Časť 1. predmetu zákazky: Stroj na výrobu kornútkov
Predmetom zákazky je dodávka výrobných technológií. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky:Stroj na výrobu kornútkov Časť 2. predmetu zákazky:Stroj na výrobu trubičiek Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Technologický celok: Základné ošetrenie mlieka – Pasterizácia odstreďovanie a výroba masla
Predmetom verejného obstarávania je dodávka strojno technického vybavenia samostatného technologického celku na zabezpečenie pasterizácie, odstreďovania a výrobu masla.
Technologické zariadenia pre vybavenie rozrábky
Predmetom zákazky je technologické vybavenie pre vybavenie rozrábky. Technologické zariadenie sa skladá z nasledovných zariadení: miešačka mäsa 1 ks rezačka mäsa 1ks nastrkovačka mäsa 1ks Udiarenská komora hybrid 1ks sprcha k udiarni na sprchovanie výrobkov 1ks vytápací kotol s miešadlom 1ks ustalovacia nádrž 1ks klipsovacie zariadenie ...
Automatický plniaci stroj bag in box
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Automatický plniaci stroj bag in box (BIB) - 1 ks. Bližší opis je uvedený v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Inovácia výroby v spoločnosti VERMAR s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie prístrojov a zariadení na spracovanie mäsa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Linka na výrobu ovocných štiav
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia na spracovanie ovocných štiav. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Linka na výrobu ovocných štiav Časť 2. predmetu zákazky: Príprava ovocia pre spracovanie Podrobné ...
Etážová termoolejová pec a Osadzovacie zariadenie k etážovej peci
Predmetom zákazky je dodávka pekárenskej technológie. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky:Etážová termoolejová pec a Osadzovacie zariadenie k etážovej peci Časť 2. predmetu zákazky:Krájací stroj na chlieb Podrobné ...
Horizontálny baliaci stroj na perníky
Predmetom zákazky je dodávka výrobných zariadení pre produkciu perníkov. Zákazka je rozdelená na 6 častí. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Horizontálny baliaci stroj na perníky Časť 2. predmetu zákazky: Linka na výrobu perníkov v tvare srdce Časť 3. ...
Súbor zariadení na dávkové praženie kávových zŕn a ich mletie
Predmetom zákazky je dodávka technologického zariadenia pre vybavenie manufaktúrnej pražiarne kávy, čokoládovne, výrobne fermentovaného cesnaku, sušiarne ovocia a zeleniny ako aj baliarne. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Progresívne vzdelávanie v cukrárstve a pekárstve -  obstaranie a modernizácia
Predmetom zákazky je nákup zariadení pre dielne odborného vzdelávania a prípravy a obslužné a skladové priestory.
Progresívne vzdelávanie v cukrárstve a pekárstve
Predmetom zákazky je nákup zariadení pre dielne odborného vzdelávania a prípravy a obslužné a skladové priestory.
Poloautomatická linka na spracovanie a výrobu termizovaných výrobkov zvýkrmových pečienok
Predmetom je vybudovanie potravinárskej linky na spracovanie a výrobu inovatívnych termizovaných produktov. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Pasterizačná a pražiaca linka na vlašský orech
Predmetom zákazky je nákup inovatívnej linky na pasterizáciu a lúpanie vlašského orecha. Predmet zákazky je rozdelený na tieto časti: Časť 1.: Pasterizačná a pražiaca linka na vlašský orech Časť 2.: Linka na lúpanie a separáciu vlašského orecha Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Poptávám třípákový zmrzlinový stroj
Poptávám třípákový zmrzlinový stroje Taylor: - C 338 - C 712 - C 713. Chtěla bych s nášlehovými čerpadly.
Technologie na úpravu zeleniny - linka na cibuli
Dodávka kompletní technologické linky na finální úpravu cibule - balící stroj( rozsah vážení 0,5 - 5 kg, pro nekonečný rukáv, vícenásobný zásobník obalového materiálu, volitelná délka, speciální řídící počítačový systém, odváděcí dopravník, speciální transportní jednotka pro nadrozměrné velikosti etiket s možností uchycení na každém spoji sáčku, ...
Technológia na prípravu substrátu na chmeľovej báze s liečivými účinkami
Predmetom zákazky je dodávka technológie na prípravu substrátu na chmeľovej báze s liečivými účinkami pre ďalšie rôzne spracovanie v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladoch.
Technologie na úpravu zeleniny - mrkve a pórku
Dodávka kompletní technologické linky na finální úpravu mrkve v sobě zahrnuje následujích součásti: BALÍCÍ STROJ AUTOMATICKÝ, OTOČNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ STÚL, ODEBÍRACÍ DOPRAVNÍKY, ROTAČNÍ KARUSEL. Také to je dodání technologie na finální úpravu pórku - linka na ruční zakládání pórku, odřezání kořenů a svrchních vrstev rostlin, dokončovací řezání, mytí ...
Praženie, skladovanie a balenie kávy
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Praženie, skladovanie a balenie kávy Logický celok č. 2: Malé pražičky kávy Logický celok č. 3: Príprava nápoja Logický celok č. 4: Potrebné vybavenie
Kulturní centrum Pivovar Domažlice – pivovarská technologie
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice - pivovarská technologie“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností MEPRO s. r. o., se sídlem náměstí Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721 (příloha č. 4), neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3), ...
Príprava a spracovanie
Predmetom obstarávania je technológia na prípravu a spracovanie ovocia, finalizáciu produktu, sušenie ovocia,výrobu džemu a manipulačná technika. Predmet obstarávania je rozdelený na 4 logické celky: 1. Logický celok: Príprava a spracovanie Vyklápač paliet; Umývačka ovocia s vynášačom a drvičom; Pásovýautomatický lis; Vysokotlaký čistič; Mačkadlo ...
Poptávám dodávku technologie na výrobu piva
Poptávám dodávku a montáž technologie na výrobu piva pro hotelový mini pivovar.
Dodávka strojů pro pivovar
Předmětem zakázky je dodávka strojů podle požadavků a technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách.
Technologické vybavenie na prípravu produktov
Predmetom zákazky je technológia na prípravu balených potravín a softvér. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Poptávám dodávku pasterizační linky
Poptávám dodávku pasterizační linky s UHT a následným aseptickým plněním do BAGinBOXU.
Technologická linka na výrobu piva
Ide o dodanie logického celku č. 1: Technologická linka na výrobu piva. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.