Robot pro hydraulický vstřikovací lis na plasty
Předmětem VZ je dodávka robotu s vynášecím pásovým dopravníkem k hydraulickému stroji na vstřikování plastů podle parametrů v technické specifikaci uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace
Roboti (sada pro vývoj řízení robotů)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení: sady pro vývoj a rapid prototyping řízení robotů a kinematických struktur včetně softwaru (dále jen „sada na vývoj řízení robotů“). Požadavky Zadavatele na sadu na vývoj řízení robotů jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu ...
Kolaborativní dvouruké manipulátory - set
Předmětem zakázky je dodávka 2 kusů stacionárních robotických manipulátorů se dvěma robotickými pažemi. Každá paže má sedm řiditelných os (kloubů). Alternativně je možné nahradit manipulátor se dvěma pažemi dvěma synchronizovanými samostatnými pažemi se stejnými parametry se společným řídicím systémem. Koncový člen každé paže je vybaven ...
Robotický (automatizovaný) systém pro skladování vzorků při teplotě kapalného dusíku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy dvou shodných jednotek robotických systémů pro skladování vzorků při teplotě nasycených par kapalného dusíku včetně dodání a instalace prvků nezbytných pro jejich funkci a provoz. Bližší specifikace a popis plnění v zadávací dokumentaci.
Rozvoj podnikania spoločnosti SENOR s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia a to konkrétne Robotizovaného zváracieho pracoviska v rámci projektu Rozvoj podnikania spoločnosti SENOR s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
AVU - VZ7 Robotické pracoviště
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky vybavení a zprovoznění zařízení Robotické učebny Akademie výtvarných umění v Praze. Bude se jednat o nové, dříve nepoužité a nerepasované zařízení a vybavení.
Výběr dodavatele na dodávku dvou 6osých sférických robotů včetně sytému navádění
Předmětem zakázky je dodávka materiálu ve formě dvou 6osých sférických robotů včetně systému navádění a pojezdu robotů. Jedná se o dvě dílčí dodávky, z nichž první proběhne v roce 2020 a druhá v roce 2021. Předmět dodávky bude realizován v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace. Dodávané předměty plnění musejí být nové a nepoužité a ...
Poptáváme dodávku robotického ramene
Chtěl bych se zeptat, zda nemáte v nabídce nějaké robotické rameno, které by zvládlo olepit silikonem filtr v nanomasce. Jedná se o tkaninu, přilepenou, zatěsněnou v krytu filtru. Případně i s nějakým dávkovačem a aplikátorem. Děkuji za případnou nabídku.
USAR robot with manipulation arm
Předmětem veřejné zakázky je dodání mobilního robotu s manipulační robotickou rukou. Poptávaný robot je střední velikosti s vysokou průchodností obtížným terénem a schopným sjet i vyjet schody. Otevřené programové rozhraní je nutností, jelikož robot bude sloužit pro výzkum počítačových algoritmů v oblasti autonomní robotiky a manipulace. Robot ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - robot
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka robota pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - robot
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka robota pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Diaľkovo ovládané pyrotechnické manipulátory kategórie 1
Nákup pyrotechnických robotov a delaboračných zariadení - diaľkovo ovládaných manipulátorov na rekognoskáciu, deaktiváciu a manipuláciu s podozrivými predmetmi.
Dodávka vybavení dílny robotiky a elektropneumatiky
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka vybavení dílny robotiky a elektropneumatiky včetně dopravy do místa plnění, instalace a zaškolení personálu k užívání předmětu plnění, a to v rozsahu jednoho školícího dne (jeden školící den odpovídá osmi školícím hodinám po šedesáti minutách).
Laserové pracoviště pro aplikace robotického svařování, řezání a navařování
Zadavatel poptává laserové pracoviště pro aplikace robotického svařování, řezání a navařování, včetně SW, záručního a pozáručního servisu, zaškolení a instalace. Podrobnosti stanoví komplexně zadávací podmínky.
Power HiL
Předmětem zakázky je dodávka komplexního pracoviště pro vývoj a testování výkonové elektroniky za podmínek blízkých reálným stavům okolí dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže, instalace, licencí, dokumentace, iniciační kalibrace, certifikace, zkušebního provozu, školení obsluhy a poskytnutí technické podpory ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Robot
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka robota pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Robot II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka robota pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu 1x450t a 1x220t ve společnosti Letoplast s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka 2 ks hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění budou dodány i manipulační automatický roboti na odebírání výlisků, zařízení pro sušení, temperační zařízení a regulátor systému horkých vtoků.
Snižování energetické spotřeby ve výrobním procesu společnosti Letoplast s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění bude dodán i manipulační automatický robot na odebírání výlisků, zařízení pro sušení a temperační zařízení.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Robotická výměna nástrojů II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (robotickou výměnu nástrojů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Telemedical robotic system
The subject of this tender is the delivery of a robotic system consisting of two collaborating robots, which will use the same software platform. The subject is specified in the appendix to this tender documentation.
Robotické zariadenia
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia Modulárneho výrobného systému a Priemyselného robota určených pre výučbu študentov.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Robot
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka robota pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
ICT vybavení – IKAP B
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 4 části s názvem: 1. část: Robotické stavebnice s příslušenstvím a boti 2. část: 3D tiskárny s příslušenstvím 3. část: Vývojové komponenty 4. část: ICT přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě, tři nebo všechny části zakázky a každá část zakázky bude ...
Inovácia produktu robotické bunky v spoločnosti DIN - TECHNIK spol. s r.o.
Nákup strojov a zariadení popísaných v logických celkoch umožní žiadateľovi vytvoriť nový typ konečných hodnotných produktov (ďalej len KHP), jedná sa konkrétne o nový produkt, so stredným stupňom inovácie: Robotické bunky. V robotických bunkách je základom dôležitá a presná výroba, ktorú si vyžadujú odberatelia v rámci automobilového a ...