Technika pro polygrafické zabezpečení a zásobování - nákup
Předmětem veřejné zakázky je pořízení technických prostředků určených pro plnění úkolů polygrafického zabezpečení ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu (VGHMÚř).
Nakladatelství Karolinum - Nákup jednobarevného produkčního tiskového stroje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednobarevného digitálního produkčního stroje do tiskárny zadavatele a poskytování servisu a služeb po dobu 60 měsíců od dodání a zprovoznění tohoto stroje. Podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 ZD (Specifikace a rozsah předmětu plnění).
Laser na vypaľovanie papiera
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia: Laser na vypaľovanie papiera. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Technológia na digitálnu tlač kníh
Predmetom zákazky je nákup Technológie na digitálnu tlač kníh + webovej aplikácie na tvorbu ročeniek (softwér).
Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti Gerath Agentur s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia a to konkrétne: plniaci stroj na atramentové catridge s hubkou bez tlačovej hlavy, plniaci stroj na atramentové catridge obsahujúce sáčok, plniaci stroj na atramentové catridge obsahujúce nepohyblivý sáčok, Plniaci stroj na atramentové cartridge (3 typy), Čistiaci stroj na atramentové ...
Technológia plnenia cartridge
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti GTP consulting s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: plniaci systém pre atramentové cartridge s ...
Zařízení pro lepení knižních vazeb V2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro lepení knižních vazeb V2 blíže specifikovaného touto ZD a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky, a to zejména: • dopravu předmětu zakázky na místo určení, vybalení a kontrolu, • instalaci předmětu zakázky zahrnující jeho usazení v místě plnění a ...
I. časť Systém inkjet tlačiarne1 + Prototypovací systém 3D tlačiarne + Systém inkjet tlačiarne
Predmetom zákazky je dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov pre výskumnú infraštruktúru na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU Bratislava.
Profesionálna tlačiareň na priamu potlač textilu pre BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o.
Profesionálna tlačiareň na priamu potlač textilu 1ks. Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Servis tiskových linek JetStream
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního servisního zabezpečení včetně servisní pohotovosti, servisních inspekcí a dodávky spotřebního materiálu pro dvě tiskové linky JetStream 1000. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Nákup modernej technológie pre tlačiareň v Poprade
Nákup zariadenia pre modernizáciu výroby a tiež praktického vyučovania v rámci vzdelávacieho procesu, konkrétne sa jedná o tieto zariadenia s príslušenstvom: 1) farebná veľkoformátová UV atramentová tlačiareň 2) farebná tonerová tlačiareň 3) stolový rezací ploter Podrobná špecifikácia predmetu zákazky s určenými parametrami je súčasťou ...
Prenájom, servis a údržba tlačových zariadení pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb prenájom, servis a údržba tlačových zariadení pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sú špecifikované v prílohách SP. Súčasťou je dodávka spotrebného materiálu súvisiaceho s prenájmom zariadení s výnimkou napr. kancelárskeho papiera a spiniek pre konkrétne zariadenie. Súčasťou sú ďalšie ...
Dodání laminačního lisu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu laminačního lisu, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu plnění. Technické a další požadavky jsou stanoveny v kupní smlouvě. Zadavatel si dále ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ...
Veľkoformátová digitálna tlačiarenská linka so sušením a s finalizáciou pre tlač
Veľkoformátová digitálna tlačiarenská linka so sušením a s finalizáciou pre tlač plagátového, baliaceho a termotransferového papiera
3D Tlačiareň, ručný skener
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnych technológií na výrobu zariadení pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: 3D Tlačiareň, Ručný skener Časť 2. predmetu zákazky:Softvérové ...
Tlačiarenské technológie
Predmetom zákazky je dodávka tlačiarenskej techniky.Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Tlačiarenské technológie Časť 2. predmetu zákazky: Technológie na spracovanie plastových materiálov Podrobné špecifikácie sú uvedené ...
Potlačový a laminovací stroj
Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných technologických zariadení: - potlačový stroj na fóliu (1 ks) - laminovací stroj (1 ks) - stroj na vyfukovanie bariérovej fólie koextruziou (1 ks) - stroj na vyfukovanie fólie koextruziou (1 ks) Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
3D tiskárna pro vícebarevný tisk s příslušenstvím
Předmětem zakázky je dodávka speciální 3D tiskárny pro vícebarevný tisk s příslušenstvím (zařízením) nutným pro dokončení vytisknutého modelu (např. odstranění podpor, leštění, zlepšení vlastností materiálu modelu). Pomocí použitých tiskových materiálů bude tisk probíhat z transparentních, barevných a pružných materiálů s možností přesného ...
UTB - Sublimační tiskárna III
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sublimační tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Hardvér a stroje
Predmetom zákazky je nákup špecializovaných tlačových strojov pre vydavateľskú činnosť a stroja na laminovanie, spracovanie väzby, zavesovanie a nákup serveru a grafickej stanice. Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Generální oprava tiskového stroje pro výrobu bankovek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek dodavatele jako zhotovitele provést generální opravu (dále jen „Dílo“) tiskového stroje Intagliocolor8, v.č. 633.035.01 (dále jen „zařízení“) v sídle objednatele, a to dle technické specifikace, která tvoří nedílnou součást návrhu smlouvy (příloha č. 2 ZD).
Inovácia výroby spoločnosti KREATIVA s.r.o. v najmenej rozvinutých regiónoch
Predmetom zákazky sú tlačiarne na priamu potlač textilu (6 ks). Presná technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Súťažných podkladoch, v prílohe č. 1 Návrhu Kúpnej zmluvy.
Servis tiskových linek Canon CS 3500Z
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního servisního zabezpečení včetně servisní pohotovosti a servisních inspekcí a dodávky spotřebního materiálu k tiskovým linkám Canon ColorStream 3500Z. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem.
UTB – Stereolitografická 3D tiskárna II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stereolitografické 3D tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – Sublimační tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sublimační tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.