Všesměrový mobilní robot - set
Předmětem zakázky je dodávka setu 3 kusů mobilních všesměrových robotů s podvozkem typu Mecanum. Roboty musí být vybaveny řídicí jednotkou s možností programování v jazyce C++ a s podporou ROS, kamerovým subsystémem a komunikačním subsystémem pro možnost dálkového řízení v reálném čase. Robotický set bude sloužit pro výzkum možností přepravy ...
Roboti - delta robot
Předmětem veřejné zakázky je dodávka delta robota s otevřeným řídicím systémem (dále jen „robot“). Požadavky Zadavatele na robota jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Roboti, kolaborativní robot
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolaborativního robota s otevřeným řídicím systémem, a to včetně softwaru pro realizaci off-line a online programování (dále jen „robot“). Požadavky Zadavatele na robota jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Robotická stanice-manipulátor s kapalinami v malých objemech
Předmětem zakázky se rozumí dodávka robotické stanice. Účelem zařízení je umožnění realizace polymerázové řetězové reakce ve velmi malých objemech.
Zařízení pro Pyrotechnickou službu
Zařízení pro Pyrotechnickou službu
Quadruped robots
Předmět veřejné zakázky je dodávka 2 kusů čtyřnohých kráčejících robotů vyhovují minimálně krytí IP 54. Roboti by měli pracovat ve venkovních a vnitřních lidských obydlených prostředích v autonomních průzkumných, vyhledávacích a inspekčních scénářích.
Automatizácia prototypového osádzania elektronických komponentov
Predmetom zákazky je obstaranie online osadzovacieho automatu na osádzanie THT komponentov schopný osádzať axiálne a radiálne THT komponenty, voľne sypané komponenty, komponenty v páskach, tubách a platách. Predmet zákazky sa skladá z dvoch logických celkov: 1.Osadzovací automat na osádzanie THT komponentov 2.Zariadenie pre selektívne ...
Výběrové řízení na dodávku technologie balení
Předmětem zakázky je dodávka technologie balení skládající se ze 4 (čtyř) základních technologických zařízení: Paletizátor-rotační sloupový robot, šicí poloautomatická linka, stroj na tepelné smršťování fólie palet (Thermoshrink) a ovinovací robot.
Dodávka komponent SMT linky
Předmětem výběrového řízení je dodávka specifikovaných komponent SMT linky včetně instalace, zprovoznění, školení obsluhy, technické podpory, testovacího provozu, balení a dopravy včetně pojištění do sídla zadavatele. Požadované komponenty SMT linky v provedení in-line: -Osazovací automat/y desek plošných spojů (1 ks či ...
Sada středních manipulátorů s lineárním pojezdem
Předmětem zakázky je dodávka sady tří středních šestiosých manipulátorů, z toho dvou na lineárním pojezdu a jednoho samostatně stojícího. Dodávka obsahuje samotné manipulátory, řídicí jednotky, dálkové ovládání (teach pendant). U manipulátorů na lineárním pojezdu řídicí systém umožní současný plně synchronizovaný pohyb obou manipulátorů a lineární ...
Dodávka 2+2 ks průmyslových robotů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2+2 ks průmyslových robotů; přesná specifikace robotů je uvedena v Příloze č. 6 - Vymezení předmětu veřejné zakázky. (Celý text s ohledem na nedostatečný rozsah tohoto oddílu je uveden níže v oddílu "II.2.4) Popis zakázky")
Kráčející roboty
Předmět veřejné zakázky je dodávka tří šestinohých kráčejících robotů, každý s ramenem a chapadlem s pěti řiditelnými stupni volnosti, tří čtyřnohých kráčejících robotů, více paprskových laserových dálkoměrných senzorů a palubních výpočetních jednotek a senzorového vybavení. Více viz Zadávací dokumentace.
Dodávka 2 ks identických průmyslových robotů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks identických průmyslových robotů; přesná specifikace robotů je uvedena v Příloze č. 6 - Vymezení předmětu veřejné zakázky. (Celý text s ohledem na nedostatečný rozsah tohoto oddílu je uveden níže v oddílu "II.2.4) Popis zakázky")
Optimalizace procesu zpracování složenek A
V rámci zvyšování efektivity provozu hledá zadavatel možnosti optimalizace stávajících aktivit. Aktuálně hledá možnost, jak optimalizovat nejvýznamnější back-office proces související se službami platebního styku _ proces zpracování složenek typu A. Cílem je primárně úspora nákladů díky maximální možné automatizaci procesu (např. díky větší ...
Automatizácia prototypového osádzania elektronických komponentov
Predmetom zákazky je obstaranie online osadzovacieho automatu na osádzanie THT komponentov schopný osádzať axiálne a radiálne THT komponenty, voľne sypané komponenty, komponenty v páskach, tubách a platách. Predmet zákazky sa skladá z dvoch logických celkov: 1.Osadzovací automat na osádzanie THT komponentov 2.Zariadenie pre selektívne ...
LFP - Robotický systém pro skladování vzorků při teplotě kapalného dusíku
Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka robotického systému pro skladování vzorků při teplotě kapalného dusíku dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 kupní smlouvy včetně splnění dalších souvisejících plnění.
Robot pro hydraulický vstřikovací lis na plasty
Předmětem VZ je dodávka robotu s vynášecím pásovým dopravníkem k hydraulickému stroji na vstřikování plastů podle parametrů v technické specifikaci uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace
Roboti (sada pro vývoj řízení robotů)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení: sady pro vývoj a rapid prototyping řízení robotů a kinematických struktur včetně softwaru (dále jen „sada na vývoj řízení robotů“). Požadavky Zadavatele na sadu na vývoj řízení robotů jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu ...
Kolaborativní dvouruké manipulátory - set
Předmětem zakázky je dodávka 2 kusů stacionárních robotických manipulátorů se dvěma robotickými pažemi. Každá paže má sedm řiditelných os (kloubů). Alternativně je možné nahradit manipulátor se dvěma pažemi dvěma synchronizovanými samostatnými pažemi se stejnými parametry se společným řídicím systémem. Koncový člen každé paže je vybaven ...
Robotický (automatizovaný) systém pro skladování vzorků při teplotě kapalného dusíku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy dvou shodných jednotek robotických systémů pro skladování vzorků při teplotě nasycených par kapalného dusíku včetně dodání a instalace prvků nezbytných pro jejich funkci a provoz. Bližší specifikace a popis plnění v zadávací dokumentaci.
Rozvoj podnikania spoločnosti SENOR s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia a to konkrétne Robotizovaného zváracieho pracoviska v rámci projektu Rozvoj podnikania spoločnosti SENOR s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
AVU - VZ7 Robotické pracoviště
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky vybavení a zprovoznění zařízení Robotické učebny Akademie výtvarných umění v Praze. Bude se jednat o nové, dříve nepoužité a nerepasované zařízení a vybavení.
Výběr dodavatele na dodávku dvou 6osých sférických robotů včetně sytému navádění
Předmětem zakázky je dodávka materiálu ve formě dvou 6osých sférických robotů včetně systému navádění a pojezdu robotů. Jedná se o dvě dílčí dodávky, z nichž první proběhne v roce 2020 a druhá v roce 2021. Předmět dodávky bude realizován v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace. Dodávané předměty plnění musejí být nové a nepoužité a ...
Poptáváme dodávku robotického ramene
Chtěl bych se zeptat, zda nemáte v nabídce nějaké robotické rameno, které by zvládlo olepit silikonem filtr v nanomasce. Jedná se o tkaninu, přilepenou, zatěsněnou v krytu filtru. Případně i s nějakým dávkovačem a aplikátorem. Děkuji za případnou nabídku.
USAR robot with manipulation arm
Předmětem veřejné zakázky je dodání mobilního robotu s manipulační robotickou rukou. Poptávaný robot je střední velikosti s vysokou průchodností obtížným terénem a schopným sjet i vyjet schody. Otevřené programové rozhraní je nutností, jelikož robot bude sloužit pro výzkum počítačových algoritmů v oblasti autonomní robotiky a manipulace. Robot ...