UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren včetně spotřebního zboží pro účely galerijního provozu pořizovaných pro potřeby projektu ART GALLERY UTB ve Zlíně realizovaného Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Modernizace kontrolního a řídícího systému pro rotační tiskový stroj DRENT VISION U 1133
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) systém řízení kontroly pro rotační tiskový stroj DRENT VISION U 1133 a b) systém řízení rotačního tiskového stroje DRENT VISION U 1133. Podrobnější popis předmětu plnění této veřejné zakázky, zejména technická specifikace zařízení, je uveden v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace.
Pořízení 3D tiskárny pro tisk kompozitních materiálů vč. tiskového materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pracující s technologií SLS (Selective Laser Sintering) včetně příslušenství. Dále je předmětem zakázky dodávka tiskového materiálu dle aktuální potřeby zadavatele, a to max. do 31.12.2021, nebo do vyčerpání maximálního objemu.
UTB – Pronájem multifunkčních zařízení 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – 3D tiskárna pro ateliér design obuvi
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pro ateliér design obuvi pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Výrobná linka na produkčný proces potlače plagátového, baliaceho a termotransferového papiera
Výrobná linka na produkčný proces potlače plagátového, baliaceho a termotransferového papiera. Technológia pozostáva z podávača, tlačiarne, sušiča, a rezacieho zariadenie v jednej kontinuálnej linke, bez potreby zásahu človeka v ktoromkoľvek z týchto procesov.
3D tiskárna pro tavení kovového prášku laserem včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny včetně příslušenství zaškolení zaměstnanců s obsluhou a údržbou, instalace, nastavení a odborné kalibrace, dodání veškerého nutného software a údržba 3D tiskárny po dobu minimálně 3 let. Dále je předmětem veřejné zakázky dodávka certifikovaného kovového prášku, a to dle aktuální potřeby ...
Plotter
Předmětem VZ je pořízení Plotterů řezacích a velkoformátových A1+ ve prospěch útvarů a zařízení resortu MO, určených k obměně stávajících zastaralých.
UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren včetně spotřebního zboží pro účely galerijního provozu pořizovaných pro potřeby projektu ART GALLERY UTB ve Zlíně realizovaného Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – 3D tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka knižních skenerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy (dále jen smlouva) na dodávku jednoho kusu kompletu knižního skeneru pro formáty předloh (částečně otevřených svazků) do velikosti A1+ včetně pracovní stanice a ovládacího SW a dvou kusů knižních skenerů pro formáty předloh (otevřených knih) do A3 připojitelných k PC, dle technické ...
Tlačiareň na priamu potlač textilu
Predmetom obstarávania je nákup strojových zariadení
UTB – 3D tiskárna pro ateliér design obuvi
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pro ateliér design obuvi pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizována v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Výrobná linka na produkčný proces potlače plagátového, baliaceho a termotransferového papiera
Výrobná linka na produkčný proces potlače plagátového, baliaceho a termotransferového papiera. Technológia pozostáva z podávača, tlačiarne, sušiča a rezacieho zariadenia v jednej kontinuálnej linke, bez potreby zásahu človeka v ktoromkoľvek z týchto procesov.
Mobilní tisková a preventivní centra
Jedná se o nákup 3 ks mobilních tiskových a preventivních center.
UV Veľkoformátová tlačiareň
Predmetom zákazky je dodanie: Logický celok (časť) č.1: UV veľkoformátová tlačiareň Logický celok (časť) č.2: Veľkoformátový ploter, fréza Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Inovácia produktu v spoločnosti RALT, s. r. o.
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá zo 4 logických celkov a to : 1. Gravírovací stroj 2. Vyšívací stroj 3. a 4. Tlačiarenský stroj a Tepelný lis. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Zařízení pro 3D tisk plastových dílů s konstantní rychlostí tisku
Předmětem zakázky je jeden kus zařízení, které je určené pro rychlou výrobu modelů z různých (semikrystalických, plněných i neplněných) polymerních materiálů. 3D tisk musí probíhat konstantní rychlosti tisku bez ohledu na tvar a počet tištěných modelů.
Univerzálna tlačiareň s technológiou sieťotlače s modulom na horúcu ražbu
Predmetom zákazky je dodávka novej nepoužívanej technológie univerzálnej tlačiarne s technológiou sieťotlače s modulom na horúcu ražbu.
Prenájom kopírovacích strojov, tlačiarní a súvisiace služby
Predmetom zákazky je prenájom kopírovacích strojov, tlačiarní a súvisiace služby v rozsahu, ako sú špecifikované v prílohe č. 1 zmluvy a za podmienok upravených v zmluve.
Nákup soupravy velkoobjemového tisku
Nákup soupravy velkoobjemového tisku
FF - Produkční centrum
Předmětem veřejné zakázky je dodávka produkčního centra včetně finišerů, to vše dle Technické specifikace, která je uvedena v bodě 2.2 zadávací dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu a podpory. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také dodání ...
Veľkoformátová tlačiareň 1
Predmet zákazky s názvom Veľkoformátová tlačiareň 1 je dodanie a inštalácia Veľkoformátovej tlačiarne: Veľkoformátová tlačiareň zabezpečuje tlač širokých formátov (Billboard, Bigboard, Megaboard, Citylight, Samolepka, Banner (PVC plachta, Backlit, Blockout), Sieťovina, Rollup, Reklamné tabule, Reklamné dosky a informačné tabule tlač na sklo, ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AG FOIL s.r.o.
Predmetom zákazky tvorí jeden logický celok: Logický celok č.1 Flexotlačový stroj s UV vytvrdzovaním farieb. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Veľkoformátová Hybridná UV LED tlačiareň
Predmetom zadania zákazky je dodanie inovatívnej technológie v dvoch logických celkoch: 1. Veľkoformátová Hybridná UV LED tlačiareň, 2.Frézovacie/rezacie/bigovacie centrum