Robotické zařízení pro pracoviště broušení kluzáků a příslušenství
Předmětem VŘ je zařízení a s ním spojené služby určené pro robotické pracoviště broušení kluzáků realizované v rámci projektu FW03010525. Požadované určení a technické parametry plnění jsou definovány samostatnou přílohou č. 3 Zadávací dokumentace. Dílčí plnění není umožněno.
Kráčející mobilní robot
Předmětem zakázky je dodávka kráčejícího mobilního robota s minimálně 12 stupni volnosti, který je schopen pracovat v běžném prostředí a je schopen zdolávat schody. Stroj bude vybaven senzorickým vybavením tak, aby byl schopen alespoň omezeného autonomního provozu. Ke stroji bude k dispozici programový vývojový kit (SDK-software development kit) ...
Mobilní robotická platforma pro vnitřní prostředí - všesměrový robot
Předmětem zakázky je dodávka mobilního kolového robotu se schopností pohybu ve vnitřním prostředí. Robot bude osazen množstvím vybavení, především snímačů, proto disponuje definovanou nosností. Robot musí mít otevřený komunikační protokol kompatibilní s ROS nebo ROS 2.0 tak, aby bylo možné jej začlenit do nadřazeného systému, musí být k ...
Kolové roboty s příslušenstvím
Předmět veřejné zakázky se týká dodávky dvou čtyřkolových terénních mobilních robotických platforem odolných povětrnostním vlivům s krytím IP62, jednoho čtyřkolového robota s kolaborativním robotickým ramenem, dvou malých čtyřkolových robotů odolných proti povětrnostním vlivům, dvou robotů s Ackermannovým řízením, jednoho kolaborativního ramene ...
Kráčející mobilní robot
Předmětem zakázky je dodávka kráčejícího mobilního robota s minimálně 12 stupni volnosti, který je schopen pracovat v běžném prostředí a je schopen zdolávat schody. Stroj bude vybaven senzorickým vybavením tak, aby byl schopen alespoň omezeného autonomního provozu. Ke stroji bude k dispozici programový vývojový kit (SDK-software development kit) ...
Robotická ruka s navařovací hlavou
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen technickou specifikací předmětu zakázky, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace, a závazným vzorem Kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Roboty
1. Predmetom zákazky je dodávka robotov vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 podrobný opis predmetu zákazky Doplňujúcich informácií k výzve.
Mobilní robotická platforma pro vnější prostředí - set
Předmětem zakázky je dodávka setu 4 kusů mobilního kolového robotu se schopností pohybu ve vnějším prostředí. Každý robot bude osazen množstvím vybavení, především snímačů, proto bude disponovat definovanou nosností. Každý robot bude mít otevřený komunikační protokol tak, aby bylo možné jej začlenit do nadřazeného systému. Set sestává ze dvou ...
Roboty - 1 komplet
Predmetom zákazky je dodávka robotov a komponentov riadiaceho systému linky určených na výskumné účely v rámci realizácie projektov spolufinancovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Služby v oblasti RPA
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění služeb v oblasti robotické automatizace procesů (RPA). Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně třemi (3) Účastníky. Zadavatel bude na základě rámcové dohody, způsobem tam uvedeným, objednávat plnění vždy v ...
Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP
Predmetom zákazky je zabezpečenie každoročných prehliadok, servisu, bežnej údržby a opráv 1. Manipulátora MAPP 400 na prekladanie vyhoreného jadrového paliva v Medzisklade vyhoreného paliva (MSVP) v areáli JASLOVSKÉ BOHUNICE, 2. Zariadenia Sipping in Pool (Systém pre kontrolu hermetičnosti pokrytia v palivových článkoch VJP), 3. Inšpekčného ...
Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle SŠ Púchov - robotické pracovisko
Predmetom obstaranie je dodávka 3ks robotického pracoviska pre SŠ Púchov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Odborné učebny pro automatizaci a robotiku
Předmětem veřejné zakázky je vybavení 2 odborných učeben pro automatizaci a robotiku: - ROBO učebna se souborem výukových zařízení - SMART učebna se souborem výukového vybavení včetně PC, monitorů, tabulí atd. Podrobněji jsou specifikace popsány v jedotlivých částech zakázky.
Příslušenství pro školní robotická pracoviště Universal Robots
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření robotických pracovišť Universal Robots na 6 středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Každá škola má 6 robotických pracovišť vybavených kolaborativními roboty UR3. V rámci rozšíření pracovišť se jedná o pořízení příslušenství jako např. elektrické kleště, kamery pro strojové vidění, elektrický ...
Robotické laserové pracoviště
Předmětem zakázky je dodávka automatizovaného robotického pracoviště s laserovým zdrojem o výkonu min. 6 kW pro technologické operace řezání, svařování, gravírování (značení) a modifikaci povrchů. Pracoviště bude koncipováno jako součást plně automatizovaného výrobního systému (testbed pro Průmysl 4.0) s hardwarovým i softwarovým propojením s ...
Triediaca a separačná linka
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky technológie na zefektívnenie triedenia a separácie PET odpadu, recykláciu PET odpadu a výrobu PET viazacích pások.
Dodávka materiálu a komponent, zajištění elektroinstalace a mechanické montáže prototypu předúpravy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek a služeb pro realizaci výzkumného projektu „SCALIBUR“ G.A. 817788 a výzkumného projektu „REWAISE“ G.A. 869496. Cílem procesu je obohacování vygenerovaného bioplynu a odstraňování nečistot, především sulfanu, pomocí udržitelného a ekonomicky rentabilního systému na získávání biometanu s hodnotami ...
Sada chapadel pro robotické manipulátory
Předmětem zakázky je dodávka sady chapadel (gripperů) pro robotické manipulátory různých výrobců, typů a určení umístěných v testovacím pracovišti pro Průmysl 4.0. Manipulátory jsou určeny pro různé typy úloh se specifickými požadavky na chapadla. Součástí dodávky je i kompletní integrace chapadel s manipulátory. Podrobně je předmět veřejné ...
Sada chapadel pro robotické manipulátory
Cílem veřejné zakázky je dodávka koncových efektorů pro průmyslové manipulátory, a to včetně jejich integrace do stávajícího Testbedu. Koncové efektory jsou určeny pro stávající sadu průmyslových manipulátorů. Jedná se o sadu kolaborativních i standardních chapadel, a to včetně protikolizních jednotek, rychlovýměnných systémů nástrojů ...
Roboti, robotický podvozek s manipulačním ramenem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka robotického podvozku s manipulačním ramenem (dále jen „robot“). Požadavky Zadavatele na robota jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
E-učebnice a roboty
Predmetom zákazky je dodanie E-učebníc a robotov v súlade so súťažnými podkladmi.
Čtyřnohé kráčející roboty s robotickým manipulátorem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou čtyřnohých kráčejících robotů, každý s ramenem se šesti stupni volnosti včetně chapadla vybaveného RGB kamerou. Roboty splňují minimálně krytí IP 54.
Dodávka laserového robotického pracoviště LSP CELL 2
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka a instalace robotů a technologie robotického pracoviště a zhotovení a instalace antihlukové laserové kabiny dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS).
Zařízení průmyslové automatizace a Industry 4.0
fyzická dodávka zařízení průmyslové automatizace a Industry 4.0 včetně příslušenství, studijních materiálů a zaškolení dle specifikace uvedené v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek jednotlivým pověřujícím zadavatelům
Všesměrový mobilní robot - set
Předmětem zakázky je dodávka setu 3 kusů mobilních všesměrových robotů s podvozkem typu Mecanum. Roboty musí být vybaveny řídicí jednotkou s možností programování v jazyce C++ a s podporou ROS, kamerovým subsystémem a komunikačním subsystémem pro možnost dálkového řízení v reálném čase. Robotický set bude sloužit pro výzkum možností přepravy ...