Dodávka spotřebního materiálu do frankovacích strojů FRAMA
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu, a to etikety, inkoustové kazety a termopásky pro frankovací stroje pro jednotlivá pracoviště Úřadu práce ČR, jehož přesná specifikace je v Příloze č. 1 ZD (dále jen „zboží“), kde je kromě konkrétních druhů etiket, inkoustových kazet a termopásek pro zadavatelem provozované ...
Veľkoformátová tlačiareň novej generácie
Predmetom zákazky je dodávka veľkoformátovej tlačiarne novej generácie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Podrobná špecifikácia sú uvedená v súťažných podkladoch.
Obměna tiskových linek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tiskové/tiskových linky/linek pro realizaci dvou druhů zakázek, a to včetně servisního zabezpečení, mimozáručního servisu a dodávek spotřebního materiálu. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 26 měsíců.
UTB - Fotografická tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotografické tiskárny 44" s plnohodnotnou sadou 12 tonerů pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Tlačiareň na priamu potlač textilu - 1 ks
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: Logický celok č. 1: Tlačiareň na priamu potlač textilu 1 ks Logický celok č. 2: Termotransferový olejový lis COMBO 1 ks Bližší opis predmetu zákazky je obsiahnutý v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Multifunkčné rezacie, bigovacie a frézovacie centrum
Predmetom zákazky je dodanie dvoch samostatných technológií, ich inštalácia a zaškolenie obsluhy: 1. časť zákazky: Multifunkčné rezacie, bigovacie a frézovacie centrum, 2. časť zákazky: Hybridná UV LED tlačiareň s bielou farbou.
Dodávka skeneru uměleckých děl
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku bezkontaktního skeneru uměleckých děl. Jedná se o dodávku 1 ks samostatně stojícího kompletu bezkontaktního skeneru uměleckých děl s využitím zejména pro obrazy (olejomalby, akryly, akvarely, pastely apod.), grafiky, mince a medaile atd. Minimální technické parametry jsou uvedeny v příloze této ...
Komplexní dodávka a servis digitálního tiskového zařízení pro Vydavatelství Univerzity Palackého
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka digitálního tiskového zařízení (hardwarového a softwarového komponentu) a jeho konfigurace pro potřeby zajištění tiskových služeb pro Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se tedy o instalaci, konfiguraci, zaškolení obsluhy a napojení všech součástí tiskového systému do stávající ...
UTB - Termální inkoustová velkoformátová tiskárna
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka termální inkoustové velkoformátové tiskárny pořizovaných pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Vývoj a dodávka prototypu down-streamové jednotky
Předmět veřejné zakázky spočívá ve vývoji, konstrukci a dodání navazující (in-line) down-streamové jednotky hlubotisku do produktových flexotiskových řad společnosti SOMA spol. s r. o. Výsledkem předmětu veřejné zakázky bude: (i) Vývoj a konstrukce (mechanická i elektro) hlubotiskové down-streamové jednotky pro flexotiskový stroj dle Specifikace, ...
Osvitová jednotka a vyvolávací automat
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka osvitové jednotky a vyvolávacího automatu, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu plnění. Technické a další požadavky jsou stanoveny ve smlouvě. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je ...
Laserová monochromatická produkčná tlačiareň s triedením (spinkovaním)
Predmetom je dodávka techniky pre výrobu fotoalbumov a fotokníh. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Laserová monochromatická produkčná tlačiareň s triedením
Predmetom je dodávka techniky pre výrobu fotoalbumov a fotokníh. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
UTB - 3D tiskárny FDM
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskáren FDM pořizovaných pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Časť 1. predmetu zákazky: tlačiarenské technológie
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia pre tlačiarenskú výrobu. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: tlačiarenské technológie Časť 2. predmetu zákazky: fotografické a informačno-komunikačné technológie
Digitálne frankovacie stroje vrátane spotrebného materiálu pre internú potrebu Slovenskej Pošty, a.s.
Predmetom zákazky je dodávka digitálnych frankovacích strojov vrátane spotrebného materiálu.
Poskytovanie servisu pre skenery typ Cruse
Servisovanie digitalizačného zariadenia CRUSE
Nákup modernej technológie pre tlačiareň v Poprade
Nákup zariadenia pre modernizáciu výroby a tiež praktického vyučovania v rámci vzdelávacieho procesu, konkrétne sa jedná o tieto zariadenia s príslušenstvom: 1) farebná veľkoformátová UV atramentová tlačiareň 2) farebná tonerová tlačiareň 3) stolový rezací ploter Podrobná špecifikácia predmetu zákazky s určenými parametrami je súčasťou prílohy ...
Pogumování tiskových válečků, Německo
Vážené dámy a pánové, prosím, pošlete mi nabídku na pogumování tiskových válečků starého knihtiskového stroje. S přátelskými pozdravy Thomas Henning
Zabezpečenie servisných služieb digitalizačného zariadenia Witikon MDS pre Digitalizačné centrum M S
Predmetom služby je poskytovanie úkonov vedúcich k zabezpečeniu neprerušovaného chodu digitalizačného zariadenia a to najmä: 1.poskytovanie záručného a pozáručného servisu 2.poskytovanie pravidelného preventívneho servisu 3.riešenie udalostí narušujúcich riadne užívanie a prevádzkovanie zariadenia 4.poskytovanie nových verzií (upgrade, ...
Ofsetový tlačový stroj na tlač hárkov mokrým a suchým ofsetom
Ofsetový tlačový stroj na tlač hárkov mokrým a suchým ofsetom
Technológia plnenia cartridge
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti GTP consulting s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: plniaci systém pre atramentové cartridge s ...
Dodání laminačního lisu - znovuvyhlášení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu laminačního lisu, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu plnění. Technické a další požadavky jsou stanoveny v kupní smlouvě. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále ...
Řezací automat s páskováním
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání jednoho kusu řezacího automatu s páskováním (dále jen „zařízení“). Podrobnější popis předmětu plnění této veřejné zakázky, zejména technická specifikace zařízení, je uveden v kupní smlouvě a jejích přílohách.
Digitálne produkčné zariadenie
Predmetom zákazky je zlepšenie technického vybavenia spoločnosti a tým aj posilnenie konkurencieschopnosti a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky.