Osvitová jednotka a vyvolávací automat
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka osvitové jednotky a vyvolávacího automatu, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu plnění. Technické a další požadavky jsou stanoveny ve smlouvě. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je ...
Laserová monochromatická produkčná tlačiareň s triedením (spinkovaním)
Predmetom je dodávka techniky pre výrobu fotoalbumov a fotokníh. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Laserová monochromatická produkčná tlačiareň s triedením
Predmetom je dodávka techniky pre výrobu fotoalbumov a fotokníh. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
UTB - 3D tiskárny FDM
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskáren FDM pořizovaných pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Časť 1. predmetu zákazky: tlačiarenské technológie
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia pre tlačiarenskú výrobu. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: tlačiarenské technológie Časť 2. predmetu zákazky: fotografické a informačno-komunikačné technológie
Digitálne frankovacie stroje vrátane spotrebného materiálu pre internú potrebu Slovenskej Pošty, a.s.
Predmetom zákazky je dodávka digitálnych frankovacích strojov vrátane spotrebného materiálu.
Poskytovanie servisu pre skenery typ Cruse
Servisovanie digitalizačného zariadenia CRUSE
Nákup modernej technológie pre tlačiareň v Poprade
Nákup zariadenia pre modernizáciu výroby a tiež praktického vyučovania v rámci vzdelávacieho procesu, konkrétne sa jedná o tieto zariadenia s príslušenstvom: 1) farebná veľkoformátová UV atramentová tlačiareň 2) farebná tonerová tlačiareň 3) stolový rezací ploter Podrobná špecifikácia predmetu zákazky s určenými parametrami je súčasťou prílohy ...
Pogumování tiskových válečků, Německo
Vážené dámy a pánové, prosím, pošlete mi nabídku na pogumování tiskových válečků starého knihtiskového stroje. S přátelskými pozdravy Thomas Henning
Zabezpečenie servisných služieb digitalizačného zariadenia Witikon MDS pre Digitalizačné centrum M S
Predmetom služby je poskytovanie úkonov vedúcich k zabezpečeniu neprerušovaného chodu digitalizačného zariadenia a to najmä: 1.poskytovanie záručného a pozáručného servisu 2.poskytovanie pravidelného preventívneho servisu 3.riešenie udalostí narušujúcich riadne užívanie a prevádzkovanie zariadenia 4.poskytovanie nových verzií (upgrade, ...
Ofsetový tlačový stroj na tlač hárkov mokrým a suchým ofsetom
Ofsetový tlačový stroj na tlač hárkov mokrým a suchým ofsetom
Technológia plnenia cartridge
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti GTP consulting s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: plniaci systém pre atramentové cartridge s ...
Dodání laminačního lisu - znovuvyhlášení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu laminačního lisu, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu plnění. Technické a další požadavky jsou stanoveny v kupní smlouvě. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále ...
Řezací automat s páskováním
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání jednoho kusu řezacího automatu s páskováním (dále jen „zařízení“). Podrobnější popis předmětu plnění této veřejné zakázky, zejména technická specifikace zařízení, je uveden v kupní smlouvě a jejích přílohách.
Digitálne produkčné zariadenie
Predmetom zákazky je zlepšenie technického vybavenia spoločnosti a tým aj posilnenie konkurencieschopnosti a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky.
Technika pro polygrafické zabezpečení a zásobování - nákup
Předmětem veřejné zakázky je pořízení technických prostředků určených pro plnění úkolů polygrafického zabezpečení ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu (VGHMÚř).
Nakladatelství Karolinum - Nákup jednobarevného produkčního tiskového stroje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednobarevného digitálního produkčního stroje do tiskárny zadavatele a poskytování servisu a služeb po dobu 60 měsíců od dodání a zprovoznění tohoto stroje. Podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 ZD (Specifikace a rozsah předmětu plnění).
Laser na vypaľovanie papiera
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia: Laser na vypaľovanie papiera. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Technológia na digitálnu tlač kníh
Predmetom zákazky je nákup Technológie na digitálnu tlač kníh + webovej aplikácie na tvorbu ročeniek (softwér).
Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti Gerath Agentur s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia a to konkrétne: plniaci stroj na atramentové catridge s hubkou bez tlačovej hlavy, plniaci stroj na atramentové catridge obsahujúce sáčok, plniaci stroj na atramentové catridge obsahujúce nepohyblivý sáčok, Plniaci stroj na atramentové cartridge (3 typy), Čistiaci stroj na atramentové ...
Technológia plnenia cartridge
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti GTP consulting s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: plniaci systém pre atramentové cartridge s ...
Zařízení pro lepení knižních vazeb V2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro lepení knižních vazeb V2 blíže specifikovaného touto ZD a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky, a to zejména: • dopravu předmětu zakázky na místo určení, vybalení a kontrolu, • instalaci předmětu zakázky zahrnující jeho usazení v místě plnění a ...
I. časť Systém inkjet tlačiarne1 + Prototypovací systém 3D tlačiarne + Systém inkjet tlačiarne
Predmetom zákazky je dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov pre výskumnú infraštruktúru na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU Bratislava.
Profesionálna tlačiareň na priamu potlač textilu pre BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o.
Profesionálna tlačiareň na priamu potlač textilu 1ks. Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Servis tiskových linek JetStream
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního servisního zabezpečení včetně servisní pohotovosti, servisních inspekcí a dodávky spotřebního materiálu pro dvě tiskové linky JetStream 1000. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.