Odborné učebny pro automatizaci a robotiku
Předmětem veřejné zakázky je vybavení 2 odborných učeben pro automatizaci a robotiku: - ROBO učebna se souborem výukových zařízení - SMART učebna se souborem výukového vybavení včetně PC, monitorů, tabulí atd. Podrobněji jsou specifikace popsány v jedotlivých částech zakázky.
Příslušenství pro školní robotická pracoviště Universal Robots
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření robotických pracovišť Universal Robots na 6 středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Každá škola má 6 robotických pracovišť vybavených kolaborativními roboty UR3. V rámci rozšíření pracovišť se jedná o pořízení příslušenství jako např. elektrické kleště, kamery pro strojové vidění, elektrický ...
Robotické laserové pracoviště
Předmětem zakázky je dodávka automatizovaného robotického pracoviště s laserovým zdrojem o výkonu min. 6 kW pro technologické operace řezání, svařování, gravírování (značení) a modifikaci povrchů. Pracoviště bude koncipováno jako součást plně automatizovaného výrobního systému (testbed pro Průmysl 4.0) s hardwarovým i softwarovým propojením s ...
Triediaca a separačná linka
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky technológie na zefektívnenie triedenia a separácie PET odpadu, recykláciu PET odpadu a výrobu PET viazacích pások.
Dodávka materiálu a komponent, zajištění elektroinstalace a mechanické montáže prototypu předúpravy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek a služeb pro realizaci výzkumného projektu „SCALIBUR“ G.A. 817788 a výzkumného projektu „REWAISE“ G.A. 869496. Cílem procesu je obohacování vygenerovaného bioplynu a odstraňování nečistot, především sulfanu, pomocí udržitelného a ekonomicky rentabilního systému na získávání biometanu s hodnotami ...
Sada chapadel pro robotické manipulátory
Předmětem zakázky je dodávka sady chapadel (gripperů) pro robotické manipulátory různých výrobců, typů a určení umístěných v testovacím pracovišti pro Průmysl 4.0. Manipulátory jsou určeny pro různé typy úloh se specifickými požadavky na chapadla. Součástí dodávky je i kompletní integrace chapadel s manipulátory. Podrobně je předmět veřejné ...
Sada chapadel pro robotické manipulátory
Cílem veřejné zakázky je dodávka koncových efektorů pro průmyslové manipulátory, a to včetně jejich integrace do stávajícího Testbedu. Koncové efektory jsou určeny pro stávající sadu průmyslových manipulátorů. Jedná se o sadu kolaborativních i standardních chapadel, a to včetně protikolizních jednotek, rychlovýměnných systémů nástrojů ...
Roboti, robotický podvozek s manipulačním ramenem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka robotického podvozku s manipulačním ramenem (dále jen „robot“). Požadavky Zadavatele na robota jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
E-učebnice a roboty
Predmetom zákazky je dodanie E-učebníc a robotov v súlade so súťažnými podkladmi.
Čtyřnohé kráčející roboty s robotickým manipulátorem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou čtyřnohých kráčejících robotů, každý s ramenem se šesti stupni volnosti včetně chapadla vybaveného RGB kamerou. Roboty splňují minimálně krytí IP 54.
Dodávka laserového robotického pracoviště LSP CELL 2
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka a instalace robotů a technologie robotického pracoviště a zhotovení a instalace antihlukové laserové kabiny dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS).
Zařízení průmyslové automatizace a Industry 4.0
fyzická dodávka zařízení průmyslové automatizace a Industry 4.0 včetně příslušenství, studijních materiálů a zaškolení dle specifikace uvedené v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek jednotlivým pověřujícím zadavatelům
Všesměrový mobilní robot - set
Předmětem zakázky je dodávka setu 3 kusů mobilních všesměrových robotů s podvozkem typu Mecanum. Roboty musí být vybaveny řídicí jednotkou s možností programování v jazyce C++ a s podporou ROS, kamerovým subsystémem a komunikačním subsystémem pro možnost dálkového řízení v reálném čase. Robotický set bude sloužit pro výzkum možností přepravy ...
Roboti - delta robot
Předmětem veřejné zakázky je dodávka delta robota s otevřeným řídicím systémem (dále jen „robot“). Požadavky Zadavatele na robota jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Roboti, kolaborativní robot
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolaborativního robota s otevřeným řídicím systémem, a to včetně softwaru pro realizaci off-line a online programování (dále jen „robot“). Požadavky Zadavatele na robota jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Robotická stanice-manipulátor s kapalinami v malých objemech
Předmětem zakázky se rozumí dodávka robotické stanice. Účelem zařízení je umožnění realizace polymerázové řetězové reakce ve velmi malých objemech.
Zařízení pro Pyrotechnickou službu
Zařízení pro Pyrotechnickou službu
Quadruped robots
Předmět veřejné zakázky je dodávka 2 kusů čtyřnohých kráčejících robotů vyhovují minimálně krytí IP 54. Roboti by měli pracovat ve venkovních a vnitřních lidských obydlených prostředích v autonomních průzkumných, vyhledávacích a inspekčních scénářích.
Automatizácia prototypového osádzania elektronických komponentov
Predmetom zákazky je obstaranie online osadzovacieho automatu na osádzanie THT komponentov schopný osádzať axiálne a radiálne THT komponenty, voľne sypané komponenty, komponenty v páskach, tubách a platách. Predmet zákazky sa skladá z dvoch logických celkov: 1.Osadzovací automat na osádzanie THT komponentov 2.Zariadenie pre selektívne ...
Výběrové řízení na dodávku technologie balení
Předmětem zakázky je dodávka technologie balení skládající se ze 4 (čtyř) základních technologických zařízení: Paletizátor-rotační sloupový robot, šicí poloautomatická linka, stroj na tepelné smršťování fólie palet (Thermoshrink) a ovinovací robot.
Dodávka komponent SMT linky
Předmětem výběrového řízení je dodávka specifikovaných komponent SMT linky včetně instalace, zprovoznění, školení obsluhy, technické podpory, testovacího provozu, balení a dopravy včetně pojištění do sídla zadavatele. Požadované komponenty SMT linky v provedení in-line: -Osazovací automat/y desek plošných spojů (1 ks či ...
Sada středních manipulátorů s lineárním pojezdem
Předmětem zakázky je dodávka sady tří středních šestiosých manipulátorů, z toho dvou na lineárním pojezdu a jednoho samostatně stojícího. Dodávka obsahuje samotné manipulátory, řídicí jednotky, dálkové ovládání (teach pendant). U manipulátorů na lineárním pojezdu řídicí systém umožní současný plně synchronizovaný pohyb obou manipulátorů a lineární ...
Dodávka 2+2 ks průmyslových robotů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2+2 ks průmyslových robotů; přesná specifikace robotů je uvedena v Příloze č. 6 - Vymezení předmětu veřejné zakázky. (Celý text s ohledem na nedostatečný rozsah tohoto oddílu je uveden níže v oddílu "II.2.4) Popis zakázky")
Kráčející roboty
Předmět veřejné zakázky je dodávka tří šestinohých kráčejících robotů, každý s ramenem a chapadlem s pěti řiditelnými stupni volnosti, tří čtyřnohých kráčejících robotů, více paprskových laserových dálkoměrných senzorů a palubních výpočetních jednotek a senzorového vybavení. Více viz Zadávací dokumentace.
Dodávka 2 ks identických průmyslových robotů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks identických průmyslových robotů; přesná specifikace robotů je uvedena v Příloze č. 6 - Vymezení předmětu veřejné zakázky. (Celý text s ohledem na nedostatečný rozsah tohoto oddílu je uveden níže v oddílu "II.2.4) Popis zakázky")