Linka na spracovanie mäsa
Predmetom zákazky je dodávka novej technologickej linky na spracovanie mäsa. Opis predmetu zákazky je podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch.
SLOVBYS, s r.o. - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ
Predmetom zákazky je obstaranie technológie - stroja na spracovanie zemiakov
Etážová termoolejová pec a Osadzovacie zariadenie k etážovej peci
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia pre modernizáciu pekárne. Zákazka je rozdelená na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Etážová termoolejová pec a Osadzovacie zariadenie k etážovej peci Časť 2. predmetu zákazky: Kysiareň na ...
Stopkysiareň
Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre pekárenskú výrobu. Zákazka je rozdelená na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viacero častí predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Stopkysiareň Časť 2. predmetu zákazky: Špirálový hnetač s pevnou diežou, Parná varná komora Časť 3. predmetu zákazky: ...
Čistička vody na výrobu pí vody
Predmetom zákazky je obstaranie čističky vody na výrobu pí vody a automatickej linky a príslušenstva na plnenie tejto vody do barelov a fliaš.
Rotačná pec - 2 ks
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - pekárenských strojov. Zákazka je rozdelená na časti. Ponuku je možné predložiť na jednotlivé časti alebo na celý predmet zákazky. Predmet zákazky pozostáva z troch logických celkov: Logický celok č. 1: Rotačná pec - 2 ks Logický celok č. 2: Kysiareň na výrobu pečiva s osadzovaním na plechy - 1 ks ...
Plnící plechovková linka sycených nápojů
Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž plnící plechovkové linky sycených nápojů, a to včetně dodání veškeré potřebné dokumentace.
Zariadenia pre fermentáciu a údenie mäsových výrobkov
Zariadenia pre fermentáciu a údenie mäsových výrobkov údiaca a sušiaca komora.
Obstaranie technológie na výrobu nápojov - Kimberley, s.r.o.
Predmetom zákazky je nákup výrobníka nápojov a etiketovačky. Zákazka sa nedelí na časti, nakoľko obe technológie budú súčasťou jednej výrobnej linky. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Logický celok č. 1 - Vákuová plnička
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti Ján Vrban TEMPO. Predmet zákazky je rozdelený na šesť častí /šesť logických celkov/: Časť č. 1 - Logický celok č. 1 - Vákuová plnička Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. ...
Inovácia výroby v spoločnosti VERMAR s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie prístrojov a zariadení na spracovanie mäsa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Linka na spracovanie mäsa
Predmetom zákazky je dodávka novej technologickej linky na spracovanie mäsa. Opis predmetu zákazky je podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch.
SLOVBYS, s r.o. - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ
Predmetom zákazky je obstaranie technológie - stroja na spracovanie zemiakov
Sádzacie automatické zariadenie
Predmetom zákazky je dodávka inovatívneho zariadenia pekárne a to : 1.Sádzacie automatické zariadenie 2.Rohlíkový stroj 3.Zariadenie pre vodné hospodárstvo 4.Kysiareň na riadené kysnutie cesta 5.Plynová rotačná pec 6.Parné komory - konvektomaty 7.Gúľacie zariadenie na chlieb 8.Zavaľovacie zariadenie 9.Balička chleba a ...
Linka na spracovanie ovocia a zeleniny
Predmetom zákazky je dodávka linky na spracovanie ovocia a zeleniny s kapacitou minimálne 500kg/hodinu. Linka musí byť schopná spracovať čerstvé ovocie, ktoré umyje, nadrví a vylisuje na šťavy v prípade jadrovín, ako aj vykôstkuje v prípade kôstkovín. Linka musí zároveň umožňovať aj výrobu polotovarov - ovocných drení určených na dochucovanie ...
Linka na plnenie pramenitej vody do fliaš vrátane etiketovacieho stroja
Predmetom zákazky je Linka na plnenie pramenitej vody do fliaš vrátane etiketovacieho stroja. Podrobnú špecifikáciu predmetu verejného obstarávania obsahuje Príloha č. 1 Súťažných podkladov
Súbor zariadení na dávkové praženie kávových zŕn a ich mletie
Predmetom zákazky je dodávka technologického zariadenia pre vybavenie manufaktúrnej pražiarne kávy, čokoládovne, výrobne fermentovaného cesnaku, sušiarne ovocia a zeleniny ako aj baliarne. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Pasterizačný tunel s etiketovačkou a zmršťovačkou
Predmetom zákazky je dodávka zariadení: Pasterizačný tunel s etiketovačkou a zmršťovačkou; Baliaci stroj jednoporcovaných výrobkov s automatickým ukladaním hotových výrobkov do krabíc.
Výrobná linka na výrobu cukrárenských výrobkov – 1 ks
Predmetom zákazky je Výrobná linka na výrobu cukrárenských výrobkov. Bližšia špecifikácia je definovaná v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov
Pořízení stáčecí lahvové linky pro společnost Tavoretus, a.s.
Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž stáčecí lahvové linky na pivo, a to včetně dodání veškeré potřebné dokumentace v českém jazyce.
Časť 1. predmetu zákazky: Stroj na výrobu kornútkov
Predmetom zákazky je dodávka výrobných technológií. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky:Stroj na výrobu kornútkov Časť 2. predmetu zákazky:Stroj na výrobu trubičiek Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Technologický celok: Základné ošetrenie mlieka – Pasterizácia odstreďovanie a výroba masla
Predmetom verejného obstarávania je dodávka strojno technického vybavenia samostatného technologického celku na zabezpečenie pasterizácie, odstreďovania a výrobu masla.
Technologické zariadenia pre vybavenie rozrábky
Predmetom zákazky je technologické vybavenie pre vybavenie rozrábky. Technologické zariadenie sa skladá z nasledovných zariadení: miešačka mäsa 1 ks rezačka mäsa 1ks nastrkovačka mäsa 1ks Udiarenská komora hybrid 1ks sprcha k udiarni na sprchovanie výrobkov 1ks vytápací kotol s miešadlom 1ks ustalovacia nádrž 1ks klipsovacie zariadenie ...
Automatický plniaci stroj bag in box
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Automatický plniaci stroj bag in box (BIB) - 1 ks. Bližší opis je uvedený v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Inovácia výroby v spoločnosti VERMAR s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie prístrojov a zariadení na spracovanie mäsa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.