Zařízení pro technologii vakuového sušení léčivých látek, FARMAK, a.s., II. část technologií

Zařízení pro technologii vakuového sušení léčivých látek, FARMAK, a.s., II. část technologií

Předmětem zakázky je dodávka, individuální a komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy "Zařízení pro technologii vakuového sušení léčivých látek" pro ověřování kvality testovaných vzorků syntézy API v souvislosti s projektem "Technologie vakuového sušení a homogenizace v procesu výroby léčivých látek".

Provozní soubory pro integraci výrobních jednotek PJ 20.05 a PJ 20.06 v objektu č. 33, FARMAK, a.s.

Provozní soubory pro integraci výrobních jednotek PJ 20.05 a PJ 20.06 v objektu č. 33, FARMAK, a.s.

Předmětem zakázky jsou dodávky stavebních prací a kompletní instalace technologického zařízení související s výstavbou nových výrobních jednotek PJ 20.05 a PJ 20.06 v objektu č. 33.

Zařízení pro technologii vakuového sušení léčivých látek, FARMAK, a.s., položky 2, 3 a 4

Zařízení pro technologii vakuového sušení léčivých látek, FARMAK, a.s., položky 2, 3 a 4

Předmětem zakázky je dodávka, individuální a komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy "Zařízení pro technologii vakuového sušení léčivých látek" pro ověřování kvality testovaných vzorků syntézy API v souvislosti s projektem "Technologie vakuového sušení a homogenizace v procesu výroby léčivých látek".

Zařízení pro technologii vakuového sušení léčivých látek, FARMAK, a.s.

Zařízení pro technologii vakuového sušení léčivých látek, FARMAK, a.s.

Předmětem zakázky je dodávka, individuální a komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy „Zařízení pro technologii vakuového sušení léčivých látek“ pro ověřování kvality testovaných vzorků syntézy API v souvislosti s projektem „Technologie vakuového sušení a homogenizace v procesu výroby léčivých látek“.

Zařízení pro technologii dekarboxylace, odstranění rozpouštědla z reakční směsi destilací

Zařízení pro technologii dekarboxylace, odstranění rozpouštědla z reakční směsi destilací

Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro technologii dekarboxylace, odstranění rozpouštědla z reakční směsi destilací a následnou destilaci produktu při výobě API (léčivých látek) v podmínkách správné výrobní praxe v nesterilní průmyslové famaceuticko-chemické výrobě.

Zařízení pro technologii vakuového sušení léčivých látek, FARMAK, a.s.

Zařízení pro technologii vakuového sušení léčivých látek, FARMAK, a.s.

Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro vakuové sušení API (léčivých látek) v podmínkách správné výrobní praxe v nesterilní průmyslové famaceuticko-chemické výrobě. Součástí nabídnutého řešení bude i harmonogram montáží a zaškolení. Místem dodání je výroba v areálu společnosti FARMAK, a.s. v Olomouci.

Zařízení pro míchání a balení cementových lepidel a suchých betonových směsí

Zařízení pro míchání a balení cementových lepidel a suchých betonových směsí

Předmětem výběrového řízení je dodávka a montáž technologických zařízení do stávajícího prostoru ocelové haly, která je v současné době k dispozici. Zařízení musí umožnit výrobu suchých stavebních hmot, jako jsou např. lepidla pro lepení betonových a keramických dlažeb, spárovacích hmot, stěrek, torkretů, suchých betonových směsí apod. Případný ...

Regranulace

Regranulace

Technologická linka na regranulaci plastů 19

Poptáváme realizaci nového lisovacího centra

Poptáváme realizaci nového lisovacího centra

Dodání nového lisovacího centra, min. lisovací síla 160 t Zadávácí dokumentaci je k dispozici ke stažení na našich stránkách nebo zašleme na vyžádání. Konečný termín pro předkládání nabídek: 30.11.2011

Rekonstrukce parní části výrobny kyseliny sírové, obnova aparátů

Rekonstrukce parní části výrobny kyseliny sírové, obnova aparátů

Předmětem zakázky je modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti rekonstrukcí parní části výrobny kyseliny sírové, dodávka a instalace nové parní kondenzační odběrové turbíny, která využije tepelného potenciálu odpadního tepla v páře. Součástí dodávky bude také zpracování realizační ...

Rekonstrukce parní části výrobny kyseliny sírové, obnova aparátů

Rekonstrukce parní části výrobny kyseliny sírové, obnova aparátů

Předmětem zakázky je modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti rekonstrukcí parní části výrobny kyseliny sírové, dodávka a instalace nové parní kondenzační odběrové turbíny, která využije tepelného potenciálu odpadního tepla v páře. Součástí dodávky bude také zpracování realizační ...

(záznamy 1/11 z 11)  strana 1 / 1