Roboti, robotický podvozek s manipulačním ramenem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka robotického podvozku s manipulačním ramenem (dále jen „robot“). Požadavky Zadavatele na robota jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
E-učebnice a roboty
Predmetom zákazky je dodanie E-učebníc a robotov v súlade so súťažnými podkladmi.
Čtyřnohé kráčející roboty s robotickým manipulátorem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou čtyřnohých kráčejících robotů, každý s ramenem se šesti stupni volnosti včetně chapadla vybaveného RGB kamerou. Roboty splňují minimálně krytí IP 54.
Dodávka laserového robotického pracoviště LSP CELL 2
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka a instalace robotů a technologie robotického pracoviště a zhotovení a instalace antihlukové laserové kabiny dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS).
Zařízení průmyslové automatizace a Industry 4.0
fyzická dodávka zařízení průmyslové automatizace a Industry 4.0 včetně příslušenství, studijních materiálů a zaškolení dle specifikace uvedené v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek jednotlivým pověřujícím zadavatelům
Všesměrový mobilní robot - set
Předmětem zakázky je dodávka setu 3 kusů mobilních všesměrových robotů s podvozkem typu Mecanum. Roboty musí být vybaveny řídicí jednotkou s možností programování v jazyce C++ a s podporou ROS, kamerovým subsystémem a komunikačním subsystémem pro možnost dálkového řízení v reálném čase. Robotický set bude sloužit pro výzkum možností přepravy ...
Roboti - delta robot
Předmětem veřejné zakázky je dodávka delta robota s otevřeným řídicím systémem (dále jen „robot“). Požadavky Zadavatele na robota jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Roboti, kolaborativní robot
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolaborativního robota s otevřeným řídicím systémem, a to včetně softwaru pro realizaci off-line a online programování (dále jen „robot“). Požadavky Zadavatele na robota jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Robotická stanice-manipulátor s kapalinami v malých objemech
Předmětem zakázky se rozumí dodávka robotické stanice. Účelem zařízení je umožnění realizace polymerázové řetězové reakce ve velmi malých objemech.
Zařízení pro Pyrotechnickou službu
Zařízení pro Pyrotechnickou službu
Quadruped robots
Předmět veřejné zakázky je dodávka 2 kusů čtyřnohých kráčejících robotů vyhovují minimálně krytí IP 54. Roboti by měli pracovat ve venkovních a vnitřních lidských obydlených prostředích v autonomních průzkumných, vyhledávacích a inspekčních scénářích.
Automatizácia prototypového osádzania elektronických komponentov
Predmetom zákazky je obstaranie online osadzovacieho automatu na osádzanie THT komponentov schopný osádzať axiálne a radiálne THT komponenty, voľne sypané komponenty, komponenty v páskach, tubách a platách. Predmet zákazky sa skladá z dvoch logických celkov: 1.Osadzovací automat na osádzanie THT komponentov 2.Zariadenie pre selektívne ...
Výběrové řízení na dodávku technologie balení
Předmětem zakázky je dodávka technologie balení skládající se ze 4 (čtyř) základních technologických zařízení: Paletizátor-rotační sloupový robot, šicí poloautomatická linka, stroj na tepelné smršťování fólie palet (Thermoshrink) a ovinovací robot.
Dodávka komponent SMT linky
Předmětem výběrového řízení je dodávka specifikovaných komponent SMT linky včetně instalace, zprovoznění, školení obsluhy, technické podpory, testovacího provozu, balení a dopravy včetně pojištění do sídla zadavatele. Požadované komponenty SMT linky v provedení in-line: -Osazovací automat/y desek plošných spojů (1 ks či ...
Sada středních manipulátorů s lineárním pojezdem
Předmětem zakázky je dodávka sady tří středních šestiosých manipulátorů, z toho dvou na lineárním pojezdu a jednoho samostatně stojícího. Dodávka obsahuje samotné manipulátory, řídicí jednotky, dálkové ovládání (teach pendant). U manipulátorů na lineárním pojezdu řídicí systém umožní současný plně synchronizovaný pohyb obou manipulátorů a lineární ...
Dodávka 2+2 ks průmyslových robotů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2+2 ks průmyslových robotů; přesná specifikace robotů je uvedena v Příloze č. 6 - Vymezení předmětu veřejné zakázky. (Celý text s ohledem na nedostatečný rozsah tohoto oddílu je uveden níže v oddílu "II.2.4) Popis zakázky")
Kráčející roboty
Předmět veřejné zakázky je dodávka tří šestinohých kráčejících robotů, každý s ramenem a chapadlem s pěti řiditelnými stupni volnosti, tří čtyřnohých kráčejících robotů, více paprskových laserových dálkoměrných senzorů a palubních výpočetních jednotek a senzorového vybavení. Více viz Zadávací dokumentace.
Dodávka 2 ks identických průmyslových robotů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks identických průmyslových robotů; přesná specifikace robotů je uvedena v Příloze č. 6 - Vymezení předmětu veřejné zakázky. (Celý text s ohledem na nedostatečný rozsah tohoto oddílu je uveden níže v oddílu "II.2.4) Popis zakázky")
Optimalizace procesu zpracování složenek A
V rámci zvyšování efektivity provozu hledá zadavatel možnosti optimalizace stávajících aktivit. Aktuálně hledá možnost, jak optimalizovat nejvýznamnější back-office proces související se službami platebního styku _ proces zpracování složenek typu A. Cílem je primárně úspora nákladů díky maximální možné automatizaci procesu (např. díky větší ...
Automatizácia prototypového osádzania elektronických komponentov
Predmetom zákazky je obstaranie online osadzovacieho automatu na osádzanie THT komponentov schopný osádzať axiálne a radiálne THT komponenty, voľne sypané komponenty, komponenty v páskach, tubách a platách. Predmet zákazky sa skladá z dvoch logických celkov: 1.Osadzovací automat na osádzanie THT komponentov 2.Zariadenie pre selektívne ...
LFP - Robotický systém pro skladování vzorků při teplotě kapalného dusíku
Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka robotického systému pro skladování vzorků při teplotě kapalného dusíku dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 kupní smlouvy včetně splnění dalších souvisejících plnění.
Robot pro hydraulický vstřikovací lis na plasty
Předmětem VZ je dodávka robotu s vynášecím pásovým dopravníkem k hydraulickému stroji na vstřikování plastů podle parametrů v technické specifikaci uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace
Roboti (sada pro vývoj řízení robotů)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení: sady pro vývoj a rapid prototyping řízení robotů a kinematických struktur včetně softwaru (dále jen „sada na vývoj řízení robotů“). Požadavky Zadavatele na sadu na vývoj řízení robotů jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu ...
Kolaborativní dvouruké manipulátory - set
Předmětem zakázky je dodávka 2 kusů stacionárních robotických manipulátorů se dvěma robotickými pažemi. Každá paže má sedm řiditelných os (kloubů). Alternativně je možné nahradit manipulátor se dvěma pažemi dvěma synchronizovanými samostatnými pažemi se stejnými parametry se společným řídicím systémem. Koncový člen každé paže je vybaven ...
Robotický (automatizovaný) systém pro skladování vzorků při teplotě kapalného dusíku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy dvou shodných jednotek robotických systémů pro skladování vzorků při teplotě nasycených par kapalného dusíku včetně dodání a instalace prvků nezbytných pro jejich funkci a provoz. Bližší specifikace a popis plnění v zadávací dokumentaci.