Potlačový a laminovací stroj
Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných technologických zariadení: - potlačový stroj na fóliu (1 ks) - laminovací stroj (1 ks) - stroj na vyfukovanie bariérovej fólie koextruziou (1 ks) - stroj na vyfukovanie fólie koextruziou (1 ks) Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
3D tiskárna pro vícebarevný tisk s příslušenstvím
Předmětem zakázky je dodávka speciální 3D tiskárny pro vícebarevný tisk s příslušenstvím (zařízením) nutným pro dokončení vytisknutého modelu (např. odstranění podpor, leštění, zlepšení vlastností materiálu modelu). Pomocí použitých tiskových materiálů bude tisk probíhat z transparentních, barevných a pružných materiálů s možností přesného ...
UTB - Sublimační tiskárna III
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sublimační tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Hardvér a stroje
Predmetom zákazky je nákup špecializovaných tlačových strojov pre vydavateľskú činnosť a stroja na laminovanie, spracovanie väzby, zavesovanie a nákup serveru a grafickej stanice. Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Generální oprava tiskového stroje pro výrobu bankovek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek dodavatele jako zhotovitele provést generální opravu (dále jen „Dílo“) tiskového stroje Intagliocolor8, v.č. 633.035.01 (dále jen „zařízení“) v sídle objednatele, a to dle technické specifikace, která tvoří nedílnou součást návrhu smlouvy (příloha č. 2 ZD).
Inovácia výroby spoločnosti KREATIVA s.r.o. v najmenej rozvinutých regiónoch
Predmetom zákazky sú tlačiarne na priamu potlač textilu (6 ks). Presná technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Súťažných podkladoch, v prílohe č. 1 Návrhu Kúpnej zmluvy.
Servis tiskových linek Canon CS 3500Z
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního servisního zabezpečení včetně servisní pohotovosti a servisních inspekcí a dodávky spotřebního materiálu k tiskovým linkám Canon ColorStream 3500Z. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem.
UTB – Stereolitografická 3D tiskárna II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stereolitografické 3D tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – Sublimační tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sublimační tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – Stereolitografická 3D tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stereolitografické 3D tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Personalizační zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání jednoho kus personalizačního zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu plnění. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále provádění ...
Materiálová inkoustová tiskárna
Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálové inkoustové tiskárny určené k vytváření tenkých vrstev a plošných struktur z organických i anorganických vodivých, polovodivých a jinak funkčních inkoustů prostřednictvím piezoelektrického inkoustového tisku. Součástí dodávky je doprava, instalace zboží a zaškolení obsluhy. Podrobně je předmět ...
3D tiskárna pro tisk kompozitních materiálů
Předmětem dodávky je zařízení určené pro rychlou výrobu modelů z různých (semikrystalických, plněných i neplněných) polymerních materiálů. Zařízení musí umožnovat výrobu rozměrných a tvarově komplikovaných modelů bez nutnosti použití podpůrného materiálu. 3D tisk musí probíhat konstantní rychlostí tisku bez ohledu na tvar a počet tištěných modelů. ...
UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren včetně spotřebního zboží pro účely galerijního provozu pořizovaných pro potřeby projektu ART GALLERY UTB ve Zlíně realizovaného Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Modernizace kontrolního a řídícího systému pro rotační tiskový stroj DRENT VISION U 1133
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) systém řízení kontroly pro rotační tiskový stroj DRENT VISION U 1133 a b) systém řízení rotačního tiskového stroje DRENT VISION U 1133. Podrobnější popis předmětu plnění této veřejné zakázky, zejména technická specifikace zařízení, je uveden v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace.
Pořízení 3D tiskárny pro tisk kompozitních materiálů vč. tiskového materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pracující s technologií SLS (Selective Laser Sintering) včetně příslušenství. Dále je předmětem zakázky dodávka tiskového materiálu dle aktuální potřeby zadavatele, a to max. do 31.12.2021, nebo do vyčerpání maximálního objemu.
UTB – Pronájem multifunkčních zařízení 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – 3D tiskárna pro ateliér design obuvi
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pro ateliér design obuvi pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Výrobná linka na produkčný proces potlače plagátového, baliaceho a termotransferového papiera
Výrobná linka na produkčný proces potlače plagátového, baliaceho a termotransferového papiera. Technológia pozostáva z podávača, tlačiarne, sušiča, a rezacieho zariadenie v jednej kontinuálnej linke, bez potreby zásahu človeka v ktoromkoľvek z týchto procesov.
3D tiskárna pro tavení kovového prášku laserem včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny včetně příslušenství zaškolení zaměstnanců s obsluhou a údržbou, instalace, nastavení a odborné kalibrace, dodání veškerého nutného software a údržba 3D tiskárny po dobu minimálně 3 let. Dále je předmětem veřejné zakázky dodávka certifikovaného kovového prášku, a to dle aktuální potřeby ...
Plotter
Předmětem VZ je pořízení Plotterů řezacích a velkoformátových A1+ ve prospěch útvarů a zařízení resortu MO, určených k obměně stávajících zastaralých.
UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren včetně spotřebního zboží pro účely galerijního provozu pořizovaných pro potřeby projektu ART GALLERY UTB ve Zlíně realizovaného Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – 3D tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka knižních skenerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy (dále jen smlouva) na dodávku jednoho kusu kompletu knižního skeneru pro formáty předloh (částečně otevřených svazků) do velikosti A1+ včetně pracovní stanice a ovládacího SW a dvou kusů knižních skenerů pro formáty předloh (otevřených knih) do A3 připojitelných k PC, dle technické ...
Tlačiareň na priamu potlač textilu
Predmetom obstarávania je nákup strojových zariadení