Potravinárska prevádzka na spracovanie drobného ovocia a zeleniny
Predmetom zákazky je dodanie novej linky na spracovanie drobného ovocia a zeleniny do potravinárskej výroby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
Dodávka zařízení pro filtraci pitné vody, související software a údržba
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 120 kusů zařízení (technologie) na prodej chlazené filtrované perlivé či neperlivé vody s tím, že 28 přístrojů bude umístěno na území Hlavního města Prahy a 92 Přístrojů bude umístěno mimo území Hlavního města Prahy. Kromě samotného zařízení ...
Maloobjemový provoz ke zpracování mléka VCZZP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro technologický celek Maloobjemový provoz ke zpracování mléka v rámci projektu Výukové centrum zpracování zemědělských produktů.
Maloobjemový provoz ke zpracování masa VCZZP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro technologický celek Maloobjemový provoz ke zpracování masa Výukového centra zpracování zemědělských produktů, včetně jeho montáže a zprovoznění.
Vybavení pekárny a cukrárny VCZZP - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro funkční a technologický celek pekárna a cukrárna Výukového centra zpracování zemědělských produktů, včetně jeho montáže a zprovoznění.
Miešač cesta - 1 ks
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - Zariadenia pre pekárenskú výrobu. Predmet zákazky pozostáva z troch logických celkov: Logický celok č. 1: Miešač cesta - 1 ks Logický celok č. 2: Výrobník kvásku - 2 ks Logický celok č. 3: Plynové termoolejové zariadenie pre ohrev pekárenských pecí - 1 ks
Mini pivovar
Predmetom zákazky je nákup technológie Mini pivovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažnych podkladov.
Zariadenia na výrobu cukrárenských produktov
Jedná sa o obstaranie tovarov v nasledovných častiach predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky - Zariadenia na výrobu cukrárenských produktov 2. časť predmetu zákazky - Chladiarenské technológie 3. časť predmetu zákazky - Umývačka riadu do výroby Podrobné informácie o jednotlivých častiach predmetu zákazky sú uvedené v súťažných ...
Dodávka a instalace linky na výrobu suchého granulátu
Dodávka a instalace výrobní linky na výrobu suchého granulátu (granulátor, fluidní sušárna, kónický mlýn, homogenizátor) včetně veškerého příslušenství.
Dodávka studeného bloku pivovarské technologie včetně montáže, instalace a propojení jednotlivých částí
Předmětem plnění zakázky je dodávka studeného bloku pivovarské technologie včetně montáže, instalace a propojení jednotlivých částí a zajištění potřebné dokumentace pro řádný provoz v místě provozu Zadavatele.
Technologická linka na spracovanie mäsa
Predmetom zákazky je dodávka novej technologickej linky na spracovanie mäsa. Opis predmetu zákazky je podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch.
Stĺpový homogenizátor/mixér + náhradné nádoby
Predmetom zákazky je dodanie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín (v minulosti označovaných ako potraviny na osobitné výživové účely) a výživových doplnkov. Predmetom zákazky je kompletné vybavenie výroby výrobných liniek a komponentov na výrobu tabliet, kapsúl, práškových zmesí balených do dóz alebo sáčkov, vrátane pomocného ...
Technológia pre remeselnú pekáreň v Lučenci
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia a to konkrétne: Kvasomat, Hnetač, Etážová chlebová pec s automatickým sádzacím zariadením, Rotačná pec s príslušenstvom, Stopkysiareň, Fermentačný box v rámci projektu Technológia pre remeselnú pekáreň v Lučenci. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu ...
Technologické vybavenie pre výrobu fermentovanej zeleniny
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia a to konkrétne: Fermentačný box, Vákuová balička, Šúpací stroj na zeleninu, Vysoko výkonný univerzálny stroj pre priemyselné kuchyne, Paletová U váha, Plošinová váha v rámci projektu Technologické vybavenie pre výrobu fermentovanej zeleniny. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Podrobný popis ...
Kopia z Technologické zariadenia pre vybavenie rozrábky
Predmetom zákazky je technologické vybavenie pre vybavenie rozrábky. Technologické zariadenie sa skladá z nasledovných zariadení: miešačka mäsa 1 ks rezačka mäsa 1ks nastrkovačka mäsa 1ks Udiarenská komora hybrid 1ks sprcha k udiarni na sprchovanie výrobkov 1ks vytápací kotol s miešadlom 1ks ustalovacia nádrž 1ks klipsovacie zariadenie ...
Vybavení pekárny a cukrárny VCZZP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro funkční a technologický celek pekárna a cukrárna Výukového centra zpracování zemědělských produktů, včetně jeho montáže a zprovoznění.
Zariadenia pre Handlovský remeselný pivovar Baník
Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre Handlovský remeselný pivovar Baník s príslušenstvom vrátane súvisiacich služieb, a to v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Obstaranie kávovarov, mlynčekov a príslušenstva
Predmetom zákazky je vybavenie inovatívnej pražiarne v regióne Horná Nitra
Logický celok  č. 1: Etážová termoolejová pec s osadzovacím automatom - 1 ks
Predmet zákazky sa delí na dve časti: Logický celok č. 1: Etážová termoolejová pec s osadzovacím automatom - 1 ks Logický celok č. 2: Preklápač dieží - 1 ks Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov
Potravinárska prevádzka na spracovanie drobného ovocia a zeleniny
Predmetom zákazky je dodanie novej linky na spracovanie drobného ovocia a zeleniny vrátane príslušenstva do potravinárskej výroby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
Linka na spracovanie ovocia a zeleniny
Predmetom zákazky je dodávka linky na spracovanie ovocia a zeleniny s kapacitou minimálne 500kg/hodinu. Linka musí byť schopná spracovať čerstvé ovocie, ktoré umyje, nadrví a vylisuje na šťavy v prípade jadrovín, ako aj vykôstkuje v prípade kôstkovín. Linka musí zároveň umožňovať aj výrobu polotovarov - ovocných drení určených na dochucovanie ...
Linka na spracovanie mäsa
Predmetom zákazky je dodávka novej technologickej linky na spracovanie mäsa. Opis predmetu zákazky je podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch.
SLOVBYS, s r.o. - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ
Predmetom zákazky je obstaranie technológie - stroja na spracovanie zemiakov
Etážová termoolejová pec a Osadzovacie zariadenie k etážovej peci
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia pre modernizáciu pekárne. Zákazka je rozdelená na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Etážová termoolejová pec a Osadzovacie zariadenie k etážovej peci Časť 2. predmetu zákazky: Kysiareň na ...
Stopkysiareň
Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre pekárenskú výrobu. Zákazka je rozdelená na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viacero častí predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Stopkysiareň Časť 2. predmetu zákazky: Špirálový hnetač s pevnou diežou, Parná varná komora Časť 3. predmetu zákazky: ...