Nákup technológie katalytickej depolymerizácie

Nákup technológie katalytickej depolymerizácie

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky technológie nízkoteplotnej katalytickej depolymerizácie plastových odpadov (t. j. procesu nízkoteplotného katalytického rozkladu materiálu na uhľovodíkové produkty, ktorými sú: syntetický plyn, syntetický olej a tuhý zvyšok - uhlík s frakciou inertného materiálu). Princíp funkcie ...

Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6

Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6

Dodávka montáž dvou kompletních linek odsíření za účelem snížení emisí pod limitní hodnoty v Elektrárně Mělník I., včetně provedení úprav na stávajícím zařízení a nastavení a seřízení systému.

Regranulace

Regranulace

Technologická linka na regranulaci plastů 19

Výběrové řízení na Dodávku napájení membránové elektrolýzy elektřinou

Výběrové řízení na Dodávku napájení membránové elektrolýzy elektřinou

Dodávka, montáž a spolupráce při zahájení zkušebního provozu a při garančním testu u technologického celku elektrotechnického zařízení pro napájení Membránové elektrolýzy elektřinou.

Obstaranie chemického reaktora s filtračnou jednotkou a príslušenstvom

Obstaranie chemického reaktora s filtračnou jednotkou a príslušenstvom

Predmet zákazky je chemický reaktor s filtračnou jednotkou a príslušenstvom tvoriaci jeden technologický celok. Miešaný chemický reaktor s príslušenstvom je viacúčelové kompaktné zariadenie pracujúce za atmosférického tlaku, vákua i tlaku v poloautomatizovanom vsádzkovom i prietokovom režime, v prevedení do výbušného prostredia a odolnosťou voči ...

Syntézny modul pre prípravu [18F]flourodeoxyglukózy

Syntézny modul pre prípravu [18F]flourodeoxyglukózy

Predmetom zákazky je dodávka syntézneho modulu pre prípravu [18F]flourodeoxyglukózy ( [18F]FDG )v počte 1 kus vrátane postupnej dodávky materiálu k prevádzke zariadenia na obdobie 2 rokov v nasledovnom rozsahu: produkčná kazeta k syntéznemu modulu na prípravu [18F]FDG v celkovom počte 500 ks kit chemikálií k syntéznemu modulu na prípravu ...

Inovatívne technológie vo výrobnom programe spoločnosti Plastex spol. s r.o.

Inovatívne technológie vo výrobnom programe spoločnosti Plastex spol. s r.o.

Predmetom zákazky je technologické vybavenie na výrobu flexotlačových foriem s príslušenstvom, ktoré pozostáva z nasledovných častí, ktoré spolu tvoria jeden výrobný celok: 1.Zariadenie Du Pont Cyrel: Osvitka DigiFlow 2000 EC 1 ks 2.Pixel+, vrátane inštalácie: je softwarovo hardwarové riešenie pre maximálne využitie technológie plochého bodu 1 ...

Tlaková filtrácia na odstráňovanie amoniaku, železa a mangánu

Tlaková filtrácia na odstráňovanie amoniaku, železa a mangánu

Tlaková filtrácia ako aj každá iná technológia na odstraňovanie amoniaku, železa amangánu musí eliminovať nevyhovujúcu kvalitu pitnej vody vukazovateľoch železo, mangán a amónne ionty azabezpečiť kvalitu vody na stupeň pitná voda tak ako je uvedené vpredmete zákazky.

Technológia katalytickej depolymerizácie

Technológia katalytickej depolymerizácie

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky technológie nízkoteplotnej katalytickej depolymerizácie plastových odpadov. Vstupom do technologického zariadenia budú plastové odpady, podrvené na frakciu cca 20 mm, vlhkosť frakcie bude menej ako 5 %. Vstupné množstvo plastov: 10 t /deň (3 500 t/rok). Technológia katalytickej ...

Výběrové řízení na projekt Optimalizace a intenzifikace výroby permanganátu pro C-Efekt, a.s.

Výběrové řízení na projekt Optimalizace a intenzifikace výroby permanganátu pro C-Efekt, a.s.

Předmětem projektu je vybudování nového provozu výroby permanganátu, který zahrnuje výstavbu budovy výroby permanganátu a dodávku nové technologie. Předmětem je kompletní realizace projektu „Optimalizace a intenzifikace výroby permanganátu“, včetně všech stavebních, dodavatelských, montážních a projektových prací a související inženýrské ...

Vstřikolis stolní

Vstřikolis stolní

Předmětem zadávacího řízení je dodávka stolního vstřikolisu s mixérem pro přípravu vzorků polymerních materiálů v sestavě umožňující vzájemný přenos dat prostřednictvím připojení k univerzální CANBus sběrnici. Z tohoto důvodu je požadována vzájemná kompatibilita zařízení, kterou garantuje a zajistí dodavatel sestavy. Jedná se o soubor zařízení pro ...

Výběrové řízení na Projekt CHS Epi – snížení environmentálních dopadů při výrobě epichlorhydrinu

Výběrové řízení na Projekt CHS Epi – snížení environmentálních dopadů při výrobě epichlorhydrinu

Cílem projektu je zvýšení výroby epichlorhydrinu ekologicky a ekonomicky výhodnějším postupem z glycerinu, k čemuž je potřeba provést 5 dílčích projektů a s nimi související projektové, inženýrské, stavební a montážní práce k realizaci: 1. Zvýšení kapacity chlorových a vodíkových kompresorů 2. Rekonstrukce výroby kyseliny chlorovodíkové 3. ...

Zavedenie progresívnych technologických zariadení na výrobu plastových výliskov v spoločnosti DEEM

Zavedenie progresívnych technologických zariadení na výrobu plastových výliskov v spoločnosti DEEM

Predmetom zákazky sú inovatívne a vyspelé technológie v komplexnom výrobnom cykle výroby plastových výrobkov (obaly, kelímky, uzávery, nádoby a pod.) Dodávkami nadväzujúcich technológií: vákuové dopravníky, vstrekolisy, vstrekovacie formy, chladiace zariadenie, robotické manipulátory, univerzálna montážne linka, drviče odpadu, sa optimalizujú ...

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Herba Drug, s.r.o. prostredníctvom inovácie

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Herba Drug, s.r.o. prostredníctvom inovácie

Predmetom zákazky je dodávka technologických zariadení pre kozmetickú výrobu, ktorá spočíva v nákupe, dovoze, inštalácii vrátane inštalačného materiálu, uvedení do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy, záručnom servise v dĺžke 60 mesiacov, FAT/SAT testov, certifikátov, návodov a dodaní potrebnej dokumentácie v slovenskom alebo českom jazyku tak ...

Plnící stanice CNG

Plnící stanice CNG

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie CNG a související stavební práce při výstavbě samoobslužné plynové plnící stanice v areálu zadavatele a plynové přípojky.

Snížení emisí technologií studené plazmy

Snížení emisí technologií studené plazmy

Projekt je zaměřen na instalaci technologie studené plazmy, která likviduje pachy oxidací molekul pachových látek volnými radikály. Radikály vytvořené reakcí přisávaného venkovního vzduchu s plazmou jsou přivedeny do ošetřovaného media (odpadní vzdušniny) z výduchu toasteru v provoze extrakce. Cílem je zajistit snížení pachových látek z výduchu ...

Komplexní projekt inovace výrobních postupů

Komplexní projekt inovace výrobních postupů

Předmětem zakázky je pořízení, dodávka a montáž strojně-technologického zařízení pro výrobu granulovaného hnojiva – ledku vápenatého dle technologie Objednatele. Konkrétně se jedná o realizaci technologie zpracování kusového vápence kyselinou dusičnou a náhradu stávající věžové granulace granulací vřetenovou. Součástí předmětu zakázky je i montáž ...

Komplexní projekt inovace výrobních postupů

Komplexní projekt inovace výrobních postupů

Předmětem zakázky je pořízení, dodávka a montáž strojně-technologického zařízení pro výrobu granulovaného hnojiva – ledku vápenatého dle technologie Objednatele. Konkrétně se jedná o realizaci technologie zpracování kusového vápence kyselinou dusičnou a náhradu stávající věžové granulace granulací vřetenovou. Součástí předmětu zakázky je i montáž ...

Trubky, vrtné soupravy, příruby, Pákistán

Trubky, vrtné soupravy, příruby, Pákistán

Máme zájem o spolupráci s výrobci a dodavateli trubek z oceli API, vrtných souprav, přírub vhodných pro průzkum ropných polí.

Recyklačné centrum - Snina (tovary)

Recyklačné centrum - Snina (tovary)

Dodanie technológie do Recyklačného centra- Plasty na materiálové zhodnocovanie odpadov z plastov na hotové výrobky. Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane dodávky, umiestnenia, montáže, inštalácie, zaškolenie personálu a úspešným ukončením skúšobného chodu a uvedenie technológie do prevádzky pre Recyklačné centrum – Plasty. Uchádzač preukáže ...

Zařízení na čištění oleje, Čína

Zařízení na čištění oleje, Čína

Naše firma Zhongneng Oil Purifier je předním výrobcem a exportérem zařízení na čištění oleje, nabízí kompletní řadu čističů oleje jako čistič izolačního oleje, úpravna transformátorového oleje, čisticí stroj na turbínový olej, filtrační jednotka mazacího oleje, recyklační systém motorového oleje atd., což vám umožňuje vybrat tu nejvhodnější ...

Výstavba továrny, Jordánsko

Výstavba továrny, Jordánsko

Měli jsme vlastní malý závod na výrobu monofosforečnanu amonného (zkušební provoz) na základě našeho vlastního patentu, který je šetrný k životnímu prostředí a s nižšími náklady na výrobu. Naší hlavní předností je, že k výrobě nepoužíváme nebo nemanipulujeme se čpavkem. Místo toho používáme dihydroxyacetonfosfát a zelenou kyselinu fosforečnou ...

Průmyslové stroje a náhr. díly, Bangladéš

Průmyslové stroje a náhr. díly, Bangladéš

Naše firma Zaman & Brothers je jednou z nejrychleji rostoucích obchodních společností z Bangladéše. Zabýváme se hlavně obchodováním s průmyslovými stroji a náhradními díly. Sídlíme v Motijheel v Dháce, máme také pobočku v přístavním městě Chittagong. Podnikáme v tomto oboru již deset let. Našimi zákazníky jsou vláda i průmysl. Oblasti našeho ...

Dodávka a montáž technológií obalových fólií

Dodávka a montáž technológií obalových fólií

Zákazku tvorí dodávka a montáž technológií obalových fólií: 1. Stroj na výrobu vriec a sáčkov z PE fólií 2. Stroj na prevíjanie a rezanie fólií s príslušenstvom Dodanie predmetu zákazky bude tvoriť dodanie predmetu zákazky na miesto montáže, montáž predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

Poptávám výrobní  linku

Poptávám výrobní linku

Koupím kompletni linku na výrobu plastových oken a dveří. Zaměření výroba dveří.

(záznamy 51/75 z 155)  strana 3 / 7