Dodávka a zajištění servisu snášecího a bodovacího zařízení pro výrobu karet ID1
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat 2 ks bodovacího zařízení, dále s možností odebrat další 1 ks zařízení do dalších 5 let, a to v souladu s návrhem smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „návrh smlouvy“). Předmět této veřejné zakázky zahrnuje i zajištění mimozáručního a pozáručního servisu, také v ...
Rezací stôl
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického vybavenia odbornej učebne (časť 1: Rezací stôl, časť 2: Tlačový stroj, časť: 3 Vyvolávací automat, časť 4: Spektrofotometer) pre Strednú odbornú školu polygrafickú v rámci projektu Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická podporených zo štrukturálnych fondov EÚ Integrovaný ...
Vybavení odborných učeben na SŠG BRNO I
Předmětem tohoto zadávacího řízení rozděleného na 9 částí je v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky dodávka vybavení pro učebny grafiky a tisku a vybavení pro obalové centrum odborných učeben na Střední škole grafické Brno, příspěvkové organizaci, vč. souvisejícího spotřebního materiálu. Konkrétně se jedná o dodávku výpočetní techniky, ...
Polygrafický stroj - nákup
Předmětem VZ je pořízení technických prostředků určených pro technologické linky Digitálního produkčního systému.
Poptáváme flexotiskový stroj
Poptáváme flexotiskový stroj. Dobrý den. Nyní uvažujeme o koupi flexotiskového stroje. Můžete nás nasměrovat na cenu tvorby klišé? Plánujeme tisknout na vlnitou lepenku a lepenku od 250 do 350 gramů. Zajímá mě také rychlost provádění klišé a požadavky na soubory.
Prenájom multifunkčných tlačových zariadení a s tým súvisiace služby
Predmetom zákazky je prenájom multifunkčných tlačových zariadení a súvisiace služby. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Technika pro polygrafické zabezpečení a zásobování - rok 2022
Předmětem veřejné zakázky je pořízení technických prostředků určených pro plnění úkolů polygrafického zabezpečení ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu (VGHMÚř).
UTB - Barevná laserová tiskárna A3 s bílým tonerem II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka barevné laserové tiskárny A3 s bílým tonerem pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka spotřebního materiálu do frankovacích strojů FRAMA
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu, a to etikety, inkoustové kazety a termopásky pro frankovací stroje pro jednotlivá pracoviště Úřadu práce ČR, jehož přesná specifikace je v Příloze č. 1 ZD (dále jen „zboží“), kde je kromě konkrétních druhů etiket, inkoustových kazet a termopásek pro zadavatelem provozované ...
Veľkoformátová tlačiareň novej generácie
Predmetom zákazky je dodávka veľkoformátovej tlačiarne novej generácie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Podrobná špecifikácia sú uvedená v súťažných podkladoch.
Obměna tiskových linek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tiskové/tiskových linky/linek pro realizaci dvou druhů zakázek, a to včetně servisního zabezpečení, mimozáručního servisu a dodávek spotřebního materiálu. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 26 měsíců.
UTB - Fotografická tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotografické tiskárny 44" s plnohodnotnou sadou 12 tonerů pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Tlačiareň na priamu potlač textilu - 1 ks
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: Logický celok č. 1: Tlačiareň na priamu potlač textilu 1 ks Logický celok č. 2: Termotransferový olejový lis COMBO 1 ks Bližší opis predmetu zákazky je obsiahnutý v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Multifunkčné rezacie, bigovacie a frézovacie centrum
Predmetom zákazky je dodanie dvoch samostatných technológií, ich inštalácia a zaškolenie obsluhy: 1. časť zákazky: Multifunkčné rezacie, bigovacie a frézovacie centrum, 2. časť zákazky: Hybridná UV LED tlačiareň s bielou farbou.
Dodávka skeneru uměleckých děl
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku bezkontaktního skeneru uměleckých děl. Jedná se o dodávku 1 ks samostatně stojícího kompletu bezkontaktního skeneru uměleckých děl s využitím zejména pro obrazy (olejomalby, akryly, akvarely, pastely apod.), grafiky, mince a medaile atd. Minimální technické parametry jsou uvedeny v příloze této ...
Komplexní dodávka a servis digitálního tiskového zařízení pro Vydavatelství Univerzity Palackého
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka digitálního tiskového zařízení (hardwarového a softwarového komponentu) a jeho konfigurace pro potřeby zajištění tiskových služeb pro Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se tedy o instalaci, konfiguraci, zaškolení obsluhy a napojení všech součástí tiskového systému do stávající ...
UTB - Termální inkoustová velkoformátová tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka termální inkoustové velkoformátové tiskárny pořizovaných pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Vývoj a dodávka prototypu down-streamové jednotky
Předmět veřejné zakázky spočívá ve vývoji, konstrukci a dodání navazující (in-line) down-streamové jednotky hlubotisku do produktových flexotiskových řad společnosti SOMA spol. s r. o. Výsledkem předmětu veřejné zakázky bude: (i) Vývoj a konstrukce (mechanická i elektro) hlubotiskové down-streamové jednotky pro flexotiskový stroj dle Specifikace, ...
Osvitová jednotka a vyvolávací automat
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka osvitové jednotky a vyvolávacího automatu, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu plnění. Technické a další požadavky jsou stanoveny ve smlouvě. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je ...
Laserová monochromatická produkčná tlačiareň s triedením (spinkovaním)
Predmetom je dodávka techniky pre výrobu fotoalbumov a fotokníh. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Laserová monochromatická produkčná tlačiareň s triedením
Predmetom je dodávka techniky pre výrobu fotoalbumov a fotokníh. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
UTB - 3D tiskárny FDM
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskáren FDM pořizovaných pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Časť 1. predmetu zákazky: tlačiarenské technológie
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia pre tlačiarenskú výrobu. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: tlačiarenské technológie Časť 2. predmetu zákazky: fotografické a informačno-komunikačné technológie
Digitálne frankovacie stroje vrátane spotrebného materiálu pre internú potrebu Slovenskej Pošty, a.s.
Predmetom zákazky je dodávka digitálnych frankovacích strojov vrátane spotrebného materiálu.
Poskytovanie servisu pre skenery typ Cruse
Servisovanie digitalizačného zariadenia CRUSE