Fotoelektrochemický systém - PhotoEchem System

Fotoelektrochemický systém - PhotoEchem System

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu zcela nového a nepoužitého Fotoelektrochemického systému (PhotoEchem System (FRA)) sestaveného z potenciostatu a různých světelných zdrojů, o různých výkonech a spektrálních charakteristikách (dále jen “zařízení“) dle ...

Nákup technologie BRALEP s. r.o.: nákup míchacího zařízení pro disperzní směsi

Nákup technologie BRALEP s. r.o.: nákup míchacího zařízení pro disperzní směsi

Předmětem této zakázky je dodávka následující technologie: míchací zařízení pro disperzní směsi včetně nádoby. Dodávka bude včetně dopravy, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu (včetně zkušebního provozu). Instalaci zařízení zajistí zadavatel. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Systém magnetronového naprašování ve vakuu

Systém magnetronového naprašování ve vakuu

Přístroj musí být schopen nanášet tenké vrstvy (cca. 100 nm) mědi a zlata na vybrané substráty (do průměru 2 palců). Možnost nanášení jiných kovů (Fe, Ni, Pt, Pd) je vysoce žádoucí.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle – dodávka sestavy

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle – dodávka sestavy

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy širokopásmového dielektrického spektrometru v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí předmětu veřejné zakázky je také doprava, montáž, zaškolení a provedení vzorového experimentu, který prokáže deklarované technické parametry. Více viz ZD.

Experimentální měřící přístroj ESCA pro multifunkční analýzu

Experimentální měřící přístroj ESCA pro multifunkční analýzu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka multifunkčního měřícího přístroje ESCA pro elektronovou mikroskopii a chemickou analýzu

Poptávám hnětací stroj pro chemický průmysl

Poptávám hnětací stroj pro chemický průmysl

Míchací hnětací stroj UK 17 - NEREZ (použití v chemickém průmyslu) Děkuji předem za nabídku.

(záznamy 1/6 z 6)  strana 1 / 1