Dodávky vodou ředitelných a akrylátových vrchních krycích laků a pomocného materiálu pro autolakovnu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vodou ředitelných a akrylátových vrchních krycích laků a pomocného materiálu pro provoz autolakovny dle požadované technické specifikace Zboží uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy na období 48 měsíců.
Zariadenia pre stolársku a autodielňu
Časť č. 1 Zariadenie na výmenu oleja1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1). Časť č. 2 Valcový tester bŕzd a tlmičov1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2). Časť č. 3 Formátovacia píla1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov ...
SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování - Vybavení dílen – stroje
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí s názvem: 1. Úsek praktického vyučování PV1 - Strojovna kovoobrábění 2. Úsek praktického vyučování PV2 - Strojovna truhlářská 3. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny automechaniků - Diagnostika 4. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny automechaniků - Zvedáky, servisní údržba ...
Dodanie súpravy elektromechanických 8-stĺpových stĺpových zdvihákov pre električky
Predmetom zákazky je dodanie súpravy 8 stĺpových elektromechanických mobilných zdvihákov pre električky a pre autobusy podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v súťažných podkladoch a v obchodných podmienkach poskytovania predmetu zákazky.
Mechatronika
vybavenie učebne autodiagnostikou, mechatronikou, učebňa pre elektrické meranie so základným nábytkom
Modernizácia technického vybavenia na praktické vyučovanie
Predmetom zákazky zakúpenie strojov a zariadení na realizáciu odborného výcviku a odbornú prax v oblasti servisu a opráv motorových vozidiel.
Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení ručních dílen, dílenského vybavení pro obor automechanik, autoelektrikář a výukových panelů.
Vybavenie dielne - autoopravár
Vybavenie autodielne náradím a zariadením, ktoré bude slúžiť na výučbu profesionálnych autoopravárov
Vybavenie dielní odborného výcviku - stroje a príslušenstvo
Časť č.1 CNC frézovací stroj stolárska dielňa Časť č.2 Diagnostické a strojové vybavenie autodielne Časť č.3 Vybavenie strojárskych dielní H1 Časť č.4 Vybavenie dielní odborného výcviku Časť č.5 Strojové vybavenie a príslušenstvo strojárskych dielní Časť č.6 Pracovisko na výrobu DPS Časť č.7 Strojové vybavenie a príslušenstvo pre stolársku ...
Dielenské zariadenia a kalibrácia
Nákup dielenských zariadení (momentové kľúče, skrutkovače, závitníky, očká, univerzálne nastaviteľné kľúče, dvojstranné kľúče, očko ploché kľúče, sady nástrčných hlavíc, ráčne, kliešte, pneumatické uťahovačky, pneumatické ráčne, pneumatické brúsky, zdviháky, vyvažovacie zariadenia, vyzúvačky pneumatík, pojazdné garážové zdviháky, pojazdné ...
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení pro SOŠ a SOU, Dubská, Kladno pro následující obory: obor Obráběč kovů, obor Instalatér, obory Autoklempíř a Autoelektrikář, a pro Požární výcvikové středisko, Pracoviště robotizace a automatizace, Zkušební laboratoř strojírenských předmětů a učebnu ...
Dielenská výbava a špeciálne zariadenia
Nákup dielenskej výbavy a špeciálnych zariadení (momentové kľúče, skrutkovače, závitníky, očká, univerzálne nastaviteľné kľúče, dvojstranné kľúče, očko ploché kľúče, sady nástrčných hlavíc, ráčne, kliešte, pneumatické uťahovačky, pneumatické ráčne, pneumatické brúsky, zdviháky, vyvažovacie zariadenia, vyzúvačky pneumatík, pojazdné garážové ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti CENTEX RS, spol. s r.o. technologickou inováciou
Predmet zakazky pozostava z 13 logických celkov: Logický celok č. 1: Fréza 1 ks Logický celok č. 2: Rozvod vzduchu s pneumatickým náradím 1 ks Logický celok č. 3: Montážny priestor 1 ks Logický celok č. 4: Odsávanie výfukových plynov 2 ks Logický celok č. 5: Olejové hospodárstvo 5 ks Logický celok č. 6: Vyvažovačka kolies 1 ks Logický celok ...
Inovácia odbornej prípravy pre prax - dielne automechanik
materiálno-technické vybavenia pre dielne automechanik
Nové technologické zariadenia spoločnosti Tibor Holčík AUTOKLINIKA
Celkovým cieľom projektu je vytváranie a rozširovanie kapacít pre vývoj inovatívnych služieb a produktov spoločnosti Tibor Holčík Autoklinika a s tým súvisiaci rast efektivity spoločnosti a zvyšovanie jej konkurencieschopnosti. Spoločnosť rozšíri portfólio inovatívnych služieb, ktoré sú vyžadované spotrebiteľmi. Zároveň sa vytvoria predpoklady na ...
Modernizace odborných učeben pro praktickou výuku žáků strojírenských oborů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a vybavení odborných učeben pro výuku žáků strojírenských oborů. Celková zakázka je rozdělena na 2 části: ČÁST 1 – „Vybavení odborné učebny – strojní“ ČÁST 2 – „Vybavení odborné učebny – mechanik opravář motorových vozidel“ Podrobná specifikace předmětu plnění jednotlivých částí veřejné zakázky ...
Vybavení odborných učeben pro praktickou výuku strojírenských a stavebních oborů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a vybavení odborných učeben pro výuku žáků strojírenských a stavebních oborů. Celková zakázka je rozdělena na 4 části: ČÁST 1 – „Vybavení odborné 3D učebny“ ČÁST 2 – „Vybavení odborných učeben – strojní“ ČÁST 3 – „Vybavení odborných učeben – instalatérské a stavební“ ČÁST 4 – „Vybavení odborné ...
COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení
Předmětem je dodávka následujícího zařízení: Část 1 – dřevoobráběcí stroje - f1: Spodní truhlářská frézka s příslušenstvím a podavačem - f3: Dvouválcová bruska Část 2 - zařízení pro obor automechanik - f4: Čtyřsloupový zvedák pro měření geometrie - f5: Tester pro analýzu systémů vozidel Část 3 – svařovací technika - f6: Virtuální ...
Technologické vybavení dílen
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologických komodit pro zabezpečení údržby a opravy techniky AČR a komplexní zhodnocení technického stavu vojenské techniky.
Technické vzdělávání – SOŠ technická a zahradnická Lovosice II.
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 4 části s názvem: 1. část: Stroje 2. část: Přístroje a nástroje 3. část: Diagnostický panel 4. část: Dílna automechanici přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě, tři nebo všechny části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.
Posilnenie konkurencieschopnosti technologickou inováciou v spoločnosti CENTEX RS, spol. s r.o.
Predmet zákazky pozostáva z trinástich častí Fréza Rozvod vzduchu s pneumatickým náradím Montážny priestor Odsávanie výfukových plynov Olejové hospodárstvo Vyvažovačka kolies Sťahovák na pneumatiky Pneumaticko-hydraulický zdvihák Sústruh Umývací stôl Sada náradia Vŕtačka Mostový žeriav Bližšia špecifikácia je uvedená v ...
Dodávka sloupových zvedáků s kolejnicovým pojezdem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění sady 12 ks sloupových zvedáků s kolejnicovým pojezdem. Blíže viz ZD.
Rekonstrukce kalolisu v garážích Kačerov
Předmětem sektorové veřejné zakázky je rekonstrukce kalolisu v garážích Kačerov. V rámci předmětu plnění dojde k rekonstrukci stávajícího odvodnění kalu včetně rozšíření retenčního prostoru pro zachycení přívalových vod a k rekonstrukci stávajícího lapače olejů v autobusových garážích Kačerov. Rekonstrukce odvodnění kalu spočívá v kompletní výměně ...
SŠ automobilní Holice - dodávka vybavení dílen odborného výcviku
Dodávka vybavení dílen odborného výcviku pro projekt "SŠ automobilní Holice - modernizace dílen odborného výcviku a praxe"
Stanica technickej kontroly a Stanica emisnej kontroly automobilov ZEDA SLOVAKIA s.r.o.
Predmetom zákazky je obstaranie Stanica technickej kontroly a Stanica emisnej kontroly automobilov ZEDA SLOVAKIA s.r.o., konkrétne: Stanica technickej kontroly: Valcová skúšobňa bŕzd pre nákladné automobily, Valcová skúšobňa bŕzd pre osobné automobily, Zariadenie na kontrolu vôle vzavesení auložení kolies pre nákladné automobily, Zariadenie na ...