Dodávka vybavení dílny robotiky a elektropneumatiky
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka vybavení dílny robotiky a elektropneumatiky včetně dopravy do místa plnění, instalace a zaškolení personálu k užívání předmětu plnění, a to v rozsahu jednoho školícího dne (jeden školící den odpovídá osmi školícím hodinám po šedesáti minutách).
Laserové pracoviště pro aplikace robotického svařování, řezání a navařování
Zadavatel poptává laserové pracoviště pro aplikace robotického svařování, řezání a navařování, včetně SW, záručního a pozáručního servisu, zaškolení a instalace. Podrobnosti stanoví komplexně zadávací podmínky.
Power HiL
Předmětem zakázky je dodávka komplexního pracoviště pro vývoj a testování výkonové elektroniky za podmínek blízkých reálným stavům okolí dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže, instalace, licencí, dokumentace, iniciační kalibrace, certifikace, zkušebního provozu, školení obsluhy a poskytnutí technické podpory ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Robot
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka robota pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Robot II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka robota pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu 1x450t a 1x220t ve společnosti Letoplast s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka 2 ks hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění budou dodány i manipulační automatický roboti na odebírání výlisků, zařízení pro sušení, temperační zařízení a regulátor systému horkých vtoků.
Snižování energetické spotřeby ve výrobním procesu společnosti Letoplast s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění bude dodán i manipulační automatický robot na odebírání výlisků, zařízení pro sušení a temperační zařízení.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Robotická výměna nástrojů II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (robotickou výměnu nástrojů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Telemedical robotic system
The subject of this tender is the delivery of a robotic system consisting of two collaborating robots, which will use the same software platform. The subject is specified in the appendix to this tender documentation.
Robotické zariadenia
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia Modulárneho výrobného systému a Priemyselného robota určených pre výučbu študentov.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Robot
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka robota pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
ICT vybavení – IKAP B
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 4 části s názvem: 1. část: Robotické stavebnice s příslušenstvím a boti 2. část: 3D tiskárny s příslušenstvím 3. část: Vývojové komponenty 4. část: ICT přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě, tři nebo všechny části zakázky a každá část zakázky bude ...
Inovácia produktu robotické bunky v spoločnosti DIN - TECHNIK spol. s r.o.
Nákup strojov a zariadení popísaných v logických celkoch umožní žiadateľovi vytvoriť nový typ konečných hodnotných produktov (ďalej len KHP), jedná sa konkrétne o nový produkt, so stredným stupňom inovácie: Robotické bunky. V robotických bunkách je základom dôležitá a presná výroba, ktorú si vyžadujú odberatelia v rámci automobilového a ...
Zavedenie inovovaného produktu ALU System
Nákupom strojov a zariadení popísaných v logických celkoch umožní žiadateľovi vytvoriť nový typ konečných hodnotných produktov (ďalej len KHP). Jedná sa konkrétne o nový produkt: Systém ALU profilov, ktorý je základným prvkom v oblasti automatizácie a robotizácie, výroby strojov a zariadení a rôznych konštrukcii pre automobilový a strojársky ...
Inovácia výroby pohonových elementov
Predmetom obstarávania je automatizácia výroby a spracovania dopravných pásov a ozubených remeňov z plastov a gumy. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Inovácia procesu montáže prevodoviek v spoločnosti Bonfiglioli Slovakia, s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka montážnej linky prevodoviek v zmysle Súťažných podkladov.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Robotická výměna nástrojů
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (robotickou výměnu nástrojů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Krytování robota
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (Krytování robota) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Referenční robotizovaná pracoviště
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, oživení a zaškolení obsluhy 3 referenčních robotizovaných pracovišť, přičemž tato pracoviště se liší typem automatizované úlohy (manipulační, svařovací a kolaborativní) a každé pracoviště je zadáváno v samostatné části této veřejné zakázky.
Integrovaný počítačový systém
Predmetom zákazky je Digitalizácia a robotizácia výrobných procesov spoločnosti. Predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce 2 samostatné časti: 1. Integrovaný počítačový systém 2. Robotizované centrum s pracoviskom na zváranie a pracoviskom na zváranie a delenie
Automatizovaný výrobný proces na výrobu 5-osích frézarských dielov
Predmet zákazky je rozdelený do troch samostatných častí (logických celkov): 1. Automatizovaný výrobný proces na výrobu 5-osích frézarských dielov, 2. Automatizovaný výrobný proces na výrobu sústružnícko-frézarských dielov, 3. Robot (2ks). Ucházdač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie inforácie sú uvedené ...
Inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S
Predmetom zákazky je inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S, ktorá spočíva v dodávke - časti 1: Robotizované zváracie a brúsne pracovisko s manipulačným robotom, mobilnými polohovadlami, prípravou zvarových plôch a defektoskopickým zariadením a -časti 2: Rozšírenie softvéru riadiaceho systému výroby. Bližšie informácie sú uvedené v ...
Robotizované zváracie pracoviská
Predmetom zákazy je dodanie a inštlalácia troch rôznych robotizovaných zváracích pracovísk. Ide o tri samostatné, vecne, logicky a funkčne oddelené samostatné časti zákazky. Podrobne v súťažných podkladoch.
Robotizované pracovisko na odlievanie a vyberanie Al odliatkov do gravitačných kokíl
Predmetom zákazky je robotizované pracovisko na odlievanie a vyberanie Al odliatkov do gravitačných kokíl Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zavedenie technológie 3D bin picking, systému MES a automatickej kontroly kvality výliskov
Predmetom zákazky je Zavedenie technológie 3D bin picking, systému MES a automatickej kontroly kvality výliskov na robotickej bunke spoločnosti RENOST, s.r.o.. Inteligentná technológia bude umiestnená vo výrobných a prevádzkových priestoroch na mieste sídla obstarávateľa RENOST, s.r.o., v Ružomberku,ul. Sv. Anny 126/30.