Poptávám seřízení a opravu soustruhu
Hledáme externí dodavatelskou firmu, která by nám zajistila provedení opravy (resp. přetěsnění v oblasti chapadel) a seřízení u soustruhu na železniční dvojkolí Hegenscheidt, typ H-165 (rok výroby: 1986).
Airless striekacie zariadenie
Predmetom zákazky je obstaranie technologického zariadenia vrátane príslušenstva pre malosériovú výrobu kovových dielcov podľa dokumentácie zákazníka. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
CNC obrábacie stroje
Predmetom zákazky je dodávka CNC obrábacích strojov a príslušenstva
Dodávka CNC frézky
Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC frézky včetně příslušenství, instalace, zprovoznění, školení obsluhy, technické podpory, balení a dopravy včetně pojištění na adresu sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Dodávka drátořezu
Předmětem výběrového řízení je dodávka drátořezu včetně příslušenství, instalace, zprovoznění, školení obsluhy, technické podpory, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Multifunkčné rezacie, bigovacie a frézovacie centrum
Predmetom zákazky je dodanie dvoch samostatných technológií, ich inštalácia a zaškolenie obsluhy: 1. časť zákazky: Multifunkčné rezacie, bigovacie a frézovacie centrum, 2. časť zákazky: Hybridná UV LED tlačiareň s bielou farbou.
Nákup 3-osého vertikálního obráběcího centra a příslušenství
Předmětem výběrového řízení je dodávka, instalace a uvedení do provozu CNC frézovacího centra s příslušenstvím včetně zajištění proškolení zaměstnanců zadavatele.
Číslicově řízený soustruh
Předmětem zakázky je dodávka CNC soustruhu s protivřetenem s pohonem vřetene i protivřetene o vysokém výkonu a velké dynamice. Automatická výměna nástrojů z revolveru bude umožňovat práci v automatickém cyklu. Soustruh bude obsluhován mj. robotickým manipulátorem. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými ...
Dodávka CNC sústruh  -1 ks
Dodanie nasledovných tovarov: CNC sústruh, konvenčné sústruhy, CNC frézka, nástrojové frézky, brúsky, zváracie zariadenia.
Obrábacie stroje pre SOŠ Ivanská cesta 21 - Časť A
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického vybavenia obrábacích strojov pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel v rámci projektu Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, kód projektu: 302021Q717 pre školu so zameraním na stavebníctvo a Strednú odbornú školu informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava Rača v rámci ...
Vertikální obráběcí centrum - 5 os
Předmětem zakázky je dodávka vertikálního obráběcího centra, které je určeno pro přesné a rychlé obrábění tvarově složitých povrchů a tvarů v pěti osách a umožňuje vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání závitů a frézování obrobků z pěti stran. Automatická výměna nástrojů ze zásobníku umožňuje práci v automatickém cyklu. S použitím zvláštního ...
Pořízení strojního vybavení pro SŠ řemesel a OU Lipová - lázně - CNC krytovaná frézky na kovy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka CNC krytované frézky na kovy, které jednodušší stolní typy CNC frézek neopracují. Dále je předmětem nutná instalace, zprovoznění a zaškolení na CNC krytové frézce na kovy.
CNC obráběcí centrum pro kontinuální obrábění v min. pěti obráběcích osách
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CNC obráběcího centra pro kontinuální obrábění v min. pěti obráběcích osách dle technické specifikace. Předmětem plnění je rovněž dodávka příslušenství k zařízení, ovládací software a užívací práva k tomuto software, doprava do místa plnění, instalace zařízení a jeho plné zprovoznění v místě určeném ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti vybavením kompletného pracoviska kontroly, diagnostiky
Predmetom zákazky s názvom "Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti vybavením kompletného pracoviska kontroly, diagnostiky a opráv foriem mikronaváraním" je zabezpečenie vybavenia kompletného pracoviska kontroly, diagnostiky a opráv foriem mikronaváraním, ktoré bude pozostávať zo základného stroja tušírovacieho lisu (1 ks) a príslušenstva k ...
CNC 4-osé obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: - LC1: CNC 4-osé obrábacie centrum - LC2: CNC sústruh - LC3: CNC kolaboratívny zvárací robot Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
Vertikální obráběcí centrum - 3 osy
Předmětem zakázky je dodávka vertikálního obráběcího centra, které je určeno pro přesné a rychlé obrábění tvarově složitých povrchů a tvarů ve třech osách a umožňuje vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání závitů a frézování obrobků ze tří stran. Automatická výměna nástrojů ze zásobníku umožňuje práci v automatickém cyklu. S použitím zvláštního ...
CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je obstaranie technologického vybavenia stolárskej dielne v nasledovnom rozsahu: 1.časť predmetu zákazky -CNC obrábacie centrum 1 ks 2.časť predmetu zákazky - 3D softvér k CNC obrábaciemu centru 1 ks 3.časť predmetu zákazky - širokopásová brúska 1 ks 4.časť predmetu zákazky - Kombinovaná zrovnávacia hrúbkovacia fréza 1 ...
Obstaranie obrábacích strojov
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok - vybavenie pre vyučovanie programovania CNC frézovania a sústruženia. Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podúrovňový soustruh - CNC pracoviště - 2. vyhlášení
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu nového technického zařízení, podúrovňového soustruhu - CNC pracoviště na opracování kol tramvají, dle podrobné technické specifikace tvořící přílohu č. 1 zadávací dokumentace, který bude umístěn do nové haly Oprav a údržby tramvají v rámci rekonstrukce vozovny tramvají v Plzni, při ...
Dodávka CNC ohýbacího automatického stroje
Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC ohýbacího automatického stroje včetně instalace, zprovoznění, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Obrábacie stroje pre SOŠ Dubnica nad Váhom
Predmet zákazky predstavuje dodanie vybavenia odborných učební a dielní v rámci projektu z programu EÚ IROP, kód projektu 302021K506, názov projektu Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom.
Poptávám použitou univerzální hrotovou brusku
Poptávám použitou univerzální hrotovou brusku BU 63/4000, výrobce TOS.
Pořízení strojního vybavení pro OU a PRŠ Lipová-lázně - CNC krytová frézka na kovy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka CNC krytované frézky na kovy (oceli, kovy i dalších tvrdší materiály), které jednodušší stolní typy CNC frézek neopracují. Dále je dodávka interpolátoru pro připojení a řízení krytované frézky pomocí USB portu a řídícího SW pro krytovanou frézku. Nedílnou součástí dodávky je instalace a zprovoznění CNC stroje ...
Dodávka CNC a konvenčních obráběcích strojů vč. nástrojů  a nářadí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka CNC a konvenčních obráběcích strojů vč. nástrojů a nářadí pro Střední průmyslovou školu, Ostrava -Vítkovice, příspěvkovou organizaci a Střední školu technickou, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkovou organizaci. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 4 části. Předmět veřejné zakázky je v bližších ...
ČVUT - CIIRC: Multifunkční obráběcí stroj
Zadavatel poptává multifunkční obráběcí stroj pro výrobu součásti s použitím více druhů obrábění (primárně soustružení, frézování a osové operace - vrtání, řezání závitů aj.) v jednom pracovním prostoru stroje bez přeupínání obrobku. Stroje na bázi pětiosých frézek s otočně-sklopným stolem a vysokými otáčkami na desce. Podrobnosti stanoví zadávací ...