Digitalizácia pekárenského procesu-automatizácia prvotných surovín 2 ks
Predmetom zákazky je obstaranie dvoch liniek pre automatizáciu prvotných surovín. Opis predmetu zákazky, t.j. technická špecifikácia je zadefinovaná v prílohe kúpnej zmluvy, ktorú zadávateľ požaduje vyplniť a predložiť v cenovej ponuke. Pre všetky prípadné požiadavky zadávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na ...
Digitalizácia pekárenského procesu-miesiace centrum 2 ks
Predmetom zákazky je obstaranie dvoch liniek pre miesenie cesta. Opis predmetu zákazky, t.j. technická špecifikácia je zadefinovaná v prílohe kúpnej zmluvy, ktorú zadávateľ požaduje vyplniť a predložiť v cenovej ponuke. Pre všetky prípadné požiadavky zadávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, ...
Poptávám pronájem stroje na ledovou tříšť
Dobrý den, poptávám pronájem stroje na ledovou tříšť na letní sezónu. Děkuji
Poptáváme lis a drtič ovoce
Poptáváme lis a drtič ovoce s kapacitou do 70l/hod. Nejsme plátci DPH. Z cenovou nabídku velice děkuji Linda Nárovcová
Technologické zariadenia pre vybavenie rozrábky mäsa
Predmetom zákazky je technologické vybavenie pre spracovanie mäsa na hotové mäsové výrobky (rozrábka). Technologické vybavenie sa skladá z nasledovných zariadení: miešačka mäsa 1 ks rezačka mäsa 1ks nastrkovačka mäsa 1ks Udiarenská komora hybrid 1ks sprcha k udiarni na sprchovanie výrobkov 1ks vytápací kotol s miešadlom 1ks ustalovacia ...
Časť 1. predmetu zákazky: Stroj na výrobu kornútkov
Predmetom zákazky je dodávka výrobných technológií. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky:Stroj na výrobu kornútkov Časť 2. predmetu zákazky:Stroj na výrobu trubičiek Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Varňa medoviny s príslušenstvom
Predmetom zákazky je: - dodávka kompletného rozsahu zariadení pre výrobu medoviny, spočívajúcej v dodaní varne medoviny v nerezovom prevedení a opláštení, a zariadení v prevedení minipivovaru s produkciou cca 200 hl/rok piva plzenského typu za účelom modernizácie materiálno-technického vybavenia učební a dielní Strednej odbornej školy. Podrobný ...
Dodávka balicího stroje pro skin balení filet
Předmětem veřejné zakázky je dodávka balícího stroje pro skin balení filet, a to včetně jeho dopravy, montáže, zapojení, zprovoznění a zaškolení obslužného personálu zadavatele.
Poptávám bazarovou odstředivku na mléko
Poptávám bazarovou odstředivku na mléko s hodinovým výkonem od 1000 do 5000l mléka. Děkuji za informaci.
Časť 1 - Prípravný proces surovín
Predmetom zákazky je dodávka technického zariadenia na výrobu čokolády. Zákazka je rozdelená na 5 častí. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viacero častí predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Prípravný proces surovín Časť 2. predmetu zákazky: Výroba čokolády Časť 3. predmetu zákazky: Dokončovací ...
Technológia na výrobu alkoholických a sladových nápojov zo včelích produktov
Predmetom zákazky je dodanie technológie na výrobu alkoholických a sladových nápojov. Predmetom zákazky je dodávka kompletného rozsahu technológie: - zariadenie pre výrobu alkoholických nápojov (Medovinový destilát - Medovec, Ochutený medovec s ovocím, Bylinný medový likér), kde sa jedná o dodanie destilačného prístroja s rektifikačnou ...
Dodávka výrobní technologie minipivovaru
Dodávka kompletní výrobní technologie minipivovaru. Zadavatel požaduje dodání funkčního technologického celku minipivovaru s kapacitou minimálně 500l na jednu várku.
Dodávka výrobní technologie minipivovaru
Dodávka kompletní výrobní technologie minipivovaru. Zadavatel požaduje dodání funkčního technologického celku minipivovaru s kapacitou minimálně 500l na jednu várku.
Linka na výrobu ovocných štiav
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia na spracovanie ovocných štiav. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Linka na výrobu ovocných štiav Časť 2. predmetu zákazky: Príprava ovocia pre spracovanie Podrobné ...
Poptávám cínování pekařské díže
Poptávám cínování pekařské díže.
Kolářova pekárna - výměna pekařských pecí
Předmětem zakázky je demontáž a ekologická likvidace stávajících dvou pekařských pecí a dodávka dvou nových pekařských pecí včetně montáže, uvedení do provozu, ozkoušení a zaškolení obsluhy. Zakázka bude s ohledem na provoz pekárny provedena ve dvou etapách. Zakázka bude realizována v rámci projektu „Kolářova pekárna - snížení energetické ...
Maloobjemový provoz ke zpracování mléka VCZZP - III
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro technologický celek Maloobjemový provoz ke zpracování mléka v rámci projektu Výukové centrum zpracování zemědělských produktů.
Dodávka nerezového a kovového vybavení do VCZZP - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nerezového a kovového vybavení do Výukového centra zpracování zemědělských produktů.
Etážová termoolejová pec a Osadzovacie zariadenie k etážovej peci
Predmetom zákazky je dodávka pekárenskej technológie. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Etážová termoolejová pec a Osadzovacie zariadenie k etážovej peci Časť 2. predmetu zákazky: Krájací stroj na chlieb Podrobné ...
Stroj na výrobu kornútkov
Predmetom zákazky je dodávka výrobných technológií. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky:Stroj na výrobu kornútkov Časť 2. predmetu zákazky:Stroj na výrobu trubičiek Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Mlýnice do VCZZP - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie mlýnice do Výukového centra zpracování zemědělských produktů, včetně montáže a zprovoznění.
Technologie lisování olejů a zpracování léčivých rostlin do VCZZP - II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie lisování olejů a zpracování léčivých rostlin VCZZP, včetně jeho montáže a zprovoznění. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, jejichž předmětem je: a. Lis olejnatých semen b. Přístroje pro maceraci a destilaci c. Rafinační jednotka d. Linka na výrobu smažených lupínků
Pasterizačný tunel s etiketovačkou a zmršťovačkou
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia: Pasterizačný tunel s etiketovačkou a zmršťovačkou.
Vybavení pro vážení a značení výrobků z ryb, Kontinuální balička výrobků z ryb
pořízení nové balicí linky pro balení výrobků z ryb a modernizace váhových stanovišť včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy
Vybavení moštárny VCZZP - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro funkční/technologický celek moštárna Výukového centra zpracování zemědělských produktů, včetně montáže a zprovoznění.