľato - 2 ks, Brúska rovinná - 2 ks - Zvárací a brúsiaci stôl - 2 ks, Zvárací agregát na zváranie v ochrannej atmosfére - 2 ks, Zvárací trenažér pre virtuálny tréning - 1 ks
Obstaranie laserového rezacieho centra pre KOVO spol. s r.o.
Predmetom zákazky je obstaranie laserového rezacieho zariadenia.
5-ti osé obráběcí centrum
Dodávka 5-ti osého obráběcího centra, který se pohybuje v lineárních osách X, Y, Z a otáčí se v osách A a B.
Dodávka elektroerozivních obráběcích strojů s příslušenstvím
Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku elektroerozivních obráběcích strojů s příslušenstvím na adresu Zadavatele, místo plnění zakázky a dalších souvisejících nákladů, doprava na místo plnění, zprovoznění, otestování, zaškolení personálu. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady ...
CNC frézovacie centrum s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 2 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nákup ohraňovacieho lisu
Predmetom verejného obstarávania je dodanie 1 ks ohraňovacieho lisu. Toto zariadenie slúži na ohýbanie materiálov. Bližší opis bude uvedený v súťažných podkladoch.
Nákup ohraňovacího lisu a vláknového laserového řezacího stroje
Nákup ohraňovacího lisu a vláknového laserového řezacího stroje
Obstaranie moderného MTV SOŠT v Čadci
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Poptáváme použité obráběcí stroje
Poptávám CN - použitá obráběcí centra MCV 1000, MCV 750, Masturn MT54/1500CNC, Inaxes IKS-1150R.
Airless striekacie zariadenie
Predmetom zákazky je obstaranie technologického zariadenia vrátane príslušenstva pre malosériovú výrobu kovových dielcov podľa dokumentácie zákazníka. Podrobný popis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.